Genealogie familie Ruychrock / Ruijgrok (Stompwijkse Tak)

Er is mogelijk verwantschap met de familie Ruigrok en Ruigrok van de Werve: zie Vereniging Ruychrock History.
De stamvader van de familie Ruychrock was Jan Ruychrock, de zoon van Willem de Buyser en Diewer van Sabbinghe. Jan Willemszoon werd in 1427 de clerck van Filips van Borselen, die in 1431 te Middelburg overleed. Jan Willemsz, die toen een ruige leren rok droeg, kreeg daar de bijnaam Jan Ruychrock. Daarna werd hij de beheerder van de boedel van Philips van Borselen. Als zodanig werd Jan ook de raadsheer van Filips de Goede en ontvanger-generaal van Vranck van Borselen (de laatste echtgenoot van Jacoba van Beieren) en zo baljuw van de Tonge (Zeeland). In 1448 kocht hij het vervallen huis ter Werve in Rijswijk en liet het herbouwen. Hij had ook een woning in Den Haag in de Papestraat. Zo was hij van 1456 tot 1472 Heemraad van Delftland en in 1458 ook baljuw van Den Haag. Jan Ruychrock moet zowel in Den Haag als in het huis ter Werve te Rijswijk gewoond hebben. Daar heeft ook de katholieke schuilkerk van Rijswijk gestaan in de periode na de Reformatie. Jan Ruychrock had in ieder geval twee dochters: Marritgen en Diewer.
[Samenvatting van: "Een 'selfmade-man' uit de vijftiende eeuw was een der eerste bewoners van Te Werve" door K.Zijlstra ec. drs. in 'Olie' juli 1958]

Laatst bijgewerkt op 19 augustus 2012.

I. Dirck Ariensz geb. ± 1530. Woont in Zoetermeer aan de Groenewech in 1609. Overleden in 1611 te Zoetermeer. [14][19][21]
Huwt circa 1560 Reijntgen Adriaensdr. [14]
Kinderen:

 1. Arien Dirck Aryensz, geb. ca. 1560 in Zoetermeer. Zie II-A.
 2. Cornelis Dircksz., geb. ca. 1565 in Zoetermeer. Zie II-B.
 3. Maertgen Dircksdr. Huwt circa 1600 Huych Cornelisz Swartgens. [14][20] Kinderen: Martijntgen; Cornelis; Lenaert; Anneken (ged. Zoetermeer 10.9.1606; get.: Cornelis Diericx, Bethken Dierix en Neeltken Cornelis); Adriaenken (ged. Zoetermeer 11.1.1609; get.: Marten Adriaensse, Tryntge Olders en Machteltge Harpers); Dirikje (ged. Zoetermeer 5.2.1612; get.: Diric Corneliss, Geertge Adriaens en Diewerke Theunis).
 4. Elisabeth Dircksdr, overleden in 1613. Huwt circa 1600 Pieter Claes Pieter Huybrechts (Huypen), zoon van Claes Pieter Huybrechts en Lijsbeth Alewijnsdr uit Zoetermeer. Kinderen: Elisabeth, Cornelis en Maaerten. Pieter hertrouwt circa 1615 Appolonia Cornelisdr Goossens. [14][20]

II-A. Adriaen Dirck Aryensz, geboren ca. 1560 Zoetermeer, zoon van Dirck Aryensz uit Zoetermeer en Reijntgen Adriaensdr. Overleden in 1609 Zoetermeer; woonde er aan de Voorwech. [14][19]
Huwt circa 1585 Annetgen Jans, dochter van Jan Jacobsz uit Stompwijk. Zij hertrouwt 12.12.1609 Claes Dircksz Bruijnen, wonende in Nootdorp (overleden Nootdorp 17.12.1629). [14]
Kinderen:

 1. Maerten Arien Dirkszn, geb. in 1587. Zie III-A.
 2. Pleun Arien Dircksz, geb. in 1589. Zie III-B.
 3. Job Ariensz, geb. Zoetermeer in 1592. Zie III-C.
 4. Neeltjen Ariensdr., geb. in Zoetermeer in 1594.
 5. Aeltgen Ariensdr., geb. in Zoetermeer in 1597.
 6. Maertgen Ariensdr., geb. in Zoetermeer in 1601.
 7. Leendert Ariensz Ruijgrok, geb. Zoetermeer 8 mei 1605; getuigen: Jacob Heyne, Jan Woutersz en Maritgen Jans. [13] Zie III-D.

II-B. Cornelis Dirck Aryensz, geb. ca. 1565 te Zoetermeer, zoon van Dirck Aryensz en Reijntgen Adriaensdr. Hij woont in 1609 in Hazerswoude. [14]
Huwt voor 1610 (?) Hazerswoude NN Cornelisdr.

III-A. Maerten Arien Dirkszn, geb. in 1587 te Zoetermeer, zoon van Adriaen Dirck Aryensz en Annetgen Jansdr. Woont op de Voorwech in Zoetermeer. [14][20]
Huwt (1)in 1610 Neeltje Ariens, overleden v��r 1642. [18]
Kinderen: [18]

 1. Adriaen Maertensz, ged. Zoetermeer 13.11.1611; get.: Pleunis Adriaens, Neeltge Adriaens en Jan Ariaenss.
 2. Dirk Maertensz, ged. Zoetermeer 26.12.1612; get.: Pleun Adriaens, Neeltge Adriaens en Jan Adriaens. Zie IV-A.
 3. Willem Maertensz, ged. Zoetermeer 23.5.1616; get.: Jan Aeryenss, Job Aeryenss en Aeltge Aerijens). Zie IV-B.
 4. Maritgen Maertensdr.
 5. Annetge Maertensdr.

Huwt (2) o.tr. Zoetermeer 2.3.1642 (trouw Den Haag 23.3.1642) Trijntje Jans uit Den Haag, weduwe.

III-B. Pleun Arien Dircksz, geb. Zoetermeer in 1589, zoon van Adriaen Dirck Aryensz en Annetgen Jansdr. [14][20]
Huwt Zoetermeer 22.3.1615 Meijngen Joosten; getuigen Claes Dircksz Bruijnen, stiefvader, en Cornelis Dingenaer, oom. [18]
Kinderen bekend:

 1. Joost, ged. Zoetermeer 10.10.1621; get.: Dingenaer Joosten, Marten Aryenss en Maertie Joosten). [18]

III-C. Job Arien Dircksz, geb. Zoetermeer in 1592, zoon van Adriaen Dirck Aryensz en Annetgen Jans. Woont in 1620 aan de Groenewech, Zoetermeer. Is in 1651 voogd over de kinderen van zijn broer Leendert Ariensz. [14][20]
Huwt Zoetermeer 10.3.1619 Fijtgen Dircxdr, dochter van Dirck Cornelis; getuige: Claes Dircxz Bruijnen uit Nootdorp, stiefvader. [18]
Kinderen bekend:

 1. Annetgen Joppen, geb. in 1620. [18]
 2. Jaepgen Joppen, geb. in 1621. [18]
 3. Aryen, ged. Zoetermeer 26.11.1623; get.: Maerten Aryensz, Claes Dirrickxz en Machtel Dirrickx.
 4. Maertie, ged. Zoetermeer 18.2.1626; get.: Claes Dirrickxz, Jaepjen Arents en Neeltie Arents.
 5. Maertie, ged. Zoetermeer 5.4.1627; ouders wonen aan de Groeneweg; get.: Cornelis Jacobss, Jaepjen Aryens.

III-D. Leendert Ariensz (Ruijgrok): geboren op 8.5.1605 in Zoetermeer, zoon van Adriaen Dirck Aryensz en Annetgen Jansdr. Overleden voor 1649. [13][14]
Huwt circa 1630 Maartje Gerrits, ovl. v��r 1682. Zij hertrouwt 21.11.1649 te Stompwijk Jan Arents Ewoutsz van der Hoef, weduwnaar van Leentje Jans (dr van Jan Cornelisz Simonsz), met wie hij te Stompwijk in 15.6.1646 getrouwd was; hij zal nogmaals hertrouwen te Stompwijk op 16.1.1682 met Neeltgen Arentsdr; hij woont aan de Veenwech in de Nieuweveen.
Kinderen bekend:

 1. Arie Leendertsz Ruijgrok, geb. Allerheiligen ( 1 november) 1630. Zie IV-C.
 2. Gerrit Leendertse Rijgrok. Zie IV-D.
 3. Aaltje Leendertsdr Ruijgrok, geb. mei 1637; trouwt Stompwijk 20.7.1672 Leendert Hendriksz Visser, wednr van Lijsbeth Cornelis Lelieveld tot Stompwijk. Zij is stiefdochter van Jan Ariens Ewoutsz bij haar huwelijk, en woont dan aan de Veenweg te Nieuweveen. Kinderen: Elisabeth (ged. Stompwijk 4.11.1673; getuigen: Pieter en Jannetje Cornelis); Jacobus (ged. Stompwijk 11.9.1675; get. Claes Pieters en Annetje Crelis); Maria (ged. Stompwijk 12.5.1678; get. Willem Gerrits en Leentje Leenderts); Anna (ged. Stompwijk 4.5.1679; get. Dirk Jansz en Leentje Leenderts).
 4. Leuntje Leenderts Ruijgrock, weduwe van Cornelis Cornelisz van Bijl, wonende te Veur, huwt (2) Stompwijk 2.2.1659 Balten Ariesz van der Meer, jm. Leuntje Leenderts Ruygrok, wed. van Balten Ariesz van der Meer (tot Veur) trouwt (3) Stompwijk 7.2.1672 Jan Arendsz Starre, weduwnaar van Neeltje Cornelis, wonende te Stompwijk.
 5. Lenertge Leendertsdr Ruijgrok, geb. St.Jacobsdag 1643. Huwt (als Leuntje) te Stompwijk 18.11.1663 Cornelis Claesz van Rhijn.

Op 24 jan. 1666 huwt te Den Haag Symon Pietersz van der Meer met Jobje Leenderts Ruychrock, dochter van Leendert Aryensz Ruychrock.
Op 18 juli 1655 huwt te Voorschoten Frans Philipsz van Groenevelt, weduwnaar, met Neeltje Leendertsdr Ruychrock, dochter van Lenaert Adriaensz Ruychrock en Marytje Cornelisdr in 't Weer.
Uit Kwartierstaat M. van der Meer: "JANSZ., Thonis, koopt ouderlijk woning onder Wassenaar 10-04-1535 en maakt huw. voorw. gerecht Rijswijk, leenman van Wassenaar 08-02-1557, overl. tussen 26-05-1575 en 28-01-1577. Zijn nageslacht voert sedert 1613 de naam Ruijchrok; de nakomelingen van zijn kleinzoon Leendert Arijensz. Ruijchrok, voeren sedert 1648 de naam Ruijchrok van der Werve. Thonis maakt huw. voorw., gerecht, 10.04.1535 te Rijswijk."
Onwaarschijnlijk dat het om dezelfde Leendert Ariens Ruychrock / Ruijgrok gaat.

IV-A. Dirck Maertensz, geb. ca. 1615, zoon van Maerten Arien Dircksz en Neeltje Ariens.

IV-B. Willem Maertensz, geb. in 1617, zoon van Maerten Arien Dircksz en Neeltje Ariens.
Trouwt Stompwijk 8.9.1642 Niesgen Reyne van Lelievelt; met als getuige schepen Leendert Ariensz.

IV-C. Arie Leenderts Ruijgrock, geb. 1.11.1630 Zoetermeer, zoon van Leendert Aryensz en Maertje Gerrits. Woont in 1675 in Tedingerbroeck.
Huwt Delft 14.4.1665 Neeltge Willemsdr van Swieten.
Kinderen verondersteld:

 1. ? Neeltge Ariens Ruichrock huwt (o.t.) Delft 22.4.1684 Arij Jacobs Touw.
 2. ? Catharina Ariens Ruichrock huwt (o.t.) Delft 19.4.1687 Cornelis Cornelis Cortendijck.
 3. ? Neeltge Arents Ruichrock huwt (o.t.) Delft 12.11.1689 Pieter Corsz van der Marck.
 4. ? Cornelia Arentsr Ruijgrock huwt (o.t.) Delft 19.3.1695 (tr. Delft 4.4.1695) Cornelis Theunisz van Dijck. Kinderen: Nicolaus (ged. RK Delft 9.1.1708; getuige Adriana Zente); Maria (ged. Delft 5.11.1709; getuige: Wilmina Tettero); Adrianus (ged. Delft 8.9.1713; getuige: Leentie Ariens); Adrianus (ged. Delft 8.11.1714; getuige: Cornelia van Dijck); Adrianus (ged. Delft 21.3.1716; getuige: Antonius van Dijck en Cornelia van Dijck).
 5. ? Annetge Arentsdr Ruijgrock huwt (o.t.) Delft 3.11.1695 (tr. Delft 20.11.1695) Arij Pauwelsz Berckel.
 6. ? Geertge Arentsdr Ruichrock, jd afkomstig uit Paapsouw, huwt (1)(o.t.) Delft 31.10.1705 (tr. Delft 11.5.1705) Leendert Leendertsz Romeijn, jm afkomstig uit Paapsouw. Huwt (2) (o.tr.) Delft 1.11.1721 Arij van den Hoeve, jm. wonende Rijswijk.
 7. ? Magdalena Arentsdr Ruichrock, jd afkomstig uit Delfgauw, huwt (1)(o.t.) 16.10.1705 (tr. Delft 31.10.1706 opt Raethuis) Corstiaan Jacobsz van der Burch, jm afkomstig uit Maaslant. Kinderen: Ildegondis (ged. RK Delft 10.2.1708; getuige Cornelia Rugrok); Arnoldus (ged. RK Delft 25.10.1709; getuige: Antonius Ruichrock); Cornelia (ged. Delft 3.4.1712; getuige: Petronella Ruijghrock); Christina (ged. Delft 10.4.1714; getuige: Adam van der Burgh en Josina van der Burgh). Huwt (wonend te Rietveld)(2) Delft 25.4.1716 Claes Ackersdijk. Kinderen: Cornelia (ged. Delft 3.12.1724; get.: Grietie Ruigrock).

IV-D. Gerrit Leendertse Ruijgrok. Ook genoemd Gerrit Leendertz Ruychrock. Geboren St.Jansdag (24 juni) 1633. Zoon van Leendert Ariens Ruijgrok en Maartje Gerrits. Hij is stiefzoon van Jan Aries Ewoutsz (van der Hoef) bij zijn huwelijk.
Huwt Stompwijk 17.10.1655 Beatrix Jacobs Lucassen, dochter van Jacob Cornelisz Lucassen.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Gerritsz Ruijgrok. Zie V-A.
 2. Jan Gerritsz Ruijgrok. Zie V-B.
 3. Lucas Gerrits Ruijgrok. Zie V-C.
 4. Cornelia Gerrits Ruijgrok.
 5. Jacob Gerrits Ruijgrok. Zie V-D.

V-A. Cornelis Gerritsz Ruijgrok, geb. Stompwijk, zoon van Gerrit Leendertsz Ruijgrok en Beatrix Jacobs Lucassen. Ovl. Leidschendam 21.7.1701.
Huwt Leidschendam 9.10.1689 Burghje Ariensdr Slot (zuster van Jan Ariensz Slot te Stompwijk).
Kinderen:

 1. Beatrix Cornelisdr Ruijgrok, ged. Leidschendam 23.7.1691.
 2. Adrianus Cornelisz Ruijgrok, ged. Leidschendam 14.1.1694.
 3. Johanna Cornelisdr Ruijgrok, ged. Leidschendam 16.3.1697, ovl. aldaar 25.2.1701.

V-B. Jan Gerritse Ruijgrok, jm geboren te Stompwijk als zoon van Gerrit Leendertsz Ruychrock en Beatrix Jacobs Lucassen. Hij verhuist met zijn gezin van Stompwijk naar Schiebroek (1715) en dan naar Berkel vóór 1718.
Huwt (1) Stompwijk 17.11.1694 Cornelia Huigen Hellegersom, gedoopt te Stompwijk op 17 aug. 1673, dochter van Huygh Jansz Hilgersom en Jannetje Leenderts Lelievelt. Zij overlijdt te Schiebroek op 21 dec. 1736 (aangifte daar door zoon Gerrit Jansz Ruigrok).
Kinderen:

 1. Anna Ruijgrok: gedoopt Stompwijk 26.7.1695. Overleden vóór 1715.
 2. Johannes Jansz Ruijgrok: gedoopt Stompwijk 29.8.1697. Overleden na 6.2.1715 (dan in Schiebroek).
 3. Gerarda Jans Ruijgrok: geb. 29.8.1697; gedoopt Stompwijk 14.11.1697. Overleden vóór 1715.
 4. Gerrit Jansz Ruijgrok: gedoopt Stompwijk 19.12.1699. Zie VI-A.
 5. Cornelius Jansz Ruijgrok: gedoopt Stompwijk 3.12.1701. Overleden na 6.2.1715 (dan in Schiebroek).
 6. Leonardus Jansz Ruijgrok : gedoopt Stompwijk 14.6.1703. Overleden vóór 1715.
 7. Joanna Jans Ruijgrok : Gedoopt Stompwijk 1.4.1705. Overleden vóór 1715.
 8. Jacob Jansz Ruijgrok: Gedoopt Stompwijk 23.7.1711; doopgetuige: Jannetie Cornelis. Zie VI-B.
 9. Jannetje Jans Ruijgrok: gedoopt Stompwijk 1714 (vernoemd als 1 jaar oud op 6.2.1715 te Schiebroek)
 10. Hugo Jansz Ruijgrok: gedoopt Berkel 21.1.1718. Overleden na 1750. Zie VI-C.

Huwt (2), als weduwnaar van Cornelia Huijgen Hillegonsson en wonen de Schiebroek, in Schiebroek 10.10.1738 Trijntje Reijnen Leliveld, weduwe van Huijbert van Bremen, wonende te Kralingen. Zij wordt begraven te Schiebroek 17.8.1750 als huisvrouw van Jan Gerritsz Ruijgrok, aangegeven door Huijg Jansz Ruijgrok. [GA Rotterdam].

V-C. Lucas Gerritsen Ruijgrok / Ruichrock, geb. Stompwijk ca. 1657, zoon van Gerrit Leendertsz Ruijgrok en Beatrix Jacobs Lucassen. Overleden tussen 1721 en 1727.
Alle gegevens van Lucas en zijn nakomelingen uit: [http://www.wissenburg.com/genealogy.htm]
Huwt (o.t.) Delft 20.1.1703 Cornelia Willems van Veen. Begraven Stompwijk 25.11.1721
Kinderen:

 1. Willem Ruijgrok. Geboren 27.8.1708.
 2. Jacob Ruijgrok. Overleden Stompwijk 1743. Zie VI-D.
 3. Arie Ruijgrok. Geboren Stompwijk 29.11.1712
 4. Cornelia Ruijgrok. Geboren Stompwijk 16.8.1714

V-D. Jacob Gerrits Ruijgrok, zoon van Gerrit Leendertsz Ruijgrok en Beatrix Jacobs Lucassen . Woont onder Delft (Tedingerbroek).
(Jacobus Ruijgbrok overlijdt te Delft op 18.2.1711).
Jacob Gerritsz Ruichrock ondertrouwt te Delft op 11.8.1696 met Annetje Cornelis Nierop.
Kinderen:

 1. Gerarda Ruijgrok, ged. RK Delft 24.12.1701; getuigen Lucas Gerrytisz en Hildegonda Cornelis. (Gerritje Jacobs Ruijgrok huwt Engel Bouwman: kinderen RK gedoopt te Berkel en Rodenrijs in 1729 en 1730 met Cornelia Jacobs Ruijgrok als getuige)
 2. Adriana Ruijgrok, ged. RK Delft 5.12.1703; getuigen Maria Leendertsdr van den Bosch
 3. Guillielmus Ruijgrok, ged. RK Delft 1.9.1705; getuige Lucas Gerritsz
 4. Anna Ruijgrok, ged. RK Delft 13.9.1707; getuige Maria Leenderts van den Bosch
 5. Jacoba Ruigrok, ged. Delft 1.5.1710; getuige Anna Luijck.

VI-A. Gerrit Janse Ruijgrok, RK gedoopt te Stompwijk op 19 dec. 1696 als zoon van Jan Gerritsz Ruijgrok en Cornelia Huygen Hilgersom. Verhuist in 1715 naar Schiebroek met zijn ouders, en vóór 1718 naar Berkel. Overleden na 9.9.1769.
Huwt (1) Bergschenhoek 24.1.1723 Ariaantie Jacobs Bohemen uit Schiebroek, dochter van Jacob Gerritsz Bohemen en Geertje Cornelis Bijsterveld. Overleden 7.9.1729 te Schiebroek als huisvrouw van Gerrit Ruijgrok (pro deo).
Kinderen:

 1. Johannes Ruijgrok: gedoopt Bergschenhoek 20.10.1723.
  Jan Gerritsz Ruijgrok uit Overschie vertrekt op 23.2.1747 als ondertimmerman met het VOC schip Huis ter Duine van de kamer van Delft naar Batavia en komt daar aan op 9.11.1747. Hij eindigt zijn verbintenis in 1755, gerepatrieerd met het VOC schip Nieuwland Noord.
  Hij overlijdt te Schiebroek op 28.2.1777 en wordt te Overschie begraven op 4.3.1777, de klok een half uur geluid.
 2. Jacobus Gerritse Ruijgrok: RK gedoopt Bergschenhoek 30.5.1726. Zie VII-A.
 3. Cornelis Ruijgrok: gedoopt Bergschenhoek 11.4.1728.
 4. Anna Ruijgrok: gedoopt RK Bergschenhoek 9.7.1729, getuige Cornelis Huijgen.

Huwt (2) (daar wonende te) Schiebroek 31.12.1729 en Berkel 22.1.1730 Anna Pauwels Leeflang, wonende onder den Bergh. Zij wordt te Schiebroek begraven op 9.9.1769 als huisvrouw van Gerrit Jans Ruijgrok.
Kinderen:

 1. Paulus Ruijgrok: gedoopt Berkel 13.10.1730. Overleden en begraven te Schiebroek 19.12.1730
 2. Paulus Ruijgrok: gedoopt Berkel 4.12.1731. (??: Paulus Ruijgrok uit Schiebroek huwt Geref. Overschie 22.12.1753 Ariaantje Keret, weduwe van Bouwe Sipkes). Paulus Ruijgrok uit Schiebroek vertrekt als matroos op 2.5.1765 met het VOC schip Blijdorp naar Batavia en komt daar aan op 18.10.1765. Hij overlijdt aldaar op 2.2.1766.
 3. Ariaantje Ruijgrok: gedoopt Berkel 26.3.1733. Overleden vóór 1745.
 4. Gerrit Ruijgrok: gedoopt Berkel 2.4.1734. Kind van Gerrit Jansz Ruijgrok begraven te Schiebroek 7.9.1734 (pro deo).
 5. Johanna Ruijgrok: gedoopt Berkel 4.4.1735. Johanna Gerritsdr Ruijgrok, jd, afkomstig uit Schiebroek, huwt (tr.) Schiebroek 19.11.1778 Klaas de Jong (weduwnaar van Barbara Wensveen) afkomstig van Renoij in Gelderland, wonende te Schiebroek.
 6. Gerret Ruijgrok: gedoopt Berkel 5.4.1736. Kind van Gerrit Jansz Ruijgrok begraven te Schiebroek 6.6.1736.
 7. Gerardus Gerrits Ruijgrok: gedoopt Berkel 14.4.1738. Zie VII-B.
 8. Peter Ruijgrok: gedoopt Berkel 2.10.1739. Pieter Gerritse Ruijgrok. Overleden 1.8.1781 Schiebroek; begraven te Overschie op 3.8.1781; aangegeven door Johanna Ruijgrok, huisvrouw van Claas de Jong.
 9. Hugo Ruijgrok: gedoopt Berkel 2.1.1741. Kind van Gerrit Jansz Ruigrok begraven te Schiebroek 4.1.1741.
 10. Cornelia Ruijgrok: gedoopt Berkel 2.6.1742. Cornelia Gerrits Ruigrok, RK van geloof, uit Schiebroek, ondertrouwt te Schiebroek 1.1.1774 Dirk Houwaart, weduwnaar van Jannetje Teunisdr van der Linden, afkomstig van Overschie, wonende te Schiebroek en gereformeerd van geloof. Cornelia Gerrits Ruijgrok wordt te Schiebroek begraven op 19.9.17868, aangegeven door Pieter Gerrits Ruijgrok.
 11. Kind van Gerrit Jansz Ruigrok begraven te Schiebroek 8.6.1743.
 12. Doodgeboren kind van Gerrit Jansz Ruijgrok, begraven te Schiebroek 18.11.1743.
 13. Ariaantje Ruijgrok: gedoopt Berkel 31.10.1745. Ariaantje Ruijgrok wordt begraven op het kerkhoif van Overschie op 1.3.1809.
 14. Johannes Ruijgrok: gedoopt Berkel 28.5.1751. Johannes Ruigrok, zoon van Gerrit Jansz Ruigrok, uit Schiebroek, wordt op 17.11.1762 te Overschie begraven.
 15. Arij Ruijgrok: gedoopt Berkel 7.8.1753.

VI-B. Jacob Jans Ruijgrok . Geboren op 23.7.1711 te Stompwijk, zoon van Jan Gerritsz Ruijgrok en Cornelia Huyghe Hilgersom.
Verhuisde met zijn ouders in 1715 naar Schiebroek (waar ook zijn moeder overleed) en vóór 1718 naar Berkel. Overleden na 1745.
Ondertrouwt te Schiebroek (waar hij woont) 27.4.1736 (RK Bergschenhoek 13.5.1736) Catharina Jacobs Bohemen, uit Schiebroek, dochter van Jacob Gerritsz Bohemen en Geertje Cornelis Bijsterveld.
Kinderen:

 1. Jannetje Ruijgrok: geboren Berkel 27.11.1736.
 2. Jacob Ruijgrok: geboren Berkel 12.2.1738.
 3. Cornelia Ruijgrok: geboren Berkel 28.2.1738 (1739?). Overleden vóór 1742.
 4. Cornelis Ruijgrok: geboren Berkel 30.7.1740. Overleden vóór 1741.
 5. Cornelis Ruijgrok: geboren Berkel 5.11.1741.
 6. Cornelia Ruijgrok: geboren Berkel 7.11.1742.
 7. Jacobus Ruijgrok: geboren Berkel 24.3.1744. Overleden vóór 1745.
 8. Jacobus Ruijgrok: geboren Berkel 20.11.1745. Zie VII-C.

VI-C. Huijg Jansz Ruijgrok, geb. Schiebroek, ged. 21.1.1718 Berkel, zoon van Jan Gerritsz Ruijgrok en Cornelia Hillegersom.
Ondertrouwt Schiebroek 14.1.1744 Ariaantje Ariens Tas.

VI-D. Jacob Lucassen Ruijgrok. Geboren te Stompwijk ca. 1710. Overleden Rijswijk 1743. Zoon van Lucas Gerritsen Ruijgrok en Cornelia Willems van Veen.
Huwt Voorburg (schepenen) 8.11.1727 Marijtje Willems Gardijn, geb. Voorburg, dr v Willem Ariens Gardijn en Catharina Cornelissen
Kinderen:

 1. Cornelia Ruijgrok, ged.RK Voorburg 21.10.1728; overleden v��r 1731
 2. Cornelia Ruijgrok, ged. RK Voorburg 21.12.1731; overleden Voorburg 5.12.1740
 3. Willem Ruijgrok, ged. RK Voorburg 4.11.1733; overleden Voorburg 28.11.1733
 4. Willem Ruijgrok, ged. RK Voorburg 2.10.1734; overleden Voorburg 18.10.1734
 5. Pieternel Ruijgrok, ged. RK Voorburg 23.12.1735; overleden Voorburg 20.2.1736
 6. Maria Ruijgrok, ged. RK Voorburg 29.7.1738; overleden Voorburg 16.8.1738
 7. Willem Ruijgrok, ged. RK Voorburg 22.8.1740. Zie VII-D.
 8. Pieter Ruijgrok, ged. RK Voorburg. Zie VII-E.

VII-A. Jacobus Gerritse Ruijgrok. Geboren Schiebroek, gedoopt Bergschenhoek 30.5.1726, zoon van Gerrit Janse Ruijgrok en Ariaantje Jacobs van Bohemen. Woont te Schiebroek. Moet na 1772 te Reeuwijk overleden zijn.
Ondertrouwt te Schiebroek 21.1.1756 Johanna Cornelisse van Lochum / van Loggum, jd uit Hillegersberg.
Kinderen:

 1. Adriana Ruijgrok: geboren Reeuwijk 22.8.1760. Huwt te Reeuwijk 6.2.1787.
 2. Cornelius Ruijgrok, geboren Reeuwijk 16.12.1763.
 3. Gerardus Jacobs Ruijgrok: geboren Reeuwijk 12.1.1767. Zie VIII-A.
 4. Theodorus Ruijgrok, geboren Reeuwijk 14.7.1770.
 5. Aaltie Ruijgrok, geboren Reeuwijk 27.8.1772. Huwt Reeuwijk 17.4.1796 Cornelis Jacobsz.

VII-B. Gerrit Gerritsz Ruijgrok. Gedoopt Berkel 14.4.1738, zoon van Gerrit Janse Ruijgrok en diens tweede vrouw Anna Pauwels Leeflang. Woont te Schiebroek.
Ondertrouwt als jongeman uit Schiebroek, te Schiebroek 29.1.1762 Ariaantje Fransdr Verburg, jongedochter uit Berkel.
Kinderen:

 1. Gerardus Ruijgrok: geboren Berkel 11.11.1762.
 2. Maria Ruijgrok: geboren Berkel 25.11.1763.
 3. Johannes Ruijgrok: geboren Berkel 2.1.1765.
 4. Franciscus Ruijgrok: geboren Berkel 10.6.1766. Zie VIII-B.
 5. Anne Ruijgrok: geboren Bergschenhoek 3.7.1769.
 6. Mary Ruijgrok: geboren Bergschenhoek 20.11.1770.
 7. Willibrordus Ruijgrok: geboren Berkel 24.3.1776.

VII-C. Jacobus Jacobs Ruijgrok. Geboren te Berkel 20.11.1745, zoon van Jacob Janse Ruijgrok en Catharina Bohemen. Woont te Schiebroek. Wordt begraven te Schiebroek 5.1.1809, oud 70 jaar.
Huwt (1) Schiebroek 19.1.1770 Anna Lambrechts Valks, meerderjarige jd. geboren in de Meijerij van 's Bosch (= Needer Wetten Quartier van Peellland). Zij wordt begraven te Schiebroek op 9.1.1799 als huisvrouw van Jacobus Ruijgrok.
Kinderen:

 1. Jacobus Ruijgrok: gedoopt Bergschenhoek 26.1.1774.

Huwt (2) als weduwnaar van Anna Valks te Schiebroek op 8.9.1799 Maria Schippers, jongedochter uit Delft, rooms, wonende te Schiebroek.

VII-D. Willem Ruijgrok, ged. RK Voorburg 22.8.1740, zoon van Jacob Lucassen Ruijgrok en Marijtje Willem Gardijn.
Huwt Den Haag (schepenen) 25.5.1766 (RK 26.5.1766) Pieternelletje Sommers, ged. RK Wassenaar 15.2.1740, dr v Arie Sommers en Aaghie Gijssen Sonnevelt.
Kinderen:

 1. Jacobus Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 7.3.1767
 2. Adrianus Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 30.7.1768
 3. Agatha Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 31.10.1770. Huwt (ot.) 14.9.1800 Cornelis Andreas Uittenhout, weduwnaar.
 4. Jacobus Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 8.4.1774. Zie VIII-C.
 5. Petrus Ruijgrok, geb. Den Haag 7.10.1776. Zie VIII-D.

VII-E. Pieter Ruijgrok, geb. Voorburg, zoon van Jacob Lucassen Ruijgrok en Marijtje Willem Gardijn.
Huwt Anna de Haas.

VIII-A. Gerardus Jacobs Ruijgrok, bouwman. Geboren te Reeuwijk 12.1.1767, zoon van Jacobus Gerritse Ruijgrok en Johanna Cornelisse van Lochum. Overleden op 23.8.1855 te Sluipwijk, oud 88 jaar.
Huwt (1) Reeuwijk (Hekendorp) 23.11.1805 Adriana de Lange, geb. ca. 1776 Jaarsveld (Ut.); ovl. 24.10.1812 Sluipwijk.
Kinderen:

 1. Joanna Ruijgrok: geboren Reeuwijk 16.9.1806.
 2. Adriana Ruijgrok: geboren Reeuwijk 15.9.1807.
 3. doodgeboren kind van Gererit Ruijgrok overleden te Sluipwijk 24.10.1812.

Huwt (2) Sluipwijk 6.11.1813 Petronella Klaverveld, ged. Reeuwijk 3.11.1778; ovl. 24.10.1848 Sluipwijk, dochter van Teunis Jansz Klaverveld en Elisabeth Klaasse van der Laan.
Kinderen:

 1. Anthonie Ruijgrok, geb. 18.10.1814 Sluipwijk; ged. Sluipwijk 19.10.1814. Zie IX-A.
 2. Elisabeth Ruijgrok, geb. Sluipwijk 17.9.1815; overl. 27.2.1817 Sluipwijk.
 3. Jacobus Ruijgrok, geb. Sluipwijk 25.3.1817; overl. 31.10.1817 Sluipwijk.
 4. Jacobus Ruijgrok, geb. Sluipwijk 10.5.1818; overl. 2.10.1898 Rotterdam. Zie IX-B.
 5. Elizabeth Ruijrok, geb. Sluipwijk 10.10.1820. Overleden te Sluipwijk op 12.2.1859, oud 38 jaar.

VIII-B. Frans Gerritsz Ruijgrok. Gedoopt als Franciscus Ruijgrok, geboren te Berkel 10.6.1766. Zoon van Gerrit Gerritsz Ruijgrok en Ariaantje Frans Verburg.
Huwt Berkel 21.4.1793 Cornelia van der Kruk.
Kinderen:

 1. Adriana Ruijgrok: geboren Bergschenhoek 31.1.1794.
 2. Leonardus Ruijgrok: geboren Bergschenhoek: 9.3.1795.
 3. Gerardus (Gerrit) Ruijgrok: geboren Berkel 27.8.1796.
 4. Henricus Ruijgrok : geboren Berkel 22.12.1797.
 5. Willebrordus Ruijgrok: geboren Berkel 26.6.1799. Zie IX-C.
 6. Leendert Ruijgrok, geboren Zegwaard 1808. Zie IX-D.

VIII-C. Jacobus Ruijgrok, koopman/schipper. Ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 8.4.1774, zoon van Willem Ruijgrok en Pieternelletje Sommers. Overleden 1846 (72 jaar oud). Woont Denneweg 125, Den Haag 1840-1860.
Huwt (1) Leidschendam (schepenen), RK Den Haag (Oude Molstr) 17.5.1799 Johanna Agatha Lelieveld, geb. Leidschendam 1771, overleden Den Haag 3.1.1813 (42 jaar oud).
Kinderen:

 1. Wilhelmus Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 3.3.1800
 2. Anna Cornelia Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 10.3.1801
 3. Christianus Ruijgrok, ged. RK Den Haag (Oude Molstr.) 1.5.1802

Huwt (2) Den Haag 26.5.1813 Alida Genette Bisschop, ged. RK Den Haag 17.12.1792 (buitenechtelijk); overleden Den Haag 29.3.1870 (77 jaar oud), dienster/huisvrouw.
Kinderen:

 1. Petronella Maria Ruijgrok, geb. Den Haag 19.3.1814
 2. Maria Johanna Ruijgrok, geb. Den Haag 15.8. 1815
 3. Jacobus Theodorus Ruijgrok, geb. Den Haag 15.11.1817. Zie IX-E.
 4. Alida Genette Ruijgrok, geb. Den Haag 19.12.1819; overleden 2.2.1821
 5. Johannes Nicolaas Ruijgrok, geb. Den Haag 6.12.1821. Zie IX-F.
 6. Wilhelmus Ruijgrok, geb. Den Haag 29.9.1823. Zie IX-G.
 7. Thomas 'Theodorus' Ruijgrok, geb. Den Haag 17.6.1825
 8. Alida Helena Ruijgrok, geb. Den Haag 11.4.1827. Overleden 30.8.1829
 9. Helena Agatha Ruijgrok, geb. Den Haag 26.6.1830

VIII-D. Petrus Ruijgrok. Geb. Den Haag 7.10.1776, zoon van Willem Ruijgrok en Pieternelletje Sommers.
Huwt Lena van Leeuwen.

VIII-E. Cornelis Ruijgrok. Ouders onbekend. (Geboren 1763 te Reeuwijk of 1772 te Berkel).
Huwt Johanna Kraan [zie Archief Z-H: deel XIII (Reeuwijk?)1795-1812]

VIII-F. Huyg Ruijgrok. Ouders onbekend.
Huwt Trijntje Pieterse de Heer. Kinderen:

 1. Adriana Ruijgrok: geboren te Berkel: 10.10.1801.

VIII-G. Hubertus Ruijgrok. Ouders onbekend.
Huwt Bergschenhoek 4.5.1806 Richarda van Soelen. Kinderen bekend:

 1. Helena Johanna Ruijgrok, geb. Bergschenhoek 30.4.1808.
 2. Jacoba Bastiana Ruigrok, geb. Bergschenhoek 15.4.1817; overl. 4.1.1892 Rotterdam. Huwt Bergschenhoek 31.3.1845 Jacobus Ruijgrok, zn v Gerardus Ruijgrok en Petronella Claverveld. Zie IX-B. [Zie Genealogie Frans Jordan]

VIII-H. Jacobus Ruijgrok. Ouders onbekend. Afkomstig van Schiebroek, wonende aldaar. (geboren Bergschenhoek 27.1.1774?).
Huwt RK Rotterdam 6.6.1802 Helena de Groot, afkomstig van Sluipwijk, wonende Hillegersberg.
Kinderen:

 1. Jacobus Jacobs Ruijgrok: geboren Berkel 3.8.1807; overleden Rotterdam 4.8.1832, oud 25 jaar en 3 dagen.

IX-A. Anthonie Ruijgrok, veenman. Geboren te Reeuwijk 19.10.1814. Overleden 30.5.1879 Reeuwijk, 64 jaar oud. Zoon van Gerardus Jacobs Ruijgrok en diens tweede vrouw Petronella Klaversveld. Raadslid Sluipwijk 1867-70; wethouder Sluipwijk 1868-1870. Woont te Reeuwijk in 1861-1865, wijk G.
Huwt Reeuwijk 11.2.1843 Cornelia Stolwijk, geb. 6.4.1817 te Broek (Z-H); ovl. Reeuwijk 24.12.1888, 71 jaar oud; dochter van Antonius Stolwijk en Annigje Burger. Overleden 23.12.1888.
Kinderen:

 1. Anthony Ruijgrok: tweeling, geboren te Sluipwijk 15.1.1844. Zie X-A.
 2. Pieternella Ruigrok, tweeling, geb. Sluipwijk 25.1.1844; ovl. Sluipwijk 15.3.1844.
 3. Pieternella Ruigrok, geb. Sluipwijk 19.3.1845, ovl. Sluipwijk 25.1.1851, 5 jaar oud.
 4. Gerrit Ruijgrok, tweeling, geb. 7.12.1846; ovl. Sluipwijk 8.12.1846.
 5. Jacobus Ruijgrok, tweeling, geb. 7.12.1846; ovl. Sluipwijk 9.12.1846.
 6. Anna Ruijgrok, geb. Sluipwijk 4.5.1848; ovl. Sluipwijk 11.5.1848.
 7. Gerrit Ruijgrok, geb. Sluipwijk 29.5.1849; ovl. Sluipwijk 18.1.1851, dan 1 jaar oud.
 8. Pieter Ruijgrok, geb. Sluipwijk 21.5.1850; ovl. Sluipwijk 22.5.1850.
 9. Petronella Ruijgrok, geb. Sluipwijk 13.11.1851; ovl. Gouda 12.4.1930, oud 78 jaar, echtgenote van Johannis Blonk. Huwt Reeuwijk 26.5.1876 Johannis Blonk, geb. 1852, zoon van Cornelis Blonk en Cornelia Adriana Kraan. Kinderen: Cornelia Adriana Blonk (geb. Reeuwijk 28.9.1877; ovl. Reeuwijk 29.10.1877); Cornelia Adriana Blonk (geb. Reeuwijk 10.9.1878; ovl. Reeuwijk 23.8.1912; huwt Bergambacht 19.8.1898 Johannis van der Kleij, geb. Vlist, oud 22 jaar); Antonius Blonk (geb. Reeuwijk 16.2.1880; ovl. Reeuwijk 6.7.1880); Antonia Cornelia Blonk (geb. Reeuwijk 6.3.1881; ovl. Schoonhoven 31.1.1937, oud 55 jaar, echtgenote van A.J.Verroen; huwt Schoonhoven 10.8.1904 Adrianus Johannus Verroen, oud 26 jaar, geb. Schoonhoven); Cornelis Blonk (ovl. Gouda 11.6.1885, oud 2 jaar); ; Cornelia Blonk (geb. Gouda 1886; huwt Vlist 3.10.1924 Theodorus van Zuilen, geb. Haastrecht, 51 jaar oud, weduwnaar van Johanna Peek); Antonius Blonk (geb. Gouda 1888; huwt Gouda 25.6.1919 Ammerentia Borst, geb. Gouda, 30 jaar oud, dochter van Arnoldus Borst en Wilhelmina Nobel); Nicolaas Blonk (ovl. Gouda 20.2.1889, oud 0 jaar); Cornelis Blonk (geb. Gouda; huwt Boxmeer 28.10.1912 Johanna Gertruda Josephina van Houtert, geb. Boxmeer, dochter van Franciscus Jacobus van Houtert en Anna Catharina Linders).
 10. Anna Ruijgrok, geb. Sluipwijk 25.10.1852; ovl. Sluipwijk 2.9.1853.
 11. Anna Ruijgrok, geb. Sluipwijk 13.12.1853; ovl 15.12.1853.
 12. Anna Ruijgrok, geb.Sluipwijk 4.11.1854. Overleden na 1880. Huwt Reeuwijk 2.7.1897 Arnoldus Borst.
 13. doodgeboren zoon: ovl. 17.9.1855 te Sluipwijk.
 14. Elizabeth Ruijgrok, tweeling, geb. Sluipwijk 21.8.1856; ovl. Sluipwijk 25.8.1856.
 15. Gerrarda Ruijgrok, tweeling, geb. Sluipwijk 21.8.1856; ovl. Sluipwijk 29.10.1856.
 16. Gerarda Ruijgrok, geboren te Sluipwijk 29.9.1857. Overleden na 1880.
 17. Elizabeth Ruijgrok, tweeling, geb. Sluipwijk 20.1.1860; ovl. Sluipwijk 28.2.1861, 1 jaar oud.
 18. Agatha Ruijgrok, tweeling, geb. Sluipwijk 20.1.1860. ovl. Sluipwijk 2.2.1861, 1 jaar oud.
 19. Petronella Ruijgrok, geb. 13.11.1861 Sluipwijk.

IX-B. Jacobus Ruijgrok, geb. 10.5.1818 te Sluipwijk, zoon van Gerardus Ruijgrok en diens tweede vrouw Petronella Claverveld. Overleden 2.10.1898 te Rotterdam, oud 80 jaar.
Huwt Bergschenhoek 31.3.1845 Jacoba Bastiana Ruigrok, geb. 15.4.1817, dochter van Hubregt (Huibertus) Ruijgrok en Rijkje (Reikje/Richarda) van Soele (van Zoelen). Overleden 4.1.1892 te Rotterdam, oud 74 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Petronella Ruijgrok, geb. Sluipwijk 12.3.1846; ovl. 7.5.1921 in de stad Gent, Belgie; dan weduwe van (de Belg) Louis Joseph Deplas. Huwt Rotterdam 25.9.1867 Louis Joseph Deplat, 33 jaar, geb. Gent (B), zoon van Jacques Deplat en Anne Marie Verstappen.
 2. Huibertus Ruijgrok, geb. Sluipwijk 18.11.1847; ovl. Sluipwijk 13.1.1848.
 3. Gerardus Ruijgrok, geb. 25.12.1848 Bergschenhoek. Zie X-B.
 4. Ricarda Ruijgrok, geb. Bleiswijk 26.11.1851; overleden Rotterdam 29.2.1852, oud 3 maanden.
 5. Hendrika Ruijgrok, geb. Rotterdam 2.4.1854; overleden Rotterdam 5.5.1855.
 6. Cornelia Ruijgrok, geb. Rotterdam 16.3.1857; overleden Rotterdam 31.3. 1857, oud 15 dagen.
 7. Hubertus Ruijgrok, geb. Rotterdam 12.7.1859; ovl. Rotterdam 20.5.1934. Zie X-C.
 8. Cornelia Ruijgrok, geb. Rotterdam 14.5.1862; ovl. Rotterdam 28.7.1945. Huwt Rotterdam 10.8.1887 Hendrik Franciscus Xaverius van Vuuren, geb. 15.12.1860; ovl. Rotterdam 28.8.1933, zoon van Arend van Vuuren en Anna Elizabeth Kreibig. [ zie http://home.kabelfoon.nl/~fhjordan/genkreibig.html ]

IX-C. Willibrordus Ruijgrok / Ruigrok, geb. Bergschenhoek 26.6.1799, zoon van Franciscus Ruijgrok (Frans Ruigrok) en Cornelia van der Kruk.
Huwt Berkel en Rodenrijs 15.11.1834 Lijsje den Blanken, geb. Woerden 1791, dochter van Hendrik den Blanken en Aaltje Vreeswijk.

IX-D. Leendert Ruijgrok, geb. Zegwaard 1808, zoon van Franciscus Ruijgrok en Cornelia van der Kruk.
Huwt Hof van Delft 31.3.1837 Maria Elisabeth van Dyk, geb. Leiderdorp 1803, dochter van Jacobus van Dyk en Catharina Jansen.

IX-E. Jacobus Theodorus Ruijgrok, koopman/spekslager. Geboren Den Haag 15.11.1817, zoon van Jacobus Ruijgrok en Alida Genette Bisschop. Overleden Den Haag 10.5.1862.
Huwt (1) Den Haag 24.4.1839 Apolonia Warmenhoven, geb. Den Haag 17.2.1819; overleden Den Haag 6.3.1858.
Kinderen (na dood van hun moeder zijn de kinderen in een weeshuis geplaatst):

 1. Alida Jeanetta Ruijgrok, geb. Den Haag 30.1.1840, overleden Den Haag 6.6.1896. Huwt Hermanus van Ruurup.
 2. Johanna Maria Ruijgrok, geb. Den Haag 24.8.1841
 3. Maria Apolonia Ruijgrok, geb. Den Haag 1.2.1842 (tweeling); overleden 23.10.1842
 4. Johannes Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 1.2.1842 (tweeling); overleden 4.10.1842
 5. Maria Apolonia Ruijgrok, geb. Den Haag 20.11.1843; overleden 2.4.1844
 6. Jacobus Johannes Ruijgrok, geb. Den Haag 3.1.1845. Zie X-D.
 7. Maria Apolonia Ruijgrok, geb. Den Haag 4.1.1846
 8. Wilhelmus Johannes Ruijgrok, geb. Den Haag 27.4.1847; overleden Den Haag 25.6.1847
 9. Wilhelmus Johannes Ruijgrok, geb. Den Haag 23.4.1848; overleden Den Haag 27.5.1849
 10. Jacobus Antonius Wilhelmus Ruijgrok, geb. Den Haag 1.10.1849
 11. Johannes Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 24.9.1850
 12. Wilhelmus Paulus Ruijgrok, geb. Den Haag 28.9.1851. Zie X-E.
 13. Wilhelmina Maria Ruijgrok, geb. Den Haag 10.11.1852
 14. Antonius Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 27.4.1854. Zie X-F.
 15. Hermanus Wilhelmus Bartholomeus Ruijgrok, geb. Den Haag 24.8.1855.
 16. Josephina Agatha Helena Maria Ruijgrok, geb. Den Haag 19.2.1857; overleden Den Haag 3.7.1857.

Huwt (2) Den Haag 3.8.1859 Cornelia Maria Jacoba Geenen, geb. Rijswijk 2.1.1829, dr v Johannes Geenen en Maria Lucia van Osta. Kinderloos.

IX-F. Johannes Nicolaas Ruijgrok. Geboren Den Haag 6.12.1821, zoon van Jacobus Ruijgrok en Alida Genette Bisschop. Overleden Den Haag 17.12.1890.
Huwt Den Haag 15.1.1844 Wilhelmina Eckhout.

IX-G. Wilhelmus Ruijgrok, koopman te Den Haag. Geboren Den Haag 29.9.1823, zoon van Jacobus Ruigrok en Alida Genette Bisschop.
Huwt Wilhelmina Paulina Hageraats.

X-A. Anthonie Ruijgrok, veenman / landbouwer. Geboren te Sluipwijk 25.1.1844. Overleden 29.5.1928 te Gouda (Spoorstraat 27) en aldaar begraven op het RK kerkhof. Zoon van Anthonie Ruijgrok en Cornelia van Stolwijk. Woonde de laatste 8 jaar bij zijn zoon Anthonie op Spoorstraat 27 te Gouda. Hij was lid van de Derde Orde (van St.Franciscus). Speelde viool.
Wonen te Reeuwijk wijk G # 8.
Huwt Reeuwijk 20.4.1883 Geertruida Bunnik, geboren te Reeuwijk 26.12.1850 als dochter van Johannes Bunnik en Agatha van Eyk. Overleden op 10.1.1913 te Reeuwijk, 62 jaar oud, en daar begraven.
Kinderen:

 1. Antonia Cornelia Ruijgrok, geb. Reeuwijk 18.8.1884. Overleden te Gouda 10.6.1954 en aldaar begraven op het RK kerkhof, als weduwe van Albrecht Razens. Huwt 10.1.1915 Albrecht Razens.
 2. Anthonie Ruijgrok, geb. Reeuwijk 12.1.1886. Zie XI-A.
 3. Agatha Ruijgrok, geb. Reeuwijk 22.5.1888; overleden Rietveld 25.10.1937, 49 jaar oud. Huwt Reeuwijk 24.5.1918 Gerardus Hendrikus Smits. Kinderen o.a.: (oudste) Johannus Anthonius Smits (geb. 17.10.1922 Reeuwijk; ovl. Utrecht 1.11.1985).
 4. Johannes Ruijgrok, geb. Reeuwijk 25.10.1889. Ovl. Reeuwijk 24.2.1891, 1 jaar oud.

X-B. Gerardus Ruijgrok, geb. 25.12.1848 Bergschenhoek, zoon van Jacobus Ruijgrok en Jacoba Bastiana Ruigrok. Overleden Rotterdam 27.2.1895, weduwnaar van Johanna Jacoba Rueb.
Huwt Rotterdam 10.5.1876 Johanna Jacoba Rueb, 23 jaar, geb. Gorinchem, dr v Andreas Johannes Rueb en Alida Duppe. Overleden Rotterdam 19.11.1888, oud 35 jaar.
Kinderen:

 1. Maria Jacoba Ruijgrok, geb. Rotterdam 1872 Rotterdam. Overleden Rotterdam 10.4.1906. Huwt Rotterdam 6.5.1891 Cornelis Adrianus van Kleef, 24 jaar, geb. Rotterdam zn v Cornelis van Kleef en Adriana Veldbosch.
 2. Gerardina Johanna Ruijgrok, geb. Rotterdam 1877. Huwt Rotterdam 14.9.1898 Adrianus Johannes Stijlen, 28 jaar, geb. Geertruidenberg, zn v Adrianus Antonius Stijlen en Gosewina van der Pluijm.
 3. dochterje doodgeboren Rotterdam 26.2.1879.
 4. Alida Ruijgrok, geboren Rotterdam 3.2.1880; overleden Rotterdam 6.4.1880, oud 2 maanden.
 5. Johannes Jacobus Ruijgrok, geboren Rotterdam 6.2.1881; overleden Rotterdam 22.6.1881, oud 4 maanden.
 6. Johannes Jacobus Ruijgrok, geb. Rotterdam 29.10.1883. Zie XI-B.
 7. Alida Ruijgrok, geboren Rotterdam 13.10.1885; overleden Rotterdam 4.4.1889, oud 3 jaar.

X-C. Hubertus Ruijgrok, geb. Rotterdam 12.7.1859, ovl. Rotterdam 20.5.1934, zoon van Jacobus Ruijgrok en Jacoba Bastiana Ruigrok.
Huwt Rotterdam 27.9.1882 Maria Agnes van Vuuren, geb. Rotterdam 12.11.1862; ovl. Rotterdam 7.5.1922. Dochter van Arend van Vuuren en Anna Elizabeth Kreibig [zie http://home.kabelfoon.nl/~fhjordan/genkreibig.html ]
Kinderen:

 1. Jacobus Gerardus Ruijgrok, geboren Rotterdam 28.11.1883; overleden Rotterdam 11.11.1887, oud 3 jaar.
 2. kind doodgeboren Rotterdam 21.6.1885.
 3. dochterje doodgeboren Rotterdam 12.7.1886.
 4. Anna Elisabeth Ruijgrok, geb. 17.6.1887 Rotterdam. Huwt Rotterdam 29.6.1910 Johannes Daniel van Overbeek, 26 jaar oud, geboren te Rhoon, zoon van Theodorus van Overbeek en Geertruida van der Poel.
 5. Jacoba Bastiana Geertruida Ruijgrok, geb. 17.4.1889 Rotterdam. Huwt Rotterdam 20.6.1917 Jacobus Johannes Joseph Verzijden, 30 jaar, geb. Kralingen, zoon van Wilhelmus Adrianus Verzijden en Elisabeth Jacoba Duinstee.
 6. Arend Aloijsius Ruijgrok, geb. 23.6.1891 Rotterdam. Zie XI-C.
 7. Hubertus Johannes Ruijgrok, geb. Rotterdam 7.8.1893.
 8. Maria Agnes Gerardina Ruijgrok, geboren Rotterdam 22.7.1895; overleden Rotterdam 30.5.1900, oud 4 jaar oud.
 9. Maria Agnes Ruijgrok, geboren Rotterdam 4.5.1901.
 10. Hubertus Ruijgrok, overleden Rotterdam 20.2.1902, oud 8 jaar.
 11. Jacobus Johannus Ruijgrok, geb. 7.3.1899 Rotterdam. Zie XI-D.
 12. Hubertina Johanna Ruijgrok, geboren Rotterdam 28.1.1903. Huwt Rotterdam 3.8.1927 Philippus Johannes Antonius van Kampenhout, geb. Rotterdam, oud 29 jaar, zoon van Philippus Johannes van Kampenhout en Wilhelmina Mathuisen.

X-D. Jacobus Johannes Ruijgrok, geb. Den Haag 3.1.1845, zoon van Jacobus Theodorus Ruijgrok en Apolonia Warmenhoven
Huwt Lentje Augustina Blok.

X-E. Wilhelmus Paulus Ruijgrok, koopman. Geb. Den Haag 28.9.1851, zoon van Jacobus Theodorus Ruijgrok en Apolonia Warmenhoven

X-F. Antonius Jacobus Ruijgrok, klerk/timmerman. Geb. Den Haag 27.4.1854, zoon van Jacobus Theodorus Ruijgrok en Apolonia Warmenhoven. Overleden 5.7.1934.
Opgegroeid in weeshuis Groenestein, waar hij zijn vrouw ontmoette.
Huwt Den Haag 23.8.1882 Agatha Catharina Johanna Koorevaar, geb. Rotterdam 26.5.1861, overleden Leeuwarden 20.12.1943 (82 jaar oud). Opgegroeid in weeshuis. Geevacueerd in 1940. Begraven op Eyck en Duinen, Den Haag.
Kinderen:

 1. Antonius Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 24.12.1883; overleden Den Haag 29.3.1884.
 2. Nela Agatha Ruijgrok, geb. Den Haag 8.1.1885; overleden Den Haag 1.3.1885.
 3. Antonius Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 17.1.1886; overleden Den Haag 3.2.1886.
 4. Dirk Wilhelm Ruijgrok, geb. Den Haag 23.4.1887; overleden Den Haag 6.5.1887.
 5. Maria Agatha Ruijgrok, geb. Den Haag 2.9.1888; overleden Den Haag 3.12.1966. Huwt Den Haag 22.10.1913 Anne Veenstra.
 6. Wilhelmus Antonius Maria Ruijgrok, geb. Den Haag 19.6.1890. Zie XI-E.
 7. Agatha Catharina Johanna Ruijgrok, geb. Den Haag 20.6.1892; overleden Den Haag 8.10.1892.
 8. Alida Jeanetta Ruijgrok, geb. Den Haag 25.2.1895; overleden Den Haag 12.5.1895.
 9. Antonius Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 17.3.1896; overleden Den Haag 22.8.1897.
 10. Elisabeth Maria Ruijgrok, geb. Den Haag 28.5.1897; overleden Den Haag 16.8.1897.
 11. Antonius Jacobus Ruijgrok, geb. Den Haag 2.10.1898. Zie XI-F.

XI-A. Anthonie Ruijgrok, winkelier / timmerman. Geboren te Sluipwijk 12.1.1886. Overleden 31.10.1960 te Napels, Italie (na familiebezoek in Australie) en op 8.11.1960 begraven op het RK kerkhof aan de Graaf Florisweg te Gouda. Zoon van Anthonie Ruijgrok en Geertruida Bunnik.
Huwt Gouda 11.5.1910 Maria Streng, geboren op 17.1.1886 te Gouda, dochter van Johannes Cornelis Streng en Maria Hildegonda Neerscholten. Overleden te Gouda op 18.10.1954 en begraven te Gouda op het RK-kerkhof Graaf Florisweg.
Kinderen :

 1. Geertruida 'Truus' Maria Alida Ruijgrok, geboren Gouda 4.10.1911. Overleden 29.4.1987.
 2. Maria J.A. (Soeur Christiane) Ruijgrok, geboren Gouda 29.11.1912. Overleden Abbaye de Brialmont, (Esneux) Tilff (B) 28.7.2012 in het klooster van de zusters (Cistercienser) Bernardines Reparatrices.
 3. Anthonius 'Anton' Johannes Ruijgrok, geboren Gouda 8.1.1914. Overleden 31.10.1985. Gehuwd, kinderen en kleinkinderen.
 4. Johanna 'Jo' Alida Ruijgrok geboren te Gouda op 10.1.1915. RK gedoopt te Gouda; getuige: Antonia Ruijgrok. Overleden Lewedorp 2.8.2006. Huwt Den Haag 7.5.1941 (RK kerkelijk huwelijk te Gouda op 8.5.1941) Antonius Laurentius van Agthoven.
 5. Josina Agatha Ruijgrok, geboren Gouda 14.4.1916, overleden Gouda 10.5.1917.
 6. Josina Agatha Ruijgrok, geboren Gouda 8.7.1917, overleden Gouda 18.9.1917.
 7. dochter A.A.A.Ruijgrok : in leven.
 8. Wilhelmina 'Wil' Jozina Anthonia Ruijgrok, geboren 31.8.1920. Overleden 24.12.1980. Verloskundige te Harlingen.
 9. dochter Antonia A.J. Ruijgrok : overleden Reeuwijk.
 10. Johannes 'Jan' Anthonius Ruijgrok, geboren Gouda 27.6.1923. Overleden 14.7.1979 te Karachi, Pakistan, en aldaar begraven. Franciscaan (OFM) vanaf 7.9.1949. Priester gewijd te Weert op 11.3.1956. Exegeet. Vertrokken naar Pakistan 15.7.1966. Doceerde daar H.Schrift.
 11. Gerard Ruijgrok, geb. Gouda 1924, overleden 23 september 2005 bij Brisbane, Australie. Gehuwd, kinderen en kleinkinderen.
 12. Albertus 'Appie' Johannes Anthonius Ruijgrok, geboren Gouda 20.9.1925. Overleden (verdronken) te Gouda 19.7.1931.
 13. Adrianus 'Arie' Johannes Nicolaas Ruijgrok, geboren Gouda 5.12.1926; overleden Gouda 30.10.2004. Kinderen en kleinkinderen.
 14. Benjamin Jozef Ruijgrok, geboren Gouda 5.1.1928, overleden Gouda 30.4.1998. Gehuwd en kinderen.
 15. dochter J.A. Ruijgrok: in leven.

XI-B. Johannes Jacobus Ruijgrok, geb. 29.10.1883 Rotterdam, zoon van Gerardus Ruijgrok en Johanna Jacoba Rueb.
Huwt Rotterdam 27.5.1908 Anna Adriana van Krimpen, 24 jaar, geb. Rotterdam, dr v Cornelis van Krimpen en Tannetje de Graaf.
Kinderen bekend:

 1. dochterje overleden te Rotterdam op 4.9.1915, oud 0 jaar.

XI-C. Arend Aloijsius Ruijgrok, geb. 23.6.1891 Rotterdam, zoon van Hubertus Ruijgrok en Maria Agnes van Vuuren.
Huwt Rotterdam 18.10.1916 Adriana van Gils, 25 jaar, geb. Made en Drimmelen, dr v Goverd van Gils en Maria de Wijs.

XI-D. Jacobus Johannus Ruijgrok, geb. 7.3.1899 Rotterdam, zoon van Hubertus Ruijgrok en Maria Agnes van Vuuren.
Huwt Rotterdam 24.9.1924 Francina Sophia Rijnberg, 26 jaar, geb. Rotterdam, dr v Willem Rijnberg en Melanie Elisabeth van de Velde.

XI-E. Wilhelmus Antonius Maria Ruijgrok, kapper. Geb. Den Haag 19.6.1890, zoon van Antonius Jacobus Ruijgrok en Agatha Catharina Johanna Koorevaar. Overleden Den Haag 14.11.1967.
Huwt Henrietta Hermina Westerduin. Kinderen.

XI-F. Antonius Jacobus Ruijgrok, kapper. Geb. Den Haag 2.10.1898, zoon van Antonius Jacobus Ruijgrok en Agatha Catharina Johanna Koorevaar. Overleden Den Haag 4.1.1954.
Huwt Den Haag 27.2.1924 Johanna Eijlers, geboren Den Haag 20.2.1901; overleden Den Haag 20.7.1988. Kinderen.

Met dank aan Ad Hilgersom, Marcel Wissenburg en Ruychrock Fragmentaria #17 voor de aanvullende gegevens.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven

Bronnen:
[1] DTB Stompwijk
[2] DTB Overschie
[3] DTB Bergschenhoek
[4] DTB Reeuwijk
[5] DTB Sluijpwijk
[6] DTB Rotterdam
[7] DTB Voorburg
[8] DTB Delft
[9] DTB Den Haag
[10] gegevens Marcel Wissenburg
[11] gegevens Ad Hilgersom
[12] gegevens Ruychrock Fragmentaria
[13] DTB Zoetermeer
[14] ORA Zoetermeer
[15] Schoorsteengeld Wassenaar 1604
[16] gegevens Stompwijkse familie Ruijgrok
[17] GENLIAS
[18] Hoofdgeld Rijnland 1622
[19] Verpondingen Zoetermeer 1597
[20] Verpondingen Zoetermeer 1628-1634.
[21] Morgenboek 1576 Zoetermeer