Willescop / Linschoten. Genealogie Gijsbert Jansz van Achthoven.

Laatst bijgewerkt op 22 april 2011.

Mogelijk is Gijsbert Jansz van Achthoven de zoon van Jan Jansz van Achthoven en Metje Gijsbertsdr, die in 1637 te Lopik huwen. Zie onder Jan Aelbrechtsz.

I. Jan: geboren ca. 1600
Kinderen verondersteld:

 1. Jannetje Jans van Achthoven. Huwt te Montfoort 5.2.1650 Dirck Bastiaensz.
 2. ? Jan: zie II.

II. Jan (geboren ca. 1630)
Kinderen verondersteld :

 1. Weijntge Jans van Achthoven. Op 18.1.1672 stellen Weijntje Jans van Achthoven, dan weduwe van Cornelis Houlesters, en Jacob Jacobsz van der Meyde hun huwelijkse voorwaarden op voor de notaris in Montfoort. Weijtge brengt in een huis in Montfoort, 4 morgen land te Heeswijk, en Jacob Jacobsz land in Cattenbroeck. Weijntje tekent zelf de acte.
 2. Gijsbert Jans van Achthoven: zie III.
 3. Neeltie Jans van Achthoven. Wordt vermeld als doopgetuige in 1682/86. Wordt vermeld in NA Montfoort in 1709.

III. Ghijsbert Jansen van Achthoven / van Agthoven: (Geboren rond 1656). Woont te Willescop. Wordt vermeld in de NA van Montfoort in 1681, 1708 en 1710. Wordt vermeld in het ORA van Blocklant op 22.6.1705 als voogd, samen met Jacob Reyerszoon Kemp, van de onmondige dochter van Trijntje Ariens van der Laan en de overleden Jan Reyersz Kemp. Gestorven in 1717 te Willescop. Hij huurde hofstede, schuur en bergh, met 14 morgen wey, hoy en hennipland te Willescop van Eyckje Ariens van der Laan, die de tante van zijn kinderen is. Na zijn dood wordt deze huur voortgezet voor nogmaals 4 jaar voor 200 carolus gulden jaarlijks (door de kinderen Cornelis en Cornelia). Hebben paarden, koeien, bouwerij en melkerij in 1719.
Huwt, als jongeman wonende te Willescop, op 26.12.1681 (eerste na Christem) Lijsbeth ‘Leissie’ Cornelisse Spruijt, jongedochter uit Willescop, overleden vóór 1720. (Zij is waarschijnlijk de dochter van Cornelis Jansz Spruyt uit Willescop die in 1681 al is overleden; haar moeder leeft dan nog). Iets na 25 oct.1681 laten zij voor de notaris te Montfoort weten, dat ze kort daarna in het huwelijk zullen treden.
Kinderen:

 1. Machteld: RK gedoopt te Montfoort 29 april 1682; getuige Neeltie Jans.
 2. Cornelia Gijsberts van Achthoven/van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 15 maart 1684; getuige Ariaantie Cornelis Spruyt. Huwt 1.11.1719 te Montfoort met Cornelis Cornelisz de Bakker onder huwelijkse voorwaarden. Kinderen: Cornelis Bakker (RK gedoopt te Montfort 12.11.1720; getuige Mettie Gijsberts). Zij is doopgetuige van de kinderen van Matie, haar zuster (zie verder onder Hendrik Arisse van Achthoven). Zij maken hun gezamelijk testament in 1722 te Montfoort, waar ze dan wonen.
 3. Jan Gijsberts van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort 30 juni 1686; getuige Neeltie Jans. Zie IVA.
 4. Cornelis Gijsberts van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort 18 juni 1688; getuige Ariaentie. Zie IVB.
 5. Mattie Gijsberts van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort op 26 jan. 1691. Huwt te Willeskop 1719 Hendrik Arisse van Achthoven. Gestorven 1741 en begraven te Montfoort.
 6. Ariaentie Gijsberts van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort op 27 juni 1695; getuige Ingetie Bastiaense
 7. Teunis Ghijsberts van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort op 6 nov.1696; getuige Trijntie Ariens. Zie IVC.

IV-A. Jan Gijsberts van Achthoven. RK gedoopt te Montfoort 30 juni 1686 als zoon van Gijbert Janse van Achthoven en Lijsbeth Cornelisse; getuige Neeltie Jans.
In 1748: pacht land (RA Utrecht: Archief Achthoven etc.: Jan van Achthoven: erfpacht van 3 morgen land genaamd de Groene Krom aan de Wijkersloot: dd.1748: 1 charter.)
Is hij de Jan van Achthoven die later in Linschoten zou wonen?

IV-B. Cornelis Gijsbertse van Achthoven, RK gedoopt te Montfoort 18 juni 1688 als zoon van Gijsbert Jansen van Achthoven en Lijsbeth Cornelissen; getuige Ariaentie. Wonen te Willescop. Wordt vermeld in 1710 te Montfoort. Overlijdt 25.10.1762, begraven te Montfoort. Hij huurt op 15.5.1717 (voor not.J.Both, Utrecht) in Agthoven onder Montfoort 3 morgen land en nogmaals op 14.6.1727 zo'n 15 morgen bouwland met huijsinge te Willescop van Johanna Hooft, weduwe van Johan de Graaff.
Huwt Montfort-RK 27.8.1719 Ariaentie Cornelis van der Wel. Zij sterft 18.6.1770, begraven te Montfoort.
Kinderen :

 1. Gijsbert Cornelissen van Achthoven: RK gedoopt te Willeskop 21.12.1719; getuige Cornelia Gijsen (DTB 563/118): zie V-A.
 2. Elisabeth Cornelissen van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 3.2.1721; getuige Matie Gijsen van Achthoven. Overlijdt 31.5.1748, begraven te Montfoort. Woont dan te Willescop
 3. Lijssie van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 27.9.1722; getuige Matie Gijsen van Achthoven. Lijsje van Agthoven overlijdt als huisvrouw van Gerrit Bierman, op 2.12.1795, en begraven te Montfoort.
 4. Cornelia van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 5.1.1724; getuige Cornelis Cornelisz Bakker (DTB 563/135) (Dochter van Cornelis Gijsen van Agthoven sterft te Willescop en wordt begraven te Montfoort op 30.34.1742: vermoedelijk is dit Cornelia, aangezien de anderen later gehuwd zijn.)
 5. Jannigje van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 22.8.1725; getuige Marigje van der Wel (DTB 564/4). Jannigje Cornelisse van Agthoven overlijdt 18.8.1756, begraven te Montfoort.
 6. Lena Cornelis van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 18.12.1726; getuige Marigje van der Wel. (DTB 564/6); ovl. Montfoort als Lena van Agthoven, weduwe van Rietveld te Montfoort op 8.9.1796. Huwt als jd te Montfort-RK 3.8.1749 Reinier van Rietveld, jm wonende te Willeschop. Zij sterft als Lena van Agthoven, wed.Rietveld, op 8.9.1796, begraven te Montfoort. Kinderen bekend: Cornelis van Rietveld (RK ged. Montfoort 24.9.1761, getuige Rijerijntje van Agthoven).
 7. Reyeryntie van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 25.9.1728; getuige Ariaentie van Raat (DTB 564/9v). Huwt te Montfort-RK 9.11.1770 Jan de Kijzer. Zij sterft als Francina van Agthoven, weduwe van Jan de Keizer, op 16.1.1812, begraven te Montfoort.
 8. Jan van Achthoven : RK gedoopt te Willeschop 29.11.1730 (DTB 564/14) : zie V-B.
 9. Crijntie van Achthoven: RK gedoopt te Willeschop 21.1.1733 (DTB 564/20). Huwt (1) (als Crijntje van Achthoven) te Woerden op 6.11.1768 (en 13.11.1768 voor gerecht Montfoort) als meerderjarige jongedochter, wonende binnen Montfoort, met Arie van Houdijk, weduwnaar van Ariaantje de Jong (zij tekent als Crijntje van Agthooven). Huwt (2) (als Krijntje van Agthoven) RK te Montfoort op 25.4.1779 met Teunis van Jaarsveld, jm geb. te Ijsselstein.

IV-C. Teunis Gijsberts van Achthoven. RK gedoopt te Montfoort op 6 nov.1696 als zoon van Gijsbert Janse van Achthoven en Lijsbeth Cornelissen (getuige Trijntie Ariens). Vermeld in NA Montfoort in 1710 met zijn broer en zusters Kornelis, Metje en Cornelia Gijsberts van Achthoven.

V-A. Gijsbert Cornelissen van Achthoven: RK gedoopt te Willeskop 21.12.1719 als zoon van Cornelis Gijsberts van Achthoven en Ariaentje Cornelis van der Wel. (getuige Cornelia Gijsen) (DTB 563/118)
(N.B.: heeft naamgenoot in Achthoven onder Lexmond, geb. in 1718).

V-B. Jan Cornelissen van Achthoven : RK gedoopt te Willeschop 29.11.1730 als zoon van Cornelis Gijsberts van Achthoven en Ariaentje Cornelis van der Wel (DTB 564/14). Jan van Achthoven, 83 jaar oud, overlijdt te Linschoten op 25.8.1813.
Jan van Agthooven, meerderjarige jongeman, wonen tot Willescop, ondertrouwt Agatha van Beek, wonende buyten de Waardpoort van Utrecht, geassisteerd met haar oom Dirk van Cats, wonende in de lange Linschoten. Maken op 4.4.1760 de Huwelijkse Voorwaarden voor de notaris te Woerden. (Heeft land aan lange Linschoten)
Jan van Achthoven (uit Lange Linschoten) en Arie Spruijt (uit Linschoter Haar), medeerfgenamen van Dirk van Cats, hun oom, zijn executeurs van diens nalatenschap (scheiding van goederen) op 8.8.1780 [notaris D. van Lobbrecht te Utrecht]. Johanna van Beek en Pieternella Maria van Beek zijn hun nichten en medeerfgenamen.
Huwt Woerden 20.4.1760 Agatha van Beeck. Gaan in Linschoten wonen.
Kinderen (gegevens ARA Den Haag, Z-Holland: XIII Dopen; en Oudewater: RK dopen):

 1. Johanna van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 27.2.1761. Getuige: Lena van Aghthoven. Jannigje van Agthoven overlijdt te Montfoort 24.5.1824.
  Jannetje van Agthoven, jd van Zuid-Linschoten huwt (o.t.) Linschoten 11.5.1783 Hendrik van Limburg, wonende te Linschoten. Kinderen: Maria van Limburg (RK ged. Montfoort 3.4.1784; getuige Joanna van Taas); Alida van Limburg (geb. 1787 te Linschoten, huwt te Linschoten 30.9.1813 Hendrik Boelhouwer, geb. Utrecht 1785, zoon van Jan Boelhouwer en Jansje Smit); Elisabeth Limburg (RK ged. Montfoort 23.6.1797, doopgetuige: Hanna Taats; huwt te Kamerijk-Mijzijde 4.2.1830 Jan van Cooten, uit Teckop, zoon van Willem van Cooten en Egje Velthuijse); Johannes Limburg (uit Linschoten, huwt Montfoort 17.2.1821 Willemijntje Schuuring, ged. RK Montfoort 26.7.1795, dr v Hendrik Schuiring en Annigje van der Koorn; doopgetuige: Hendrik van Agthoven.
  Jannigje van Agthoven huwt Huijg Kloot. Kinderen: Neeltje Kloot (geb. 1794 Linschoten, huwt Linschoten 24.6.1813 Cornelis Uithol, geb. 1794 Bergambacht, zn v Jan Uithol en Marrigje Coslerus).
 2. Leonardus van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 31.1.1762. Getuige: Dirk van Cats.
 3. Leonardus van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 21.3.1763; getuige: Theodorus van Beeck. Zie VI-A.
 4. Lena van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 5.2.1764; getuige Joanna van Beeck.
  Lena van Agthoven huwt te Kamerik rond 1790 Huibert 'Huijg' Schutter. Kinderen: Johanna Schutter (geb. 1794 Teckop, huwt (1) Kamerik-Houtdijken 27.4.1821 Piet Griffioen, geb. 1780, zn v Cornelis Griffioen en Aaltje Verlaan; huwt (2) Woerden 8.9.1831 Henricus de Lange, uit Oudewater, zn v Henricus de Lange en Geertruida van Haften); Hendrica Schutter (geb. 1799 Teckop, huwt Kamerik-Houtdijken 12.05.1823 Jan Windhuizen, geb. 1797 te Noorden, zn v Dirk Windhuizen en Marrijtje van der Laan); Neeltie Schutter (geb. 1802 Teckop, huwt Kamerik-Houtdijken 27.11.1823 Cornelis Vendrik, geb. 1801 Harmelen, zn v Wijnandus Vendrik en Antonia de Jong); Gijsbert Schutter (geb. Teckop, huwt 23.4.1836 Willemina van Beek, uit Utrecht, dr van Hermanus van Beek en Aaltje Schinkel). [Uit Genlias]
 5. Helena van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 29.1.1765; getuige: Joanna van Beeck.
 6. Cornelis van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 15.2.1766; getuige Gijsbertus van Achthoven. zie VI-B.
 7. Theodorus van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 15.1.1767; getuige: Vincki van Beeck. zie VI-C.
 8. Adriana van Agthoven: geboren te Linschoten, gedoopt te Oudewater 28.1.1768; getuige Rentje van Achthoven. Adriana van Achthoven huwt Willem van der Wal. Kinderen: Pancratius van der Wal (geb. 1801 Oudewater, huwt Ijsselstein 10.11.1833 Adriana Catharina van Impelen, 19 jaar uit Appingedam, dochter van Gijsbertus van Impelen en Elizabeth Kand); Theodora van der Wal, geb. Linschoten, huwt Montfoort 10.11.1831 Gerrit Swart, geb. Montfoort, zn v Cornelis Swart en Agatha van den Berg).
 9. Aeltje van Agthoven: gedoopt te Oudewater 23.3.1779. Huwt 27.5.1813 te Linschoten met Gijs Gijsbertsz van Achthoven, 34 jaar, zn v Gijsbert van Achthoven en Marigje Rijkelijkhuijzen.

VI-A. Leonardus van Agthoven: geboren te Linschoten; gedoopt te Oudewater 21.3.1763, als zoon van Jan van Agthoven en Agatha van Beek.

VI-B. Cornelis van Agthoven: geboren te Linschoten; gedoopt te Oudewater 15.2.1766 als zoon van Jan van Agthoven en Agatha van Beek.
Cornelis van Agthoven, jm uit Linschoten huwt RK te Montfoort op 9.4.1798 met Gijsje Tersteeg, jd van Montfoort.
Kinderen:

 1. Agatha van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort op 14.5.1798; doopgetuige: Aaltje van Agthoven (DTB 565/89v).

VI-C. Theodorus van Agthoven: geboren te Linschoten; gedoopt te Oudewater 15.1.1767, als zoon van Jan van Agthoven en Agatha van Beek.