Santambacht. Genealogie Willem Cornelisz van Achthoven

('s-Gravenzande)

Laatst bijgewerkt op 9 october 2006.

I. Cornelis

II. Willem Cornelisz van Achthoven: vermeld in 1680 te Santambacht als bouwman. Verkoopt al zijn beesten te Santambacht in 1723. Sterft te Loosduinen op 18.10.1728; woont dan vermoedelijk bij zijn kleinzoon Johannes.
Huwt 's-Gravenzande op 15.2.1699 met Belitje Pieters van der Moor.
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Willems van Achthoven: geboren ca. 1707/1708: huwt Zandambacht 16.11.1732: Bankeris Cors van Seyl / van Zijl, zoon van Cors Jz van Zijl en Leuntje Banckendr van Veen (die op 26.5.1686 te 's-Gravenzande huwden) [zie ook: http://home.kabelfoon.nl/~eering/welcome.html] Kinderen bekend: Cornelis van Zijl (geb. 's-Gravenzande 17.12.1740; ovl. Naaldwjk 10.1.1831); Johannes van Zijl (geb. 's-Gravenzande 23.1.1742; ovl. Naaldwijk 16.6.1838.
 2. Claes Willems van Achthoven, geb. ca. 1708/1710 Monster, zn v. Willem Cornelisse van Agthoven en Belitie Pieterse van der Moor. Zie III-A.
 3. Ariaantje van Agthoven: geb. 1712
 4. Johannes van Achthoven, geb. ca. sept/oct 1713; geb. Monster 6.8.1713 [familysearch.com] Zie III-B.

III-A. Claes Willemsz van Agthoven, geb. ca. 1710. Woont te 's-Gravesande. Overleden Monster 20.2.1758.
Huwt te Monster/Den Haag 15.5.1735 Jannetje Jansdr van der Drift, uit Monster; overleden Monster 29.7.1760; dochter van Jan Arisse van de Drift en Neeltje Ariens van der Droogh.
Kinderen:

 1. Maria van Achthoven; geb. Monster 4.8.1736,dr van Claas Willemse van Agthoven en Jannetje Jans van der Drift; overlijden onbekend
 2. Willem van Achthoven: RK ged. te Monster 21.2.1738; zie IV-A
 3. Johannes van Achthoven: RK ged. te Monster op 22.2.1740: zie IV-B. (Jan Agthoven uit Monster 1743: Familyserach.com)
 4. Cornelia van Achthoven: RK ged. te Monster op 22.2.1740. Huwt (1) Dirk Hasebroek. Huwt (2) te Rijswijk op 31.10.1784 Hendrik van Wingerden, jm.
 5. Maria van Agthoven, geb. Monster 18.3.1745 dr v. Klaes Agthoven en Jannetje van der Drift
 6. Maria van Achthoven: RK ged. te Monster 10.9.1748. Huwt te Rijswijk, als jd. geb. te 's-Gravenzande, op 10.11.1771 met Huybregt de Hoogh, weduwnaar uit Wateringen, ovl Wateringen 7.8.1835, oud 98 jaar, zoon van Willem de Hoog en Pieternella Tijssen van Velzen. Zij wordt als Maria Klaesse Agthoven vermeld te Delft op 7.2.1802, met Hubertus de Hoog en Jan de Hoog, als getuige bij de doop van het kind van Wilhelmus de Hoog en Judith Pril (RK-Dopen). Kinderen bekend: Johannes de Hoogh (geb. Wateringen 1777; ovl. Wateringen 9.1.1841, oud 64 jaar; huwt Wateringen 6.2.1836 Johana Maria van Dijk uit Wateringen, dan 56 jaar, dr v Gerrit van Dijk en Johanna van Es).
  Maria Agthoven / Achthoven huwt Pieter van Kempen, geb. Voorschoten 16.10.1740, ovl. Naaldwijk 2.8.1826, weduwnaar van Marijtje Achthoven. Kinderen bekend: Johanna van Kempen (geb. Wateringen 1.4.1782; ovl. Naaldwijk 4.6.1863, 81 jaar oud, weduwe van Johannes Jansen); Martinus van Kempen (geb. Wateringen (Monster) 1785; ovl. Loosduinen 28.10.1857, oud 72 jaar; huwt Loosduinen 6.5.1815 Alida Houtkamp / Holkamp, geb. Mersen 1786, dochter van Harman Tijl en Grietje Houtkamp); Niclaas van Kempen, geb. 1788, kleerbleker en bouwknecht, huwt 29 jaar te Voorburg / Rijswijk 27.10.1817 Theodora Dirkje van der Togt uit Zoeterwoude).
 7. Adrianus van Achthoven: RK ged. te Monster op 10.9.1748: zie IV-C.

III-B. Johannes Willemsz van Agthoven:geb sept/oct 1713 : zoon van Willem Corn & Beelitia Pieters vd Moor.
Geen verdere gegevens bekend.

IV-A. Willem Claessen van Agthoven: RK gedoopt te Monster op 21.2.1738 als zoon van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift.. Geen verdere gegevens

IV-B. Johannes Claessen van Agthoven, geb. Monster 22.2.1740; ovl. 31.12.1810 Loosduinen. Zoon van Claes Willesmz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift.
Huwt te Wateringen 5.5.1776 Leena Pietersen Heemskerk, uit Wateringen (Hodenpijl); overleden Naaldwjk 21.12.1822, echtgenote van Jan Agthoven.
Kinderen:

 1. Johanna van Achthoven / van Agthoven, geb.Loosduinen en ged. Den Haag 8.4.1780; overleden Naaldwijk 30.10.1822, weduwe van Arij Duijvesteijn. Johanna (van) Agthoven huwt Arij Duijvestein, geb. Naaldwijk 15.1.1767; ovl. Naaldwijk 31.10.1836, zoon van Pieter Duivensteijn en Cornelia van der Voort. Kinderen: Helena Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 30.7.1804; ovl. Monster 3.2.1888, oud 83 jaar, weduwe van Adrianus van Os); Cornelia Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 3.8.1805; ovl. Naaldwijk 3.3.1880, oud 74 jaar, weduwe van Hendrik van Dijk); Petrus Duijvesteijn (geb. Monster 1810, ovl. Loosduinen 24.9.1880, oud 70 jaar, echtgenoot van Maria Meijer); Johanna Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 3.6.1811, ovl. Monster 4.8.1891, oud 80 jaar); Johannis Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 4.8.1814; ovl. Monster 30.5.1891, oud 76 jaar, echtgenoot van Anna van Leeuwen); Arend Duijvestein (geb. Naaldwijk 4.2.1818; huwt Monster 7.6.1857 Cornelia Kruk, geb. Monster 1836, dr v Jacobus Kruk en Cornelia van der Lans); Maria Duijvestein (geb. 3.3.1809 Monster; ovl. Naaldwijk 8.9.1849, oud 40 jaar; huwt Monster 31.5.1834 Marinus Barendse, geb. Monster 18.10.1804, zn v Adolph Barendse en Petronella Hofstede); Johannes Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 1815; huwt Naaldwijk 16.5.1856 Anna van Leeuwen, geb. Monster 1820, dochter van Pieter van Leeuwen en Maria van Leeuwen); Leendert Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 4.2.1820); Willem Duijvesteijn (geb. Naaldwijk 30.10.1822; ovl. Loosduinen 13.3.1883, oud 60 jaar; huwt Loosduinen 19.1.1850 Henderika Bol, geb. Loosduinen 1828, dochter van Cornelis Bol en Hermina van Dijk).
 2. Francesca van Achthoven, ged. te Den Haag 15.1.1784.

IV-C. Adrianus (Ary) Claessen van Agthoven: geb. te 's-Gravesande, RK ged. te Monster op 10.9.1748, als zoon van Claes van Agthoven en Jannetje van der Drift.
Huwt (o.t. Rijswijk 29.4.1808) te Rijswijk / 's-Gravenzande op 15.5.1808: Helena van Wingerden: jd geb. te Rijswijk.