Familie van Agthoven uit Hardenbroek / Wijk bij Duurstede

Laatst bijgewerkt 3 maart 2015.

Genealogy and Index

0. Aert Gerritsz, overleden na 27.5.1611, maar voor 1620. Woont in Achthoven onder Lexmond.
Huwt (1) (circa 1580)Machteltgen Ponse, overleden voor 1611. Blijft dan in Achthoven wonen als weduwnaar.
Kinderen uit (1):

 1. Aert Aerts, al overleden op 24.2.1622; had een testament.
 2. Pons Aerts. Zie I-A.
 3. Vaske Aerts, overleden vr 20.6.1625. Huwt Cornelis Heyndricks, woont in een huis van zijn overleden vrouw in Achthoven in 1625, dan 'gewezen weduwnaar' van Vaske Aerts. Pons Aerts draagt aan hem stuk land over van ruim 4 morgen in Achthoven, genaamd 'die Hoge Hoffstede' in een weer van 7 morgen.
 4. Nellichgen Aerts, (geb. ca. 1590) vr 27.5.1611 gehuwd met Gerrit Adriaensz Straver; zij is overleden vr 7.3.1620; kinderen vermeld in 1620: Aertgen, Aert, Adriaen, Metgen, Swaantgen en Gerrit.
 5. Anneken Aerts, jongedochter, ziekelijk, op 13.12.1619 haar testament gemaakt; mogelijk al overleden in 1621.

Huwt (2)(circa 1590) Teuntge Petersdr; maakt haar testament op 9.12.1623.
Kinderen uit (1) of (2) of hun kinderen, allen vernoemd op 9.12.1623:

 1. Dirk Aerts, vermeld op 13.12.1619 als de halfbroer van Anneken Aerts.
 2. Gerrit Aerts: heeft vijf kinderen in 1619. Zie I-B.
 3. Peter Aerts.
 4. Cornelis Aerts. (Cornelis Aerts is op 21.4.1620 de man van Anneken Willems, met land in Spinhoven). Heeft op 26.5.1620 'vierdalf mergen lant, gelegen op Achthoven, gecedeert ende opgedragen' aan Cornelis Henricks en zijn erven, die dezelfde dag dit land cedeert en opdraagt aan Cornelis Willemse en Bastiaen Aertsz en hun erven.
 5. Mijs Aerts, al gehuwd in 1623 met Cornelis Jaspers
 6. Geertgen Aerts.
 7. Heiltgen Aerts.
 8. Mayken (mogelijk kleindochter van Aert Gerrits).

I-A. Pons Aerts, zoon van Aert Gerritsz en Machteltgen Ponse, beiden overleden in 1620. Woont op Achthoven; vermeld als zodanig op 7.3.1620; is heemraad op Achthoven (in de raad van Lexmond) op 19.1.1626 samen met Jacob Jansz Verhoeff; nog heemraad gekozen voor het jaar 1638 maar niet meer voor 1639. Maakt zijn testament op 29.12.1649. Al overleden op 16.2.1653 (verdeling van erfenis).
Heeft 10 morgen land met 4 morgen leenland in Liesvelt in 1649. Deze gaan naar zijn oudste zoon, zoals vermeld in zijn testament.
De 15 mergen lant in Achthoven gaan naar de kinderen van zijn tweede vrouw.
Huwt (1) Neeltgen Cornelis, dochter van Cornelis Gerrits (woonde op Achthoven) als zodanig vermeld op 5.3.1623; maakt haar testament (sieck te bedde) op 14.12.1627; overleden vr 3.4.1631.
Kinderen uit (1):

 1. Aert Pons, ged. Lexmond 29.8.1624 (wordt de oudste zoon genoemd in 1649); doopgetuige: zijn broeder (van Pons Aerts). Zie II-A.

Huwt (2) ca. 1629 Aeltgen Joosten, dochter van Joost Gijsberts; overleden na 1.4.1655 (dan vermeld als zijn weduwe);(in 1649 vermeld als zijn echtgenote).
Kinderen uit (2), vermeld in dec. 1649:

 1. Claes Pons, vermeld in testament van zijn vader van 28 dec. 1649; waarschijnlijk geboren rond 1630 (wordt 'bijna mondig' genoemd op 16.2.1653). Zie II-B.
 2. Annigje Pons, doopgetuige in 1664 voor kind van broer Aert; vermeld in testament in 1649.
 3. Gerrit Pons, ged. Lexmond 10.12.1643; getuigen: Bastiaen Cornelis Gerritsz (de broer van Neeltje Cornelis); Haesie. (Nog onmondig genoemd op 28.12.1649) Zie II-C.

Uit dezelfde relatie ?:

 1. ? Joost Ponsen van Agthoven, geb. ca. 1650. Volgt II-D.

I-B. Gerrit Aerts, zoon van Aert Gerrits en Teuntge Peters
Vijf kinderen vermeld in 1619:

 1. Cornelis
 2. Nellichen
 3. Claesgen
 4. Metken
 5. Maaijken

II-A. Aert Ponsen van Achthoven, zoon van Pons Aerts en Neeltge Cornelis. Heemraad van Achthoven voor Lexmond in 1653-1654. Burgemeester op Achthoven onder Lexmond in 1661-64.
Kinderen:

 1. Pons, ged. Lexmond 21.11.1661; getuigen; Meygen Aelberts, Anna Ponsen. Zie III-C.
 2. Gijsbert, ged. Lexmond 25.2.1664; getuigen: Annigje Ponsen. Gijbert Arnout Ponsen in 1713, beleend met 4 morgen leenland [zie Repertorium op de Hofstede van Buren 1328-1794, door J.C.Kort]

II-B. Nicolaas 'Claes' Ponse van Achthoven, geb. te Achthoven onder Lexmond ca. 1630, zoon van Pons Aerts en Aeltgen Joosten. Wooont te Ameide.
Huwt.
Kinderen in 1661 vermeld:

 1. Pons Claesz, gedoopt te Lexmond op 7.7.1657: hoierover stont de vader en de vaders zuster.
 2. Peter Claesz
 3. Metgen Claesdr

II-C. Gerrit Ponse, geb. te Achthoven, ged. Lexmond 10.12.1643, zoon van Pons Aerts en Aeltgen Joosten. Nog onmondig genoemd op 28.12.1649

II-D. Joost Ponsen van Agthoven, schepen te Hardenbroek, geb. ca. 1650. Wordt op 22.8.1696 vernoemd als kerkmeester van Cooten (in notariele acte te Utrecht: notaris H.v.Woudenbergh)
Huwt (ca. 1685) vr 1686 Hermtie Cornelis.
Kinderen:

 1. Pons Joosten van Agthoven: volgt III-A.
 2. Cornelis Joosten van Agthoven: volgt III-B.
 3. Hermina 'Hermtie' Joosten
 4. Belighie Elisabeth van Agthoven, RK gedoopt op 25.12.1685 te Wijk bij Duurstede. Zij wonen dan aan de Ossenwaard.

III-A. Pons Joosten van Agthoven. Woont te Werkhoven. Overleden na 17.5.1720. [gegevens van G.van Woudenberg: uit GA Wijk bij Duurstede] Een Pons van Agtoove wordt op 31.7.1777 te Wijk bij Duurstede op het kerkhof begraven.
Huwt (1) RK-kerk Wijk bij Duurstede 23.10.1708 Barbara Stevens van Leersum, uit Doorn, dochter van Steven Theunissen van Leersum en Maria Cornelis van Nykerken (die eerst weduwe was van Peter Ponssen van Vulpen en die (3) hertrouwd was met Thomas van Rhyn, ovl. vr 1720, te Werkhoven).
Kinderen:

 1. Elisabeth van Agthoven, gedoopt RK Wijk bij Duurstede 26.2.1709, getuige Hermtie Joosten.
 2. Hermina van Agthoven, gedoopt Wijk bij Duurstde 24.2.1711. Huwt Werkhoven 30.11.1741 Hendrik van Straten. Kinderen: Gregorius van Straten (geboren te Cothen, wordt gedoopt op 24.2.1742 te Werkhoven als zoon van Hendrik van Straten en Hermijn van Agthoven, met als getuige Anthonia de Kruijf); Anna Maria van Straten (geboren te Cothen, gedoopt op 20.10.1743 te Werkhoven als dochter van Hendrik van Straten en Hermijn van Agthoven, met als getuige Barbara); Wilhelmus van Straten (geboren te Cothen, gedoopt te Werkhoven op 21.11.1745 als zoon van Hendrik van Straten en Hermijn van Agthoven, met als getuige Joostje van Agthoven); Barbara van Straten (geboren te Cothen, gedoopt op 1.9.1747 als dochter van Hendrik van Straten en Hermijn Agthoven, met als getuige Marie van Agthoven); Hermanna van Straten (geboren te Cothen, wordt gedoopt op 16.3.1752 te Werkhoven als dochter van Hendrik van Straten en Aalje van Leer, met als getuige Willemijn van Agthoven).
 3. ? Joostje van Agthoven.
 4. Joost van Agthoven: Volgt IV-A.
 5. Maria van Agthoven, gedoopt Wijk bij Duurstede 14.5.1717.
 6. ? Willemijn van Agthoven.

Huwt (2?) Cornelia Stephensen. Wonen dan in Werkhoven. Kinderen:

 1. Judocus van Agthoven, geboren en RK gedoopt Werkhoven 18.2.1720
 2. Stephanus van Agthoven, geboren en RK gedoopt Werkhoven 17.11.1722 met als doopgetuige Beelighie Stefensen. Volgt IV-B.

III-B. Cornelis Joosten van Agthoven. Uit Hardenbroek, zoon van Joost Ponsen van Agthoven en Hermtie Cornelis. Overleden vr 17.5.1746. [gegevens van G.van Woudenberg: uit GA Wijk bij Duurstede]
Erven op 10.3.1753 (scheiding van goederen, voor not. H.v.Dam, Utrecht) hun kinderen Jan, Herman en Annigje
Cnelis van Achthoven, uit Hardenbroek, huwt RK Wijk bij Duurstede 10.5.1707 Theodora 'Dirkje' Joosten van Bemmel, van de Melkweg, ook genoemd Theodora van (de hofstede) Vogelpoel.
Kinderen:

 1. Joost van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 24.3.1708
 2. Anna van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 28.2.1710
 3. Johannes van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 29.2.1711. Volgt IV-D.
 4. Hermanus (Harman) van Agthoven: geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 7.9.1713. Volgt IV-E.
 5. Anna van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 23.4.1716
 6. Josina van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 21.5.1718; huwt RK Werkhoven 17.3.1751 Cornelius van Ubing.
 7. Judocus, RK gedoopt WbD 29-7-1719, getuige Maria de Kruijf
 8. Annigje van Agthoven: RK gedoopt Wijk bij Duurstede 18.10.1721; overleden Wijk bij Duurstede 25.12.1796 en wordt aldaar begraven in januari 1797 als huisvrouw van Piter van Bemmel. Huwt RK Wijk bij Duurstede 25.2.1753 Pieter van Bemmel, jm uit Wijk bij Duurstede, met als getuigen Hermannus van Agthoven en Cnelia Broekhuyse. Kinderen: Dorothea van Bemmel (ged. WbD 9.6.1754); Cornelius van Bemmel (ged. WbD 31.3.1756); Johanna van Bemmel (ged. WbD 25.8.1758); Juditha van Bemmel (ged. WbD 24.4.1760; huwt Wijk bij Duurstede 1795 Johannes van der Grindt [Gegeven G. van Woudenberg]); Petronella van Bemmel (ged. WbD 26.12.1761); Martinus van Bemmel (ged. WbD 17.10.1763); Petronella van Bemmel (ged. WbD 11.11.1767).
 9. Jacobus van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 23.11.1722
 10. Anna Geertrudis van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 15.6.1724; getuige Wijnanda Joosten
 11. Anna Geertrudis van Achthoven, gedoopt Wijk bij Duurstede 9.11.1725, als dochter van Cornelis Ponse van Agthoven en Theodora van Vogelpoel (=Theodora van Bemmel); getuige Wijnanda van Vogelpoel
 12. Judoca van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 1.5.1728

III-C. Pons Aerts, van Achthoven afkomstig.
Huwt Jans Brouwer
Kinderen:

 1. Joannis, ged. Lexmond 29.2.1700; getuige: huisvrouw van Peel van Achthoven.

IV-A. Joost 'Judocus' Ponse van Agthoven, zoon van Pons Joosten van Agthoven en Barbara van Leersum. Woont te Langenbroek [gegevens uit Gensdata van Werkhoven]
Judocus van Achthoven huwt, wonende in Cothen, te Wijk bij Duurstede RK 18.11.1747 Willemijn van Schaik, wonende te Wijk bij Duurstede, met als getuigen Aldegundis van Endhove en Cornelia van Broekhuyse
Kinderen:

 1. Pons van Agthoven, geboren te Langbroek, gedoopt op 12.9.1748 als zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuige Jacomijn van Schaijk. Zie V-A.
 2. Jacomijn van Agthoven, geboren te Langbroek, gedoopt op 2.1.1750 te Werkhoven als dochter van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuige Jacomijn van Schaijk.
 3. Joost van Agthoven, geboren te Hardenbroek, gedoopt te Werkhoven op 20.8.1752 als zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuigen Joostje van Agthoven en Josijn Pappelendam. Volgt V-B.
 4. Joannes van Agthoven, geboren te Hardenbroek, gedoopt te Werkhoven op 20.8.1752 als zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuigen Joostje van Agthoven en Josijn Pappelendam.
 5. Barbara van Agthoven, geboren te Langbroek, gedoopt te Werkhoven op 24.7.1755 als dochter van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuige Jan van Schaijk.
 6. Joannes van Agthoven, geboren te Langbroek, gedoopt te Werkhoven op 18.6.1758 als zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuige Sophie van Dieten.
 7. Willem van Agthoven, geboren te Langbroek, gedoopt te Werkhoven op 29.7.1761 als zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuige Joanne van Schaijk. Volgt V-C.

IV-B. Steven van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 17.1.1722, zoon van Pons Joosten van Agthoven en Cornelia Stevensen.
Huwt RK Werkhoven 28.4.1751 Neeltje van Staaten.
Kinderen:

 1. Poncianus van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 24.2.1752; getuige Maria van Agthoven. Ouders wonen in de Nagtegael.
 2. Berta van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 11.4.1754; getuige Anna van Staten, van de Donkersteeg.
 3. Gertrudis van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 29.3.1756; getuige Gertrudis Hofman. Geertruy van Achthoven huwt RK Bunnik 29.7.1777 Peter Jansz Dreumel.
 4. Gijsberta van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 11.1.1758; getuige Gertrudis Hofman.

IV-D. Jan Cornelissen van Agthoven. Zoon van Cornelis Joosten (Jansz) van Agthoven en Dirkje Joosten van Bemmel. Jan van Achthoven wordt te Wijk bij Duurstede begraven 19.5.1789 in de kerk.
Huwt Wijk bij Duurstede 14.5.1746 (huwelijkse voorwaarden: met handtekeningen van hen beiden: voor not.H.van Dam) Cornelia in den Engh, dochter van Joost Jansen in den Engh.
Wonen in 1753 op hofstede den Engh in Wijk bij Duurstede. Maken hun testament op 17.5.1760 voor notaris H.van Dam te Utrecht. Gaan erven hun vier kinderen: Cornelis, Sophia, Dirkje en Adriana.
Kinderen:

 1. Cornelius van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 13.3.1747; getuige Theodora van Agthoven.
 2. Cornelius van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 22.7.1748; getuige Theodora van Agthoven ? Volgt V-D.
 3. Sophia van Agthoven, geb. Wijk bij Duurstede 1.3.1750; getuige Theodora van Agthoven. Huwt RK Wijk bij Duurstede 11.7.1770 Antonius Vernooy. Kinderen: Johannes Cornelis Vernoy (ged. RK WbD 18.10.1771; getuige Johannes van Agthoven); Cornelia Vernoy (ged. RK WbD 19.8.1773); Cornelius Fanciscus Vernoy (ged. RK WbD 14.7.1775; getuige Cornelius van Agthoven); Anna Maria Vernoy (ged. RK WbD 22.8.1777; getuige Theodora van Agthoven).
  Sophia van Achthoven wordt op 26.2.1802 in het middelpant van de kerk te Wijk bij Duurstede begraven, als huisvrouw van Cornelis van Reijn.
 4. Judocus van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 15.3.1752; getuige Theodora van Agthoven.
 5. Theodora van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 18.4.1753; getuige Hermanus van Agthoven. Overleden Wijk bij Duurstede 14.10.1837; Dorothea van Agthoven wordt begraven te Wijk bij Duurstde op 16.10.1837. Theodora van Achthoven huwt te Wijk bij Duurstede 30.6.1784 Gerardus Woutersz Voskuijl, weduwnaar van Neeltje van Broekhuijzen, wonende Neerlangbroek; overleden te Wijk bij Duurstede 10.8.1819.
 6. Adriana van Agthoven, ged. RK Wijk bij Duurstede 17.11.1755; getuige Judocus in den Eng; overleden Wijk bij Duurstede 18.12.1824, oud 69 jaar, wed. v. Albertus van Rossum. Huwt RK Wijk bij Duurstede 9.6.1779 Albertus van Rossum, jm uit Papendorp.
 7. Dirkje van Agthoven, vermeld op 17.5.1760.
 8. Adriana van Agthoven, geb. Wijk bij Duurstede 1755(?). Overleden 18.12.1824 Wijk bij Duurstede.
  Adriana van Agthoven huwt Johannes George Wegman. Kinderen: Willem Wegman (geb. 1765, huwt, als weduwnaar van Johanna Kesselaar, overleden te Kampen, te Amersfoort 20.11.1811 Alida Catharina Bor, 22 jaar uit Amersfoort, dr v Hendrik Gerard Bor en Maria Hooghart).

IV-E. Herman van Agthoven / Harmannus van Achthoven (uit Genlias). [Uit internet familie Lokhorst] Geboren in 1713. Zoon van Cornelis Joosten van Agthoven en Dirkje Joosten van Bemmel. Woont te Wijk bij Duurstede. Overleden Wijk bij Duurstede 11.3.1782.
Huwt RK Wijk bij Duurstede 6.5.1759 Cornelia 'Neeltje' van Ginkel, jd geb. te Wijk bij Duurstede en wonende te Amerongen.
Kinderen bekend:

 1. Cornelius van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 29.2.1760; getuige Johannes van Agthoven : volgt V-E.
 2. Johannes Paulus van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 25.1.1762: volgt V-F.
 3. Dorothea van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 9.10.1766; getuige Sygje van Agthoven.
 4. Dorothea/Theodora 'Doortje' van Agthoven/Achthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 16.4.1768; getuige Sygje van Agthoven. Overleden te Schonauwen 10.12.1824, oud 59 jaar, huisvrouw van Hermanus van Oostrom. huwt RK Wijk bij Duurstede 16.12.1784 Hermanus van Oostrum (ged. Schalkwijk 12.2.1753, zoon van Antonie van Oostrum en Cunera Sweserijn; ovl. Houten 24.12.1828). Kinderen: Cornelia van Oostrom (geb. Houten 1787; huwt Houten 25.11.1812 Cornelis de Waal, 37 jaar, geb. Woerden, zn v Dirk de Waal en Jannigje van Rooyen); Cunera Oostrum (geb. Houten 1789; huwt Houten 29.4.1812 Johannes van der Sluysen, 29 jaar, geb. Woerden, zn v Anthonie van der Sluysen en Adriana Jansen van Rooijen); Hubertus van Oostrom (ged. RK Houten 7.5.1799; getuige: Mijntje van Oostrom; huwt Houten 1.6.1826 Maria de Bie, geb. 1806 Werkhoven, dr v Hendrik de Bie en Johanna van Echteld) Anthonia Euphemia Maria van Oosterom (geb. Schonauwen; ged. RK Houten 14.7.1801; doopgetuige: Cornelia van Oostrom; huwt Schonauwen 12.5.1819 Hermanus Vermeulen, 35 jaar, geb. Utrecht, zn v Hendrik Vermeulen en Teuntje Smorenburg); Hermanus van Oostrom (geb. Schalkwijk, huwt Schonauwen 30.4.1828 Cornelia van Rossum, uit Schonauwen, dr v Gijsbertus van Rossum en Wijntje Vermeulen); Anna Geertruidis van Oostrom (geb. Schonauwen, ged. RK Houten 7.10.1807; doopgetuige: Cunera van Oostrom; huwt Houten 14.5.1828 Wilm de Graaf, geboren 1802 Dwarswijk/Cothen, zn v Jan de Graaf en Pieternella van Werkhoven). [zie Genlias].
 5. Cornelia van Agthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 29.4.1771; overleden 29.1.1831 Wijk bij Duurstede.
  Huwt (1) RK Wijk bij Duurstede 9.5.1792 Hendrik van Oostrum, (geb. 14.2.1764 Schalkwijk, zoon van Antoni van Oostrum en Cunera Sweserijn [Ingrid Bron]). [gegeven H.vander Linden / G.v.Woudenberg] Wonen te Wijk bij Duurstede. Kinderen bekend [gegevens Ingrid Bron]: Antonius van Oostrum (geb. 30.6.1793 Wijk bij Duurstede); Cornelia van Oostrum (geb. 29.6.1795 Wijk bij Duurstede, ovl. aldaar 27.3.1852, huwt Wijk bij Duurstede 24.1.1828 Pieter van de Grind, geb. 1797 Wijk bij Duurstede, zn v Jan van de Grind en Judith van Bemmel); Cunera van Oostrom (geb. 12.9.1797 Wijk bij Duustede en ovl. te Utrecht 26.12.1883, huwt Wijk bij Duurstede 2.3.1832 Wilhelmus Kuipers, geb. 1807 Druten, zn v Franciscus Geurts Kuipers en Margaretha Hendriks Bakker); Hermanus van Oostrum (geb. 16.3.1801 Wijk bij Duurstede en ovl.aldaar 31.10.1846, huwt Wijk bij Duurstede 10.6.1830 Johanna Maria Klausman, geb. 1804 Wijk bij Duurstede, dr v Nicolaas Clausman en Jannigje van Rossum ); Cornelius van Oostrum (geb. 15.6.1803 Wijk bij Duurstede en ovl. aldaar 9.8.1853, huwt Bunnik 28.2.1832 Adriana Broekhuijse, geb. 1810 Bunnik, dr v Cornelis Broekhuijse en Johanna de Groot); Antoni van Oostrum (geb. Wijk bij Duurstede 5.4.1804, ovl. te Utrecht 23.8.1882.
  Cornelia van Achthoven huwt (2) Wijk bij Duurstede 13.4.1820 Cornelis van Hazendonk, geb. 1.1.1787 te Wijk bij Duurstede, zn v Gerardus van Hazendonk en Justina van den Heiligenberg.

V-A. Pontianus van Agthoven, vermoedelijk geb. Langbroek 12.9.1748, zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaik. Pons van Agthoven overlijdt te Langbroek (Amerongen) op 8.3.1827.
Huwt Werkhoven 22.4.1800 Joanna van der Pijl; trouwgetuigen: Petro van der Hijden en Cornelia van Agthoven.

V-B. Joost van Agthoven, geboren te Hardenbroek, gedoopt te Werkhoven op 20.8.1752 als zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaijk, met als getuigen Joostje van Agthoven en Josijn Pappelendam.
Joseph van Agthoven (als hij dezelfde is!) huwt Sibranda Bouwman.
Kinderen bekend:

 1. Joseph van Agthoven, gedoopt op 11.4.1787 te Amsterdam, geb. te Amstelveen, met als doopgetuigen Johannes van Agthoven en Barbara van Agthoven.
  Op 1 juli 1863 overlijdt te Amersfoort: Joseph van Agthoven, dan 76 jaar.

V-C. Wilhelmus van Achthoven. (broer ? van Adriana , Josephus en Cipontianus van Agthoven)(gegevens uit Gensdata van Werkhoven).
Waarschijnlijk zoon van Joost van Agthoven en Willemijn van Schaik, en dan geboren te Langebroek en gedoopt te Werkhoven op 29.7.1761, met als getuige Joanne van Schaik.
Huwt Werkhoven 13.1.1797 Cornelia van Dieten.
Kinderen:

 1. Johanna van Achthoven, geb. Langbroek 18.2.1798, huwt Werkhoven 11.11.1824 Elias Rinke, geb. Cothen 1794, zoon van Jan Rinke en Adriana Spaan.
 2. Wilhelmina van Agthoven, gedoopt te Werkhoven op 6.11.1799 als dochter van Wilhelmus van Agthoven en Cornelia van Dieten. Getuige: Cipontianus van Agthoven. Huwt als Wilhelmina van Achthoven te Langbroek 20.10.1826 Hendrik Elbertse (geboren 1805 Werkhoven, zoon van Barend Elbertse en Coobje de Bie). Kinderen: Cornelia Elbertse (geb. 1827 Cothen, huwt Sterkenburg 15.7.1856 Gerardus Meeuwen, geb. 1821 Tiel, zn v Jan Meeuwen en Maria Marsman; erkenning kind Willem Elbertse, geb. 20.9.1854 te Utrecht); Barend Elbertse (geb. 1829 te Langbroek, huwt Cothen 11.11.1869 Elisabeth de Reuver, geb. 1839 Cothen, dr v Gerrit de Reuver en Cornelia Hazendonk); Jacobus Elbertssen, geb. 1835 Cothen, huwt Odijk 13.11.1873 Gijsberta Oostveen, geb. 1832 Houten, dr van Abraham Oostveen en Gerritje Ewijk).
 3. Josephus van Agthoven, geboren Hardebroek, gedoopt te Werkhoven op 2.3.1802, als zoon van Wilm van Agthoven en Cornelia van Dieten. Getuige: Josephus van Agthoven. Overleden Langbroek 29.7.1820, oud 18 jaar.
 4. Arie van Agthoven, geboren te Hardenbroek, gedoopt te Werkhoven op 18.12.1804 als zoon van Wilm van Agthoven en Cornelia van Dieten. Getuige: Joost van Agthoven.
 5. Joannes van Agthoven, gedoopt te Werkhoven op 1.6.1810, als zoon van Wilm van Agthoven en Cornelia van Dieten, met als getuige Tunnis van Dieten.

V-D. Cornelis Jansz van Agthoven, landbouwer. Geb. Wijk bij Duurstede 22.7.1748, zoon van Jan Cornelissen van Agthoven en Cornelia in den Engh. Cornelis van Achtoven wordt begraven in de kerk van Wijk bij Duurstede 18.5.1809.
Huwt RK Wijk bij Duurstede 4.5.1786 Clara van Wijk, jd uit Ravenswaay, wonende te Wijk bij Duurstede.
Kinderen:

 1. Cornelia Maria van Agthoven, geb. Wijk bij Duurstede 18.5.1787; overleden te Wijk bij Duurstede 9.6.1842.
  Cornelia Maria huwt Wijk bij Duurstede 15.4.1812 (RK 16.4.1812) Cornelis Uiterwaal, geboren 1784 Schalkwijk, zoon van Cornelis Uiterwaal en Maria de Kruyf. Kinderen: Cornelis Franziscus Uiterwaal (geboren 1814 Wijk bij Duurstede, huwt 21.12.1838 Jaantje Vernooij, geboren 1816 Wijk bij Duurstede, dr v Willem Vernooij en Hermijntje Middelweerd); Cornelis Josephus Uiterwaal (geboren Wijk bij Duurstede 1817, huwt 22.4.1846 te Wijk bij Duurstede met Cornelia Vernooy, 22 jaar uit Wijk bij Duurstede, dr v Willem Vernooy en Willemina Middelwaerd). [Zie ook: Genealogie Jan Wttewael ]
 2. Pieter, zoon van Cornelis van Achthoven, wordt in de kerk begraven te Wijk bij Duurstede 10.7.1790. Geboren Wijk bij Duurstede 30.9.1788, zoon van Cornelis van Achthoven en Clara van Wijk. [I.Bron]
 3. Johanna Maria van Agthoven, geb. 1790 uit Lopik. Overleden Jutphaas 31.10.1828, oud 38 jaar.
  Johanna van Agthoven (dochter van Clara van Wijk), geboren 1790 Wijk bij Duurstede, huwt (1) RK Wijk bij Duurstede 15.4.1812 Jan Cornelis de Groot, geboren 1778, wonende te Vechte, zoon van Jakobus de Groot en Geertruy van Rijn; overleden Lopik 24.5.1823, oud 43 jaar. Kinderen: Clara Maria de Groot (geb. 27.9.1814 Bunnik, huwt Oudenrijn 12.11.1840 Albertus Pouw, 30 jaar uit Jutphaas, zn v Cornelius Pouw en Johanna Vlooswijk); Cornelis Franciscus de Groot (geb. 27.9.1814 in Bunnik, huwt Harmelen 18.11.1858 Maria Vroonhof, geb. 1815 Zuilen, dr v Willem Vroonhof en Christina Miltenburg); Pieternella Maria de Groot (geb. Bunnik 3.4.1816, huwt Oudenrijn 13.6.1851 Hendrikus Pauw, 39 jaar uit Oudenrijn, zn v Cornelis Pauw en Johanna Vlooswijk); Sophia Maria de Groot (geb. Bunnik 2.7.1818, huwt Tull en 't Waal 23.8.1854 Theodorus Winnekes, zn v Henricus Winnekes en Henrica van Rijn); Jacobus Cornelis de Groot (geb. Bunnik 30.10.1819; overleden Bunnik 17.3.1823, oud 3 jaar); Cornelis Antonius de Groot (geb. Bunnik 3.2.1821, huwt Gerverskop 17.11.1848 Maria Verhoek, geb. 1811 Oudewater, dr v Nicolaas Verhoek en Maria Verhooven).
  Huwt (2) Lopik 28.4.1824 Jan van Doorn, geb. 1.1.1776 Lopik, zn v Jacob van Doorn en Mijntje van den Bogart. Kinderen: Johannes van Doorn (geb. Jutphaas, 34 jaar, huwt Maurik 1.11.1861 Hendrica Wennekes, 29 jaar uit Wijk bij Duurstede, dr v Hendrik Wennekes en Helena Spliet).
 4. Geertrudis Maria van Agthoven, geb. 1792, overleden Wijk bij Duurstede 14.10.1835. Huwt Wijk bij Duurstede 15.1.1818 Antoni de Rooy, geb. 1789 Neerlangbroek, zn v Cornelis de Rooij en Teuntje Pouw. Kinderen: Clara de Rooy (geb. WbD 1821, huwt Wijk bij Duurstede 10.1.1851 Cornelis van Schaik, geb. Jutphaas 1824, zoon van Dirk van Schaik en Antonia de Wit); Antonia de Rooy; Cornelia de Rooy (geboren 1824 Wijk bij Duurstede, huwt Wijk bij Duurstede 25.5.1848 Gerrit Hofman, geboren 1818 Cothen, zn v Willem Hofman en Clasina Spithoven); Hubertus Johannes de Rooy (geb. 1824 Wijk bij Duurstede, ovl. 1891; huwt Langbroek 25.4.1853 Jacoba Maria Bouman, geb.1830/1831 te Langbroek, overleden 1868, dr v Frederick Bouman (*1788) en Klasina Spithoven (*1798)); Theodora de Rooy (=? Dorothea Catharina de Rooy, geb. 1826 WbD: huwt Wijk bij Duurstede 10.5.1854 Wijnandus van Rijn, zn v Cornelis van Rijn en Cornelia van Bemmel).

V-E. Cornelis van Agthoven / van Achthoven, geboren en RK gedoopt Wijk bij Duurstede 29.2.1760, zoon van Herman van Agthoven en Cornelia van Ginkel.
Huwt Utrecht 1.11.1783; huwt RK Wijk bij Duurstede 3.11.1783 Wilhelmina van Oostrum, jd geb. te Schalkwijk/Houten ca. 1761, dr v Anthony van Oostrum en Cunera Zwezerijn, wonen te Utrecht. Overleden Wijk bij Duustede 4.3.1822. Herbergierster van beroep.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van Agthoven, geb. Wijk bij Duurstede 1784/85, overleden 20.5.1832, naaister. Huwt RK Wijk bij Duurstede 2.6.1807 Petrus Adrianus Vermeulen. Wonen in Wijk bij Duurstede. Kinderen: Cornelis Henderikus H. Vermeulen (geboren Wijk bij Duurstede 13.8.1813, huwt Wijk bij Duurstede 22.11.1838 Catharina Maria Beukers, geb. 1820 Schiedam, dr v Johannes Beukers en Bernardina Strens) [Uit Genlias]
 2. Antonius Josephus van Achthoven/van Agthoven, geb. 16.2.1789 te Wijk bij Duurstede. Volgt VI-A.
 3. Hubertus Johannes Willibrordus van Achthoven, geb. 1793. Volgt VI-B.
 4. Cunera Johanna Maria van Agthoven, geb. 1795 Wijk bij Duurstede. Huwt (1) Wijk bij Duurstede 12.11.1821 Jacobus van Kuyk, geb. 1754 te Utrecht, zn v Willem van Kuyk en Johanna van Rooyen [Genlias]. Huwt (2) te Wijk bij Duurstede op 1.6.1824 met Hendrik van Schevikhoven, geboren in 1792 te Vleuten, zn v Hendrikus Jacobus van Schevikhoven en Ryeryntje Wilschut. (9/281)
 5. Huibertus Josephus van Agthoven, geb. 1797/98, schoenmaker, woont te Wijk bij Duurstede in 1822.
 6. Maria Johanna van Agthoven, geboren in 1800 te Wijk bij Duurstede. Huwt op 27.9.1825 te Wijk bij Duurstede met Pieter van Wijk, geboren in 1800 te Wijk bij Duurstede [13/281], zn v Gerardus van Wijk en Jacomina Huurman.

V-F. Johannes Paulus 'Jan' van Agthoven, RK gedoopt Wijk bij Duurstede 25.1.1762. Zoon van Herman van Agthoven en Cornelis van Ginkel. Woont te Wijk bij Duurstede in 1826, ovl. aldaar 10.10.1829. [o.a. Uit internet familie Lokhorst]
Johannes Hz van Achthoven huwt Wijk bij Duurstede 6.5.1789 (en RK 11.5.1789) Cornelia Lockhorst, jd uit Darthuizen, dochter van Willem Lockhorst en Cornelia van Broekhuijsen.
Kinderen bekend:

 1. Hermanus van Agthoven, geb. 1790 en begraven RK Wijk bij Duurstede 18.8.1790 [zie ook : www.mytrees.com]
 2. Hermanus van Agthoven, geb. 1791. Overleden 1849. Volgt VI-C.
 3. Guillielmus / Willem van Agthoven, 1794 Wijk bij Duurstede, overleden Wijk bij Duurstede 27.3.1831, landbouwer.
 4. Willemina van Agthoven, geb. 1796 Wijk bij Duurstede en overleden aldaar op 9.1.1873. Huwt op 3.5.1826 te Wijk bij Duurstede met Antonius Middelweerd (5/281), geb. 1800 Bunnik, zn v Johannes Middelweerd en Cornelia van Schaik. [Genlias]
 5. ? Kornelis van Agthoven wordt op 13.7.1797 begraven in de kerk van Wijk bij Duurstede
 6. Cornelia/Johanna van Agthoven/van Achthoven. geb. Wijk bij Duurstede 1799, ovl 1862 te Bunnik (Vechten). Huwt Wijk bij Duurstede 15.5.1823 Johannes Mocking, 28 jaar, geb. Loo int Ambt Duiven, zn v Jacobus Mocking en Petronella Nas. Wonen te Bunnik. Kinderen: Petronella Mokking (geb. Bunnik 23.2.1824); Cornelia Mocke/Mocking (geb. 1825/1826 Wijk bij Duurstede, huwt (1) Bunnik 28.4.1848 Hendriekus Broekhuijse, geb. 1815 Bunnik, zn v Cornelis Broekhuijse en Johanna de Groot; en huwt (2) te Haarzuilen 6.10.1876 Hendrik Miltenburg, geboren 1815 te Breukelen-Nijenrode, zn v Hermanus Miltenburg en Maria van der Manden; hij is weduwnaar (2) M.vd.Weyde en (1) van J.de Langen); Jacoba Mokking (geb. 1828 Bunnik, huwt Bunnik 28.4.1840 Arie van Rossum, geb. Houten 1817, zn v Abraham van Rossum en Johanna van Schaik); Johanna Mokking (geb. Bunnik 1820/1832, huwt (1) Bunnik 15.4.1853 Johannes Spithoven, geb.Cothen 1830, zn v Jan Spithoven en Anna van 't Hooft.; huwt (2) Bunnik 27.4.1859 Gerrit van Riet, zn v Cornelis Willibrordus van Riet en Maagje van Schaik); Willemina Mocking (geb.1834, huwt Bunnik 6.8.1863 Cornelis Zuurhoud, zn v Willem Zuurhoud en Cornelia de Ruijter); Jacobus Mocking (geb. Bunnik 1836, huwt Houten 25.4.1862 Johanna Veldhuysen, geb. Houten 1834, dr v Antonie Velthuysen en Johanna van der Schouw); Cornelia Mocking (geb. Bunnik 1838, huwt Bunnik 5.5.1869 Hendrik Broekhuizen, geb. 1839 Odijk, zn van Dirk van Broekhuizen en Jannigje van Leur); Johannes Petrus Mocking (geb. 1840 Bunnik, huwt Bunnik 24.10.1872 Catharina Peek, geb. 1841 Bunnik, dr v Willem Peek en Anna van Bentum); Hendrika Mocking (geb. 1844 Bunnik, huwt Bunnik 30.4.1873 Lambertus Smoorenburg, geb. 1841 Werkhoven, zn v Cornelis Smoorenburg en Annigje Olthof). [uit Genlias].
 7. Cornelius van Agthoven: geboren in 1801 in Wijk bij Duurstede: volgt VI-D.
 8. Jasper van Agthoven, geb. 1803. Jasper van Agthoven overlijdt te Wijk bij Duurstede op 18.10.1881.
 9. Cornelia van Agthoven, geb. 1806 Wijk bij Duurstede. Overleden Cothen 30.4.1859, 52 jaar oud. Huwt 26.11.1829 Hermannus Middelweerd (geb. 1791 Vechten/ Bunnik; ovl. 1878 Cothen; zoon van Jan Middelweerd en Cornelia van Schaik). Kinderen: Johannes Middelweerd (geb. 1831 te Cothen, huwt Cothen 24.4.1863 Anthonia Smoorenburg, geboren 1835 Cothen, dr v Cornelis Smoorenburg en Mechtelt van den Ham); Johannes Wilhelmus Middelweerd (geb. 1833 Cothen, huwt (1) Cothen 4.3.1860 Hendrika Smoorenburg, geb. 1836 Cothen, dr v Cornelis Smoorenburg en Mechtelt van den Ham; huwt (2) Cothen 26.4.1869 Anna Maria van Leeuwen, geb. 1836 Cothen, dr v Cornelis van Leeuwen en Maria van Leur); Hermanus Antonius Middelweerd (geb. 1839 Cothen, huwt Cothen 27.5.1870 Martina Smoorenburg, geb. 1845 Cothen, dr v Cornelis Smoorenburg en Jannetje de Goeij); Cornelia Maria Middelweerd (geb. 1844 Cothen, huwt Cothen 28.6.1866 Johannes Schippers, geb. 1831 Cothen, zn van Arie Schippers en Judica Weerdesteijn); Maria Adriana Middelweerd (geb. 1846 Cothen; ovl. Cothen 24.2.1921; huwt Cothen 27.5.1870 Jacobus Mocking, geb. 1837 Cothen, zn v Gerardus Mocking en Hendrika van Bentum); Antonia Middelweerd (geb. 1849 Cothen, huwt Cothen 9.12.1868 Gradus Martinus van Odijk, geb. 1838 Maurik, zn v Antonie van Odijk en Johanna Maria W Hoogveld). [Uit Genlias]

VI-A. Antonius Josephus van Agthoven, meestertimmerman. Geboren 16.2.1789 te Wijk bij Duurstede, zoon van Cornelis van Achthoven en Wilhelmina van Oostrom. Overleden te Amersfoort 17.11.1840, 50 jaar oud.
Huwt Soest 21.4.1819 Cornelia Cunera Introst, geboren 21.7.1796 te Nijkerk, Gelderland, dochter van Cornelis Introst / Enterhorst en Johanna Krassenburg; RK van geloof. Overleden op 1 jan. 1872 te Amersfoort.
Kinderen:

 1. Johanna Maria Agthoven, geb. 2.2.1820 te Amersfoort. Huwt te Amersfoort op 26.4.1849 Wessel van Huppelschoten uit Barneveld, bakker, dan 23 jaar, zn v Willem van Huppelschoten en Gijsbertje Zegers van Esveld. Kinderen bekend: Cornelis Franciscus Huppelschoten (geb. Amersfoort 1857, huwt Wijk bij Duurstede 2.1.1879 Johanna Petronella te Poel, geb. 1857 Wijk bij Duurstede, dr v Johannis te Poel en Johanna Maria Bern); Theodoris Huppelschoten (geb. Stoutenburg, 28 jaar, huwt Barneveld 29.5.1891 Wilhelmina Smit, 36 jaar uit Leusden, dr v Jacobus Smit en Gerritje van de Brug); Antonius Huppelschoten (geb. Barneveld, huwt Woerden 28.4.1884 Adriana Gerarda Th. Nieuwesteeg, geb. Ijsselstein, dr v Jacobus Nieuwesteeg en Catharina Clasina van Spanje); Gijsberta Cunira van Huppelschoten (geb. 1860 Amersfoort, ovl. Arnhem 16.6.1915, 55 jaar ; huwt (1) Arnhem 29.5.1895 Jacobus Hooft, geb. 1806 Utrecht, zn v Adrianus Hooft en Dina Stappers; Jacobus Hooft was weduwnaar van Geertruida Aleida Kasteel; huwt (2) Arend Wennekes).
 2. Wilhelmina Kunira van Agthoven, geboren te Amersfoort 14.4.1821. Overleden te Amersfoort 20.10.1849. Huwt, op 25 jarige leeftijd, te Amersfoort 17.6.1846 Johannes Theodorus van Munster, bakker, 24 jaar uit Amersfoort, zoon van Arie van Munster en Maria Catharina Massa.
 3. Cornelis van Agthoven, geb. 22.12.1823 Amersfoort. Zie VII-A.
 4. Dorothea Cornelia van Agthoven, geboren te Amersfoort op 26.10.1826. Woont op 13 dec.1867 te Zevenaar. Huwt te Amersfoort 27.11.1867 Cornelis Johannes Josias Morin, oud 48 jaar, uit Venlo, zoon van Dominicus Francis Joseph Morin en Maria Dronkers. Hij is weduwnaar van Geertruida van Heel.
 5. Hermanus Theophilus van Agthoven, geboren te Amersfoort 27.1.1829. Zie VII-B.
 6. Cunera Cornelia van Agthoven, geboren te Amersfoort 19.12.1831. Huwt te Amersfoort op 14.11.1855 Cornelis Johannes Bernardus Weggenraad, 25 jaar uit Amersfoort, zoon van Bernardus Weggenraad en Maria Neeltje Apeldoorn. Zij gaan wonen in de Bredastraat 323, Amersfoort. Kinderen: Martinus Bernardus Cornelis Wiggenraad (geb. Utrecht 1877; huwt Rotterdam 6.5.1903 Willemina Jacoba Steenis, 21 jaar, geb. Waddenoijen, dochter van Cornelis Steenis en Anneke Cornelia van Wessem).
 7. Anna Maria van Agthoven, geboren te Amersfoort 20.5.1837. Overleden te Amersfoort 12.2.1894. Huwt te Amersfoort op 20.1.1869 met Johannes Antonius Krol, geboren 27.11.1840 te Amersfoort, schoenmaker, zoon van Johannes Willibrordus Krol en Rengertje Geritje van Ramselaar. Kinderen: Johannes Willibrordus Krol (geb.20.1.1870 Amersfoort, huwt Voorst 4.8.1900 Marie Jeanne Isabelle Morin, 34 jaar uit Doetinchem-stad, dr v Cornelis Johannes Josias Morin en Geertruida van Heel); Cornelia Cunera Krol (geb.13.3.1874, ongehuwd).

VI-B. Hubertus Johannes Willibrordus van Achthoven, schoenmaker, geboren 1793, zoon van Cornelis van Achthoven en Wilhelmina van Oostrom. Overleden Zevenaar 14.6.1857, oud 64 jaar.
Huwt te Amersfoort op 18.2.1829 Johanna Everdina Jansen, 26 jaar, uit Zevenaar, dochter van Hendricus Jansen en Anna Maria Massop. Overleden Zevenaar 5.7.1879, oud 76 jaar, weduwe van Hubertus J.W. van Agthoven.

VI-C. Hermanus (Hermanus Josephus) van Agthoven. [Uit internet: familie Lokhorst:] Geboren 1791 als zoon van Jan van Agthoven en Cornelia Lockhorst. Gestorven Wijk bij Duurstede 4.12.1849.
Huwt RK Wijk bij Duurstede 2.7.1806 Cornelia van de Leemkolk, jd uit Wijk bij Duurstede.
Kinderen bekend:

 1. Wilhelmina Maria van Agthoven, geboren ca. 1808 te Wijk bij Duurstede, overleden Utrecht 11.8.1851, dochter van Hermanus Josephus van Agthoven en Cornelia van de Leemkolk; overleden 11.8.1851 Utrecht. Huwt Utrecht 6.5.1840 Gerard Johannes Meinke, timmerman, geboren 7.8.1809 te Utrecht, overleden 23.5.1891 te Utrecht, zoon van Johannes Winoldus Meinecke en Johanna Jacoba Landskroon (zie ook: http://home01.wxs.nl/~claybak/korff/korff.htm ).
 2. ? Hermanus Josephus van Achthoven wordt RK begraven te Wijk bij Duurstede 15.2.1810.

VI-D. Cornelius Jansen van Agthoven, landbouwer: geboren in 1801 in Wijk bij Duurstede, als zoon van Jan van Agthoven en Cornelia van Lockhorst. Overleden Wijk bij Duurstede 7.4.1874, oud 73 jaar. [Genlias]
Huwt te Wijk bij Duurstede op 5.5.1835 met Maria van Rooyen, geb. 1811, uit Breukelen, dochter van Anthonie van Rooyen en Dirkje van Dam. [Genlias].
Kinderen onbekend (waarschijnlijk kinderloos huwelijk).

VII-A. Cornelis van Achthoven, timmerman, winkelier en koopman. Geboren 22.12.1823 Amersfoort, overleden te Soest 17.11.1882, zoon van Anthonie Josephus van Agthoven en Cornelia Introst.
Huwt (1) Eemnes (Utrecht) 4.5.1848 Johanna Maria Bon, geb. Eemnes 1.1.1826, dr v Hendrik Bon en Aletta Lucretia Asschenberg.
Kinderen:

 1. Anthonie Josephus van Agthoven, geboren Eemnes 25.5.1848; overleden Eemnes 25.5.1848.
 2. Christina Aletta van Agthoven, geboren Eemnes 16.2.1850.

Huwt (2) Eemnes (Utrecht) 27.11.1851 Gerretje Helmich, geboren Baarn 22.5.1822, overleden Soest 27.2.1894, dochter van Jan Helmich en Jannetje Schimmel.
Kinderen:

 1. Cuneira Cornelia van Agthoven, geb. Eemnes 2.7.1852, overleden Amsterdam 18.6.1928, 75 jaar, dan weduwe van Hendrikus Johannes Visser.
 2. Johanna van Agthoven, geb. Eemnes 18.5.1853.
 3. Anna van Achthoven, geb. Soest 6.4.1854; overleden te Soest 1.5.1854.
 4. levenloze dochter geboren, gestorven 8.2.1855 te Soest.
 5. Antonius Josephus van Achthoven: geboren 30.12.1855 te Soest, zie VIII-A.
 6. Anna van Achthoven, geb. te Soest 22.6.1857; overleden te Soest 27.7.1857.
 7. Johannes Adrianus van Achthoven, geb. Soest 15.5.1859. Zie VIII-B.
 8. Johanna van Achthoven, geb. Soest 23.5.1860. Verhuist naar Rotterdam op 10.8.1883 en terug naar Soest op 2.5.1884. Overleden te Soest 22.1.1892, 31 jaar en ongehuwd.
 9. Wilhelmina Cunira van Achthoven, geb. Soest 27.5.1861. Zij heeft vermoedelijk een zoon: Cornelis van Achthoven, geb. te Amsterdam 12.3.1886.
 10. Theodora Cunira van Achthoven, geb. Soest 29.7.1862; overleden te Soest 15.1.1864.
 11. Adrianus Wilhelmus van Achthoven, geboren 1.9.1864 te Soest, zie VIII-C.
 12. Wilhelmus Theodorus van Achthoven, ged. 26.2.1866 Soest; overleden te Soest 21.5.1867.
 13. Theodora Wilhelmina van Achthoven, geb. Soest 8.3.1868; overleden te Soest op 3.6.1868.

VII-B. Hermanus Theophilus van Agthoven. Geboren te Amersfoort op 27 jan.1829, zoon van Antonius Josephus van Agthoven en Cornelia Introst. Gestorven op 12.5.1886 Arnhem: dan 57 jaar.
Huwt Arnhem 6.2.1856 Berendina Schut, 25 jaar uit Steenderen, dr v Jan Leenderts Schut en Helena Bartels. Overleden op 19.12.1906 te Arnhem, 76 jaar oud.
Kinderen :

 1. Charlotte Cornelia Edeline van Agthoven, geboren 9.12.1856 te Arnhem; ovl. aldaar 1.7.1924. Zij huwt te Arnhem in 29.3.1878 / 10.4.1878 Jean Antoine Dufrenne, geb. 29.5.1849 Arnhem, ovl. Arnhem 28.10.1929, zn v Jean Antoine Dufrenne en Helena Hendrika Ditmers. Kinderen: Dorothea Cornelia Dufrenne (ovl. Arnhem 1.12.1881); Hermanus Theophilus Dufrenne (geb. Arnhem 28.2.1887, gestorven 24.1.1973 Dornach in Zwitserland; huwt 9.2.1951 Jnkvr Wilhelmina E.Th. Sandberg uit Assen, geb. 7.8.1906); Helena Bernardina Dufrenne (geb. Arnhem 3.9.1878, huwt te Arnhem op 21.2.1913 Hendrik Jacobus Kort, 34 jaar uit Haarlem, zn v Jacobus Thijmen Kort en Maria Wilhelmina Ploeg).
 2. Jan Leendert van Agthoven, geb. Arnhem 24.5.1859. Volgt VIII-D.
 3. Theodora van Agthoven, geb. 6.2.1861 Arnhem. Overleden te Arnhem 16.4.1862.
 4. Dorothea Cornelia van Agthoven, geb. Arnhem 20.12.1862; overl. te Arnhem in 16.1.1909, oud 46 jaar. Huwt Arnhem 29.6.1881 Gerrit van Wessem, geb. Arnhem 1850, overl. Arnhem 3.12.1927, zoon van Evert van Wessem en Maria ter Haar. Kinderen bekend: Cornelis van Wessem (geb. 25.3.1887 te Arnhem; ovl. aldaar 4.4.1888); Herman Gerard van Wessem (geb. Arnhem 1885; huwt Arnhem 26.7.1912 Johanna Elisabeth Antonia Hertstein, geb. 1890 Arnhem, dr v Florus Hertstein en Elisabeth Antonia Brink); Gerhardina Wilhelmina Elizabeth van Wessem (geb. 1883 Arnhem; huwt Arnhem 30.3.1909 Jan van Houtum, geb. 1879 Arnhem, zn v Jacob van Houtum en Johanna Martha Palm). Gezin woont te Arnhem in 1906.
 5. Levenloze zoon geboren op 30.1.1865 te Arnhem.
 6. Helena van Agthoven: Geboren 11.3.1866. Sterft 1.10.1956 Haarlem (Bussum:Prinses Irenelaan 19): 90 jaar. Huwt Arnhem 22.10.1885 Hermanus Martinus Hansen (geb. Amsterdam ca. 1859, zn v Okke Hansen en Adriana Pepijn; ovl. 12.4.1934 Amsterdam: officier in orde van Oranje-Nassau); wonen te Amsterdam in 1906; wonen op de Pieter de Hooghstraat 76 te Amsterdam in 1934.

VIII-A. Antonius Josephus van Achthoven, broodbakker. Geboren 30.12.1855 te Soest (32 jaar in 1888 / 39 jaar in 1895), zoon van Cornelis van Achthoven en Gerritje Helmich. Gestorven Rotterdam 22.7.1927 op ruim 71 jarige leeftijd. Hij wordt met Requiemmis bijgezet in het familiegraf op RK-kerkhof aan de Hoflaan. Zij wonen dan (1927) op de Vredehofstraat 3, te Soestdijk. Is zelf (dan 39 jaar) aanwezig bij het huwelijk van zijn broer Adrianus te Rotterdam in 1895.
Huwt op R'dam 30.5.1888 Maria Cornelia van der Grint (DTB C-73), 21 jaar uit Rotterdam, dr v Cornelis van der Grint (koopman) en Elisabeth van den Born, beiden wonende te Rotterdam. Zij overlijdt te Soest op 23.9.1931, oud 64 jaar, weduwe van Antonius Josephus van Achthoven.
Kinderen:

 1. Cornelis Antonius van Achthoven, geb. te R'dam 7.3.1889 en ged. op 8 maart 1889 (C-17); overleden te Rotterdam 2.10.1911, 22 jaar vleeshouwersknecht op Oudedijk 243.
 2. Willem Pieter van Achthoven, geb. Rotterdam 19 nov. 1895 Zie IX-A.
 3. Elizabeth Maria van Achthoven, geb. R'dam op 28 feb. 1901 (D-66)

VIII-B. Johannes Adrianus van Achthoven, schilder. Geboren te Soest op 15.5.1859, zoon van Cornelis van Achthoven en Gerritje Helmich. Verhuist op 4.2.1878 naar Rotterdam en op 2.5.1879 terug naar Soest; op 2.2.1886 naar Den Haag. In 1908 woont hij in Amsterdam, waar hij overlijdt op 13.10.1921 op 62 jarige leeftijd, als weduwnaar.
Huwt Alida van der Gronden. Overleden na 1908 en vr 13.10.1921.
Kinderen:

 1. Alida van Achthoven, geb. Amsterdam (vermoedelijk) op 14.4.1890. Overlijdt te Amsterdam op 4.3.1908, 17 jaar.
 2. vermoedelijk Cornelia van Achthoven, geb. Amsterdam 7.9.1891.

VIII-C. Adrianus Wilhelmus van Achthoven, koffiehuisbediende, kellner. Geboren 1865 te Soest (30 j in 1895) als zoon van Cornelis van Achthoven en Gerritje Helmich (dan beiden overleden). Wonende te Amsterdam in 1895. Overleden te Amsterdam op 29.3.1924, 59 jaar oud.
Huwt te R'dam op 6.3.1895 met Hendrika Bertha Jansz, oud 26 jaar, geboren te Amsterdam, wonende te R'dam, meerderjarige dochter van Hendrik Jansz en Trijntje Schijffelen, beiden overleden (DTB C-2). Zijn broer Antonius Josephus van Achthoven (39 jaar en broodbakker) is bij hun huwelijk tegenwoordig.
Hebben bij huwelijk al drie kinderen, die dan worden erkend door de ouders:

 1. Hendrika Bertha van Achthoven: geboren te Amsterdam 26.9.1886
 2. Adrianus Wilhelmus van Achthoven: geboren te Amsterdam op 7.5.1890. zie IX-B.
 3. Antonius Josephus van Achthoven: geboren te Rotterdam op 10.2.1895. Zie IX-C.
 4. levenloos kind geboren te Amsterdam op 3.5.1907.

Wordt op 22.8.1902 opgeroepen door deurwaarder, op verzoek van Hendrika Bertha Jansz, wonende te Amsterdam, van wie hij gescheiden leeft van tafel en bed. Zijn kinderen wonen op 6.10.1902 bij de 'eischeresse'....Op 6.9.1917 is de scheiding te Rotterdam geregistreerd.

VIII-D. Jan Leendert van Agthoven, slager. Geb. Arnhem 24.5.1859, zoon van Hermanus Theophilus van Agthoven en Berendina Schut. Overleden 27.3.1904 Arnhem, 44 jaar oud. Zijn gezin woont te Arnhem in 1906.
Huwt (24 jaar) Doesburg 10.1.1884 Hendrika Elisa Donnerswinkel / Donderwinkel, geb. Doesburg 13.11.1859, dr v Gerrit Jan Donderwinkel, rijtuigenbouwer, en Hendrika Isabella Hempe.
Kinderen:

 1. Berendina van Agthoven, geboren 1885 te Arnhem; overleden op 19.7.1960 te Bussum: dan 76 jaar; begraven te Arnhem op 22.7.1960. Huwt Arnhem 3.3.1908 Karel Rommert Weddepohl, 22 jaar, uit Leiden, zoon van August Coenraad Weddepohl en Sara van Kesteren; wonen te Bussum: Const. Huygenslaan 8.

IX-A. Willem Pieter van Achthoven, kantoorbediende, geb. Rotterdam 19.11.1895, zoon van Antonius Josephus van Achthoven en Maria Cornelia van der Grind. Overleden te Scheveningen 17.6.1934.
Huwt IJsselmonde 19.1.1922 Maria Cornelia van de Laar. Zij hebben vier kinderen.

IX-B. Adrianus Wilhelmus (van) Achthoven. Geboren te Amsterdam op 7.5.1890 als zoon van Adrianus Wilhelmus van Achthoven en Hendrika Bertha Jansz. Sterft te Amsterdam op 58 jarige leeftijd op 42.1.1949, als vader en grootvader.
Huwt Hendrina Johanna Anna van Velzen.
Kinderen:

 1. Hendricus Bertus van Achthoven. Gehuwd met S.C. van Achthoven - Grose. Wonen in 1949 te Makassar.
 2. J.L. van Achthoven: woont in 1949 te Amsterdam, gehuwd.
 3. Adrianus (van) Achthoven, geb. A'dam 10.8.1927 ; woont in 1949 te Amsterdam; huwt in 1953. [ Zie http://home.hetnet.nl/mr_8/171/jcvanhaeften/brokaar/bro2g09.htm ]

IX-C. Antonius Josephus van Achthoven. Geboren te Rotterdam op 10.2.1895 als zoon van Adrianus Wilhelmus van Achthoven en Hendrika Bertha Jansz. Geen verdere gegevens.


VII. Hermann Carl van Achthoven. Ouders onbekend. Rooms katholiek.
Huwt 26 jan. 1869 Caroline Lammersmann in de katholieke kerk Sant Otger, Stadtlohn, Westfalen, Preussen. [Uit www.familysearch.org onder Agthoven]
Hij wordt in de Duitse archieven vernoemd samen met een Dorothea van Achthoven.


Met dank aan Hans van der Linden, Gerard van Woudenberg, Paul Achthoven en Ingrid Bron (over van Oostrum) voor de aanvullende gegevens.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven