Lexmond, Lopik, Benschop.

Genealogie Families van Achthoven.

Laatst bijgewerkt op 21 october 2007.

Mogelijk zijn de onderstaande families alle oorspronkelijk afkomstig uit Achthoven onder Lexmond.
De gegevens over deze families moeten verder uitgezocht worden. Elke aanvullende informatie of correctie is welkom!

0. Heymerick Jorisz, nog in leven op 2.4.1607.
Kinderen verondersteld:

 1. Aelbert Henricks. Zie I.
 2. Thonis Henricks.
 3. Peter Henricks.

I. Aelbert Heynricks / Heyndericks / Heymericks, zoon van Heymerick Jorisz; woont op Achthoven op 2.4.1607 en 21.8.1609; en op 29.2.1612; nog vermeld op 11.5.1620 als buur in Achthoven [ORA Lexmondt NT 173]
Is heemraad te Achthoven per 3.3.1607. Belooft Henrick Engberts te vrijen voor borgtocht op 10.11.1608. Overleden na 28.8.1628.
Vermoedelijk broer van Thonis Henricx en Peter Henricks, vermeld te Achthoven met 8 morgen land, het "Hillen Necken land" (van Willem Neck in 1609?) in 1620.
Belooft Henrick Engberts te vrijen van borchtocht op 10.11.1608.
Heeft land op Achthoven op 19.11.1609 naast dat van Gerrit Cornelissen Prins (schout te Laeckervelt: heeft uijterweert op Achthoven in 1610) en westwaerts daervan uitte grient, gecoemen van Willem Neck.)
Huwt (1) ca. 1600 Margrieta Roeloffs Stoutendr. Overleden vr 16.6.1620 (verdeling) en vr 13.11.1620 (boedelverdeling).
Kinderen:

 1. Roelof Aelberts (volwassen in 1620), vermeld in Achthoven met zijn vader op 8.5.1621 betreffende ruim 5 morgen land met huis. Zie II-A.
 2. Cornelis Aelbertsz.
 3. Baertgen Aelberts.
 4. Glorichgen Aelberts. Glorigjen Aelberts, jd uit Achthoven, huwt Lopik 10.12.1626 Jan Brenincksz, jm uit Lopik. Deze hertrouwt Lopik 14.10.1638 Jenneke Claes, weduwe.
 5. Jannichgen Aelberts.

Huwt (2) Jannichgen Willems, vermeld als zodanig op 8.7.1622.

II-A. Roel Aelbertsen
Huwt Aeltgen Marelis
Kinderen:

 1. Marelis, ged. Lexmond 18.4.1625; getuige: Albert Henricken en May bestevader en -moeder.
 2. Adriaen, ged. Lexmond 21.11.1630; getuige: Albert Henricken en May bestevader en -moeder.

III-A. Cornelis Jansz van Achthoven. Woont te Lopik.
Wordt vernoemd in de Monsterrollen en Huyslijsten van Lopik in de jaren 1627; 1643; 1646; 1648; 1651; 1658 en 1665. Cornelis Jansen Achthoven heeft te Lopik huis Nr.40 in de huislijsten.
(De vraag is of hij dezelfde Cornelis Janz Achthoven is, die in Woerden woont, maar land in leen had te Lopik in 1643 (zie verder: Woerden: dan zou hij daar voor de derde keer gehuwd zijn in 1636).
Cornelis Jansz, j.m. van Achthoven (onder Lexmond) huwt oct.1625 te Lopik met Marighien Jillis, weduwe van Hendrik Bastiaensz (zie boven).
Cornelis Jans, van Agthoven (bij Lexmond) huwt op 21.6.1635 te Jaarsvelt: Mayken Pieters, uit Agthoven.

III-B. Gerrit Jansz van Achthoven.
Huwt (o.t.), als weduwnaar, wonende te Gouda in de Lemdel Steech, te Gouda op 13.9.1636 Jannetje Pieters, weduwe, wonende te Gouda opt Verloren Cost. Trouw (Hervormd in de St.Jan) te Gouda op 28.9.1636.

III-C. Jan Jansz van Achthoven, jm van Lopik. Woont te Lopik.
Wordt vernoemd in de Monsterrollen (voor de dijkslag) te Lopik in de jaren 1643; 1646; 1648; 1658. In 1658 wordt dan de weduwe van Jan Jansz van Achthoven vernoemd.
Huwt Lopik 26.2.1637 Metje Gijsberts, weduwe van Adriaen Jelisz, uit Lopik, alhier getrouwd.
Jan Jansz van Achthoven heeft te Lopik huisnummer No.35 in de huislijsten. Kinderen onbekend.

III-F. Dirck Klaasze van Agthoven, uijt t landt van Vianen, begraven te Lopik op 06.05.1703.


IV. Teunis (:van Achthoven)
Kinderen (verondersteld):

 1. Cornelis Teunissen van Achthoven: geboren rond 1667. zie V.
 2. Hendrikie Teunis: idem: doopgetuige in 1718.

V. Cornelis Theunissen van Agthoven. Woont eerst te Langerak, dan op Achthoven.
Huwt (1) te Langerak (zie Lexmond) 2.10.1692 Aefie Jans van Beyerzijde: wonen beiden te Langerak
Kinderen:

 1. 2 dopen te Langerak.

Huwt (2) te Lexmond op 13.4.1710 met Swaantie Pieters van Dijk, j.d.van Agthooven, beyde woonende op Agthoven (DTB Lexmond 8, 6).
Kinderen (waarschijnlijk) :

 1. Teunis Cornelissen van Achthoven: geb. 29.1.1711; getuige Hendrikie Teunis: zie VI-A.
 2. Pieter Cornelissen van Achthoven: geboren 27.11.1712; getuige Annigje van Dijk. zie VI-B.
 3. Aert Cornelissen van Achthoven : geb. 28.2.1715; Annigje van Dijk. Zie VI-C.
 4. Gijsbert Cornelissen van Achthoven: geb. 3.3.1718; getuige Hendrikie Teunis. Zie VI-D.
 5. Klaas Cornelissen van Achthoven: geb. 25.2.1720; getuige: Annetie Pieters. Zie VI-E.

VI. Cornelis van Agthoven. Geboren in 1698 te Lexmond [familysearch.com]

VI-A. Theunis Cornelisz van Achthoven. Geboren 29.1.1711 als zoon van Cornelis Teunisse van Achthoven en Swaentie Pieters van Dijk; zijn ouders wonen dan in Agthoven. Woont met zijn gezin te Lexmond. Gestorven 21.2.1777 te Lopik.
Huwt (1) als j.m. wonen alhier, te Lexmond op 6.4.1738: Dirkje Marcelis van Ee (Adrianis) , j.d.van Lakervelt. (Lexmond 8, 82), overleden op 6.8.1772 te Lopik. Teunis Cornelisz van Achthoven woont te Lopik in 1754.
Kinderen:

 1. Bastiaantje Theunis van Achthoven. Ged. 20.9.1739 te Lexmond, Achthoven. Huwt, als j.d. te Lopick 13.5.1764 Johannes Cornelissen Westerhout, j.m. uit Lopikerkapel (geboren 1740 te Schoonrewoert; gedoopt 18.1.1740 Lopikerkapel; zn v Cornelis Westerhout en Gerrigje Claasdr Kapiteyn), wonende te Lopick. Kinderen te Lopick: Teunis; Dirkje; Gerrrigje. Johan Westerhout hertrouwt als weduwnaar van Bastiaantje van Achthoven te Jaarsveld op 12.6.1774 met Teuntje van Velthuyzen.
 2. Cornelia Theunis van Achthoven, geboren te Lexmond. Woont in Lopik en huwt daar als j.d. 12.3.1769 Claes Cornelisz Westerhout (geb.1743 te Jaarsvelt). Kinderen: Dirkje; Gerrigje; Cornelis; Teunis; Klaas; Gerrit. Verhuizen in 1773 naar Lopikerkapel (waar de twee laatste kinderen geboren worden).
 3. ?? Grietje van Achthoven. Doopgetuige van Teunis Teunisz van Achthoven op 26.11.1775 te Lopik.
 4. Begraven te Lopik op 19.9.1746 een jong kindt van Teunis van Agthoven.
 5. Zwaantje van Achthoven, gedoopt te Lopick 17.12.1747; getuige Willemijntje de Groot, huisvrouw van Pieter Cornelisz van Achthoven. Waarschijnlijk jong gestorven. Begraven te Lopik op 12.2.1748 een jong kind van Teunis van Agthove.
 6. Zwaantje van Achthoven, gedoopt te Lopick 30.11.1749; getuige Willmijntje de Groot,huisvrouw van Pieter Cornelisz van Achthoven. Begraven 15.1.1759, wonende onder Jaarvelderkapel.
 7. Begraven te Lopik op 29.12.1754 een jong kind van Teunis van Achthoven.

Huwt (2) 11.12.1774 Zaartje Gerrits de Boer, weduwe van Gerrit Pieterse Middelkoop, geboren te Everdingen 19.1.1738 en dochter van Gerrit Jacobs de Boer en Lijsbeth Teunisz Zijdervelt; zij woont te Lopikerkapel. Hij woont dan te Lopick.
Kinderen :

 1. Teunis Teunisz van Achthoven, gedoopt te Lopick 26.11.1775; getuige Grietje van Achthoven, Willempje. Zie VII.
 2. Lijsbeth Theunissen van Achthoven, gedoopt te Lopick 19.10.1777. Vader overleden vr doop. Peetvader: Grootvader Gerrit de Boer en Lijsbeth Teunissen Zijdervelt. Is doopgetuige in 1801. Huwt als j.d. geboren te Lopik, wonende te Seventer op 16.11.1806 te Lopik met Eymer Gijsbertsz Brakel, j.m. geboren ca. 1777 te Lakervelt, wonende te Jaarsveld. Kinderen: Bartje Brakel (gedoopt 18.10.1807 te Lopick); Teunis Aartse Brakel (uit Jaarsveld, huwt Wulverhorst 15.2.1839 Gerarda van Brugge, uit Houten, dr v Geertruy van Brugge).

Zaartje Gerrits de Boer hertrouwt in Lopik op 5.4.1778 met Cornelis van Schaik, zoon van Teunis van Schaik en Trijntje Langerack.

VI-B. Pieter Cornelisz van Achthoven / van Agthoven : geboren 27.11.1712 als zoon van Cornelis Teunisse van Achthoven en Swaentie Pieters van Dijk. Woont te Jaarsvelderkapel.
Huwt Lexmond 30.10.1740 Willemijntje Dirks de Groot, ged. Lexmond 13.7.1721, dochter van Dirk Bastiaens de Groot en Japikje Willems de Graaf.
Kinderen [2] :

 1. Swaantje Pieters Achthoven, ged. Lexmond 30.6.1741.
 2. Dirkje Agthoven, ged.Lexmond 11.2.1751.
 3. Cornelia van Agthoven, ged. Lexmond 21.10.1753. Huwt te Lexmond op 1.12.1770 Jan Duijker, ged. Lexmond 5.12.1740, zoon van Harman Jansz Duijker en Catharina Jans Ophuijsen. Kinderen: Hemen Jansz Duijker (geb. Lexmond 24.1.1773); Catrina Jans Duijker (ged. Lexmond 22.5.1774); Harmen Jansz Duijker (ged. Lexmond 26.1.1777); Pieter Jansz Duijker (ged. Lexmond 26.1.1777(; Wilhelmina Jans Duijker (ged. Lexmond 28.5.1778; overleden Ameide 5.5.1882); Harmen Jansz Duijker (ged. Lexmond 4.2.1781); Gerrigje Jans Duijker (ged. Lexmond 12.10.1783); Jan Jansz Duijker (geb. Lexmond 27.3.1791; ged. Lexmond 3.4.1791).
 4. Ariaantje van Achthoven / van Agthoven: gedoopt te Lexmond 29.2.1756. Huwt Gorkum 9.6.1777 Hendrik de Ridder. Kinderen: Petronella de Ridder (ged. Kedichem 19.10.1777); Hendrik Hendriksz de Ridder (ged. Kedichem 9.5.1779).
 5. Dirk van Achthoven, ged. Lopikerkapel 3.2.1760. Begraven te Lopikerkapel: kind van Pieter van Agthoven, wonende te Jaarvelderkapel 2.7.1760.

VI-C. Aert Cornelissen van Achthoven : geb. 28.2.1715 als zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Swaantje Pieters van Dijk, met als getuige Annigje van Dijk.

VI-D. Gijsbert Cornelissen van Achthoven: geb. 3.3.1718 als zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Swaantje Pieters van Dijk, met als getuige Hendrikie Teunis.
(N.B.: Heeft naamgenoot in Willescop, geb. 1719)

VI-E. Klaas Cornelissen van Achthoven: geb. 25.2.1720 als zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Swaantje Pieters van Dijk, met als getuige Annetie Pieters.

VII. Teunis Teunisz van Achthoven, gedoopt te Lopick 26.11.1775 als zoon van Teunis Cornelissen van Achthoven en Zaartje Gerrits de Boer, met als getuige Grietje van Achthoven, Willempje.


I. Jan

I. Pieter

II-A. Cornelis Jansz (van) Achthoven, paardecoper en burger van Woerden. Geboren ca. 1611 of eerder. Wordt in 1643 vermeld als getuige te Woerden. Pacht in 1645 zes morgen land van Aeltgen Claesdr Ploy op s-Gravensloot. Koopt in 1648 als Cornelis Jansen Achthoven 5 morgen leenland van St.Catherijne Convent te Utrecht te Lopik. Koopt huis te Woerden (benoorden de Rijn) in 1652. Koopt huizen te Woerden op 28.2.1678 als Cornelis Janssen Achthoven, wonende te Woerden. Wordt in NA te Den Haag vermeld als Cornelis Janse Achthoven over het Waterschap van Woerden. Compareert met zijn zwager Jan Hooft (trompetter van de Garde van prins van Oranje) in 1682 vanwege schulden. Deze Jan Hooft woonde in 1651 in Den Bosch, en heeft kinderen. Hij is lid van de Kerkeraad van Woerden in 1661. Wordt vermeld (te Den Haag) op 3.11.1683 als Cornelis Jansen Achthoven, overleden binnen Woerden. Geen aanwijzing dat hij kinderen heeft. Tekent zelf altijd als Cornelis Jansz Achthoven in acten.
Huwt (1) 1636 (?) Matgen Leenderts van Nes: hebben gezamenlijk testament gemaakt in 1636 (zij heeft zusters Grietgen en Neeltgen en moeder (?) Haesgen Leenderts van Nes ).
Kinderen (onzeker):

 1. Willemtien Cornelis van Achthoven: Huwt te Montfort (NH) op 15.10.1664 Jan Willemsen Schinkel (DTB 244/39)

Huwt (2) te Woerden op 2.1.1669: Annighen Ghijsbertsdochter, weduwe van wijlen Aart Jansz Ploy. Overleden vr 1674. Zij is dan erfgenaam van Jan Leenderts van Koudekerke. Haar man heeft dan lijftocht van haar. [Hij is mogelijk dezelfde als Cornelis Jansz van Achthoven in Lopik, daar vermeld van 1627 tot 1665. Zou dan daar al eerder gehuwd kunnen zijn geweest. Zie gegevens onder Lexmond].

II-B. Gose Petersz, van Achthoven
Op 27.6.1651 beide kinderen gedoopt te Lexmond: Peter en Geertien: hierover stont die vader, Meerten Jansen ende twee moeyen.

II-C. Dirck Peter Dircksz op Achthoven.
Huwt Merigie Hermans Bijl, dochter van Herman Egberts Bijl, schepen van Lemxond.
Kinderen:

 1. Job, ged. Lexmond 3.3.1646; getuige: Jan Hermans.
 2. kind ged. Lexmond 25.7.1649; getuige: Jan Peters Jansz en Aertien Peter.
 3. Herman, ged. Lexmond 13.1.1652; en
 4. Dirck, ged. Lexmond 13.1.1652; hierover stonden Cornelis Hermensz ende Assuerus Dirksz met Janneken Hermens ende Anne van Os die schoutinne van Lakervelt. (Voor Assuerus van Achthoven: zie Adam)

II-D. Gerrit Pietersz van Achthoven. Wordt vermeld in NA Woerden in 1651/1652 (obligatie)
Kinderen waarschijnlijk:

 1. Merrighie Gerritsen van Achthoven laat in 1664 na aan haar weduwnaar Eymert Wouterssen, wonende tot Oudewater [NA Montfoort Inv.nr.1447, fol 251v]
 2. Grietgen Gerritsen van Achthoven is in 1664 gehuwd met Harman Cornelissen Dijkman, wonende tot Ijselsteyn, en enig erfgenaam van haar zuster Merrighie [NA Montfoort Inv.nr.1447, fol 251v].

II-E. Pieter Jansz van Achthoven. (ouders onbekend)
Huwt te Montfort (NH) 00.06.1649 Petergien Jans van Sevenhoven (DTB 244/30v). Wordt nog in 1665 vernoemd in Woerden, wanneer hem arbeidsloon wordt uitbetaald. (geen kinderen RK gedoopt in Montfoort en ook niet NH).

III. Jacob Petersz van Achthoven. (ouders onbekend).
Huwt te Montfort (RK) op 12.5.1678 met Maria Cornelis (int Wael) (DTB 28/107). Testes: pater, mater Magdalena. (Geen RK dopen van kinderen gevonden in Montfoort). Woont misschien later in Hagesteyn.

IV. Pieter Jacobsz van Achthoven. (ouders onbekend)
Huwt, als j.m. van Montfoort, te Hagesteyn op 14.11.1706 met Treigentje (Ariaantje) Willemsdr ridder Houdt, j.d. van Hagestein, beiden alhier woonachtig (H.1, 40).
Kinderen:

 1. Maria van Agthoven / van Achthoven, geboren te Hagesteyn; huwt te Vianen 5.9.1728 Wilhelm van de Wijgert uit Vianen: wonende beiden alhier (V.5, 80). Kinderen bekend: Melis van den Wijngaard (ged. Vianen 29.12.1728); Willem van den Wijngaard (ged. Vianen 24.12.1730); Pieternella Willems van de Wijngaard (ged. Vianen 20.3.1732; huwt Nieuwerkerk 22.12.1771 Martinus Panke van der Laan, geb. Nieuwerkerk 25.8.1743; kinderen gedoopt te Nieuwerkerk); Cornelia van de Wijngaard (ged. Vianen 22.8.1734) [http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=uijtterlinde]
 2. Jacob Pietersz van Achthoven, ged. Vianen 19.10.1709. Zie V-A.
 3. Willemina van Agthoven, ged. Vianen 9.3.1714
 4. Theodora van Agthoven, ged. Vianen: 7.11.1715.
 5. Nicolaa van Agthoven, ged. Vianen: 2.2.1717.

V-A. Jacob Pietersz van Aghthoven/van Achthoven, jm uit Vianen. Geboren te Vianen 19.10.1709 als zoon van Pieter Jacobsz van Achthoven en Ariaantje Willemsdr ridder Houdt. Ovl. na 1765.
Huwt (1) (o.tr. 25.9.1730 Wijk) 29.10.1730 Gorinchem: Henrica van Doesburgh, uit Wijk (DTB 13-61). Relative: John G. Ekker [familysearch.com]. Ovl. na 1765.
Jacobus van Aghthooven huwt opnieuw te Gorinchem op 7.6.1740 (DTB 26-6).
Kinderen:

 1. Petronella van Aghthoven, ged. Gorkum 13.8.1731 (DTB 26-13)
 2. Petronella van Aghthoven, ged. Gorkum 18.4.1734 (DTB 26-15). Huwt te Den Haag 30.10.1757 Willem Falk, j.m. Ekel int Graafschap Mark. Dochter Henrica ged. RK te Rotterdam 25.1.1765.
 3. Adriana van Aghthoven, ged. Gorkum 7.4.1736 (DTB 26-18). Huwt te Gorkum 10.9.1757 (Bk13,p593)
 4. Guilielmus van Aghthoven, ged. Gorkum 28.9.1738 (DTB 26-23)
 5. Wilhelmus van Aghthoven, ged. Gorkum 29.10.1744 (DTB 26-35). Sterft op 20.10.1779 Den Haag: zie VI.

V-B. Cornelis van Agthoven. j.m. woont te Ijsselsteyn (ouders onbekend)
Huwelijk : Montfort-RK 21.11.1746 Marigje Janse Groenvelt, jd

VI. Wilhelmus van Aghthoven, geboren te Gorkum 29.10.1744 als zoon van Jacob Pietersz van Achthoven en Henrica van Doesburg. Sterft op 20.10.1779 te Den Haag, op de leeftijd van 35 jaar.
Huwt (als jongeman van Gorkum en wonende in Den Haag) in Den Haag op 7.6.1767/20.6.1767 in de Oude Tolstraatkerk (RK) met Catharina Bouwman, wonende in Den Haag.
Kinderen:

 1. Hendrica van Achthoven: + Den Haag 17.12.1768: 12 maanden oud.
 2. Hendrica van Agthoven: Gedoopt te Den Haag 5.12.1770; getuige Hendrika van Noppen. Huwt te Den Haag op 29.9.1793 (RK-kerk in Oude Molstraat) met Nicolaas Top, j.m. uit Den Haag, beide wonende alhier.
 3. Anne Marie van Agthoven. Maria van Agthoven, geb. te Den Haag, overlijdt te Den Haag 12.10.1843, oud 69 jaar en weduwe van Bernardus Regman; (namen van ouders bij overlijden 'niet bekend').
 4. Johannes Jacobus van Agthoven: Gedoopt te Den Haag 2.8.1776: zie VII.
 5. Petronella van Agthoven: Gedoopt te Den Haag op 8.3.1779. Sterft op 10.10.1781(2 jaar).

Wordt in de NA van Den Haag vernoemd op 20.3.1772 (No.4129, blz 172 ff.), op 29.6.1792 (No.4130, blz. 189 ff.) en op 26.10.1792 (No.4131, blz 107 ff.) als Willem Achthoven/ Willem Agthoven, gehuwd met Catharina Bouman.

VII. Johannes Jacobus van Agthoven, geboren te Den Haag op 2.8.1776 als zoon van Wilhelmus Jacobsen van Aghthoven en Catharina Bouwman.
Johan van Agthoven, geboren te Den Haag, wordt op de 27e van de herfstmaand 1809 aangenomen als vrijwilliger in het leger. Op dezelfde datum deserteert hij weer te Utrecht. [ARA DH 2.01.24-325/p313#279]
Huwt (?) Johanna Blommers.
Kinderen:

 1. Catharina : ged. RK in Casuarisstr. Den Haag 11.6.1803: getuige Anne Marie van Agthoven. Gestorven op 27.6.1803, 14 dagen oud.


Bronnen:

[1] NA Den Haag: ORA Lexmond. [2] www.van-den-hout.nl