Genealogie familie Streng uit Vianen / Polsbroek / Schoonhoven / Haastrecht

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2013.

  

Bij de beschrijving van de lenen van de hofstad Culemborg wordt in Vianen in 1532 een Nikolaas Streng vermeld in verband met een viertel land in Achthoven onder Lexmond.
In 1533 is Claes Streng de oom van Roeloff Streng; deze is in 1541 met Alijt gehuwd, de dochter van Cornelis Sweersz Bosman.
In 1560 wordt een Pieter Streng vermeld over land in Outena (Vianen).
In 1565 wordt opnieuw Pieter Streng Nikolaaszoon vermeld over land in Outena (Vianen).
In 1569 worden te Vianen (100e Penning) vermeld: Peter Strengh, Roelof Strengh, Cornelis Roeloff Strenghs weduwe, Gerrit Strenghs weduwe Anna.
In 1574 wordt Pieter Streng vermeld over een uiterwaard in Achthoven onder Lexmond; hij is dan de H.Geestmeester (armenzorg) te Vianen.
In 1592 wordt op 13 maart Rodulff Streng, eerste secretaris, begraven te Vianen met een grafsteen waarop zijn familiewapen.
In 1601 en 1604 wordt een Nikolaas Streng vermeld over 2 morgen land in Outena (Vianen).
In 1606 en 1607 wordt Nicolaas Strengh als schepen van Vianen, in "NT 173, Transporten Lexmond".
In 1608 wordt Peter Strengh vermeld te Lexmond en zijn weduwe Hillegonda van Bombergen in 1648, in "NT 173, Transporten Lexmond".
In 1610 wordt Claes Strengh vermeld, wonende te Achthoven onder Lexmond, in "NT 173, Transporten Lexmond"
In 1612 (tot sept.1612) wordt Nicolaas Streng vermeld als schepen van Vianen.
In 1613 wordt Peter Nicolaasz Streng vermeld in Vianen, als hij een huis koopt achter de huijsinge van 't Swijnshooft, waar hij waard is.
In 1614 is Peter Streng "weert int Swijnshooft voor de lantpoorte alhier" in Vianen. Na zijn dood wordt zijn weduwe Hillegonda van Bombergen vermeld als waardinne "in den Engel" binnen Vianen (1628). [ORA Vianen]
In 1614 wordt Nicolaas Roelofsz Streng vernoemd te Vianen, waar hij een huis heeft gekocht.
In 1614 wordt Nicolaas Streng vermeld als rentmeester van St. Jan te Utrecht van hun landen in graafschap Culemborg en Bueren en in het land van Gelder.
In 1616 wordt opnieuw een Nikolaas Streng vermeld als buur in Spinhoven (Lexmond).
In 1617 wordt Ida van Esch vernoemd als de weduwe van Nicolaas Streng, bij wie zij vijf kinderen heeft (in 1632: Elisabeth Streng, Aelken Streng, gehuwd met Cornelis Elberts van Schoonderwoert, Emmerentsken Streng, Dirck Streng en Aertgen Streng); ook Peter Streng wordt vernoemd die dan van haar 800 gulden leent.
In 1621 is de weduwe van Nicolaas Streng, Yda van Esch, gehuwd met een Lenert Cornelis, dan vermeld in Lexmond. Nicolaas Streng had bij Ida van Nes een dochter Elisabeth Streng (gehuwd met Jan van Riensbijck, al overleden in 1642), en Alida Streng (gehuwd met Cornelis van Schoonderwoert). Leendert Cornelis overlijdt te Vianen op 1.1.1622 en wordt naar zijn huis op Kersberch (Achthoven) gebracht.
In 1628 wordt Rudolph Streng vermeld als procurator ter camere van Justitie te Vianen.
In 1638 wordt een Rudolph Streng vermeld als leenman van een huis te Vianen.
In 1647 wordt Peter Streng vernoemd, onmondige zoon van de overleden Jan Streng (dd. 25.2.1647 ORA Lexmond, boek 6, fol.133).

wapen van Rudolph Streng te Vianen in 1592
Wapen van Rodulph Streng te Vianen 1592

I. Pieter Streng, geb. ca. 1450. Vermeld in 1506, 1510 en 1518, in Everdingen.
Kinderen bekend:

 1. NN. Streng Pietersz. Volgt II-A.
 2. Nicolaas Pietersz Streng. Volgt II-B.

II-A. NN. Streng Pietersz, geb. 1480. Overleden voor 1535.
Huwt Geertruida Woutersdr Crol Rutgersz, overleden na 1538.
Kinderen bekend:

 1. Rudolf Streng, geb. ca. 1510. Volgt III-A.
 2. Machteld Streng. Huwt rond 1544 Gijsbert van Dichteren. Kinderen: Geertruida van Dichteren (geb. ca. 1545)

II-B. Nicolaas Streng Pietersz, geb. circa 1485.
Huwt circa 1510 Aleid Koevoet
Kinderen bekend:

 1. Pieter Nicolaasz Streng, geb. ca. 1515. Volgt III-B.

III-A. Rudolf Streng, geb. ca. 1510, neef van Nicolaas Streng Pietersz en zoon van Geertruida Woutersdr Crol Rutgersz. Overleden 13 maart 1592. (Zie familiewapen boven)
Huwt circa 1538 Cornelia, dochter van Cornelis Bosman Sibertsz.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Rudolfz Streng. Zijn weduwe wordt vernoemd in 1569.
 2. ? Gerrit Streng. Zijn weduwe Anna wordt vernoemd in 1569.
 3. Nicolaas Rudolfsz Streng. Volgt IV-A.

III-B. Pieter Nicolaasz Streng, geb. ca 1515. Overleden 1593.
Vermeld vanaf 1544. Vermeld als kerkmeester van Vianen 1562-1565. Vermeld als H.Geestmeester te Vianen in 1574.
Geen huwelijk vermeld.

IV-A. Nicolaas Rudolfsz Streng, rentmeester. Geb. circa 1542, zoon van Rudolf Streng en Cornelia Bosman. Vermeld vanaf 1603. Overleden 1617.
Huwt (1) NN.
Kinderen:

 1. Pieter Nicolaasz Streng, geb. ca. 1565. Volgt V-B.

Huwt (2) circa 1603 Ida van Esch. Zij hertrouwt 1619 Leendert Cornelisz. Volgt IV-B.
Kinderen vermeld in 1617:

 1. Elisabeth Streng. Zij huwt Jan van Riensbijck.
 2. Alida 'Aeltken' Streng. Zij huwt Cornelis Elberts van Schoonderwoerd.
 3. Emmerensken Streng.
 4. Dirk Nicolaasz Streng. Volgt V-C.
 5. Aertgen Streng.

IV-B. Leendert Cornelisz. Overleden in 1622 in Achthoven onder Lexmond.
Huwt (1) NN.
Kinderen verondersteld:

 1. ? Claes Leendertsz Streng, geboren v��r 1600, ovl. v��r 1649. Woonde in Vlist. Zie V-D.
 2. ? Cornelis Leenderts, geboren zeker voor 1600, overleden v��r 1649. Woonde in Vlist. Zie V-E.
  Mogelijk gaat het om zijn vrouw Neeltgen Leenders.

Huwt (2) 1619 Ida van Esch, weduwe van Nicolaas Rudolfsz Streng.

V-A. Willem Streng, geb. circa 1560. Ouders onbekend.
Kinderen:

 1. Balten Willemsz Streng. Zie VI-B.
 2. Cornelis Willemsz Streng. Zie VI-C.

V-B. Pieter Nicolaasz Streng. . Waard in het Swijnshoofd in Vianen. Overleden voor 1628.
Huwt Hillegonda van Bombergen, overleden na 1648.
Kinderen verondersteld:

 1. ? Cornelis Pietersz Streng. Volgt VI-E.
 2. ? Arien Pietersz Streng. Volgt VI-F.

V-C. Dirk Nicolaasz Streng, geb. ca. 1610, zoon van Nicolaas Streng en Ida van Esch.
Vermeld in 1632.

V-D. Claes Leendertsz Streng, overleden v��r 1.4.1649 te (of rond) Vlist & Bonrepas. Moet rond 1600 geboren zijn. Woonden in Vlist.
Kinderen vermeld op 24.5.1652; [ORA Vlist & Bonrepas in NA, afd ZH, NT # 285: 1583-1685 en #3/415]

 1. Leendert Claesz (Streng), geb. circa 1620.
 2. Jan Claesz (Streng)
 3. Aertgen Claes, in 1652 al gehuwd met Reyer Claesz
 4. Annitgen Claes, in 1652 al gehuwd met Jan Jansz
 5. Neeltgen Claes, in 1652 nog ongehuwd.

V-E. Cornelis Leenderts, overleden v��r 1649. Woonden in Vlist.
Huwt Neeltje Leenderts. (Mogelijk is zij de voordochter van Leendert Cornelisz, gehuwd met Ida van Esch, weduwe van Nicoolaas Streng).
Kinderen:

 1. Leendert Cornelisz: geb. ca. 1620. ? Zie VI-G. Erfgenaam van Cornelis Leenderts, zijn vader, in 1.4.1649. Verkrijgt in 1649 land in Vlist van erfgenamen van Claes Leendertsz Streng.
 2. Jan Cornelis, vermeld in 1649 [ORA Vlist 3/396]
 3. Magdaleentje Cornelis, weduwe van Jan Dirksz, vermeld in 1672 als zus van Leendert Cornelis en dochter van Neeltje Leenderts. [ORA Vlist 3/504]
 4. Annigje Cornelis, in 1649 al gehuwd met Gijsbert Jansz Blokland, de jonge. [ORA Vlist, # 3/396 en 4 29]

VI-A. Rudolf Streng, mr. Vermeld in 1628 en 1638 als Procurator van Justitie te Vianen. Ouders onzeker.

VI-B1. Balten Streng, geb. ca. 1590. Ouders onbekend.
Kinderen:

 1. Cornelis Balten Streng, geb. ca. 1615. Zie VII-A.
 2. Gerrit Balten Streng. Zie VII-B.

VI-B2. Balten Willemsz Streng, woont te Schoonhoven op 31.12.1632 en machtigt dan zijn vrouw om zijn zaken waar te nemen. Mogelijk de Balten Strange van Schoonhoven, die quartiermeester is onder capiteyn Mus.
Gehuwd met Weijntge Cornelisdr.
Kinderen verondersteld:

 1. Geertje Baltens Streng / Strang. Huwt Schoonhoven 17.7.1656 Gerrit Dirksz Vuyck, uit Langerak.

VI-C. Cornelis Willemsz Strengh, (proviantschipper onder capiteyn Antony Verhair), vermeld te Rotterdam als wonende te Schoonhoven op 8.6.1628.

VI-D. Jacob Streng. Ouders onbekend.
Kinderen verondersteld:

 1. Merrichje Jacobs van der Streng. Huwt Schoonhoven 14.8.1654 Rombout Gillisse, uit Breda. Kinderen: Angenieta Gillisse (ged. 14.5.1656 Schoonhoven). Rombout Dielissen / Gillisen, uit Breda, hertrouwt te Schoonhoven op 22.4.1658 met Jannichje Staets, weduwe van Jan Hendriks de Bruijn (kind Adriana te Schoonhoven gedoopt op 26.10.1659).
 2. Geertje Jacobs Streng. Huwt Schoonhoven 25.11.1661 Jan Jansz de Koninck. Kinderen: Angenietje de Koninck (geb. 1.4.1663 Schoonhoven); Angenietje de Koninck (geb. 11.1.1665 Schoonhoven). Jan de Koninck zal nog 2x hertrouwen.

VI-E. Cornelis Pieterse Streng, afkomstig uit Schoonhoven.
Huwt Rotterdam 27.7.1625 Maertgen Elants, jd uit Rotterdam

VI-F. Arien Pietersz Streng / Strench, verm. geb. ca. 1600 Schoonhoven; vermeld te R'dam in 1648; overleden en begraven Breda 21.12.1668. Arij Pieterse Strengh: vermeld als doopgetuige te Rotterdam op 23.9.1668 voor doop van kind van Jan Claase Boon.
Huwt (1)Gooltgen / Geertgen Arijens, begraven Breda 1.4.1647.
Kinderen bekend:

 1. Pieter Ariens Streng, geb. ca. 1625. Zie VII-C.
 2. Sara Arijensdr Streng, ged. Delft 30.1.1632. Doopgetuige te R'dam voor kind van Arij Boon op 12.11.1711; doopgetuige 1713 R'dam.
 3. Jacomijne Arijens Streng, ged. Delft 9.3.1636, (uit Breda bij huwelijk); getuigen: Cornelia Arijens en Machteld Arijensdr. Begraven Vlaardingen jan. 1712.
  Huwt Overschie/Rotterdam 14.4.1664 Philip Barents Loncq. Vermeld als doopgetuige te R'dam in 1703 en 1708. [http://www.vicpoolen.scarlet.nl/poolen.htm#215]
 4. Anna Arijens Streng, geb. Breda, huwt Rotterdam 23.11.1666 Jan Claesz Boon. Arijen Pietersz Strengh is doopgetuige op 23.9.1668 voor Arij Boon, kind van Jan Claesse Boon.
  Kinderen: Arij Boon (ged. Rotterdam 23.9.1668; getuigen: Arij Pieterse Strengh, Magrietie Samuels, Arij Arijense Stengh, Alette Smits, Jaepie Claes); Arij Jan Boon (ged. Geref. Rotterdam 23.2.1670; getuigen: Arij Jorisse van der Quack, Machteld Arijense Strengh, Arij Arijense Strengh, Aletta Smits en Grijrtie Marsians); Maria Jan Boon (ged. Geref. Rotterdam 1.11.1676; getuigen: Japick Jansse van der broeck en Maria Strengh).
 5. Arien Ariensz Streng, doopgetuige voor kind van Jan Claessse Boon in R'dam in 1668 en 1670. Adrijaan Streng, bejaarde jongeman, begraven te Rotterdam op 2.10.1703, wonende onder Keijzersbrug; begraven Nieuwe Kerkhof. Vermeld als doopgetuige op 23.2.1670 voor kind van Anna Arijense Strengh en Jan Claesz Boon.
 6. Machtelt Arijense Strengh, doopgetuige voor kind van Pieter in 1651 te R'dam; doopgetuige voor kind van Anna Arijens Strengh en Jan Claesse Boon op 23.2.1670. Nog vermeld op 12.11.1711 te Rotterdam als doopgetuige, samen met Sara Strengh voor kind van Arij Boon.
 7. Maria Streng, doopgetuige te R'dam voor kind van Jan Boon in 1676 en 1708.

Huwt (2) Delft 20.8.1650 Margrietie 'Grietgen' Samuels.

VI-G. Leenderts Strenghen, geb. ca. 1620; ouders en afkomst onbekend. Hij woonde waarschijnlijk in Noord-Polsbroek. Overleden v��r 17.10.1669. (Mogelijk zoon van een Nicolaas Streng).
(Mogelijk ca. 1645 gehuwd met een dochter van Gerrit Verluen/Verleun).
Kinderen:

 1. Maria Leenderts Strengh huwt Pieter Aertsen van Vliet.
  Hun (enige?) dochter Cornelia van Vliet wordt RK gedoopt te Haastrecht op 20.10.1673.
 2. Cornelia 'Neeltje' Leenderts Streng, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet.
  Huwt (1) Haastrecht 12.12.1674 Ewijt Ariens van Vliet.
  Huwt (2) Haastrecht 11.1.1693 (als weduwe van Eewit Ariensz van Vliet) met Arien Ariensz Kannige, weduwnaar van Lijsbet Gijsbertsdr Schijff, met wie hij op 17.5.1689 te Haastrecht trouwde.
  Arien wordt in 1730 vernoemd als weeskind van deze Arij Ariensz Kannigje, die gehuwd was met Neeltje Leenderts Streng (vermeld in haar testament).
 3. Claes Leendertsz Strenger, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet.VII-E.
 4. Arij Leendertsz Strenger, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet. VII-F.
 5. Jan Leendertsz Strenger, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet. VII-G.
 6. Jochem Leendertsz Strengen, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet, vanwege delictum van neerslag.
 7. Gerard Leendertsz Strenghen, geb. ca. 1650; vermeld op 17.10.1669 (als minderjarige) te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet. Zie VI-H.

VII-A. Cornelis Balten Streng, geb. ca. 1615. Overleden Delft 26.9.1700.
Huwt Lydewij Abramsz de Hoet, begraven (Oude Kerk) te Delft 22.4.1697, als huisvrouw van Cornelis Strengh.
Kinderen verondersteld:

 1. Balten Cornelisz Streng, ged. Delft 28.8.1642; getuigen: Gerrit Balten en Trijntje Cals. Zie VIII-A.
 2. Maria Strengh, doopgetuige in 1675. Maria Streng huwt Claas Coning. Kinderen: Lijdia Coning (ged. Delft 8.11.1695; getuigen: Cornelis Streng en Lydia de Hoet).

VII-B. Gerrit Balten Streng, vermeld als doopgetuige voor kind van Cornelis Balten Streng, te Delft in 1642.

VII-C. Pieter Adriaensz Streng / Strengh / Strench, geb. ca. 1625, jongeman van Breda, steenhouwer te Rotterdam, wonende op de Blaeck op 19.1.1664, maken elkaar tot erfgenaam in testament.
Pieter Streijnch, steenhouwer begraven in Princekerk te Rotterdam op 7.10.1671, man van Martijntie Cornelis.
Huwt Rotterdam 19.5.1647 Catharina van der Mijl, jongedochter van Breda, wonende te Breda, met attest van Breda dd. 4.6.1647..
Kinderen bekend:

 1. Adrijaen Pietersz Strench, ged. Geref. Rotterdam 3.4.1648; getuigen: Adrijaen Pieterse Strench en Cornelia van Alphen.
 2. Cornelia Pieters Strengh, ged. Geref. Rotterdam 8.8.1651; getuigen: Grietje Samewels en Machteltge Areijens.
  Huwt Rotterdam 27.6.1677 Heijndick Gardenier, uit Den Haag.
 3. Catrijna Streng, vermeld als doopgetuige te R'dam in 1662, met Adriaen en Maijken Streng.
 4. Maijken Streng, vermeld als doopgetuige te R'dam in 1662, samen met Adrianen en Catrijna Streng.

VII-D. Johannes Streng, geb. ca. 1619.
Kinderen bekend:

 1. Leendert Jansz Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 21.12.1644; getuige: Peter Laurens Peets.

VII-E. Claes Leendertsz Streng, vermeld in 1669 te Haastrecht bij overleden van Floris Jansz van Vliet.

VII-F1. Arien Leendertsz Streng, geb. ca. 1645. Vermeld in Haastrecht op 17.10.1669 met zijn broers en zus.
Kinderen verondersteld:

 1. Leendert Arentse Strengh, geb. v��r 1675. Zie VIII-B.

VII-F2. Adriaen Strengh, wonende te Breda. Ouders onbekend.
Huwt Breda 19.12.1694 Dingena Pays, wonende te Breda. Digna Beijs, weduwe van Adriaen Strengh, huwt te Princenhage 1.3.1705 Andries van der Laar, geb. Breda.

VII-G. Jan Leendertsz Streng, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet.
Kinderen verondersteld:

 1. Leendert Jansz Strengh, geb. ca. 1672. Zie VIII-C.

VII-H. Gerrit Leenderts Strenghen, vermeld op 17.10.1669 te Haastrecht, bij het overlijden van Floris Jansz van Vliet. Woonde te Rosendaal (bij Haastrecht) bij zijn huwelijk in 1674. (Is hij voor de tweede keer gehuwd in Lopik?)
Zijn voogd was in 1674 Floris Gerritsz (van der Sluis), zijn oom is Jacob Gerritsz Verluen, en Jan Jansz Boer is zijn neef.
Huwt (onder huwelijkse voorwaarden) Haastrecht 15.4.1674 Maria Ariens van Vliet, jd. afkomstig uit Boven-Haastrecht. Zij is de zus van Emet Aryensz van Vliet en Trijntgen Ariens van Vliet. Haar voogden in 1674 zijn: Emet Pieterse van Beijeren, Jan Pieters en Jan Pietersz Versloot.
Kinderen verondersteld:

 1. Adrianus Gerritsz Streng, ged. RK Haastrecht 9 febr. 1676.
 2. Nicolaas Gerritsz Streng, ged. RK Haastrecht 8 aug. 1677.
 3. Anna Gerrits Streng, ged. RK Haastrecht 21 okt. 1678.
 4. ? Leendert Gerritsz Streng, geb. ca. 1684. Zie VIII-D.
 5. ? Floris Gerritsz Streng, geb. ca. 1688 Haastrecht. Zie VII-D. Hij geeft op 30.8.1727 te Reeuwijk het overlijden van Jan Ariens van Vliet aan.
 6. ? Jan Gerritsz Streng, geb. ca. 1690 Haastrecht. Zie VIII-F.
 7. ? Arien Gerritsz Streng, geb. ca. 1694 Haastrecht. Zie VIII-G.

VIII-A. Balten Cornelisz Streng, ged. Delft 28.8.1642, zoon van Cornelis Baltensz Streng en Lydewij Abrahams de Hoet.
Huwt Den Haag 23.1.1667 Aaltge Jans van der Hoef / Verhoeven, jd.
Kinderen:

 1. Daniel Streng. Zie IX-A.
 2. Abraham Streng. Zie IX-B.
 3. Cornelis Baltensz Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 27.10.1673; getuigen: Cornelis Baltensz, Lydia Abrahams en Cornelia Ariens. Zie IX-C.
 4. Balte Streng, geb. Den Haag 4.8.1675; getuigen: Jan Abrahams, Ary van Brakel, Cornelia Jans en Maria Strengh.
 5. Maria Strengh. Huwt Claas Coning. Kinderen: Lijdia Coning (ged. Delft 8.11.1695; getuigen: Cornelis Strengh en Lidia de Hoet)

VIII-B. Leendert Arentse Strengh, jm. wonende te Noordzijde Polsbroek.
Huwt Polsbroek 18.7.1694 Annechje Ariens van der Straed, jd van Noordzijde Polsbroek (a-catholica).
Kinderen verondersteld:

 1. Eva Streng, ged. RK Polsbroek 25.1.1695; doopgetuige: Maritje Cornelis.
 2. Adrianus Streng, ged. RK Polsbroek 17.8.1695.
 3. Cornelius Streng, ged. RK Polsbroek 22.1.1697; doopgetuige: Maritjen Cornelis.
 4. Maria Streng, ged. RK Polsbroek 22.2.1699; doopgetuige: Lijntje Wouters.
 5. Leonard Streng, ged. RK Polsbroek 22.8.1700; doopgetuige: Lijntje Wouters.
 6. Leonard Streng, ged. RK Polsbroek 19.10.1701; doopgetuige: Lijntje Wouters.
 7. Maria Streng, ged. RK Polsbroek 20.9.1703; doopgetuige: Lijntje Wouters.
  Marrigje / Marghje Leenderts Streng, jd van Noord Polsbroek, huwt Polsbroek 6.12.1739 Herman Claesse van Dulst, jm van Giesen-Ouwkerk.
 8. Petrus Streng, geb. Polsbroek; ged. RK Cabauw 8.9.1708; doopgetuige: Marigje Claes.
 9. Adriana Streng, geb. Polsbroek; ged. RK Cabauw 24.9.1709; doopgetuige: Claesje Jaspers.

VIII-C. Leendert Jansen Strengh, jm van Benschop.
Huwt NH Lopik / Cabauw 16.12.1697; huwt (huwelijkse voorwaarden) te Utrecht 3.12.1697 Jannichje Willems, uit Lopik, weduwe van Aert Gerrits de Lange. Zie Notaris E. van Oostrom te Utrecht.

VIII-D. Leendert Gertse Streng, op Lexmond.
Huwt Lexmond Aaf de Lange.
Kinderen:

 1. Eegie Streng, ged. Lexmond 7.11.1709; doopgetuige: Lijsbet de Lange.

VIII-E. Floris Gerritsz Streng, geb. ca. 1688 Haastrecht. Woont in Lant van Stijn. Overleden Reeuwijk 11.5.1773.
Huwt Haastrecht (?) ca. 1712 Geertje Cornelisse van der Kats, overleden Reeuwijk 10.11.1729.
Kinderen:

 1. Gerrit Streng, overleden 28.10.1712.
 2. Gerardus Streng, ged. Haastrecht 15.12.1716, met als getuigen: Ifje Cnelis den Boer. zie IX-D.
 3. Cornelia Streng, geb. Haastrecht 30.9.1719; overleden Reeuwijk 9.8.1724.
 4. Emerentia Streng, ged. Haastrecht 20.7.1724. Emmetje Florisdr Streng overlijdt 21.6.1725.
 5. Cornelis Streng, geb. Haastrecht 26.5.1726 : zie IX-E.
 6. Maria Florisdr Streng, overleden 21.7.1731.

VIII-F. Jan Gerritse Streng, geb. ca. 1690 Haastrecht. Moet vóór 1745 naar Reeuwijk verhuisd zijn. Overleden te Reeuwijk 8.1.1773.
Huwt Oudewater / Haastrecht 5.11.1716 / 24.11.1716 Iefje Knelisse den Boer.
Kinderen:

 1. Gerardus Jansz Streng, ged. Haastrecht 4.1.1717, met als getuige Geertje Knelis Kats. Zie IX-F.
 2. Nicolaas Jansz Streng, geb. Haastrecht 9.5.1721, met als getuige Willempje Knelis Boer uit Stolck. Zie IX-G.

VIII-G. Arien Gerritse Streng, geb. ca. 1694 Haastrecht / Stolwijk. Wordt bij eerste huwelijk vermeld als zijnde uit "Looepick" (??).
Huwt (1) Haastrecht (o.t. ook in Stolwijk) 17.11.1715 Neeltje Cornelis Stoorman, met als getuigen: Leendert Kribbe en Arjen Piterse Keijser. Geen kinderen bekend in Haastrecht of Stolwijk uit dit huwelijk.
Huwt (2) Stolwijk / Haastrecht 10.1.1719 Maria Pieters Buijs.
Kinderen uit (2):

 1. Gerardus Arisz Streng, geboren Haastrecht 11.9.1720; doopgetuige: Ifje Knelis den Boer. Zie IX-H.
 2. Johannes Arisz Streng, ged. Haastrecht 25.8.1722; doopgetuige: Lijsbeth Jans Schouten in Stolck. Zie IX-I.
 3. Winanda Streng, geb. Haastrecht 7.3.1724; doopgetuige: Marrigje Gerrits Backer uit Stolck (= Stolwijk).
  Wijntje Ariens Streng huwt 22.10.1762 Pieter Ariens van Vliet. Zij overlijdt te Reeuwijk 5.3.1764.
 4. Edmundus Streng, geb. Haastrecht 19.6.1727: zie IX-J.
 5. Maria Streng, geb. Haastrecht 3.2.1730
 6. Maria Streng, geb. Haastrecht 3.5.1731. (Marrigje Ariens Streng huwt Cornelis Pieters Vermeulen, die overlijdt te Haastrecht 26.10.1799, als weduwnaar van Marrigje Ariens Streng)
 7. Adrianus Streng, geb. Haastrecht 24.5.1734: zie IX-K.
 8. ? Leendert Streng, geb. ca. 1734. Zie IX-L.

VIII-H. Dirk Leendertse Strengh, soldaat, geb. ca. 1708. Dirk Streng overlijdt te Den Haag op 18.7.1783, dan 75 jaar oud.
Huwt (Hoogduitse Kerk) Den Haag 25.4.1728 / 9.5.1728 Anna Coster (Ooster) Schade / Schadu�, jd geb. en wonende te Den Haag.
Kinderen bekend:

 1. Barta Streng / Stren, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 23.4.1730; getuigen: Jan van Suijlen, Maria de Langen en Lijsje de Langen. Overleden Den Haag 27.10.1808, dan 79 jaar oud, weduwe van Jean Louis Aubert en van Johannes Pauli. Huwt (1)(Scheveningse Kerk) Den Haag 4.5.1755 Jan Paulis, uit Den Haag. Huwt (2), als weduwe van Joh.Paulis te (Schev. Kerk) Den Haag 30.3.1788 Jean Louis Aubert.
 2. Johanna Streng, ged. Den Haag 16.12.1731; getuigen: Lijsbeth van Dorse en Maria van Santen.
 3. Dirk Streng, ged. (Kloosterkerk) Den Haag 29.5.1733; getuigen: Lijsbeth van Dorste en Maria van Sante.
 4. Arnoldus Streng, ged. (Kloosterkerk) Den Haag 13.1.1736; getuigen: Elisabeth van Dorste, Maria van Santen en Coster Schade. Zie VIII-M.
 5. Maria Streng, ged. (Hoogduitse Kerk) Den Haag 4.6.1738; getuyigen: Ooster Schadu� en Maria van Sante.
 6. Pieternella Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 21.8.1740; getuigen: Maria van Santen.
 7. Dirk Stren, ged. (Kloosterkerk) Den Haag 11.1.1743; getuigen: Aagje Stren. Dirk Streng overlijdt te Den Haag op 7.6.1765, dan 22 jaar oud, veroordeeld door de krijgsraad met het koort tot de dood.
 8. Bastiaan Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 6.12.1744; getuige: Lijsbeth Valdez.
 9. Alberta Stren, ged. (Groote Kerk) Den Haag 1.2.1747; getuigen: Aegt de Lange en Marijtje de Lange, genaamd van Santen.

IX-A. Daniel Streng, jm. Schipper van Den Haag op Middelburg in Zeeland op 13.5.1694. Daniel Streng overlijdt te Den Haag op 28.1.1708.
Huwt Den Haag 13.4.1681 Maria van der Harst, jd geb. en wonende Den Haag.
Kinderen:

 1. Clara Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 15.10.1684; getuigen: Lidea Strengh en Rickje van der Harst.
 2. Lydia Strengh, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 8.12.1686; getuigen: Cornelis Baltensz Strengh en Lydia de Hoet.
 3. Clara Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 1.3.1689; getuigen: Jacob van der Harts en Ricky van Leeuwen.
  Huwt Den Haag 12.11.1724 Pieter Coppens, jm. uit Den Haag.
 4. Jacoba Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 28.5.1690; getuigen: Cornelis Streng en Gerritje van der Harst.
 5. Cornelis Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 23.9.1691; getuigen: Cornelis Streng en Lydia de Hoet.
 6. Klaas Streng, ged. (Kloosterkerk) Den Haag 27.11.1693; getuigen: Klaas Koning en Maria Streng. Zie X-A1.
 7. Jacobus Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 23.9.1696; getuigen: Pieter van Heemstede en Gerardina van der Harst.
 8. Klaasje Streng, ged. (Kloosterkerk) Den Haag 11.9.1699; getuigen: Pieter van Heemste en Gerardina van der Harst.

IX-B. Abraham Strengh, jm. Overleden te Den Haag 24.8.1716.
Huwt (1)(Hoogduitse Kerk) Den Haag 21.4.1697 Catharina Visbach / Visbag, geb. en wonende te Den Haag.
Kinderen bekend:

 1. Balthasar Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 26.1.1698; getuigen: Kornelis Streng en Maria Streng.
 2. Hendrik Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 10.1.1699; getuigen: Hendrik Visbag en Jacobmina Groenesteijn.
 3. Aaltje Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 14.2.1700; getuigen: Klaas Konink en Maria Konink. Alida Streng overlijdt te Den Haag op 13.10.1758, dan 58 jaar oud., aan borstziekte en waterzugt. Alida Streng huwt (Scheveningse Kerk) Den Haag 14.3.1723 Hendrik van Spijk, gewoond hebbende te Amsterdam.
 4. Balthasar Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 6.8.1702; getuigen Daniel Streng en Maria van der Harst
 5. Lydia Streng, ged. (Kloosterkerk) 20.11.1705; getuigen: Bernardus van Spijk en Maria Visbag.
 6. Abraham Strengh, overleden Den Haag 1709.
 7. Abraham Streng, de jonge, overlijdt Den Haag 24.4.1710.
 8. Jacobmina Streng, ged. (Kloosterkerk) Den Haag 18.2.1711; getuigen: Hendrik Visbag en Jacobmina Groenesteijn.

Huwt (2) (Nieuwe Kerk) Den Haag 18.5.1710 Margaretha Brugmat / Brugmont / (van) Brugmans, jd van Asperen.
Kinderen:

 1. Lydia Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 28.1.1714; getuigen: Johanna en Hillegond van den Brand.
 2. Johanna Streng, ged. Den Haag 14.7.1715; getuigen: Kornelis van Outheusden en Johanna Bol.

IX-C. Cornelis Baltensz Strengh, ged. Den Haag 27.10.1673, zoon van Baltus Streng en Aaltje Jans Verhoeven.
Huwt te Den Haag.

IX-D. Gerardus 'Gerrit' Flore Streng, geb. Land van Steijn, ged. Haastrecht 15.12.1716, zoon van Floris Streng en Geertje Cornelisse van der Kats. Overleden Reeuwijk 16.6.1783.
Huwt (1) Reeuwijk 31.1.1745 Maria Cornelisse Verkleij / Kleij, jd van Reeuwijk; overleden Reeuwijk 2.6.1751.
Kinderen:

 1. Gertrudis Streng, ged. Haastrecht 25.10.1746. Geertje Gerritse Streng huwt 8.4.1773.
 2. Maria Streng, ged. Haastrecht 13.12.1747. Marrigje Gerritsdr Streng overleden 5.12.1749.
 3. Dirkje Streng, geb. Land van Steijn, ged. Haastrecht 23.7.1749; overleden Snelrewaard 3.6.1827, oud 77 jaar, weduwe van Gijsbert Vergeer.
  Huwt Reeuwijk 9.4.1772 Gijsbert Vergeer, jm uit Lange Linschoten.
  Kinderen: Cornelis Vergeer (geb. 1781 Linschoten, huwt Hoenkoop 15.2.1828 Cornelia den Houdijker, geb. 1794 Rozendaal gem. Haastrecht, dr van Cornelie den Houdijker en Agatha van Vliet); Sijmen Vergeer (geb. ca. 1782; overleden Snelrewaard 27.8.1847, oud 65 jaar, echtgenoot van Cornelia Blom); Cornelia Vergeer (geb. 1785 Linschoten, huwt Linschoten 3.4.1817 Johannes van der Vlist, geb. 1785 Montfoort, zn van Fredrik van der Vlist en Lijsje Rietveld); Petrus Vergeer (geb. ca. 1787; overleden Oudewater 26.1.1857, oud 70 jaar); Johannes Vergeer (geb. 1788 Linschoten; overleden Oudewater 3.2.1863, oud 75 jaar, en weduwnaar van Johanna Verhooren; huwt Barwoutswaarder 24.5.1823 Johanna Verhooren, 21 jaar, uit Waarder, dr v Jacobus Verhooren en Anna Pols); Geertje Vergeer (geb. ca. 1792; overleden Snelrewaard 23.12.1822, ongehuwd).
 4. Cornelis Streng, ged. Haastrecht 16.5.1751. Zie X-B.

Huwt (2) Haastrecht 25.11.1753 Emerentiana 'Emmetje' Crijnen Boef. Overleden te Reeuwijk 20.1.1765.
Kinderen:

 1. Quirinus Streng, ged. RK Haastrecht 10.9.1754; getuige: Adriana Boef. Zie X-C.
 2. Gerardus Streng, ged. Haastrecht 19.9.1755; getuige: Marichie Flore Streng. Zie X-D.
 3. Maria Streng, ged. Haastrecht 9.11.1756; getuige: Emetie Cornelisse van Velsen.
 4. Floris Streng, geb. en ged. Haastrecht 10.8.1758. Zie X-E.
 5. Petrus Streng, geb. Haastrecht 11.4.1760 (lant van Stijn), ged. Haastrecht 15.4.1760; getuigen: Emmetje van Velse. Zie X-F.
 6. Maria Streng, ged. Haastrecht 17.12.1762; getuige: Maria Streng, uit lant van Stijn.
 7. Maria Streng, geb. Haastrecht 29.3.1764; getuige: Elisabeth Janse Trots, uit lant van Stijn.

IX-E. Cornelis Florisz Streng, ged. Haastrecht 26.5.1726, zoon van Floris Streng en Geertje Cornelisse van der Kats. Overleden Reewuwijk 12.9.1750.

IX-F. Gerardus Janse Streng, geb. Haastrecht 4.1.1717, zoon van Jan Gerritsz Streng en Iefje Knelisse den Boer. Gerrit Streng, vader van Jan en Cornelis Streng, overlijdt te Reeuwijk op 6.3.1804.
Huwt Reeuwijk 7.1.1748 Helena Huyberts Blonck, geb. Reeuwijk 19.10.1726, dochter van Huybert Jacobse Blonck (+ 19.11.1753) en Cornelia Willemse Ham (+ 22.4.1775). Overleden Reeuwijk 31.10.1793.
Kinderen:

 1. Joannes Streng, geb. Reeuwijk 1.2.1750. Jan Streng is aangever van overlijden van zijn moeder op 31.10.1793 te Reeuwijk. Zie X-G.
 2. Wilm/Willem Streng, geb. Reeuwijk 6.8.1760. Overleden te Drongelen 6.1.1818, oud 58 jaar; vermeld in register van Reeuwijk dd. 14.1.1818.
 3. Geertrudis Streng, geb. Reeuwijk 22.7.1763; overleden 6.9.1788. Geertruy Gerritse Streng huwt Reeuwijk 28.10.1787 Leonardus Jansz Straver. Kinderen bekend: Cornelis Straver (geb. Reeuwijk 4.9.1788; getuigen: Joannes Streng en Lena Blonk).
 4. Cornelius Streng, geb. Reeuwijk 15.1.1769. Zie X-H.

IX-G. Nicolaus Janse Streng, geb. Haastrecht 9.5.1721, zoon van Gerrit Jansz Streng en Iefje Knelisse den Boer.
Huwt (1) Reeuwijk 5.1.1744 Geertrudis Huyberts Blonck, geb. Reeuwijk 20.2.1725, dochter van Huybert Jacobse Blonck en Cornelis Willmse Ham.
Kinderen:

 1. Eva Streng, geb. Reeuwijk 11.7.1745.
 2. Wilhelmus Streng, geb. Reeuwijk 12.1.1747.
 3. Cornelia Streng, geb. Reeuwijk 2.10.1748. Cornelia Klaase Streng, wonende op Zuijdwijk, huwt Reeuwijk 8.11.1776 Aart Cornelisz, wonende in Land van Steijn.
 4. Elisabeth Streng, geb. Reeuwijk 5.1.1750; overleden Reeuwijk 21.10.1750.

Huwt (2) als Claas Janse Streng te Reeuwijk 4.3.1753 Marytie Leendertse van der Laan.
Kinderen:

 1. Wilm Streng, geb. Reeuwijk 8.06.1753
 2. Geertie Streng, geb. Reeuwijk 16.5.1754 (ovl.vóór 1759)
 3. Helena Streng, geb. Reeuwijk 23.2.1756
 4. Wilhelmus Streng, geb. Reeuwijk 22.2.1757.
 5. Jefje Claesdr Streng, geb. Reeuwijk ca. 1758. Huwt Reeuwijk 1779 Gerrit Frederikse van der Laan.
 6. Wilhelmus Streng, geb. Reeuwijk 16.2.1758. Zie X-I.
 7. Geertie Streng, geb. Reeuwijk 11.4.1759.
 8. Geertruidis Streng, geb. 10.4.1760. Geertje Nicolaasdr Streng huwt Reeuwijk 2.4.1784 met Johannes Abrahamse Verbij (geb. 20.2.1753 te Reeuwijk, zoon van Abraham Dirkse Verbij en Marijtje Leenderts van Hoorn). Kinderen. ( Zie: http://home.kabelfoon.nl/~avniewb/html/dat6.htm#48)

IX-H. Gerardus Arisz Streng, geboren Haastrecht 19.12.1720, zoon van Arien Gerritse Streng en Maria Pieters Buijs.
Gerardus Streng, waarschijnlijk zoon van Arien Gerritsz Streng, huwt te Haastrecht 22.2.1756 Marigje/Maria Verheul
Kinderen:

 1. Maria Streng, geb. Haastrecht 4.12.1756; getuige: Wijntie Arisse Streng uit Stolk
 2. Adriana Streng, geb. Haastrecht 10.6.1759.
 3. Albertus Streng, geb. Haastrecht 11.9.1760, ged. Hazerswoude/Haastrecht 17.9.1760; getuigen: Lena Sluijs. Zie X-J.
 4. Maria Streng, geb. Haastrecht 19.1.1762.; getuigen: Winanda Streng; ouders uit Stock.
 5. Adrianus Streng, geb. Haastrecht 30.9.1763; getuige; Maria Streng, uit Stolck.
 6. Cornelis Streng, geb. Haastrecht 15.1.1765; getuige: Judith Verheul, uit Stolck. Zie X-K.
 7. Winanda Streng, ged. RK Haastrecht 6.11.1766; getuige: Merigje Streng, uit Stolwijk.
  Weijntje Streng overlijdt te Haastrecht 17.4.1794, huisvrouw van Pieter Dorst
 8. Adrianus Streng, geb. RK Haastrecht 27.7.1768; getuigen: Wilhelmina en Jannigje, uit Stolwijk.
 9. Arie Streng, ged. RK Haastrecht 7.4.1770; getuige: Antonia Janse Sluijs.
 10. Helena Streng, geb. Haastrecht 29.8.1771.

IX-I. Johannes Arisz Streng, ged. Haastrecht 25.8.1722, zoon van Arien Gerritse Streng en Maria Pieters Buijs.
Jan Streng is overleden te Haastrecht op 8.12.1814, als weduwnaar, oud 92 jaar, aangifte door Joris de Jong, 42 jaar, neef van de overledene, samen met Klaas Verhoeck en Hendrik Spruit, geburen.

IX-J. Edmundus Arisz Streng, geb. Haastrecht 19.6.1727, zoon van Arien Gerritse Streng en Maria Pieters Buijs.

IX-K. Adrianus Arisz Streng, geb. Haastrecht 24.5.1734, zoon van Arien Gerritse Streng en Maria Pieters Buijs.

IX-La. Leendert Streng, wonen te Polsbroek; zou te Haastrecht overleden zijn. Leendert Streng overlijdt te Haastrecht op 9.4.1812, oud 78 jaar.
Huwt Heijltje Kuijff.
Kinderen bekend:

 1. Arij Streng, geb. ca. 1756. Zie X-L.
 2. Adrianus Streng, geb. Polsbroek ca. 1769. Zie X-M.

IX-Lb. Leonardus (Arense) 'Leendert' Streng.
Huwt Cabauw 30.1.1754 Helena 'Heijltje' / Aaltje Compeer.
Kinderen bekend:

 1. Anna Strien, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 30.3.1754; doopgetuige: Cornelia Strien.
 2. Adrianus Strien, geb. Polsbroek; ged. RK Cabauw 12.6.1755; doopgetuige: Adriana Cornelia Strien.
 3. Arius Strien, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 28.6.1756; doopgetuige: Hendrica de Jong.
 4. Adriana Strien, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 24.12.1757; doopgetuige: Hendrica de Jong.
 5. Helena Strien, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 2.6.1759; doopgetuige: Barbara Compeer.
 6. Joannes Strien, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 4.1.1762; doopgetuige: Barbara Compeer.
 7. Leonart Streng, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 7.9.1764; doopgetuige: Barbara Compeer.
 8. Judith Streng, geb. Polsbroek; ged. RK Cabauw 5.11.1765; doopgetuige: Barbara Compeer.
  Overleden Oudewater 14.1.1833, oud 68 jaar, weduwe van Matthijs Kelder. Huwt RK Cabauw 1789 Matheus Kelder.
 9. Leendert Streng, geb. Polsbroek; ged. RK Cabauw 7.8.1767; doopgetuige: Barbara Compeer. Zie X-M.
 10. Adriana Streng, ged. Polsbroek; ged. RK Cabauw 15.5.1770; doopgetuige: Cornelia Streng.
 11. Cornelis Streng, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 20.10.1771; doopgetuige Cornelia Streng. Zie X-N.
 12. Petrus Streng, geb. Polsbroek, ged. RK Cabauw 24.2.1774; doopgetuige: Cornelia Streng.

IX-M. Adrianus 'Ary' Streng, ged. Den Haag 13.1.1736, zoon van Dirk Streng en Anna Schade. Overleden te Den Haag 17.9.1788, dan 53 jaar oud, aan de koorts, begraven in Noorderkerkhof.
Huwt (Scheveningse Kerk) Den Haag 14.9.1735 / 28.9.1735 (1755?) Dirkje Spijker / Spikker, jd.
Kinderen:

 1. Dirk Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 15.2.1756; getuige: Jacoba Spikker.
 2. Johanna Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 15.7.1761; getuige: Johanna Speijker.
 3. Hendrik Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 8.1.1764; getuige: Pieternella Streng.
 4. Jacoba Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 19.11.1775; getuige: Jacoba Spijker.

X-A1. Klaas Streng, schipper te Maassluis, geb. ca. 1690; al overleden in 1812. Mogelijk zoon van Daniel Streng (zie boven).
Huwt Lena Pronk, al overleden in 1812.
Kinderen bekend:

 1. Jannetje Streng, overlijdt Maassluis 20.12.1812, oud 91 jaar, weduwe van Arij Groen.

X-A2. Abraham Streng (ouders onbekend) (zie IX-B).
Huwt Willemijntje van der Gaag
Kinderen bekend:

 1. Francijntje Streng overlijdt te Maassluis op 29.3.1814, oud 76 jaar, weduwe van Dirk van der Tol.

X-B. Cornelis Streng, ged. Haastrecht 16.5.1751, zoon van Gerardus Florisz Streng en Maria Cornelisse Verkleij. Overleden Alphen ZH 12.12.1829.
Huwt Mijntje Twaalfhoven.

X-C. Quirinus 'Krijn' Streng, geb. Stein 1754, ged. Haastrecht 10.9.1754, zoon van Gerardus Florisz Streng en diens tweede vrouw Emerentiana Crijnen Boef. Overlijdt 13.7.1821 Stein, 68 jaar oud.
Huwt te Haastrecht 5.2.1786 Maria Verham, ovl. Reeuwijk 6.2.1817, oud 63 jaar, dochter van Teunis Verham en Cornelia Stolwijk.
Kinderen:

 1. Emmerentia Streng, ged. Haastrecht (ZH) 24.9.1789. (Emmerentia Streng huwt Reeuwijk 16.9.1921 Adrianus van Dijk)
 2. Gerrit Streng, ged. Haastrecht 15.6.1793. Zie XI-A.
 3. Teunis Streng, geb. Haastrecht 13.4.1795. Zie XI-B.
 4. Kees Streng, ged. Haastrecht 8.2.1797
 5. Immetje Streng, ged. Haastrecht 18.5.1799. Immetje Streng huwt Stein 29.4.1824 Arie Boere, zoon van Klaas Boere en Hanna van der Vlist. Kinderen: Johannes Boeren (geb. Stein 1834; huwt Snelrewaard 20.9.1861 Emmigje Boere geb. 1838, dochter van Jacobus Boere en Maria Straver).

X-D. Gerardus Streng, geb. in Land van Stein, ged. Haastrecht 19.9.1755, zoon van Gerardus Florisz Streng en diens tweede vrouw Emerentiana Crijnen Boef.
Overleden Alphen ZH 14.9.1837 Gerrit Streng, oud 82 jaar, echtgenoot van Kornelia van Kanten.
Gerrit Streng huwt te Zwammerdam / Oudewater (ZH) 14.2.1790 Cornelia van Kanten / van Cante, jd geboren Hekendorp, ged. Oudewater 14.2.1765, dochter van Cornelis Pieterse van Kanten en Wilhelmina Ariense Plak. Overleden Alphen ZH 27.11.1839, oud 81 jaar, dochter van Cornelis van Kanten en Wilhelmina Plak.
Kinderen:

 1. Jannetje 'Emerentia' 'Immetje' Streng, ged. Aarlanderveen 16.1.1791; overleden Alphen 15.10.1862. Immetje Streng, geb. Aarlanderveen 16.1.1791, huwt Alphen a/d Rijn 29.4.1824 Johannes de Bree, 33 jaar, geb. Wijk bij Duurstede 20.1.1791, zoon van Jacobus de Bree en Adriana Blom. Kinderen: Cornelia de Bree (geb. Alphen 1829; huwt Alphen 1.2.1861 Bernardus Bosman, 30 jaar, geb. Boskoop, zoon van Johannis Bosman en Anna Boekamp).
 2. Gerrit Streng, geb. Aarlanderveen 25.9.1792. zie XI-C.
 3. Cornelis Streng, ged. Aarlanderveen 17.9.1793.
 4. Pieter Streng, geb. Aarlanderveen 9.8.1794, ged. Aarlanderveen 29.8.1794.
 5. Willemijntje Streng, ged. Alphen ZH 21.7.1796. Overleden Alphen 27.4.1832. Huwt Alphen 9.2.1831 Cornelis Smoorenburg, 23 jaar, geb. Vleuten, zoon van Huijb Smoorenburg en Stijntje Egerschot. Cornelis hertrouwt te Alphen 24.6.1832 Elizabeth van Aken, geb. Boskoop 1812, zn v Jan van Aken en Pieterje Kraan.
 6. Krijn Streng, ged. Alphen 27.11.1797; ovl. Alphen ZH 6.7.1831, oud 35 jaar. Is in 1803 bouwman te Alphen.
 7. Floor Streng, ged. Alphen 24.3.1799.
 8. Marrigie Streng, ged. Alphen 15.9.1801. Huwt Alphen (ZH) 28.4.1827 Wilhelmus Belt, 34 jaar, geb. Alphen, zoon van Jan Belt en Marijtje Suijkerland.

X-E. Floris Streng, geb. en ged. Haastrecht 10.8.1758, zoon van Gerardus Florisz Streng en diens tweede vrouw Emerentiana Crijnen Boef. Overleden Stein 15.6.1833.
Floris Streng huwt te Haastrecht 6.11.1791 Cornelia Cornelisse Blonk. Overleden Stein 26.8.1827, oud 64 jaar.
Kinderen:

 1. Immetje, ged. Haastrecht 23.9.1793. (Immetje Streng huwt Stein 8.5.1818 Johannes Hogenboom)
 2. Gerrit Streng, ged. Haastrecht 19.5.1796.
 3. Gerrit Streng, geb. Haastrecht 19.5.1797. Zie XI-D.
 4. Cornelis Streng, geb. Stein (ZH) 5.8.1798, ged. Haastrecht 5.8.1798. Zie XI-E.
 5. Johanna Streng, geb. Stein; ged. Haastrecht 5.8.1798.
  Johanna Streng huwt Stein 12.2.1824 Franciskus Boot, wagenmaker, geb. Bodegraven 1801. Twee kinderen te Haastrecht.
 6. Pieternella Streng, geb. Haastrecht 27.11.1800; overleden Lopik 9.2.1886, oud 85 jaar, weduwe van Johannes van Kats. Huwt Stein 15.2.1827 Johannes van Kats, ged. Lopik 12.10.1803, zn v Martinus van Kats en Aleijdis van Vliet. [http://www.geocities.com/j_boere.geo/FloorSpruit.htm] Kinderen: Floris van Kats (geb. Lopik 1832; overleden Lopik 12.8.1897; huwt Lopik 17.1.1856 Maria Hendrika Boere, geb. Lopik 1826, dochter van Jacobus Boere en Maria Straver).
 7. Floris Streng, geb. land van Stein; ged. Haastrecht 20.9.1803. Zie XI-F.

X-F. Petrus Streng, geb. Haastrecht 11.4.1760, ged. Haastrecht 15.4.1760, zoon van Gerardus Florisz Streng en diens tweede vrouw Emerentiana Crijnen Boef. Overleden te Haastrecht op 30 juli 1800 aangegeven door Cornelis Schinkel.
Pieter Streng huwt te Haastrecht 23.1.1794 / 23.2.1794 Johanna Schinkel; woont in 1836 te Willescop.
Kinderen:

 1. Gerrit Streng, ged. Haastrecht 25.10.1795. Zie XI-G.
 2. Jan Streng, ged. Haastrecht 26.11.1796. Zie XI-H.
 3. Immetje Streng, ged. Haastrecht 25.1.1798.

X-G. Jan Gerritsz Streng, geb. Reeuwijk 1.5.1750, zn v Gerrit Jansz Streng en Helena Huyberts Blonk.
Jan Streng is de aangever van het overlijden van zijn moeder Helena Blonk op 31.10.1793 te Reeuwijk.

X-H. Cornelis Gerritsz Streng, bouwman, geboren te Reeuwijk 15.1.1769, zoon van Gerardus Janse Streng en Helena Huyberts Blonck.
Huwt Reeuwijk 11.5.1788 Jannigje Straver, jd. uit Lopik, wonende Bloemendaal (Reeuwijk).
Kinderen:

 1. Catharina Streng, geb. Reeuwijk 7.7.1789; overleden Gouda 6.6.1833, oud 44 jaar en huisvrouw van Cornelis Dekker.
  Huwt Reeuwijk 24.6.1813 Cornelis Dekker, kleimaler, geb. Bloemendaal, Gouda 1793, zoon van Simon Dekker en Annetje Goosen.
  Kinderen bekend: Andreas Dekker (geb. Stein ca. 1823; huwt Gouda 14.11.1849 Cornelia Paauw uit Jisp).
  Cornelis Dekker hertrouwt te Gouda op 26.7.1837 met Marquerita Petronilla Meurs, pijpenmaakster.
 2. Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 4.5.1791. Zie XI-I.
 3. Helena Streng, geb. Reeuwijk 17.6.1793. Helena Streng huwt Reeuwijk 19.3.1813 Jan Straver, geb. Zwammerdam 1792, zoon van Arij Straver en Wijntje Groeneveld.
 4. Joannes Streng, geb. Reeuwijk 25.2.1795
 5. Adrianus Streng, geb. Reeuwijk 16.1.1798
 6. Joannes Streng, geb. Reeuwijk 16/17.11.1799. Zie XI-J.
 7. Cornelius Streng, geb. Reeuwijk 23/24.3.1803: zie XI-K.

X-H. Wilhelmus Streng, geb. Reeuwijk 16.2.1758, zoon van Claas Janse Streng en Marytie Leendertse van der Laan.

X-J. Albertus Streng, geb. Haastrecht 11.9.1760, zoon van Gerrit Arisz Streng en Maria Verheul.
Huwt (1) Moordrecht (ZH) ca. 1794 Maria Kraan.
Kinderen:

 1. Joanna Streng, geb. Moordrecht 3.3.1795. Johanna Streng, 21 jaar oud, huwt Berkenwoude 1.2.1817 Anthonius van Vliet, 26 jaar oud.
 2. Gerardus 'Gerrit' Streng, geb. ca. 1793 Moordrecht. Zie XI-L.

Albertus Streng huwt (2) Berkenwoude (ZH) 13.9.1801 Krijntje van Vuuren.

X-K. Cornelis Streng, geb. Haastrecht 15.1.1765, zoon van Gerrit Arisz Streng en Maria Verheul. Overleden 14.6.1819.
Cornelis Streng huwt Berkenwoude (ZH) 18.5.1806 Elisabeth Kraan.
Kinderen:

 1. Maria Streng, ged. Haastrecht 16.6.1807
 2. Cornelis Streng, ged. Haastrecht 2.8.1808
 3. Joannes Streng, ged. Haastrecht 27.8.1808 [familysearch]
 4. Gerrit Streng, geb. Haastrecht 12.11.1809
 5. Gerardus Streng, ged. Haastrecht 5.11.1810

X-L. Arij Streng, geb. Polsbroek ca. 1756, zoon van Leendert Streng (en Heijltje Kuijff). Overleden Haastrecht (in de watermolen van Polsbroek) 8.9.1830, oud 74 jaar, echtgenoot van Bastiaantje Keppel.
Huwt Haastrecht 28.11.1805 Bastiaantje Keppel, jd geb. en won. te Haastrecht. (beiden tekenen met een kruisje).
Kinderen bekend:

 1. Arie Streng, geb. Haastrecht 26.1.1806 [familysearch]. Arij Streng, overleden Haastrecht 6.8.1810, dan 4 jaar oud.

X-M. Adrianus Streng, watermolenaar in Polsbroek, geb. Polsbroek / Haastrecht 27.7.1768, zoon van Leendert Streng en Heijltje Kuijff. Overleden te Haastrecht 10.11.1834, aangifte door Arie Sirre, 37 jaar, zijn schoonzoon.
Adrianus Streng, uit Haastrecht, huwt 1801 Zeigje de Lange
Kinderen:

 1. Heijltje Streng, ged. Haastrecht 22.7.1802. Huwt Haastrecht 23.11.1820 Arie Sirre.
  Kinderen: Hendrik Sirre (geb. Haastrecht ca. 1832; huwt Willeskop 20.11.1867 Willemijntje Oskam, geb. Willeskop, dr van Burger Oskam en Neeltje de Bruin).
 2. Gerritje Streng, ged. Haastrecht 19.1.1804; overleden Haastrecht 8.6.1804.
 3. Henricus Streng, ged. Haastrecht 31.5.1805 Zie XI-M.
 4. Elisabeth Streng, geb. Haastrecht 27.7.1808; overleden Haastrecht 27.8.1808, dan 4 weken oud.
 5. Elisabeth Streng, geb. Haastrecht 18.12.1809
 6. Elisabeth Streng, ged. Haastrecht 6.5.1811
 7. Leendert Streng, overleden te Haastrecht 12.6.1813, oud 22 weken.

X-N. Leonardus Streng, geb. Polsbroek; ged. RK Cabauw 7.8.1767, zoon van Leendert Streng en Heijltje Compeer uit Polsbroek: zie boven onder VIII). Wonen tot 1798 in Polsbroek. Vertrekt in 1798 met Fijgje Oosterlaak en hun 2 kinderen Heijltje Streng, 15 jaar, en Adriana Streng, 3 jaar, naar Zevender/Cabauw.
Huwt RK Cabauw 8.2.1801 Sophia 'Fijgje' Oosterlaak / Oosterlaken/Oosterlaan.
Kinderen:

 1. Helena Streng, geb. 1802 Zuid Polsbroek; ged. RK Cabauw 15.8.1802; doopgetuige: Adrianus Streng. Huwt Cabauw 31.1.1828 Henricus Bouwhuizen, 28 jaar, geb. Cabauw, zoon van Petrus Bouwhuizen en Cornelia Kuijk. Kinderen: Sophia Bouwhuizen (geb. Kabauw 12.9.1830).
 2. Adriana Streng, geb. 1805 Polsbroek-Zuid; ged. RK Cabauw 4.2.1805; doopgetuige: Maas Oosterlaak. Huwt Hoenkoop 16.5.1845 Gerrit Pel, 46 jaar, geb. Jutphaas, zoon van Antoni Pel en Johanna Gerritzen, en weduwnaar van Hermina van Doorn.
 3. Anna 'Annigje' Streng, geb. (Cabauw) Lopik 23.7.1807; ged. RK Cabauw 23.7.1807; doopgetuige: Lijsje.
  Huwt (1) Lopik 30.4.1835 Jan van den Berg, 36 jaar, geb. Lopik, zoon van IJsac van den Berg en Aagje de Lange.
  Kinderen: Leendert van den Berg (erkend bij huwelijk ouders, geboren Cabauw 26.2.1826); Sophia van den Berg (overleden Lopik 2.5.1841, oud 3 jaar).
  Huwt (2) Jaarsveld 18.9.1851 Mattheus Slegers, 44 jaar, geb. Benschop, zoon van Johannes Slegers en Anna van den Hoeven.
 4. Gerrit Streng, geboren Cabauw, Lopik. Overleden Groningen 5.5.1833, oud 33 jaar, fuselier.
 5. Helena Adriana Streng, geb. Polsbroek 9.3.1814; overleden Cabauw 15.4.1815, oud 1 jaar.
 6. Adriana Streng, geb. Lopik ca. 1814. Overleden Lopik 13.1.1898, oud 83 jaar, echtgenote van Willem Overbeek. Adriana Streng, oud 63 jaar, huwt Lopik 8.11.1877 Willem Overbeek, 52 jaar, geb. Lopik, zoon van Arie Overbeek en Maria Faaij.

X-O. Cornelis Streng, geb. Polsbroek 1771; ged. RK Cabauw 20.10.1771, zoon van Leendert Streng en Heijltje Compeer; woont in Noord Polsbroek. Overleden Polsbroek-Noord 30.3.1835, oud 63 jaar, gehuwd met Marrigje Verhoef.
Vertrekt, 34 jaar oud, als zoon van Leendert Streng en Heijltje Compeer, in 1805 vanuit Polsbroek naar Zuid-Polsbroek.
Huwt Benschop 29.10.1803 (Cabauw 13.11.1803) Maria 'Marrigje' Verhoef, overleden Polsbroek 22.10.1859, oud 83 jaar, dan weduwe van Cornelis Streng.
Kinderen bekend:

 1. Leendert Streng, ged. RK Cabauw 7.9.1804; doopgetuige: Arie Streng. Overleden Polsbroek-Noord 24.2.1820, oud 15 jaar.
 2. Cornelis Streng, ged. RK Cabauw 24.10.1805; doopgetuige: Gerardus Verhoef. Overleden Polsbroek-Noord 23.12.1828, oud 23 jaar.
 3. Joannes Streng, ged. RK Cabauw 27.7.1807; doopgetuige: Joanes Streng.
 4. Joannes Streng, ged. RK Cabauw 4.2.1811; doopgetuige: Joannes Streng. Overleden Polsbroek-Noord 9.3.1820, oud 9 jaar.
 5. Johannes Streng, geboren Polsbroek 18.2.1813; overleden Polsbroek-Noord 31.3.1814, oud 1 jaar.
 6. Johannes Streng, geboren Polsbroek 28.1.1815; overleden Polsbroek-Noord 29.1.1818, oud 3 jaar.
 7. Helena Streng, geb. Polsbroek 15.10.1817.

XI-A. Gerrit Streng, ged. Haastrecht 15.6.1793, zoon van Quirinus 'Krijn' Streng en Maria Verham.
Huwt Stein 15.12.1821 (1) Elisabeth Boeren, dochter van Nicolaas Boeren en Anna van der Vlist. Overleden v��r 1831.
Kinderen:

 1. Nicolaas Streng, geb. 1823 Hekendorp. Zie XII-A.
 2. Martinus Streng, geb. 1825 Hekendorp. Zie XII-B.
 3. Anna Streng, geb. 1826 Hekendorp. Huwt Zegveld 4.4.1856 Jan Voorend, 34 jaar uit Zegveld, zn v Cornelis Voorend en Neeltje Brak.

Huwt (2) Snelrewaard 19.11.1831 Marie ter Neuzen / Terneuzen, geb. 1795 Snelrewaard, dr v Teunis ter Neuzen en Lijsje van Kempen.
Kinderen:

 1. Elisabeth Streng, geb. 1833 Hekendorp. Huwt Oudewater 6.2.1857 Leendert Verleun, 29 jaar oud uit Snelrewaard, zn v Leendert Verleun en Cornelia de Jong. Kinderen bekend: Cornelia Verleun (overleden Oudewater 1.8.1858, oud 2 maanden).
 2. Elisabeth Streng, geb. 12.11.1834 Hekendorp. Huwt, 32 jaar oud, Hoenkoop 13.9.1867 Aart Compier, geb. 5.8.1821 Oudewater, overl. Oudewater 5.4.1891, weduwnaar van Petronella Kelder, en zoon van Cornelis Compier en Aaltje in den Haak.
 3. Teunis Streng, geb. Hekendorp 1837. Zie XII-C.

XI-B. Antonius 'Teunis' Streng, geb. Haastrecht 13.4.1795, zoon van Quirinus 'Krijn' Streng en Maria Verham. Overleden 31.1.1849 Barwoutswaarder, 53 jaar, echtgenoot van Maria van Beek.
Huwt (1) Haastrecht 28.4.1824 Engelina/Ignatia 'Ingetje' de Ridder, geboren Haastrecht in 1796; overleden Barwoutswaarder 23.7.1835, 40 jaar, echtgenote van Teunis Streng, en dochter van Cornelis de Ridder en Marigje van der Vlist.
Kinderen bekend:

 1. Quirinus Streng, geb. Stein 1825; overleden Stein 19.4.1826, 0 jaar oud.
 2. Cornelis Streng, geb. Stein 1827. Zie XII-D.
 3. Quirinus Streng, geb. Stein 30.5.1828. [13] Zie XII-E.
 4. Maria Streng, overleden Barwoutswaarder 23.6.1832, 1 jaar oud.
 5. Maarten Streng, overleden Barwoutswaarder 26.11.1852, oud 20 jaar, ongehuwd.
 6. Martinus Streng, geb. Barwoutswaarder 23.11.1833. Overleden Barwoutswaarder 6.1.1861, oud 27 jaar, ongehuwd.

Huwt (2) Barwoutswaarder 29.4.1847 Maria van Beek, geb. 1809 Montfoort, dr v Gelof van Beek en Annigje de Jong.
Kinderen bekend:

 1. Geelof Bart Streng, geb. 2.3.1848 Barwoutswaarder.

XI-C. Gerret Streng, geb. Aarlanderveen 25.9.1792, zoon van Gerrit Streng en Cornelia van Canten, beiden wonen te Alphen. Gerardus Streng, geb. te Alphen, overlijdt 19.2.1827 te Reeuwijk, oud 34 jaar. Wonen onder Randenburg, Reeuwijk in 1820.
Jan de Bree uit Alphen, man van Emmetje Streng, is als voogd van de kinderen op 27.12.1827 aangesteld door Vredesgerecht te Gouda. Op 27.4.1828 worden Annigje Okkerse en Willem de Frankrijker voogden over de 3 kinderen van Gerrit Streng en Annigje Okkers.
Huwt Reeuwijk 18.11.1819 Annetje Ockerse, geb. Reeuwijk 14.10.1796; ovl. Reeuwijk 22.10.1874; dochter van Cornelis Okkerse, bouwman, en Fijtje/Sijtje van der Blom, wonen te Randeburg.
Kinderen:

 1. Gerrit Streng, geb. Reeuwijk 28.9.1820; getuigen bij aangifte: Cornelis Okkerse (bouwman, 58 jaar, vader van vrouw) en (diens broer) Jan Okkerse (56 jaar, bouwman). Zie XII-F.
 2. ? Adrianus Streng, geb. Reeuwijk 16.12.1822; waarschijnlijk overleden v��r 1827.
 3. Sophia Streng, geb. Reeuwijk 27.5.1823; ovl. Maasland 28.8.1854, oud 30 jaar, echtgenote van Willem Ruigrok. Huwt Willem Ruigrok, geb. 1820 Oegstgeest, zn v Philippus Ruigrok en Catharina van Steijn.
  Kinderen: Catharina Ruijgrok (geb. Maasland 27.6.1846; overleden Pijnacker 6.9.1889, oud 43 jaar, echtgenote van Johannes Germing; huwt Pijnacker 23.6.1877 Johannes Germing, 40 jaar. geb. Pijnacker, zoon van Johan Hendrik Germing en Anna Maria van den Bos); Gerardus Ruijgrok (geb. Maasland 21.8.1847; huwt Schipluiden 25.10.1878 Magdalena Wubben, 24 jaar, dr v Johannes Wubben en Bernardina Hendrica Bange); Leonardus Philippus Ruijgrok (geb. Maasland 20.11.1848; overleden Maasland 1.9.1861, oud 12 jaar); Anna Ruijgrok (geb. Maasland 10.1.1850; overleden Delft 2.9.1925 als weduwe van Leendert van der Maarel; huwt Delft 30.4.1873 Leendert van der Maarel, 29 jaar, geb. Schipluiden, zn v Leendert van der Maarel en Mietje Overgaag); Adriana Ruijgrok (geb. Maasland 17.7.1851; ovl. Maasland 17.4.1852, oud 9 maanden); Maria Ruijgrok (geb. Maasland 5.4.1854; overleden Delft 15.12.1911 als echtgenote van Cornelis Nooijen; huwt Delft 23.4.1879 Cornelis Johannes Nooijen, 24 jaar, geb. Delft, zn v Petrus Nooijen en Helena Schots). Willem Ruigrok hertrouwt te Hodenpijl 27.4.1755 Petronella van Leeuwen. Kinderen.
 4. Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 9.7.1826; getuigen bij aangifte: Cornelis Okkerse, 64 jaar, bouwman en Dirk Vergeer, 30 jaar. Zie XII-G. .

Annigje Okkerse hertrouwt Reeuwijk 24.4.1828 Willem de Frankrijker uit Polsbroek. Bij hem heeft zij nog twee kinderen; dit zijn op 1 jan 1834: Gerrit de Frankrijker: 8 jaar en Jan de Frankrijker, 6 jaar oud, en dus halfbroers zijn van voorvader Gerrit Streng.

XI-D. Gerrit Streng, geb. Haastrecht 19.5.1797, zoon van Floris Streng en Cornelia Blonk. Wonen te Stein.
Huwt Stolwijk 29.4.1824 Jacomijntje Verheul, 17 jaar, geb. 1807, dochter van Aalbert Verheul en Gerritje Snoek.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia Streng, geb. 1826 Reeuwijk / Stein; overleden Hoenkoop 23.1.1898, oud 71 jaar, gehuwd met Adriaan Oosterlaaken, eerder gehuwd met Pieter Stolwijk.
  Huwt (1) Steijn 24.4.1857 Pieter Stolwijk, geb. 1825, zoon van Willem Willemsz Stolwijk en Maria Schalkwijk; overleden Hoenkoop 10.7.1877.
  Huwt (2) 52 jaar oud, te Hoenkoop 19.9.1878 Adrianus Oosterlaaken, 65 jaar uit Hoenkoop, zn v Gerrit Oosterlaaken en Adriana Overbeek, en weduwnaar van Johanna Slootjes.
 2. Albert Streng, geb. 1828 Stein. Zie XII-H.
 3. Gerrigje Streng. Vermeld, met Cornelia en Albert, als wees op 2.9.1830 te Gouda, met als voogd Floris Streng jr. (Gerrigje Streng huwt Reeuwijk 19.11.1846 Teunis van der Laan)
 4. Gerret Streng. Vermeld als wees op 25.8.1831 te Gouda, met als voogd Floris Streng. Zie XII-I.

XI-E. Cornelis Streng, geb. Stein (ZH) 5.8.1798, ged. Haastrecht 5.8.1798, zoon van Floris Streng en Cornelia Cornelisse Blonk. Overleden Reeuwijk 4.10.1872, oud 74 jaar, echtgenoot van Elisabeth Neleman; zoon van Floris Streng.
Huwt (1) Linschoten 22.4.1830 Margaretha de Jong, geb. in 1804 Hoenkoop, dr v Cornelis de Jong en Helena van Wijk. Overleden v��r 1849.
Kinderen:

 1. Leonardus Streng, geb. 1833 Stein. Zie XII-J.
 2. Cornelis Streng, geb. Stein (ZH) 15.7.1833. Zie XII-K.
 3. Gerardus Streng, geb. Stein (ZH) 12.4.1836 Zie XII-L.

Huwt (2) Vlist 28.4.1849 Elisabeth Neleman, 34 jaar, geb. Polsbroek 10.2.1815, dochter van Gijsbert Neleman en Johanna Oostrom. Overleden (als Neeleman) Reeuwijk 29.11.1908, oud 92 jaar, weduwe van Cornelis Streng. [15]
Kinderen bekend uit (2):

 1. doodgeboren kind geb. Stein .3.1853.
 2. andere kinderen.

XI-F. Floris Streng, geb. land van Stein; ged. Haastrecht 20.9.1803, zoon van Floris Streng en Cornelia Cornelisse Blonk.
Huwt Hoenkoop 29.10.1830 Maria Vreeswijk, geb. 1809 Hoenkoop, dr v Gerrit Vreeswijk en Geertruida van Wijk.

XI-G. Gerrit Streng, geb. 25.10.1795 Haastrecht, zoon van Pieter Streng en Johanna van Schinkel. (Woont te Waddinxveen in 1841?)
Overleden Zevenhuizen 15.2.1851 Gerrit Streng, oud 54 jaar, echtgenoot van Maria de Jong.
Huwt Willescop 7.5.1818 Maria de Jong, geb. 1797 Montfoort, dr v Ary de Jong en Annigje de Jong. Overleden Nieuwerkerk aan de IJssel 26.8.1857 Maria de Jong, dochter van Arie de Jong en Annigje Verbeek, oud 55 jaar., echtgenote van Gerrit Streng.
Kinderen:

 1. Pieternella Streng, geb. Willescop 10.1.1819. Huwt Broek 24.8.1848 Willem van Vuuren, geb Lopik 1815, zoon van Jan van Vuuren en Annigje Buuren, beiden overleden.
 2. Pieter Streng, geb. 1821; overleden Hoenkoop 14.2.1848, oud 27 jaar.
 3. Arie Streng, geb. ca. 1822 te Willeskop. RK gedoopt te Montfoort.Zie XII-M.
 4. Cornelis Streng, overleden Willescop 8.8.1824, oud 0 jaar.
 5. Cornelia Streng, geb. Willescop 16.8.1825. Cornelia Streng, dochter van Gerrit Streng en Hendrika (sic!) de Jong, overlijdt Montfoort 22.7.1858, oud 33 jaar, echtgenote van Hendrik van Dijk.
  Huwt (1) Montfoort 23.5.1851 Adrianus Vergeer, 31 jaar oud, uit Montfoort, zn v Gijsbert Vergeer en Petronella Broer.
  Huwt (2) Montfoort 17.4.1857 Hendrik van Dijk, 32 jaar, geb. Achthoven, zoon van Daan van Dijk en Hendrika Lieshout.
 6. Emerentiana Streng, geb. 1827 Willescop. Huwt, oud 31 jaar, geboren Willescop, te Montfoort 5.11.1858 Willem van Dijk, 41 jaar uit Benschop, zn v Daan van Dijk en Hendrikje Lieshout. Overleden Emmigje Streng te Willescop 8.2.1861, oud 32 jaar, dochter van Gerrit Streng en Maria de Jong, en huisvrouw van Willem van Dijk.
 7. Cornelis Streng , geb. Willescop 1831, Zie XII-N.
 8. Johanna Streng, geboren 23.9.1832, overleden Willescop 25.9.1832, oud 0 jaar.
 9. Leendert Streng, geb. 26.7.1833 Harmelen. Overleden te Linschoten 16.7.1835 Leendert Streng, zoon van Gerrit Streng en Maria de Jong, oud 2 jaar.
 10. Overleden te Willescop 24.6.1834 levenloos kind van Gerrit Streng en Maria de Jong.
 11. Johannes Streng, overleden Willescop 7.9.1835, oud 0 jaar.
 12. Johannes Streng, overleden Noord-Waddinxveen 12.4.1839, oud 1 jaar.
 13. Johanna Streng, geboren Noord-Waddinxveen, dochter van Gerrit Streng en Maria de Jong, huwt, 21 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel 23.11.1860 Petrus Steenbergen, oud 21 jaar, geboren Stolwijk, zoon van Gerrit Steenbergen en Adriana Bouwman. Johanna Streng, oud 41 jaar, dochter van Gerrit Streng en Maria de Jong, overlijdt te Nieuwerkerk aan de IJssel 4.1.1880, echtgenote van Pieter Steenbergen.

XI-H. Jan Streng, bouwman, geb. Haastrecht 26.11.1796, zoon van Pieter Streng en Anna Schinkel. Woont te Haastrecht op de Hoogendijk 11 in 1830, met 2 knechten en 2 dienstbodes. Overleden Haastrecht 21.7.1836, oud 39 jaar, weduwnaar van Cornelia van Vliet.
Huwt Stein 15.5.1823 Cornelia van Vliet, geb. Stein 1799, dochter van Arie van Vliet en Maria van der Vlist; ovl. v��r 1830.
Kinderen:

 1. Pieter Streng, geb. Haastrecht 19.3.1824. Zie XII-O.
 2. Adrianus Streng, geb. Haastrecht 18.10.1826. Zie XII-P.

XI-I. Gerardus Streng, boerenzoon, geb. Reeuwijk 4.5.1791, zoon van Cornelis Streng en Jannigje Straver. Overleden te Reeuwijk 1.1.1825, oud 33 jaar.
Huwt Reeuwijk 15.11.1816 Johanna Slootjes, 32 jaar, geb. Haastrecht, woont onder Bloemendaal, dochter van Andries Slootjes, overleden, en Johanna Spanenburg.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Streng. Krijgen op 27.1.1825 te Gouda als voogd Cornelis Streng na overlijden van vader Gerrit Streng. Zie XII-Q.
 2. Andries Streng. Krijgen op 27.1.1825 te Gouda als voogd Cornelis Streng na overlijden van vader Gerrit Streng.

XI-J. Johannes Streng, geb. Reeuwijk 16.11.1799, zoon van Cornelis Gerritsz Streng en Jannigje Straver. Overleden te Gouda 16.10.1843.
Woont op Kattensingel 281, Gouda in 1840.
Huwt Bodegraven 2.5.1823 Geverdina Joanna van den Hoed / van den Hoek, geb. Gouda 23.12.1797, dochter van Jan van den Hoed en Neeltje Vergeer. Zij woont in 1848 te Gouda.
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Streng, geb. Bodegraven 1824. Neeltje Streng, dienstbode en ongehuwd, geeft te Gouda geboorte aan Adriana Streng op 6.2.1847, die 2 dagen later overlijdt. Neeltje Streng huwt Gouda 20.9.1848 Jan Donk, pijpenmaker / warmoezier, 26 jaar, geb. Willige Langerak, zn v Jan Donk en Aartje Kortlever. Kinderen bekend: Dina Donk (geb. Gouda 1849. Huwt Gouda 27.9.1871 Johannes Bartholomeus Boot, 24 jaar, geb. Gouda, zn v wijlen Pieter Boot en Lucia Hartjesveld te Gouda).
 2. Jannetje Streng, geb. Bodegraven 1824; overleden Gouda 20.8.1833, oud 9 jaar, wonende op de Kattensingel.
 3. Geertje Streng, geb. Willens (Gouda) 1827; overleden Gouda 22.5.1847, oud 20 jaar.
 4. Johannes Streng, geb. Willens (Gouda) 1829; overleden Gouda 31.7.1846.
 5. Cornelia Streng, geb. ca. 1831 te Stein. Huwt, 25 jaar oud, te Gouda 25.6.1856 Hendrik Burger, 29 jaar uit Stolwijk, zn v Jan Burger en Neeltje Kok. Kinderen bekend: Neeltje Burger (geb. 1856 Gouda; huwt 19.10.1881 Gerardus de Jong, 24 jaar uit Gouda, zn v Gerrit de Jong en Maria van der Kind).
 6. Gerrigje Streng, geb. ca. 1833; overleden Gouda 29.10.1848, oud 15 jaar.
 7. Johanna Streng geb. Gouda 4.6.1836; getuige Cornelis Streng, 33 jaar; overleden te Gouda 2.4.1846, oud 9 jaar en 10 maanden.
 8. Jannetje Streng, geb. Gouda 4.5.1839. Johanna Streng overlijdt te Gouda op 14.1.1844.

XI-K. Cornelis Streng, bouwman, geb. Reeuwijk 23.3.1803, zoon van Cornelis Gerritsz Streng en Annigje Straver.
Wonen in 1840 te Gouda op Kattensingel 281 (bij broer Jan Streng). Bouwman in Reeuwijk in 1847 (dan 44 jaar); overleden na 1863 (dan 60 jaar en zonder beroep: woont dan te Gouda)(64 jaar in 1868, wonende te Gouda en zonder beroep).
Huwt (1) Stein 12.4.1821 Johanna Dekker, geb. Korthaarlem, dochter van Simon Dekker en Annetje Goosen. Overleden v��r 1846.
Kinderen:

 1. Johanna Streng, geb. Stein ca. 1821. Huwt, 20 jaar oud, Gouda 17.11.1841 Adrianus Jaspers, klerenbleker, 18 jaar oud, zoon van Doris Jaspers en Maria van Klaveren. Kinderen: Cornelis Jaspers (geb. 1845; huwt te Gouda 13.1.1869 Adriana Cornelia Stigter). Adrianus Jaspers hertrouwt, als weduwnaar van Johanna Streng, te Gouda op 30.6.1847 Maria Swanenburg.
 2. Simon Streng. Geb. 1823 te Stein. Ovl. na 1863 (dan 40 jaar), bouwman te Broek. Zie XII-R.
 3. Anna Streng, geb. Bodegraven 1826. Overleden na 1840.
 4. Gerarda Streng, geb. Bodegraven 1828. Overleden na 1840.
 5. Cornelis Streng, geb. Bodegraven 1829/1830. zie XII-S.

Huwt (2) Reeuwijk 19.11.1846 Alida van der Laan, 30 jaar, geboren Gouda, dochter van Leendert van der Laan en Neeltje Mol.

XI-L. Gerardus Streng, geb. ca. 1793/1794 Moordrecht (Montfoort), zoon van Albertus Streng en Maria Kraan. Woont te Stein in 1840. Overleden IJsselstein 14.2.1860, oud 67 jaar, weduwnaar van Maria Okkerse.
Huwt (1) Linschoten 15.11.1827 Maria de Jong, geb. 1801 Hoenkoop, dr v Cornelis de Jong en Helena van Wijk.
Overleden te Linschoten 9.6.1836 Maria de Jong, huisvrouw van Gerrit Streng, en oud 35 jaar.
Kinderen:

 1. Emmetje Streng, geb. Montfoort ca. 1830.
 2. Cornelis Streng, geb. 1832 Bodegraven. Zie XII-T.

Huwt (2) Gouda 3.6.1840 Maria Okkerse, geb. Hekendorp 1800, dr v Wilhelmus Okkerse, melkverkoper te Bodegraven, en Gijsje Hoogenboom, en weduwe van Cornelis Rijswaard.

XI-M. Henricus Streng, geb. Haastrecht 31.5.1805, zoon van Adrianus Streng en Zeigje de Lange.
Huwt Schoonhoven 19.11.1838 Cornelia Verleun, ged. Oudewater 13.11.1809, dr v Johannes 'Jois' Verleun en Marrigje Vergeer.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Streng, geb. Schoonhoven 26.4.1840. Zie XII-U. [http://www.pieternell.nl/GDP/pieternell@frameset.htm?pieternell@start.htm]

XII-A. Nicolaas Streng, geb. Hekendorp 1823, zoon van Gerrit Streng en Elisabeth Boeren. Overleden IJsselstein 28.8.1903, oud 80 jaar, weduwnaar van Johanna Blommensteyn.
Huwt Snelrewaard 18.11.1853 Jannigje Blommestein, geb. 1821 Woerden, dr v Kornelis Blommestein en Maria de Lange.
Kinderen bekend:

 1. Elisabeth Streng, geb. Snelrewaard 29.10.1854; overleden Haarzuilens 22.10.1897, oud 42 jaar, echtgenote van Willem van Schaik. Huwt Ijsselstein 24.4.1879 Willem van Schaik, 45 jaar uit Vleuten, zn v Theodorus van Schaik en Gerarda van den Boom. Kinderen: Theodorus Nicolaas van Schaik (overleden IJsselstein 14.4.1919, oud 30 jaar); Johannes van Schaik (geb. Vleuten 1892; huwt Zegveld 11.11.1920 Gerarda Oostveen, 29 jaar, geb. Bodegraven, dr v Gerrit Oostveen en Jannetje van der Kooij).
 2. Gerardus Streng, geb. Snelrewaard 27.1.1856. Zie XIII-A.
 3. Cornelis Streng, geb. 1858 IJsselstein. Zie XIII-B.
 4. Martinus Streng, geb. 1862 IJsselstein. Zie XIII-C.

XII-B. Martinus Streng, tapper, geb. Hekendorp 1825, zoon van Gerrit Streng en Elisabeth Boeren. Overleden v��r 1880.
Huwt Oudewater 12.11.1852 Margaretha 'Grietje' Bom, geb. 1829 Oudewater, dr van Gerrit Bom en Dirkje van der Werf.
Kinderen bekend:

 1. Gerrit Streng, geb. Haastrecht 15.8.1853. Zie XIII-D.
 2. Theodora Streng, geb. Haastrecht 8.1.1855. Overleden Haastrecht 10.9.1859.
 3. Elisabeth Streng, geb. 1856 Haastrecht; overleden Eemnes 21.12.1929, oud 73 jaar, echtgenote van Hendrikus Koenradus Vergeer. Huwt Haastrecht 1.10.1880 Hendrikus Koenraad Vergeer, jm. 20 jaar, geb. Haastrecht, zn v Martinus Vergeer en de overleden Maria Mathilda Pink(?).
 4. Gerarda Streng, geb. Haastrecht 6.11.1857. Overleden Haastrecht 26.12.1857.
 5. Gerarda Streng, geb. Haastrecht 16.7.1859.
 6. Martinus Streng, geb. Haastrecht 29.1.1861.
 7. Theodorus Streng, geb. Haastrecht 12.4.1862. Overleden Haastrecht 25.9.1862.
 8. Theodorus Streng, geb. Haastrecht 28.8.1863. Zie XIII-E.
 9. Gerarda Streng, geb. Haastrecht 27.4.1865; overleden Oudewater 22.8.1922, oud 57 jaar, gehuwd met Andreas Stolwijk.
  Huwt Andreas Stolwijk. Kinderen:
  Cornelis Martinus Stolwijk (geb. Oudewater 1897; huwt Oudewater 2.5.1922 Adriana Maria van Tilburg, 27 jaar, uit Oude Tonghe, dr v Bernardus van Tilburg en Dimphena Pieternella van Dongen);
  Margarita Cornelia Stolwijk (overleden Oudewater 19.8.1898, oud 8 weken); Catharina Margaretha Stolwijk (overleden Oudewater 2.10.1901, oud 4 maanden);
  Cornelia Margaretha Stolwijk (geb. 1903; overleden Oudewater 4.11.1926, oud 23 jaar);
  Martinus Cornelis Stolwijk (overleden Oudewater 24.1.1904, oud 2 dagen);
  Margaretha Catharina Stolwijk (overleden Oudewater 30.11.1910, oud 1 maand).

XII-C. Antonius 'Teunis' Streng, geb. Hekendorp ca. 1836/1837, zoon van Gerrit Streng en Maria ter Neuzen. Overleden Oudewater 3.6.1889, oud 53 jaar, echtgenoot van Cornelia Benschop.
Huwt Ijsselstein 10.11.1863 Cornelia Benschop, 18 jaar, geb. Benschop, dr v Jakobus Benschop en Helena Kortland.
Kinderen bekend:

 1. levenloos kind, overleden Oudewater 1.2.1866.
 2. Maria Catharina Streng, overleden Oudewater 27.8.1892, oud 24 jaar, ongehuwd.
 3. Gerarda Streng, overleden Oudewater 1.4.1873, oud 14 maanden.
 4. Gerarda Streng, overleden Oudewater 22.2.1874, oud 1 dag.
 5. Gerrit Streng, geb. Oudewater 1875. Zie XIII-F.
 6. Jacobus Streng, geb. Oudewater 1879, overleden Oudewater 5.4.1880, oud 7 maanden.
 7. Martinus Jacobus Streng, geb. Oudewater 1882. Zie XIII-G.
 8. Antonius Streng, overleden Oudewater 6.12.1884, oud 5 maanden.
 9. Cornelia Streng, overleden Oudewater 16.10.1889, oud 19 maanden.

XII-D. Cornelis Streng, geb. Steinecht 1827, zoon van Anthonius 'Teunis' Streng en Engelina 'Ingetje' de Ridder. Overleden Barwoutswaarder 15.12.1902, oud 75 jaar, weduwnaar van Cornelia van Pijlen en eerder weduwnaar van Cornelia Rietveld.
Huwt (1) Linschoten 5.5.1854 Cornelia Rietveld, geb. Rietveld 1830, dochter van Jan Rietveld en Dirkje Sprui. Overleden Barwoutswaarder 27.12.1859, oud 30 jaar, echtgenote van Cornelis Streng.
Kinderen bekend:

 1. Theodora Streng, geb. Barwoutswaarder 10.2.1855. Huwt Barwoutswaarder 22.4.1881 Wilhelmus Moons, 26 jaar, geb. Reeuwijk, zoon van Johannis Mattheus Moons en Johanna Heemskerk.
 2. Engelberta Streng, geb. Barwoutswaarder 16.10.1856. Overleden Oudewater 1.6.1935, dan gezegd 68 jaar oud.
 3. Antonius Streng, geb. Barwourswaarder 5.7.1858. Zie XIII-H.

Huwt (2) Mijdrecht 7.11.1861 Cornelia van Pijlen, 24 jaar, geb. Mijdrecht, dr v Jan van Pijlen en Beatrix Nieuwenhuizen. Overleden Barwoutswaarder 25.12.1899, oud 63 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Streng, geb. Barwoutswaarder 28.2.1863; overleden Barwoutswaarder 20.7.1865, oud 2 jaar.
 2. Johannes Streng, geb. Barwoutswaarder 20.7.1865.
 3. Engelberta Streng, geb. ca. 1876; overleden Oudewater 1.6.1835, oud 68 jaar.
 4. Johannes Streng, geb. Barwoutswaarder 31.8.1870; overleden te Barwoutswaarder 9.6.1888, oud 17 jaar.
 5. Cornelis Streng, geb. Barwoutswaarder 14.5.1874. Zie XIII-I.
 6. Cornelia Streng, geb. Barwoutswaarder 8.1.1876; overleden Barwoutswaarder 10.7.1897, oud 21 jaar, ongehuwd.

XII-E. Quirinus Streng, geb. Stein 30.5.1828, zn v Teunis Streng en Ingetje de Ridder. [13]
Huwt Lopik 5.6.1863 Anna Mulder, 29 jaar, geb. Lopik, weduwe van Cornelis van Vliet (overl. 1861), en dr v Willem Mulder en Johanna Snoek.
Kinderen:

 1. Anthonius Streng, geb. Lopik 14.4.1864. [13]
 2. Willem Streng, overleden Lopik 15.3.1865, oud 7 dagen.

XII-F. Gerrit Streng, tapper en bouwman, geboren te Reeuwijk 28.9.1820, zoon van Gerrit Streng en Anna 'Annigje' Okkerse. Woont te Reeuwijk in WijkD#8 in 1846 en later. Overleden 10.4.1866 te Reeuwijk.
Huwt Reeuwijk 27.10.1842 Clasina 'Sientje' Moerings, geb. Reeuwijk 9.7.1821, dr v Cornelis Moerings en Jannetje van der Graaf. Zij woont na de dood van haar man in Waddinxveen.
Kinderen:

 1. Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 17.10.1843. Zie XIII-J.
 2. Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 29.11.1844; getuige: Jan Stolwijk, 43 jaar oud, woont Reeuwijk wijk D#7. Overleden Reeuwijk 10.6.1845.
 3. Johanna Streng, geb. Reeuwijk 9.4.1846. Overleden Reeuwijk 20.7.1846.
 4. Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 29.5.1847. Gaat naar Alphen in mei 1862; dan naar Woerden in juni 1865. Zie XIII-K.
 5. Johanna Streng, geb. Reeuwijk 24.8.1848. Overleden Reeuwijk 3.3.1849.
 6. Willem Streng, geb. Reeuwijk 24.12.1849; getuigen: Cornelis Blonk, bouwman, 40 jaar oud, en Nicolaas de Bruin, winkelier. Komt van Waddinxveen op 25.2.1875 naar Alphen en vandaar weer naar Waddinxveen op 4.5.1875.
 7. Johannes Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 10.2.1852; getuigen: Nicolaas de Bruin, winkelier, en Jan Langerak, tapper. Zie XIII-L.
 8. Anna Johanna Streng, geb. Reeuwijk 27.4.1853; getuigen: Cornelis Blonk, 43 jaar, bouwman, woont Reeuwijk #59, en Jan Langerak, 40 jaar, gemeenteontvanger, woont huisnummer #85. Overleden Reeuwijk 1.6.1853.
 9. Curinus Streng, geb. Reeuwijk 2.6.1854; getuigen: Nicolaas de Bruin, winkelier, woont Reeuwijk #57, en Gerrit Schouten, wakman, woont Reeuwijk # 95. Zie XIII-M.
 10. Johannis Streng, geb. Reeuwijk 14.8.1855; getuigen: Moses Simon Kahn, 58 jaar, vleeschhouwer, woont Reeuwijk # 79, en Cornelis Tijsterman, 42 jaar, timmerman, woont Reeuwijk #23. XIII-N.
 11. Johanna Streng, geb. Reeuwijk 12.2.1857; getuigen: Nicolaas de Bruin, 46 jaar, winkelier, woont Wijk D#8, en Jan Langerak, gemeenteontvanger, woont Reeuwijk wijk E#14. Overleden Reeuwijk 10.11.1858.
 12. Simon Streng, geb. Reeuwijk 2.8.1859; getuigen: Nicolaas de Bruin, winkelier, woont wijk D#8, en Bernardus Petersen, veldwachter, 57 jaar, woont wijk F#26. Overleden Reeuwijk 17.4.1860.

XII-G. Cornelis Streng, bouwman, geb. Reeuwijk 9.7.1826, (ged. 11.7.1826), zoon van Gerrit Streng en Anna Okkerse. Blijkbaar broer van Gerrit Streng. Wonen te Reeuwijk. Overleden te Reeuwijk op 5.7.1912, dan 85 jaar.
Huwt (1) Boskoop 20.4.1849 Johanna van Hoorn, geb. Alphen (ZH) 10.7.1823, dochter van Cornelis van Hoorn en Joanna Bosman. [10]
Kinderen:

 1. Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 3.5.1850; getuigen: Gerrit Streng, tapper, woont Reeuwijk wijk D#8 en Jan Langerak, tapper, woont Wijk E#12. Zie XIII-O.
 2. Johanna Streng, geb. Reeuwijk 10.9.1851; getuigen: Gerrit Streng, bouwman, 30 jaar, woont huis #58, en Cornelis Wildenburg, 25 jaar, broodbakker. Huwt Reeuwijk 28.4.1876 Leendert van Leeuwen, 23 jaar, zoon van Leendert van Leeuwen en Maria Stolwijk.
 3. Wilhelmus Streng, geb. Reeuwijk 6.3.1853; getuigen: Willem de Frankrijker, 60 jaar, bouwman, woont Reeuwijk huisnummer #20, en Gerrit Streng, 32 jaar, tapper, woont huisnummer #58. Zie XIII-P.
 4. Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 20.10.1854; getuigen: Willem de Frankrijker, 62 jaar, bouwman, woont Reeuwijk #20, en Leendert van Leeuwen, 63 jaar, bouwman, woont Reeuwijk #74.
 5. Johannis Streng, geb. Reeuwijk 29.12.1855; getuigen: Cornelis Wildenburg, 29 jaar, broodbakker, woont Reeuwijk Wijk F#9, en Jan de Frankrijker, 25 jaar, bouwman, woont Reeuwijk wijk D#3. Vertrekt maart 1869 naar Alphen en vandaar op 30.9.1871 naar Boskoop. Zie XIII-Q.
 6. Cornelis Johannes Streng, geb. Reeuwijk 15.10.1857; getuigen: Gerrit Streng, tapper, 37 jaar, woont in Reeuwijk Wijk A#19, en Gerrit de Frankrijker, 28 jaar, bouman, woont Reeuwijk Wijk A#21.
 7. Adrianus Streng, geb. Reeuwijk 28.4.1860; getuigen: Zacharias Straver, 77 jaar, woont wijk A#13, en Johannes Smit, 30 jaar broodbakker, woont wijk F#9.

Huwt (2) te Woerden op 14.11.1872 Maria Geertruida Stolwijk, 36 jaar, geboren te Woerden 17.4.1836; overleden te Woerden 16.2.1911, dochter van Petrus Stolwijk en Cornelia van Rooijen.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Streng. Doet aangifte van overlijden van zijn moeder Maria Geertruida Stolwijk in Woerden op 16.2.1911. [http://home-1.tiscali.nl/~stolwyk/stam_190.htm]
 2. Cornelia Johanna Streng, geb. Reeuwijk 1877. Huwt Woerden 7.8.1913 Willem de Vos, 42 jaar, geb. Rietveld, zn v Hermanus de Vos en Niesje de Jong.

XII-H. Albert Streng, geb. 1828 Stein (42 jaar op 27.1.1871), zoon van Gerrit Streng en Jacomijntje 'Mijntje' Verheul.
Huwt (1) Willescop 4.2.1863 Jacoba Duits, 27 jaar, geb. Hoenkoop, dr v Jan Duits en Dirkje Vreeswijk. Overleden v��r 1875.
Kinderen:

 1. Gerrit Florus Streng, geb. Stein, Reeuwijk 1865. Zie XIII-R.
 2. Johannes Josephus Streng, geb. Stein 1866. Zie XIII-S.
 3. Theodorus Josephus Streng, geb. 1869. Overleden Amersfoort 15.9.1928, dan 59 jaar en ongehuwd.
 4. Jacobus Josephus Streng, geb. Reeuwijk 27.1.1871; getuigen: Gerardus Streng, 39 jaar, landbouwer, woont Reeuwijk #39, en Cornelis Braak, 76 jaar, polders secretaris, woont wijk F#10. Overleden Reeuwijk 27.6.1871.
 5. Theodora Maria Streng, geb. Reeuwijk 19.4.1872; getuigen: Arie Stolwijk, 41 jaar, landbouwer, woont Reeuwijk wijk I#27. Overleden Reeuwijk 28.7.1872.

Huwt (2) Oudenrijn 29.1.1875 Alida Maria Vermeulen, 32 jaar uit Oudenrijn, dr v Johannes Vermeulen en Willemina Schinkel.

XII-I. Gerardus Streng, bouwman, geb. 1831 (39 jaar op 4.11.1870). Overleden Hekendorp 15.2.1886, oud 55 jaar, echtgenoot van Martina van der Sprong en zoon van Gerardus Streng en Willemina Verheul. Woont te Haastrecht in 1862. Woont te Reeuwijk #34 in 1870.
Huwt Martina van der Sprong, geb. Zwammerdam 16.11.1830; overleden Hekendorp 8.5.1908, oud 67 jaar, dochter van Bartholomeus van der Sprong en Maria Straver.
Kinderen:

 1. Gerardus Florus Streng, geb. Haastrecht 20.9.1862.
 2. Maria Catharina Streng, geb. Haastrecht 23.1.1864. Overleden Oudewater 19.3.1946, oud 82 jaar. [genlias]
 3. doodgeboren kind geb. te Haastrecht 1.8.1865.
 4. Wilhelmina Gerarda Streng, geb. Haastrecht 25.1.1867; overleden Hoenkoop 24.11.1928, 61 jaar oud, gehuwd met Adrianus van Lieshout. Huwt (1) Hekendorp 26.4.1895 Gerbert van Lieshout. Huwt (2) Snelrewaard 24.4.1908 Adrianus van Lieshout, 39 jaar, geb. Papekop, zoon van Johannes Sijbrandus van Lieshout en Geertrui van Vliet.
 5. Bartholomeus Johannes Streng, geb. Stein 1.9.1868, zoon van Gerardus Streng en Martina van der Sprong.
 6. Bartholomeus Johannes Streng, geb. Stein 30.11.1868, zoon van Gerardus Streng en Maria van der Sprong.
 7. Bertina Johanna Streng, geb. Reeuwijk 4.11.1870; getuigen: Theodorus de Wit, 31 jaar, landbouwer, woont Reeuwijk #26, en Bernardus Peterse, veldwachter, woont Wijk F#26. Overleden Snelrewaard 28.11.1901, oud 31 jaar, echtgenote van Gerrit van Jaarsveld. Huwt Hekendorp 14.10.1898 Gerrit van Jaarsveld. Kinderen: Adrianus Gerardus van Jaarsveld (geb. Snelrewaard 10.1.1900).

XII-J. Leonardus Streng, landbouwer, geb. 1833/1834 Stein, zoon van Cornelis Streng en Margarita de Jong. Woont te Reeuwijk in 1871-1872. Overleden 1872-74.
Huwt Harmelen 10.11.1865 Gijsberta van Dijk, 22 jaar, geb. Harmelen, dr v Gijsbertus van Dijk en Maria Tukker. Zij hertrouwt te Reeuwijk op 13.10.1874 Albertus Hoogeboom. Overleden na 1890.
Kinderen:

 1. Margarita Streng, geb. Stein, huwt Gouda 18.4.1890 Henricus Borst.
 2. Gijsbertus Streng, geb. Reeuwijk 2.1.1871; getuigen: Leendert Schut, 26 jaar, landbouwer, woont Reeuwijk#29, en Cornelis Braak, polder secretaris, woont wijk F#10. Overleden Reeuwijk 12.1.1871.
 3. Gijsberta Streng, geb. Reeuwijk 24.1.1872; getuigen: Johannes Boere, 38 jaar, landbouwer, woont Reeuwijk Wijk I#14, en Albertus Jacobus de Jong, 44 jaar, veldwachter wijk C#17.
 4. Cornelis Leonardus Streng, geb. 1874. [13] Zie XIII-T.

XII-K. Cornelis Streng, geb. Stein 1833, zoon van Cornelis Streng en Margrita de Jong.
Huwt Vlist 6.11.1863 Francine Boere, 32 jaar, geb. Vlist en Bonrepas, dochter van Teuis Boere en Elisabeth van Muijen.
Kinderen bekend:

 1. Anthonius Arnoldus Streng, geb. Vlist 1875. Zie XIII-U.

XII-L. Gerardus Streng, geb. Stein 1836, zoon van Cornelis Streng en Margaretha de Jong. Wonen te Vlist.
Huwt Vlist 5.6.1863 Willemina Nobel, 31 jaar, geb. Vlist en Bonrepas, dochter van Adrianus Nobel en Jannigje Oostrom.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Streng, geb. Vlist 1869. Zie XIII-V.
 2. Adrianus Streng, geb. Vlist 1870. Zie XIII-W.
 3. Johannes Streng, geb. Vlist 1874. Zie XIII-X.

XII-M. Arie Streng, geb. ca. 1822 / 1823 te Willeskop. Woont in 1852 te Zevenhuizen. Zoon van Gerrit Streng en Maria de Jong. Woont te Moordrecht. Overleden Oudewater 6.8.1900, oud 77 jaar, laatst weduwnaar van Antonia van Rooijen en eerder weduwnaar van Johanna Maria Verbrugge.
Huwt (1) Nieuwerkerk a/d IJssel 10.1.1852 Anna Maria Verbruggen, 27 jaar, dienstbode, geboren Zeeland, dochter van Hendrikus Verbruggen en Anna Maria Janssen, bijgenaamd van Hees, wonende te Schaijk.
Kinderen bekend:

 1. Gerrit Streng, geb. 6.5.1854 Moordrecht. Overleden Moordrecht 6.9.1855, oud 1 jaar.
 2. Pieter Streng, geb. 21.6.1855 Moordrecht.
 3. Gerrit Streng, geb. 2.12.1857 Moordrecht. Zie XIII-Y.
 4. Maria Streng, geb. 31.8.1859 Moordrecht.
 5. Pieter Streng, geb. 26.12.1862 Moordrecht.
 6. Pietertje Streng, geb. 15.9.1865 Moordrecht. Pieterje Streng overleden Breukelen-Nijenrode 8.7.1933, dan gezegd 67 jaar oud, echtgenote van Wouter van Dorrestein.

Huwt (2) Moordrecht 20.4.1871 Antonia van Rooijen, 40 jaar, geb. Haastrecht, weduwe van Johannes Splinter en dochter van Dirk van Rooijen en Wijntje van Putten.

XII-N. Cornelis Streng , geb. Willescop 1831, zoon van Gerrit Streng en Maria de Jong. Woont te Nieuwerkerk a/d IJssel. {Heeft waarschijnlijk zuster te Nieuwerkerk: Johanna Streng, gehuwd met Pieter Steenbergen)
Overleden Nieuwerkerk a/d IJssel 14.4.1904 Cornelis Streng, oud 73 jaar, zoon van Gerrit Streng en Maria de Jong en echtgenoot van Antonia Steenbergen.
Huwt Nieuwerkerk aan de IJssel 23.11.1860 Anthonia Steenbergen, 26 jaar, geboren Stolwijk, dochter van Gerrit Steenbergen en Adriana Bouwman.
Kinderen bekend:

 1. Gerrit Streng, geb. 22.4.1863 te Nieuwerkerk a/ IJssel. Getuigen: Johannes van der Horst, herbergier, en Pieter Karl Jurg, veldwachter. Zie XII-Z.
 2. Adrianus Streng, geb. 4.6.1864 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Johannes van der Horst, herbergier, en Eldert den Outer, koopman.
 3. Johanna Streng, geb. 10.2.1867 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Johannes van der Horst, herbergier, en Jacobus Pieter Bastinck, veldwachter.
 4. Cornelia Streng, geb. 10.2.1867 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Johannes van der Horst en Jacobus Pieter Bastinck.
 5. Pieter Streng, geb. 10.6.1868 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Johannes van der Horst, herbergier, en Klaas Stofberg, arbeider.
 6. Pieter Streng, geb. 12.1.1872 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Gijsbert den Toom, bouwman, en Jan van der Voorden, kleermaker.

XII-O. Pieter Streng, bouwman / koebouwman, geb. Haastrecht 29.3.1824, zoon van Jan Streng en Cornelia van Vliet. Woont te Stein in 1847; in 1862/1864 bouwman te Alphen; overleden Alphen 28.11.1879. .
Huwt (1) Alphen a/d Rijn 4.2.1847 Catharina van der Sprong, 28 jaar, geb. Haastrecht 1818, dochter van Bartholomeus van der Sprong en Maria Straver.
Kinderen:

 1. Cornelia Maria Streng, geb. Alphen 12.8.1849; vertrokken naar Woerden 22.8.1873. Huwt Alphen a/d Rijn 20.8.1873 Theodorus Boers, 35 jaar, geb. Bodegraven, weduwnaar van Johanna van Niekerk, en zoon van Bernardus Henricus Boers en Cornelia Pinkse. Theo Boers hertrouwt te Alphen op 11.2.1876 Cornelia Kraan, 38 jaar, geb. Alphen, dr v Jan Kraan en Johanna Petronella Versluis.
 2. Maria Johanna Jacoba Streng, geb. Alphen 1852; vertrokken naar Alkemade 22.8.1873. Huwt Alphen 1.5.1873 Joannes Heemskerk, 24 jaar, geb. Alkemade, zoon van Jacobus Heemskerk en Helena Huisman.
 3. Johannes Martinus Streng, geb. Alphen 18.11.1852.
 4. Bartholomeus Petrus Streng, geb. Alphen 16.8.1854; vertrokken naar Aarlanderveen 29.4.1875. Zie XIII-Za.
 5. Johanna Martina Streng, geb. Alphen 30.12.1855; RK van gezindte. Verhuist naar Haarlemmermeer 22.7.1879. Huwt Alphen a/d Rijn 8.5.1879 Adrianus Nicolaas Straathof, 22 jaar, geb. Hazerswoude, zoon van Jacobus Straathof en Geertruida van Adrichem. Kinderen: Geertruida Petronella Straathof (geb. Haarlemmermeer 1881; huwt Zevenhoven 4.6.1903 Hendrikus Georgius Vis, 23 jaar, geb. Ter Aar, zn v Willem Vis en Klazina Jonker); Catharina Cornelia Straathof (geb. Haarlemmermeer 1884; huwt Zevenhoven 17.9.1912 Martinus Arnoldus Hoogeveen, 32 jaar, geb. Aarlanderveen, zn v Johannes Jacobus Hoogeveen en Mechtildis Antonia Barbara Luijben).

Huwt (2) Lijsje Vreeswijk, geb. Zwammerdam 4.7.1829; overleden als weduwe van Pieter Streng, te Alphen 5.3.1902, RK van gezindte.
Kinderen bekend:

 1. Elisabeth Maria Streng, geb. Alphen 27.4.1863; overleden Alphen 16.8.1876.
 2. Jacobus Cornelis Streng, geb. Alphen 14.4.1865. Overleden Alphen 24.5.1865.
 3. Alida Maria Streng, geb. Alphen 4.10.1868; vertrokken naar Woerden 9.9.1878 en terug naar Alphen op 18.8.1880. Overleden te Alphen op 22.8.1887.

XII-P. Adrianus Streng, landbouwer, geb. Haastrecht 17.10.1826 (19.10.1927), zoon van Jan Streng en Cornelia van Vliet. Gaat van Haastrecht op 1.5.1861 naar Alphen. Woont in 1904, dan 77 jaar te Alphen als landbouwer. Overleden te Hoorn 105, Alphen 16.4.1916, RK van gezindte.
Huwt Broek (ZH) 11.5.1848 Maria Verkleij, geb. Broek 7.4.1820 (5.4.1820 te Bronkeard), dochter van Cornelis Verkleij en Adriana Verbij; RK van gezindte; op 1.5.1861 naar Haastrecht vertrokken vanuit Alphen. Overleden te Alphen op 19.1.1900.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Florus Streng, geb. Haastrecht 14.1.1851. Vertrekt met zijn ouder op 1.5.1861 naar Alphen vanuit Haastrecht. Overleden Alphen 14.4.1873.

XII-Q. Cornelis Streng, bouwman, geb. 1821 (32 jaar op 7.1.1853). Woont in 1853 te Reeuwijk, huisnummer 71. Overleden Zevenhuizen 19.3.1867, oud 46 jaar, echtgenoot van Maria Vermeulen, en zoon van Gerrit Streng en Annigje Slootje.
Huwt Maria Vermeulen. Overleden Moordrecht 2.5.1893, oud 78 jaar, weduwe van Cornelis Streng, dochter van Arie Vermeulen en Cornelia Groenendijk.
Kinderen:

 1. Gerrit Streng, geb. ca. 1845/1846 te Reeuwijk. Zie XIII-Zb.
 2. Johannis Streng, ovl. Reeuwijk 11.9.1849, oud 1 jaar.
 3. Hendrik Streng, ovl. Reeuwijk 5.6.1849, oud 0 jaar.
 4. Annigje Streng, ovl. Reeuwijk 17.2.1852, oud 2 jaar.
 5. Johannis Streng, geb. Reeuwijk 7.1.1853; getuigen: Maarten Janmaat, 51 jaar, bouwman, en Jan Langerak, 39 jaar, gemeenteontvanger. Zie XII-Zc.
 6. Annigje Streng, geb. Reeuwijk 29.3.1854; getuigen: Maarten Janmaat, 55 jaar, bouwman, woont Reeuwijk #70, en Jan van Stolwijk, 36 jaar, bouwman, woont Reeuwijk #79.
 7. Margaretha Streng, geb. Reeuwijk 30.7.1855; getuigen: Maarten Janmaat, 55 jaar, bouwman, woont huis #58, en Moses Simon Kahn, 58 jaar, vleeschhouwer, woont Reeuwijk #79. Overleden Reeuwijk 26.1.1881, oud 24 jaar.
 8. Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 27.7.1857; getuigen: Maarten Janmaat, 58 jaar, bouwman, woont Reeuwijk wijk D#17, en Moses Simon Kahn, 60 jaar, vleeschhouwer, woont Reeuwijk wijk E#8. Overleden Reeuwijk 11.10.1880, oud 23 jaar.

XII-R. Simon Streng, bouwman, geb. ca. 1823, zoon van Cornelis Streng en Johanna Dekker. Woont te Broek. Overleden v��r 4.4.1883.
Huwt Boskoop 27.5.1853 Apolonia Pannenbakker, geb. Boskoop 1.4.1822, dochter van Aart Pannebakker en Margje Leeflang. Zij hertrouwt, v��r 1883, Jacobus Blom, geb. ca. 1829, bouwman te Reeuwijk.
Kinderen bekend:

 1. Maria Streng, geb. Broek ca. 1858. Huwt, 25 jaar oud, Gouda 4.4.1883 Adrianus de Wit, 31 jaar uit Stein, bouwman, zn v Cornelis de Wit en Antje Goosen, beiden uit Reeuwijk. Kinderen: Arnoldus de Wit (geb. Reeuwijk 1893; huwt Rotterdam 22.8.1917 Margaretha Alida van Wijk, uit Hoenkoop, 24 jaar, dr v Gijsbertus van Wijk en Maria Roessen); Adrianus de Wit (geb. Reeuwijk 1896; huwt Rotterdam 6.6.1923 Anna Maria van der Hoeven, uit Wateringen, 32 jaar, dr v Dirk van der Hoeven en Johanna Maria van Leeuwen).
 2. Johanna Streng, geb. Broek ca. 1858. Huwt 25 jaar oud, Gouda 4.4.1883 Johannes Hoffman, 29 jaar uit Reeuwijk, zn v Johannes Hoffman en Wilhelmina Vermey, beiden uit Reeuwijk.

XII-S. Cornelis Streng, stalhouder, schepenjager, geb. 1829 te Bodegraven, zoon van Cornelis Streng en Johanna Dekker. Woont te Gouda in 1863. Woont in Reeuwijk (Wijk G#2) in 1857. Wonen in 1860 aan de Karnemelksloot te Gouda. Woont te Gouda in 1862 aan het Jaagpad C-19 als stalhouder. Woont te Gouda in 1877 als schepenjager. Cornelis Streng overlijdt te Gouda op 10.2.1905.
Huwt Oudewater 12.2.1857 (1) Helena van der Vlist, 31 jaar, geb. Willescop, dochter van Kornelis van der Vlist en Cornelia van Hoorn, uit Hekendorp. Overleden in 1862.
Kinderen bekend:

 1. Johanna Streng, geb. Reeuwijk 30.11.1857, naaister; overleden Gouda 11.12.1969, dan 93 jaar oud. Huwt, 21 jaar oud, Gouda 11.6.1879 Hubert van Putten, 22 jaar uit Hagestein, zn v Antonie van Putten en Wilhelmina Koetsier.
 2. Cornelia Streng, geb. Gouda 10.1.1860. Huwt Gouda 4.6.1884 Johannes van der Post, verver, 24 jaar, geb. Gouda, zn v Klaas van der Post, vleeshouwer, en wijlen Meinsje den Blanken.
 3. Gerarda Streng, geb. Gouda 17.8.1861.
 4. Helena Streng, geb. Gouda 20.11.1862.

Huwt (2) Gouda 13.5.1863 Maria Boere, 37 jaar, wonende te Gouda, geboren te Broek, dochter van Leendert Boere (+) en Grietje Stronk (+) en weduwe van Gerbrand Visser.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Streng, geb. Gouda maart 1864. Overlijdt te Gouda 12.7.1864, 4 maanden oud.

Huwt (3) Alphen (ZH) 5.1.1877 Maria ten Holt, 41 jaar, geb. Voorst, weduwe van Willem Overes, en dochter van Johannes ten Holt en Geertruij Teunissen.

XII-T. Cornelis Streng, geb. 1831/1832/1834 Bodegraven, zoon van Gerrit Streng en Maria de Jong. Overleden te Utrecht 2.4.1904, Cornelis Streng, oud 73 jaar, zoon van Gerrit Streng en Maria de Jong, en weduwnaar van Maria van Dijk.
Huwt (1) Harmelen 10.2.1858 Johanna van Dijk, 24 jaar, geb. 1834 Harmelen, dr v Gijsbertus van Dijk en Gijsberta Bijleveld. Overleden Barwoutswaarder 26.6.1887, oud 55 jaar, gehuwd met Cornelis Streng.
Kinderen bekend:

 1. Maria Streng, geb. IJsselstein 1859. Huwt Woerden 9.4.1891 Hendrik van Doorn, 40 jaar, geb. Jutphaas, zoon van Gijsbertus van Doorn en Cornelia Bos.
 2. Gijsje Streng, overleden IJsselstein 6.2.1860, oud 0 jaar.
 3. Gijsbert Streng, geb. 1862 IJsselstein. Zie XIII-Zd.
 4. Gerrit Streng, geb. 1864 IJsselstein. Zie XIII-Ze.
 5. Gijsberta Streng, geb. 1865 IJsselstein. Huwt Barwoutswaarder 23.11.1888 Karel Geitenbeek, 28 jaar, geb. Maartensdijk, zn v Gerrit Geitenbeek en Gerritje Vaneveld. Kinderen bekend: Johanna Cornelia Geitenbeek (geb. Barwoutswaarder 13.10.1889); Gerardus Hendrikus Geijtenbeek (geb. Barwoutswaarder 24.8.1891; overleden Barwoutswaarder 5.4.1892, oud 0 jaar); Gerarda Hendrica Geitenbeek (geb. Barwoutswaarder 20.12.1892).
 6. Helena Streng, overleden IJsselstein 12.11.1866, oud 0 jaar.
 7. Leendert Bernardus Streng, overleden IJsselstein 12.9.1868, oud 0 jaar
 8. Martinus Streng, geb. 1869 IJsselstein. Zie XIII-Zf.
 9. Cornelis Albertus Streng, geb. Barwoutswaarder 24.2.1875; overleden aldaar 24.2.1875.

Huwt (2) IJsselstein 23.10.1890 Aaltje van der Maat, 56 jaar uit IJsselstein, dr v Gerrit van der Maat en Hendrika Koster, en weduwe van Gijsbertus Hendrikus de Jong. Overleden IJsselstein 8.4.1898, oud 63 jaar, wonende te Bodegraven.

XII-U. Adrianus Streng, geb. Schoonhoven 26.4.1840, zoon van Henricus Streng en Cornelia Verleun. Faillissement van Adrianus Streng, koopman in goud- en zilverwerk te Schoonhoven op 30.9.1897. [CBG]
Huwt (1) Schoonhoven 28.2.1862 Maria Okhuizen/Okhuijzen, geb. Bergambacht 12.11.1838, dr v Jan Okhuizen en Aleida 'Aaltje' de Groot. Overleden Schoonhoven 2.4.1862.
Kinderen:

 1. Cornelia Streng, geb. Schoonhoven 1862.

Huwt (2) Schoonhoven 18.11.1868 Bartha Alberts de Korte, geb. Vlist 4.5.1844, dr v Albertus (Ellebertus) de Korte en Elisabeth Vreeswijk.
Kinderen bekend:

 1. Elisabeth Antonia Streng, geb. Schoonhoven 10.3.1882; overleden Dongen. Huwt Schoonhoven 13.10.1915 Antonius Godefridus Smits. Kinderen. [http://www.pieternell.nl/GDP/pieternell@frameset.htm?pieternell@start.htm]

XII-V. Gerrit Streng, ouders onbekend.
Huwt ca. 1850 Christina Moerman
Kinderen bekend:

 1. Willem Streng, geb. Haarlem 1850. Overleden Loosduinen 25.3.1929, echtgenoot van Catharina Jansen, en dan 79 jaar oud.

XII-W. Gerrit Streng, ouders onbekend.
Huwt ca. 1850 Jannigje Vermeulen.
Kinderen:

 1. Cornelia Streng, overleden Benschop 4.6.1868, oud 17 jaar.

XIII-A. Gerardus Streng, geb. Snelrewaard 27.1.1856, zoon van Nicolaas Streng en Jannigje Blommestein. Overleden IJsselstein 17.6.1941, oud 85 jaar, weduwnaar van Johanna van der Sluis.
Huwt IJsselstein 25.4.1900 Johanna van der Sluis, 30 jaar, geb. IJsselstein, dr v Johannes van der Sluis en Johanna de Lange. Overleden IJsselstein 6.12.1938, oud 69 jaar, echtgenote van Gerardus Streng.
Kinderen bekend:

 1. Nicolaas Streng, geb. IJsselstein 1898. Zie XIV-A.
 2. Nicolaas Johannes Streng, geb. Jutphaas 1904. Zie XIV-B.

XIII-B. Cornelis Streng, geb. IJsselstein 1858, zoon van Nicolaas Streng en Jannigje Blommestein. Overleden IJsselstein 21.2.1929, oud 70 jaar en echtgenoot van Maria Bouwman, eerder weduwnaar van Jeanette Westland en Cornelia van der Linden.
Huwt (1) IJsselstein 22.11.1888 Cornelia van der Linden, 29 jaar uit Hagestein, dr v Gerrit van der Linden en Hendrika (Cornelia) van der Gun). Overleden IJsselstein 14.7.1894, oud 34 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Nicolaas Streng, geb. 1890 IJsselstein. Zie XIV-C.
 2. Gerardus Stephanus Streng, overleden IJsselstein 27.1.1892, oud 0 jaar.
 3. Hendrika Streng, overleden IJsselstein 28.6.1893, oud 4 weken.
 4. levenloos kind geboren IJsselstein 8.7.1894.

Huwt (2) IJsselstein 25.10.1894 Jeanette (Aaltje) Westland, 25 jaar, geb. Montfoort, dr v Cornelis Westland en Margrietha Looijaard. Overleden IJsselstein 8.9.1907, oud 37 jaar, echtgenote van Cornelis Streng.
Kinderen bekend uit (2):

 1. Martha Cornelia Streng, overleden IJsselstein 22.2.1896, oud 5 maanden.
 2. Marianus Streng, geb. IJsselstein 1900. Zie XIV-Ca
 3. Cornelia Streng, overleden IJsselstein 15.12.1901, oud 3 maanden.
 4. Johannes Streng, overleden IJsselstein 10.12.1902, oud 4 jaar.
 5. Johannes Streng, overleden IJsselstein 10.2.1905, oud 11 maanden.
 6. levenloos kind (zoon) geboren IJsselstein 26.8.1905.
 7. Johannes Streng, overleden IJsselstein 18.9.1907, oud 8 maanden.

Huwt (3) IJsselstein 13.2.1908 Maria Bouwman, 29 jaar, geb. IJsselstein, dr v Theunis Bouwman en Johanna Steehouder.

XIII-C. Martinus Streng, geb. IJsselstein 1862, zoon van Nicolaas Streng en Jannigje Blommestein.
Huwt IJsselstein 21.7.1897 Klazina van Dijk, 22 jaar, geb. Linschoten, dr v Anthoon van Dijk en Hendrika Goes.

XIII-D. Gerrit Streng, tapper / kastelein, herbergier, geb. Haastrecht 15.8.1853, zoon van Martinus Streng en Margarita Bom. Woont te Haastrecht.
Huwt Haastrecht 1.10.1880 Gijsberta Cornelia van Vliet, 25 jaar, geb. Willescop, dr v Frans van Vliet en Dirkje Vreeswijk.
Kinderen:

 1. Margaretha Maria Streng, geb. Haastrecht 24.8.1881.
 2. Franciscus Martinus Streng, geb. Haastrecht 22.9.1882. Zie XIV-D.
 3. Theodora Streng, geb. Haastrecht 22.9.1883. Overleden Haastrecht 30.1.1884
 4. Theodora Wilhelmina Streng, geb. Haastrecht 14.4.1885. Overleden Haastrecht 4.9.1885.
 5. Theodora Maria Streng, geb. Haastrecht 31.5.1886.
 6. Franciscus Streng, geb. Haastrecht 3.5.1888. Zie XIV-E.
 7. Theodorus Streng, geb. Haastrecht 15.4.1889.
 8. Krijn Streng, geb. Haastrecht 9.3.1891. Overleden Haastrecht 1.6.1891.
 9. Theodorus Streng, geb. Haastrecht 21.3.1892. Zie XIV-F.
 10. Elisabeth Streng, geb. Haastrecht 7.8.1893.
 11. Quirinus Streng, geb. Haastrecht 4.2.1895.
 12. Gerarda Streng, geb. Haastrecht 5.6.1896; overleden Amersfoort 22.4.1942, oud 45 jaar.

XIII-E. Theodorus Streng, geb. Haastrecht 28.8.1863, zoon van Martinus Streng en Margaretha Bom.
Huwt Benschop 7.4.1890 Maria van Groeningen, 29 jaar, geb. Benschop, dr v Bastiaan van Groeningen en Cornelia Verheij.
Kinderen bekend:

 1. Margrieta Cornelia Streng, geb. Utrecht 1891. Huwt Utrecht 12.5.1910 Christiaan Marinus Theodorus Degenkamp, 23 jaar, geb. Charlois, zoon van Petrus Degenkamp en Maria Gerritsen.
 2. Theodorus Jacobus Streng, geb. 1901 Utrecht. Zie XIV-G.

XIII-F. Gerrit Streng, geb. Oudewater 1875, zoon van Teunis Streng en Cornelia Benschop. Overleden Oudewater 8.6.1912, oud 37 jaar.
Huwt Oudewater 22.1.1903 Johanna Theodora van der Vlist, 21 jaar, geb. Oudewater, dr v Hendrikus van der Vlist en Johanna Vermeulen.
Kinderen bekend:

 1. Antonius Hendrikus Streng, overleden Oudewater 9.1.1904, oud 17 dagen.
 2. Hendrikus Antonius Streng, geb. Oudewater 1906. Zie XIV-H.
 3. Antonius Jacobus Streng, geb. Oudewater 1909. Zie XIV-I.
 4. Cornelia Johanna Streng, overleden Oudewater 1.11.1910, oud 3 jaar.
 5. Cornelia Johanna Streng, overleden Oudewater 21.4.1912, oud 3 weken.
 6. Gerardus Theodorus Streng, overleden Oudewater 26.9.1912, oud 9 weken.

XIII-G. Martinus Jacobus Streng, geb. Oudewater 1882, zoon van Teunis Streng en Cornelia Benschop.
Huwt Werkhoven 21.5.1909 Wilhelmina Maria van Bennekom, 34 jaar, geb. Werkhoven, dr v Anthonie van Bennekom en Petronella Spithoven.

XIII-H. Antonius Streng, geb. Barwoutswaarder 5.7.1858, zoon van Cornelis Streng en Cornelia Rietveld. Overleden Snelrewaard 12.5.1940, oud 81 jaar, weduwnaar van Jacoba Maria Boere, en eerder weduwnaar van Aaltje Steenkamer.
Huwt (1) Lange Ruige Weide (ZH) 4.11.1886 Aaltje Steenkamer, geb. Lange Ruige Weide 30.3.1858, dochter van Gijsbertus Steenkamer en Anthonetta 'Antje' Duits (gehuwd Lange Ruige Weide 20.11.1846); overleden Snelrewaard 7.5.1897. [14]
Kinderen bekend:

 1. Cornelia Streng, geb. Bodegraven 1887. Huwt Snelrewaard 30.10.1913 Theodorus Cocx, 26 jaar, geb. Bodegraven, zoon van Bartholomeus Cornelis Martinus Cocx en Pieternella Kempen.
 2. Antonia Streng, geb. Bodegraven 1893; ovl. Oudewater 11.2.1937, 43 jaar oud, echtgenote van Theodorus Antonius de Goeij. Huwt Snelrewaard 30.8.1918 Theodorus Antonius de Goeij, geb. Reeuwijk 21.7.1887, zn v Alexander Jacobus de Goeij en Johanna Maria van der Sprong. Overleden Oudewater 11.2.1937. Kinderen bekend: levenloos kind (geboren Snelrewaard 22.9.1919); Johanna Theodora Anthonia de Goeij (overleden Woerden 12.11.1925, oud 0 jaar).

Huwt (2) Snelrewaard 4.11.1898 Jacoba Maria Boere, 31 jaar, geb. Snelrewaard 30.9.1867, dr v Cornelis Boere en Aaltje van den Berg; overleden Snelrewaard 11.12.1926. [14]
Kinderen bekend:

 1. Alida Cornelia Streng, geb. Snelrewaard 21.7.1899.
 2. Jacobus Cornelis Streng, geb. Snelrewaard 28.10.1900.
 3. Cornelis Adrianus Streng, geb. Snelrewaard 31.12.1902. Zie XIV-J.

XIII-I. Cornelis Streng, geb. Barwoutwaarder 1874, zoon van Cornelis Streng en Cornelia Pijlen.
Huwt Reeuwijk 22.9.1905 Elizabeth Johanna Stolwijk, geb. Reeuwijk 8.8.1882, dochter van Willem Stolwijk en Anna Steenkamer. [10] Overleden 6.9.1960.

XIII-J. Gerrit Streng, koetsier, geb. Reeuwijk 17.10.1843, zoon van Gerrit Streng en Josina Moerings. Hij overlijdt te Gouda op 30 sept. 1897, 53 jaar oud. Hij woont dan aan de Oosthaven B 21 te Gouda.
Huwt Broek 3.9.1868 Anna van der Kroef, 24 jaar, geboren Broek, dochter van Wilhelmus van der Kroef en Lena de Jong.
Kinderen bekend:

 1. Josina Streng, geboren Broek 6.10.1869. Overleden Hoeven 15.11.1935.
 2. Helena Streng, geboren Waddinxveen 1871; overleden Gouda 26.7.1889, oud 18 jaar.
 3. Gerardus Streng, geb. Waddinxveen 1874. Zie XIV-K.
 4. Wilhelmus Streng, overleden Waddinxveen 12.2.1875, oud 0 jaar.
 5. Cornelia Streng, geb. Gouda 1879. Huwt Gouda 26.5.1909 Jacobus van der Helm.
 6. Willem Streng, geb. Gouda 1881. Zie XIV-L.

XIII-K. Cornelis Streng, geb. Reeuwijk 29.5.1847, zoon van Gerrit Streng en Josina 'Sientje' Moerings.
Huwt Waddinxveen 8.5.1883 Martha Schneider, geb. Zuid-Waddinxveen, 27 jaar oud, dochter van Everhard Schneider en Cornelia Vermeulen.
Kinderen:

 1. Gerardus Everardus Streng, geb. Waddinxveen 1875; overleden Leiden 10.6.1948, oud 73 jaar, echtgenoot van Katharina Vurens. Zie XIII-M.
 2. doogeboren dochter ovl. Waddinxveen 15.1.1877.
 3. Cornelia Streng, ovl. Waddinxveen 20.8.1878, 0 jaar.
 4. Cornelia Streng, overleden Oudenbosch 5.8.1904.

XIII-L. Johannes Cornelis Streng, winkelier, geboren te Reeuwijk op 10.2.1852, zoon van Gerrit Streng en Clasina / Josina Moerings. Johannes Cornelis Streng overlijdt te Gouda op 22.5.1920.
Woont op Spoorstraat 15, Gouda (eerder vernoemd als Spoorstraat Q # 209).
Huwt (1) Waddinxveen 17.11.1881 Maria Hillegonda Neerscholten, geboren Reeuwijk 6.8.1856, dochter van Jan Hendrik Neerscholten en Maria Kok, beiden geboren in Loosduinen. Overleden Gouda 11.4.1898.
Kinderen:

 1. levenloos kind van Johannes Cornelis Streng overlijdt te Gouda op 14.6.1882.
 2. Gerardus Hendricus Streng, overleden Gouda 1.12.1886, oud 3 jaar en 9 maanden.
 3. Gerrit 'oom Gerrit' Streng, geboren 17.11.1884 te Gouda. Zie XIV-N.
 4. Maria Streng, geboren Gouda 16.1.1886; overleden te Gouda 18.10.1954; huwt Gouda 11.5.1910 Anthonie Ruijgrok, geboren 12.1.1886 te Sluipwijk en gestorven 31.10.1960 te Napels, Italië, begraven te Gouda; zoon van Anthonie Ruijgrok en Geertruida Bunnik.
 5. Gerardus Hendrikus Streng, overleden Gouda 25.4.1889, oud 1 jaar en 6 maanden.
 6. Josina Streng, overleden Gouda 17.7.1889, oud 7 maanden.
 7. Hendrikus Streng, overleden Gouda 7.5.1890, oud 3 maanden.
 8. Josina 'tante Sien' Streng, geboren Gouda 19.11.1892. Overleden Gouda 11.1.1968 en aldaar begraven op het RK kerkhof. Woonde te Gouda: Spoortstraat 15. Huwde Gouda 1.9.1926 Adrianus Stephanus Janmaat, timmerman, geb. Waddinxveen 26.12.1890. Kinderen: Adrianus Johannes Janmaat (geb. Gouda 16.7.1928); Maria Cornelia Janmaat (geb. Gouda 16.5.1930); Alida Josina Janmaat (geb. Gouda 18.10.1931); Josina Antonie Gemma Janmaat (geb. Gouda 17.9.1933); Geertruda Maria Janmaat (geb. Gouda 16.11.1934); Johanna Maria Janmaat (geb. 23.8.1936).
 9. levenloos kind van Johannes Cornelis Streng overlijdt te Gouda op 4.6.1895.
 10. levenloos kind van Johannes Cornelis Streng overlijdt te Gouda op 11.4.1898.

Huwt (2) Reeuwijk 11.11.1904 Aaltje van der Pijl, geb. Aarlanderveen 1858/1859 (46 jaar oud). Zij overlijdt (Spoorstraat 15) te Gouda op 21 juni 1926, oud 67 jaar, dochter van Petrus van der Pijl en Cornelia Swart.

XIII-M. Curinus Streng , geb. Reeuwijk 1854, zoon van Gerrit Streng en Sientje Moerings. Overleden Waddunxveen 13.1.1922, oud 67 jaar, echtgenoot van Sina Smolders.
Huwt Waddinxveen 17.11.1881 Sina Smolders, 21 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Simon Smolders en Antonia Gerritse.

XIII-N. Johannis Streng, geb. Reeuwijk 14.8.1855, zoon van Gerrit Streng en Sientje Moerings.
Huwt (1) Lisse 16.8.1883 Johanna Lemmers, 21 jaar, dochter van Hendrik Lemmers en Gerarda Meijer; overleden v��r 1900. [10]
Huwt (2) Reeuwijk 3.5.1900 Johanna Mittertreiner, 22 jaar, geboren Haarlemmermeer, dochter van Bartholomeus Mittertreiner en Johanna Patist.

XIII-O. Gerardus Streng, bouwman, geb. Reeuwijk 1851, zoon van Cornelis Streng en Johanna van Hoorn. Woont te Nieuwerkerk a/d IJssel. Overleden Nieuwerkerk a/d IJssel 9.2.1915, oud 64 jaar, en weduwnaar van Alida Koolmees.
Huwt Nieuwerkerk a/d IJssel 8.2.1878 Alida Koolmees, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 1853, dochter van Arie Koolmees en Margaretha van Bentem.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Cornelis Streng, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 1880. Overleden te Utrecht op 9.4.1931, oud 51 jaar, gehuwd met Sophia Houdijk, en zoon van Gerardus Streng en Alida Koolmees Zie XIV-O.
 2. Cornelis Adrianus Streng, geb. 8.9.1881 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Pieter van Rugge, keermaker, en Gijsbertus Johannis de Wit, klerk. Overleden Nieuwerkerk aan de IJssel 21.3.1890, oud 8 jaar.
 3. Johanna Margaretha Streng, geb. 11.12.1883 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Pieter van Rugge, kleermaker, en Gijsbertus Johannis de Wit, klerk.
 4. Margaretha Johanna Streng, geb. 17.2.1886 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Pieter van den Dool, bouwman, en Gijsbertus Johannis de Wit, klerk.
  Huwt Nieuwerkerk a/d IJssel 28.10.1914 Gerardus Houdijk, geb. Gouda 1884, zoon van Antonius Houdijk en Maria Hoogenboom.
 5. Nicolaas Streng, geb. 13.7.1889 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Pieter van Rugge, kleermaker, en Gijsbetus Johannis de Wit, klerk. Overleden Nieuwerkerk aan de IJssel 14.3.1890, oud 0 jaar.

XIII-P. Wilhelmus Streng, timmerman, geb. Reeuwijk 6.3.1853, zoon van Cornelis Streng en Johanna van Hoorn.
Ondertrouwt Den Bosch / Hilversum 24.8.1883 M. de Wit, [CBG].
Huwt Hilversum 11.9.1883 Maria de Wit, 33 jaar, geb. Hilversum, dr v Aart de Wit en Maria Albers.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Adrianus Maximinus Streng, geb. 's-Hertogenbosch 29.5.1893. In 1913 in militaire dienst. Daarna ingetreden (professie 12.8.1917) bij Fraters van Tilburg onder de naam frater Maria Maximinus. Leraar Doofstommeninstituut St.Michielsgestel. Overleden 3.6.1954 te Tilburg. [gegevens H.Streng]

XIII-Q. Johannis Streng, geb. Reeuwijk 1856, zoon van Cornelis Streng en Johanna van Hoorn.
Huwt Boskoop 18.2.1881 Johanna Elisabeth Verleun, 22 jaar, geb. Boskoop, dochter van Hendrik Verleun en Jannetje Belt.
Kinderen [8]:

 1. Johanna Petronella Streng, geb. Boskoop 26.1.1882; ovl. Reeuwijk 27.1.1947. Huwt Reeuwijk 11.6.19??: Wilhelmus Stolwijk, geb. Reeuwijk 11.6.1881; ovl. Reeuwijk 28.12.1961.
 2. Henricus Streng, geb.Boskoop 5.4.1883; ovl. Gouda 14.12.1959. Huwt Maria Wilhelmina Duijndam, geb. 1.3.1886; ovl. 3.7.1975. Kinderen en kleinkinderen.
 3. Johanna Streng, geb. Boskoop circa 1884; ovl. Noordwijk 9.3.1938. Huwt Hendricus Hoogeveen, ovl. Noordwijk 1.4.1948.
 4. Cornelius Streng, geb. Boskoop 1.2.1886. Zie XIV-P.
 5. Johannis Streng, geb. Boskoop 1.2.1888. Zie XIV-Q.
 6. Geertrudis Streng, geb. Boskoop 7.11.1889; ovl. Bajawa, Flore, Indonesie 10.9.1967. Geprofest in 1921 Schiedam. Kloosternaam: Zr. Margaretha Marua a Puero Jesu OCD.
 7. Elisabeth Streng, geb. Boskoop in 1892; ovl. Arnhem 24.3.1937, dan 45 jaar. Geprofest 1917 Arnhem. Kloosternaam: Zr. Josepha Michaela van de Vredeskoningin OCD.
 8. Adrianus Josephus Streng, geb. Boskoop 7.10.1893; ovl. Leiden 12.8.1966. Huwt Catharina Anna Verkleij, geb. Leiderdorp 9.8.1893; ovl. Leiderdrop 17.9.1946..
 9. Maria Streng, geb. Boskoop 12.8.1895; ovl. Drachten 18.3.1951. Geprofest Schiedam 10.6.1921. Kloosternaam: Zr. Johanna van het Kruis OCD.
 10. Anna Elisabeth Streng, geb. Boskoop 31.8.1897; ovl. Oirschot 25.8.1965. Geprofest 17.2.1936. Kloosternaam: Zr. Theresia van Jezus OCD.
 11. Gerrit Streng, geb. in 1901; ovl. Hazerswoude 27.6.1925.

XIII-R. Gerrit Florus Streng, geb. Stein, gem. Reeuwijk 1865, zoon van Albertus Streng en Jacoba Duits.
Huwt (1) Reeuwijk 2.5.1890 Johanna Maria de Ridder, 23 jaar, geb. Haastrecht, dr v Jan de Ridder en Cornelia van Vliet.
Huwt (2) Houten 27.1.1899 Agnis van Dijk, 29 jaar, geb. Houten, dr v Gerrit van Dijk en Arnolda van Bennekom.
Kinderen bekend uit (2):

 1. Albertus Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 1900. Zie XIV-R.

XIII-S. Johannes Josephus Streng, landbouwer, geb. Stein 1866 (31 jaar op 22.4.1897), zoon van Albertus Streng en Jacoba Duits.
Huwt Haastrecht 21.5.1895 Anna Geertruida van Velsen, 24 jaar, geb. Zoeterwoude, dochter van Willem Jacobus van Velsen en Geertruida Oltshoorn.
Kinderen:

 1. Geertruida Maria Streng, geb. Haastrecht 22.4.1897.
 2. Jacoba Gerarda Streng, geb. Haastrecht 9.5.1898. Huwt Nieuwer-Amstel 23.4.1919 Theodorus Adrianus Nieuwendijk, 30 jaar, geb. Vinkenveen en Waverveen, zoon van Johannes Nieuwendijk en Catharina Smit.
 3. Alida Streng, geb. Haastrecht 22.9.1899.
 4. Wilhelmina Streng, geb. Haastrecht 17.12.1901.

XIII-T. Cornelis Leonardus Streng, zoon van Leonardus Streng en Gijsberta van Dijk [13].
Huwt Reeuwijk 26.4.1901 Cornelia Mulder, dochter van Gerrit Mulder en Anna Kersbergen. [13]

XIII-U. Anthonius Arnoldus Streng, geb. Vlist 1875, zoon van Cornelis Streng en Francina Boere.
Huwt Vlist 13.10.1893 Johanna Nobel, 28 jaar, geb. Vlist, dr van Johannes Nobel en Alida Klever.

XIII-V. Cornelis Streng, geb. 1869 Vlist, zoon van Gerardus Streng en Willemina Nobel. Woont te Vlist. Woont in 1947 te Gouda.
Huwt (1) Reeuwijk 18.4.1890 Emmerentia Boere, 21 jaar oud, geb. Stein, dr v Johannes Boere en Emmigje Boere, beiden wonende te Reeuwijk.
Kinderen bekend:

 1. Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 1891. Zie XIV-S.
 2. Wilhelmus Streng, geb. Reeuwijk 1896. Zie XIV-T.

Huwt (2) Polsbroek 30.8.1901 Annigje Lexsmond, 27 jaar, geb. Polsbroek, dochter van Arie Lexsmond en Weijntje Sluijs.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 1907. Overleden Gouda 16.10.1947. Woonde te Reeuwijk, veehouder.

XIII-W. Adrianus Streng, geb. Vlist 1870, zoon van Gerardus Streng en Willemina Nobel
Huwt Haastrecht 23.10.1903 Anna Boere, geb. Hoenkoop 1874, dochter van Andries Boere en Maria van Vliet.

XIII-X. Johannes Streng, geb. Vlist 1874, zoon van Gerardus Streng en Willemina Nobel. Overleden Haastrecht 7.12.1943, oud 69 jaar.
Huwt Haastrecht 21.5.1909 Elizabeth Boere, geb. Hoenkoop 1874, dochter van Pieter Boere en Johanna van Vliet.

XIII-Y. Gerrit Streng, geb. Moordrecht 2.12.1857, zn v Arij Streng en Anna Maria Verbrugge. Overleden Oudewater 20.9.1903, oud 45 jaar, echtgenoot van Johanna Westland.
Huwt Snelrewaard 23.11.1883 Johanna Westland, 31 jaar, geb. Vreeswijk, dr v Pieter Westland en Johanna Sangers. Overleden Oudewater 2.4.1942.
Kinderen bekend:

 1. Anna Maria Streng, geb. Snelrewaard 27.10.1884. Huwt Snelrewaard 14.11.1919 Johannes van der Geer, geb. 1895 Wijk bij Duurstede, zn v Martinus van der Geer en Johanna Adriana van Leeuwen.
 2. Arie Streng, geb. Snelrewaard 4.1.1887. Zie XIV-U.
 3. Pieter Streng, geb. Snelrewaard 22.1.1890. Zie XIV-V.
 4. Aaltje Streng, geb. Snelrewaard 25.3.1893; overleden Oudewater 10.6.1910, oud 17 jaar.

XIII-Z. Gerrit Streng, bouwman, geb. 22.4.1863 Nieuwerkerk a/d IJssel, zoon van Cornelis Streng een Anthonia Steenbergen. Woont Nieuwerkerk a/d IJssel.
Huwt (1) Gouda 21.5.1890 Johanna Elisabeth Straver, 27 jaar, geb. Gouda, dochter van Johannes Straver en Adriana Pottuit. Ovl. v��r 1899.
Kinderen:

 1. Cornelis Streng, geb. 13.3.1892 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Johannes Hofland, koetsier, en Gijsbertus Johannis de Wit, gemeenteontvanger. Zie XIII-W.
 2. Antonia Maria Streng, geb. 25.8.1893 Nieuwerkerk a/d IJssel. Getuigen: Johannes Hofland, koetsier, en Gijsbertus Johannis de Wit, gemeenteontvanger.
 3. Johannes Streng, geb. 1894 Nieuwerkerk a/d IJssel. Zie XIV-X.

Huwt (2) Oudewater 5.1.1899 Johanna Stolwijk, 31 jaar, geb. Woerden, dr v Antonius Stolwijk en Jannigje van Vliet.

XIII-Za. Bartholomeus Petrus Streng, bouwman / veehouder, geb. Alphen 16.8.1854 (1857), zoon van Pieter Streng en Catharina van der Sprong. Vertrokken naar Aarlanderveen 29.4.1875 vanuit Alphen. Met Maria Moons vertrokken naar Roermond op 11.11.1904.
Huwt (1) Waddinxveen 26.4.1876 Maria Moons, geb. Broek 14.6.1856, dochter van Mattheus Moon en Maria Boere; RK van gezindte; verhuist 29.4.1876 vanuit Waddinxveen naar Aarlanderveen.
Kinderen bekend:

 1. Elisabeth Maria Streng, geb. Aarlanderveen 19.5.1877; gaat in Alphen wonen op 11.5.1897. Gaat op 5.10.1904 naar 's-Hertogenbosch. Gaat op 2.11.1904 naar Haarlem. Overlijdt te Stompwijk 18.6.1925, oud 48 jaar, weduwe van Wouterus Johannes van Esveld. Kinderen: Anna Wilhelmina van Esveld (overleden Venlo 27.4.1932, oud 20 jaar; aangegeven in Stompwijk 29.4.1932); levenloos kind (overleden Stompwijk 2.4.1919).
 2. Maria Adriana Streng, geb. Aarlanderveen 23.9.1878
 3. Petrus Adrianus Streng, geb. Aarlanderveen 27.1.1880. Komt op 13.10./1900 van Borne naar Aarlanderveen en vertrekt weer op 10.12.1901 naar Leiden.
 4. Matheus Andreas Streng, geb. Aarlanderveen 27.2.1881. Gaat naar Alphen op 11.5.1897. Zie XIII-Y.
 5. Johannes Petrus Streng, geb. Aarlanderveen 14.1.1883. Vertrekt op 14.7.1903 van Aarlanderveen naar Beesel.
 6. Catharina Streng, geb. Aarlanderveen 3.9.1885. Gaat op 11.11.1904 met ouders naar Roermond.
  Huwt Roermond 12.9.1910 Wilhelmus Hubertus Henricus Berbers, geb. Roermond, zoon van Hubert Jan Hendrik Berbers en Helena Francisca Mathilda Wolf.
 7. Adrianus Streng, geb. Aarlanderveen 4.2.1887; gaat in Alphen wonen op 29.8.1899. Gaat van Alphen terug naar Aarlanderveen op 7.5.1900. Overleden te Aarlanderveen op 3.5.1904.
 8. Geertruda Streng, geb. Aarlanderveen 11.9.1888.
 9. Adrianus Bartholomeus Streng, geb. Aarlanderveen 2.11.1893. Zie XIV-Z.
 10. Gijsberta Streng, geb. Aarlanderveen 8.3.1895. Vertrekt met ouders naar Roermond op 11.11.1904.
 11. Anna Maria Streng, geb. Aarlanderveen 29.11.1899. Overleden te Aarlanderveen 11.23.1900.

Huwt (2) Roermond 19.7.1910 Helena Emma Maria Haerst, geb. Roermond, dr v Joseph Haerts en Anna Gau.

XIII-Zb. Gerrit Streng, geb. ca. 1845/46 Reeuwijk, zoon van Cornelis Streng en Maria Vermeulen. Woont te Haastrecht in 1879. Overlijdt te Gouda 19.8.1912, 66 jaar oud, arbeider.
Huwt Reeuwijk 22.11.1878 Gijsberta de Keijzer, dr van Hendrik de Keijzer, mandemaker, en Krijntje Vink. Overleden Haastrecht 23.6.1933, oud 81 jaar. [genlias]
Kinderen:

 1. Cornelia Maria Streng, geb. Haastrecht 19.11.1879.
 2. Cornelis Johannes Stren, overleden Gouda 18.8.1886, oud 8 weken.
 3. Cornelia Streng, overleden Gouda 4.4.1888, oud 3 maanden.
 4. levenloos kind van Gerrit Steng overleden te Gouda 13.5.1889.
 5. Gerardus Johannes Streng, overleden Gouda 9.9.1890, oud 2 maanden.

XIII-Zc. Johannes Streng, arbeider, jm., geb. 7.1.1853, zoon van wijlen (in 1882) Cornelis Streng en Maria Vermeulen.
Huwt (1) Reeuwijk 28.4.1882 Maria Johanna de Jong, jd, 28 jaar, dochter van wijlen Cornelis de Jong en Johanna Bodegraven.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Johannes Streng. Geb. 1884. Overlijdt te Gouda op 27.10.1914, 30 jaar oud, molenaarsknecht. Woont dan aan Bochenburgstraat 3, Gouda. Zie XIII-Za.
 2. Theodorus Henricus Streng, geb. Moordrecht 17.4.1895.

Huwt (2) Gouda 17.4.1907 Johanna Sophia Sarus, geb. Middelburg 1854, dochter van Jan Mathijs Sarus en Johanna Cacomina Stevens. Weduwe van Andries Saaij.

XIII-Zd. Gijsbert Streng, geb. IJsselstein 1862, zoon van Cornelis Streng en Johanna van Dijk.
Huwt Woerden 18.5.1887 Cornelia van der Werff, 25 jaar, geb. Hagestein, dr v Theodorus van der Werff en Antonia de Korte.

XIII-Zd1. Gijsbert Streng
Huwt Johanna Duffener
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Streng, geb. Schiedam 1898. Huwt Rotterdam 7.5.1919 Agnes Johanna Christina Buisman, 23 jaar, geb. Rotterdam, dr v Jan Buisman en Catharina Johanna van der Valk.

XIII-Ze. Gerrit Streng, geb. IJsselstein 1864, zoon van Cornelis Streng en Johanna van Dijk.
Huwt Snelrewaard 5.3.1891 Adriana Terneuse, 16 jaar, geb. Snelrewaard, dr v Johannes Terneuse en Annigje Homburg.

XIII-Zf. Martinus Streng, geb. IJsselstein 1869, zoon van Cornelis Streng en Johanna van Dijk.
Huwt Utrecht 9.11.1898 Johanna Maria de Bruijn, 26 jaar, geb. Utrecht, dr v Hendricus de Bruijn en Maria Hoogelander.

XIII-Zg. Gerrit Streng, ouders onbekend.
Huwt Anna Maria Streng
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Streng, overleden Oudewater 10.1.1902, oud 4 weken.

XIV-A. Nicolaas Streng, geb. IJsselstein 1898, zoon van Martinus Streng en Klasina van Dijk.
Huwt IJsselstein 4.5.1932 Maria Lubbers, geb. IJsselstein 1905, dochter van Nico Lubbers en Maria van Zanten.

XIV-B. Nicolaas Johannes Streng, geb. Jutphaas 1904, zoon van Gerardus Streng en Johanna van der Sluis.
Huwt Jutphaas 2.10.1929 Cornelia Johanna van Montfoort, geb. Vreeswijk 1906, dochter van Adrianus van Montfoort en Cornelia Werkhoven.

XIV-C. Nicolaas Streng, geb. 1890 IJsselstein, zoon van Cornelis Streng en Cornelia van der Linden.
Huwt Vleuten 18.1.1918 Christina Hendrika van Steenderen, 29 jaar, geb. Vleuten, dr v Nicolaas van Steenderen en Antonetta de Bondt.

XIV-Ca. Marinus Streng, geb. IJsselstein 1900, zoon van Cornelis Streng en Jeanette Westland.
Huwt IJsselstein 10.4.1923 Johanna Catharina van Schalkwijk, geb. IJsselstein 1903, dochter van Albertus Bernardus van Schalkwijk en Cornelia van Dopperen.

XIV-D. Franciscus Martinus Streng, geb. Haastrecht 22.9.1882, zoon van Gerrit Streng en Gijsberta Cornelia van Vliet.
Huwt Haastrecht 22.4.1910 Catharina Maria Versteeg, geb. Haastrecht 1883, docter van Adrianus Versteeg en Adriana Vergeer. (zuster van Gerardus Adrianus Versteeg geb. 1884)

XIV-E. Franciscus Streng, geb. Haastrecht 3.5.1888, zoon van Gerrit Streng en Gijsberta Cornelia van Vliet. Overleden te Haastrecht op 29.7.1960, dan 72 jaar oud. Viering 40-jaar huwelijk op 9 mei 1956 te Haastrecht [CBG].
Huwt Reeuwijk 15.5.1916 Maria van Zuijlen, geb. Hoenkoop 1890, dochter vaan Martinus van Zuijlen en Maria van den Berg. [10]
Kinderen en kleinkinderen.

XIV-F. Theodorus Streng, geb. Haastrecht 21.3.1892, zoon van Gerrit Streng en Gijsberta Cornelia van Vliet.Wonen te Haastrecht in 1929.
Komen op 8.5.1937 vanuit Haastrecht naar Gouda, Vonderstraat 13, en later naar Nieuwe Haven 23.
Huwt Snelrewaard 22.4.1914 Alida Johanna Klever, geb. 20.3.1890 te Hoenkoop, dr van Willem Klever en Adriana Oosterlaken. Zij overlijdt te Gouda 2.12.1949, dan 59 jaar oud.
Kinderen bekend:

 1. Adriana Alida Streng, geb. Utrecht 14.3.1917.
 2. Margaretha Johanna Streng, geb. Utrecht 19.10.1918.
 3. Wilhelmus Nicolaas Streng, geb. Utrecht 3.1.1920.
 4. Theodora Maria Streng, geb. Utrecht 24.8.1922.
 5. Johanna Gerarda Streng, geb. Utrecht, 12.2.1925.
 6. kind, geboren Haastrecht, overleden Oudewater 23.8.1929, oud 0 jaar.
 7. Theodorus Gerardus Anthonius Streng, geb. Oudewater 29.12.1930.

XIV-G. Theodorus Jacobus Streng, geb. 1901 Utrecht, zoon van Theodorus Streng en Maria van Groeningen.
Huwt Rotterdam 29.9.1926 Maria Edeltrudis van der Weide, 27 jaar, geb. Rotterdam, dochter van Pieter Adriaan van der Weide en Goverdina Jenneke de Hoog.

XIV-H. Hendrikus Antonius Streng, geboren Oudewater 1906, zoon van Gerrit Streng en Johanna Theodora van der Vlist.
Huwt Gouda 3.4.1931 Aaltje Kaptein, geb. Alphen (ZH) 1913, dochter van Dirk Kaptein en Elisabeth Magdalena van Haren.
Kinderen bekend:

 1. Gerardus Antonius Streng, overleden Woerden 15.10.1937, oud 4 jaar.

XIV-I. Antonius Jacobus Streng, geb. Oudewater 1909, zoon van Gerrit Streng en Johanna Theodora van der Vlist.
Huwt Linschoten 21.2.1930 Hendrika van Rossum, geb. Snelrewaard 1896, dochter van Albertus van Rossum en Antje Blakenburg. Weduwe van Gerardus van Schaik.

XIV-J. Cornelis Adrianus Streng, geb. Snelrewaard 31.12.1902, zn v Antonius Streng en Jacoba Maria Boere; overleden Woerden 25.9.1977. [http://home.tiscali.nl/jeanetteberkhof/kwartier/buts/buts.htm]
Huwt Haastrecht 21.9.1934 Genoveva Maria van Dijk, geb. Haastrecht 19.11.1912, overleden Snelrewaard 2.8.1963, dr v Theodorus Adrianus van Dijk en Wilhelmina Buts.
Kinderen: 9 geboren te Snelrewaard / Oudewater [http://home.tiscali.nl/jeanetteberkhof/genealogie/buts/buts.htm]

XIV-K. Gerardus Streng, geb. Waddinxveen 1874, zoon van Gerrit Streng en Anna van der Kroef. (Woont Oudewater in 1932)
Huwt Gouda 26.5.1897 Wilhelmina Johanna Teunissen, 27 jaar, geb. Beesd, dochter van Johannes Teunissen en Hendrina Theodora van Holleveen. Overleden Utrecht 4.5.1932, dan 62 jaar oud, dochter van Johannes Teunissen en Wilhelmina Verwolferen.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Gerardus Streng, overleden Oudewater 10.12.1918, oud 18 jaar.

XIV-L. Willem Streng, koopman, geb. Gouda 25.2.1881, zoon van Gerrit Streng en Anna van der Kroef. Faillissement W.Streng te Gouda op 24.5.1909.
Huwt Gouda 11.7.1906 Gerarda van der Veer, geb. 21.2.1876 Amsterdam, dochter van Cornelis Johannes van der Veer en Wilhelmina Gussenkloo..
Kinderen bekend:

 1. Wilhelmina Streng, geb. Gouda 19.7.1907, tweeling.
 2. Johanna Streng, geb. Gouda 19.7.1907, tweeling.
 3. Cornelis Gerardus Streng, geb. Gouda 16.10.1909.
 4. Gerarda Josina Streng, geb. Gouda 25.2.1912.
 5. Wilhelmus Streng, geb. Gouda 21.9.1914.

XIV-M. Gerardus Everhardus Streng, geboren Waddinxveen 1875, zoon van Cornelis Streng en Martha Schneider. Overleden Leiden 10.6.1948, oud 72 jaar. [genlias]
Huwt Boskoop 26.9.1900 Katharina Vurens, 24 jaar, geb. Boskoop, dochter van Reinier Vurens en Elisabeth Beelaart.

XIV-N. Gerrit Streng, geboren 17.11.1884 te Gouda, zoon van Johannes Cornelis Streng en Maria Hillegonda Neerscholten.
Zij wonen in de Zeugstraat 20, Gouda in 1920 en later in Amsterdam.
Huwt Rotterdam 12.11.1913 Neeltje van Dijk, geb. 8.9.1887 Langbroek, dochter van Karel van Dijk en Neeltje van de Weerd. Overleden 15.1.1964.
Kinderen (vermeld in 1964):

 1. Johannes Cornelis Streng, geboren 7.10.1914 te Gouda; gehuwd met H. Koel.
 2. Cornelis Streng, geboren 10.5.1916 te Gouda; gehuwd met H. van Bonga.
 3. Gerardus Karel Streng, geboren 8.1.1920 te Gouda; gehuwd met H.M. Becker.

XIV-O. Adrianus Cornelis Streng, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 1880, zoon van Gerardus Streng en Alida Koolmees.
Huwt Gouda 14.4.1915 Sophia Houdijk, geb. Gouda 1883, dochter van Antonius Houdijk en Maria Hoogenboom.

XIV-P. Cornelius Streng, geb. Boskoop in 1886, zoon van Johannis Streng en Johanna Elisabeth Verleun. Ovl. Hazerswoude-Groenendijk 10.9.1922. [8]
Huwt Waddinxveen 29.10.1920 Geertruida Adriana Moons, geb. Waddinxveen, oud 30 jaar, dochter van Mattheus Moons en Maria Catharina Verkleij.

XIV-Q. Johannis Streng, geb. Boskoop 1.2.1888, zoon van Johannis Streng en Johanna Elisabeth Verleun. Ovl. Gouda 22.8.1960 [8].
Huwt Nieuwerkerk a/d IJssel 19.6.1914 Wilhelmina Kool, geb. Moordrecht 1889, dochter van Petrus Kool en Cornelia Koolmees.

XIV-R. Albertus Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 1900, zoon van Gerrit Floris Streng en Agnes van Dijk. [10] [CBG]. Ouders onbekend. Overleden te Harmelen 15.7.1963, dan 63 jaar oud en weduwnaar.
Huwt Houten 8.5.1930 Margaretha Cornelia van Oosterum, geb. Houten 1907, dochter van Pieter van Oostrom en Johanna Alida van Uiterwaal.
Kinderen. [CBG]

XIV-S. Gerardus Streng, geb. Reeuwijk 1891, zoon van Cornelis Streng en Emmerentia Boere.
Huwt Reeuwijk 23.4.1920 Maria Verburg, geb. Reeuwijk 1895, 25 jaar oud, dochter van Adrianus Verburg en Maria Huijgje Vermeulen.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia Adrianus Gerardus Streng, overleden Haastrecht 30.4.1922, oud 0 jaar.

XIV-Sa. Johan Streng, (verm. zoon van Cornelis Streng en Emmerentia Boere); broer van Gerard Streng ( x M.Verburg).
Huwt Gouda 15.1.1936 Elisabeth A.M. Eberveld.

XIV-T. Wilhelmus 'Willem' Streng, geb. Reeuwijk 1896, zoon van Cornelis Streng en Emmerentia Boere. Vieren op 28.11.1945 te Oudewater de zilveren bruiloft. [CBG]
Huwt Oudewater 18.11.1920 Maria Cornelia van Dijk, 31 jaar, geb. Oudewater, dr v Johannes van Dijk en Maria Winters.
Kinderen bekend:

 1. Rita Streng.

XIV-U. Arie Streng, geb. Snelrewaard 4.1.1887, zoon van Gerrit Streng en Johanna Westland.
Huwt Woerden 29.1.1914 Catharina Huberdina Brandsen, 27 jaar, geb. Woerden, dr v Gerrit Brandsen en Maria Jansen.

XIV-V. Pieter Streng, geb. Snelrewaard 22.1.1890, zoon van Gerrit Streng en Johanna Westland.
Huwt Oudewater 27.1.1916 Johanna Oosterlaken, 23 jaar, geb. Hoenkoop, dr v Theodorus Oosterlaken en Gerarda van Nimwegen. Overleden Oudewater 24.8.1934, dan 42 jaar oud.
Kinderen:

 1. levenloos kind overleden Oudewater 12.7.1934.

XIV-W. Cornelis Streng, veehouder, geboren 30.3.1892 te Nieuwerkerk a/d IJssel, zoon van Gerardus Streng en Johanna Elisabeth Straver.
Huwt Bodegraven 14.2.1919 Maria van Zoest
Kinderen bekend:

 1. Johanna Ignacia F. Streng, geb. 8.1.1920 Bodegraven
 2. Ignatius Johannes Streng, geb. 5.3.1921 Bodegraven
 3. Jacobus Gerardus Streng, geb. 28.11.1923 Gouda.
 4. Antonia Agatha Streng, geb. 29.11.1924 Gouda.
 5. Gerardus Joaquim Streng, geb. 15.4.1927 Gouda.

XIV-X. Johannes Streng, geb. 1894 Nieuwerkerk a/d IJssel, zoon van Gerardus Streng en Johanna Elisabeth Straver.
Huwt Hoenkoop 26.8.1921 Lena Adriana Kemp, geb. 1793 Hoenkoop, dr v Philip Kemp en Aaltje Bon.

XIV-Y. Mattheus Andreas Streng, landbouwer, RK van gezindte, geb. Aarlanderveen 27.2.1881; woont te Alphen vanaf 11.5.1897 (Prins Hendrikstraat 13); zoon van Bartholomeus Petrus Streng en Maria Moons. Overleden Apeldoorn 2.11.1963, dan 82 jaar oud en weduwnaar van Anna Overes.
Huwt Alphen a/d Rijn 18.4.1901 Anna Overes, RK van geloof, 21 jaar, geb. Alphen 2.11.1879, dr v Bartholomeus Overes en Alida Suikerland.
Kinderen:

 1. Alida Maria Streng, geb. Alphen 17.4.1902.
 2. Maria Elisabeth Streng, geb. Alphen 15.6.1903
 3. Thoma Johanna Streng, geb. Alphen 15.3.1906
 4. Bertha Maria Streng, geb. Alphen 17.9.1907.
 5. Hubertus Petrus Streng, geb. Alphen 22.4.1909. Volgt XIV-A.
 6. Adrianus Gijsbertus Streng, geb. Alphen 10.5.1910 Volgt XIV-B.
 7. Geertruida Maria Streng, geb. Alphen 28.5.1911
 8. Anna Streng, geb. Alphen 13.3.1916.
 9. Petronella Adriana Streng, geb. Alphen 23.5.1917
 10. Wilhelmina Catharina Streng, geb. Alphen 31.10.1919

XIV-Z. Adrianus Bartholomeus Streng, stalhouder, geb. Aarlanderveen 2.11.1893, zoon van Bartholomeus Petrus Streng en Maria Moons. (Was op 11.11.1904 vertrokken naar Roermond met ouders).
Huwt Haarlemmermeer 8.1.1919 Francina Maria Wilhelmina Lommerse, onderwijzeres, 30 jaar, geb. Haarlemmermeer, dr v Johannes Lommerse en Alida Petronella de Hoog. Overleden Apeldoorn 5.6.1968, dan 79 jaar oud [CBG].
Kinderen.

XIV-Za. Cornelis Johannes Streng, geb. Waddinxveen 1884, zoon van Johannes Streng en Maria Johanna de Jong.
Huwt Gouda 28.11.1906 Helena Maria Brans, geb. Deil 1878, dochter van Theodorus Brans en Johanna Geertruida van den Berg.

XIV-Zb. Wilhelm Streng, letterzetter, geb. Barneveld 1888, zoon van NN. en Catharina Streng.
Huwt (1) Apeldoorn 12.8.1911 Willemina Hendrika Brinkerhof, geb. Barneveld 1888, dochter van Evert Jan Brinkerhof en Engelina Boering..
Huwt (2) Sloten 22.1.1915 Petronella Hendrica Kool, geb. Sloten 1883, dochter van Johannes Henricus Kool en Alida Maria Warmendam. Weduwe van Nicolaas Hemelaar.

XV-A. Hubertus Petrus Streng, geb. Alphen 22.4.1909, zoon van Mattheus Andreas Streng en Anna Overes. Overleden Apeldoorn 28.11.1987. [gegevens Jacques Streng 2007]
Huwt Apeldoorn 22.9.1942 Geertruida Maria Chevallier, geboren Apeldoorn 6.5.1914. Overleden Apeldoorn 24.11.1998. [gegevens Thijs Streng 2007]
Kinderen:

 1. Anna Johanna Maria Streng, geb. Apeldoorn 20.11.1943.
 2. Mattheus Andreas Streng, geb. Apeldoorn 18.3.1946. Volgt XVI-A.
 3. Bartholomeus Petrus Streng, geb. Apeldoorn 29.4.1947. Volgt XVI-B.
 4. Matil Jacques Pierre Streng, geb. Apeldoorn 8.6.1954. Volgt XVI-C.

  

XV-B. Adrianus Gijsbertus Streng, geb. Alphen 10.5.1910, RK gedoopt, zoon van Mattheus Andreas Streng en Anna Overes. Overleden Apeldoorn 27.8.1961 door ongeval.
Huwt Allegonda Johanna van Heel, geb. Apeldoorn 7 februari 1917, enige dochter van Antonius Hubertus van Heel, uit Arnhem, en Egberdina Oudbier, uit Apeldoorn, beiden overleden. Overleden 12.11.1988.
Kinderen [gegevens en foto's van AJM Streng in 2007]:

 1. Anna Egberdina Streng, geboren Apeldoorn 2.10.1938. Huwt Christiaan Langendonk. Kinderen: Ronnie Langendonk (geb. 22.11.1961); Arthur Langendonk (geb. 14.4.1963); Karin Allegonda Egberdina Langendonk (geb. 14.10.1964); Ilse Maria Langendonk (geb. 21.5.1966); Andreas Hubertus Antonius Langendonk (geb. 10.2.1969).
 2. Toontje Johannes Streng, geb. Apeldoorn 28.10.1942; overleden Apeldoorn 7.9.1944.
 3. Allegonda Johanna Maria Streng, geb. Apeldoorn 5.9.1946. Huwt Roelof Wolbers, zoon van Hermanus Roelof Wolbers en Geertruida Hendriks.
 4. Adrianus Antonius Streng, geb. Apeldoorn 13.2.1948. Volgt XVI-D.
 5. Petrus Andreas Streng, geb. Apeldoorn 11.4.1951; overleden Apeldoorn 30.12.1966 door ongeval.

foto's van grootouders van Heel en ouders Streng, en van de kinderen

Adrianus Streng, Allegonda van Heel, Antonius van Heel, Anna Streng en Egberdina Oudbier

Allegonda, Petrus, Anna en Adrianus Streng

XV-E. Reinier C. Streng. Ouder nog onbekend.
Huwt Gouda 5.2.1941 Elisabeth M.M. Flux.

XV-F. Gerardus Streng. Ouders nog onbekend.
Huwt Gouda 31.1.1944 Arigje E. Bouwman.

XV-G. Adrianus Anthonius Streng, landbouwer, woont te Reeuwijk. Ouders onbekend.
Huwt Alida Nederend
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Simon Joseph Streng, geb. Reeuwijk, overleden Reeuwijk 10.3.1949, 6 dagen oud.

XVI-A. Mattheus Andreas 'Thijs' Streng, geb. Apeldoorn 18.3.1946, zoon van Hubertus Petrus Streng en Geertruida Maria Chevallier. [gegevens Jacques Streng en Thijs Streng 2007]
Huwt (1) Frederika Antje 'Ike' Boeijinga, geb. Hengelo 17.5.1946.
Kinderen uit (1):

 1. Bartholomeus Petrus 'Bert' Streng, geb. Liessel, Deurne 20.5.1971. Volgt XVII-A.
 2. Ruurd Eelke Streng, geb. Liessel, Deurne 14.3.1975. Partner: Hue Bingh Tangh, geb. Cho Lo, Vietnam 11.3.1976.

Huwt (2) Rosalia Bertha Maria Francisca 'Rosalie' Maas, geb. Tegal, Java, Indonesi� 22.10.1953.

XVI-B. Bartholomeus Petrus Streng, ondernemer, geb. Apeldoorn 29.4.1947, zoon van Hubertus Petrus Streng en Geertruida Maria Chevallier. [gegevens Jacques Streng 2007]
Huwt Ludmila Maria van Dijk, geb. Wageningen 9.7.1950, dochter van Jacob van Dijk en Halina 'Anna' Bich.
Kinderen:

 1. Halina Maria Streng, geb. Apeldoorn 21.5.1976.
 2. Mirja Simone Streng, geb. Apeldoorn 20.7.1978.

XVI-C. Matil Jacques Pierre Streng, ondernemer, geb. Apeldoorn 8.6.1954, zoon van Hubertus Petrus Streng en Geertruida Maria Chevallier. [gegevens Jacques Streng 2007]
Huwt Karin Sindram, geb. 1.3.1952.
Kinderen:

 1. Dani�la Carina Streng, geb. Delfzijl 14.10.1986.
 2. Nathalie Alica Streng, geb. Delfzijl 24.3.1988.
 3. Roger-Patrick Streng, geb. Delfzijl 1.6.1989.

XVI-D. Adrianus Antonius Streng, geb. Apeldoorn 13.2.1948, zoon van Adrianus Gijsbertus Streng en Allegonda Johanna van Heel.
[gegevens AJM Streng in 2007]
Huwt Johanna Alberta Voskuilen, geb. Apeldoorn 16.6.1949.
Kinderen:

 1. Ingeborg Streng, geb. Vaassen 12.5.1973. Partner: Edwin Buitenhuis. Kinderen: Wessel Buitenhuis (geb. 7.6.2001); Noeschka Buitenhuis (geb. 20.4.2004).

XVII-A. Bartholomeus Petrus 'Bert' Streng, geb. Liessel, Deurne 20.5.1971, zoon van Mattheus Andreas Streng en Ike Boeijinga. [gegevens Bert Streng 2007]
Huwt Ilse Vriesema, geb. 27.12.1969.
Kinderen:

 1. Fleur Streng, geb. Eindhoven 8.12.2001.
 2. Rikwin Ismael Kaspar 'Rik' Streng, geb. Eindhoven 15.3.2004.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven

Bronnen:
[1] ARA Den Haag
[2] GA Woerden
[3] GA Utrecht
[4] GA Gouda
[5] GENLIAS
[6] familiearchief Ruijgrok
[7] gegevens familie Streng
[8] gegevens Henk Streng
[9] Leenkamer Culemborg
[10] Leenkamer VianenFamilie van der Strengh uit Delfshaven.

Familiewapen: Gedeeld: 1. drie verticaal geplaatste strengen wol; 2. een klimmende eenhoorn.

II-A. Jacob Coenen van der Strengh, cuyper, vermeld op grafsteen # 19 in St.Anthonykerk te Delfshaven: Overleden den eerste sept. 1635, oud sijnde 73 jaar. Woonde te Delfshaven.
Huwt v��r 1590 met Claesgen Claesdr, huisvrouw, geboren 1564, gestorven 24.4.1637, oud 73 jaar. Bron: [http://www.rat.de/kuijsten/tt/tt007.html]
Kinderen:

 1. Grietgen Jacobsdr van der Strengh. Geboren 1590, gestorven 11 sept. 1622, oud 32 jaar en huisvrouw van Burger Dirckxz.
 2. Gerridt Jacobsz van der Strengh, geboren 1596, gestorven 13 maart 1632, oud 36 jaar, begraven St.Anthonykerk te Delfshaven, graf #19. Volgt III-A.
 3. Coen Jacobsz van der Strengh, geb. 1601. Volgt III-B.

II-B. Ary Stevensz van der Strenge
Huwt Aeltje Gerrits
Kinderen:

 1. Neeltje van der Strenge, ged. Delft 15.12.1644; getuigen: Evert Jansz, Belitje Jans en Neeltje Arijaens.

III-A. Gerrit Jacobs van der Streng, geb. 1596, zoon van Jacob Coenen van der Streng en Claesgen Claesdr. Vermeld op 7.6.1648 met zijn dochter. Gerrit Jacobsz van der Strengh, vermeld te Rotterdam als coopman te Delfshaven op 7/6/1631.
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Gerrits van der Streng: vermeld als doopgetuige te Rotterdam op 16.12.1644 en 24.7.1664.

III-B. Coen Jacobse van der Streng, geb. 1601, zoon van Jacob Coenen van der Streng en Claesgen Claesdr, geboren 1601, gestorven 24.11.1665, oud 64 jaar, begraven te Delfshaven St.Antonykerk graf #19.
Huwt Lisbet Janse Niele / Nieben.
Kinderen bekend:

 1. Pietertje Coenraads van der Streng, overleden op 23.5.1689 te Delfshaven. Haar zusters Fijtge, Neeltge en Claasje erven van hem.
 2. Geertruit Coen van der Streng, ged. Rotterdam 6.12.1644; getuigen: Cornelis Jansse Nieben, Neeltje Gerrits van der Streng en Trijntge Heinderijckx.
 3. Sara Coen van der Strengh, ged. Geref. Rotterdam 20.5.1648; getuigen: Heijnderijck Jansse Niele, Trijntge Jans en Trijntge Heinderijckx.
 4. Fijtgen Coenen (Sijtje Coenraads) van der Streng, geb. Delfshaven. Huwt Kralingen (trouw in Rhoon) 18.5.1671 Mr. Nicolaas Cornelisz Swaanhil. Kinderen: Florentius Nicolaas Swanhil (ged. Geref. Kralingen 24.6.1674); Maria Swanhil (ged. Kralingen 3.12.1675); Cornelis Swanhil (ged. Kralingen 24.10.1680).
 5. Neeltje Coenraads van der Strengh. Huwt Delfshaven (trouw in Vlaardingen) in 1670 Arent Arentse Boele, weduwnaar van Grietje Everts.Nog vermeld als doopgetuige te R'dam in 1698.
 6. Claasje Coenraads van der Strengh. Huwt Delfshaven 27.1.1672 Andries Harmanse Keijzer, jm van Delfshaven. Benoemen elkaar tot erfgenamen op 2.8.1672; en opnieuw op 31.3.1690.

III-C. Heyndrick Jacobse van der Streng, blijkbaar broer van Coen Jacobse van der Streng. Worden beide vermeld te Rotterdam op 7.4.1643.
Kinderen bekend:

 1. Grietgen Heyndricks. Huwt met Jan Pieters Fonteijn Smith, wonende an de oostzijde van de Glashaven in 1643.

III-D. Abraham Michielsen van der Streng, vermeld te Rotterdam op 2.5.1643, oom van Baertgen Pieters, die dan huwt met de molenaar Corstiaan Corstiaanse.

Pieter van der Streng, timmerman te Amsterdam, geb. 1662; overleden maart 1713
Kinderen:

 1. Jan van der Streng / van der Strang, geb. 1695; overleden 1762; timmerman te Amsterdam.

Hendrik Adam Strengh. Hendrick Harmsen Strangh begraven te Delfshaven, Rotterdam op 30.1.1698.
Huwt Delfshaven 16.12.1695 Sijtje Jooris.

Hendrik Streng, jm begraven te Rotterdam op 24.1.1718. Woonde op de Corte Ootsteeg.

Pieter van der Strengh, koopman, geb. 1706.
Huwt (1) Sara Couturier
Huwt (2) Magdalena Luls
Huwt (3) 1736 Gouda Apostool, geb. Amsterdam 14.9.1703; gedoopt 27.2.1724 in N.H.; overleden 5.8.1785.

Mr. Jan van der Streng, begraven Den Haag 10.9.1788, dan 59 jaar oud; door uittering.Familie Streng uit Hessen (D)

VI-A. Johannes Hendrik Strengh, geb. ca. 1710 en won. te Den Haag
Huwt (Hoogduitse Kerk) Den Haag 6.6.1734 Henderina Bijwegen, geb. en won. te Den Haag.
Kinderen:

 1. Katrina Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 8.9.1734; getuige: Agneta Christina Strengh.

VI-B. Johan Coenraad Streng, geb. 1718; jm van Homburg, Hessen. Overleden (verdronken) te Rijswijk 18.2.1765, dan 47 jaar oud.
Huwt (Hoogduitse Kerk) Den Haag 28.1.1753 Pieternella Kruger, jd. won. te Den Haag
Kinderen:

 1. Alida Streng, ged. (Nieuwe Kerk) Den Haag 22.1.1754; getuige: Alida Nevue.
 2. Johannes Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 5.3.1755; getuige: Maria Altdurp.
 3. Johan Hendrik Streng, ged. (Groote Kerk) Den Haag 16.11.1757; getuige: Johan Hendrik Streng.

VII-A. Johan Coenraad Coenraadsz Streng, geb. ca. 1740. (Coenraad Streng begraven te Delft 16.11.1804).
Huwt Delft 18.5.1771 / 2.6.1771 Maria Lansheer / Landsheer; geb. Delft 18.12.1743, dr v Jan Landsheer en Catrina Bodegrave; begraven te Delft op 14.2.1810, 65 jaar oud, als weduwe van Johannes Coenraad Streng.
Kinderen bekend:

 1. Kattrienna Streng, ged. Delft 6.12.1772; getuigen: Arij van der Vis en Eva Lansheer. Overleden te Delft als Catharina Streng op 31.7.1832, dan 59 jaar oud.
 2. Johannis Streng, ged. Delft 19.1.1775. Volgt VIII-A.
 3. Arij Streng, ged. Delft 1.12.1776; getuigen: Arij van der Vis en (zijn echtgenote) Eva Lansheer. Armkind van Jan Coenraad Streng overleden te Delft op 13.3.1777.
 4. Maria Streng, ged. Delft 19.4.1778.
 5. Hendrick Streng, ged. Delft 2.4.1780. Volgt VIII-B.
 6. Johan Coenraed Streng, ged. Delft 17.8.1783. Volgt VIII-C.

VII-B. Christiaan Lodewijk Streng, pruikemaker/haarkapper. Wonen in Wageningen in 1778. Overleden Wageningen 29.5.1818, oud 78 jaar, weduwnaar van Maria Catharina Vinke, pruikmaker van beroep, geboren te Maastricht. [10]
Huwt Maria Catharina F�ncke/Fencke/Fonke/Vonk, geb. Dorsten 1734; overleden Wageningen 3.5.1812, oud 78 jaar, dochter van Henricus F�ncke en Sebilla Rijnhart.
Kinderen bekend:

 1. Louis Henry Streng, geb. Wageningen 1769. Zie VIII-D.
 2. Christiaan Frederik Streng, geb. Wageningen 1771. Zie VIII-E.

VII-C. Johan Georg Streng, pruikemaker. Johan Georg Streng overlijdt te Hattem op 29.10.1817, oud 78 jaar.
Huwt Cattrina van Suttem
Kinderen bekend:

 1. Jan Arents Streng, geb. Hattem 1782. Zie VIII-F.

VIII-A. Johannes Streng, jm uit Delft, ged. Delft 19.1.1775, zoon van Johan Coenraad Streng en Maria Landsheer. Wonen in Kipstraat bij de 2e brug in 1805.
Huwt Rotterdam 10.1.1802 Elisabeth van den Hoek, jd uit Rotterdam.
Kinderen:

 1. Johannes Coenraad Streng, geb. Rotterdam 22.5.1805; ged. Rotterdam 26.5.1805; getuige: Maria Landsheer. Overleden 23.6.1805.

VIII-B. Hendrik Streng, jm. , ged. Delft 2.4.1780, zoon van Johan Coenraad Streng en Maria Landsheer. Begraven te Delft 23.10.1809.
Huwt Delft 25.4.1807 Johanna Lameij, jd. Zij hertrouwt, als weduwe van Hendrik Streng, te Delft op 25.8.1810 Jacob Anthonij
Kinderen bekend:

 1. Maria Johanna Streng, geb. Delft 22.1.1808; ged. Delft 24.1.1808; getuige: Maria Lansheer. Overleden Loosduinen 20.11.1862, oud 54 jaar, en weduwe van Samuel Wijsman. Huwt Samuel Wijsman, geb. Leiden 1811, zoon van Samuel Wijsman en Johanna Suzanna Schrijver; overleden Loosduinen 20.11.1859, oud 48 jaar. Kinderen: Johanna Suzanna Wijsman (geb. 's-Gravenhage 1838; huwt Loosduinen 26.4.1863 Wilhelmus Cornelis van Eendenburg, 26 jaar, geb. Loosduinen, zoon van Lourens van Eendenburg en Maria van Spronsen); Maria Petronella Wijsman (geb. 's-Gravenhage 1844; huwt (1) Loosduinen 26.4.1868 Abraham Oosterlee, 30 jaar, geb. Valkenburg, woont te Wassenaar, zoon van Pieter Oosterlee en Sara Cornelia van der Valk; huwt (2) Rotterdam 7.3.1883 Andries Stephanus Bried�, 39 jaar, geb. Schiedam, zoon van Andries Stephanus Briede en Maria Catharina Stegeman); Willem Hendrik Wijsman (geb. Den Haag 1857; overleden Loosduinen 2.12.1923, dan 77 jaar oud. Huwt Loosduinen 22.2.1882 Alida van den Burg, 25 jaar, geb. Loosduinen, dochter van Dirk van den Burg en Geertje Lamot).

VIII-C. Johannes Coenraad Streng, jm, geb. Delft 17.8.1783, zoon van Johannes Coenraad Streng en Maria Landsheer; overleden Delft 18.6.1847, 64 jaar oud, echtgenoot van Petronella Johanna Hogersdijk.
Huwt (o.t. 26.2.1810) Delft 9.7.1810 Petronella Johanna Hogersdijk, jd
Kinderen bekend:

 1. Johannes Coenraad Streng, geb. Delft 11.7.1811; ged. Delft 27.7.1811. Overleden Delft 31.12.1816, dan 5 jaar oud.
 2. Arij Streng, geb. Delft 22.5.1813. Volgt IX-A.
 3. Leendert Streng, geb. Delft 6.5.1815. Volgt IX-B.
 4. Margaretha Streng, geb. Delft 26.5.1817; overleden Delft 20.2.1897.
  Kind van Margaretha Streng te Delft overleden op 8.2.1839.
  Huwt Delft 26.8.1840 Pieter Bartholomeus Hennevelt, 23 jaar, geb. te 's-Gravenhage, zoon van Pieter Hennevelt en Hendrica Schenk; overleden Delft 21.1.1876, oud 58 jaar, echtgenoot van Margaretha Streng.
  Kinderen: Hendrik Bartolomeus Hennevelt (geb. Delft 1837; huwt Rotterdam 23.2.1876 Frijtzen van Delden, 24 jaar, uit Sneek, dr v Sijtze van Delden en Akke de Haan)
 5. Maria Streng, geb. Delft 1.11.1821. Huwt Delft 22.2.1843 Philip Smit, 21 jaar, geb. 's-Gravenhage, zoon van Frederik Smit en Teuntje Hetteling.
 6. Johannes Coenraad Streng, geb. Delft 16.1.1824. Overleden Delft 9.1.1847, 23 jaar oud.
 7. Pieternella Johanna Streng, geb. Delft 7.5.1826.

VIII-D1. Louis Henry Streng, stadsbode Wageningen. Overleden Heteren 6.7.1826, oud 55 jaar, geboren Wageningen, zoon van Christiaan Lodewijk Streng en Catharina Vonk.
Huwt Gesina Margaretha Streng
Kinderen bekend:

 1. Christiaan Elias Streng, geboren Wageningen 1796; tweede luitenant; overleden 's-Hertogenbosch 30.5.1825, oud 29 jaar, zoon van Louis Henri Streng en Gesina Margaretha Streng.
 2. Johannes Abraham Streng, geb. Wageningen 1798.
 3. Carel Daniel Streng overlijdt te Wageningen op 7.3.1814, oud 7 jaar, zoon van L.H.Streng en Gesina Margareha Streng.
 4. Christiaan Fredrik Streng, geboren Wageningen 1803; korporaal, overleden 's-Gravenhage 18.2.1825, oud 22 jaar, zoon van Louis Henry Streng en Gesina Margaretha Streng.

VIII-D2. Louis Henry Streng, geb. Wageningen 1769, zoon van Christiaan Lodewijk Streng en Maria Catharina Fonke.
Huwt Wageningen 18.12.1811 Antona Ernst, 57 jaar, geb. Wageningen, dochter van Peter Ernst en Anna de Zwier.

VIII-E1. Christiaan Fredrik Streng, onderwijzer, geb. Wageningen 1778, zoon van Christiaan Lodewijk Streng (pruikemaker) en Maria Catharina Fencke / Tonke. [10] Overleden Wageningen 6.1.1818, oud 40 jaar, onderwijzer en boekverkoper, echtgenoot van Nolda Helena van Loghem.
Huwt Wageningen 3.7.1813 Nolda Helena van Loghem, geb. Wageningen 1777, dochter van Cornelis van Loghem en Reertje van Kreel.

VIII-E2. Christiaan Fredrik Streng (ouders onbekend)
Huwt Johanna Maria Jonker.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Everardus Streng, geb. 1818 Hattem. Zie IX-C.

VIII-F. Jan Arents Streng, dienstknecht/landbouwer/grafdelver, geb. Hattem 1782, zoon van Johan Georg Streng en Cattrina van Suttem.
Huwt (1) Hattem 30.4.1813 Margrieta 'Grietje' Barneveld, geb. Hattem 1781, dochter van Coendert Barneveld (doodgraver van beroep) en Zwaantje Schiphors. Overleden v��r 1816.
Huwt (2) Hattem 24.5.1816 Janna van der Scheer, geb. Heerde 1788, dochter van Hendrik Wiggers van der Scheer en Leentje Gijsbers van Putten.
Kinderen bekend uit (2):

 1. Johan Georg Streng, geb. Hattem 1820. Zie IX-D.

VIII-G. Johannes Abraham Streng, geb. Wageningen 1798, zoon van Louis Henry Streng en Margaretha Streng.
Huwt Utrecht 2.5.1827 Maria Schoemans, 28 jaar, geb. Utrecht, dochter van Geertruij Schoemans.

VIII-H. Johan Lodewijk Streng
Kinderen bekend:

 1. Antonie Streng overlijdt te Hattem 6.9.1817, oud 8 maanden.

IX-A. Arij Streng, vleeshouwer, geb. Delft 22.5.1813, zoon van Johannes Coenraad Streng en Petronella Johanna Hogersdijk. Overleden Den Haag 11.12.1862. Woont Boekhorststraat 91, Den Haag.
Huwt Den Haag 11.2.1835 Elisabeth Wijsman, geb. Leiden 22.6.1813, dochter van Samuel Wijsman en Johanna Suzanna Schrijver; ovl. Den Haag 29.12.1899. [genlias]
Kinderen:

 1. Johannes Coenraad Streng, geb. 9.6.1835 Den Haag. Volgt X-A.
 2. Johanna Susanna Streng, geb. Den Haag 16.5.1837.
 3. Johanna Petronella Streng, geb. Den Haag 14.4.1839.
 4. Elisabeth Streng, geb. Den Haag 31.10.1840.
 5. Maria Margreta Helena Streng, geb. Den Haag 21.9.1842.
 6. Christiana Frederica Streng, geb. Den Haag 4.11.1844.
 7. Wilhelmina Hendrika Streng, geb. Den Haag 7.2.1847.
 8. Arie Samuel Streng, geb. Den Haag 8.8.1849. Volgt X-B.
 9. Willem Hendrik Streng, geb. Den Haag 1.1.1852. Volgt X-C.
 10. Anna Bertina Jacoba Streng, geb. Den Haag 26.4.1855.

IX-B. Leonardus 'Leendert' Streng, geb. Delft 6.5.1815, zoon van Johannes Coenraad Streng en Petronella Johanna Hogersdijk. Overleden Delft 6.1.1888, dan 72 jaar oud en echtgenoot van Teuntje Smit.
Huwt Teuntje Smit, geb. 's-Gravenhage, dochter van Frederik Smit en Teuntje Hettinga; overleden Delft 15.1.1905, oud 80 jaar, als weduwe van Leendert Streng.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Coenraad Streng, geb. Delft 24.11.1844. Overleden te Delft 27.5.1849, 4 jaar oud.
 2. Petronella Johanna Antoinetta, geb. Delft 7.5.1847. Overleden Delft 4.2.1884, 36 jaar, echtgenote van Pieter van Woerden.
  Huwt Vrijenban 28.11.1874 Pieter van Woerden, 39 jaar, geb. te Woerden, zoon van Jacob van Woerden en Mensje van der Ende.
  Kinderen: Petronella Johanna Antonia van Woerden (geb. 1883; ovl. Maasland 22.8.1884, oud 3 maanden).
 3. Helena Streng, geb. Delft 28.10.1849. Huwt Delft 28.1.1874 Arij Schram, 22 jaar, geb. Delft, zn v Cornelis Abraham Schram en Catharina Stout. Kinderen te Delft geboren.
 4. Johanna Elisabeth Streng, geb. Delft 18.5.1852; overleden te Delft 1.11.1855, dan 3 jaar oud.
 5. Antonia Streng, geb. Delft 5.5.1854; overleden Delft 6.11.1855, 1 jaar oud.
 6. Anna Streng, overleden te Delft 6.11.1855, dan 1 jaar oud.
 7. Leonardus Marinus Streng, geb. Delft 13.11.1856 Volgt X-D.
 8. Leonardus Streng, geb. Vrijenban 22.2.1859.
 9. Adrianus Streng, geb. Vrijenban 26.7.1861. Volgt X-E.
 10. Anton Streng, geb. Vrijenban 9.8.1863. Volgt X-F.
 11. Frederik Streng, geb. Vrijenban 21.1.1866.
 12. Frederik Streng, geb. Vrijenban 13.6.1867.
 13. Johannes Streng, geb. Vrijenban 12.10.1869. Volgt X-G.

IX-C. Johannes Everardus Streng, kleermaker, geb. Hattem 1818, zoon van Christiaan Fredrik Streng en Johanna Maria Jonker.
Huwt Zwollerkerspel 2.5.1844 Aaltjen van Weeghel, 22 jaar, geb. Scheel (Zwollerkerspel) 1822, dochter van Hendrik van Weeghel en Stientje Willems Wiene.

IX-D. Johan Georg Streng, doodgraver, geb. Hattem 1820, zoon van Jan Arend Streng en Janna van der Scheer.
Huwt Hattem 12.4.1848 Alberdina van der Weerde, geb. Dalfsen 1820, dochter van Arend van der Weerde en Johanna Scheppinks.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Evert Streng, geb. Hattem 1857. Zie X-H.

X-A. Johannes Coenraad Streng, vleeshouwer, geb. Den Haag 9.6.1835, zoon van Arij Streng en Elisabeth Wijsman. Overleden te Den Haag 29.10.1893, dan 58 jaar oud.
Woont Prinsegracht 37 (Den Haag) in 1880.
Huwt (1) (o.t.) Den Haag 25.7.1861 Martina 'Martijntje' Kerkhof, geb. 31.5.1837 Maassluis. Overleden Den Haag 12.1.1866, dan 28 jaar oud. [CBG]
Kinderen uit (1):

 1. Elisabeth Neletta Streng, geb. Den Haag 26.3.1863. [CBG]
 2. Neletta Maria Streng, geb. Den Haag 4.4.1865; ovl. Den Haag 5.2.1871. [CBG]

Huwt (2) Rijnsburg 17.1.1867 Anna Maria Christina Gerritsen, geb. Den Haag 15.8.1842; dochter van Jan Gerritsen en Emerentia Wilhelmina Middelkoop. Komt 31.1.1867 uit Rijnsburg naar Den Haag; overleden (Prinsegracht 87) Den Haag 17.2.1902.
Kinderen bekend uit (2):

 1. Arij Streng, geboren Den Haag 18.11.1867; ovl. Den Haag 11.1.1868. [CBG]
 2. Johannes Coenraad Streng, geboren Den Haag 23.11.1868. [CBG] Volgt XI-A.
 3. Emerentia Wilhelmina Streng, geboren Den Haag 5.2.1870. [CBG]
 4. Johanna Susanna Streng, geb. Den Haag 31.1.1872.
 5. Maria Margrita Helena Streng, geb. Den Haag 12.2.1873.
 6. Johanna Streng, geb. 8.4.1874 's-Gravenhage. Huwt Zeist 23.6.1922 Petrus Bartholomeus van Kalken, 51 jaar, geb. Utrecht, zn v Lambertus van Kalken en Annette Marie van Hall. Ontbonden 17.10.1923.
 7. Johanna Petronella Streng, geb. Den Haag 21.9.1876.
 8. Christina Frederica Streng, geboren Den Haag 15.7.1878 [CBG]. Christina Frederika Streng, 26 jaar oud, overleden te Scheveningen 18.12.1904 (zus van J.C.Streng).
 9. Arie Samuel Streng, geb. Den Haag 1.6.1880; overleden Den Haag 26.2.1881, dan 7 maanden oud. [CBG]

X-B. Arij Samuel Streng, vleeshouwer, geb. Den Haag 8.8.1849, zoon van Arij Streng en Elisabeth Wijsman.
Woont Amsterdamse Veerkade 39 (1880) en Javastraat 271, Den Haag (1895).
Huwt Jacoba Elisabeth Visser, geb. Den Haag 17.11.1851.
Er worden geen kinderen vermeld, maar wel een schoonzoon Gerardus Cornelis Johannes Varenkamo, geb. Den Haag 4.12.1874.

X-C. Willem Hendrik Streng, spekslager, geb. Den Haag 1.1.1852, zoon van Arij Streng en Elisabeth Wijsman.
Huwt (gekomen uit Dordrecht 25.1.1876) Dordrecht 24.2.1876 / Den Haag 25.2.1876 Huibertina van der Straaten, geb. Dordrecht 25.6.1855; dochter van Huijbert van der Straaten en Neeltje Spaan; overleden Den Haag 20.7.1935. [2]
Kinderen:

 1. Johannes Coenraad Streng, geb. Den Haag 23.11.1876. Volgt XI-B.
 2. Neletta Huiberdina Streng, geb. Den Haag 7.7.1878; overleden te Den Haag op 14.11.1882, dan 4 jaar oud.
 3. Mattijs Streng, geboren Den Haag 1.7.1884. [CBG] Later vermeld als banketbakker te Den Haag (na Brussel, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht als vorige woonplaats). Volgt XI-C.

X-D. Leonardus Marinus Streng, koster, geb. Delft 13.11.1856, zn v Leendert Streng en Teuntje Smit.
Huwt Delft 3.3.1886 Wilhelmina Smink, 34 jaar, geb. Delft, dr v Martinus Smink en Wilhelmina van kapel.
Kinderen bekend:

 1. Leonardus Streng, geb. Delft 23.6.1887. Volgt XI-D.
 2. Wilhelmina Streng, geb. Delft 15.11.1888; overleden Delft 13.2.1889, oud 2 maanden.
 3. Leonardus Streng, geb. Delft 1888. Zie XI-E.
 4. Martinus Streng, geb. Delft 23.6.1890; overleden Delft 24.1.1895, 4 jaar oud.

X-E. Adrianus Streng, geb. Vrijenban 26.7.1861, zoon van Leonardus Streng en Teuntje Smit. Woont 1913-1939 te Den Haag.
Huwt Delft 3.2.1892 Frederica van der Struijf, 26 jaar, geb. 22.11.1865 Delft, dr v Fredericus Hermanus van der Struijf en Dorothea Klem. Overleden Delft 23.8.1932, dan 66 jaar oud.
Kinderen:

 1. Frederik Hermanus Leonardus Streng, geb. Delft 28.11.1986; overleden Delft 19.2.1897, oud 2 maanden.

X-F. Anton Streng, geb. Vrijenban 9.8.1863, zoon van Leonardus Streng en Teuntje Smit; overleden Delft 9.10.1896, echtgenoot van Sara Scheer.
Huwt Delft 15.8.1888 Sara Scheer, 23 jaar, geb. Delft, dr v Johannes Hendrik Scheer en Sara van der Som.

X-G. Johannes Streng, geb. Vrijenban 1870, zoon van Leonardus Streng en Teuntje Smit.
Huwt Delft 2.9.1896 Elisabeth Oudt, 25 jaar, geb. Winkel, dochter van Frans Oudt en Catharina Barendina van der Waal
Kinderen:

 1. Leonardus Streng, geb. Delft 8.6.1897.

X-H. Johannes Evert Streng, geb. Hattem 1857, zoon van Johan George Streng en Alberdina van der Weerde.
Huwt Hattem 19.11.1890 Willemina Hendrika van den Berg, geb. Hattem 1859, dochter van Lubbertus van den Berg en Aartje van Weghel.
Kinderen bekend:

 1. Johan Georg Streng, geb. Hattem 1892. Zie XI-F.

XI-A. Johannes Coenraad Streng, vleeshouwer, geb. Den Haag 23.11.1868, zoon van Johannes Coenraad Streng en Anna Maria Christina Gerritsen. [CBG] Oud lid van gemeenteraad van Den Haag genoemd in 1913-1939.
Huwt Amsterdam 3.11.1892 Arnoldina Kruijsse, geb. Amsterdam 9.5.1867, dochter van Pieter Kruijsse (apotheker) en Arnoldina van Dijk. Op 2.1.1893 vanuit Amsterdam naar Den Haag gekomen.
Kinderen:

 1. Johannes Coenraad Streng, geb. Den Haag 1.7.1893. Volgt XII-A.
 2. Arnoldina Streng, geb. Den Haag 1.7.1895.
 3. Anna Maria Christina Streng, geb. Den Haag 23.12.1899. Huwt 6.11.1928 Egbert Snoeck.
 4. Robbert Streng, geb. Scheveningen 23.7.1912.

XI-B. Johannes Coenraad Streng, spekslager, geb. Den Haag 23.11.1876, zoon van Willem Hendrik Streng en Huibertina van der Straaten. Woont Boekhorstraat 93A, Den Haag.
Huwt Den Haag 9.5.1901 Elisabeth Helena de Haas, geb. Den Haag 23.5.1881.
Kinderen:

 1. Willem Hendrik Streng, geb. Den Haag 31.7.1902. Volgt XII-B.
 2. Johannes Coenraad Streng, geb. Den Haag 1.11.1904. Overleden Scheveningen 7.12.1993. (Artistennaam: Peter Leoneff) [2]
 3. Cornelia Streng, geb. Den Haag 8.12.1911. Huwt Den Haag 7.10.1936 Franciscus Bernard Drion, geb. Den Haag 19.2.1907. Kinderen. [2]

XI-C. Matthijs Streng, geboren Den Haag 1.7.1884, zoon van Willem Hendrik Streng en Huibertina van der Straten. [CBG] Overleden 14.2.1961 [2]
Huwt Den Haag 21.2.1920 Helena Huberta Cornelia Mesker, geboren Den Haag 17.4.1889.

XI-D. Leonardus Streng, bankbeambte, geb. Delft 23.6.1887, zoon van Leonardus Marinus Streng en Wilhelmina Smink.
Huwt Bussum 27.5.1919 Sophia Tobi, 22 jaar, geb. Amsterdam, dr v Johannes Leonard Tobi en Johanna Hein.

XI-E. Leonardus Streng, bankbeambte, geb. Delft 1888, zoon van Leonardus Marinus Streng, koster, en Wilhelmina Smink.
Huwt Bussum 27.5.1919 Sophia Tobi, geb Amsterdam 1897, dochter van Johannes Leonard Tobi en Johanna Hein.

XI-F. Johan Georg Streng, geb. Hattem 1892, zoon van Johannes Evert Streng en Willemina Hendrika van den Berg.
Huwt Hattem 3.11.1915 Aaltje Hoogers, geb. Hattem 1894, dochter van NN. en Aaltje Hoogers.

XII-A. Johannes Coenraad Streng, arts, geb. Den Haag 1.7.1893, zoon van Johannes Coenraad Streng en Arnoldina Kruijsse. [CBG] Woont in 1924 Muzenstraat 27, Den Haag (vanuit Leiden in 1924); in 1935 op de Irisstraat 61, Den Haag.
Huwt Den Haag 9.5.1912 Jeanne Molenbroek, geb. Rotterdam 30.7.1896.
Kinderen bekend:

 1. Hannie Elisabeth Streng, geb. Den Haag 9.9.1927. Huwt.
 2. Johannes Coenraad Streng, geb. Den Haag 13.6.1932.

XII-B. Willem Hendrik Streng, journalist en copywriter, geb. Den Haag 31.7.1902, zoon van Johannes Coenraad Streng en Elisabeth Helena de Haas. Huwt 10.8.1927. Wonen in Wilhelminastraat 97, Den Haag, op 10.8.1927.
Huwt (1) Den Haag 10.8.1927 Meta van Muijen, geb. Arnhem 24.7.1903.
Kinderen:

 1. Elisabeth Helena Streng, geb. Den Haag 21.12.1927.
 2. Wilhelmina Hendrika Streng, geb. Den Haag 15.2.1929.
 3. Mildred Olga Streng, geboren 1.10.1933. [2]


Bronnen:
[1] Centraal Bureau Genealogie, Den Haag (CBG)
[2] Hr.Frank Drion
[3] GA Den Haag
[4] NA Den Haag: Zuid Holland archief.
[5] GA Schoonhoven
[6] GA Delft
[7] GA Rotterdam
[8] SA Woerden
[9] GA Gouda
[10] www.genlias.nl
[11] www.familysearch.org
[12] Familiearchief
[13] gegevens Gert Albers
[14] Gegevens Jan B. de Goeij uit RA Utrecht.
[15] Gegevens J.Neleman.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven