Noordwijk. Genealogie van Symon Philipsz van Achthoven

Onderzoek is nog gaande. Veel gegevens zijn nog onzeker. Elke aanvulling en correctie is welkom.
Laatst bijgewerkt op 26 jan. 2015.

I. Symon Philipsz van Moerkercken / van Achthoven. Geboren ca. 1570.
Woont te Noordwijkerhout. Leenman van de graaf van Holland van twee stukken land in Noordwijk in 1628.
Is gehuwd in 1623 met Pietergen Symonsdr, (is zij afkomstig uit Achthoven, Leiderdorp?) dan met 5 minderjarige kinderen: Lysbet, Marytgen, Dirk, Cornelis en Jan. (Philips is dan al gehuwd). Zij sterft op 5.4.1632. Erven zijn kinderen:

 1. Philips Symonsz te Warmond : Zie II-A.
 2. Lijsbet Symonsdr: + vóór 1635 maar na 1633.
 3. Marytgen Symonsdr, huwt als j.d.van Noordwijkerhout op 6.5.1629 te Noordwijk met Cornelis Pietersz, j.m. van Lisse. Wonen te Noordwijkerhout
 4. Jan Symonsz te Noordwijkerhout: Zie II-B.
 5. Cornelis Symonsz te Noordwijkerhout. Zie II-C.
 6. Dirck Symonsz te Noordwijkerhout. Zie II-D.

N.B.: De familie Moerkerken worden later veelvuldig genoemd in Noordwijk en omgeving (mogelijk vanwege de oude 'moederkerk' van Noordwijk).
Symon Philipsz zou pas na zijn dood vermeld worden met de naam van Achthoven.

II-A. Philips Symonsz van Achthoven. Geboren ca. 1600. Oudste zoon van Symon Philipsz van Moerkerken en Pietergen Symonsdr. Woont in Warmond in 1618 en 1634. Wordt pas van Achthoven genoemd in 1634.
Volgt zijn vader op als leenman van de graaf in Noordwijk in 1634, van 2 lenen.
Huwt (1) te Warmond op 20.5.1618 met Annetgen Pieters: + na 1623.
Kinderen:

 1. Aeltje Philipsdr van Achthoven: + na 1623. Wordt nog vermeld in 1646 als zuster van Maartje. Aleida Philipsdr van Achthoven huwt circa 1635 Cornelis Willemsz van Egmond. Kinderen. [Geneanet: Cees de Winter: cdewinter1]
 2. Neeltje Philipsdr. Gedoopt te Warmond op 29.5.1622. Niet meer vermeld in 1623.
 3. Maertje Philipsdr van Achthoven, ged. Warmond 20.2.1625. Huwt Warmond 14.4.1646 Claes Jansz van Lutsenburg, bouwman, armmeester en weesmeester (1669/70) te Warmond, zn v Jan Claes van Lutsenburg, bakker te Warmond en ambachtsbewaarder aldaar. Overleden in 1682. Kinderen (Zie OV 1995 p.9).
  Maartje Philipsen van Achthoven huwt tussen 1675 en 1694 (in Duin / Bollestreek) Arie Claesz Entepoel, overleden 1682.

Huwt (2) (vóór 1633, maar na 1623) met Marytgen Frankendr.
Kinderen:

 1. Symon Philipsz van Achthoven. Zie III-A.

II-B. Jan Symonz van Achthoven Waarschijnlijk geboren in Noordwijkerhout ca. 1600. Burgemeester te Noordwijkerhout. Zoon van Symon Philipsz van Achthoven en Pietergen Symonsdr.
(Jan Symons, jm. huwt te Noordwijk 28.11.1632 Geertje Willems, wed.v.Symon Pieter Symonsz, beide van Noordwijk. Zij huwt 1633 Arien Cornelis. Onbekend of het om dezelfde persoon gaat).
Jan Symonsz Achthoven wordt vernoemd in 1658 als weerbare man.
De weduwe van Jan Symonsz Achthoven wordt vermeld in 1673 in Cohier Noortwijck etc., als bouwster.
Kinderen vermoedelijk:

 1. Cornelis Jansz van Achthoven: zie III-B.
 2. Sime Jansz Achthooven: Zie III-C.
 3. Maart Jans Achthoove huwt Noordwijk 6.5.1678 Dirk Jacobsz van Warmenhoove

II-C. Cornelis Symonsz (van) Achthoven. Waarschijnlijk geboren in Noordwijkerhout ca. 1600. Zoon van Symon Philipsz van Achthoven en Pietergen Symonsdr.
? Cornelis Sijmonsz Achthooven huwt te Wassenaar 7.5.1673 NN.
Kinderen vermoedelijk:

 1. Symon Cornelisz van Achthoven: Zie III-D.

II-D. Dirk Symonsz van Achthoven. Geboren in Noordwijkerhout ca. 1600. Zoon van Symon Philipsz van Achthoven en Pietergen Symonsdr.
(Dirk Symonsz huwt als j.m. van Noordwijk op 15.6.1625 met Pietergen Ewoutsdr, j.d. van Noordwijkerhout: de vraag is of het om dezelfde persoon gaat).
Dirk Symonsz Achthoven wordt vermeld in Cohier van Noordwijk/Noordwijck aan Zee/Langevelt/Offem in 1673 als bouman.
Huwt Wassenaar 5.4.1633 Anna Cornelisdr Bouman (gegevens: zie Ooms : Wassenaar; genealogie-wassenaar.nl)
Kinderen (vermoedelijk):

 1. Cornelis Dirksz van Achthoven. Zie III-E.
 2. Sijmon Dirkcxzoon Achthoven: zie III-F.
 3. Annetje Dirksdr van Agthooven, uit Noordwijkerhout (woont te Oegstgeest), huwt te Voorhout 5.5.1686 Cornelis Leendertse van der Speck, j.m. van Soeterwoude (en woont daar).

III-A. Symon Philipsz van Achthoven. Burgermeester van Noordwijk? vermeld in 1687. Zoon van Philips Symonsz van Achthoven en Marytgen Franckendr. Dan geboren tussen 1623 en 1633. Wordt vermeld in 1674 te Warmond (Cohier Familiegeld Rijnland)
Huwt Aeltge Dirks (Entepoel), weduwe van Symon Philps Achthoven in 1682 [Rijnlandpenning 1e 200e GAL SA II]
Kinderen vermoedelijk:

 1. Aeltje Symonsdr van Achthoven: geb. 1643 [familysearch]. Woont te Warmond in 1696. Sterft 16.3.1715 Leiden. Huwt (1) 28.7.1696 Leiden/Warmond: Johannes Pietersz Wassenaer, smid, wonende Noordeynde te Leiden. Huwt (2) 6.8.1706 Leiden/Leiderdorp : Jacob van der Werff, wonende te Leyderdorp, weduwnaar van Helena Willems Buytendijck.
 2. Dirck Simonsz van Achthoven. Zie IV-A.
 3. Jan Simonsz van Achthoven. Zie IV-B.
 4. Neeltje Simonsdr van Achthoven: Leiderdorp. Huwt Warmond / Sassenheim 12.5.1720: NN (nog na te gaan!)

III-B. Cornelis Janse Achthoven. Mogelijk zoon van Jan Symonsz (:van Achthoven).
Vermeld op 22.2.1717 als afkomstig van Noordwijk (vermeld in NA te Den Haag: No.928, fol.727). Erft in 1681 een huis te Noordwijk (Kerkstraat) van zijn schoonmoeder. Dit huis wordt in 1697 verkocht aan Marijtje Abrahamsdr, weduwe van Willem Hendricxzoon van Tethrode.
Huwt (ca. 1663) vóór 20.4.1678 Anna Tonis [Annetje Teunissen] van Houten, dochter en erfgename van Beatris Arents Schaek, weduwe van Jan Dircxzoon Keur, en zelf weduwe van Jacob Adriaensz van Warmenoven. [http://home.zonnet.nl/caswenne/hoofdstuk15.htm]
Vijf kinderen in 1681:

 1. vóór 1671
 2. vóór 1671
 3. vóór 1671
 4. vóór 1671
 5. na 1671 en vóór 1681

III-C. Sime Jansz Achthooven, waarschijnlijk zoon van Jan Symonsz van Achthoven uit Noordwijkerhout
Huwt (tussen 1675 en 1694 voor schepenen Duin en Bollestreek) Trijntje Teunissen.

III-D. Symon Cornelisz van Achthoven, vermoedelijk zoon van Cornelis Symonsz (:van Achthoven ) uit Noordwijkerhout.

III-E. Cornelis Dirksz van Achthoven: Vermoedelijk zoon van Dirk Symonsz (:van Achthoven). Vernoemd als burgermeester van Voorhout op 26.9. 1672 (met handtekening vernoemd in NA in GA Den Haag (No.557, fol.596: geeft met Ewout Leenderts van Remmerswaal aan Johannes Wigmans procuratie).
Huwt als Cornelis Dirckxs Achthoven, jm. uit Noortwijckerhout op 20.06.1664 voor de schepenbank te Noordwijck met Maritge Meese, jd te Noordwijk, remonstrant van geloof.
Kinderen vermoedelijk:

 1. Annetje Cornelisdr van Achthoven. Huwt Voorhout 2.11.1697 A.G. van het Lijk.
 2. Dirk Cornelisz van Achthoven. Zie IV-C.
 3. Jeroen Cornelisz van Achthoven. Zie IV-D.

III-F. Symon Dircxzoon Achthoven. Vermoedelijk zoon van Dirk Symonsz van Achthoven. Vermeld in het Kohier van de zout-, zeep-, en redemptiegelden van 1681 van Noordwijk, aangeslagen als kwart capitalist, bouwman, alleenstaande met 1 knecht. Hij was vermoedelijk pachter van een boumansnering in de Klei, een wei- en teelland gebied tussen Katwijk en Noordwijk. Later niet meer vermeld.
Kinderen mogelijk:

 1. Haasje Sijmens Achthoven uit Noordwijkerhout geb. ca. 1680.

IV-A. Dirck Simonsz van Achthoven: Leiderdorp.
Huwt 20.2.1705 Voorhout: Neeltje Jans van Sonnevelt: uit Voorhout!
Kinderen vermoedelijk:

 1. ? Jaapje Dircksdr van Achthoven. Huwt, als jongedochter geboren te Voorhout, in Voorhout op 21.4.1739 met Pieter Cornelisse van den Elst, geb. Wassenaar 11.11.1711, en wonende in Wassenaar, zoon van Cornelis Jansz van der Elst en Elsie Pietersdr Dijxheul, en weduwnaar van Jannetje Jans van Schoten. Na dat de drie huwelijkse proclamatien, soo tot Voorhout als Bennebroek met affixie van t billite sonder eenige verhindering sijn gepasseert, de laatsten van den 19 desen maand april. [Uit: Gensdata] Kinderen: Simon van der Elst (geb. Bennebroek 3.11.1753; ged. Vogelenzang 3.11.1753; begraven Zandvoort 1.10.1797) [geneanet.org]

IV-B. Jan Simonsz van Achthoven. j.m. van Noordwijck (rond 1678)
Huwt 18.5.1704 Noordwijk: Magteld Cornelisse Duyker: j.d. van Valkenburg.
Kinderen waarschijnlijk:

 1. Maartje Jans van Achthoven: Geboren te (Rijnsburg Abt 1704: Familysearch.com) Noordwijk: 26.4.1705. Huwt Voorhout (Rijnsburg: Familyserach.com) 13.3.1729 Arije Beerendregt. Ondertrouw 13 Maart 1729 Rijnsburg.
 2. Niesje van Achthoven: Geboren te Noordwijk: 27.7.1707.
 3. Anne Jans van Achthoven, woont te Voorschoten. Huwt Oegstgeest 2.11.1731 (RK Voorschoten 18.2.1731) Hendrick Buggens, jongman, wonende te Oegstgeest

IV-C. Dirk Cornelisz van Achthoven. Vermoedelijk zoon van Cornelis Dirksz van Achthoven uit Voorhout. Gestorven vóór 3.11.1728, maar na 25.10.1716.
Huwt als j.m. van Voorhout 28.11.1704 te Voorhout: Pietertje Jansdr van Dijck, j.d.van Leyderdorp, wonen onder Sassenheim: met attestatie van Sassenheim.
Kinderen vermoedelijk:

 1. Maartje Achthoven, geb. Voorhout 25.10.1716 als dr v Dirk Cornelisse Achthoven en Pietertje Jans van Dijk. [familysearch.com]
 2. Dirk Agthoven. Huwt te Voorhout. Zie V-A.
 3. ? Jaapje Dirks Agthoven. Huwt 19.4.1739 Voorhout: NN (niet nagegaan)
 4. Maartje Dirksdr van Achthoven: gedoopt te Voorhout op 25.10.1716

IV-D. Jeroen Cornelisz van Achthoven. Vermoedelijk zoon van Cornelis Dirksz van Achthoven uit Voorhout.
Huwt, als j.m. van Voorhout, 27.9.1699 te Voorhout: Jannitgen Pieters Marelevelt, weduwe (uit Leiden?), met attestatie van Schoterbos en Hogewoerd

V-A. Dirk Agthoven. Vermoedelijk zoon van Dirk Cornelisz van Achthoven uit Voorhout en Pieterje Jansdr van Dijk uit Leiderdorp. Dan geboren ca. 1705.
Huwt 21.10.1742 Voorhout: NN (niet nagegaan).


Wordt bijgewerkt al naargelang het onderzoek vordert.