Nederland, Oost-Indie, USA, Suriname, Zuid-Afrika

   De hofstede Agthoven (gebouwd rond 1413 door ridder Jacob van Rijsoord) in Achthoven, Leiderdorp. De vroegste vermeldingen van de naam Achthoven betreffen deze hofstede. Dit land maakte deel uit van het leenland van de Domproostdij van Utrecht, die hier al twee hoeven had in het jaar 940.


Van elk van drie dorpen Achthoven (onder Leiderdorp, onder Montfoort en onder Lexmond) zijn er families van Achthoven, later ook van Agthoven genoemd, afkomstig. Het onderzoek naar hen is nog gaande.

Uit welk van deze drie dorpen voorvader Cornelis Henricxssen van Achthoven, die in 1621 in Roosendaal huwt, afkomstig is is nog niet bekend. En of Hendrik Cornelissen van Achthoven, die in 1652 te Nieuwerkerk in Zeeland woont, ook zijn oudste zoon Henricus is, is nog niet met zekerheid te zeggen. Er wordt nl. ook een Cornelis Jansz van Achthoven, gehuwd met Tanneke Hubrechts, vermeld vanaf 1635 in Colijnsplaat, Noord-Beveland, met kinderen.

De eerste vermelding is die van Screvel van Achtehoven, vermeld in Leiden in 1296. Hij moet grote landerijen gehad hebben in Leiderdorp, naast die van de familie van der Does, ook in Achthoven. Zijn afstammelingen waren leenmannen van de graaf van Holland tot 1405. Pas in 1393 is er sprake van het land Achte Hoeven.

Pas in 1580 wordt de familienaam opnieuw gebruikt door Cornelis Cornelisz van Poelgeest, schout van Leiderdorp van 1575 tot 1579. Hij noemt zich Cornelis Cornelisz van Achthoven vanaf 1580. Hij moet in 1550 in de hofstede Agthoven geboren zijn. Aan hem zijn waarschijnlijk ook de andere van Achthovens uit Leiderdorp verwant.

In Achthoven onder Lexmond wordt er rond 1550 een Matthys van Achthoven vernoemd. De vroegste stamvader van de van Achthovens daar is een zekere Jan Aelbrechtszoon, geboren rond 1570. Heel onzeker is of de zonen van Jan van Achthoven in Lopik zijn kinderen zijn. Gijsbert Jansz van Achthoven wordt in 1681 te Willescop vermeld. Hij heeft nazaten in Linschoten.

Uit Achthoven onder Montfoort (voor het eerst vermeld in 1297) is de eerste Arien Hendriksen van Achthoven uit Blokland (geboren rond 1660), ook genoemd Arie Hendriksen Kemp uit Blokland. Zijn zoon vinden we terug in Willescop.

In totaal zijn er minstens 10 verschillende families van Achthoven bekend (er zijn nog andere takken in Amsterdam, Noordwijkerhout, Zandambacht en Hardenbroek), mogelijk terug te brengen tot drie: van elk dorp Achthoven één.

De families Achthoven, of later ook Agthoven, (zonder van) stammen allen uit Leiderdorp en omgeving (ca.1695), inclusief die uit Zoetermeer, Rotterdam, Amsterdam en Suriname. Mogelijk hebben ook zij één oorsprong.

De spelling van de familienaam van Achthoven of van Agthoven heeft door de eeuwen heen gevarieerd. Pas na 1815 wordt de spelling meer definitief. Toch is de oorspronkelijke spelling altijd van Achthoven geweest, met of zonder van. Van Achthoven, Agthoven, Aghthoven, Aghthooven, Achtehoven, Agtove, Agtenhoven: dat komen we wel allemaal tegen in de archieven, zonder onderscheid. In de USA wordt de spelling Vanagthoven.

De volgende families leven nog voort:
de familie van Achthoven / van Agthoven uit Blokland (Arien Hendrickszn) uit het dorp Achthoven onder Montfoort.
de familie van Achthoven / van Agthoven uit Hardenbroek (Joost Ponse) uit het dorp Achthoven onder Lexmond.
de familie Achthoven / Agthoven uit Hazerswoude (Claes Janszn) uit het dorp Achthoven onder Leiderdorp.
de familie van Agthoven uit Roosendaal (Cornelis Henricxssen), nog onbekend uit welk van de drie dorpen Achthoven.

  <=== Aanvullingen, vragen en suggesties zijn welkom! --- Frans van Agthoven   

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2022 door Frans

Google
WWW vanagthoven.net