Nieuwerkerk, Zeeland. Genealogie Hendrik Cornelissen van Achthoven.

Laatst bijgewerkt op 7 february 2012.

II-A. Hendrik Cornelissen van Achthoven (Roosendaal 1628 - na 1665 Nieuwerkerk) Zie kaart 1865.
Katholiek gedoopt op 25 sept 1628 in Roosendaal met als peetouders Pauwels Lambrechtsz en Tanneken Geerts. Oudste zoon van Cornelis Hendricxssen van Achthoven en diens derde vrouw Mayken Jansdr van Son. Na het overlijden van zijn vader in 1637 hertrouwt zijn moeder op 6 febr. 1638 in de katholieke kerk te Roosendaal met Adriaen Adriaensz van Oosterhout. Deze overlijdt op 16 juni 1641 te Roosendaal. Zij hertrouwt opnieuw met een Marinus Jansen Marinussen vóór oktober 1643. Zij gaan waarschijnlijk wonen in het huis van deze Marinus. Onbekend is waar (mogelijk St.Maartensdijk of Steenbergen).
Hendrik Cornelissen van Achthoven (als hij dezelfde is: daar is nog geen bevestiging van gevonden!) moet rond 1650 gehuwd zijn met een Matie Jansdr Clinckerlandt, geboren ca. 1625 en gestorven vóór 1674, bij wie hij zeker acht kinderen heeft. [ Zie Genealogie van Achthoven in Nieuwerkerk door A.S.Flikweert, Middelburg ]
In 1656 moet hij in Nieuwerkerk, Duiveland wonen, waar zijn kinderen worden gedoopt in de Nederduits Gereformeerde Kerk:

 1. Cornelia Heyndriksen van Achthoven. geb. Nieuwerkerk ca.1650; huwt waarschijnlijk (als Cornelia Heyndricks) Jacob Janse van Daelen. Kinderen te Nieuwerkerk 1671-1685.
 2. Jan Heyndrickxe van Achthoven, geb. Nieuwerkerk ca. 1655 (zie III-A);
 3. Cornelis Heyndrickse van Achthoven, geboren Nieuwerkerk ca. 1656 (zie III-B);
 4. Maritie Heyndrikse van Achthoven, NH gedoopt op 25 dec. 1657 te Nieuwerkerk.
 5. Pieter Heyndrikse van Achthoven , NH gedoopt Nieuwerkerk 27 juli 1659 (zie III-C).
 6. Anthony Hendrikse van Achthoven, NH gedoopt op 27 nov.1661 en gestorven vóór 1665;
 7. Maria Hendrikse van Achthoven, NH gedoopt op 9 aug.1663 te Nieuwerkerk;
 8. Anthony Hendriksen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 16 sept. 1665, van wie geen verdere gegevens bekend zijn.

III-A. Jan Hendriksen van Achthoven (Nieuwerkerk ca. 1655 - ca.1693 Nieuwerkerk)
Geboren rond 1655, overleden Nieuwerkerk ca. 1693, zoon van Heyndrik Cornelissen van Achthoven en Matie Jans Clinckerlandt.
Huwt (1) Jannetje Jans. Bij haar heeft hij drie kinderen:

 1. Maetje Jans van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 10 jan. 1683; getuigen: Willem Crijnsen, Cornelis Achthoven, Cornelia Achthoven, Adriaentje Jans.
 2. Heyndrick Jansen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 21 nov. 1684; getuigen: Jacob Janse van Daelen, Pieter Achthoven en Neeltje Willems. Hij is waarschijnlijk degene die op 3.1.1745 met attestatie naar Zierikzee verhuisde.
 3. Pieter Jansen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 20 april 1687; getuigen: Crijn Willemse en Jannetje Adriaens. Geen verdere gegevens bekend.

Huwt (2) Lauwereijntje Abrahams van den Berghe, geb. Nieuwerkerk ca. 1655, dochter van Abraham Cornelisse Leijnse (van den Berghe) en Leentie Bastiaans. Zij huwt (2) te Nieuwerkerk 16.4.1694 (otr) Adriaan Ellewits (Hellewits), geb. Nieuwerkerk ca. 1655. Uit dit huwelijk nog kinderen te Nieuwerkerk 1695-1701.
Kinderen:

 1. Marinus Janse van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 3 dec. 1692, met als getuige Cornelia Achthoven. Van hem zijn geen verdere gegevens bekend.

III-B. Cornelis Hendriksen van Achthoven (Nieuwerkerk)
Geboren rond 1655, zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Matie Jans Clickerlandt. Gestorven Nieuwerkerk ca. 1703.
Huwt rond 1688 met Geertruyt Cornelis, mogelijk gedoopt Nieuwerkerk 31.8.1659, dan dochter van Cornelis Leunisse en Leentie Jans. Zij huwt (2) te Nieuwerkerk op 13.8/9.9.1705 Claes Pieterse de Vriese, ged. Nieuwerkerk 14.2.1666, zoon van Pieter Isaackse de Vriese en Ariaantje Claes Bolle.
Bij haar heeft hij zeker 5 kinderen:

 1. Hendrik Cornelissen van Achthoven (zie IV-A), NH gedoopt op 19 dec. 1688 te Nieuwerkerk, met als getuige: Pieter Achthoven en Cornelia Achthoven.
 2. Maatje Cornelissen van Achthoven, NH ged. Nieuwerkerk 7 dec. 1692; getuige: Maria Adriaens.
 3. Neeltje Cornelisse van Achthoven, NH ged. Nieuwerkerk op 25 dec. 1694; getuigen: Crijn Janse van Beijeren en Mary Adriaens. Gestorven vóór 1697.
 4. Neeltje Cornelissen van Achthoven, NH ged. Nieuwerkerk op 13 jan. 1697; getuigen: Hendrick Smith en Janneke Arjaens. Overleden Nieuwerkerk 28.3.1722 (RAZE 4674). Huwt Nieuwerkerk 23.4/11.5.1717 Josias Hubregtse van de Vate, ged. Nieuwerkerk 29.3.1692, zoon van Hubregt Sentse van de Vate en Florijntje Hendriks. Hij huwt (2) Nieuwerkerk 14.1/3.2.1724 Martijntje Franse Bibbe, ged. Nieuwerkerk (De Vos) Marcus Schoof, weduwnaar van Lena Gilles Danckerse.
 5. Cornelia Cornelisse van Achthoven, NH ged. Nieuwerkerk op 9 sept. 1701. Getuige Jannetje Adriaens.

III-C. Pieter Hendriksen van Achthoven (Nieuwerkerk 1659 - na 1719)
NH gedoopt te Nieuwerkerk op 27 juli 1659. Zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Matie Jans. In 1719 hoog- en laagschepen Nieuwerkerk. Maakten testament op 14.9.719 op (RAZE 4675).
Huwt te Ouwerkerk ca. 1694 Janneken Adriaens, geb. Ouwerkerk 1663, belijdenis Ouwerker 1686, dochter van Adriaen Janse Leunisse (nageslacht heet Hogerland), landbouwer te Ouwerkerk, en Neeltje Cornelis Geerts. Zij hebben zeker twee kinderen:

 1. Maatje Pieters van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 25 dec. 1694; getuigen: Cornelis Achthoven en Cornelia Adriaens.
 2. Arjaan/Adriaen Pietersen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 4 okt. 1697, met als getuigen: Leendert Elenbaes, Cornelis Adriaense (Hoogerland) en Geertruit Cornelis. Gestorven na 1721.
  (Op 10.3.1730 hertrouwt Adriaantje Adriaans Agthoven, weduwe van Isak Stouwtiesdijk, te Nieuwerkerk met Jan Kole, jm. van Wissekerke. Het moet gaan om Adriaantje Adriaan Hertogh, echtgenote van Isak Jacob Stoutjesdijk, die later gehuwd is met Jan Crijn Janse. Na te gaan of deze Adriaantje mogelijk eerst met Adriaan Pietersen van Achthoven is gehuwd geweest).

IV-A. Hendrik Cornelissen van Achthoven (Nieuwerkerk 1688 - na 1731)
NH gedoopt te Nieuwerkerk op 19 dec. 1688 en gestorven na 1731. Zoon van Cornelis Hendriksen van Achthoven en Geertruyt Cornelis.
Huwt (ondertrouw 20.3.1716 Bruinisse) op 20 april 1716 te Nieuwerkerk met Crijntie Abels Patmos uit Bruinisse, ged. Bruinisse 27.9.1693, dochter van Abel Marcelisse Padmos en Martijntje Theunis.
Zij hebben zes kinderen:

 1. Geertruyd Heyndrickxe van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 17 jan.1717. Huwt (1) ca. 1741 Reinier Maartense Koman, geb. Oud-Vossemeer ca. 1715 (doopboek verloren gegaan), land bouwer te Oosterland, weduwnaar van Jannetje de Vriese. Zij huwt (2) Abraham Tuijnman, geb. Sirjansland 7/14.1.1720, ovl Oosterland 1768, zoon van Jakobus Tuijnman en Maria Mels. Zij hertrouwde in 1769 te Oosterland (volgens register van trouwgelden). Zij komen niet voor in de lidmatenregisters van Oosterland. Kinderen bij Reinier Maartense Kooman: Reintie Reinierse Kooman (geb. Oosterland 22/23.9.1742); Reinier Reinierse Koomans (geb. Oosterland 3/6.12.1744, ovl. Oosterland 7.12.1822; huwt (1) Maatje Stephanusse Zanddijk en (2) Adriaantje Adriaanse Zanddijk); Geertrui Reinierse Kooman (geb. Oosterland 16/22.1.1747, ovl. Noordgouwe 3.5.1783; huwt Pieter Cornelisse Gaanderse); Krina Reinierse Kooman (geb. ca. 1750, ovl. Nieuwerkerk; huwt Pieter Arnoldus Smits.
 2. Cornelis Heyndrickxen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 8 juli 1718 en gestorven vóór 1721;
 3. Abel Heyndrickxen van Achthoven (zie V-A), NH gedoopt te Nieuwerkerk op 20 aug. 1719;
 4. Cornelis Heyndrickxen van Achthoven (zie V-B), NH gedoopt te Nieuwerkerk op 24 aug. 1721;
 5. Marinus Heyndrikxen van Achthoven, NH gedoopt Nieuwerkerk 27.5.1724.
 6. Jan Heyndrickxen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 25 nov. 1728 en gestorven vóór 1731;
 7. Jan Heyndrickxen van Achthoven, NH gedoopt te Nieuwerkerk op 28 april 1731 en verder geen gegevens.

V-A. Abel Heyndrickxen van Agthoven (Nieuwerkerk 1719 - na 1765)
Zoon van Hendrick Cornelisse van Agthoven en Krijntje Abels Padmos. Gedoopt te Nieuwerkerk op 20.8.1719. In 1765 landbouwer op een hofstede in de 32e mate (no.4) te Nieuwerkerk.
Huwt Nieuwerkerk 23.3/9.41.753 Neeltje Thonis Walkier (of Walchier), gedoopt Noordgouwe ca. 1725, dochter van Anthony Walkier (doopsgezind) en Martha Aalbregtse Krabbe. (In de 32e mate van Nieuwerkerk is slechts de hofstede Hooggelegen bekend; op deze hofstede woonde in de 19e en 20e eeuw de familie Krabbe).
Kinderen:

 1. Hendrik Abels van Agthoven, gedoopt Nieuwerkerk 00.2.1754: zie VI-A.
 2. Anthony Abels van Agthoven, gedoopt Nieuwerkerk 7.3.1756: zie VI-B.
 3. Marinus Abels van Agthoven, gedoopt Nieuwerkerk 7.1.1759: zie VI-C.
 4. Krientje Abels van Agthoven, gedoopt Nieuwerkerk 14.10.1764.

V-B. Cornelis Heyndrickxen van Agthoven (Nieuwerkerk 1721 - 1762 Nieuwerkerk)
Zoon van Hendrick Cornelisse van Agthoven en Krijntje Abels Padmos. Gedoopt Nieuwerkerk 24.8.1721 en overleden Nieuwerkerk 13.4.1762 (RAZE 4674). Waarschijnlijk landbouwer op De Muije te Nieuwerkerk.
Huwt Nieuwerkerk 5.5.1755 (ondertrouw Oosterland 18.4.1755) Maatje Jan d'Ooge, ged. Nieuwerkerk10.8.1738, overleden Nieuwerkerk 18.1.1809, dr v Jan Maartens d'Ooge en Willemijntje Vis.
Kinderen:

 1. Krina van Agthoven, ged. Nieuwerkerk 21.3.1756, ovl. Nieuwerkerk 3.8.1779, huwt Nieuwerkerk 26.4.1775 Josias de Bruine, ged. Nieuwerkerk 30.11.1738, ovl. Nieuwerkerk 1.10.1800, schepen van Niewerkerk, zn v Jacob Eymantse de Bruine en Gieltje Jans van de Berge, weduwnaar van Janna Hallingse. Kinderen: Jacob Joziasse de Bruine (geb. Nieuwerkerk 9.7.1779, ovl. Oosterland 18.8.1839, huwt Nieuwerkerk 10.4.1801 Tannetje Hallingse).
 2. Willemijntje van Agthoven, ged. Nieuwerkerk 28.8.1757, ovl. Nieuwerkerk 14.7.1838 aan borstkanker, huwt (1) Nieuwerkerk 17.4.1778 Frans Cornelisse van de Stolpe, ged. Nieuwerkerk 20.1.1726, ovl. Nieuwerkerk 15.10.1794, landbouwer en schepen te Nieuwerkerk, zn v Cornelis Huibregtse (van de Stolpe) en Lena Franse Pijpeling, weduwnaar van Cornelia Janse (van de Stolpe): 4 kinderen. Huwt (2) Nieuwerkerk 5.2.1796 Cornelis Adriaanse de Jonge, ged. Nieuwerkerk 6.9.1761, ovl. Nieuwerkerk 4.7.1809, zn v Adriaan de Jonge en Catharina Leenderts Doelman; 2 kinderen uit tweede huwelijk.
 3. Hendrina van Agthoven, ged. Nieuwerkerk 1.10.1758, ovl. Nieuwerkerk 23.2.1838, huwt Ouwerkerk 17.12.1778 Karel van den Bogerd, geb. Sint-Maartensdijk 1748, ovl. Nieuwerkerk 20.2.1825, wagenmaker te Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Vijf kinderen te Ouwerkerk.
 4. Jan van Agthoven, ged. Nieuwerkerk25.11.1759, jong overleden.
 5. Janna van Agthoven, ged. Nieuwerkerk 7.2.1762, ovl. Nieuwerkerk 6.2.1814, huwt te Nieuwerkerk 26.11.1784 Cornelis Adriaanse Fonteijne, geb. Duivendijke, ged. Elkerzee 11.10.1761, ovl. Zonnemaire 10.2.1823, landbouwer te Nieuwerkerk, zn v Adriaan Cornelisse Fonteijne en Maria Marinusse Stoel, weduwnaar van Willemina van der Singel.

VI-A. Hendrik Abels van Agthoven, zoon van Abel Hendrikse van Agthoven en Neeltje Thonis Walkier, ged. Nieuwerkerk feb. 1754, ovl. Nieuwerkerk 1802/1803.
Huwt Nieuwerkerk 9.7.1797 Dina Maartense Dooge, ged. Dreischor 16.8.1761, ovl. Serooskerke 6.2.1830, dr v Maarten Janisse Dooge en Dina Aalbregtse Zorge.
Zij hertrouwt te Nieuwerkerk 26.8.1806 Marinus Kosten, geb. Serooskerke 1770, ovl. Serooskerke 14.1.1833, kleermaker, zn v Jacob Cornelisse Kosten en Elisabeth Boot.

VI-B. Anthony Abels van Agthoven.Geboren Nieuwerkerk 7.3.1756, zoon van Abel Heyndrickxen van Agthoven en Neeltje Thonis Walkier. Overleden te Nieuwerkerk 24.3.1815.
Huwt (1) Nieuwerkerk 23.3.1787 Huigje Adriaans Suiker, geb. Ouwerkerk 1764, ovl. Nieuwerkerk 1795, dr van Adriaan Jacobse Suijker (ovl. Nieuwerkerk 18.8.1773, landbouwer te Nieuwerkerk) en Neeltje Cornelisse Klippel.
Kinderen:

 1. Abel Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 10.11.1787, overleden Nieuwerkerk 17.4.1810. Ongehuwd.
 2. Adriaen Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 28.1.1789, jong gestorven.
 3. Neeltje Anthonis van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 26.6.1791, jong gestorven.
 4. Adriaen Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 5.9.1793. Zie VII-A.
 5. Cornelis Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 3.1.1795, waarschijlijk jong gestorven

Huwt (2) Nieuwerkerk 10 dec.1796 Maatje van Driel, ged. St.Maartensdijk 17.1.1773, ovl. Nieuwerkerk 29.12.1821, dr v Jan van Driel en Goedegebure. Zij hertrouwt 25.4.1817 Jacobus den Hollander uit Nieuwerkerk, bij wie zij nog twee kinderen heeft.
Kinderen:

 1. Neeltje Anthonisse van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 29.9.1797, ovl. Nieuwerkerk 21.4.1873. Huwt (1) Nieuwerkerk 30.4.1817 Dignus van Nieuwenhuizen (geb. 1793 Oosterland). Kinderen te Nieuwerkerk: Hendrik van Nieuwenhuizen (geb. 1817); Anthony van Nieuwenhuizen (geb. 1819); Anthony van Nieuwenhuizen (geb. 1820). Huwt (2) Nieuwerkerk 7.8.1822 Dirk de Ruijter uit Ouwrkerk. Kinderen te Nieuwerkerk: Pieter de Ruijter (geb. 1823); Maatje de Ruijter (geb. 1824); Fransijna de Ruijter (geb. 1828); Anthony de Ruijter (geb. 1834); Pieter de Ruijter (geb. 1836).
 2. Dirkje Anthonisse van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 12.9.1798, ovl. Noordwelle 13.12.1861. Huwt Nieuwerkerk 1820 Klaas van de Maas (geb. 1795 Sirjansland). Kinderen: Marinus van der Maas (geb. 1820); Antoni van de Maas (geb. 1821); Maatje van der Maas (geb. 1823); Marinus van der Maas (geb. 1825); Cornelis van der Maas (geb. 1828); Jan van der Maas (geb. 1830); Jan van der Maas (geb. 1831); Klaas van der Maas (geb. 1833).
 3. Marinus Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 18.7.1800.
 4. Janna Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 28.10.1803, ovl. Nieuwerkerk 20.6.1885, huwt Nieuwerkerk Cornelis Stoutjesdijk, geb. Nieuwerkerk 9.11.1799, ovl. Nieuwerkerk 20.6.1867, zoon van Cornelis Stoutjesdijk en Adriana Lemson. Kinderen te Nieuwerkerk: Adriana Stoutjesdijk (geb. 1824); Anthonie Stoutjesdijk (geb. 1825: huwt Pieternella Scherpenisse); Adriana Stoutjesdijk (geb. 1828); Maatje Stoutjesdijk (geb. 1831: huwt Willem Bal); Cornelia Stoutjesdijk (geb. 1833); Izaak Stoutjesdijk (geb. 1836); Marinus Stoutjesdijk (geb. 1840: huwt Cornelia van der Have)
 5. Marinus Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 18.5.1807. Overleden Nieuwerkerk 16.8.1807.
 6. Henderina Anthonis van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 20.3.1809. Overleden Nieuwerkerk 31.3.1819
 7. Jacobus Anthonissen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 23.6.1810. Overleden Nieuwerkerk 25.7.1810.
 8. Jacoba van Agthoven, geb Nieuwerkerk 4.1.1812. Overleden Nieuwerkerk 9.1.1812.

VI-C. Marinus Abels van Agthoven, landbouwer op Bouwlust . Zoon van Abel Hendrikse van Agthoven en Neeltje Thonis Walkier, ged Nieuwerkerk 7.1.1759, ovl. Nieuwerkerk 12.2.1796.
Huwt Nieuwerkerk (ondertrouw Elkerzee 28.3.1782) Neeltje Cornelis de Glopper, geb. Ellemeet, ged. Elkerzee 22.4.1759, ovl. Nieuwerkerk 11.10.1831, dr v Cornelis de Glopper en Sara Daniels Bakker. Zij hertrouwt Nieuwerkerk 30.10.1796 Cornelis Jacobse Kosten, ged. Serooskerke 18.10.1763, ovl Nieuwerkerk 24.9.1842, zn v Jacob Cornelisse Kosten en Elizabeth Hendrikse Boot.
Kinderen:

 1. Neeltje van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 12.9.1783, ovl. Renesse 28.9.1836, huwt Nieuwerkerk 29.10.1802 Leendert Verseput, geb. 26.8.1770, ovl. Renesse 29.4.1817, zn v Pieter Leendertse Verseput en Neeltje Adriaanse de Vos. Kinderen: Marinus Verseput (geb. Nieuwerkerk 1803); Pieter Verseput (geb. Nieuwerkerk 1805); Adriaan Verseput (ged. Renesse 1809); Adriaan Verseput (geb. Renesse 1810); Neeltje Verseput (geb. Renesse 1813: huwt Harman Fasol); Cornelis Verseput (geb. Renesse 1815: huwt (1) Anna Dijkgraaf en huwt (2) Pieternella Bakker).
 2. Cornelis van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 29.6.1785, ovl. Nieuwerkerk 26.7.1814, ongehuwd.
 3. Abel van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 10.6.1788. Zie VII-B.
 4. Sara van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 19.9.1790, ovl. Zierikzee 24.12.1834, huwt (1) Nieuwerkerk 23.4.1810 Jacob Karelse van den Bogerd, geb. Ouwerkerk 1785, ovl. Zierikzee 23.2.1820, wagenmaker, zn v Karel van den Bogerd en Hendrina Cornelisse van Agthoven, dr v Cornelis Hendrikse van Agthoven en Maatje Jans d'Ooge (Zie boven V-B.); huwt (2) Zierikzee 28.2.1822 Jacob van den Bogert, ged. St.Maartensdijk 21.9.1793, ovl. Zierikzee 26.5.1842, wagenmaker, zn v Johan van den Bogert en Jacoba van Embergen.
 5. Leendert van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 13.1.1793, waarschijnlijk jong gestorven.

VII-A. Adriaen Anthonissen van Agthoven, arbeider. Geb. 5 aug. 1793 en gedoopt op 8 sept. 1793 in Nieuwerkerk, Duiveland. Zoon van Anthony van Agthoven en Huigje Suiker. Overleden in Noordgouwe, Zeeland op 13 maart 1837.
Huwt in Nieuwerkerk op 28 aug. 1816 Adriana Braam, geboren op 18 jan.1793 en gedoopt op 27 jan. 1793, oveleden in Noordgouwe, Zeeland op 9 jan.1837, dochter van Mattheus Braam en Maatje Lemson.
Na de dood van hun beide ouders in 1837 werden de kinderen opgenomen in her gezin van hun moeders broer Cornelis Braam, gehuwd met Willemina de Jonge, in Nieuwerkerk. Zij emigreerden allen in 1846 met de kinderen Van Agthoven als de eerste emigranten uit Nieuwerkerk naar Noord America, met bestemming Evansville, Indiana, USA. Giljam and Maatje van Agthoven volgden hen in 1850. Blijkbaar vestigen zij zich in Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA.
Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anthony van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 17 sept. 1816, en aldaar overleden op 5 aug. 1817.
 2. Mattheus van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 10 nov.1817. Zie VIII-A. Hij emigreert in 1846 naar de USA.
 3. Anthony van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 1 juni 1822. Zie VIII-B. Hij emigreert in 1846 naar de USA.
 4. Giljam van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 3 jan. 1825: Zie VIII-C. Hij emigreert in 1850 naar de USA.
 5. Maatje van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 24 febr.1827. Zij emigreert op 23 jarige leeftijd, spinner van beroep, op 3 mei 1850 naar de USA met haar broer Giljam van Agthoven (en diens vrouw en dochter).
 6. Huigje 'Huije' van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 21 febr.1830. Zij emigreert in 1846 naar de USA (Zij wordt vermeld in de passagierslijst van het schip "Chesapeake", vertrokken uit Rotterdam, en komt in New Orleans Harbor aan op 20 januari 1847. Clarke was de kapitein). Zij overlijdt in 1861 in Cincinnati, Ohio (daar vermeld als geboren in Newkerk, Holland in 1829 ). Zij huwt William Byl (geboren in 1817; overleden 1857 in Cincinnati, Ohio, USA). Kinderen bekend: Adriana Byl (geboren 22 maart 1852 in Cincinnati, Ohio, USA; overleden 16 maart 1943 in Matton, Illinois, USA; zij huwt George Henry Arend, geb. in Cincinnati, Ohio on 16 april 1853, zoon van William Edward Arend en Margaret auf der Heide).
 7. Maximilianus van Agthoven, geboren in Noordgouwe 15 oct. 1832. Zie VIII-D. Emigreert in 1846 naar de USA.
 8. Marinus van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 16 mei 1836, overleden Nieuwerkerk 10 juli 1837.

VII-B. Abel Marinussen van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 10.6.1788, zoon van Marinus Abels van Agthoven en Neeltje Cornelis de Glopper. Overleden Nieuwerkerk 13.6.1849. Hij was landbouwer op de hofstede Bouwlust aan de Capelleweg te Nieuwerkerk.
Huwt Nieuwerkerk 29.5.1845 Jannetje de Oude, geb. Noordwelle 23.1.1819, ovl. Nieuwerkerk 1.5.1893, dr v Nicolaas de Oude en Cornelia Fokker.
Kinderen:

 1. Neeltje van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 29.11.1848, overleden aldaar 31.7.1850.
 2. Cornelia van Agthoven, geb. Nieuwerkerk 25.1.1850 (na overlijden van haar vader), overleden te Tholen 12.9.1924 (zij is daarmee de laatste van Agthoven van deze tak uit Nieuwerkerk in Nederland). Huwt Nieuwerkerk 24.7.1874 Jacobus Eliza van der Maas, geb. Zierikzee 8.12.1847, ovl. Tholen 16.2.1909, landbouwer te Oosterland en te Tholen, zn v Dirk van Maas (landbouwer te Zierikzee) en Dana Bevelander. Woonden vanaf 1888 op Tholen. Kinderen te Oosterland: Dirk van der Maas (geb. 1875, huwt Catharina Martina van Nieuwenhuijzen); Hubrecht van der Maas (geb. 1876, huwt Izabella Anthonia Hage); Jan Cornelis van der Maas (geb. 1878, huwt Johanna Cornelia Rijstenbil); Nikolaas Barthel van der Maas (geb. 1885, huwt Elizabeth Cornelia Bierens).

Jannetje de Oude hertrouwt Nieuwerkerk 7.6.1850 Hubregt van de Zande uit Looperskapelle, bij wie zij nog 5 kinderen heeft te Nieuwerkerk.

VIII-A1. Mattheus 'Matthijs' van Agthoven. Geboren Nieuwerkerk 10.11.1817, zoon van Adriaan Anthonissen van Agthoven en Adriana Braam. Emigreerde met zijn broers Anthony en Maximilianus en zijn zus Huijgje met zijn stiefouders Cornelis Braams en Willemina de Jonge in 1846 naar USA, met als bestemming Evansville, Indiana. Overleden in Noord-Amerika.

VIII-A2. Matthew Van Agthoven, geboren in 1835 (25 jaar in 1860 Census te Cincinnati, Ohio).
Huwt Elizabeth Van Agthoven, geboren in 1830 (30 jaar in 1860 Census te Cincinnati, Ohio).

VIII-B. Anthony van Agthoven. Geboren Nieuwerkerk 1.6.1822. Zoon van Adriaan Anthonissen van Agthoven en Adriana Braam. Emigreerde met zijn broers Mattheus en Maximilianus en zijn zus Huijgje met zijn stiefouders Cornelis Braams en Willemina de Jonge in 1846 naar de USA, met als bestemming Evansville, Indiana. Overleden in Noord-Amerika.
Anthony Van Agthoven overleden te Hamilton, Ohio on April 24 1912, at the age of 89.
Huwt Nelia, geboren in 1830. Zij wonen in 1860 in Cincinnati, Ohio, USA.
Kinderen:

 1. Ada van Agthoven, geb. in 1858 Cincinnati, Ohio. (2 jaar oud bij 1860 Census)
 2. Mary van Agthoven, geb. in 1859 (9 maanden oud bij 1860 Census)

VIII-C. Giljam van Agthoven, geboren Nieuwerkerk 3.1.1825. Zoon van Adriaan Anthonissen van Agthoven en Adriana Braam. Overleden in Noord-Amerika.
Vertrekt, als farmer, op 9 juli 1850 vanuit Rotterdam met het schip Heatherbell naar de USA, samen met zijn huisvrouw Nettje van Agthoven (-Stouten), dan 26 jaar, en zijn zus Maatje van Agthoven, 23 jaar en spinner van beroep.
Huwt Nieuwerkerk 7.7.1849 Neeltje Stouten, geb. Nieuwerkerk 12.1.1824, ovl. Noord-Amerika, dochter van Pieter Stouten en Janna Vane (Pieter Stouten emigreerde in 1852 als weduwnaar naar Noord-Amerika).
Kinderen:

 1. Adriaantje, geb. Nieuwerkerk 2.4.1850 (zij wordt niet als emigrant vermeld met haar ouders bij de overtocht naar de USA, mogelijk omdat ze een baby was?). (Zij wordt wel als Adrianna Agthoven vermeld als immigrant in de USA tussen 1850 en 1874 tussen de Duitsers, samen met Nett Agthoven, J.Agthoven en Mmaast Agthoven. Zie www. genealogy.com Dat moeten dus resp. Adriana van Agthoven, Neeltje van Agthoven-Stouten, Giljam van Agthoven en Maatje van Agthoven geweest zijn.)

VIII-D1. Maximilianus van Agthoven. Geboren Noordgouwe 15.10.1832. Zoon van Adriaan Anthonissen van Agthoven en Adriana Braam. Emigreerde met zijn broers Mattheus en Anthony en zijn zus Huijgje met zijn stiefouders Cornelis Braams en Willemina de Jonge in 1846 naar USA, met als bestemming Evansville, Indiana. Overleden in Noord-Amerika.

VIII-D2. onbekende Vanagthoven (mogelijk dezelfde als Maximilianus van Agthoven)
Zijn vrouw Margaret, geboren in 1843 in Hesse, Cassel (D), hertrouwt ca. 1873 Charles Reifshider, uit Hesse, Cassel (D), geboren in 1826, "saloon keeper".
Kind uit dit huwelijk: Jane Reifshider, oud 6 jaar in 1880 census in Campbell, Kentucky.
Kinderen bekend uit het eerste huwelijk: in 1880 in leven in Newport, Campbell, Kentucky, USA:

 1. Carolina Vanagthoven, geboren 1863 in Ohio; in 1880 17 jaar oud en naaister van beroep. Zie IX-A.
 2. Henry Vanagthoven, geboren 1865 in Ohio; in 1880, 15 jaar oud en "Iron Nu & Boltmaker" van beroep. Zie IX-B.
 3. Margaret Vanagthoven, geboren 1867 in Kentucky; in 1880 13 jaar oud en schoolgaand.

IX-A. Carolina 'Carrie' Van Agthoven, , dochter van Margareth uit Kassel,Hessen. Overleden in Campbell, Kentucky, op 22 dec. 1925 in de leeftijd van 63 (dus geboren in 1862/63). Data uit Deaths Kentucky: vol.58, certificate 28517 / 1925 [zie: www.rootsweb.com onder Vanagthoven]
Carrie Vanagthoven woont in 1910 in bij ene familie Brown in Campbell, Kentucky, en is dan 47 jaar oud.

IX-B. Harry van Agthoven. Geboren 15 May 1866 in Cincinnati, Ohio in USA, zoon van Margareth uit Kassel, Hessen.
Overleden in de leeftijd van 85 in Campbell, Kentucky, USA op 31 dec. 1950 waar hij toen leefde. [Kentucky Records vol. 54, certificate 26654, Death Volume 1950: uit: www.Rootsweb.org].
Police Judge H. Van Agthoven wordt vermeld in 1907 als gemeenteraadslid in Campbell, Newport, Kentucky toen Southgate werd opgericht.
Harry Van Agthoven is 64 jaar oud in de 1930 Census, met zijn vrouw Emma. Zij wonen dan in Campbell, Kentucky.
[Campbell is gelegen aan de andere kant van de Ohio rivier in de staat Kentucky, dicht bij Cincinnati]
Harry Vanagthoven trouwde op 20 Sept. 1893 Emma Haefner, geboren 21 Sept. 1873, in de St.Paul's United Church of Christ in Newport.
Emma 'Vanagthoven', wonende te Campbell en overleden te Campbell, Kentucky op 11 april 1950, in de leeftijd van 76 jaar. (Volume 014/ Certificate 06710/ Deathvolume 1950). Emma Vanagthoven wordt vermeld als peetmoeder van Stella Margaretha Kuchler, gedoopt op 3 Nov. 1896 in de St.Pauls Church, Campbell, Kentucky, dochter van Heinrich Kuchler en Jennie Reifschneikr, samen met Margareth Reifschneikr (die waarschijnlijk dezelfde persoon is als Margareth, vrouw van Charles Reifshider, en weduwe van NN.Vanagthoven).
Kinderen bekend:

 1. Rowland Vanagthoven, geboren in 1896, overleden 1917. Zie X-B.
 2. Hazel Emma van Agthoven, geboren 8 juni 1897 en gedoopt dezelfde dag in de St. Pauls Church te Campbell, Kentucky, als dochter van Harry Vanagthoven en Emma Haefner. Zie X-C.

IX-C1. William 'Gillam' Van Agthoven. (Mogelijk zoon van Anthony van Agthoven en Nelia).

IX-C2. William van Agthoven, geboren in 1864 (56 jaar in Census 1910 in Hamilton, Ohio). Woont in Hamilton, Ohio in 1920.
William Van Agthoven overlijdt te Hamilton in 1930.
Huwt Anna 'Vanagthoven', geboren in 1866 (54 jaar in Census 1910 in Hamilton, Ohio). Anna 'Vanagthoven' overlijdt in 1940 te Hamilton.
Kinderen:

 1. Jenny van Agthoven, 23 jaar oud in 1910 Census. Zij is 33 jaar in de 1920 Census te Hamilton, Ohio.
 2. Mettie M Van Agthoven, 19 jaar oud in 1910 Census.
 3. John Van Agthoven, 17 jaar oud in 1910 Census. John Van Agthoven overlijdt te Hamilton in 1910.

IX-D. Max van Agthoven. Waarschijnlijk geboren in 1872 Cincinnati, Ohio als zoon van Anthony van Agthoven en Nelia.
Max Van Agthoven, geboren in 1866 (54 jaar in Census 1920 te Hamilton, Ohio).
Max van Agthoven overleden in 1921 te Butler, Ohio.

IX-E. John van Agthoven. Overleden op 9 febr.1916 in Hamilton, Ohio, USA. [Vital Statistics, County Hamilton, Ohio,USA (website). Vol. 1864, date of Death 2/9/1916 = febr. 9 1916. Certificate number 11159]
[Zie: www.genealogy.com onder John Vanagthoven: "Dutch in America"]
Waarschijnlijk geboren in 1874 als zoon van Anthony van Agthoven en Nelia.

X-A. William A. van Agthoven. Geboren 3 mei 1883 [data van A.Rahn] te Cincinnati, Hamilton, Ohio. (27 jaar oud in 1910 Census Hamilton) Overleden in Cincinnati, Ohio, USA on 17 jan.1955, oud 73, en begraven op 20 jan. 1955 in Vine Street Hill Cemetary, Cincinnati, Ohio, USA.
Huwt te Cincinnati, Ohio op 25 nov. 1908 Anna Mathilde Rahn, (geboren 31 dec. 1889 te Cincinnati, Ohio. Zij is 21 jaar oud in de 1910 Census van Hamilton. Overleden 31 jan.1966 te Cincinnati en begraven op 3 febr.1966 in de Vinestreet Hill Cemetary, Cincinnati, Ohio, USA. Dochter van Gustav Rahn (uit Duitsland, geboren aug. 1852 en overleden 1907) en Eva Henrieta Lubstein).
Kinderen bekend:

 1. Ruth van Agthoven, geboren op 10 april 1910 te Cincinnati, Ohio. Zij huwt Elmer Gunther.
 2. Ethel L. van Agthoven, geboren te Cincinnati, Ohio (USA) op 4 juni 1914. Ongehuwd overleden op 1 jan.1997 te Cincinnati (bronchopneumonia ) in de leeftijd van 82, in het hospitaal daar, en begraven op de Vine St. Hill Cemetary, Cincinnati, Ohio. Zij had 12 onderwijs genoten. Verkreeg SSN nummer in Ohio vr 1951. Zij was 'supplier of hospital goods' (with SNN: 268-10-6333). Zij leefde toen in 45239 Cincinnati, Ohio, USA.

X-B. Rowland J. van Agthoven. Ouders onbekend (mogelijk zoon van Harry Van Agthoven: zie boven). Overleden op 2 Sept. 1917 in een "car accident (fractured skull)". Hij was toen PVT in het leger van de USA.
Vermeld in "Campbell County Casualty List" Campbell is gelegen in Newport, Kentucky state, tegenover Cincinnati, Ohio aan de overkant van de Ohio rivier.

X-C. Hazel Emma van Agthoven, geboren 8 juni 1897 en gedoopt dezelfde dag in de St. Pauls Church te Campbell, Kentucky, als dochter van Harry Vanagthoven en Emma Haefner; overleden juli 1972 in Newport, Kentucky, USA [data uit Social Security Death index: onder www. genealogy.com] [Newport is a town in the county Campbell]
From Deaths Kentucky: Hazel Vanagthoven died at Campbell, Kentucky on 12 July 1972 at the age of 75, having resided in Cambell. [Deaths Kentucky: Vol.34/Certificate 16620/ Deathvolume 1972].


Met dank aan de heer A.Flikweert voor de vele aanvullende gegevens van Nieuwerkerk en omgeving.