Roosendaal. Genealogie van voorvader Cornelis Henricxssen van Achthoven

Laatst bijgewerkt op 7 december 2012.

I. Voorvader Cornelis Henricxssen van Achthoven, weinsteker (+1637 Roosendaal). Zie kaart Roosendaal 1868.
Geboren rond 1585 of zelfs eerder. Gestorven te Roosendaal op 7 januari 1637 en daar begraven. Ouders en geboortepaats onbekend. Weinsteker van beroep. Regelt de schulden van zijn vrouw Dymphna in Nieuwenberch. Heeft weidegronden in Zegge.
Heeft uit een vroeger huwelijk (1) een dochter: Mayken Cornelis, die in 1636 gehuwd is met een Damus/Daniel.
Wordt pas op 13.5.1630 te Roosendaal met de familienaam van Achthoven aangeduid (om zich te onderscheiden van Cornelis Hendriks Tak uit Roosendaal, die daar huwt in 1632).
Huwt (2) op 25 november 1621 te Roosendaal in de katholieke kerk met Dympna Goortsdr van Hoogerheyen, weduwe van de dakdekker Hendrik Hendriksen (gestorven te Roosendaal in 1620) en schepene (in 1615) van Nieuwenberch (bij Roosendaal), bij wie zij vanaf 1602 zes kinderen had, allen katholiek gedoopt in Roosendaal. Zij wonen dan in Nieuwenberch (Zegge), deel van het Markizaat van Bergen op Zoom. Dit huwelijk is waarschijnlijk kinderloos. Dympna Goorts sterft op 31 augustus 1625 aan de pest (er was een epidemie) en wordt dezelfde dag te Roosendaal begraven.

De St.Jan de Doper kerk in Roosendaal, herbouwd in 1829
  herbouwde St.Janskerk Roosendaal
Huwt (3) op 13 januari 1626 te Roosendaal in de katholieke kerk met voormoeder Mayken Jansdr van Son, weduwe van Anthonis Jansz Heussaerts, procureur te Roosendaal en daar gestorven in 1625, bij wie zij 3 kinderen had (van wie alleen Jan Anthonissen Heussaerts volwassen wordt). Mayken Jansdr van Son heeft waarschijnlijk rond 1620 verschillende broers (Jan, Adriaan, Pieter en Cornelis Jansz van Son) in Roosendaal wonen.
Cornelis en Mayken gaan dan wonen op de Molenstraat (zuidkant) te Roosendaal (links achter de kerk).
Uit dit huwelijk zijn er zeker 3 kinderen:

 1. Henricus Cornelissen van Achthoven, RK ged. op 15 sept.1626 te Roosendaal. Hij is waarschijnlijk dezelfde als de Hendrik Cornelisse van Achthoven, die in 1652 te Nieuwerkerk, op Duiveland in Zeeland woont. Hier is echter nog geen bevestiging van gevonden.
 2. Antonius Cornelissen van Achthoven, RK ged. op 7 mei 1628 te Roosendaal. (Zie II-B)
 3. Johanna Cornelisse van Achthoven, RK ged. op 23 sept. 1629 te Roosendaal, met als peetouders: Marinus Fransz en Jenneken Quirijns. Overleden vóór 1671. Jenneken Cornelis van Achthoven huwt Peeter Thomas Weijers. Deze hertrouwt Ariaentien Gabriel Cornelis Dirven op 14.11.1671 te Princenhage, Breda (Hervormde Gemeente).

Naast zijn huis op de Molenstraat (zuidkant) en in Nieuwenberch, heeft hij ook een stuk land, de Hel genaamd, aan de zuidzijde van de Hoogstraat in Roosendaal. Hij verkoopt in 1630 het land in het Rietgoir, dat hij van zijn stiefzoon Jan Anthonissen Heussaerts had uitgekocht.

eerste vermelding van onze familienaam 1630
Vroegste vermelding van onze familienaam 13 mei 1630
Cornelis Henricxssen van Achthoven heeft met volle
Landrechte geerft ende gevest Willem Marinussen Bitterhoeck
int vierdepaert van ontrent twelff oft dertien gemeten Lants oft Bosch...

Op 22 jan. 1636 maken Cornelis en Mayken van Son te Roosendaal hun (bewaard gebleven) gezamelijk testament en maken elkaar tot algemeen erfgenaam. Cornelis is dan aangetast door een verwonding. Hij wordt als Cornelis Heyn in Roosendaal begraven op 7 jan. 1637 (we mogen ervan uitgaan dat het dezelfde is).

begin testament 1636
Begin van testament van Cornelis Henricxssen van Achthoven en Mayken van Son 1636:

Inden name des Heeren. Amen. Compareerden voor mij Thomas Thomasz Nuyts openbaer Notaris residerende binnen de Vrijheyt van Rosendael ende de getuygen naergenoemt Cornelis Henrixen van Achthoven gepyeligaert van sekere quetsuere ende Mayken Jansdr van Zon syne huysvrouwe huer na de lichame als de huerder sinnen verstants ende memorie wel machtich sijnde als ons bleken bedenkende allermeestens niet sekerder te syn dan die altyt aenstaende ure des doots verclaerden eensamels geconcipeert geordineert ende gesloten te hebben....testament en uyterste wille inder manieren als volgt...

handtekening van Cornelis Henricxssen van Achthoven Cornelijs Hendrijcksen
Handtekening van Cornelis Henricxssen van Achthoven onder testament 1636

Mayken Jans van Son hertrouwt te Roosendaal met Adriaen Adriaensz van Oosterhout in 1638. Adriaen sterft in 1641 te Roosendaal. Zij hertrouwt dan Marinus Jansen Marinussen vóór 1643. Waar ze dan wonen is onbekend.
Mayken van Son moet vóór 1664 gestorven zijn als haar zoon Anthony het ouderlijk huis erft in Roosendaal.

II-B. Voorvader Antonius Cornelissen van Achthoven (Roosendaal 1628- na 1670)
Katholiek gedoopt te Roosendaal op 7 mei 1628 met als peetouders Andries Cornelissen (Loncke?) en Cypriana Mossel. Tweede zoon van Cornelis Hendricxssen van Achthoven en Maria Jansdr van Son. Na het overlijden van zijn vader in 1637 hertrouwt zijn moeder op 6 febr. 1638 in de katholieke kerk te Roosendaal met Adriaen Adriaensz van Oosterhout. Deze overlijdt op 16 juni 1641 te Roosendaal. Zij hertrouwt opnieuw met een Marinus Jan Marinussen vóór october 1643. Zij gaan waarschijnlijk wonen in het huis van deze Marinus. Onbekend is waar (mogelijk St.Maartensdijk).
Antoni ondertrouwt voor de schepenen van Roosendaal op 5 april 1652 en trouwt in de katholieke kerk van Roosendaal op 23 april 1652 met Margaretha Andriessen Bavelaer, katholiek gedoopt 3 mei 1627te Roosendaal als oudste dochter van Andries Jansen Bavelaer en diens tweede vrouw Cornelia Anthonissen van Berchem, dochter van Anthonis Jobsen van Berchem en Margaretha Claes Cornelis Noutsen (dochter van Claes Cornelis Noutsen en Michieltgen Pieter Geertsz). Zij hebben vier kinderen:

 1. Johanna Anthonissen van Achthoven werd katholiek gedoopt te Roosendaal op 19 april 1655 en huwt katholiek op 19 dec. 1678 te Roosendaal met Willem Jansen Corputs, bij wie zij 10 kinderen heeft, en sterft op 27 juli 1696 te Roosendaal, waar zij wonen op de Molenstraat;
 2. Cornelis Anthonissen van Achthoven, katholiek gedoopt op 26 sept. 1656 en daar gestorven vóór 1660;
 3. Job Anthonissen van Achthoven (zie III), katholiek gedoopt te Roosendaal op 17 mei 1658;
 4. Cornelis Anthonissen van Achthoven, katholiek gedoopt te Roosendaal op 9 maart 1660, van wie geen verdere gegevens bekend zijn, maar waarschijnlijk vroeg is overleden.

Antoni erft van zijn schoonvader en de broers van zijn vrouw verschillende stukken land in Roosendaal en de hoeve de Borcleer (Roosendaal) met 9 gemeten land en enkele huizen daarbij. Hij sterft na 1670, wanneer hij en zijn vrouw nog erven Mayken Anthonis van Berchem, gehuwd met de rijschipper Jan Cornelissen Gelijns, maar vóór 1678, wanneer zijn dochter Johanna huwt. Zijn vrouw Margaretha sterft op 29 nov. 1700 te Roosendaal.

III. Voorvader Job Anthonissen van Achthoven (Roosendaal 1658 - 1694 Bergen op Zoom)
Katholiek gedoopt te Roosendaal op 17 mei 1658 en gestorven te Bergen op Zoom op 21 okt. 1694. Zoon van Antoni Cornelissen van Achthoven en Margaretha Andriessen Bavelaer. Van beroep meesterpeperkoekmaker.
Trouwt in de katholieke kerk van Bergen op Zoom op 10 maart 1685 met Adriana Goverts de Groot (waarschijnlijk protestant gedoopt) uit Oudenbosch, dochter van Govert Jansen de Groot en Adriaentje Adriaensen van Bodaff (gemengd huwelijk) en geboren rond 1660. Govert Jansen de Groot was in 1677 in Oudenbosch hertrouwd met Barber Jacobs April uit Bergen op Zoom.
Job en Adriana hebben zeven of acht kinderen:

 1. Johanna van Achthoven, katholiek gedoopt op 5.12.1685 te Bergen op Zoom, dochter van Job van Achthoven en Adriana de Groot, met als peetvader haar grootvader Govaert de Groot. Zij is niet in Bergen op Zoom overleden!
 2. Antonia Jobsen van Achthoven werd geboren te Bergen op Zoom in 1685/1686, maar haar doop is niet terug te vinden (mogelijk is zij toch dezelfde persoon als de genoemde Johanna): zij huwt in 1706 te Bergen op Zoom met Antonius Garst, bij wie zij in Roosendaal 7 kinderen heeft, en hertrouwt in 1718 te Bergen op Zoom met Carel Feijens, bij wie zij ook 5 kinderen heeft en gaat dan wonen in het ouderlijk huis "de Bijecorf" te Bergen op Zoom, welk zij erft.
 3. Anthonius Jobsen van Achthoven, katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op 4 jan. 1687 en gestorven op 5 aug. 1687 te Bergen op Zoom;
 4. Godefridus van Achthoven (zie IV-A), met zijn tweelingbroer katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op 4 jan. 1687;
 5. Antonius Jobsen van Achthoven, katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op 1 dec. 1688 en gestorven op 11 jan. 1689 te Bergen op Zoom;
 6. Antonius Jobsen van Achthoven (zie IV-B) katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op 4 april 1690;
 7. Adrianus Jobsen van Achthoven, katholiek gedoopt op 9 nov. 1692 en gestorven op 5 aug. 1704 te Bergen op Zoom;
 8. Cornelia Jobsen van Achthoven werd katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op 7 okt. 1694. Huwt (1) in 1717 te Bergen op Zoom met Baudewijn Conot (ook genoemd Kenet, Coenot, Conrad, Coenart, Koenraet). Kinderen, RK gedoopt te Tilburg: Victoria (ged. 4.10.1718); Job Coenen (ged. 26.2.1720); Antonini (ged.7 aug.1721); Antonius (ged. 17.3.1723); Joanna Maria (ged. 5.jan.1726); Petrus (ged. 29.9.1727); Adriana (ged.18.10.1729); Catharina (ged. 19.4.1731). Huwt (2) te Tilburg in 1734 met Jan Hendrick Kieboom, weduwe van Johanna Adriaense Mutsaers. Zij sterft vóór 1743, wanneer hun huis wordt verkocht namens de 4 kinderen Conot.

Job en Adriana wonen aanvankelijk te Bergen op Zoom in het huis van Hendrik de Fray maar kopen in 1693 de bakkerij "Die Byecorff" in de Lievevrouwestraat aldaar. In dat jaar is hij deken van het schildersgilde St. Lucas. Zij maken elkaar bij testament in 1693 tot algemeen erfgenaam, wanneer Job ernstig ziek is. Na zijn dood hertrouwt Adriana de Groot met Andries Bavelaer, een neef van Job van Achthoven, en heeft bij deze nog twee kinderen: Nicolaas en Pieter Bavelaar. Adriana sterft op 27 maart 1720 te Bergen op Zoom. Job, maar 35 jaar geworden, wordt in 1694 op de Minderbroederskerkhof te Bergen op Zoom begraven. Hij laat vijf kinderen achter.

IV-A. Voorvader Godefridus van Achthoven (Bergen op Zoom 1687 - 1745 Bergen op Zoom)
Katholiek gedoopt te Bergen op Zoom op 4 jan. 1687 met zijn tweelingbroer en vernoemd naar zijn grootvader Govert Jansen de Groot uit Oudenbosch. Hij sterft op 25 maart 1745 te Bergen op Zoom. Zoon van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot. Van beroep meesterbroodmaker. Hij was lid van het bakkersgilde.
Huwt op 19 jarige leeftijd in de katholieke kerk van Bergen op Zoom op 28 maart 1706 met de 19 jarige wees Barbara Vastensager, NH gedoopt te Nieuw-Vosmeer op 6 feb. 1687 en dochter van Johan Adriaense Vastensager en Adriaentien Jans van Gastel. Haar grootouders waren Adriaen Jansen Vastesagen en Barbara Dingemans, die in 1640 katholiek trouwden te Halsteren.
Vlak vóór het huwelijk van Godefridus en Barbara wordt het ouderlijk huis te Roosendaal en de hoeve de Borcleer daar verkocht. Godefridus koopt in 1713 de bakkerij "de Roscam" in de Bosstraat (No.30) te Bergen op Zoom, waar de meesten van zijn kinderen worden geboren. Het na 1747 herbouwde huis bestaat nog op de hoek van de Roscamstraat.
Godefridus en Barbara hebben twaalf kinderen, allen katholiek gedoopt te Bergen op Zoom:

 1. Adriana van Achthoven, gestorven te Bergen op Zoom op 18 okt. 1706;
 2. Adriana van Achthoven, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 okt 1707 en gestorven aldaar op 26 dec. 1707;
 3. Job van Achthoven, gedoopt te Bergen op Zoom op 5 okt.1708. Zie V-A.
 4. Adriana van Achthoven wordt gedoopt te Bergen op Zoom op 29 juli 1711, sterft in 1778 te Bergen op Zoom; huwt eerst Paulus Bos te Bergen op Zoom in 1732, bij wie zij twee zonen heeft, huwt in 1736 in Maasland met Aegidius "Gillis" Baartmans (en hertrouwt in Bergen op Zoom in 1736 de soldaat en later bakker Gillis Baartmans uit Heusden), bij wie zij nog elf kinderen heeft in Maasland, Brielle, Heusden en Bergen op Zoom.
 5. Johannes van Achthoven (zie V-B), gedoopt te Bergen op Zoom op 8 juli 1713;
 6. Antonius Josephus van Achthoven, gedoopt te Bergen op Zoom op 31 maart 1715. (Zie V-C.)
 7. Andreas van Achthoven (zie V-D), gedoopt te Bergen op Zoom op 28 april 1717;
 8. Catharina van Achthoven wordt gedoopt op 11 april 1719, sterft kinderloos te Bergen op Zoom op 22 feb.1785, huwt eerst te Bergen op Zoom in 1746 de bakker Matheus van der Vleet uit Oudenbosch en hertrouwt in 1770 te Bergen op Zoom met de bakker Pieter Kools uit Bergen op Zoom. Zij erft van haar oom Anthony van Achthoven de bakkerij Die Violete en de inboedel. Zij maakt haar testament in 1783.
 9. Petrus van Achthoven, gedoopt te Bergen op Zoom op 3 juli 1721 en aldaar gestorven op 3 nov. 1738;
 10. Godefridus van Achthoven (zie V-E), gedoopt te Bergen op Zoom op 15 nov.1722;
 11. Wilhelmina van Achthoven moet geboren zijn in 1725, sterft op 1 april 1806 te Bergen op Zoom, huwt 12.1.1752 de bakker Laurentius de Bakker, geb. Steenbergen 7.6.1728, ovl. Bergen op Zoom 12.9.1782. Kinderen te Bergen op Zoom: Barbara de Bakker (geb. Bergen op Zoom 15.10.1752); Jacobus de Bakker (ged. Bergen op Zoom 11.11.1753); Maria Catharina de Bakker (ged. Bergen op Zoom 17.11.1759, huwt BoZ 13.8.1788 Carel Thierhoff); Antonius de Bakker (ged. Bergen op Zoom 15.3.1761, huwt 8.5.1785 Maria Agnete Schan: kinderen); Barbara de Bakker (ged. Bergen op Zoom 14.8.1763, huwt Cornelius Adriaansen, ged. Bergen op Zoom 1751, zn v Hubertus Adriaansen en Elisabeth Abrams); Jacobus de Bakker (ged. Bergen op Zoom 1.2.1767).
 12. Jacoba van Achthoven wordt op 9 maart 1728 gedoopt te Bergen op Zoom, sterft daar op 13 jan.1771, huwt te Bergen op Zoom in 1755 met de bakker Johannes de Wolff uit Hoeven (die later hertrouwt) en heeft bij hem 8 kinderen.

Barbara Vastesager sterft op 2 nov.1731 te Bergen op Zoom. Godefridus draagt zijn bakkerij de Roscam in 1745 over aan zijn zoon Andreas en koopt een nieuwe bakkerij het Haentje, ook in de Bossstraat (No.9), waar hij op 21 maart 1745 sterft. Hij wordt begraven op het Minderbroederskerkhof binnen de stad Bergen op Zoom. Het Haentje (ook wel de Zwarte Haen genoemd) met zijn bakkerij gaat naar zijn zoon Godefridus.

IV-B. Antoni van Achthoven, meesterbroodmaker (Bergen op Zoom 1690 - 1753 Bergen op Zoom).
Katholiek gedoopt te Bergen op Zoom als vijfde kind van Job van Achthoven en Adriana Goverts de Groot op 4 april 1690 met als peetouders Willem en Maria Bavelaar, zijn oudoom en oudtante. Hij is maar 4 jaar als zijn vader sterft en zijn moeder hertrouwt met zijn oom Andries Bavelaar. Hij krijgt er twee halfbroers bij. Hij wordt broodbakker.
Hij huwt te Bergen op Zoom op 13 dec. 1713 met de protestantse Catharina Geens, afkomstig uit Rotselaer bij Leuven. Zij was de weduwe van Harman van Kooten uit Doel (bij Antwerpen), bij wie ze een enige dochter had, die echter in 1706 was overleden. Zij zou daarna kinderloos blijven. Zij woonden in (het nog bestaande) huize Die Violete in de Steenbergsestraat, tegenover de poort van het Markiezenhof. Daar zal zij met Anthony blijven wonen tot aan hun dood.
Anthony wordt meesterbroodbakker en is lid van het bakkersgilde, waarvan hij heel wat keer gezworene en deken wordt.
Anthony is lid van het koordje van St.Franciscus (derde orde) en lid van het kerkbestuur te Bergen op Zoom. Als zodanig organiseert hij in 1725 het Kevelaar Broederschap, waarmee hij jaarlijks op 15 augustus te voet (met orkest) een bedevaarttocht houdt naar O.L.Vrouw van Kevelaar in Pruisen. Daarover krijgt hij zowel met de pastoor alsook met de bisschop te Brussel moeilijkheden, omdat hij van de leden geld int voor de bedevaart en in zijn huis bijeenkomsten rond de bijbel houdt (hem wordt protestantse neigingen verweten). Anthony heeft in totaal zeker 13 huizen in bezit gehad binnen de stad Bergen op Zoom. Onzeker is of het allemaal van eigen geld was. Hij schenkt als 'vader van de processie' twee grote kandelaars aan de parochie(schuil)kerk en later een Maria altaar met een schilderij van Maria ten Hemelopneming (de kandelaars bestaan nog, maar van het schilderij is nog geen spoor gevonden).
Catharina sterft op 7.3.1740 te Bergen op Zoom en wordt daar in de (dan protestante) Geertruidiskerk begraven onder een nog bestaande grafsteen, waarop haar naam alsook die van zijn ouders Job van Achthoven en Adriana de Groot staan vermeld, alsook Anthony's eigen naam.
Tijdens de belegering en de bezetting van Bergen op Zoom in 1747 door de Fransen worden verschillende van zijn huizen zwaar beschadigd (de familie had toen 15 huizen in Bergen op Zoom). Zijn peetdochter en nicht Catharina van Achthoven en haar man zorgen voor hem op zijn oude dag en mogen daarom zijn inboedel houden. Hij maakt zijn testament in 1753 en bepaalt dat zijn huizen verkocht moeten worden en verdeeld over zijn broer en zusters, of hun kinderen. Hij sterft op 30 april 1753 en wordt op 15 mei begraven in de Geertruidiskerk van Bergen op Zoom. Zijn bakkerij en huis worden overgenomen door zijn nicht Catharina alsook enkele andere huizen.. Zijn andere goederen (geld en huizen) worden pas in 1786 verdeeld, als ook nicht Catharina van Achthoven kinderloos sterft.

V-A. Job van Achthoven, soldaat (Bergen op Zoom 1708 - 1741 Batavia)
Gedoopt te Bergen op Zoom op 5 okt.1708. Oudste zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastensager. Gestorven op 1 juli 1741 in het hospitaal van Batavia.
Job vertrekt als soldaat uit Bergen op Zoom met het schip Everswaart van de VOC kamer van Zeeland op 11.12.1731 vanuit Rammekens met de bestemming Batavia. Hij verblijft op de Kaap van 15.4.1732 tot 2.5.1732. Hij komt aan in Batavia op 18.7.1732. Gerepatrieerd met schip Meijenburg.
Job van Achthoven vertrekt als soldaat uit Bergen op Zoom op 28.10.1733 met het VOC schip Maria Adriana van de VOC Kamer van Rotterdam naar Batavia. Hij komt in Batavia aan op 18.7.1734.
Job vertrekt in het voorjaar van 1737 als soldaat naar Oost-Indie (Batavia) met het VOC schip Petronella Alida van de VOC kamer van Enkhuizen vanuit Texel via San Tiago (Kaap Verdie) en de Kaap (zie VOC-Enkhuizen archief). Het schip wordt in 1738 in de Saldanhaibay (bij Kaapstad) gesloopt: het had teveel schade ondervonden.
Job vertrekt, en dan als korporaal, vanuit de Kaap de Goede Hoop, met het schip Schellag van de kamer van Enkhuizen op 11.9.1740 naar Batavia, waar hij aankomt op 19.11.1740. Het is zijn laatste reis. [vocopvarenden.nationaalarchief.nl][http://www.vocsite.nl/schepen/index.html]
Onbekend is of Job daar in Batavia vrouw en kinderen heeft gehad tussen voorjaar 1732 en juli 1741. Pas in 1746 wordt zijn erfenis bij de Kamer van Enkhuizen opgehaald door een gemachtigde waard uit Enkhuizen, voor zijn familie in Bergen op Zoom.

V-B. Johannes van Achthoven, meestergeweer- en slotenmaker (Bergen op Zoom 1713 - 1793 Bergen op Zoom),
Gedoopt te Bergen op Zoom op 8 juli 1713. Zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastensager. Hij is waarschijnlijk vernoemd naar zijn grootvader Johan Vastesager. Hij overlijdt te Bergen op Zoom op 17 april 1793.
Huwt te Bergen op Zoom op 27.1.1740 Petronella van Dun uit Oudenbosch, dochter van Arnuldus van Dun en Maria van Aert. Overleden te Bergen op Zoom 10.3.1807.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 7.2.1741. Zij leeft waarschijnlijk niet lang, aangezien ze later niet meer vermeld wordt. Zij zal ook enig kind zijn.

Johannes en Petronella zullen verder kinderloos blijven. Als lid van het smedersgilde van Bergen op Zoom zal Jan van Achthoven heel wat keren tot gezworene en deken van zijn gilde worden gekozen, tot op zijn oude dag. Hij wordt dan ook als de nestor van de familie beschouwd in die periode. Hij neemt de oudste zoon van zijn jongste broer Godefridus aan als zijn opvolger van zijn smedersbedrijf. Jan heeft minstens een vijftal grote huizen in Bergen op Zoom in bezit gehad, maar woonde zelf in de Kleine Meersman aan het begin van de Lievevrouwestraat. Na zijn dood zal zijn weduwe Petronella het bedrijf nog voortzetten tot aan haar dood in 1807. Jan is ook degene geweest die waarschijnlijk zijn jongste broer Godefridus uit zijn aanzienlijke schulden heeft geholpen. Hij was tevens de peetvader van diens jongste zoon Johannes (onze voorvader). Jan en Petronella maken elkaar tot erfgenaam. Uiteindelijk zal hun bezit in 1807 per testament onder hun neven en nichten verdeeld worden. Jan werd op het katholieke kerkhof te Huybergen begraven, zoals in de tijd van de katholieke schuilkerk de gewoonte was.

V-C. Antonius Josephus van Achthoven, gedoopt te Bergen op Zoom op 31 maart 1715, zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastensager.
Anthony van Agthoven, jm, wonende Voorstraat, Delft huwt te Delft (o.t. 14.1.1747) tr. 29.1.1747 Maria Elsenraad, jd wonende Voorstraat, Delft. Op 1.9.1737 is IJda van Elsenraat, de huisvrouw van Arij van der Sloot, overleden te Delft, nalatende een meerderjarig kind, wonende in de Voorstraat tegenover de Posthoorn. Op 2.9.1782 wordt een Elsenraat begraven in de Niuewe Kerk, inwoonster van het 'Rhoomse Oude Vrouwenhuijs'. Het is wel waarschijnlijk dar het om dezelfde Maria Elsenraad gaat, de dochter van Ijda van Elsenraat, die gehuwd was met Arij van der Sloot. De naam Elsenraad komt verder niet voor in Delft(en Rotterdam). Er worden daar ook geen kinderen vermeld van Anthony en Maria.
Anthony van Achthoven wordt nog vermeld te Bergen op Zoom op 10.9.1746 i.v.m. de erfenis van zijn broer Job.
Anthonij van Agthoven uit Bergen op Zoom vertrekt op 26.12.1750 met het VOC schip Lycochton van de kamer van Enkhuizen, als leggermaker, vanuit Texel naar Batavia. Hij komt aan op de Kaap op 27.4.1751 en vertrekt weer naar Batavia op 13.5.1751. Het schip komt aan in Batavia op 20.7.1751. Hij eindigt dienstverband op 18.9.1751 (vanwege overlijden??). Zijn begunstigde is zijn vrouw Maria van Elsenraed. Het schip gaat ook naar Bantam waar een groot aantal soldaten achterblijft. [vocopvarenden.nationaalarchief.nl]
Anthonij van Agthooven, afkomstig uit Bergen op Zoom, vertrekt als soldaat op het VOC schip Gerechtigheid van de kamer van Delft op 18.10.1755 vanuit Goeree met bestemming Batavia. Hij verblijft op de Kaap van 18.1.1756 tot 26.1.1756. Hij komt aan in Batavia op 13.4.1756. Hij overlijdt in Azie (einde verbintenis) op 16.7.1756. [vocopvarenden.nationaalarchief.nl]

V-D. Andreas van Achthoven, meesterbroodmaker (Bergen op Zoom 1717 - 1790 Bergen op Zoom).
Gedoopt te Bergen op Zoom op 28 april 1717, zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastensager. Overleden te Bergen op Zoom op 20.9.1790.
Huwt te Oudenbosch op 16 april 1742 Maria van Dun, de zuster van zijn schoonzuster Petronella van Dun, dochter van Arnoldus van Dun en Maria van Aert. Maria van Dun sterft te Bergen op Zoom op 16.11.1770. Andries zal niet hertrouwen.
Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Barbara van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 19.1.1743 en aldaar overleden op 30.7.1799. Zij huwt te Bergen op Zoom op 26.5.1775 Rudolph van Thiel uit Heusden. Haar achterkleinzoon Jan Cornelis Jacobs is degene die de adellijke Sabine de Lussignies huwt in Valenciennes, Frankrijk in 1859.
 2. Anna Cornelia van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 19.10.1744. Zij moet jong gestorven zijn.
 3. Johanna Cornelia van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 1.11.1747 en aldaar overleden op 9.9.1821. Zij wordt in de archieven Cornelia van Agthoven genoemd. Zij blijft ongehuwd en woont samen met haar ook ongehuwde zuster Johanna in de Engelsestraat.
 4. Johanna Allegonda van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 2.2.1749 en overleden aldaar op 26.10.1820. Ongehuwd gebleven met haar zuster Cornelia: zij leefden als renteniersters.
 5. Maria van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 11.9.1750 en aldaar overleden op 22.11.1825. Zij huwt te Bergen op Zoom op 30.10.1791 notaris Johannes van Swieten, zoon van Henricus van Swieten en Cornelia Stoops. Zij hebben twee kinderen. De eerste sterft bij de geboorte en de tweede, Hendrikus Johannes van Swieten (RK gedoopt te Bergen op Zoom op 18.8.1794; huwt 's-Hertogenbosch 3.5.1821 Isabella Maria Anna Heeren, geb. 8.9.1800 's-Hertogenbosch, dr v Walterus Joannes Heeren en Maria Isabella van Beek.) Deze zal later zelf notaris van Steenbergen worden. Hij erfde al het aanzienlijke bezit van zijn vader in 1801. Zijn moeder werd dan zijn voogd. Zij woonde in de Glazen St.Jan in de Engelsestraat 20.
 6. Godefridus van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 30.4.1753 en aldaar overleden op 28.12.1753, de enige zoon.

Ook Andries van Achthoven was als lid van het bakkersgilde vele malen gezworene en zelfs viermaal deken van het bakkersgilde van Bergen op Zoom. Hij nam aanvankelijk de bakkerij van zijn vader in de Roscam over, welke echter in 1747 tijdens de belegering door de Fransen werd vernield. Hij had later zijn huis De Blauwe Cuyp in de Blauwehandstraat 36, na zijn dood overgenomen door zijn oudste dochter Barbara. In zijn testament wordt in detail vermeld welke zaken naar zijn vier dochters gaan. Na zijn dood werd zijn schoonzoon Rudolph van Thiel het familiehoofd.

V-E. Voorvader Godefridus van Achthoven, broodbakker / tabakshandelaar (Bergen op Zoom 1722 - 1777 Bergen op Zoom)
Gedoopt te Bergen op Zoom op 15 nov.1722. Jongste zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastensager.
Huwt te Bergen op Zoom op 12 sept. 1752 Jacoba Josepha de Hoey uit Bergen op Zoom, dochter van Johannes de Hoey en Joanna Crusio.
Kinderen:

 1. Joanna van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 27.8.1753 en overleden aldaar op 26.2.1828. Zij huwt Bergen op Zoom 17.7.1782 Francis Daems, meesterkleermaker te Bergen op Zoom, overleden aldaar 19.11.1814. Kinderen: Jacoba Daems (ged. 15.2.1784 Bergen op Zoom; getuigen: Johannes Daems en Johanna de Hoeij); Johanna Daams (ged. 2.6.1785 Bergen op Zoom; getuigen: Godefridus van Agthoven en Margaretha Daems); Barbara Daams (ged. 5.11.1787 Bergen op Zoom; getuigen: Petrus Daams en Barbara van Agthoven).
 2. Barbara van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 16.3.1755 en aldaar overleden op 22.5.1791 aan de stuipen. Zij bleef ongehuwd.
 3. Catharina van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 17.12.1759 en overleden v��r 1769.
 4. Martyna van Achthoven, tweeling, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 20.4.1761 en overleden aldaar op 19.6.1761.
 5. Godefridus van Achthoven, tweeling, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 20.4.1761 en overleden aldaar op 7.12.1761.
 6. Godefridus van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 6.8.1762: Zie VI-A.
 7. Jacoba van Achthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 10.2.1766 en overleden aldaar op 16.1.1821. Huwt (1) Bergen op Zoom 15.10.1788 Nicolaas Snoek uit Leiden, broodbakker; overleden te Bergen op Zoom 29.11.1814. Huwt (2) Bergen op Zoom 16.10.1815 Petrus Commissaris, weduwnaar van Cornelia Daverveldt, zoon van Petrus Commissaris en Cornelia Gommers. Kinderen uit (1): Maria Elisabeth Snoek (geb. 1793 Bergen op Zoom; overleden te Bergen op Zoom 23.3.1862; huwt Bergen op Zoom 30.9.1815 Petrus Houbaer, geb. Bergen op Zoom 11.5.1794, zn v Joannis Houbaar en Catharina Hopmans); Johanna Jacoba Snoek (geb. 1801 Bergen op Zoom; overleden Bergen op Zoom 8.5.1826; huwt Bergen op Zoom 23.11.1824 Antonius Hips, geb. 1798 Halsteren, zn v Joannis Hips en Adriana Dietvors); Godefridus Snoek (geb. 1804 Bergen op Zoom; overleden te Bergen op Zoom 24.6.1872; huwt Bergen op Zoom 16.1.1850 Adriana Paulina van Weert, geb. 1820 Bergen op Zoom, dr v Hendrik van Weert en Maria Agnes van Dromne); Jacoba Snoek (overleden te Bergen op Zoom 12.3.1850).
  Petrus Commissaris overlijdt te Rotterdam op 6.2.1830.
 8. Johannes van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 9.3.1769. Zie VI-B.

Godefridus overlijdt te Bergen op Zoom op 1 mei 1777 na in 1769 vanwege schulden onder curatele gesteld te zijn. Jacoba de Hoey overlijdt te Bergen op Zoom op 13.3.1790. Zij laat dan 5 kinderen achter.

VI-A. Godefridus van Agthoven, meesterslotenmaker/ meestergeweermaker (Bergen op Zoom 1762 - 1829 Bergen op Zoom)
Gedoopt te Bergen op Zoom op 6 aug.1762 als zoon van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Overleden op 4 sept. 1829 te Bergen op Zoom.
Ondertrouwt te Bergen op Zoom (met afkondigingen te Goes) op 20.4.1793 Kornelia Lane. Huwelijk gaat niet door vanwege objecties van de familie. Blijft verder ongehuwd.

VI-B. Voorvader Johannes van Agthoven, schoenmaker (Bergen op Zoom 1769 - 1844 Den Haag)
RK gedoopt te Bergen op Zoom op 9 maart 1769. Jongste zoon van Godefridus van Agthoven en Jacoba de Hoey. Overleden te Den Haag op 26.2.1844, oud 74 jaar.
Huwt te Bergen op Zoom op 3 mei 1801 Adriana Commissaris uit Nispen, dochter van Pieter Pietersen Commissaris en Cornelia Gommers / van Gommeren. Adriana sterft te Bergen op Zoom op 21 jan. 1837.
Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus van Agthoven, RK gedoopt te Bergen op Zoom op 9.1.1803. Zie VII.

VII. Voorvader Godefridus van Agthoven, stafmuzikant Infanterie (Bergen op Zoom 1803 - 1861 Den Haag)
RK gedoopt te Bergen op Zoom op 9 jan. 1803, zoon van Johannes van Agthoven en Adriana Commissaris.
Op 1 maart 1824 wordt Godefridus van Agthoven, geboren in 1803 te Bergen op Zoom en zoon van Johannis van Agthoven en Adriana Commissaris, vrijwillig ge�ngageerd als muzikant derde klasse voor de tijd van vier jaren, zonder handgeld in de Negende Afdeling Infanterie, waarvan de staf in 1824 te Delft gelegerd was. Het Negende Regiment Infanterie (pas zo genoemd na 1841) had dan drie bataljons: het 1e was dan gelegerd in Brielle, het 2e in Leiden en het 3e in Delft. Godefridus van Agthoven heeft laatst gewoond te Bergen op Zoom. Hij is nu 21 jaar oud. Als hij zich aanmeldt is hij lang: 1 el, 7 palmen, 4 duimen en 3 strepen. (Volgens het in 1820 ingevoerde decimale stelsel is dat 174,3 cm, wat toen blijkbaar lang was). Hij heeft dan een langwerpig aangezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, kleine mond, ronde kin, donkerbruin haar en idem wenkbrouwen, en heeft als merkbaar teken een vlek aan de rechterhoek van de mond. Neemt in 1830 deel aan de Vlaamse Veldtocht, waarvoor hij een metalen kruis krijgt. Het gezin verhuist heel wat keren, met het Regiment mee. Hij blijft bij het 9e Regiment tot aan 15 october 1843, dat dan opgeheven wordt. Hij zou dan overgestapt zijn naar het Eerste Regiment Infanterie (maar daar is geen bevestiging van gevonden). Dan gaat hij in Den Haag wonen, de geboorteplaats van zijn vrouw. Zijn vader Johannes woont bij hen in en overlijdt in Den Haag op 24.2.1844. Daar overlijdt hij zelf op 12 febr. 1861.
Huwt te Bergen op Zoom op 21 mei 1829 Maria Katharina Jordans, geboren te Den Haag op 24.11.1804, dochter van Johannes Henricus Jordans uit Eschweiler (D) en Maria Johanna van Haart uit Gulik (D). Overleden te Den Haag op 4.9.1880. Zij woonde dan op de Zuidwal nummer 2.
Kinderen:

 1. Adriana Johanna Godefrida van Agthoven, geboren te Utrecht op 21.2.1830 en overleden te Delft op 19.12.1907. Huwt te Den Haag op 27.10.1869 Louis Frederik Greefkes, geboren op 12.4.1821, zoon van Nicolaas Greefkes en Elisabeth Petronella Maria Slikhuis.
 2. Elisabeth Hendrica van Agthoven, geboren te Bergen op Zoom op 12.5.1832 en overleden te Naaldwijk op 5.1.1915. Huwt te Den Haag op 3.3.1858 Johannes Christinus Ockhuijzen, geboren Schoonhoven 15.11.1826, zoon van Jan Okhuijzen en Wilhelmina Kommer; overleden Naaldwijk 30.5.1915. Tien kinderen te Den Haag: Jacobus Hendricus Okhuijzen (geb. Den Haag 1866; huwt Den Helder 24.5.1911 Petronella Johanna de Looze, 40 jaar, dochter van Johannes Arend de Looze en Petronella Johanna Compans, en weduwe van Jacob Hoogerduijn).
 3. Johannes Jacobus van Agthoven, geboren te Utrecht op 16.12.1835 en overleden te Den Haag op 12.5.1917. Zie VIII-A.
 4. Godefridus Wilhelmus van Agthoven, geboren te Utrecht op 23.10.1837 en overleden te Den Haag op 23.12.1911. Zie VIII-B.
 5. Hendrikus Jacobus van Agthoven, geboren te Amsterdam op 1.10.1839 en overleden te Den Haag in 1921. Zie VIII-C.
 6. Petrus Wilhelmus 'Willem' van Agthoven, geboren te Utrecht op 30.7.1841 en overleden te Den Haag op 1.11.1912. Zie VIII-D.
 7. Petrus van Agthoven, geboren te Groningen op 4.2.1843 en overleden te Den Haag op 4.6.1849.
 8. Jacobus 'Koos' Stephanus van Agthoven, geboren te Den Haag op 20.5.1845 en overleden te Den Haag op 22.10.1914. Zie VIII-E.
 9. Anna Palowna van Agthoven, geboren te Den Haag op 19.1.1848 en overleden te Den Haag op 7.3.1918. Huwt Den Haag 24.8.1870 Pieter Broek. Kinderen.

VIII-A. Johannes Jacobus van Agthoven, kleermaker (Utrecht 1835 - 1917 Den Haag)
Geboren te Utrecht op 16 dec. 1835 als zoon van Godefridus van Agthoven en Maria Katharina Jordans. Overleden te Den Haag op 12 mei 1917.
Woonde bij zijn ouders in. Na de dood van zijn vader bleef hij bij zijn moeder wonen op de Zuidwal 2, Den Haag, tot aan haar dood in 1880. In 1905 gaat hij voor vijf maanden in Delft wonen met zijn oudere zus Adriana (weduwe van Greefkes) die dan al 75 jaar is. In 1906 komt hij terug naar Den Haag en gaat wonen op de Visschersdijk 33. In 1907 sluit hij nog een lijfrenteverzekering af. Hij blijft tot aan zijn dood in 1917 op de Visschersdijk wonen. Hij is ongehuwd gebleven.

VIII-B. Voorvader Godefridus Wilhelmus van Agthoven, drukker Landsdrukkerij (Utrecht 1837 - 1911 Den Haag)
Geboren te Utrecht op 23 oct.1837 als zoon van Godefridus van Agthoven en Maria Katharina Jordans. Overleden te Den Haag op 23 dec.1911, waarschijnlijk in het huis van zijn gehuwde zoon Godefridus, die dan op de (niet meer bestaande) Binckhorststraat 141 woonde. Hij is de stamvader van de nog levende van Agthovens van onze tak.
Gaat op 15 jarige leeftijd werken als drukker in de Landsdrukkerij in Den Haag. Volgens eigen zeggen ging hij op kamers wonen, waarschijnlijk op de Denneweg 186, waar hij in 1861 woonde (het jaar van het overlijden van zijn vader).
Op 24 aug.1864 trouwt hij in Den Haag met Elisabeth Hendrika Thijssen, 27 jaar, geboren te Delft op 18 juli 1836, dochter van de steenhouwer Anthony Johannes Thijssen en Elisabeth Sophia Ludovica Koning. Elisabeth Thijssen sterft op 16 mei 1910 in Den Haag.
Ze gaan wonen op de Zuid-Oost Buitensingel 40 te Den Haag, niet ver van de Landsdrukkerij. Later verhuizen ze naar de Zwarteweg 68, een huis dat nog bestaat in de oorspronkelijke vorm. Dan opnieuw naar de Zuidoost Buitensingel 153cc. Pas vlak voor 1880 moet hij naar de Maasstraat 1 (bij het toenmalige Staatsspoor) verhuisd zijn, dat toen een nieuwbouwwijk moet zijn geweest, omdat de bouwbestemming voor de huizen van de Maasstraat pas in 1880 door het gemeentebestuur wordt goedgekeurd. Later moet hij, in 1910, op de Binckhorststraat 139, naast het huis van zijn zoon Godefridus, gewoond hebben.
Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Godefridus van Agthoven, geboren te Den Haag op 25.11.1865 en aldaar overleden op 17.6.1866, oud 6 maanden.
 2. Godefridus van Agthoven, geboren te Den Haag op 20.11.1866. Zie IX-A.
 3. Leonardus Josephus van Agthoven, geboren te Den Haag op 15.3.1869. Zie IX-B.
 4. Hendricus Johannes van Agthoven, geboren te Den Haag op 15.4.1870. Zie IX-C.
 5. Elisabeth Hendrika van Agthoven, geboren te Den Haag op 4.1.1873 en aldaar overleden op 29.7.1873.
 6. Elisabeth Hendrika van Agthoven, geboren te Den Haag op 19.8.1875 en aldaar overleden op 31.1.1876.

VIII-C. Hendrikus Jacobus van Agthoven, musicus (Amsterdam 1839 - 1921 Den Haag)
Geboren te Amsterdam op 1.10.1839 (katholiek gedoopt) en overleden te Den Haag op 16 mei 1921, zoon van Godefridus van Agthoven en Maria Katharina Jordans.
Huwt te Den Haag op 4 aug. 1869 Maria Catharina van Gulden, geboren te Wassenaar 14.10.1845 (hervormd gedoopt) en overleden te Den Haag op 24.10.1928; dochter van Carel Petrus Gustaaf van Gulden en Louisa Carolina Stutterheim.
Kinderen:

 1. Catarina Louisa van Agthoven, geboren te Den Haag op 23.9.1871. Huwt te Pasoeroean, Java, Indonesia op 26 sept. 1901 Dirk Louis Alexander van Blommestein, geboren 19 sept. 1871 te Soerakarta, Java, zoon van Louis Charles Marius van Blommestein en Anna Anthonetta Don Griot. Woont in 1928 te Sidoardjo, Java. Kinderen bekend: Louis Henri van Blommestein (geb. 7.6.1902 Sidoardjo, Java; overleden 7.7.1940); Charles van Blommestein (geb. 13.9.1903 Sidoardjo, Java; overleden 13.9.1903).
 2. Godefridus van Agthoven, geboren te Den Haag op 7.1.1873 en overleden aldaar op 3.5.1874
 3. Adriana Hendrika van Agthoven, geboren te Den Haag op 2.6.1874 en overleden in 1950 te Voorburg. Huwt Cornelis Johannes van Vliet, Jr., bouwkundige, geboren 1873 en overleden te Voorburg in 1945. Kinderen.
 4. Carel Petrus Gustaaf van Agthoven, geboren te Den Haag op 23.5.1876 en overleden aldaar op 6.8.1876.
 5. Louisa Carolina van Agthoven, geboren te Den Haag op 8.5.1882. Huwt op 26.7.1907 Jacobus Gerardus van Veen, huisschilder, geb. Den Haag 22.1.1881, zoon van Gerrit van Veen en Eva Lubbers. Vertrekken naar Beauconsfield, Zuid-Africa, op 14.7.1913. Woont in 1928 te Batoe, Java.

VIII-D. Petrus Wilhelmus van Agthoven, musicus (Utrecht 1841 - 1912 Den Haag) (ook genoemd Wilhelmus Petrus van Agthoven)
Geboren te Utrecht op 30.7.1841 en overleden te Den Haag op 1.11.1912. Zoon van Godefridus van Agthoven en Maria Katharina Jordans. Ongehuwd gebleven. Woonde in Kazernestraat 116 en Hooikade 8 te Den Haag.

VIII-E. Jacobus Stephanus van Agthoven, zetter, majoor (Den Haag 1845 - 1914 Den Haag)
Geboren te Den Haag op 20.5.1845 en overleden te Den Haag op 22.10.1914. Zoon van Godefridus van Agthoven en Maria Katharina Jordans. Is ongehuwd gebleven. Woont voor een 20 jaar in Leiden. Daarna terug naar Den Haag gekomen.  

IX-A. Godefridus van Agthoven, zetter Landsdrukkerij (Den Haag 1866 - 1927 Den Haag)
Geboren te Den Haag op 20.11.1866. Zoon van Godefridus Wilhelmus van Agthoven en Elisabeth Hendrika Thijssen. Overleden te Den Haag op 21 mei 1927.
Huwt te Den Haag op 27 sept. 1899 Petronella Füss, geboren op 19.4.1872 te Den Haag, dochter van Georgius Füss en Maria Meeuwissen. Overleden te Den Haag op 23.10.1942.

Godefridus van Agthoven in 1920Petronella F�ss in 1920

Kinderen:

 1. Godefridus Wilhelmus van Agthoven, geboren te Den Haag 2.12.1900. Overleden aan de Spaanse griep te Den Haag op 24.10.1922. Zetter aan de Landsdrukkerij. Ongehuwd gebleven.
 2. George Leonardus van Agthoven, geboren te Den Haag op 28.11.1901. Zie X-A.
 3. Maria 'Marie' Jeanne van Agthoven, geboren te Den Haag op 20.5.1903 en overleden te Haarlem op 19.4.1985. Huwt op latere leeftijd de weduwnaar Theodorus Robertus Bandsma uit Bloemendaal.
 4. Elisabeth 'Bets' van Agthoven, geboren te Den Haag op 6.7.1904 en aldaar overleden op 6.6.1976. Ongehuwd gebleven.
 5. Johanna 'Jo' Elisabeth van Agthoven, geboren te Den Haag op 23.6.1906 en overleden te Rijswijk op 11.8.1987. Ongehuwd gebleven. Begraven in het familiegraf op het St.Barbara-kerkhof te Den Haag.
 6. Petronella 'Nel' van Agthoven, geboren te Den Haag op 30.11.1907 en aldaar overleden op 18.12.1992. Ongehuwd gebleven. Begraven in het familiegraf op het St.Petrus-Banden-kerkhof te Den Haag.
 7. Antonius Laurentius van Agthoven, geboren te Den Haag op 7.12.1908. Zie X-B.
 8. Wilhelmus Adrianus van Agthoven, geboren te Den Haag op 19.8.1910. Zie X-C.
 9. Leonardus Wilhelmus van Agthoven, geboren te Den Haag op 2.4.1914. Zie X-D.

 

IX-B. Leonardus Josephus van Agthoven (Den Haag 1869 - 1933 Amsterdam)
Geboren te Den Haag op 15.3.1869. Zoon van Godefridus Wilhelmus van Agthoven en Elisabeth Hendrika Thijssen. Overleden te Amsterdam op 28 mei 1933.
Huwt te Den Haag op 21 juni 1905 Eva Füss, geboren te Den Haag in 1870, dochter van Georgius Füss en Maria Meeuwissen, en overleden te Amsterdam op 17.11.1939.

Leonardus van Agthoven rond 1930Eva F�ss rond 1930

Kinderen:

 1. Godefridus Wilhelmus van Agthoven, geboren te Amsterdam op 18.2.1909. Zie X-E.
 2. Karel Leonardus van Agthoven, geboren te Amsterdam op 10.4.1911. Zie X-F.
 3. Petrus Godefridus van Agthoven, geboren te Amsterdam op 1.8.1916. Zie X-G.

 

IX-C. Hendricus Johannes van Agthoven (Den Haag 1870 - 1933 Den Haag)
Geboren te Den Haag op 15.4.1870. Zoon van Godefridus Wilhelmus van Agthoven en Elisabeth Hendrika Thijssen. Overleden te Den Haag op 27 april 1933.
Huwt te Den Haag op 7.10.1896 Elisabeth van Dooremalen, geboren te Den Haag op 23.7.1875, dochter van Lambertus van Dooremalen en Geertruida van der Berg. Zij is aldaar overleden 15.10.1948.

Hendricus Johannes van AgthovenElisabeth van Dooremalen

Kinderen:

 1. Elisabeth 'Berta' Hendrika van Agthoven, geboren te Den Haag op 12.9.1897 en aldaar overleden op 11.3.1986. Huwt op 27.8.1924 Johannes Petrus Verlaan, instrumentmaker, geboren te Den Haag op 23.11.1899 en overleden op 6.10.1969, zoon van Jacobus Verlaan en Cornelia Hendrica van Harpen. Kinderen.
 2. Geertruida van Agthoven, geboren te Den Haag op 26.3.1899 en aldaar overleden op 26.6.1919. Ongehuwd.
 3. Godefridus 'Frie' Hendrikus van Agthoven, geboren te Den Haag op 12.7.1900. Zie X-H.
 4. Antoinette 'Nettie' Gerardina van Agthoven, geboren te Den Haag op 3.12.1901. Huwt op 29.5.1929 Johannes A. van Tilburg. Kinderen: Joop van Tilburg.
 5. Petronella Maria van Agthoven, geboren te Den Haag op 7.8.1903 en overleden aldaar op 11.8.1989. Huwt Den Haag 31.7.1929 Johannes Antonius van der Geer, landbouwer, geb. 28.8.1900 te Zoeterwoude, overleden Spijkenisse 12.1.1994, zoon van Pieter van der Geer en Maria Anna van Diemen. Zij woonden in 1914 te Oegstgeest. Kinderen: Maria Elisabeth van der Geer (geb. 7.6.1930 Den Haag); Elisabeth Hendrica Maria van der Geer (geb.21.5.1934 Den Haag); Petronella Maria van der Geer (geb. 5.2.1938 Den Haag; huwt P. Haaring). Familie van der Geer, zie: [http://home.hetnet.nl/~johnetty/geernwvrkallen.htm]
 6. Johanna 'Hanny' Theodora van Agthoven, geboren te Den Haag op 4.5.1910 en overleden op 15.12.1991. Huwt op 25.5.1938 Petrus Wilhelmus Soulli�, electricien, geb. Den Haag 5.4.1907; overleden 14.12.1987; zoon van Johannes Petrus Soulli� en Margaretha van der Drift. Kinderen o.a.: Henricus Johannes Soulli�; Petrus Wilhelmus Soulli�.
 7. Hendrikus 'Harry' Johannes van Agthoven, geboren te Den Haag op 5.7.1911. Zie X-I.

X-A. George Leonardus van Agthoven (Den Haag 1901 - Voorburg 1989)
Geboren te Den Haag op 28.11.1901, zoon van Godefridus van Agthoven en Petronella F�ss. Overleden te Voorburg 20.3.1989.
Huwt (1) Den Haag 8.8.1929 Cornelia Hemmes, geboren te Den Haag 8.6.1904; overleden te Den Haag 1966.
Uit dit huwelijk vier kinderen:

 1. George Leonardus van Agthoven, geboren Den Haag 29.1.1936; overleden Den Haag 2.6.2010. Zie XI-A.

Huwt (2) Jacoba Hemmes, geboren te Den Haag 1900; overleden 1985 Voorburg.

X-B. Antonius Laurentius van Agthoven (Den Haag 1908 - 1972 Goes)
Geboren te Den Haag op 7.12.1908, zoon van Godefridus van Agthoven en Petronella F�ss. Overleden te Goes op 13.11.1972; begraven op het RK-kerkhof te 's-Heerenhoek.
Huwt Den Haag 7.5.1941 (Gouda 8.5.1941) Johanna Alida Ruijgrok, geboren te Gouda op 10.1.1915, dochter van Antonius Ruijgrok en Maria Streng. Overleden te Lewedorp op 2.8.2006.
Uit dit huwelijk elf kinderen :

 1. Godfried Anthonie Jozeph van Agthoven, geboren te Den Haag op 16.3.1942.
 2. zoon
 3. Franciscus Petrus van Agthoven, geboren te De Haag op 24.12.1943.
 4. Johanna Maria van Agthoven, geboren te Den Haag op 18.12.1944
 5. dochter
 6. Francine Maria Cornelia van Agthoven, geboren te Den Haag op 26.10.1947.
 7. Paulus Alphonsus Maria van Agthoven, geboren te Den Haag op 18.12.1948.
 8. Felicitas Perpetua Maria van Agthoven, geboren te Den Haag op 6.3.1950.
 9. Carolina Cornelia Maria van Agthoven, geboren te Den Haag op 2.7.1951.
 10. Peter Aloysius Maria Antonius van Agthoven, geboren te Den Haag op 5.6.1953.
 11. dochter

X-C. Wilhelmus Adrianus van Agthoven (Den Haag 1910 - 1975 Den Haag)
Geboren te Den Haag op 19.8.1910, zoon van Godefridus van Agthoven en Petronella F�ss. Overleden te Den Haag op 17.5.1975.
Huwt Sophia Maria Johanna Went, geb. 's-Heerenberg (Gld) 10.11.1918. Overleden 's-Gravenhage 11.12.2006.
Kinderen, onder wie:

 1. Godefridus Bernardus Christianus van Agthoven, geboren te Den Haag op 11.4.1942 en overleden te Den Haag op 17.11.1943.

X-D. Leonardus Wilhelmus van Agthoven (Den Haag 1914 - 1965 Den Haag)
Geboren te Den Haag op 2.4.1914, zoon van Godefridus van Agthoven en Petronella F�ss. Overleden te Den Haag op 16.12.1965.
Huwt Den Haag 11.1.1941 Johanna van Veen, geboren Den Haag 4.10.1916, jongste dochter van Petrus Johannes van Veen en Theodora Parlevliet. Overleden te Den Haag op 15.10.1983. Begraven op het St.Barbara-kerkhof te Den Haag.
Kinderen, onder wie:

 1. Petronella Maria Wilhelmina van Agthoven, geboren te Den Haag in 1941, overleden te Den Haag op 8.10.1943. Begraven in het familiegraf op het St.Barbara-kerkhof te Den Haag.

X-E. Godefridus Wilhelmus van Agthoven (Amsterdam 1909 - 1959 Amsterdam)
Geboren te Amsterdam op 18.2.1909, zoon van Leonardus Josephus van Agthoven en Eva F�ss. Overleden te Amsterdam op 10.10.1959.
Gehuwd, kinderen.

X-F. Karel Leonardus van Agthoven (Amsterdam 1911 - 1986 Amsterdam)
Geboren te Amsterdam op 10.4.1911, zoon van Leonardus Josephus van Agthoven en Eva F�ss. Overleden te Amsterdam op 1.11.1986 en aldaar begraven.
Ongehuwd gebleven. Geluidstechnicus van beroep. In zijn studio "Sondisko" te Amsterdam werden muziekopnames gemaakt, ook voor beginnende musici.
Het Amsterdamse zingende duo "Johnny and Jones" trad vanaf 1936 op en groeide al snel uit tot de eerste teenager-idolen van ons land. Vanaf 1938 waren ze met enige regelmaat te beluisteren via de VARA-microfoon. De eerste plaat van het duo, 'Mijnheer Dinges weet niet wat swing is', werd binnen korte tijd een succes. Naast enkele VARA-opnamen zijn op "Maak het donker in het donker" liedjes te beluisteren die ze op 26 maart 1942 ten gehore brachten tijdens een bruiloft van een vroegere collega van De Bijenkorf. Verder staan op deze cd clandestiene plaatopnamen die in augustus 1944 van enkele van hun liedjes in Amsterdam werden gemaakt. In 1943 werd het duo opgesloten in "Durchgangslager Westerbork", om vervolgens in 1944 via Theresienstadt en Auschwitz in concentratiekamp Bergen-Belsen te belanden waar ze kort voor het einde van de oorlog omkwamen. Liedjes gezongen tijdens huwelijksfeest van Wim Duveen en Betty Cohen, 26 maart 1942. Enkele dagen later opgenomen voor studio "Sondisko", Amsterdam. [http://omroep.vara.nl/shop_detail.jsp?maintopic=421&subtopic=811&detail=3967]

X-G. Petrus Godefridus van Agthoven (Amsterdam 1916 - 1988 Amsterdam)
Geboren te Amsterdam op 1.8.1916, zoon van Leonardus Josephus van Agthoven en Eva F�ss. Overleden te Amsterdam op 28.9.1988 en aldaar begraven.
Huwt Jacoba Francisca de Jong, geboren 10.5.1914 en overleden te Amsterdam op 28.9.1978 en aldaar begraven.
Kinderen.

X-H. Godefridus Hendrikus van Agthoven (Den Haag 1900 - 1962 Den Haag)
Geboren te Den Haag op 12.7.1900, zoon van Hendricus Johannes van Agthoven en Elisabeth van Dooremalen. Overleden te Den Haag op 10.5.1962.
Huwt 12.8.1925 Dieuwke Henkes, geboren te Franeker op 29.12.1900 en overleden in 1990 te Katwijk.
Drie kinderen, van wie twee al overleden:

 1. Elisabeth Hendrika van Agthoven, geboren te Wassenaar op 14.1.1927 en overleden te Odijk op 30.11.1999. Gehuwd. Kinderen.
 2. Hendrikus Johannes van Agthoven, geboren te Wassenaar op 28.7.1933 en overleden te Groningen op 21.1.1994. Ongehuwd.

X-I. Hendrikus 'Harry' Johannes van Agthoven (Den Haag 1911 - 1970 Kaapstad, Zuid-Africa), sigarenwinkelier.
Geboren te Den Haag op 5.7.1911, zoon van Hendricus Johannes van Agthoven en Elisabeth van Dooremalen. Overleden in Kaapstad, Zuid Africa in 1970.
Huwt Den Haag 26.10.1938 Maria Johanna van Leeuwen, geboren te Den Haag op 26.10.1914, jongste dochter van Franciscus Johannes van Leeuwen en Catharina Johanna Verhoeven. Overleden Kaapstad in Zuid-Africa in 1970.
Kinderen:

 1. Lucas Johannes Josephus van Agthoven, geboren te Den Haag op of v��r 1.9.1939. Zie XI-B.
 2. dochter, geboren te Den Haag op of v��r 6.1.1941.
 3. dochter, geboren te Den Haag circa 1944.
 4. dochter, geboren te Den Haag op 7.3.1948. Gehuwd; kinderen

In 1948 is het gezin ( met 1 zoon en drie dochters) naar Zuid-Afrika geemigreerd.

XI-A. George Leonardus van Agthoven (Den Haag 1939 - 2010 Den Haag)
Geboren te Den Haag 29.1.1936, zoon van George Leonardus van Agthoven en Cornelia Hemmes. Overleden te Den Haag 2.6.2010.
Gehuwd. Kinderen.

XI-B. Lucas Johannes Josephus van Agthoven (Den Haag 1939 - 1982 Zuid-Africa),
Geboren Den Haag 1.9.1939; overleden in 1982 in Zuid-Africa; zoon van Hendrikus Johannes van Agthoven en Maria Johanna van Leeuwen.
Huwt Grace Doris Hulde, geb. Zweden, overleden Zuid Africa.
Kinderen.


Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven