Genealogie familie Vermeulen uit Hillegersberg.

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2004.

I-A. Leendert Vermeulen.
Kinderen bekend:

 1. Symon Leenderts Vermeulen. Zie II-A.
 2. Pleun Leendertsz Vermeulen. Zie II-B.
 3. Jan Leendertsz Vermeulen
 4. Leentje Leenderts Vermeulen
 5. Dirck Leendertsz Vermeulen

I-B. Jan Vermeulen, Hillegersberg
Kinderen verondersteld:

 1. Jan Jansz Vermeulen Zie II-C.
 2. Leentie Jans Vermeulen

II-A. Symon Leendertsz Vermeulen, jm uit Hillegersberg.
Huwt Hillegersberg 15.2.1669 Cunera 'Cuniertje' Jans Klijnckert, uit Zevenhuizen.
Kinderen bekend:

 1. Willem Symons Vermeulen. Zie III-A.
 2. Jan Symonsz Vermeulen. Zie III-B.
 3. Martijntie Vermeulen, ged. RK Kralingen 2.6.1681; getuigen: Pleun Leendertsz Vermeulen en Maritie Maertens Vermeulen. Huwt (ambt.) Hillegersberg 24.10.1706 Pieter Jacobs van den Bergh, jm uit Kralingen. Kinderen te Kralingen.
 4. Pieter Symonsz Vermeulen, ged. RK Kralingen 15.7.1683; getuigen: Arie Pieters Fuijck en Maritie Jans. Zie III-B.
 5. Maria Vermeulen, ged. RK Kralingen 16.8.1686; getuigen: Leentie Leenderts Vermeulen.

II-B. Pleun Leenderts Vermeulen, uit Hillegersberg. Overlijdt te Hillegersberg 3.5.1719 Pleun Leendertsz Vermolen.
Huwt Hillegersberg 11.5.1670 Jannetje Jans Klijnckert, uit Sevenhuijsen.
Kinderen bekend:

 1. Maria Pleunen Vermeulen / Vermoolen, ged. RK Kralingen 9.9.1680; getuigen Jan Leenderts Vermeulen en Leentje Leenderts Vermeulen. Huwt Hillegersberg 7.5.1705 Arie Pietersz Tas. Kinderen: Joannes Tas (ged. 26.7.1712 RK Kralingen; getuigen: Cnelia Hogendijk en Symon Pleunen Vermeulen).
 2. Symon Vermeulen, ged. RK Kralingen 28.10.1682; Dirck Leenderts Vermeulen en Magdaleentie Jans.
 3. Anna Vermeulen, ged. RK Kralingen 26.7.1685; getuigen: Jan Claesz en Maritie Jans.

II-C. Jan Jans Vermeulen, woont te Hillegersberg
Huwt Pietertie Cornelis Keet
Kinderen bekend:

 1. Jannetie Vermeulen, ged. Geref. Hillegersberg 25.1.1682; getuigen: Jan Ariens van Alphen en Leentie Jans Vermeulen.

III-A. Willem Symons Vermeulen
Huwt Maritie Jans
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Willemsz Vemeulen, ged. RK Kralingen 26.7.1699; getuigen: Jan Jans.
 2. Cunera Willems Vermeulen, ged. RK Kralingen 16.10.1700; getuigen: Jan Symonsz Vermeulen en Maritie Symons Vermeulen.
 3. Symon Willems Vermeulen, ged. RK Kralingen 12.1.1701; getuigen: Symon Leenderts Vermeulen en Martijntje Symons Vermeulen.
 4. Maria Willems Vermeulen, ged. RK Kralingen 22.5.1704; getuigen: Leendert Jans en Maartie Cornelis.

III-B. Jan Sijmonsz Vermoolen, uit Hillegersberg. Overlijdt 19.9.1711 te Hillegersberg Jan Leendert Symonsz Vermolen.
Huwt (ambt.) Hillersberg 27.8.1700 Annetie Jans Uijtenbroek

 1. Maria Jans Vermeulen, ged. RK Kralingen 23.10.1700; getuigen: Leendert Symons Vermeulen en Martha Symons Vermeulen.
 2. Adriana Jans Vermeulen, ged. RK Kralingen 6.3.1703; getuigen: Willem Jansz Uytenbroek en Maritie Jans Uytenbroek. Overleden Ariaantje Jans Vermeulen 15.5.1704 Hillegersberg, kind van Jan Symonsz Vermeulen.
 3. Leendert Jansz Vermolen, zoon van Jan Sijmonsz Vermolen, overlijdt te Hillegersberg op 3.10.1712.
 4. Adrianus Jansz Vermeulen, ged. RK Kralingen 18.8.1705; getuigen: Willem Jansz Uytenbroek en Marietie Jans Uytenbroek.
 5. Adriana Jans Vermeulen, ged. RK Kralingen 5.1.1707; getuigen: Pieter Dircksz en Geertje Dircksz.
 6. Cunera Jans Vermeulen, ged. RK Kralingen 3.2.1708; getuigen: Willem Symonsz Vermeulen en Marijtie Symons Vermeulen.

III-B. Pieter Symons Vermoolen / Vermeulen, ged. RK Kralingen 15.7.1683, zoon van Symon Leenderts Vermeulen en Cunera Jans Klinkert. Overleden 14.4.1721 te Hillegersberg.
Huwt (ambt.) Hillegersberg 31.8.1704 Maria Jans van Straalen.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Pieter Vermeulen, ged. RK Kralingen 16.9.1704; getuigen: Leendert van der Boogh en Barbara Jans.
 2. Johannes Pieter Vermeulen, ged. RK Kralingen 15.5.1706; getuigen: Dirk Jansz van Straalen en Annetje Jans van Straalen.
 3. Johannes Pieter Vermeulen, ged. RK Kralingen 1.9.1707; getuigen: Dirk Jansz van Sytraalen en Annetje Jans van Straalen.
 4. Maria Pieter Vermeulen, ged. RK Kralingen 10.11.1708; getuigen: Willem Symonsz Vermeulen en Martijntje Symons Vermeulen.
 5. Cunera Pieters Vermeulen, ged. RK Rotterdam 13.12.1711; getuigen: Jan Vermeulen en Marie Vermeulen. Huwt Moordrecht / Hillegersberg 30.1.1739 Leendert Willems Uijttenbroek.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven