Blokland / Willescop. Genealogie Arien Hendriksen van Achthoven

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2012.


Regesten Bisschoppen van Utrecht: 14 maart 1386: "Johan van Arkel, heer van Hagensteyn enz, beleent Aernt Vrede Aerntsoen met een waard te Achthoeven, met behoud van de lijftocht van diens moeder Mechtelt aan de kleinste helft daarvan."
Regesten Bisschoppen van Utrecht: 17 febr. 1476: "De bisschop beleent Aernt Hendricksoen met een waard te Achthoven."

I-A. Arien Jacobs van Achthoven [uit: Trouwboek van het gerecht van Linschoten 1615-1670]
Huwt, als jongeman, te Linschoten 5.11.1633 Marrichje Huijgens, uit Linschoten.

I-B. Hendrik Jacobsz van Achthoven.
Vermeld op 6.6.1634 in Weeskamer Montfoort, Boek 112, fol.186.

II-A. Hendrik (geboren ca. 1635)
N.B.: Er wordt op 25.11.1670 een Hendrik Ariensz / Aertsen, indertyt cameraar (=secretaris van het waterschap) van Blokland, vernoemd in de NA van Montfoort, met zijn handtekening); alsook in Rekeningen van Waterschap van Blokland in 1670. Hendrik Ariensz wordt vernoemd als schepene van Blocklant in de ORA Blokland in 1665 en 1666 met zijn handtekening. Hij is vermoedelijk vóór 1681 overleden.
Kinderen verondersteld (geboren rond 1655?):

 1. Cornelia Hendrixen van Achthoven huwt Pieter Cornelissen Kemp, vernoemd als schepene van Blocklant in 1692. Kinderen: Hendrik Kemp (geb. Blokland; ged. RK Montfoort 4.1.1677; getuigen: Arie Hendrixe en Merrichie Cornelis); Jacob Kemp (ged. RK Montfoort 17.7.1682; getuige: Maria Hendrix); Reinarus Kemp (ged. RK Montfoort 16.6.1684; getuigen: Wouter Hendrix); Reinarus Kemp (ged. RK Montfoort 23.10.1688; getuigen: Gerrit Damasse en Maria Hendrix). Zij is weduwe van Pieter Cornelisse Kemp op 1.6.1700 [gegevens Bob Kemp].
 2. Arie Hendrixe (peetvader in 1725 van kind van Marigie Aris van Achthoven te Blockland). Zie III.
 3. Jannigie Hendrix (peetmoeder in 1726 van kind van Marigie Aris van Achthoven te Blockland)
 4. Maria Hendrix (doopgetuige voor kinderen van Cornelia in 1682-88). Huwt Wouter Hendrix. Kinderen Maria Hendrix (ged. RK Montfoort 5.2.1684; getuige: Cornelia Hendrix).

II-B. Cornelis Adriaensz van Achthoven, afkomstig uit Woerden. Ouders onbekend (hij heeft geen verdere familie te Leiden). Woont te Leiden in 1670.
Huwt (1) Aryaantje Andries.
Huwt (2) (NH) Leiden 23.5.1670 Adriaentgen Cornelisdr van Vyanen, weduwe van Arent Cornelisz van Rietkercke; overleden Leiden 1672.
Kinderen, gedoopt te Leiden vanaf 1670:

 1. Adriaantgen van Achthoven, geb. Leiden ca. 1671
 2. Adrianus Cornelisz van Achthoven, geb. Leiden ca. 1672. Zie III-B.

III-A. Arien Hendriksen van Achthoven / van Agthoven, ook genoemd Arien Hendrixen Kemp, geboren ± 1656. Schepene van Blokland in 1681, in 1694 tot zeker 1708 (zie ORA Blokland, met zijn handtekening). Overlijdt 23.5.1729, begraven te Montfoort. Woont dan in Blokland. Wordt (met zijn handtekening) op 30.10.1691 vernoemd als Arien Hendricsen van Achthoven samen met Jan en Thonis Reyerszonen Back (notaris M.v.Lobbrecht, Utrecht).
Huwelijk ± 1690 Geertie Cornelis Back. De huisvrouw van Arien Hendriksen van Agtooven wordt te Montfoort begraven op 5.1.1725.
Kinderen:

 1. Maria Arisse van Achthoven, ged. RK Montfoort 28.7.1690.
 2. Hendrik Arisse van Achthoven. Zie IV-A.
 3. Marigie Aris van Achthoven. Gestorven na 1731. Huwt, als jongedochter, wonende te Blokland, op 18.4.1723 te Montfoort (ondertrouw in Blokland, waar zij woont) met Jillis Pieterse van der Kuyl , jongeman uit Linschoten (geboren te Ijsselstein, wonende onder de gerechte van Schagen en den Engh). Huren huijsinge en hofstede (aannde Blocklandse Dijk) met 17 morgen te Blokland van Arien Hendricsen van Agthoven op 13.1.1725. Gezamelijk testament 12.3.1733 te Utrecht. Wonen te Blokland. Kinderen: Geertje van der Kuyl: Blockland 16.6.1725 (getuige Arie Hendrixe); Piter van der Kuyl: Blockland 19.8.1726 (getuige Jannigje Hendrix). Jilis van der Kuijl, uit Blokland, hertrouwt Montfoort 13.1.1743 Marigje Cornelis van Blockland, uit Linschoten.
 4. Cornelis Arisse van Achthoven, geb. 16.10.1694 te Blokland; getuige: Cornelia Hendriks Kemp. Zie IV-B.

III-B. Ary Cornelisz van Achthoven / van Aghthoven, lakenwerker, geb. Leiden 1672, zoon van Cornelis Adriaansz van Achthoven en Adriaentgen Cornelisdr van Vyanen. Overleden Leiden 1730.
Huwt (NH) Leiden 23.5.1699 Hendrikje Pieters / Hendriks, woonde in de Nieuwe Loyerstraat te Leiden.
Kinderen:

 1. Cornelis van Achthoven, ged. Leiden 1700.
 2. Marijtje van Achthoven, ged. Leiden 1706.
 3. Anna van Achthoven, ged. Leiden 1708.
 4. Kornelis Arisz van Achthoven, ged. Leiden 1711.
 5. Dirkje van Achthoven, ged. Leiden 1714.
 6. Willem Arisz van Achthoven, ged. Leiden 1717.

IV-A. Hendrik Arisse van Achthoven / van Agthoven. Zoon van Arien Hendriksen van Agthoven uit Blokland en Geertie Cornelis Back. Woont te Willescop, op de Binnenwetering. Overlijdt 1752 te Willescop, begraven te Montfoort op 12.3.1752.
Huwt (1) Willeschop-RK 12.11.1719 Matie Gijsen van Agthoven uit Willescop, dochter van Gijsbert Jansen van Achthoven en Lijsbeth Cornelisse. Zij overlijdt als huisvr. van Hendrik van Agthoven op 29.5.1741 te Willescop en wordt te Montfoort begraven.
Kinderen uit (1):

 1. Gijsbert van Achthoven, RK gedoopt te Willeschop 14.8.1720; getuige Cornelia Gijsbertse (DTB 563/121):zie V-A.
 2. Arie van Achthoven, RK gedoopt te Willeschop 26.2.1722; getuige Marigie Ariens: Zie V-B.
 3. Lijsbet 'Lijsie'van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 14.3.1724 ; getuige Geertie Cornelis (DTB 564/1). Lijssie van Achthoven huwt Montfoort 7.1.1759 Gijsbert van Blokland, jm uit Blokland. Zij huren op 23.5.1778 (voor not.H.van Dam, Utrecht) bijna 9 morgen te Blokland van de overleden Hillegonda Schoormondt. Kinderen: Huibert van Blokland (RK ged. Montfoort 17.3.1762, getuige Jan van Blokland; huwt Willescop 2.11.1820 Cornelia Bijleveld, geb. Vianen 1780, dr v Henricus Bijleveld en Maria Ariese).
 4. Kind van Hendrik van Agtoven sterft te Montfoort op 11.10.1726.
 5. Jan van Achthoven : RK gedoopt te Willeschop 7.6.1728; getuige Arientie Corn. vander Wel (DTB 564/9) Zie V-C.
 6. Geertie van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 25.4.1731; getuige Marigie Aris van Achthoven. (DTB564/154). Huwt, als jd van Blokland, te Montfoort-RK 9.4.1758 Hannes van Blokland, jm van Blokland. Kinderen bekend: Hendrik van Blokland (RK gedoopt te Montfoort 23.1.1763, wonende te Blokland). Geertje van Agthoven overlijdt te Montfoort op 24.12.1804 als weduwe van Johannes van Blokland.
 7. Cornelis van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 17.5.1735; getuige Jillis van der Kuyl (DTB 564/21v): zie V-D.

Huwt (2) Willeschop-RK 17.2.1743 Marigje Janse van der Steegt uit Meerlo, Utrecht, dochter van Jan van der Steegt en Niesgen Gijsberts Verkerk. Huwelijkse voorwaarden te Utrecht (notaris J.Tilburgh) op 28.1.1743. Hij brengt dan 1/3 part van een huijsinge en hofstede van 27 morgen te Blokland in (de andere 2/3 behoren zijn broer en zuster toe).
Kinderen : uit (2)

 1. Metje van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 9.12.1743; getuige Aletje Snelrewaart. Huwt te Montfort-RK 15.1.1769 Johannes Ludovicus Joseph Petit, jm geb. te Leiden. Zij wonen dan beiden in Montfoort. (Zij tekent als Metye van Agthooven). Metje van Achthoven overlijdt te Willeskop op 22.11.1828, op een leeftjd van 87 jaren.
 2. Johannes van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 16.1.1745. Getuige: Niesje Gijsberts vander Kerk. Zie V-E.
 3. Gijsbert van Agthoven: RK gedoopt te Willeschop 17.8.1746 ; getuige Evert Janse vd Steegt: Zie V-F.
 4. Evert van Agthoven: RK gedoopt te Willeschop 29.4.1748 ; getuige Fygje van Hooft: zie V-G.
 5. Niesje van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 6.11.1749; getuige Cornelie Versteegt. Huwt (1) RK te Montfoort op 9.2.1777 met Johannes van der Kroeff / Kroeg (weduwnaar van Gerrigje van Nes en geboren te Weert onder Oudewater). Kinderen bekend: Direkkie van der Kroeg (RK ged. Montfoort 17.11.1777; getuige Pieternelletje de Korte). Huwt (2) RK te Montfoort op 6.2.1780 met Richardus Otto (geb. Utrecht 14.6.1752: zie Verkroost Kwartierstaat). Overlijdt als huisvrouw van Rijk Otto 26.8.1799, begraven te Montfoort. Kinderen: Maria Otto (RK gedoopt Montfoort 27.12.1781; doopgetuige Me.Versteegt); Willemijntje Otto (uit Montfoort, huwt Montfoort 3.12.1819 Gijsbertus Hammelerwaerd, uit Montfoort, zn v Pieter Hammelerweerd en Willemijntje de Jong); Metje Otto (RK ged. 10.2.1789 Montfoort, doopgetuige Rijk Otto; huwt Bunnik 26.4.1815 Jan de Valk, geb. 1777 Bunnik, zn v Jan de Valk en Maria van Odijk).

Marigje Jans van der Steegh is, als weduwe van Hendrik Agthoven, op 10.10.1753 gehuwd met Gerrit Pieterse Groenewoud, die dan een hofstede van 32 morgen in Willescop huurt van Maria Foreest (de vrouwe van Willescop en Blokland) bevestigd voor notaris H.van Dam, Utrecht.

IV-B. Cornelis Arisz/Aerssen/Arisse van Achthoven, geboren te Blokland op 26.10.1694 en RK gedoopt te Montfoort als zoon van Arie Hendriks Kemp / van Agthoven en Geertie Cornelis Back.
Is in 1749 in Montfoort getuige bij testament van Jan Overdam en Mechteld Jans Snelderwaart.
Huwelijk : Montfoort-RK: 24.2.1732: Aletta Jansdr van Snelderweert/van der Weert uit Montfoort.
Kinderen :

 1. Geertruy Cornelis van Achthoven: geb. Oudewater 12.1.1733 (DTB 1, 344)
 2. Jan van Achthoven: geb. Oudewater 17.3.1738 (DTB 11, 43v). Zie V-H.

V-A. Gijsbert Hendrixen van Achthoven. RK gedoopt te Willeschop/Montfoort 14.8.1720 (getuige Cornelia Gijsbertse) als zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsen van Agthoven: zie DTB 563/121).
Hij woont in 1756 te Willescop. Overlijdt 10.12.1793 en begraven te Montfoort.
Huwt te Montfort-RK 15.2.1756 met Teuntje Pietersen van der Lauw, wed.v.Gerrit van Muyden van Montfort en geboren in Werckhoven. Huwelijkse Proclamatien op 1,8 en 15 feb. 1756 voor schout en schepenen van Montfoort. (wordt dan Gijsbert Hendrikse van Agthoven genoemd). Zij overlijdt 3.3.1782 als huisvrouw van Gijsbert van Agthoven, de oude.

V-B. Arie Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Willeschop 26.2.1722 (getuige Marigie Ariens) als zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsberts van Agthoven.
Huwt Willescop 10.2.1764 Grietje Janse van Vuuren.

V-C. Jan Hendriksen van Achthoven, RK gedoopt te Willeschop 7.6.1728 als zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsberts van Agthoven (getuige Arientie Corn. vander Wel) (DTB 564/9)
Mogelijk dezelfde als Hannes van Agthoven, jm wonende te Montfoort: huwt (voor gerecht 13.11.1784) RK te Montfoort op 18.7.1784 met Pieternella van Oostrom, jd wonende te Blokland.

V-D. Cornelis Hendriksen van Achthoven / van Agthoven: RK gedoopt te Willeschop 17.5.1735, als zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsberts van Agthoven; getuige Jillis van der Kuyl (DTB 564/21v).
Cornelis van Agthoven, jm geb. Willescop (als het dezelfde Cornelis is) huwt te Montfoort 3.2.1765 Grietje Westerhout, geb. te Montfoort.
Kinderen:

 1. Hendrik Cornelissen van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 28.12.1765 (DTB 564/123): zie VI-A.
 2. Olof Cornelissen van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort 12.7.1767 (DTB 564/126v). Olof van Achthoven overlijdt te Montfoort op 26.11.1827, op een leeftijd van 64 jaar.
 3. Gerardus Cornelissen van Achthoven / van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 25.4.1769 (DTB 564/131v)

V-E. Johannes "Hannes" Hendriksen van Agthoven / Achthoven, RK gedoopt te Willeschop 16.1.1745 als zoon van Hendrik Arisse van Agthoven en Maria Janse van der Steegt met als getuige: Niesje Gijsberts vander Kerk. Overleden te Schoonhoven op 8.1.1829, oud 84 jaar, weduwnaar van Willemina van der Worp.
Huwt, als jm. geboren te Willescop en wonende in de stad Montfoort (1) RK te Montfoort op 5.8.1781 met Elisabeth 'Lijsje' van Wijk, jd. geb. te Achthoven en wonende onder de gerechte van Achthoven. [A79/35 en M102/222]. Zij sterft als huisvrouw van Johannis van Agthoven op 19.3.1785, begraven te Montfoort.
Kinderen:

 1. Jacobus van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 13.3.1785, doopgetuige Jacobus van Wijk; ovl. 14.3.1785, begraven te Montfoort.
 2. Maria van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 13.3.1785, doopgetuige Mae; ovl. 14.3.1785, begraven te Montfoort

Huwt (2) RK te Montfoort op 13.11.1785 met Willemijntje van der Worp, jd geb. en wonende te Tull en 't Waal, met als getuigen Metje van Agthoven en Anna Groenewoud (zuster van Gerrit Groenewoud).
Kinderen:

 1. Lijssie van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 15.9.1786, doopgetuige Jacobus van Wijk (DTB 565/47v). Elisabeth van Agthoven, dan 32 jaar oud, dr v Johannes van Agthoven en Willemijntje van der Worp, huwt te Montfoort op 7.11.1818 Cornelis de Jong, 29 jaar oud uit Ter Aar, zoon van Jan de Jong en Jacoba Verroen. Elizabeth zou dan in Schoonhoven wonen.
 2. Antonius van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 11.2.1788. Zie VI-B.
 3. Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 26.12.1789, doopgetuige: Maria van der Steegt. Zie VI-C.
 4. Anna Maria 'Maria' van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 6.12.1792, doopgetuige Maria van der Worp (DTB 565/68v). Huwt Montfoort 5.8.1820 Krijn Oostrum, uit Montfoort, zn v Willem Oostrum en Maria de Jong. [uit Genlias]. Kinderen: Willem Oostrum (geb. Montfoort, huwt (1) Montfoort 28.5.1847 Geertrui Horsten, geb. Oudewater, dr v Gerrit Horsten en Stijntje Burger; huwt (2) Montfoort 16.5.1851 Cornelia Berculo, uit Montfoort, dr v Willem Berculo en Catharina Vermeulen); Willemijntje van Oostrum (geb. Montfoort, huwt Montfoort 22.1.1858 Adrianus Vergeer uit Montfoort, zn v Willen Vergeer en Johanna van Zeist). [Uit Genlias].
 5. Gerrit van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 18.11.1797, doopgetuige: Gerrit Groenewoud. Begraven te Montfoort op 8.12.1800.

V-F. Gijsbert Hendriksen van Agthoven, RK gedoopt te Willeschop 17.8.1746 als zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Maria Janse van der Steegt (getuige Evert Janse vd Steegt).
Gijsbert van Achthoven, de jonge, uit Montfoort huwt te Montfoort-RK 20.11.1774 Marregje 'Maegie' van Rijkelijkhuisen / Rykenhuysen.
Kinderen:

 1. Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 10.8.1775; doopgetuige Marie van der Stigt. Zie VI-D.
 2. Agatha van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 19.8.1776, doopgetuige Agatha Versluijs. Ovl. 8.5.1777, begraven te Montfoort.
 3. Willem van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 13.8.1777: zie VI-E.
 4. Gijs van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 15.10.1778: zie VI-F.
 5. Agatha van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 8.11.1779. Kind van Gijs van Agthoven wordt op 30.5.1780 te Montfoort begraven.
 6. Annegie van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 31.12.1780; doopgetuige: Antje van Rijkenhuijse.
 7. Jacobus van Agthoven, RK gdoopt te Montfoort 31.8.1782: zie VI-G
 8. Antonia 'Teuntje' van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 21.12.1783; doopgetuige: Gijs van Agthoven. Huwt Montfoort (voor gerecht 5.2.1808) 21.2.1808 Dirk van Dijk, jm geb. en wonende te Linschoten. Kinderen: Teuntje van Dijk (geb. 15.3.1812 Linschoten; huwt Linschoten 26.1.1837 Laurentius den Houdijker, geb. 1807 Montfoort, zn v Jan den Houdijker en Hille Oostrum); Gijs van Dijk (geb. Linschoten 1813, huwt Linschoten 23.11.1854 Aletta van Dijk, geb. 1824 Linschoten, dr v Cornelis van Dijk en Geertrui van Dijk); Jan van Dijk (geb. Linschoten 4.9.1813); Kornelis van Dijk, (geb. Linschoten 20.11.1815); Antonia van Dijk (geb. april 1824 te Linschoten, huwt Linschoten 21.2.1851 Hendrik van Schaik, 30 jaar uit Jutphaas, zn v Dirk van Schaik en Antonia de Wit); Teunis van Dijk (geb. 19.4.1829 Linschoten, huwt Montfoort 16.2.1876 Cornelia den Houdijker, uit Montfoort, dr v Arie den Houdijker en Cornelia Pauw).
 9. Annegie van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 1.9.1785. Anna van Agthoven, j.d. geboren en wonende te Willescop, huwt RK te Montfoort 20.11.1808 Gerrit van Oostrom, jm geb. Blokland en wonende te Linschoten. Kinderen: Adrianus Oosterom (geb. Woerden 16.10.1811); Cornelia Oostrom (geb. Woerden, huwt Woerden 24.9.1842 Johannes Ockerssen, uit Harmelen, zn van Martinus Ockerssen en Alida van der Pouw); Willemeintje Oostrom (geb. Woerden, huwt (1) Woerden 4.1.1850 Cornelis Bijleveld, uit Woerden, zn v Cornelis Bijleveld en Emmigje van der Werf; huwt (2) Woerden 5.5.1865 Gerrit Rateland, uit Woerden, zn v Reinier Rateland en Agatha van Blokland); Jan Oostrom (geb. 1814 Woerden, huwt Barwoutswaarder 23.4.1852 Maria van Beek, geb. 1809 Montfoort, dr v Gelof van Beek en Annigje de Jong); Maria Oosterom (geb. Woerden, huwt 5.5.1854 te Woerden met Anthonie van Dijk uit Snelrewaard, zn v Johannes van Dijk en Johanna van Rossem). [Uit Genlias].
 10. Gerrit van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 28.2.1787: zie VI-H.
 11. Cornelis van Agthoven, RK gedoopt te Mont foort 24.10.1788: zie VI-I.
 12. Johanna Henrica van Agthoven / Johanna van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort 17.3.1790; doopgetuige Met van Agthoven. Geb. te Willescop. Huwt Montfoort 31.5.1816 Frederik van Schaaik, ged. Ijsselstein 4.5.1764, zn v Gerrit van Schaaik en Maria van den Hoven. Kinderen: Gerrit van Schaik (uit Ijsselstein, 52 jaar, huwt Ijsselstein 20.2.1873 Hendrina van Uum, 41 jaar uit Maartensdijk, dr van Dirk van Uum en Adriaantje van der Weerd); Machteld van Schaik (geb. Ijsselstein, 32 jaar, huwt Ijsselstein 9.1.1855 Hendrik de Koning, uit Ijsselstein, 37 jaar, zn van Andries de Koning en Adriana van der Meijden); Antonia van Schaik (geb. Ijsselstein , 25 jaar, huwt Ijsselstein 12.11.1857 Gerrit Janse van Doorn, geb. Ijsselstein, 27 jaar, zn v. Gererit van Doorn en Cornelia van den Hurk); Maria van Schaik (geb. Ijsselstein, 32 jaar, huwt Ijsselstein 21.11.1849 Gillis van Buuren, 30 jaar uit Culemborg, weduwnaar van Adriana van Rijn en zn v Jan van Buuren en Annigje Stappershoeff); Dirk van Schaik (geb. Ijsselstein, 34 jaar, huwt Ijsselstein 25.11.1862 Cornelia Vendrig, uit Montfoort, 31 jaar, dr v Joris Vendrig en Mergje Rijkelijkhuizen). [Uit Genlias]
 13. Ava Anna (Aafje Antje) van Agthoven / van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort 5.4.1792; doopgetuige: Japik Wolswijk. Huwt (1) Werkhoven 1.6.1824 Jan van Egteld, geb. 1767 Werkhoven, zoon van Otto van Egteld en Digna van Os. Kinderen: Otto van Echteld (geb. Werkhoven 1826, huwt Werkhoven 16.10.1857 Albertha Dorresteijn, geb. Werkhoven 1832, dr v Hendrik Dorresteijn en Anna Maria de Wit); Maria van Echteld (geb. Werkhoven 1832, huwt Werkhoven 16.5.1859 Antoni Spithoven, geb. Cothen 1819, zn v Jan Spithoven en Johanna van 't Hooft, en weduwnaar van Maria Smoorenburg); Gijsbertus van Echteld (geb. Werkhoven 1828, huwt Werkhoven 5.11.1851 Theodora van Rijn, dr v Antonie van Rijn en Teuntje Sturkenboom); Johannis van Egteld (geb. 1830 Werkhoven, huwt Houten 31.5.1861 Marrigje van Kooten, geb. 1826 Houten, dr v Ernst van Kooten en Maria van Rooijen).
  Aafje Antje van Achthoven, geb. Montfoort 1792, huwt (2) Werkhoven 16.12.1835 Hendrik de Bie, geb. Werkhoven 1802, zn v Hendrik de Bie en Johanna van Echteld. Kinderen: Elisabeth de Bie (geb. Werkhoven 1836, huwt Werkhoven 23.7.1880 Louis van Droogenbroek, geb. Jutphaas 1819, zn v Johannes van Droogenbroek en Aaltje Versteeg).
 14. Gijsbert van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 2.2.1794; doopgetuige: Geertje van Agthoven; (+ 27.4.1795, begraven te Montfoort?)

V-G. Evert van Agthoven. Geboren te Willeschop op 29.4.1748 als zoon van Hendrik Arisse van Agthoven en Marigje Janse van der Steegt. Overlijdt 8.5.1810, begraven te Montfoort.
Huwt RK te Montfoort op 11.4.1779 met Cornelia van der Berg, jd geb. Land van Steijn; overleden na 15.5.1819.
Kinderen:

 1. Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 3.10.1780. Zie VI-J.
 2. Helena Maria van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 5.10.1782
 3. Petrus van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 4.3.1786. Pieter van Agthoven overlijdt op 4.10.1807 en wordt te Montfoort begraven.

V-H1. Jan van Achthoven, geboren Oudewater 17.3.1738, zoon van Cornelis Arisse van Achthoven en Aletta Jansdr van Snelderweert.

V-H2. Johannes van Agthoven: uit Willescop. Ouders onzeker, mogelijk dezelfde als V-H1. Jan van Agthoven overlijdt te Willens (bij Gouda) op 8.12.1800. Wonen in Lant van Stijn in 1767 tot zeker 1788.
Huwt Haastrecht 14.9.1766 Maria Cromwijck, uit Oegstgeest, met als getuigen: Petrus Bers en Antonia van Spangen.
Kinderen:

 1. Henricus van Agthoven, geb. Haastrecht 20.8.1767, zoon van Johannis van Agthoven en Maria Cromwijck. Doopgetuigen: Gijsbertus van Agthoven. Zie VI-K.
 2. Maria van Agthoven, ged. RK Haastrecht 26.1.1769, dr v Johannis van Agthoven en Maria Cromwijck; getuigen: Barbara Cromwijk; uit lant van Stijn.
 3. Johannes van Agthoven. ged. RK Haastrecht 19.2.1770, zoon van Johannis van Agthoven en Maria Cromwijck. Getuige: Barbera Cromwijk; uit land van Steijn. Zie VI-L.
 4. Cornelis van Agthoven, geb. Haastrecht 28.4.1775, zoon van Johannis van Agthoven en Maria Kromwijck. Getuige: Barbera Cromwijk.
 5. Meetje Agthoven, geb.Haastrecht 21.6.1783, dr v. Johannis Agthoven en Maria Kromwijk. Metje Agthoven overlijdt te Haastrecht op 23.11.1813.
 6. Barbara Agthoven. Geboren 14.2.1788 te Haastrecht als dochter van Johannis Agthoven en Maria Kromwijck. Getuige: Adrianus Cromwijk. Barbara van Agthoven overlijdt te Willens (bij Gouda) op 5.3.1804.

VI-A. Hendrik Cornelissen van Achthoven / van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 28.12.1765, als zoon van Cornelis Hendriksen van Achthoven en Grietje Westerwout. (DTB 564/123).
Hendrik van Agthoven overlijdt 17.9.1808, en wordt begraven te Montfoort.
Huwt (1)RK te Montfoort op 25.9.1785 met Adriana 'Arriaantje' van der Pol / van de Poll, geb. en wonende te Montfoort. Zij overlijdt 22.10.1785, begraven te Montfoort.
Kinderen uit(1):

 1. Cornelis van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 16.10.1785 (DTB 565/44v): zie VII-A.

Huwt (2) RK te Montfoort op 23.11.1788 met Elisabeth van der Koorn. De weduwe van Hendrik van Achthoven overlijdt 17.3.1809, begraven te Montfoort.

VI-B. Anthonis van Agthoven, koetsier. Geboren in 1788 (44 jaar in 1832). RK gedoopt te Montfoort op 12.2.1788 als zoon van Johannis van Agthoven en Willemijntje van der Worp; doopgetuige Wollegie van der Wurp. Woont in 1831 te Utrecht, Hamburgerstraat F179, en in 1832 aan de Catherijne Poort. Overleden te Utrecht 3.2.1847, echtgenoot van Maria de Jong, op de leeftijd van 58 jaar.
Huwt Schoonhoven 6.9.1829 Maria de Jong, geboren Schoonhoven 11.2.1799, dochter van Johannes de Jong en Jacoba Verroen. Overleden 19.8.1886 Rotterdam. Is, als weduwe van Agthoven, op 6.3.1856 naar Rotterdam verhuisd. Was dan kosthuishoudster (aan de Beneden Zeedijk, Rotterdam).
Kinderen bekend:

 1. Wilhelmina Elisabetha van Agthoven: gedoopt te Utrecht op 2.2.1831 als dochter van Anthonie van Agthoven en Maria de Jong. Verhuist van Utrecht naar Rotterdam op 6.3.1856. Huwt Rotterdam 14.3.1860 Jacobus Dirk Fijt / Feyt, 27 jaar, bediende uit Delft, zoon van Jacobus Fijt en Adriana van Rijn. Kinderen bekend: Antonius Johannes Arnoldus Fijt (geb. 1863 Rotterdam; huwt Brielle 2.7.1885 Maria Elsiabeth Hertsworm, dr v Johannes Hertsworm en Maria Elisabeth Scheffers); Jacobus Petrus Fijt (geb. Rotterdam 4.2.1865).
 2. Johannes Arnoldus van Agthoven: gedoopt te Utrecht op 3.7.1832 als zoon van Anthonis van Agthoven en Maria de Jong. zie VII-B.
 3. Johannes van Agthoven: gedoopt te Utrecht op 23.4.1834 als zoon van Anthonie van Agthoven en Maria de Jong . Zie VII-C.

VI-C. Hendrik van Agthoven. RK gedoopt te Montfoort op 26.12.1789, als zoon van Hannes van Agthoven en Mijntje van der Worp; doopgetuige: Maria van der Steegt.

VI-D. Hendrik van Achthoven, RK gedoopt Montfoort 10.8.1775, zoon van Gijsbert Hendriksen van Achthoven en Maegie van Rijkelijkhuisen. Hendrik van Agthoven, 55 jaar oud en geboren te Montfoort, overlijdt op 20.11.1836 te Montfoort.
Huwt , als meerderjarige jonkman, wonende te Willeskop, RK te Montfoort op 10.11.1805 met Agatha van Wijk, meerderjarige jd wonende te Blokland. Agatha van Wijk, 80 jaar oud en geboren in Willeskop, overlijdt op 8.5.1860 te Linschoten.
Kinderen:

 1. Gijs van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 20.2.1807: zie VII-D.
 2. Maria van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 25.10.1809. Overleden te Linschoten op 1.8.1859, oud 51 jaar en geboren te Montfoort. Huwt te Montfoort 19.1.1838 met Aart Kemp, geb. juni 1802 Montfoort, zoon van Japik Kemp en Annigje van Engelen. Kinderen: Clementia Kemp (uit Montfoort; overleden IJsselstein 7.11.1924, weduwe; huwt Montfoort 13.2.1879 Theodorus Blom, uit Bodegraven, zn v Johannes Blom en Cornelia de Jong); Annigje Kemp (geb. aug. 1840 Linschoten; huwt Montfoort 1.11.1866 Hermanus Vergeer, zn van Gijsbert Vergeer en Petronella Broer); Hendrika Kemp (geb. aug. 1842 Linschoten, huwt Linschoten 16.1.1874 Willem van den Engel, geb. 1825 Ijsselstein, zn v Piet van den Engel en Maria van den Hogen); Jacobus Kemp (geb. 22.12.1846 Linschoten; huwt Lopik 12.11.1875 Emmigje Klomp, geboren 1847 Lopik, dr v Cornelis Klomp en Grietje Boon); Agatha Kemp (geb. maart 1848 Linschoten; huwt Linschoten 24.11.1874 Jacobus Benschop, geboren Benschop 1847, zn v Jacobus Benschop en Helen Kortland). [uit Genlias].
 3. Jacobus van Achthoven, geb. Montfoort 5.3.1812. Overleden te Montfoort op 10.9.1827, dan 15 jaar oud.
 4. Maegie van Achthoven, geb. 29.6.1815 Montfoort. Maagje van Agthoven overlijdt te Montfoort op 12.1.1819, oud 4 jaar.
 5. Maria van Achthoven, geb. 17.2.1821 te Montfoort.

VI-E. Willem van Agthoven. Jm. van Willescop. RK gedoopt te Montfoort 13.8.1777, als zoon van Gijsbert van Achthoven, de jonge, uit Montfoort, en Marregje 'Maegie'van Rijkelijkhuisen; doopgetuige: Aagie Sluijs. Overleden IJsselstein 14.11.1831, oud 54 jaar, echtgenoot van Cornelia Baars.
Huwt RK te Montfoort op 10.5.1803 met Cornelia Baars, weduwe van Cornelis van Wijk, van Achthoven. Overleden IJsselstein 24.12.1831, oud 71 jaar, weduwe van Willem van Agthoven.
Kinderen:

 1. Cornelia van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 2.9.1804. Huwt (1) Ijsselstein 22.1.1832 Adrianus 'Janus' van der Linden, (22 jaar uit Ijsselstein, zn v Toon van der Linden en Jannigje Colenberg). Kind: Cornelia van der Linden (ovl. IJsselstein 4.10.1835, oud 9 maanden). Huwt (2) (36 jaar) Ijsselstein 30.5.1841 Arie van Breukelen, 38 jaar uit IJsselstein, zn v Hannes van Breukelen en Antje Koeman. Hij is weduwnaar van Gijsje van der Pol.

VI-F. Gijs Gijsbertse van Agthoven, bouwman. Geboren te Willeskop, RK gedoopt te Montfoort 15.10.1778, als zoon van Gijsbert van Agthoven en Marregie Rijkelijkenhuijse; doopgetuige: May van Wijk. Woont te Linschoten huisnummer 29.
Huwt Linschoten 27.5.1813 Aeltje Jans van Agthoven, geboren 1779 te Linschoten, gedoopt 1779 te Oudewater, dochter van Jan van Agthoven en Agatha van Beek. (DTB 6/281).
Kinderen:

 1. Gijsbert van Achthoven, geb. 5.4.1814 te Linschoten.
 2. Agatha van Achthoven, geb. 20.6.1816 te Linschoten. Overleden Montfoort 24.8.1847, oud 29 jaar, ongehuwd.

VI-G. Jacobus 'Japik' van Achthoven / van Agthoven, landbouwer, RK gedoopt te Montfoort 31.8.1782 als zoon van Gijsbert Hendriksen van Achthoven en Marigje Rijkelijkhuyzen; doopgetuige: Jacobus Wolfswijk. Jacobus van Achthoven, 89 jaar oud en geboren te Willeskop, overlijdt te Montfoort op 13.4.1869.
Huwt Willescop 21.6.1822 Johanna den Houtdijker / Houdijker, geb. Willeskop, ged. Oudewater 1.1.1801, dr v Gerardie den Houtdijker en Niesje Kemp.
Kinderen:

 1. Gijs van Agthoven, geb. Montfoort 18.4.1823. Zie VII-E.
 2. Niesje 'Agnes' van Agthoven, geb. 18.11.1826 Montfoort. Overleden te Montfoort op 20.4.1910, oud 83 jaar. Huwt (1) Montfoort 7.11.1851 Cornelius Straver, landbouwer, geb. Achthoven (Utr) 12.10.1814 (uit Montfoort), weduwnaar van Aletta van Steenderen en zoon van Cornelis Straver en Aartie Stuivenberg. Kinderen: Cornelis Straver (geb. Montfoort 17.1.1853); Johanna Straver (geb. Montfoort 22.1.1854); Arie Straver (geb. Montfoort 29.11.1854; ovl. Montfoort 12.7.1859); Jacobus Straver (geb. Montfoort 14.2.1856 (16.11.1858), huwt Montfoort 16.8.1883 Katarina Spronk, geb. Everdingen, dr v Willem Spronk en Alexandrina Katharina Sterkkenburg). Huwt (2), dan 36 jaar, te Montfoort op 29.1.1863 Cornelis de Vroege, uit Willescop, zn van Frans de Vroege en Teuntje van Dam.
 3. Gerrit van Achthoven, geboren 27.7.1830 te Montfoort.
 4. Gerrit van Achthoven, geb. Montfoort 1838. Zie VII-F.
 5. Jacob van Achthoven, geb. Montfoort 1842.

VI-H. Gerrit van Achthoven / van Agthoven, bouwman, RK gedoopt te Montfoort 28.2.1787 als zoon van Gijsbert Hendriksen van Achthoven en Marigje Rijkelijkhuyzen. Woont op huisnummer 31 te Zuid-Linschoten. Hij is lid van gemeentebestuur van Linschoten. Gerrit van Achthoven sterft op 7.1.1861 te Linschoten. Hij woont dan in bij zijn dochter Aaltje te Linschoten.
Huwt (1) op 18.2.1813 te Linschoten met Maria van Wijk, geb. Montfoort 1762, dr v Jacob van Wijk en Maria Swezerijn.
Huwt (2) op 30.9.1819 te Willescop met Maria Baars, geb. Montfoort 1796, dr v Elbert Baars en Aaltje van Blokland. [Uit Genlias]
Kinderen uit (2):

 1. Gijsbertus van Agthoven, geb. 8.6.1820 Linschoten; overleden te Linschoten 6.8.1820.
 2. Maria van Agthoven, geboren Linschoten 28.9.1821; huwt te Linschoten 21.11.1851 Sybrand Monix / Moninx, geboren 1814 Harmelen, zoon van Gerrit Monix en Kerijntje Wilschut. Kinderen: Cornera Moninx (geb. Montfoort, huwt Montfoort 9.11.1884 Hubertus Spruit, uit Rietveld en de Bree, zn v Johannis Spruit en Hendrika Visser); Gerrit Moninx (geb. Montfoort, huwt Montfoort 24.2.1886 Hendrika Scheel, dr v Hendrikus Scheel en Cornelia Schipper).
 3. Aaltje van Agthoven, ged. Linschoten 12.10.1822; overleden Linschoten 15.2.1823.
 4. Aaltje van Agthoven, geboren Linschoten 8.3.1824; overleden op 5.1.1903 te Linschoten, dan 78 jaar oud. Huwt Linschoten 2.11.1855 Jan Stolfoort, geboren 1.12.1824 (naar eigen zeggen in 1819) Snelrewaart, zoon van Fredrik Stolfoort en Jannigje van Steen, en gestorven 15.12.1884 [gegeven R.Stallvord]. Kinderen: Johanna Stolfoort (geb. 8.12.1856 Linschoten; huwt Willeskop 19.11.1890 Jacobus Duist, geboren 1856 Ijsselstein, zoon van Petrus Duist en Maria van der Sluis); Gerrit Stolfoort (geb. 9.1.1858 Linschoten; ovl. 28.1.1859 Linschoten); Gerrit Stolfoort (geb. 9.3.1859 Linschoten); Frederik Stalfoort (geb. 27.11.1860 Linschoten, huwt Linschoten 7.2.1890 Aaltje Quint, geboren 1866 Willeskop, dr v Hubertus Quint en Jannigje van Miltenburg); Maria Stolfoort (geboren 1870 Linschoten, huwt 10.1.1896 Theodorus van Dalen, geboren 1870 Vreeswijk, zoon van Johannes van Dalen Johanna Hendrikse).
 5. Maagje van Agthoven, geb. 16.4.1825 te Linschoten. Overleden te Linschoten 4.7.1825.
 6. Gijsbertus van Agthoven, geb. 14.8.1826 Linschoten. Overleden te Linschoten 14.12.1826.
 7. Elbert 'Bart' van Agthoven, geboren Linschoten 23.12.1827, ged. 24.12.1827. Zie VII-G.
 8. Gijsbert van Agthoven, geb. 9.6.1829 Linschoten. Overleden te Linschoten 18.11.1829.
 9. Anthony van Agthoven, geb. 15.7.1831 Linschoten, ged. 16.7.1831 Linschoten. Zie VII-H.
 10. Jannigje van Agthoven, geb. 30.12.1832 Linschoten, RK van geloof. Overleden te Linschoten op 30.9.1854, oud 21 jaar.
 11. Gijsbert van Agthoven, geb. 27.4.1837 Linschoten. Overleden te Linschoten 22.6.1839, oud 2 jaar.

VI-I. Cornelis van Achthoven / van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 24.10.1788, als zoon van Gijsbert Hendriksen van Achthoven en Marigje Rijkelijkhuyzen. Overleden Snelrewaard 18.9.1859, oud 70 jaar, weduwnaar van Wilmina Blommesteijn. [Genlias]
Huwt Snelrewaard 23.2.1829 Wilmina Blommestijn, geb. 1829 Aarlanderveen, dr v Leendert Blommestijn en Jannigje van 't Lam, en weduwe van Gerardus Bierman. [Uit Genlias]

VI-J. Hendrik van Agthoven / van Achthoven, schipper, RK gedoopt te Montfoort 3.10.1780, al zoon van Evert van Agthoven en Cornelia van der Berg; doopgetuige: Maria Versteegt. Hendrik van Achthoven overlijdt te Haastrecht op 26.3.1826. Wonen op de Hoogstraat 60 te Haastrecht in 1829.
Huwt, 38 jaar oud, te Haastrecht 15 mei 1819 Maria Spruijt, geb. Haastrecht 26.8.1790, dochter van Hendrik Spruijt, tegenwoordig, en Agneta Lensen (overleden alhier op 6.11.1795.) Overleden na 3.6.1853.
Kinderen:

 1. Everardus van Agthoven, geb. Haastrecht 15.6.1821. Overleden te Haastrecht 21.6.1821.
 2. Hendrik Bernardus van Achthoven, geb. Haastrecht 23/24.5.1822. Woont in 1846 in bij zijn moeder; is dan schoenmaker en ongehuwd. Woont (dan 26 jaar) als schoenmaker op 23.8.1848 te Gouda en is dan getuige bij een huwelijk daar. Wordt broeder bij de Societeit van Jezus (SJ). Overleden Velp 4.2.1890 [bidprentje].
 3. Everardus Petrus van Achthoven, geb. Haastrecht 11.11.1823. Zie VII-I.
 4. Angenieta 'Agnes' van Achthoven, geb. Haastrecht 11.3.1826. Woont in 1846-50 bij haar oom Cornelis Spruijt (gehuwd met Wilhelmina Hoenselaart) te Haastrecht, als dienstmeid.

VI-K. Henricus ‘Hendrik’ van Achthoven / van Agthoven, koetsier / wagenaar. Geb. 20.8.1767 te Haastrecht / Land van Stein, zoon van Johannes van Agthoven en Maria Cromwijk. Overleden te Gouda op 2 juni 1822, oud 55 jaar, dan wonen op de Blekersingel te Gouda en gehuwd met Adriana van Vliet, oud 62 jaar.
Hij is een verwant van Johanna Jacoba Snaterse Versluis.
Huwt Adriana van Vliet, geb. ca. 1760, stalhouderesse.
(Adriana van Vliet zou met van der Klein getrouwd zijn geweest, met als zoon: Bart van der Klein [Rootsweb] : Zie VII-J.)
Kinderen:

 1. Gerardus Johannis van Agthoven, geb. ca. 1796. [Rootsweb]
 2. Maria van Achthoven / van Agthoven. Geb.en RK gedoopt te Gouda 28.9.1799 met als getuige: Maria Cromwijk. Ovl. Gouda 16.4.1836. Heeft een dochter Maria van Agthoven, die te Gouda op een leeftijd van 8 weken oud, overlijdt op 22 nov. 1828 zij is dan werkster, met haar moeder inwonende bij fam. B. van de Klein, Blekersingel, Gouda). Huwt, 30 jaar oud, te Gouda 14.4.1830 Willem Simon Wajon, geb. Gouda 28.10.1794, zoon van Ludoricus Henricus Wajon (timmermansknecht, overleden) en Adriana Verheul; ovl. Gouda 7.4.1874, timmermansknecht, weduwnaar van Catharina van Schreeven. Kinderen Wajon, geb. te Gouda [Rootsweb]. [http://users.knoware.nl/users/mschulte/gywajon.htm ] Willem Wajon hertrouwt te Gouda op 9.11.1836 Pieternella Hendrika Flink [SAHM Gouda].
 3. Anna van Agthoven, RK ged. Gouda 2.12.1803; getuige: Petronella van Vliet ipv Joanna Ham.
 4. Zacharias van Agthoven, geb. ca. 1808 [Rootsweb]

VI-L. Jan van Achthoven: wonen te Utrecht buyten de Tolsteegh. Overleden vóór 1827. Ouders onzeker, maar mogelijk Johannes van Agthoven en Maria Cromwijk, dan geboren in 1770.
Huwt te Utrecht voor schepenen 8.11.1788 Maria Coerman, wonende buyten de Tolsteegh. Overleden vóór 1827.
Kinderen:

 1. Willemijntje van Achthoven, ged. RK Utrecht 27.11.1789.
 2. Wilhelmina 'Meintje' van Achthoven, ged. RK Utrecht 27.7.1790. Overleden Maarssen 23.10.1833, oud 43 jaar, huisvrouw van Hannes Kuik. Huwt Maarssen 29.7.1819 Johannes van Kuyk, geb. 1788 Maarsenbroek, zn v Jaap van Kuyk en Anna de Goey / de Goeij. Kinderen bekend: Jan van Kuijk, koetsier (geb. Maarseveen ca. 1824; huwt Haarlem 10.3.1852 Cornelia Ruijgrok, 26 jaar, geb. Haarlem, dochter van Jacobus Ruigrok en Maria Kaptijn).
 3. Maria van Achthoven, ged. RK Utrecht 13.5.1792. Huwt Bunnik 26.11.1823 Jan Gorseling, geb. 1802 Schalkwijk; overleden 20.9.1830 Odijk; zoon van Jan Gorseling en Aaltje Liefjes. Kinderen: Alida Gorseling (geb. Cothen 29.7.1825; huwt Odijk 14.6.1844 Jan de Valk; 14 kinderen geboren te Odijk [http://members.home.nl/jstapper/decendants/devalk.htm]); Jannigje Gorseling (geb. 1825; huwt Odijk 3.11.1848 Christianus Uiland).
 4. Joost van Agthoven, geb. Utrecht 1795/96, overleden te Zeist 18.10.1827, koetsier, ongehuwd, 31 jaar oud, wonende te Utrecht.

VII-A. Cornelis van Achthoven / van Agthoven, arbeider, RK gedoopt te Montfoort 16.10.1785, als zoon van Hendrik Cornelissen van Agthoven en Adriana van der Pol. (DTB 565/44v). Cornelis van Achthoven overlijdt te Montfoort op 20.2.1839, dan 54 jaar oud en geboren te Montfoort.
Huwt Montfoort 28.11.1811 Dorothea Groenewoud, dr v Jan Groenewoud en Hanna den Houdijker.
Huwt RK te Montfoort op 30.11.1811 met Dorothea 'Dirkje' Groeneword / Groenewoud.
Kinderen:

 1. Hendrik van Achthoven, geb. 22.4.1812 te Montfoort. Zie VIII-A.
 2. Jan van Achthoven, geb. 1814 te Montfoort. Zie VIII-B.
 3. Adrianus van Agthoven, geb. 5.2.1817 te Montfoort. Overleden 30.3.1818 te Montfoort.
 4. Adriana van Agthoven, geb. in 1819; ovl. Montfoort 12.1.1822.
 5. Adrianus van Agthoven, geb. 2.3.1822 te Montfoort. Zie VIII-C.
 6. Johanna van Achthoven, geb. 11.12.1828. Huwt Oudewater 25.4.1872 Johannes Kommer, geb. Oudewater 1.1.1834, zn v Jacobus Kommer en Catarina Taaij.

VII-B. Johannes Arnoldus van Agthoven, kleermaker. Gedoopt te Utrecht op 3.7.1832 als zoon van Anthonis van Agthoven en Maria de Jong. Verhuist van Utrecht naar Rotterdam op 6.3.1856. Besteller (1866), spoorbeambte (1862-1871)van beroep. Wonen (1862) in Hoogstraat 251, R'dam, en in 1864 op Hoogstraat 11-279, R'dam, in 1867 op Hoogstraat 11-250.
Huwt te Rotterdam op 15.8.1860 met Adriana Cornelia van der Ster, 26 jaar, dienstbode, geboren te Utrecht, dochter van Hendrik Matthijs van der Ster (soldaat bij het 1e Regiment Infanterie te Nijmegen) en Elisabeth Lena, overleden.
Kinderen :

 1. Maria Elisabeth Johanna van Agthoven, geb. te R'dam op 1 aug. 1861 (D-21); overleden Rotterdam 3.12.1861.
 2. Johannes Arnoldus Hendrikus van Agthoven: geboren te R'dam op 6 aug. 1862 (D-7): zie VIII-D.
 3. Maria Elizabeth van Agthoven, geb. te R'dam op 14 jan. 1864 (A-44); overleden te Rotterdam 13.4.1865.
 4. Adriana Maria Cornelia van Agthoven, geb. te Rotterdam op 9 feb. 1866 (A-130)
 5. Maria Elisabeth Johanna van Agthoven, geb. te R'dam op 14 oct. 1867 (E-95).
 6. Wilhelmina Maria Antonia van Agthoven, geb. Rotterdam 1.1.1870; ged. R'dam op 3 jan. 1870 (A-3)
 7. Antonia Maria van Agthoven, geb. te Rotterdam 30 nov. 1871 (F-83); overleden te Rotterdam 19.6.1873.
 8. Antonius Hendrikus van Agthoven, geb. Rotterdam mei 1874, overleden te Rotterdam 20.1.1875, 8 maanden oud. [A-57v-330]

VII-C. Johannes van Agthoven, werkman / walbaas / ambtenaar. Geboren en gedoopt op 24.4.1834 te Utrecht als zoon van Anthonis van Agthoven en Maria de Jong. Arbeider. Wonen 1862 op Hoogstraat 11-372, R'dam. Woont op 18.5.1909 te Den Haag. RK van geloof. Dan gepensioneerd. Woont op de Breelstraat 120; op 11.5.1909 vanuit Rotterdam naar Den Haag verhuisd.
Huwt te Rotterdam op 19.2.1862 met Martina Lahey, geb. 6.1.1835 te Berg, Limburg (gemeente Urmond), dochter van wijlen Anna Maria Lahay/ Lahaye; overleden 16.3.1897 Rotterdam.
Kinderen :

 1. Johannes Arnoldus van Agthoven. Geboren te R'dam op 10.9.1862 (D-115) : zie VIII-E.
 2. Margaretha Anna Maria van Agthoven, dochter, geboren op 14.1.1865 (1863) (A-42) te Rotterdam. Overleden Den Bosch 19-12-1943. Huishoudster van beroep; is op 9.12.1911 uit Wassenaar gekomen naar Den Haag (Swammerdamstraat 2). Is op 18.5.1909 uit de Raveststr 189 uit Rotterdam gekomen. Bij hen woont nog Francisca Maria van Agthoven, geboren op 7.7.1890 te Rotterdam, RK als dienstbode werkzaam op Bezuidenhout 179, op 1.8.1911 uit Rotterdam gekomen. Anna Maria van Agthoven huwt Den Haag 30.10.1918  Pieter van Tartwijk, geboren 1861.
 3. August Johannes van Agthoven: geboren 28.2.1867 te Rotterdam, gedoopt te R'dam op 1.3.1867. Zie VIII-F.
 4. Johannes Petrus Paulus van Agthoven: gedoopt te R'dam op 30.6.1869 (C-161) Zie VIII-G.
 5. Maria Elisabeth van Agthoven: geboren ( A-127) en gedoopt te R'dam op 2.2.1872. Huwt te Rotterdam op 7.2.1897 Jacobus Franciscus Akkermans, 23 jaar en kantoorbediende, geboren Rotterdam, zoon van Johannes Petrus Leonardus Akkermans (kantoorbediende) en Wilhelmina Maria van Lemoen. Kinderen: Wilhelmina Maria Akkermans (geb. Rotterdam 23.11.1897); Johannes Antonius Akkermans (geb. Rotterdam 7.5.1899); Adriana Maria Akkermans (geb. Rotterdam 15.8.1900); Martina Johanna Akkermans (geb. Rotterdam 5.12.1901).
 6. Ida Johanna Maria van Agthoven.
 7. Berdina Johanna van Agthoven: geboren en gedoopt te R'dam op 11.5.1878; overleden 15.11.1949 Den Haag; begraven RK Kerkhof, Binckhorstlaan, Den Haag. Huwt te Rotterdam op 14.11.1900 Ewoud van der Linde, 27 jaar, spekslager uit Krimpen a/d IJssel, zn v Willem van der Linde (+) en Cornelia Rijkaart (+). Kinderen: Willem van der Linde (geb. Rotterdam 15.4.1901).
 8. Wilhelmina Elizabetha van Agthoven.

VII-D. Gijs van Achthoven / van Agthoven, landbouwer, RK gedoopt te Montfoort 20.2.1807, zn v Hendrik van Achthoven en Agatha van Wijk.
Gijsbert van Achthoven wordt vermeld in 1833 in de stamboeken van de Negende Afdeling Infanterie met nummer 22126.
Huwt Montfoort 19.1.1838 Joanna van Vuuren, geb. Zevender 1812 (uit Cabau), dr van Gijsbertus van Vuuren en Mijntje Mulders.
Kinderen (thuiswonend in 1850/1860):

 1. Maria van Achthoven, geb. Montfoort 1823; verhuist in 1853 naar Utrecht.
 2. Johanna van Achthoven, geb. Montfoort 6.12.1831; dienstbode in Oudewater in 1852. Woont in 1871 te Gouda (dienstbode bij fam Veldman, koopman). Kwam op 11.11.1871 uit Oudewater en ging op 2.2.1872 weer naar Oudewater.

VII-E. Gijs 'Gips' van Agthoven, geboren Montfoort 18.4.1823, zoon van Japik van Agthoven en Johanna den Houdijker. Overleden Montfoort 21.8.1859.
Huwt Montfoort 25.2.1859 Johanna van Putten, uit Linschoten, dochter van Teunis van Putten en Cornelia Okkerse.

VII-F. Gerrit van Achthoven, geboren 1838 te Montfoort, zoon van Jacob van Achthoven en Johanna den Houdijker.
Huwt Montfoort 15.5.1878 Gerarda van Dijk, geboren 1830 te Noord Polsbroek, dochter van Arie van Dijk en Geertruida van Dijk.

VII-G. Elbert van Agthoven, geboren 24.12.1827 te Linschoten, zoon van Gerrit van Agthoven en Maria Baars. Elbert van Agthoven overlijdt op 6.12.1901 te Linschoten, dan 73 jaar oud.
Huwt Linschoten 11.2.1870 Maria Vergeer, geboren 1840 Linschoten, dochter van Gerrit Vergeer en Cornelia Kemp.

VII-H. Anthony van Agthoven, geboren 16.7.1831 Linschoten, zoon van Gerrit van Agthoven en Maria Baars. Overleden te Linschoten op 29.3.1915.
Huwt Linschoten 5.4.1861 Johanna Vergeer, geb. 1828 Linschoten, dochter van Gerrit Vergeer en Cornelia Kemp.
Kinderen:

 1. Maria van Agthoven, geb. 27.5.1862 te Linschoten. Overleden 31.7.1862 te Linschoten.
 2. Cornelia van Achthoven, geb. 24.12.1863 te Linschoten. Overleden 11.5.1864 Linschoten.
 3. Gerrit van Agthoven, geboren 24.12.1864 te Linschoten. Overleden 17.5.1865 Linschoten
 4. Gerrit van Agthoven, geb. 5.9.1873 te Linschoten. Zie VIII-H.

VII-I. Everardus Petrus van Achthoven, timmerman, geboren te Haastrecht op 11.11.1823, zoon van Hendrik van Agthoven en Maria Spruijt. Overleden te Haastrecht op 11.1.1881. Zij wonen in 1863 in huis # 173 wijk G te Haastrecht.
Huwt Haastrecht 3.6.1853 Cornelia Johanna Schouten, 21 jaar oud, geboren te Leijderdorp, dochter van Maarten Schouten (overleden) en Mijntje van Zeeuw, thans echtgenote van Hendrikus van Es, wonende binnen Haastrecht.
Kinderen:

 1. Maria Agnes (Louisa) van Achthoven, geboren Haastrecht 26.5.1854. Woont te Gouda in 1870, als dienstbode. Komt op 31.5.1870 uit Haastrecht en vertrekt op 9.10.1874 weer naar Haastrecht.
 2. Martinus Hendrikus van Achthoven, geb. Haastrecht 5.2.1856. Overleden te Haastrecht op 27.7.1874.
 3. Nicolaas van Achthoven, geboren Haastrecht 13.9.1859. Overleden te Haastrecht op 4.1.1868, 8 jaar oud.
 4. Walthera van Achthoven, geboren Haastrecht 26.1.1861. Overleden te Haastrecht op 7.2.1893.
 5. Hendrikus van Achthoven, geboren Haastrecht 25.9.1863. Overleden te Haastrecht op 19.12.1863.
 6. Henrica Anthonia van Achthoven, geboren Haastrecht 14.6.1865. Overleden te Haastrecht op 24.7.1886.

VII-J. Bart van Achthoven, jager van schepen / voermansknecht. Ouders onbekend.
(Is hij dezelfde als Bart van der Klein, zoon van Adriana van Vliet, die later met Hendrik van Achthoven trouwt?: Zie boven VI-K.)
Wordt op 9.6.1818 en op 10.9.1820 gedaagd te Gouda voor boete.

VIII-A. Hendrik Cornelissen van Achthoven, metselaar, geb. Montfoort 23.4.1812, zoon van Cornelis van Achthoven en Dirkje Groenewoud. Woont binnen de stad Montfoort.
Huwt (1) Montfoort 28.7.1837 Naatje/Nantje Blom uit Montfoort, dr van Teunis Blom en Gijsje Ram.
Kinderen:

 1. Gijsje van Achthoven, geboren Montfoort 6.11.1837; overleden Amsterdam 9.1.1917, 79 jaar oud, weduwe van Willem van Zandwijk. Huwt Montfoort 18.8.1864 Willem van Zandwijk, geb. Montfoort, zn v Willem van Zandwijk en Gerritje Oostendorp.
 2. doodgeboren zoon van Hendrik van Achthoven op 13.10.1838 te Montfoort.

Huwt (2) Montfoort 28.5.1841 Aaltie (van) Oostrom, geb. Montfoort 20.12.1811, dochter van Joseph Oostrom en Cornelia van Rossem (geb. Linschoten 20.3.1785).
Kinderen:

 1. Cornelia van Achthoven, geb. 6.10.1842 te Montfoort. Overleden op 3.1.1843 te Montfoort.
 2. doodgeboren dochter van Hendrik van Achthoven op 19.4.1844 te Montfoort.
 3. doodgeboren dochter van Hendrik van Achthoven op 23.5.1845 te Montfoort.
 4. Joseph van Achthoven, geb. 30.11.1846 te Montfoort. Overlijdt te Montfoort op 1.3.1847.
 5. Jacoba 'Koosje' van Achthoven, geb. 1.7.1848 te Montfoort
 6. Cicilia van Achthoven, geb. 2.12.1849 te Montfoort. Vermeld in Bevolkingsregister van 1850-1860 te Montfoort.
 7. Cornelis van Achthoven, geb. 7.10.1851 te Montfoort. Overlijdt te Montfoort op 2.10.1859, dan 8 jaar oud.
 8. doodgeboren zoon van Hendrik van Achthoven op 11.1.1854 te Montfoort.

VIII-B. Jan Cornelissen van Achthoven, werkman, geb. Montfoort 1814, zoon van Cornelis van Achthoven en Dirkje Groenewoud. Wonen te Montfoort, Bergstraat # 257. Overleden te Montfoort op 26.3.1864, 50 jaar oud.
Huwt Montfort 29.7.1842 Elisabeth Brands, geb. Montfoort 1820, dochter van Lucas Brands en Cornelia van Kleeff.
Kinderen:

 1. Cornelis van Achthoven, geb. Montfoort 27.3.1843. Zie IX-A.
 2. Dirkje van Achthoven, geb. 8.3.1847 te Montfoort. Overleden te Montfoort op 4.6.1847, als Dirkje van Agthoven, nog geen jaar oud.
 3. Dirkje van Agthoven, geb. Montfoort 1848; overleden Oudewater 31.7.1917, oud 69 jaar, weduwe van Willem van Schaik, overleden Oudewater 24.11.1914, 73 jaar, zoon van Gerrit van Schaik en Maria Koops.
 4. Lucas van Achthoven, geb. Montfoort 4.10.1849. Overleden te Montfoort op 11.12.1849.
 5. Cornelia van Achthoven, geb. Montfoort 24.8.1851; ovl. 22.11.1851, oud 3 maanden.
 6. Cornelia van Achthoven, geb. Montfoort 20.11.1852. Overleden Oudewater 31.10.1912. Huwt Oudewater 19.1.1882/29.1.1882 Jan Krabbers, geb. Veenendaal 1.1.1853, zn v Jacob Krabbers en Gerritje Keldermans. [Uit Genlias] [uit: www.Ancestry.com] Kinderen: Jacob Krabbers, geb. Oudewater 1887, huwt Oudewater 23.11.1913 Johanna Lamberdina Enzerink, geb. Vorden 1894, dr v Gerrit Jan Enzerink en Hendrika Jacoba Geels. [Uit Genlias]
 7. Pieternella van Achthoven, geb. Montfoort 31.8.1854. Overleden Montfoort 21.12.1854, oud 16 weken.
 8. Lucas van Achthoven, geb. te Montfoort 7.11.1856. Overleden te Montfoort 16.1.1857, oud 10 weken.

VIII-C. Adrianus Cornelissen van Achthoven/van Agthoven. geb. 2.3.1822 te Montfoort, zn v Cornelis van Agthoven en Dirkje Groenewoud.
Huwt op 6.6.1845 te Oudewater Gerritje Plieger (Gerarda Phliger), geb. 1.1.1826 uit Oudewater, dr v Johanna Katharina Plieger (geen vader vermeld).
Kinderen:

 1. Cornelis van Achthoven, geb. Oudewater 27.12.1847. Overleden Oudewater 15.3.1848, oud 3 maanden.
 2. Dirkje van Achthoven, geb. Oudewater 22.4.1850. Overleden Oudewater 15.10.1853, oud 3 jaar.
 3. Cornelis van Agthoven , geboren te Oudewater op 12.11.1851: zie IX-B.
 4. Johannes van Achthoven , geb. Oudewater 24.9.1853.Overleden Oudewater 14.11.1855, oud 2 jaar.
 5. Deodorus van Achthoven, geb. Oudewater 28.10.1855. Overleden (als Theodorus) Oudewater 16.12.1857, oud 2 jaar.
 6. Johanna van Agthoven, geb. 24.6.1857 te Oudewater. Overleden Oudewater 10.4.1859, oud 1 jaar.
 7. Dirk van Achthoven, geboren te Oudewater 20.4.1859: zie IX-C.
 8. Johanna van Achthoven, geb. Oudewater 6.11.1860. Overleden Oudewater 17.9.1861, oud 10 maanden.
 9. Johanna van Agthoven, geb. Oudewater 6.8.1862; overleden 21.12.1934 Zoeterwoude. Huwt te Oudewater 6.11.1884 Adrianus Scheel, geb. 11.12.1857 Montfoort, zn v Jacobus Scheel en Elisabeth Hoeboer; overleden 1.11.1940 Zoeterwoude. Kinderen bekend: Antonius Scheel (geb. 5.2.1895 Woerden; huwt Brielle 8.5.1919 Magdalena Plonia Barendrecht, 21 jaar oud, geb. te Brielle, dr v Nelis Barendrecht en Lena van Heijsden; zij erkennen een zoon); Gerarda Adriana Scheel (geb. 5.1.1887 Oudewater; huwt Woerden 30.12.1915 Nicolaas van Rijt, geb. Zoeterwoude, zn v Jakobus van Rijt en Johanna Molenkamp); Alberta Antonia Scheel (geb. 9.5.1890 Woerden, huwt Woerden 24.4.1912 Wilhelmus van Diemen, 23 jaar, geb. Zoeterwoude, zn v Arie van Diemen en Gerritje Does); Jacoba Elizabeth Scheel (geb. Oudewater, huwt Woerden 5.6.1907 Gerardus van der Lubbe, 27 jaar, geb. Zoeterwoude, zn v Engelbertus van der Lubbe en Petronella van Egmond).
 10. Hendrika van Agthoven, geb. Oudewater 21.1.1865. Overleden Oudewater 30.1.1867, oud 2 jaar.

VIII-D. Johannes Arnoldus Hendrikus van Agthoven. Geboren te R'dam op 6.8.1862.

VIII-E. Johannes Arnoldus van Agthoven, koopman in groenten. Geboren te R'dam op 10.9.1862, zoon van Johannes van Agthoven en Martina Lahey. Overleden te R'dam 16.5.1926. Winkelier in groenten. Wonen in Fabrieksstaat, R'dam.
Huwt te Rotterdam op 28.10.1885 Louisa Maria van Oosterhout, geb. 10.4.1862 Rotterdam, dochter van Jan van Oosterhout en Catharina van Lis, beiden wonende te Rotterdam. Overleden na 14 oct. 1925.
Kinderen :

 1. Martina van Agthoven, geb. R'dam op 10 maart 1886 (B128). Overleden Hillegersberg (Rotterdam) 27.7.1925, oud 39 jaar, echtgenote van Willem Barend van Bommel. Huwt Rotterdam 15.11.1911 Willem Barend van Bommel, 28 jaar, geb. Rotterdam, zoon van Barend van Bommel en Johanna Maria Christina de Vries.
 2. Catharina van Agthoven, geb. Rotterdam 7.9.1887. Huwt Rotterdam 21.11.1917 Andries Johannes van Vliet, geb. R'dam, 28 jaar, zn v Cornelis Johannes van Vliet en Arnolda van der Stroom.
 3. Johannes Augustinus Maria, geb. Rotterdam 28.2.1889; ged. Rotterdam 2.3.1889 (B-198): zie IX-D.
 4. Antonius Franciscus van Agthoven: geb. Rotterdam 16.8.1891; ged. Rotterdam 19.8.1891 (G-167): zie IX-E.
 5. Johanna Wilhelmina van Agthoven, geb. Rotterdam 26.1.1895; ged. Rotterdam 28.1.1895 (B-148).
 6. August Johannes van Agthoven: geb. Rotterdam 24.12.1898; gedoopt te R'dam op 27.12.1898 (N-173) tweeling: zie IX-F.
 7. Elisabeth Maria van Agthoven: geb. Rotterdam 24.12.1898; gedoopt te R'dam op 27.12.1898 (N-173) tweeling. Huwt Rotterdam 10.3.1921 Johannes Willem de Groot, geb. te Rotterdam, 26 jaar, zoon van Johannes de Groot en Albertje van Es.

VIII-F. August Johannes van Agthoven, koetsier. Geboren op 28.2.1867 te Rotterdam, zoon van Johannes van Agthoven en Martina Lahey. RK gedoopt op 1.3.1867 te Rotterdam. Overleden te Eindhoven 6 nov. 1949. Koetsier / Sleeper van beroep. [zie foto] Vertrekken 5.10.1892 naar (Z.O.Buitensingel 187B) Den Haag. Vertrekken naar Rotterdam op 20.1.1899 vanuit Den Haag.
Huwt op 23.4.1890 te Rotterdam met Maria van Broekhoven, 23 jaar, dienstbode, geboren op 17.3.1867 te Zevenbergen, overleden 6.3.1945 te Rotterdam, dochter van Pieter van Broekhoven en Elisabeth Heynen, beiden wonende te Zevenbergen.

August J.van Agthoven & M.van Broekhoven
August Johannes van Agthoven, koetsier

  Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Martina Elisabeth van Agthoven: geboren op 30.6.1891 te Rotterdam (F-146). Huwt, 21 jaar oud, Rotterdam 11.6.1913 Petrus Johannes Simons, 23 jaar uit Overschie, zn v Gerardus Simons en Hendrica Johanna Peereboom.
 2. Elisabeth Maria van Agthoven, geb. op 18.1.1893 te Den Haag; overleden Den Haag 22.1.1893.
 3. Elisabeth Maria van Agthoven: geboren op 25.12.1893 te Den Haag. Overleden te Poortugaal op 21 april 1942. Huwt Rotterdam 10 mei 1916 Frederik Johannes Weber, geb. 5 sept. 1887 te Rotterdam, zoon van Gerardus Jacobus Willem Lodewijk Weber en Elisabeth Margrietha Sarus.
 4. Margaretha Anna Maria van Agthoven: geboren op 20.2.1895 te Den Haag. Overleden 17 juni 1966 te Rotterdam. Huwt Rotterdam 25 mei 1921 Jilles Dirk Moerkerken, geb. 2 feb.1895 te Charlois, zn v Klaas Moerkerken en Petronella Voogd.
 5. Pieter August Johan van Agthoven: geboren op 5.3.1896 te Den Haag. Zie IX-G.
 6. Maria Elisabeth van Agthoven, geb. 10 juli 1899 te Rotterdam (G-156). Overleden 1971 Eindhoven, 71 jaar oud. Huwt Rotterdam 29.6.1921 Gerard Johannes te Raaij, geb. 1899 Zutphen, zn v Gerardus Bernardus Antonius te Raay en Hendrika Johanna Boersbroek, en ovl. 1971 te Eindhoven, 71 jaar oud.
 7. Augustinus Johannes van Agthoven, geb. 28 feb. 1901 te Rotterdam (C-80). Zie IX-H.
 8. Antonius Johannes van Agthoven, geb. 5 jan. 1907 te Rotterdam Zie IX-I.
 9. Johannes van Agthoven, geb. 14 sept. 1911 te Rotterdam. Zie IX-J. rt

VIII-G. Johannes Petrus Paulus van Agthoven, lantaarnopsteker (in Den Haag). Geboren op 29.6.1869 te Rotterdam, als zoon van Johannes van Agthoven en Martina Lahey. Gedoopt 30.6.1869 te Rotterdam. Vertrekt 1865/1866 naar Den Haag. Hij woont 1918 te Den Haag, volgens de Kieslijst.
Huwt (1) op 18.1.1893 te Rotterdam met Catharina van Munster, geboren op 2.5.1873 te Delft, erkende dochter van Johannes Cornelis van Munster en Willemina Schults, beiden uit Rotterdam
Kinderen:

 1. Johannes Antonius van Agthoven, geboren op 2 jan. 1893 te Rotterdam, met notitie: wordt erkend door de ouders die dezelfde maand in het huwelijk treden. (B-17): zie IX-K.
 2. Marina Catharina van Agthoven, geboren op 28 ju1i 1895 te Rotterdam (I-38). Zij huwt Pieter van der Horst.
 3. Cornelis Johannes van Agthoven, geboren op 1.7.1897 te Den Haag. zie IX-L.

Huwt (2) op 27.7.1898 te Den Haag met Dirkje de Groot: geboren op 1.1.1855 te Heukelen.
Kinderen:

 1. Lambertus van Agthoven, geboren op 20.3.1899 te Den Haag.: zie IX-M.

VIII-H. Gerrit van Agthoven, geboren Linschoten 4.9.1873, zoon van Anthonie van Agthoven en Annigje Vergeer.
Huwt Linschoten 19.8.1904 Cornelia Emaus, geboren 1869 te Montfoort, dochter van Gerrit Emaus en Elisabeth de Reuver.
Kinderen bekend:

 1. doodgeboren dochter van Gerrit van Agthoven op 28.8.1905 te Linschoten.
 2. Gerrit Anthonius van Agthoven, geb. 23.7.1908 te Linschoten. Zie IX-O.
 3. Annigje Petronella van Agthoven, geb. 14.3. 1912 te Linschoten. Huwt Johannes van der Houwen, geb. Den Haag, zoon van Pieter Cornelis van der Houwen en Jannetje Wieriks. Kinderen bekend: Sonya van der Houwen [http://members.lycos.nl/keijton/giessen/PG/PG_0001.HTML#BM3912]

IX-A. Cornelis Jansen van Achthoven, geb. Oudewater 27.3.1843, zoon van Jan van Achthoven en Elisabeth Brands.
Huwt Oudewater 26.4.1866 met Antonia Elizabeth Killesteyn, geb. 1842 Oudewater, dochter van Antonie Killesteijn en Cornelia van Vlist.
Kinderen:

 1. Elisabeth Cornelia Maria van Achthoven, geb. Snelrewaard; overleden Oudewater 29.8.1866, oud 1 maand.
 2. Anthonius van Achthoven, overleden Oudewater 16.1.1880, oud 6 jaar.
 3. Johannes van Achthoven, overleden Oudewater 22.2.1875, oud 6 jaar.
 4. levenloos kind overleden te Snelrewaard 2.3.1871.
 5. Cornelia van Achthoven, geb. 2.3.1871 Snelrewaard; overleden Tilburg 26.1.1954. Huwt Utrecht 24.11.1897 Johannes Kraaijkamp, geb. 1868 Amersfoort, zoon van Arie Kraaijkamp en Johanna Snijders.
 6. Antonia van Achthoven, geb. Oudewater 1881. Huwt (bij volmacht) Zeist 13.3.1913 Gerrit Vletter, geb. te Leiden, zn v Matheus Johannes Vletter en Neeltje Prins.
 7. Elisabeth van Achthoven, overleden Oudewater 12.7.1882, oud 6 jaar.
 8. Johannes van Achthoven, overleden Oudewater 9.12.1879, oud 14 maanden.
 9. Johanna van Achthoven, geb. 1.1.1882 te Oudewater. Huwt Oudewater 13.6.1906 Albertus Johannes de Koning, geb. 1.1.1880 Loosdrecht, zn v Jan de Koning en Elisabeth Petronella Lisman.
 10. Cornelis van Achthoven, geb. 1.1.1885 te Oudewater. Zie X-E.

IX-B. Cornelis Adriaansen van Achthoven, visscher , geb. te Oudewater op 12.11.1851, ged. 16.11.1851 te Oudewater, zoon van Adrianus van Achthoven en Gerarda Phlieger. Woont te Woerden. Woont na 1920 bij zijn zoon Cornelis te Gouda. Cornelis van Achthoven overlijdt te Gouda op 2.11.1931, weduwnaar van Cornelia Boere.
Huwt Hoenkoop 31.7.1874 Cornelia Boeren, geb. Hoenkoop 1849, dr v Coenraad Boeren en Cornelia Beukelaere [Genlias]
Kinderen:

 1. Koenraad van Achthoven, geb. 12.11.1874 te Woerden. Zie X-A.
 2. Adriana van Achthoven, geb. 6.3.1876 te Woerden. Overleden te Woerden op 9.6.1876.
 3. Gerarda van Achthoven, geb. 30.3.1877 te Woerden. Overleden te Woerden op 2.3.1878.
 4. Adrianus van Achthoven, geb. 4.3.1878 te Woerden. Zie X-B.
 5. Cornelia van Achthoven, geb. 2.1.1880 te Woerden. Overleden te Woerden 3.1.1880.
 6. Maria Cornelia van Achthoven, geb. 26.3.1881 te Woerden. Overleden te Woerden op 23.7.1881.
 7. Cornelia van Achthoven, geb. 5.4.1882 te Woerden. Overleden Noordwijk 5.3.1941, dan 58 jaar oud. Gehuwd Noordwijk 1.11.1905 Leonardus Steenvoorden, 23 jaar, geb. Noordwijk 21.9.1882, zoon van Leendert Steenvoorden en Hendrica Vink. [www.hans-montanus.nl]
 8. Theodorus van Achthoven, geb. 28.1.1884. Overleden te Woerden op 15.7.1884.
 9. Theodorus van Achthoven, geb. 4.3.1885 te Woerden. Overleden te Woerden op 18.5.1885.
 10. Gerardus van Achthoven, geb. 4.3.1885 te Woerden. Overleden te Woerden op 28.5.1885.
 11. Cornelis van Achthoven, geb. 7.4.1886 te Woerden. Zie X-C.
 12. Gerarda van Achthoven, geb. 26.1.1888 te Woerden. Overleden te Woerden op 25.4.1888.
 13. doodgeboren zoon van Cornelis van Achthoven op 1.2.1889 te Woerden.
 14. Gerarda Johanna van Achthoven, geb. 25.2.1890 te Woerden. Overleden te Woerden op 11.8.1890.

IX-C. Dirk Adriaansen van Achthoven. geboren te Oudewater 20.4.1859, zn van Adrianus van Agthoven en Gerritje Phlieger. Overleden Snelrewaard 28.11.1891, oud 32 jaar, echtgenoot van Johanna de Groot. [GA Oudewater]
Huwt op 26.5.1887 te Oudewater met Johanna de Groot, geb. 1.1.1868 te Barwoutswaarder, dr v Leonardus de Groot en Wilhelmina van der Ijssel.
Kinderen:

 1. Leonardus van Achthoven, geb. 1.1.1889 Oudewater. zie X-D.

IX-D. Johannes Augustinus Maria van Agthoven, sleper geb. te Rotterdam op 28.2.1889, zoon van Johannes Arnoldus van Agthoven en Louisa Maria van Oosterhout.
Huwt Rotterdam 19.2.1913 Johanna de Man, geb. 15.2.1891 te Kralingen, dr v Jacob de Man, grondwerker, en Marrigje Rietveld, overleden.
Kinderen [gegevens Wim Lugtenburg]:

 1. Johannes Arnoldus van Agthoven, geb. 15.9.1913 Rotterdam; havenarbeider.
 2. Jacob Christiaan Dirk van Agthoven, geb. 17.3.1915 Rotterdam; havenarbeider.
 3. Cornelis van Agthoven, geb. 13.3.1916 Rotterdam.
 4. Anthonius van Agthoven, geb. 21.10.1917 Rotterdam; overleden 2.2.1920 Rotterdam.
 5. Louisa Maria van Agthoven, geb. 13.4.1924 Rotterdam.

IX-E. Antonius Franciscus van Agthoven, melkbezorger, geboren te Rotterdam op 16.8.1891; gedoopt te Rotterdam op 19.8.1891, zoon van Johannes Arnoldus van Agthoven en Louisa Maria van Oosterhout. Overleden te Rotterdam op 20.10.1981.
Huwt te Rotterdam op 24.4.1912 Johanna Hendrika Kras, geb. te Rotterdam, 19 jaar oud, dochter van Andries Kras en Sophia Wilhelmina Quellhorst; overleden te Rotterdam op 5.11.1971 op 79-jarige leeftijd.
Kinderen:

     Antonius Franciscus van Agthoven en Johanna Hendrika Kras in 1912      
    Antonius Franciscus van Agthoven in april 1922
 1. Louisa 'Wies' van Agthoven. Was gehuwd.
 2. Antonius Johannes van Agthoven, geboren 10.8.1915: zie X-F.
 3. Johannes Hendrikus van Agthoven, geboren 3.12.1916 te Rotterdam: zie X-G.
 4. Sophia 'Fie' van Agthoven. Gehuwd met twee kinderen.

IX-F. August Johannes van Agthoven, expeditieknecht, geb. Rotterdam 24.12.1898; gedoopt te R'dam op 27.12.1898, zoon van Johannes Arnoldus van Agthoven en Louisa Maria van Oosterhout.
Huwt Rotterdam 14.10.1925 Christina Maria Johanna Francisca van Heezik, 26 jaar, geb. Rotterdam 23.5.1899, dr v Johannes Cornelis van Heezik, overleden, en Maria Petronella Johanna Schuts, 54 jaar. [Zie ook de site van Maarten van Waalwijk ]

IX-G. Pieter August Johannes van Agthoven, werkman, geb. Den Haag 5.3.1896, zn v August Johannes van Agthoven en Maria van Broekhoven.
Woont te Rotterdam in 1925. Overleden te Rotterdam 21 nov. 1970.
Huwt Rotterdam 24 jan. 1925 Margaretha Wilhelmina Gommers, geb. 1904 te Breda, dochter van Marinus Gommers, 47 jaar en fabrieksarbeider, en Margaretha Neus, 47 jaar, beiden wonende te Rotterdam.

IX-H. Augustinus Johannes van Agthoven, zn v August Johannes van Agthoven en Maria van Broekhoven.
Geboren te Rotterdam op 28 feb. 1901. Bunkerbouwer / werkman van beroep. Overleden 6 jan. 1983 Rotterdam.
Huwt Rotterdam 2 nov.1927 Geertruida van den Berg, geb. Rotterdam 13 juni 1906; ovl. te Rotterdam 27.10.1999; dochter van Christiaan van den Berg en Elizabeth Helena van Woensel.

Geertruida van den Berg & Augustinus van Agthoven 1982

Kinderen [bron: familie van Agthoven]:

 1. August Johannes van Agthoven, geb. Rotterdam 29 jan. 1928. Zie X-H.
 2. Geertruida Magdalena van Agthoven. Geboren R'dam 3 sept. 1941. Huwt Rotterdam 12.11.1960 Johannes Sjouken, geboren 11.10.1934, ovl. 23.8.1989. Kinderen: Monica Sjouken (huwt in 1989); Martin Sjouken [zie www.sjouke.nl]
 3. Christiaan Johannes van Agthoven, geb. Rotterdam 24 oct. 1942. Zie X-I.

IX-I. Antonius Johannes van Agthoven, geb. 5 jan. 1907 te Rotterdam, zoon van August Johannes van Agthoven en Maria van Broekhoven.
Huwt te Bok 27 nov.1939 Hendrika P. Moerings [bron: familie van Agthoven].

IX-J. Johannes van Agthoven, geb. 14 sept. 1911 Rotterdam, zoon van August Johannes van Agthoven en Maria van Broekhoven.
Huwt P. de Koning.

IX-K. Johannes Antonius van Agthoven, koperslager, vliegtuigmaker. Geboren op 2.1.1893 te Rotterdam, als oudste zoon van Johannes Petrus Paulus van Agthoven en Catharina van Munster.
Woont in 1918 op de Carpstraat 32, Den Haag volgens de Kieslijst van Den Haag. Verhuist naar Vlissingen op 11.6.1935.
Huwt te Den Haag op 1.9.1915 Catharina Maria Luyks (DTB: B-1149), geb. te Waspik op 13.5.1894.
Kinderen o.a. :

 1. Petronella Catharina van Agthoven, geb. 30.8.1916 te Den Haag (vertrokken naar Vlissingen 11.6.1935) en overleden 24.2.1965 te Vlissingen. Huwt 16.11.1938 Hubertus Jacobus ten Hacken, geb. 18.10.1912 Vlissingen, overleden 2.10.1996 te Vlissingen. (Hij hertrouwt Vlissingen 13 april 1966 Johanna Jaantje Volmer, geb. 7 oct. 1922 te Vlissingen, dr v Arnout Volmer en Cornelia Antonia Tax) [zie ook: Ten Hacken internet ]
 2. Catharina Johanna van Agthoven, geb. Den Haag 30.8.1918.
 3. Johannes Lambertus Coenraad van Agthoven, geb. Den Haag 3.7.1920. Vertrokken naar Vlissingen 11.6.1935. In 1938 schilder van beroep.

IX-L. Cornelis Johannes van Agthoven, geboren op 1.7.1897 te Den Haag, zoon van Johannes Petrus Paulus van Agthoven en Catharina van Munster.

IX-M. Lambertus van Agthoven, geboren op 20.3.1899 te Den Haag, zoon van Johannes Petrus Paulus van Agthoven en Dirkje de Groot.

IX-O. Gerrit Anthonius van Agthoven, geboren Linschoten 23.7.1908, vermoedelijk zoon van Gerrit van Agthoven en Cornelia Emaus.
Kinderen verondersteld:

 1. Gerrit Johannes van Agthoven, geb. Linschoten 16.3.1935. Overleden 20 nov. 2001, 66 jaar oud.
 2. Johannes Gerardus van Agthoven, geb. Linschoten 15.12.1937.

IX-P. Cornelis van Achthoven, schipper / chauffeur, geboren te Oudewater op 10.6.1902. Ouders nog onbekend.
Komt op 15.9.1924 van Oudewater naar Gouda. Vertrekken op 9.12.1938 naar Alphen aan de Rijn.
Huwt Gouda 22.7.1925 Magcheltje Sloof, geboren 18.10.1906 te Leiden.
Kinderen bekend:

 1. Magcheltje Cornelia van Achthoven, geb. Gouda 2.3.1925.
 2. Cornelis Jacobus van Achthoven, geb. Gouda 23.2.1930.

X-A. Koenraad van Achthoven, geb. 1.1.1875 te Woerden, zoon van Cornelis van Achthoven en Cornelia Boeren (uit: Genlias)
Huwt op 13.1.1898 te Oudewater met Antonia Oostendorp, geb. 1.1.1877 Montfoort, dr v Willem Oostendorp en Cornelia van Wijngaarden. Antonia van Achthoven - Oostendorp, vrouw van K.van Agthoven, sterft op 25.3.1944. Woont met kinderen in 1944 te Oudewater.
Kinderen:

 1. Antonia van Achthoven, geb. Oudewater 26.10.1896 (gewettigde dochter). Huwt Oudewater 23.1.1921 Henrik Gerrit Severs, geb. 1.1.1898 Linschoten, zn v Petrus Severs en Cornelia Emaus.
 2. Cornelia van Achthoven, geb. 9.2.1899 te Hoenkoop. Huwt Oudewater 18.10.1917 Johannes Kerkhof, geb. 1.1.1890 Weesp, zn v Jan Kerkhof en Jannetje Geerekink.
 3. Gerarda van Achthoven, geb. 6.1.1901 Oudewater. Levenloos kind van Gerarda van Achthoven overleden te Oudewater 10.1.1921, aangegeven door Cornelis Antonius van Wijk.
 4. Koenraad Antonius van Achthoven, ovl. Oudewater 18.1.1923, dan 2 dagen oud.

X-B. Adrianus van Achthoven, visscher, geb. 4.3.1878 te Woerden. Zoon van Cornelis Adriaansen van Achthoven en Cornelia Boeren.
Huwt Oudewater 10.11.1904 Johanna Emaus, geb. Willescop 5.7.1878, dr v Lodovicus Emaus en Antonia van Dijk [Uit Genlias]
Kinderen:

 1. Cornelia van Achthoven, geb. Willescop 7.9.1905; RK gedoopt.
 2. Anthonia van Achthoven, geb. Willeskop 9.1.1907; RK gedoopt; overleden Oudewater 3.6.1939. Huwt Leonardus Franciscus van Vliet, overleden Oudewater 6.9.1940, dan 67 jaar oud, zoon van Adrianus van Vliet en Alida Okkerse.
 3. Johanna van Achthoven, geb. Willeskop 8.10.1908; RK gedoopt. Komt op 7.8.1928 vanuit Utrecht naar Gouda als dienstbode.
 4. Cornelis Ludovicus van Achthoven, geb. Willeskop 12.11.1909. Overleden te Willeskop 19.3.1910.
 5. Ludovicus van Achthoven, geb. Willescop 9.11.1910.
 6. Cornelis van Achthoven, geb. Willescop 20.7.1912.
 7. Adrianus Johannes van Achthoven, geb. Willescop 25.3.1915.
 8. Martinus van Achthoven, geb. Willeskop 10.3.1917. Overleden te Willeskop 3.4.1918.

X-C. Cornelis van Achthoven, reiziger / chauffeur, geb. Woerden 6.4.1886, zn van Cornelis van Achthoven en Cornelia Boeren. Komt op 14.9.1923 vanuit Haastrecht naar Gouda en daar ingeschreven.
Huwt Oudewater 18.4.1907 Willemina Geertruida Boersen, geb. 13.5.1881 te Amersfoort, dr v Gerardus Boersen en Geertruida van der Logt.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van Achthoven, geboren te Oudewater 12.3.1910
 2. Gerardus Wilhelmus van Achthoven, geb. te Oudewater 7.4.1911. Zie XI-A.
 3. ? Johanna van Achthoven, overleden te Gouda op 11.9.1914
 4. ? Leonardus van Achthoven, overleden te Gouda op 15.5.1915.
 5. Cornelis van Achthoven, geb. Oudshoorn 31.7.1915; vertrokken naar Leiderdorp op 15.9.1916.
 6. Cornelis van Achthoven, geb. te Leimuiden op 9.8.1917. Zie XI-B.
 7. Lambertus Hendrikus van Achthoven, geb. te Haastrecht op 6.6.1920. Zie XI-C.

X-D . Leonardus van Achthoven, geb. 1.1.1889 Oudewater, zn v Dirk van Achthoven en Johanna de Groot.
Huwt Oudewater 16.2.1911 Johanna Maria van den Heuvel, geb. 1.1.1889 te Oudewater, dr v Johannes van den Heuvel en Elisabeth Aletta Korver.

X-E. Cornelis van Achthoven, geb. Oudewater 1.1.1885 zn v Cornelis van Achthoven en Antonia Elisabeth Killesteijn.
Huwt Oudewater 22.4.1909 Johanna Clasina de Ruiter, geb. 1.1.1886 te Oudewater, dr v Gerrit de Ruiter en Clasina Johanna Wouters. [Uit Genlias]

X-F. Antonius Johannes van Agthoven, geboren te Rotterdam 10 augustus 1915, zoon van Antonius Franciscus van Agthoven en Johanna Hendrika Kras. Overleden te Rotterdam op 19.4.1973 op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met kinderen.
Huwt (1) met Hendrika Meijnders, twee kinderen.
Huwt (2) 25 augustus 1954 met Suzanna Cornelia Siebkes, geboren te Rotterdam 14 augustus 1921; overleden 12 mei 2004.
Kinderen uit (2):

 1. Antonius Johannes van Agthoven, geboren 16 februari 1956 te Rotterdam. Zie XI-D.
 2. Liesbeth Suzanna van Agthoven, geboren 19 oktober 1959 te Rotterdam.

X-G. Johannes Hendrikus van Agthoven, geboren 3.12.1916 te Rotterdam, zoon van Antonius Franciscus van Agthoven en Johanna Hendrika Kras. Overleden 26.1.1990 te Rotterdam.
Huwt Rotterdam 4.6.1947 Johanna Hendrika Cornelia Neerings, geboren Rotterdam 16.8.1918, overleden Rotterdam 12.8.2005, dochter van Johannes Neerings (geb. 22.12.1894; ovl. 22.3.1970) en Hendrijna Bijl (geb. 30.3.1891; ovl. 24.3.1977).
Kinderen:

 1. Robert van Agthoven, geboren te Rotterdam 13.10.1948. Zie XI-E.
 2. Fred van Agthoven, geboren te Rotterdam 22.7.1957. Zie XI-F.

X-H. August Johannes van Agthoven, kostuumsnijder. Geb. Rotterdam 29 jan. 1928, zoon van Augustinus Johannes van Agthoven en Geertruida van den Berg. Overleden 27.4.1990 te Rotterdam.
Huwt 29 juni 1955 Willemijntje in 't Hout, geb. 15.10.1929 Rotterdam.
Uit dit huwelijk drie dochters: [bron: familie van Agthoven]

August van Agthoven & Willemijntje in't Hout

 1. E.G. van Agthoven
 2. Geertruida van Agthoven, geb. 1.7.1958 Rotterdam. Huwt Capelle a/d IJssel 18.6.1980 Nicolaas van Wijk, geb. 17.4.1956 Capelle a/d IJssel, zoon van Marinus van Wijk en Annigje Erkelens.
 3. W. van Agthoven

X-I. Christiaan Johannes van Agthoven. Geb. 24 oct. 1942 te Rotterdam, zoon van Augustinus Johannes van Agthoven en Geertruida van den Berg. Overleden op 23 juli 2006, op de leeftijd van 63 jaar.
Huwt 28.1.1966 Arina Duivestein.
Kinderen:

 1. J. van Agthoven, geboren 24.1.1967.
 2. C.J. van Agthoven, geboren 25.4.1968.
 3. Robert van Agthoven, geboren 2.3.1971. Zie XI-G.

XI-A. Gerardus Wilhelmus van Achthoven, scheepmaker, geboren Oudewater 7.4.1911, zoon van Cornelis van Achthoven en Willemina Geertruida Boersen. Overleden Gouda 20.12.1988 [6]
Huwt RK Gouda 12.7.1933 Cornelia Maria van den Berg, geb. Gouda 27.8.1909. Overleden 21.1.1995.
Kinderen::

 1. Cornelis Adrianus van Achthoven, geb. te Gouda op 23.10.1935. Zie XII-A.

XI-B. Cornelis van Achthoven, meubelmaker, geboren te Leimuiden op 9.8.1917, zoon van Cornelis van Achthoven en Willemina Geertruida Boersen.

XI-C. Lambertus Hendrikus van Achthoven, meubelmaker, geboren te Haastrecht op 6.6.1920, zoon van Cornelis van Achthoven en Willemina Geertruida Boersen.
Huwt Gouda 3.6.1942 Maria A. Vermey.

XI-D. Antonius Johannes van Agthoven, geboren 16 februari 1956 te Rotterdam, zoon van Antonius Johannes van Agthoven en Suzanna Cornelia Siebkes.
Huwt te Rotterdam op 16 augustus 1982 Thecla Leoni Augustina Ligtenberg, geboren 6 augustus 1956 te Rotterdam.
Kinderen:

 1. Madelon Suzanna Theresia van Agthoven, geboren 4 augustus 1984 te Rotterdam.

XI-E. Robert van Agthoven, geboren te Rotterdam 13.10.1948, zoon van Johannes Hendrikus van Agthoven en Johanna Hendrika Cornelia Neerings.
Huwt Alkmaar 20.12.1972 Elisabeth Anna Kap, geboren Amsterdam 2.8.1949, dochter van Johannes Kap (geb. 7.1.1921; ovl. 6.1.1996) en Georgina Jausevac (geb. 26.3.1926; ovl. 25.3.1982).
Kinderen:

 1. Michel van Agthoven, geboren Alkmaar 28.10.1975
 2. Monique van Agthoven, geboren Alkmaar 7.6.1978

XI-F. Fred van Agthoven, geboren te Rotterdam 22.7.1957, zoon van Johannes Hendrikus van Agthoven en Johanna Hendrika Cornelia Neerings.
Huwt Schiedam 22.1.1982 Vera Worseling, geboren Rotterdam 24.6.1957
Kinderen:

 1. Stefan Wouter van Agthoven, geboren Dirksland 29.9.1985
 2. Kirsten Lindsay Denise van Agthoven, geboren Hellevoetsluis 27.4.1988

XI-G. Robert van Agthoven, geb. 2.3.1971, zoon van Christiaan Johannes van Agthoven en Arina Duivestein.
Gehuwd met J.W.G. de Zwart.
Kinderen:

 1. Nicky van Agthoven
 2. Joey van Agthoven

XII-A. Cornelis Adrianus van Achthoven, geb. Gouda 23.10.1935, zoon van Gerardus Wilhelmus van Achthoven en Cornelia Maria van den Berg.
Huwt Johanna Maria Nederberg, geb. 26.4.1937. [6]
Kinderen (vier):

 1. Cornelia Maria van Achthoven, geb. Gouda 3.4.1957. Adm. medewerker gem. Gouda. Huwt 20.8.1975 Wilhelm Franz Gründer, geb. 4.12.1952. Kinderen: Manja Gründer (geb. Gouda 27.1.1980); Mick Gründer (geb. Gouda 30.4.1986). [6]

Bronnen:
[1] NA Den Haag
[2] SA Woerden
[3] CBG Den Haag
[4] RA Utrecht
[5] GA Gouda
[6] Familiegegevens (zie verder)
[7] Bidprentjes
[8] GA Leiden

Met dank aan Robert, Michel en Ton van Agthoven, Nico van Wijk, Wim Lugtenburg en Carla van Achthoven voor de aanvullende familiegegevens.


Wordt bijgewerkt naargelang het onderzoek vordert. Correcties en aanvullingen zijn welkom.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven