Genealogie familie Klinkert uit Hillegersberg, Rotterdam

Ook gespeld als Clinckaert, Clinckart, Clinckert, Klinckert, Klijnckert of Klinker. De naam Clinckaert komt ook in Edingen, Henegouwen voor.

Laatst bijgewerkt op 3 maart 2006.

I. Pieter Clinckaert.

II-A. Aert Pietersz Clinckaert / Klinckert, geb. ca. 1540, ovl. tussen 1612 en 1631. Testament Rotterdam 17.6.1608. [http://home.wanadoo.nl/pvdiemen/Genea/Fam_text.html]
Huwt Maertgen Cornelisse Hillegonsberghe
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Aertsz Klinckert, geb. ca. 1570. Zie III-A.
 2. Leendert Aertsz Klinckert, geb. ca. 1570. Zie III-B.
 3. Jan Aertsz Klinckert, geb. ca. 1570. Zie III-C.

III-A. Cornelis Aertsz Klinckert, erfgenaam van zijn vader Aert Pietersz Klinckert.
Kinderen verondersteld:

 1. Arien Cornelisz Clinckert. Zie IV-A.
 2. Jan Cornelisz Clinckert. Zie IV-B.
 3. Cornelis Cornelissen Clinckert. Zie IV-C.

III-B. Leendert Aertsz Klinckert, geb. ca. 1570, zoon van Aert Pietersz Klinckert en Maertgen Cornelisse Hillegonsberghe. Woont vanaf 1613 op de Melckmarckt te Rotterdam tot na 1629. [http://home.wanadoo.nl/pvdiemen/Genea/Fam_text.html]
Huwt Annetgen Jacobsdr van Troyen, dochter van Jacob Bastiaansz van Troyen.
Kinderen bekend:

 1. Leendert Leendertsz Klinckert, geb. ca. 1600. Zie IV-D.

III-C. Jan Aertsz Klinckert, geb. ca. 1570; overleden v��r 20.1.1602. Zoon van Aert Pietersz Clinckaert.
Huwt Maertengen Ganghertsdr, dochter van Gangert Franckensz en Heyltgen Jacobs; overleden v��r 13.5.1609.
Kinderen verondersteld:

 1. Leendert Jansz Klinckert. Zie IV-E.
 2. Maritgen Jansdr Clinckart, geb. 1595 (6 jaar op 20.1.1602).
 3. Pieter Jansz Klinckert, geb. 1598 (3 jaar op 20.1.1602). Zie IV-F.

IV-A. Arien Cornelisz Klinckert / Clinckert, geb. ca. 1600, woont te Sevenhuizjen. Overleden na 1663.
Huwt (1) v��r 23.2.1626 Achie Jans van der Waddingh, dochter van Jan Claesz van der Wadding.
Kinderen verondersteld:

 1. Aert Klinckert, tweeling ged. Zevenhuizen 2.4.1629; getuigen: Diert Jans, Cornelis Cornelissen, Jan Cornelissen, Maertge Cornelis, Claes Jansen en Maertge Jans.
 2. Maertge Klinckert, tweeling, ged. Zevenhuizen 2.4.1629; getuigen: idem.
 3. ? Jan Ariens Clinkert. Zie V-A.
 4. Cornelis Ariens Klinckert, geb. ca. 1638. Zie V-B.
 5. ? Claes Ariens Klinckert. Zie V-C.
 6. Neeltge Klinckert, ged. Zevenhuizen 22.1.1640; getuigen: Gerrit Maertens en Maerthe Louwe.
 7. Aert Ariens Klinckert, ged. Zevenhuizen 0.8.1642; getuigen: Cornelis Jacobs en Machtelt Cornelis. Zie V-D.

Huwt (2) Sevenhuijsen 11.2.1657 Neetje Maertens, uit Hillegersberg, weduwe van Pieter Willems.

IV-B. Jan Cornelisse Clinckert, ingezetene van Sevenhuijse bij huwelijk. Overleden v��r 9.4.1637.
Huwt (o.tr.) Zevenhuizen 28.10.1629 Roockgen Cornelis Jongegroot, dochter van Cornelis Pleunen Jongegroten. Zij hertrouwt Zevenhuizen 9.5.1638 Jan Ariens Hoogeveen.

IV-C. Cornelis Cornelissen Clinckert, ingezetene van Zevenhuizen bij huwelijk. Overleden v��r 5.4.1637.
Huwt Fijtgen Jans van der Wadding, uit Sevenhuijsen, weduwe van Arien Cornelis Timmerman. Zij hertrouwt Zevenhuizen 5.4.1637 Maarten Ariens van der Spruijt.

IV-D. Lenert Lenertsz Klinckert, geb. ca. 1600, afkomstig uit Kralingen, wonende te Hillegersberg, zoon van Leendert Aertsz Klinckert en Annetgen Jacobsdr van Troyen. Woont in 1653 te Ommoord.
Huwt Hillegersberg 28.5.1623 Ingetje Ariensdr, dochter van Arien Severtsz en Maritge Cornelisdr [http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/6719/dat5.htm] en weduwe van Reijer Jansz Kerkhoff. Overleden ca. 1654. Maken op 11.11.1653 gezamenlijk testament te Ommoord. [http://home.wanadoo.nl/pvdiemen/Genea/Fam_text.html]
Kinderen bekend:

 1. Lenert Lenertsz Klinckert. Zie V-E.
 2. Neeltge Leenders Klinckert, medeerfgenaam in 1653.
 3. Cornelis Leendertsz Klinckert, gebrekkige zoon, vermeld in testament in 1653 als medeerfgenaam.
 4. Claesge Leenders Klinckert, medeerfgenaam in 1653.

IV-E. Leendert Jansz Klinckert. Begraven op 1.8.1649 te Rotterdam.
Huwt Jannetje Teunisdr.
Kinderen bekend:

 1. Bieaeteries Klinckert, ged. Geref. Rotterdam 19.11.1641; getuigen: Sittgen Fransen en Oede Tuenis. Huwt, wonende in Roode Zant, (o.t.) Rotterdam 31.8.1664 Samuel Janse Koorde, uit Rotterdam (de Oppert). Kinderen: Johannes de Koorde (ged. Geref. Rotterdam, 27.7.1679; getuige: Oede Teunis).
 2. Tuenis Klincker, ged. Geref. Rotterdam 11.4.1643; getuigen: Maertge Jans en Maria Balde.
 3. ? Jan Leendertsz Klinckert. Zie V-F.
 4. ? Pieter Leendertsz Klinckert. Zie V-G.

IV-F. Pieter Jansz Klinckert, geb. 1598, neef van Leendert Aertsz Klinckert in 1631.
Kinderen verondersteld:

 1. Arien Pietersz Klinckert. Zie V-H.
 2. Jan Pietersz Klinckert. Zie V-I.

V-A. Jan Ariens Clinckert, uit Sevenhuijsen.
Huwt (o.tr.) 30.12.1657 Maertie Jacobs, uit Sevenhuijsen.
Kinderen:

 1. Maertie Clinckert, ged. Zevenhuizen 0.0.1666; getuige: Claes Ariess.
 2. Johannes Clinckert, ged. Zevenhuizen 7.8.1670.
 3. Johannes Jansz Clinckert, ged. Zevenhuizen 15.2.1672; getuige: Marij Maertens van Alphen.

V-B. Cornelis Ariens Clinkert, uit Sevenhuijsen.
Huwt Sevenhuijsen 21.1.1660 Neeljen Andries, uit Sevenhuijsen, weduwe van Cornelis Vermeer.
Kinderen bekend:

 1. Arien Cornelissen Klinckert, ged. Rotterdam 21.9.1664; getuige: Lijsbeth Michiels. Zie VI-A.
 2. Berbera Clinckert, ged. Geref. Rotterdam 27.7.1666; getuige: Neeltge Wouters.

V-C. Claes Ariense Klincker, jm tot Sevenhuijsen.
Huwt Sevenhuijsen 15.11.1671 Burchje Krijnen, wed. van Arij Cornelisse van der Wolff, wonende tot Waddinxveen.

V-D. Aert Ariens Klinckert, jm uit Sevenhuijse
Huwt Geref. Hillegersberg 5.2.1672 Pietertie Dirckx Keet, jd afkomstig uit Hillegersberg.
Kinderen:

 1. Jan Klinckert, ged. Zevenhuizen 8.11.1672.
 2. Aagje Klinckert, ged. Zevenhuizen 9.1.1675; getuige: Maritge Israels.
 3. Paulus Klinckert, ged. Zevenhuizen 23.2.1676; getuigen: Trijntje Dircks.
 4. Cornelis Klinckert, ged. Zevenhuizen 11.4.1677.
 5. Cornelis Aertsz Klinckert, ged. 16.4.1679.
 6. Arij Klinckert, ged. Zevenhuizen 20.4.1681.
 7. Maartje Klinckert, ged. Zevenhuizen 19.4.1682; getuige: Grietje Dircks.
 8. Paulus Klinckert, ged. Zevenhuizen 5.8.1685; getuige: Annitge Senten.
 9. Arij Klinckert, ged. Zevenhuizen 18.8.1686.
 10. Maritie Klinckert, ged. Zevenhuizen 27.8.1690; getuige: Grietje Dirckss.
 11. Paulus Aertsz Klinckert, ged. Zevenhuizen 10.8.1692; getuige: Grietje Dirx. Zie VI-B.
 12. Arie Aertsz Klinckert, ged. Zevenhuizen 14.3.1694; getuige: Aechje Ariens Klinkert.

V-E. Lenert Lenertsz Clinkert, geb. ca. 1629. [http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kwartier%20nl/pg_00011.htm] Zoon van Leenert Leenertsz Klinkert en Ingetje Ariensdr. [http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/6719/dat5.htm]
Huwt Hillegersberg 30.11.1647 Crijntje Willems van Teijelingen. [familysearch] Dochter van Willem Egbertsz van Teijlingen en Annetje Pouwelsdr. [http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/6719/dat5.htm]
Kinderen bekend:

 1. Arien Clinkert, ged. Geref. Hillegersberg 29.11.1648; getuigen Jan Reyertsz, Arien Willemsz en Maritgen Reijersdr.
 2. Aeryaentgen Klinckert, ged. Kralingen 6.11.1650. Huwt Kralingen 19.2.1679 Pieter Jansz van den Berg. Kinderen bekend: Cornelis Pietersz van den Berg (ged. Geref. Kralingen 18.4.1694; huwt Kralingen 30.1.1722 Pieterje Jacoba Mammesuijger). [http://members.lycos.nl/Kralingen/berg01/berg01.htm]
 3. Annetge / Annatje Klinckert, ged. Geref. Kralingen 5.1.1653.
 4. Cornelis Klinckert, ged. Geref. Kralingen 8.11.1654. Zie VI-C.
 5. Arie Klinkert, geb. ca. 1655 Kralingen (dezelfde als geb. 1648??) Zie VI-D.
 6. Pieter Klinckert, ged. Geref. Kralingen 17.9.1656. Overleden 1690. Zie VI-E.
 7. Leendert Klinckert, ged. Geref. Kralingen 20.7.1659.
 8. Ingetjen Klinckert, ged. Geref. Kralingen 19.6.1661. Huwt IJsselmonde 8.4.1685 Dirk Bovenwater.

V-F. Jan Leenderts Klinckert, jm overleden en begraven Rotterdam 3.2.1664.

V-G1. Pieter Leendertsz Klinkert, geb. ca. 1628 Kralingen.

V-G2. Pieter Klinkert
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Pietersz Klinkert, ged. ca. 1656 Kralingen. Zie VI-F. [familysearch]

V-H. Aerjen Pietersz Klinckert
Kinderen:

 1. Pleun Klinckert., ged. Geref. Kralingen 1.11.1654.
 2. Claes Klickert, ged. Geref. Kralingen 26.12.1656.
 3. Anna Klinckert, ged. Geref. Kralingen 16.3.1659.

V-I1. Jan Pietersz Klinkert, woont te Sevenhuijsen. Legt eed van trouw af als schepene van Sevenhuijsen op 1.6.1657.
Huwt Maartgen Danielsdr.
Kinderen:

 1. Adriaan 'Arie' Jansz Klinckert, geb. Zevenhuizen 0.5.1642; broer van Magdalena Jan Klinckert en haar voogd in 1677. Zie VI-G.
 2. Marytgen Clinckert, geb. Zevenhuizen 0.11.1643.
 3. Magdaleentie Jans Klinkert, afkomstig uit Sevenhuisen. Woont vanaf 1675 te Kralingen. Huwt (ambt.) Kralingen 9.10.1677 / 24.10.1677 Arij Pieters de Bruijn / Fuijck, afkomstig van Kralingen; zij is geassisterrd met haar broer Ary Jansz Clinckert. Kinderen: Magdalena (tweeling, ged. RK Kralingen 7.2.1681; getuigen: Maria Jans en Cuniertie Jans); Maria Fuijck (ged. RK Kralingen 7.2.1681; getuigen: Maria Jan en Cuniertie Jans); Joannes Fuijck (ged. RK Kralingen 14.6.1682; getuige: Cuniertje Jans); Maritie Fuyck (ged. 27.10.1684 RK Kralingen; getuigen: Symon Leenderts Vermeulen en Maritie Jans); Maria Fuyck (ged. 27.1.1686 RK Kralingen; getuigen: Symon Leenderts Vermeulen en Maritie Jans); Geertie Fuijck (ged. RK Kralingen 29.11.1688; getuigen: Pleun Crijnen en Maritie Pieters Fuijck); Martina Fuijck (ged. RK Kralingen 1.8.1691; getuige: Annetie Jans Klincker); Petrus Fuijck (ged. RK Kralingen 2.12.1696; getuigen: Willem Pietersz Fuijck en Cuniertie Jans).
 4. ? Maritie Jans. Huwt Willem Symons Vermeulen. Kinderen: Sijmon Vermeulen (ged. 12.1.1701 RK Kralingen; getuigen: Symon Leenderts Vermeulen en Marijntje Symons Vermeulen).
 5. Marijtje Jans Klinckert, geb. Zevenhuizen 0.5.1649. Jd uit Sevenhuizen. Huwt (ambt.) Kralingen 3.4.1668 Evert Franszen, weduwnaar van Martijntje Claes, afkomstig uit Kralingen.
  Maria Jans Klinckert. Huwt (2), als weduwe van Centen Frans, te (o.t.) Kralingen 23.1.1680 Claas Jansz van Duijn uit Loosduinen. Kinderen: Clasie van Duijn (ged. 13.3.1681 RK Kralingen; getuigen: Arie Claesz van Duyn en Maritie Symen); Maria van Duijn (ged. RK Kralingen 14.9.1684; getuigen: Arij Pietersz Fuijck en Magdeeltie Claes van Duijn); Anna van Duijn (ged. RK Kralingen 13.8.1686; getuigen: Pieter Claes van Duijn en Jannetie Claes van Duijn); Claes van Duijn (ged. RK Kralingen 6.12.1688; getuigen: Pieter Claes van Duijn en Kaetie Symen); Anna van Duijn (ged. RK Kralingen 12.6.1690; getuigen: Frans Centen en Magdaleentie Klinckert); Joannes van Duijn (ged. RK Kralingen 19.12.1694; getuigen: Jan Jansz en Grietie Jans).
  Huwt (3) als weduwe van Claes van Duijn, (ambt.) Kralingen 17.11.1697 Jan Claesz van der Kae, jm afkomstig van Haagambacht.
  Huwt (4) als weduwe van Jan Claesz Verkade (van Kae), wonende te Kralingen, (ambt.)te Kralingen 23.11.1710 Cornelis Dirksz de Keijzer, bejaarde vrijer wonende te Kralingen.
 6. Maritie Jans Klinkert, jd wonende te Hillegersberg. Huwt Geref. Hillegersberg 24.8.1681 Pieter Ariensz Huijsman, woonden te Hillegersberg.
 7. Konijertgen 'Cunierje' Jans Klijnckert, geb. 0.4.1649. Jd uit Sevenhuijsen. Huwt (ambt.) Hillegersberg 15.2.1669 Symon Leenderts Vermeulen, afkomstig van Hillegersberg..
 8. Jannetje Jans Klijnckert, geb. Zevenhuizen 0.11.1650. Jd afkomstig uit Zevenhuizen. Huwt (ambt.) Hillegersberg 11.5.1716 Pleun Leendertsz Vermeulen, wonende Hillegersberg.

V-I2. Jan Pietersz Klinckert, overleden v��r 19.10.1698.
Huwt (1) Maertge Pieters de Lange.
Kinderen bekend:

 1. Annetge Klinckert, ged. Geref. Rotterdam 8.8.1651; getuigen: Maertge Pieters en Emmetge Pieters.

Huwt (3) Kralingen 20.3.1683 Marijtje Dirckx Oevergaag, weduwe van Claas Leendertsz de Lange.
Zij hertrouwt, als weduwe van Jan Pietersz Klinckert, wonende Oudendijk onder Cralingen, te Rotterdam 19.10.1698 (Kralingen 2.11.1698) de weduwnaar Pieter Pleunen.

V-I3. Jan Pietersz Klinckert, geb. Kralingen ca. 1630
Huwt Kralingen ca. 1655 Neeltie Cornelis.
Kinderen bekend:

 1. Simon Klinkert, ged. Kralingen 24.6.1657.
 2. Leonardus Klinkert, ged. Kralingen 7.8.1661.
 3. Martina Klinkert, ged. Kralingen 10.12.1662.
 4. Martina Klinkert, ged.Kralingen 9.5.1666. Martijntie Jans Klickert, huwt Geref. Hillegersberg 25.4.1698 Wilm Jansz Kleij, afkomstig uit Sevenhuijsen.
 5. Petrus Jansz Klinkert, ged. Kralingen 7.11.1668. Zie VI-H.
 6. Adriana Klinkert, ged. Kralingen 1.11.1671. Een Ariaantje Jans Klinckert, weduwe van Symon Dirksz Keet, huwt te Hillegersberg 10.3.1710 Dirk Jansz van der Snel, weduwnaar van Jannetje Pieters de Groot, wonende te Hillegersberg.

VI-A. Aert Cornelisz Klinckert
Huwt, als weduwnaar afkomstig uit Sevenhuijse, te Rotterdam 26.8.1676 Annetje Pieters, weduwe van Sijmen Barendsz Ketelaer, wonende Hofstraat.

VI-B. Paulus Aerts Klinkert, geb. 10.8.1692 Zevenhuizen Stad, zoon van
Huwt Zevenhuizen Stad 3.10.1715 Geertje Corsen van den Berg
Kinderen bekend:

 1. Aagje Klinkert, ged. Zevenhuizen Stad (ZH) 12.3.1719.

VI-C. Cornelis Leendertsz Klinkert, ged. Kralingen 8.11.1654, zn v Leendert Leenderts Klinkert en Crijntje Willems van Teijlingen.
Huwt Geref. Kralingen 11.1.1682 Jannetje Pieters Stolck, afkomstig uit Kralingen.
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Klinkert, geb. ca. 1682 Kralingen. Huwt Geref. Kralingen 27.10.1703 Willem Philipsz Bijmond, jm afkmostig van De Lier. Kinderen: Willemtje Byemond (ged. Geref. Kralingen 24.3.1704; getuigen: Leendert Philipsz Byemond en Pleuntje Philips Byemond)
 2. Leendert Klinkert, ged. Geref. Kralingen 19.10.1687.
 3. Crijntje Klinkert, ged. Geref. Kralingen 7.11.1688. Huwt Kralingen 28.7.1712 Jan Goverts.
 4. Lena Klinkert, ged. Kralingen 23.4.1690.
 5. Leendert Klinkert, ged. Geref. Kralingen 1.1.1696.

VI-D1. Arie Leendertsz Klinkert, geb. ca. 1655 Kralingen, zn v Leendert Klinkert.
Huwt Annatgen
Kinderen bekend:

 1. Ariaantje Klinkert, ged. Hillegersberg 3.3.1680.

VI-D2. Arie Leenders Klinkert, geb. ca. 1655 (Kralingen 29.11.1648), zn v Leendert Leendertsz Klinkert en Crijntje Willems van Teijlingen.
Huwt Kralingen 24.1.1683 Marijtje Ziere, afkomstig van Kralingen.
Kinderen bekend:

 1. Crijntje Klinkert, ged. Kralingen 14.11.1683.
 2. Leendert Klinkert, ged. 6.9.1685 Geref. Kralingen. Huwt 6.2.1725 Jannetje Edelman: Zie VII-A.
 3. Sier Klinkert, ged. 6.2.1687 Geref. Kralingen. Huwt 28.4.1709 Maria Edelman: Zier VII-B. .
 4. Crijntje Klinkert, (tweeling) ged. Kralingen 20.2.1689. Huwt Kralingen 17.8.1715 Jan Pons. [http://home.wanadoo.nl/cvadelft/genadridelft.htm]
 5. Neeltje Klinkert, (tweeling) ged. Kralingen 20.2.1689.
 6. Pieternelletje Klinkert, (tweeling) ged. Kralingen 3.12.1690. Huwt Geref. Kralingen 10.3.1715 Jan Leendertsz van Esch, afkomstig van Kralingen.
 7. Neeltje Klinkert, (tweeling) ged. Kralingen 3.12.1690.
 8. Neeltje Klinkert, ged. Kralingen 24.8.1692. Huwt Kralingen 25.3.1716 Corstiaan Verhart, zoon van Jacob Willemse Verhart en Lijsbeth Corsse Goor [http://home.hetnet.nl/~johnetty/VERHART.htm].

VI-E. Pieter Leendertse Klinkert, geb. Kralingen 17.9.1656 zn v Leendert Leendertse Klinkert en Crijntje Willems Teijlingen. Overleden 1690.
Huwt Geref. Kralingen 24.2.1686 Neeltje Cornelissen Pons, jd afkomstig uit Kralingen; begraven Kralingen 12.5.1728. [http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kwartier%20nl/pg_00009.htm]
Kinderen bekend:

 1. Leendert Klinkert, (tweeling) ged. Kralingen 15.12.1686.
 2. Crijntje Klinkert, (tweeling) ged. Kralingen 15.12.1686. Huwt Kralingen 4.2.1720 Leendert Ouwerkerk.
 3. Lijsbeth Klinkert, ged. Kralingen 22.1.1689. Huwt (1) Geref. Kralingen 15.2.1711 Jan Cornelisz Verham, weduwnaar van Elisabeth Pieters Valckoog. Kinderen: Pieter Verham (Ged. Kralingen 30.8.1711). Een Lijsbeth Klinkert, geb. ca. 1692 Bergschenhoek, huwt (2) Bergschenhoek 13.9.1716 Willem Huijbertsz Schalkwijk.
 4. Pieter Klinkert, ged. Kralingen 30.4.1690. Vader al overleden.

VI-F. Cornelis Pietersz Klinkert, geb. ca. 1656 Kralingen, zn v Pieter Klinkert.
Huwt Marijtje Breedevelt
Kinderen bekend:

 1. Pieter Klinkert, ged. Kralingen 5.11.1684.
 2. Ariaantje Klinkert, ged. Kralingen 8.12.1686.

VI-G. Arij Jansz Klinkert
Huwt Neeltje Jans van der Wolff
Kinderen bekend:

 1. Jan Klinkert, ged. Waddinxveen 1.5.1718.

VI-H. Pieter Jansz Klincker / Klinckert
Huwt RK Kralingen 28.9.1695 (Bergschenhoek 5.12.1694) Barbara Ariens Overrijn.
Huwt Vlaardingen 5.12.1694 Barbara Overwinde.
Kinderen verondersteld:

 1. Christiaan Pietersz Klinkert. Zie VII-C.
 2. Jan Pietersz Klinkert. Zie VII-D.

VII-A. Leendert Klinkert, ged. Kralingen 6.9.1685 (30.9.1685), zn v Arie Klinkert en Marijtje Ziere.
Huwt Kralingen 6.2.1725 Jannetje Jacobs Edelman. (? Hertrouwt Bastiaan van der Veer?)
Kinderen bekend:

 1. Pieternella Klinkert, geb. Kralingen 9.6.1726. Huwt Kralingen 22.5.1757 Jacob van den Berg, geb. 8.12.1726 Kralingen, zoon van Cornelis Peietrsz van den Berg en Pietertje Jacoba Mammesuijger [http://members.lycos.nl/Kralingen/berg01/berg01.htm]
 2. Jannetje Klinkert, geb. Kralingen 9.11.1727.
 3. Maria Klinkert, geb. en ged. Kralingen 27.3.1729. Huwt Kralingen 26.11.1752 Arij den Boer.
 4. Bastiaan Klinkert, ged. Kralingen 2.7.1730.

VII-B. Sier Klinkert, ged. Kralingen 6.2.1687, zn v Arie Klinkert en Marijtje Ziere.
Huwt Geref. Kralingen 28.4.1709 Maria Jacobs Edelman, jd afkomstig van Kralingen.
Kinderen bekend:

 1. Maria Klinkert, ged. Geref. Kralingen 17.8.1710; getuige: Trijntje Ariens Kinckert. Huwt Kralingen 19.2.1744 Pieter van der Willig.
 2. Francijntje Klinkert, ged. Geref. Kralingen 16.9.1711; getuige: Jannetje Jacobs Edelman; overleden Kralingen 16.8.1783. Huwt Kralingen 6.2.1733 Lauwerens Vuijck. Kinderen: [http://home.hccnet.nl/k.c.uittien/ksgenealogyv.htm] [http://www.vvuuren.nl/Records/INDIs/I1073.html]
 3. Arij Klinkert, ged. Geref. Kralingen 23.6.1713; getuige: Pieternelletje Ariens Klinkert. Huwt Kralingen 1.4.1742 Hermijntje Schoon, (uit Nieuwerkerk a/d IJssel?)
 4. Dirk Klinkert, ged. Geref. Kralingen 3.3.1715; getuige: Pleuntje Pieteres Eleman.
 5. Marijtje Klinkert, ged. Kralingen 18.10.1716.

VII-C. Christiaan Pietersz Klinkert, geb. ca. 1709 Maasland.
Huwt Maasland ca. 1734 Catharina Herckendries.
Kinderen bekend:

 1. Andreas Klinkert, ged. Maasland 2.2.1736.

VII-D. Jan Pietersz Klinckert, geb. ca. 1707 Maasland
Huwt Maasland 19.11.1734 Helena Gerritse van der Vaert.
Kinderen bekend:

 1. Pieter Klinkert, ged. Maasland 26.6.1741.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven