Genealogie familie Uitenbroek

De familienaam wordt ook gespeld als Uitten Broeck, Uten Broek, Uten Broeck, Wten Broek, Uuytenbrouck, Uytdenbroeck, Uuttenbrouck, Utenbrouck, Uytenbrouck, Uitten Broick, Uit den Broeck, Uitdenbroek, Uijtenbroeck, Uijtenbroock, Uijtenbroek, Uytenbroeck, Uutenbroeck, Uittenbroeck, Uijttenbroek, Utenbroeck, Utenbroek.

Laatst bijgewerkt op 10 november 2011.


Dirk heer Dirksz Uten Broek, leen Broek in Haachambacht. in 1281.

I. Harper.

II. Willem uten Broeck, aangesteld als Zeevonder/Strantvonder te Scheveningen door graaf Albrecght van Beieren in 1396

II. Claes Harpersz, ook genaamd Uittenbroeck, leenman; overleden na 1436.
Kinderen verondersteld:

 1. Harper Claesz. Zie III.

II. Thomas Uijttenbroeck
Huwt Aleide
Kinderen bekend:

 1. Pontiaan Uijttenbroeck, geb. Haarlem 1410.Zie III.

III. Harper Claes Uitten Broick. Overleden v��r 29 jan. 1458
Huwt Alijt Hubrechtsdr, dr v Hubrecht Andriesz, leenman.
Kinderen:

 1. Andries Harpersz, ook genaamd Uutenbroeck.
 2. Claes Harpertz, ook genaamd Uijtenbroeck, leenman.
 3. Dirck Harpertsz, geb. ca. 1450. Zie IV.

III.Pontiaan Uyttenbroeck
Kinderen bekend:

 1. Aafje Uijttenbroeck, geb. Haarlem 1448.

IV. Dirck Harpertsz Uijtenbroeck / Uit den Broeck, schepen te Delft; leenman; geb. ca. 1450; overleden ca. 8 sept.1535 Delft. Zoon van Harper Claes Uitten Broick
Huwt Jooste Cornelisdr.
Kinderen:

 1. Cornelis Dircks Hartpertsz, ook genaamd Uijtenbroek.
 2. Jan Dircks Harpertsz, ook genaamd Uijtenbroek
 3. Harper Dirks, geb. ca. 1485. Zie V.

V. Harper Dirksz Uijtenbroek, geb. Rijswijk ca. 1485, zoon van Dirck Harpertsz Uijtenbroek en Jooste Cornelisdr.
Kinderen bekend:

 1. Machteld Harpers Uijtenbroek, geb. Rijswijk, overleden 15.4.1579 Rijswijk. Huwt Anthonis Jansz, bouwman en leenman te Wassenaar.

VI. Willebroert (van) Wten Broeck, geb. voor 1533
Huwt Cornelia van der Houwe, geb. 1520
Kinderen:

 1. Vranck

VII. Vranck Willeboortsz van Uytenbrouck; notaris te Delft, geadmitterd 26.11.1591. Vranck van Uijtenbroek wordt op 26.3.1623 te Delft vermeld als doopgetuige van het kind van Tobias van de Werve.
Huwt Delft 5.4.1592 Maritge Jans van der Dusche, van Breda, weduwe van Hugo van Heusden. Huisvrouw van Vranck van Uuijtenbrouck overleden te Delft 22.11.1624.
Zijn kinderen:

 1. Huych Vranckenzoon Uytenbrouc
 2. Willeboort Vrancken Uytenbrouck

VIII. Willeboort Vrancken Uuytenbroeck, geb. ca/ 1588 kleermaker te Berkel; ovl.1636.
Verkocht huis te Den Haag.
Kinderen:

 1. Vranck Willeboortsz Uutenbroeck, in 1647 pastoor te Poeldijk
 2. Ary. Zie IX.
 3. Maartje
 4. Cornelis Willeboortsz Uytenbroek, schoenmaker
 5. Cornelia

IX. Arij Willeboortsz Uuytenbroeck, jm van Berkel, ovl. te Berkel 11.1.1666
Huwt Berkel 18.10.1638 Neeltje Philips, jd van Bleiswijk, ovl. na 1680
Kinderen:

 1. Willeboort, ged. RK Berkel 30.9.1636. Zie X.
 2. Maria
 3. Leentje
 4. Apolonia
 5. Cornelis, ged. RK Berkel 26.8.1647, schoenmaker
 6. Anna
 7. Annetje
 8. Maria
 9. Willem, ged. RK Berkel 11.3.1659
 10. Philips: huwt Berkel 5.4.1682 Jaapje Fransen
 11. Marietje

X. Willeboort Adriaensz Uytenbroeck, kleermaker te Berkel, ged. RK Berkel 30.9.1636, ovl. Berkel 26.5.1720
Huwt Berkel 28.10.1662 Jaapje Cornelis van Hoffwegen, woonde in 1654 te Stompwijk
Kinderen:

 1. Steven, ged. RK Berkel 30.9.1663
 2. Cornelia, ged. Berkel 24.12.1664
 3. Adrianus, ged. Berkel 25.8.1667
 4. NN, ged. 29.6.1669 en overleden
 5. Maria, ged. Berkel 22.11.1670
 6. Cornelis, ged. Berkel 25.7.1673.


Familie Uitenbroek uit Rotterdam en omgeving

I. Maerten Uijtenbrouck, geb. ca. 1530.
Kinderen verondersteld:

 1. Cornelis Maertensz Uijtenbroek. Zie II.

II. Cornelis Maertsz Uijtenbrouck, geb. ca. 1553.
Huwt (stad) Rotterdam 7.6.1578 Neeltje Clementsdr, afkomstig uit Rotterdam

III. Huybert Uutenbroek, begraven te Rotterdam 18.3.1623
Huwt Suzanne Erasmusdr; woont in 1634 op het Hang.
Kinderen bekend [uit NA Rotterdam]:

 1. Aaltje Huybrechtsdr Uutenbrouck. Maakt testament op 6.8.1634 te Rotterdam; dan bejaarde dochter.
 2. Erasmus Huybrechtsz Uutenbrouck. Heeft dochter Susannitgen.
 3. Jacob Huybrechtsz Uutenbrouck. Erft van zijn zuster Aaltje in 1634.
 4. Dingna Huybrechtsd Uutenbrouck. Huwt Rotterdam 18.2.1623 Augustijn van den Heuvel. Hebben zoon Huybrecht in 1634.
 5. Susanne Hybrechtsdr Uutenbrouck. Woont te Dordrecht in 1634.

Jacob Utenbroeck.
Kinderen verondersteld:

 1. Jan Jacobs Utenbrouck. Zie onder Hillegersberg.

IV. Pieter Uytenbroeck
Huwt Rotterdam 23.3.1620 Anneken Cornelis. Gaan naar Dordrecht.

Pieter Uijtenbroek. Begraven 16.2.1648 Rotterdam

IV. Paulus Leendertse Uitenbroek, geb. ca. 1595, secretaris van Schiebroek in 1637 en procureur van Hilgerberch (ONA R'dam)
Kinderen verondersteld:

 1. Leendert Pauwels Uitenbroek, geb. ca. 1620. Zie IV.

V. Leendert Pauwels Uyttenbrouck, geb. ca. 1620, zoon van Paulus Uitenbroek; weduwnaar. Ovl. 13.9.1648 Rotterdam
Huwt (stad) Rotterdam 15.10.1645 Maertge Jans, jd wonen op Botersloot te Rotterdam

V. Pieter Uijtenbroek, zilversmid. Ovl. 18.7.1655 Rotterdam
Huwde Rotterdam 18.7.1655 Geertruyt Jans, ovl. na 1655

VI. Pieter Arisz Uittenbroek, geb. 1634 Gouderak.
Huwt Maritje Kors
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Uytenbroek, geb. Gouderak 18.1.1660

VI. Paulus Uytenbroek
Kinderen verondersteld:

 1. Jacob Paulusse Uytenbroek, geb. ca. 1655. Zie VII.

Susannetje Uytenbrouck
vermeld op 18.3.1657 als Geref. doopgetuige te Rotterdam

Dingenum Uytenbroek,
Vermeld als Doopgetuige 30.12.1664 Remonstr. Rotterdam
Vermeld als Remonstr. doopgetuige 7.9.1666 te Rotterdam

Willem Uytenbroek
Kinderen:

 1. Jan Willem Uytenbroek, geb. ca. 1657.

VI. Willemijntje Leenders Uytdenbroek, geb. ca. 1640.
Huwt Rotterdam (stad) 18.2.1664 Nicolaes Ackerdijk, afk. uit Ackersdijk, wonende te Rotterdam

VI. Claasie Leenderts Uitenbroeck, geb. ca. 1645.
Huwt Dirck Jacobsz Bleiksloot.
Kinderen:

 1. Marijtie, ged. 11.8.1667 Delft; doopgetuigen: Cornelis Uitenbroek en Trintie Gerrits Uitenbroek.
 2. Aaghie, ged. 20.11.1689 Delft; getuigen: Cornelis Uitenbroeck en Jannetie Jacobs.

VI. Cornelia Leenders Uytenbroeck, geb. ca. 1650.
Huwt Pieter Dirckse van Dijk
Kinderen:

 1. Paulus van Dijk, ged. RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 2.1.1674; getuigen: Gerrit Hendrikse Velthoven
 2. Antonetta van Dijk, ged. RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 2.6.1678; getuigen Neeltie Cornelis Cappelenaer

VI. Willem Ariense Uitdenbroek / Uijtenbroek / Uijttenbroeck, geb. ca. 1650
Huwt Geertie Opdeschie / Geertie Gerrits
Kinderen:

 1. Gerrit Uytdenbroek, ged. Geref. Rotterdam 26.3.1674; getuigen: Maarte Uitdenbroek en Susanna Willems
 2. Jannetie Willems Uijtebrouck, ged. Geref. Rotterdam 19.9.1679.
 3. Maerte Uijttenbroeck, ged. Geref. Rotterdam 4.11.1681.getuige: Suzanna Willemse
 4. Ariaentie Uijttenbroeck, ged. Hillegersberg 4.10.1682.
 5. Anthonijs Uittenbroeck, ged. Geref. Rotterdam 3.10.1683

VII. Geertje Ariens Uijttenbroek [familysearch]
Huwt Stolwijk 20.5.1690 Jacob Cornelisz

VII. Neeltje Ariens Uijtdenbroek
Huwt Stolwijk 4.4.1693 Jan Fransze Molenaar.

VII. Willem Ariens Uyttenbroek, geb. ca. 1673 uit Stolwijk. [familysearch]
Huwt Stolwijk 30.11.1698 Cornelia Fransse.
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Uijttenbroek, ged. Stolwijk 13.9.1699.
 2. Frans Uijttenbroek, ged. Stolwijk 8.8.1701. (zie verder)
 3. Ariaantje Uijttenmbroek, ged. Stolwijk 6.7.1702.
 4. Martijntje Uijttenbroek, ged. Stolwijk 11.11.1703.
 5. Arij Uijtenbroek, ged. Stolwijk 8.2.1705. Overleden 28.9.1778.

Anna Uytenbroeck, geb. 1660
Huwt Jacob Dilis
Kinderen:

 1. Judit Dilis, ged. RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 29.12.1683; getuigen: Marijtie Houthuijs.
 2. Anthonij Dilis, ged. RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 1.5.1685; getuige: Antonij Kerinx en Maria Baltens

VII. Jacob Paulusse Uytenbroek, geb. ca. 1655
Huwt Adriaantie Paulusse van der Pols
Kinderen:

 1. Paulus Uytenbroek, ged. RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 2.9.1680; getuigen: Tomas Pauwelse en Anna Pauwelse

VII. Gerrit Leenderts Uitenbroek
Huwt Grietie Ariens Bruinswijk
Kinderen:

 1. Maria, ged. Delft 23.8.1698.

Huybert Uytenbroek, Remonstr.; geb. ca. 1645. Doopgetuige in Rotterdam in 18.4.1673.
Huwt Petronella van den Broeck
Kinderen:

 1. Susanna Huyberts Uytenbroek, ged. Remonstr. Rotterdam 25.3.1670. Zie IV-H.

Leendert Jansen Uytenbroek / Uyttenbroek / Uytenbrouck, jm uit Rotterdam (buiten �t Hofpoortje); overleden v��r 8.1.1700. Wonen in 1699 op de Kipstraat, Rotterdam
Huwt Geref. Rotterdam 20.9.1689 Sophia �Fijtje� Jacobs, overleden en begraven Rotterdam 8.1.1700, als weduwe
Kinderen:

 1. Cornelius Leendertsz Uytenbroek, ged. RK Rotterdam (Steiger) 10.10.1669 (?); getuigen: Maria Cornelis Capelenaer. Zie IV-G.
 2. Leendert Uytenbrouck, ged. Geref. Rotterdam 8.10.1699; getuigen: Abraham Willem, Annetie van Claveren, Willem Wicke en Stijntie van Claveren.
 3. een minderjarig kind bij overlijden moeder in 1700.

Wilm Uijtenbroeck
Huwt Aeltie van der Wolff
Kinderen:

 1. Johannis Uijtenbroeck, ged. RK Leeuwenstraat Rotterdam 25.10.1691; getuigen: Maria Capellenaer

Guilielmus Uijtenbroeck
Huwt Adriana Jacobs.
Kinderen:

 1. Jacobus Uijtenbroeck, ged. RK Rotterdam (Steiger) 30.12.1694; getuige: Maria Cornelis

Simon Leendertsz Uijttenbroek
Huwt Willempje Joosten Zuidgeest.
Kinderen bekend:

 1. Leendert Uijttenbroek, ged. Naaldwijk 30.6.1697.
 2. Joost Uijttenbroek, geb. Naaldwijk 27.9.1699.
 3. Marijtje Uijttenbroek, geb. Naaldwijk 21.11.1704.

Maria Jacobs Uijttenbroek, geb. ca. 1678 uit Berkel
Huwt Berkel 22.1.1702 David Cornelisz van der Willik.

Cornelia Uitenbroek, ged. 14.3.1700 Moordrecht.
Huwt Moerkapelle 16.5.1723 Cornelis van Loenen.

Neeltje Willems Uijtenbroek, geb. ca, 1706 uit Bergschenhoek.
Huwt Bergschenhoek 13.1.1726 Paulus Berkel.

Betty / Betje Jans Uijtenbroeck / Uytenbroek / Uittenbroek
Huwt Cornelis Jansz Stout
Kinderen:

 1. Maritie Stout, ged. Geref. Overschie 5.5.1701; getuigen: Maria Jansdr Stout
 2. Ariaantie Stout, ged. Geref. Overschie 22.9.1702; getuigen: Trijn Jansdr.
 3. Lena Stout, ged. Geref. Overschie 15.7.1708; getuigen: Trijntje Maertens Uitenbroek
 4. Johannes Stout, ged. Geref. Overschie 5.10.1710; getuigen : David Jans Uittenbroek en Ingetje Pieters Schieveen
 5. Johannes Stout, ged. Geref. Overschie 18.3.1714; getuige: Neeltje Jans Stout
 6. Dirk Stout, ged. Geref. Overschie 7.3.1717; getuigen: Dirk Conelise Stout en Aeltje Jansz Vegter

Leendert Janse Uijttenbroeck, wonen op het watertie van der Vijversteegh
Huwt Cornelia Jans.
Kinderen:

 1. Janna Uytenbrouck, ged. Geref. Rotterdam 10.6.1714; getuige: Maertie Jans
 2. Helena Leenders Uijttenbroeck, ged. Geref. Rotterdam 12.7.1716; getuige: Maartie Jans

Arij Jansz Uijttenbroek
Huwt (Vlaardingen 1714) Neeltje Claesdr van Letten
Kinderen:

 1. Maartje Arentsdr Uijttenbroek, ged. Vlaardingen 27.1.1715. Huwt Vlaardingen 18.5.1748 Teunis van Oostvoorn.

Leender Uitenbroek, geb. ca. 1675
Huwt Neeltie Sijmons.
Kinderen:

 1. Martijnus, ged. Delft 26.10.1702; getuige: Leentie Uitdenbroeck

Arij Pieterse Uijtenbroeck / Uyttenbrouck, wonende bj de Swaenshals
Huwt Teuntie Ariens Westers / Westrei
Kinderen:

 1. Maertintie Uijtenbroeck, ged. Geref. Rotterdam 3.8.1698; getuige: Annetie Jans
 2. Arij Uyttenbrouck, ged. Geref. Rotterdam 18.5.1700; getuigen niet vermeld.

Lena Pieters Uijttenbroek
Huwt Bergschenhoek 5.2.1702 Michile Pietersz Goekoop

Trijntie Pieters Uijtenbroeck
Huwt Arij Sijmonse Schipper
Kinderen:

 1. Elisabet, ged. Delft 12.6.1698.
 2. Nijclaas, ged. Delft 22.11.1699.
 3. Simon, ged. Delft 25.9.1701.
 4. Pieter, ged. Delft 14.10.1703; getuigen: Pieter Maertensz Uitenbroeck en Leentie Pieters Uitenbroeck.
 5. Clasijna, ged. Delft 26.9.1706; getuige: Ingetie Pieters Uitenbroeck.

Annetje Pieters Uittenbroek, Doopgetuige Geref. Kralingen in 1717

Jacob Cornelissen Uijtenbroeck
Huwt Maria Jans.
Kinderen:

 1. Joannes (Uijtenbroeck): illegitiem, ged. RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 13.2.1699; getuige: Hillegond Leendersse

Maria Kornelis Uitenbroeck en Kornelis Utenbroeck zijn geref. doopgetuigen (29.9.1707) 13.2.1710 Rotterdam voor kind van Dirk Gerrits Westerveld en Aartie Aerts Bagge

Leentie Ariens Uytenbroek / Uittenbroek / Uitenbroek
Huwt Arie Cornelisz van der Meijde.
Kinderen:

 1. Barbera van der Meijde, ged. Geref. Overschie 6.10.1709; getuigen: Leendert Jacobs Kleijn en Barber Maestens
 2. Leentje van der Meijde, ged. Geref. Overschie 1.1.1711; getuige: Marijtje Ariens Uyttenbroek
 3. Cornelis van der Meijde, ged. Geref. Overschie 6.3.1712; getuigen Aeltje Arians Uytenbroek
 4. Cornelis van der Meijde, ged. Geref. Overschie 7.1.1714; getuigen: Leentje Dirks
 5. Trijntje van der Meijde, ged. Geref. Overschie 22.3.1716; getuige: Leentje Ariens van Ooste
 6. Cornelis van der Meijde, ged. Geref. Overschie 15.8.1717; getuige: Aaltje Ariens Uijtenbroek

Marijtje Ariens Uytenbroek
Huwt David Leenderts Oldenbroek
Kinderen:

 1. Helena Oldenbroek, ged. Gereg. Overschie 23.8.1705; getuige: Helena Ariens

Klaas Arisse Uittenbroek, geb. ca. 1687 Zevenhuizen Stad (ZH). [familysearch]
Huwt 5.1.1712 Helena van Wensveen.
Kinderen bekend:

 1. Arie Uittenboek, ged. Moerkapelle 26.2.1712.
 2. Jacobus Uitenbroek, ged. Moerkapelle 1.9.1715.
 3. Marya Uitenboek, ged. Geref. Hillegersberg 26.4.1722; getuige: Marija van der Spek.
 4. Arie Uittenbroek, ged. Hillegersberg 6.7.1727.

Korstiaan Uittenbroek
Huwt Ariaantje Kool
Kinderen:

 1. Marya Uittenbroek, ged. Geref. Kralingen 13.12.1722; getuige: Ariaantje Ariens Uitenbroeck

Jan Arentse Uytenbroek. Doopgetuige RK Rotterdam / Oud Katholiek Slijkvaart 5.1.1703 voor kind van Jan Arentse Berhout en Maria Groenewegen

Burgie Uytenbroek: doopgetuige Geref. Rotterdam 26.1.1708 van kind van Thomas van den Akker en Geertrui Doelman

Theodorus Uytenbroek: doopgetuige RK Rotterdam /Oud Katholiek Oppert 26.3.1712 voor kind van Nicolaas Fontijn en Gertrudis Tijbis

Casper �Kasparus� Uytenbroek, (RK litmaet) wonen Captein Iemansteegh in 1710; bij de Heul in 1715; op de Kruijtmole op de Schie in 1717; op de kruijtmole aan de heul in 1720; bij de Heul op d� Kruijtmolen in 1722.
Een Casper Uijttenbroek zou ca. 1680 te Vianen zijn geboren [familysearch.org]
Huwt Johanna Maertense Kock / Hoek.
Kinderen:

 1. Margarieta Uytenbroek, ged. Geref. Rotterdam 7.9.1710; geen getuigen vermeld.
 2. Kasparus Uytenbroek, ged. Geref. Rotterdam 10.12.1715; getuigen: Maria van Belkhoove en Aeghje Elbers.
 3. Alijda Uytenbroek, ged. Geref. Rotterdam 14.11.1717 (vader rooms); getuige: Maria Martens Hoek en Marijtije van der Heul.
 4. Casparus Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 11.7.1720; getuige: Aeghie Alberts
 5. Pieter Uijtenbroeck, ged. Geref. Rotterdam 19.8.1722; getuigen: Aeghje Elders

Maria Dirix Uijtenbroeck
Huwt Jacobus van Coppen
Kinderen:

 1. Quirina van Coppen, ged. RK Rotterdam (Steiger) 26.4.1723; getuige: Gertrudis Dirix Uijtenbroek
 2. Theodorus van Coppen, ged. RK Rotterdam (Steiger) 15.11.1724; getuige: Gerard Dircx Uijtenbroek.
 3. Maria Quirina van Coppen, ged. RK Rotterdam (Steiger) 29.7.1928; getuige: Adriana Cornelis Wijnaertse.
 4. Joanna van Coppen, ged. RK Rotterdam (Steiger) 5.1.1733; getuigen: Antonia Lagerstant en Joannes van Delen

Maria Uytenbroek
Huwt Nicolaas �Klaes� van Balen : wonen op de Rotte
Kinderen:

 1. Jacob van Balen, ged. Geref. Rotterdam 29.11.1716; getuigen: Aertie Uijtenbroek
 2. Johanna van Balen, ged. Geref. Rotterdam 30.8.1718; getuigen: Cornelis Uijtenbroek en Jannetje Hendiks Bagge.
 3. Klaastije van Balen, ged. Geref. Rotterdam 29.5.1720; getuigen: Cornelis Uijtenbroek en Jannetje Bagge

Maria Willems Uijtenbroek
Huwt Piter van Schrieck : wonen in de Schrijnwerckerssteeg
Kinderen:

 1. Aeltje van Schrieck, ged. Geref. Rotterdam 23.11.1717; getuigen: Coenraet Doeven en Aeltije Jacobs van der Wolft.

Pieter Uijtenbroek
Kinderen bekend:

 1. Aafje Pieters Uijttenbroek, ged. 1677 Moordrecht. Huwt Moordrecht 26.2.1701 Cornelis Theunisz van Dam.
 2. Elisabeth Uijtenbroek, ged. Moordrecht 1680.

Arij Willemsz Uyttenbroek, geb. ca. 1672 uit Moordrecht. [familysearch]
Huwt Moordrecht 26.1.1697 Grietje Crijnen Trompert.
Kinderen:

 1. Lena Uyttenbroek, ged. Moordrecht 25.12.1701.
 2. Marija Uyttenbroek, ged. Moordrecht 6.2.1704.
 3. Marija Uyttenbroek, ged. Moordrecht 7.3.1706.
 4. Willem Uyttenbroek, tweeling, ged. Moordrecht 15.1.1708. Overleden 1708.
 5. Krijn Uyttenbroek, tweeling ged. Moordrecht 15.1.1708.
 6. Willem Uyttenbroek, ged. 22.8.1709. Overleden ca. 1711.
 7. Leendert Uyttenbroek, ged. 17.8.1710. Zie VII.
 8. Willem Uytenbroek, ged. 30.7.1713. Zie VII.
 9. ? Geertruijd Uijttenbroek, ged. Moordrecht 19.8.1714, huwt Moordrecht 8.4.1741 Cornelis van der Klijn

Jannetie Willems Uyttenbroek, ged. ca. 1680 Moordrecht.
Huwt Moordrecht 2.11.1704 Willem Cornelisz Soos.

Gerrit Willemsz Uitenbroek
Huwt Moordrecht 7.1.1705 Cornelia van Eijk.
Kinderen bekend:

 1. Joris Uitenbroek, ged. Moordrecht 6.4.1710.

Abraham Willems Uyttenbroek.
Huwt Moordrecht 9.10.1718 Maria Maartens Hollander.

Abraham Jacobs Uijttenbroek
Huwt Marijtje Willems Geneuglijk.
Kinderen bekend:

 1. Pleuntje Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 16.11.1716.
 2. Anna Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 3.11.1718.
 3. Neeltje Uijttenbroek, ged. Bergschenmhoek, 31.8.1721.
 4. Willemtje Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 19.9.1723
 5. Maria Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 29.4.1725.
 6. Willem Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 2.10.1729.

Maarten Pietersz Uijttenbroek
Huwt Marijtje Leenderts Matzen.
Kinderen bekend:

 1. Pieter Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 20.2.1718.

Cornelis Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 23.10.1701.
Huwt Bergschenhoek 7.2.1723 Elisabeth Jongeneel.
Kinderen bekend:

 1. Pleuntje Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 14.3.1725. Huwt Bergschenhoek 19.4.1750 Johannes Jansz Vermeij, geb. ca. 1724 Bergschenhoek

Dirk Jansz Uijttenbroek
Huwt Annetje Pieters Goekoop.
Kinderen bekend:

 1. Jan Uijttenbroek, ged. Bergschenhoek 9.5.1723.

Marijtje Uijttenbroek
Huwt Naaldwijk 2.5.1723 Gerrit Poot.

Joost Uijttenbroek
Huwt Jaapje Pieterse Westmaas.
Kinderen bekend:

 1. Simon Uijttenbroek, geb. Naaldwijk 4.2.1725.

Elsje Leenderts Uittenbroek
Huwt Naaldwijk 6.10.1736 Leendert van der Helm

Susanna Uytdenbroek
Huwt Reinier van Dijk, overleden Rotterdam 25.10.1727

Kasparus Uijtenbroek, woont bij de Heul in 1732, in 1734 op de Schie; in 1735 buiten op de Kruijtmolen
Huwt Adriana Stoop
Kinderen:

 1. Heijnderik Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 28.10.1732; getuigen: Margrieta Uijtenbroek, Henderik van Rees en Maria van Rees
 2. Sofia Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 24.3.1734; getuigen: Sofia Schilders, Hendrik Scheuder en Margrieta Uijtenbroek
 3. Kasparus Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 1.9.1735; getuigen: Heindrik Schreuder en Margrieta Uijtenbroek. Zie verder.

Maria Uijtenbroek / Uijtenbroeck
Huwt Steve Amans / Aman / Haman, wonen op de Rotte in 1736; in 1740-41 Banketstraad..
Kinderen:

 1. Jan Amans, ged. Geref. Rotterdam 12.6.1736; getuige: Maria de Meijer.
 2. Bartel Haman, ged. Geref. Rotterdam 18.4.1740; getuige: Stijntie Baldens.
 3. Stijntie Aman, ged. Geref. Rotterdam 24.12.1741; getuige: Stijntje Schadee.

Lijsebet Uijtenbroek
Huwt Jacob Elders : wonen op de Leuvenhaven bij de Loodgietersgangh. in 1717; wonen op den Dijck in 1720; in 1738 op de Goutseweg.
Kinderen:

 1. Anna Elders, ged. Geref. Rotterdam 21.8.1717; getuige: Elsje Elders.
 2. Jacob Elders, ged. Geref. Rotterdam 27.6.1720; getuigen: Joghem Elders en Anna Elders
 3. Benjemin, ged. Geref. Rotterdam 15.8.1738; getuige: Josijna Bemans

Annetje Uittenbroeck
Huwt Jan Leendertsz van Esch
Kinderen:

 1. Pieter van Esch, ged. Geref. Kralingen 10.12.1719; getuige: Trijntje Uittenbroeck

Arij Willemse Uijtenbroek, ook genaamd Verhoef.
Huwt Reijmpje Leendertsz Wiltvang.
Kinderen bekend:

 1. Klaas Uijtenbroek, geb. Gouderak 16.4.1724.

Maertie Utenbroek / Uijtenbroeck
Huwt Andries den Nijs, wonen agter �t Klooster op het watertie bij de Vijvbersteeg in 1736; agter het Gasthuis in 1740.
Kinderen:

 1. Karel den Nijs, ged. Geref. Rotterdam 12.12.1734; getuigen: Maaijke Elemans, Karel den Nijs en Ysebel den Nijs.
 2. Cornelia de Nijs, ged. Geref. Rotterdam 9.9.1736; getuige: Cornelia Roggeveen
 3. Leendert de Nijs, ged. Geref. Rotterdam 27.3.1740; getuige: Jan Uijtenbroeck en Anna Koeebout.

Maertie Pietersdr Uitenbroek, geb. ca. 1717 Bergschenhoek
Huwt Johannes Brillenborg / Brillenburgh
Kinderen:

 1. Gerrit Brillenborg, ged. Geref. Hillegersberg 26.12.1735; getuige: Geertie Brillenborg

Margrieta Utenbroek
Huwt Hendrik Schreuder
Kinderen:

 1. Johannus Schreuder, ged. Geref. Rotterdam 28.9.1734; getuige: Adriana Stoop
 2. Johanna Schreuder, ged. Geref. Rotterdam 6.5.1736; getuigen: Anna van Nieuwkuek

Neeltje Pieterze Uitenbroek, doopgetuige 3.10.1734 Geref. Hillegersberg voor kind van Willem Jansen de Bruijn

Cornelis Uijtenbroek
Elisabeth Jongeneel
Kinderen bekend:

 1. Arij Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 8.9.1737.

Frans Willem Uijttenbroek, geb. 1710 Stolwijk. [familysearch]
Huwt Stolwijk 1735 Marrigje Visser.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia Uijttenbroek, ged. Stolwijk 17.5.1739.
 2. Dirk Uijttenbroek, ged. Stolwijk 6.11.1740. Zie verder VIII.
 3. Willem Uijttenbroek, ged. Stolwijk 12.9.1745. Zie verder VIII.
 4. Cornelis Uijttenbroek, ged. Stolwijk 20.4.1749.
 5. Jan Uijtenbroek, ged. Stolwijk 20.4.1749.
 6. Cornelis Uijttenbroek, ged. Stolwijk 3.10.1750. Zie Verder VIII.
 7. Neeltje Uijtenbroek, ged. Stolwijk 4.3.1753.

Arie Willem Uijtenbroek, geb. ca. 1713 Stolwijk (ZH) [familysearch]
Huwt Stolwijk 14.11.1738 Ariaantje Vrankrijker / Frankrijker, geb. ca. 1715 Bergambagt / ca. 1717 Bergambacht / 1709 Haastrecht). Zij overlijdt 30.12.1794 Stolwijk.

 1. Jannigje Uitenbroek, ged. Stolwijk 4.10.1739.
 2. Gerrit Uijtenbroek, ged. Stolwijk 15.3.1741.
 3. Willem Uijtenbroek, ged. Stolwijk 6.3.1742
 4. Gerrit Uijttenbroek, ged. Bergambacht 13/18.10.1744; overleden ca. 1746.
 5. Willem Uijtenbroek, geb. Stolwijk ca. 1748 Zie verder
 6. Gerrit Uijtenbroek, geb. Stolwijk 15.3.1749.
 7. Willem Uitenbroek, ged. Stolwijk ca. 1750

Jan Uytenbroek / Uijtenbroeck, wonen in 1740-48 agter �t Clooster agter Dolhuis.
Huwt Anna Korebout
Kinderen:

 1. Cornelia Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 17.7.1740; getuigen: Maertie Uijtenbroeck en Janna Uijtenbroeck.
 2. Leendert Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 17.7.1740; getuigen: Maerie Uijtenbroeck en Janna Uijtenbroeck
 3. Isack Uijtenbroek, ged. Geref. Rotterdam 1.1.1743; getuige: Cornelis Roggeveen.
 4. Anna Uitenbroek, ged. Geref. Rotterdam 3.11.1744; getuige: Cornelia Roggeveen.
 5. Jannetje Uytdenbroek, ged. Geref. Rotterdam 30.11.1747; getuige: Janna Uytdenbroek
 6. Leena Uytenbroek, ged. Geref. Rotterdam 16.12.1748

Abraham Maartense Uitenbroek, uit Hillegersberg
Huwt Hillegersberg 3.1.1740 Grietie Tijke / Dijkhof, jd uit Hillegersberg
Kinderen:

 1. Ingetie Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 30.9.1740; getuige: Maertie Uitenbroek.
 2. Joost Uitenbroek, ged., Geref. Hillegersberg 19.9.1741; getuige: Krijntie Torenvliedt.
 3. Joost Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 29.9.1743; getuiige: Krijntie Torenvliedt.

Joost Uitenbroek
Kinderen bekend:

 1. Leender Uitenbroek, geb. Delft 1729.

Joost Uijttenbroek
Huwt Elsje Leenderts van der Eijk.
Kinderen bekend:

 1. Neeltje Uijttenbroek, ged. Schipluiden 7.2.1743.

Lena Uitenbroek
Huwt Pieter Zijderhand
Kinderen:

 1. Maarten Zijderhand, ged. Geref. Hillegersberg 25.12.1745; getuige: Claesie Uitenbroek

Hermanus Uijtenbroek
Huwt Trijntje Pieters van der Rut.
Kinderen bekend:

 1. Joannes Ujtenbroek, ged. Oegstgeest 31.5.1745.

Jan Ariens Uytenbroek, jm wonende te Hillegersberg
Huwt Hillegersberg (amb.tr.) 29.4.1748 Maria Jansdr Straelen, jd. wonende te Hillegersberg

Pieter Ariens Uytenbroek. Overleden 31.7.1771 kerk Hillegersberg.

Cornelis Uijtenbroek, geb. ca. 1721, jm uit Hillegersberg.
Huwt Geref. Hillegersberg 23.1.1752 Grietje IJzeldoorn, jd uit Hillegersberg.
Kinderen bekend:

 1. Grietje Uitenbroek, ged. Hillegersberg 18.2.1753
 2. Arij Uitenbroek, ged. Hillegersberg 12.12.1756.
 3. Elisabeth Uitenbroek, ged. Hillegersberg 4.11.1759.
 4. Janna Uitenbroek, ged. Hillegersberg 6.11.1763

Pieter Uijttenbroek, geboren Bergschenhoek 7.10.1708.
Huwt Bergschenhoek 1.2.1739 Pieternella van Leeuwen, geb. 2.2.1710 Bergschenhoek.
Kinderen bekend:

 1. Anna Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 9.7.1741.
 2. Marija Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 23.6.1748
 3. Marija Uijtenmbroek, ged. Bergschenhoek 20.7.1749.

Pieter Maartense Uijtenbroek, geb. ca. 1720
Huwt Bergschenhoek 23.2.1744 Maria Uijttenbroek, geb. 9.4.1725 Bergschenhoek
Kinderen bekend:

 1. Abraham Pieterse Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 14.2.1745
 2. Abraham Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 18.2.1746
 3. Maria Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 16.10.1746
 4. Abraham Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 2.3.1749
 5. Maarten Uijtenbroek, ged. Begschenhoek 6.8.1750
 6. Pleuntie Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 24.10.1751
 7. Pleuntie Uijtenbroek, ged. Bergschenhoek 15.7.1753
 8. Leentie Uijtenbroek, ged., Bergschenhoek 22.6.1755

Pieter Uitenbroek, jm uit Hillegersberg
Huwt Hillegersberg 9.1.1746 Janna van Dam, jd uit Hillegersberg

Leendert Uijtenbroek, ged. 's-Gravenzande 8.10.1730. [familysearch]
Huwt Maasland 6.5.1756 Annetje Willemsdr Busens / Buscus.
Kinderen bekend:

 1. Elsje Uijtenbroek, ged. Monster 28.11.1757
 2. Jobje Uijtenbroek, ged. Maasland 27.5.1759
 3. Pieterje Uijtenbroek, ged. Maasland 7.11.1762
 4. Simon Uijtenbroek, ged. Naaldwijk 19.6.1768

Dirk Uijtenbroek, ged. 6.11.1740 Stolwijk.
Huwt Stolwijk 19.7.1766 Jannetje Hoogerdijk

Casper Uijtenbroek
Huwt Sara Knoop.
Kinderen bekend:

 1. Henderina Uijtenbroek, ged. Rotterdam 19.5.1765.

Maria Ariens Uitenbroek, uit Hillegersberg
Huwt Overschie 21.2.1768 Jan Abrahamse Seelis, jm uit Nootdorp.

Anna Utenbroek, wonen in de Gietersteeg (1771), Rotterdam; en in 1783 in de Baan agterklooster
Huwt Justes de Hooge
Kinderen:

 1. Anna Jans de Hooge, ged. Geref. Rotterdam 4.8.1771; getuige: Anna Koorebout
 2. Isak de Hoge, ged. Geref. Rotterdam 18.5.1783; getuigen: Isak Utenbroek en Kitje Utenbroek

Leendert Uijtenbroek, geb. 's-Gravenzande 8.10.1730.
Huwt Naaldwijk 3.5.1772 Pleuntje Valstar, geb. ca. 1744 Naaldwijk.
Kindeen bekend:

 1. Joost Uijtenbroek, geb. Naaldwijk 21.8.1774.

Jan Uijtenbroek
Huwt Lijsje Kroon.
Kinderen bekend:

 1. Pieter Uijttenbroek, ged. Overschie 3.10.1775.
 2. Maria Uijtenbroek, geb. 27.12.1776; ged. Overschie 29.12.1776.
 3. Ariaantje Uijtenbroek, geb. 7.10.1778; ged. Overschie 8.10.1778.
 4. Jakop Uijtenbroek, ged. 31.12.1779; ged. Overschie 2.1.1780.

Willem Uittenbroek
Huwt Sluipwijk 1776 Trijntje Hoosbeek.

VIIIh. Jacobus Uitenbroek
Huwt Maria Enfoort / Erffoort / Erfvoort.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Uitenbroek, ged. Moordrecht 27.2.1778.
 2. Johannes Uijtenbroek, ged. Aalsmeer 2.10.1784.
 3. Jannetje Uittenbroek, ged. Alphen 8.6.1787

Cornelis Uytenbroek, afk. van Hillegersberg, wonende te Kralingen
Huwt Kralingen (amb.tr.) 25.1.1775 Lena van Buytene, jd. afk. van Rotterdam, wonende te Kralingen.

Willem Uijttenbroek, geb. 12.9.1745 Stolwijk, zn v Frans Willem Uijtenbroek en Marigje Visser.
Huwt Stolwijk 15.11.1767 Aaltje / Antje Claasse Jongeneel
Kinderen bekend:

 1. Frans Uijtenbroek, ged. Stolwijk 4.12.1768.

Cornelis Uijtenbroek, geb. 3.10.1750 Stolwijk, zoon van Frans Willem Uijtenbroek en Marrigje Visser. (zie boven)[familysearch]
Huwt Stolwijk 6.6.1779 Neeltje Blom, geb. 12.9.1745 Stolwijk
Kinderen bekend:

 1. Frans Uijtenbroek, ged. Stolwijk 26.3.1780. (zie verder)
 2. Willem Uijtenbroek, ged. Stolwijk 15.12.1782.
 3. Lena Uijtenbroek, ged. Stolwijk 14.11.1784.
 4. Jan Uijtenbroek, ged. Stolwijk 10.6.1787.
 5. Neeltje Uijtenbroek, ged. Stolwijk 19.9.1789.
 6. Jannigje Uijtenbroek, ged. Stolwijk 19.9.1789
 7. Margje Uijtenbroek, ged. Stolwijk 27.3.1793

Dirk Uittenbroek, ged. Stolwijk 6.11.1740, zoon van Frans Willem Uittenbroek en Marrigje Visser
Huwt Stolwijk 19.7.1766 Jannetje Hogerdijk, geb. ca. 1742 Sluiswijk (ZH)

Willem Uijttenbroek, geb. ca. 1748 Stolwijk, zoon van Arie Uijtenbroek en Ariaantje Frankrijker.[familysearch]
Huwt (o.t.Stolwijk 27.4.1773) Oudekerk a/d IJssel 2.5.1773 Marrigje van Herk / van Erk
Kinderen bekend:

 1. Ariaantje Uijttenbroek, ged. Stolwijk 8.1.1775.
 2. Pieter Uijttenbroek, ged. Stolwijk 11.2.1776.
 3. Pietertje Uijttenbroek, ged. Stolwijk 28.2.1779. Overleden ca.1779.
 4. Pieter Uijtenbroek, ged. Stolwijk 28.2.1779. (dezelfde?)
 5. Arij Uijttenbroek, ged. Stolwijk 13.2.1780.
 6. Pietertje Uijttenbroek, ged. Stolwijk 19.8.1781.

Robertus Uitdenbroeck, jm van Middelburg. Wonen te Rotterdam op de N. Haven.
Huwt Geref. Rotterdam 19.1.1777 Johanna Ooms, jd uit Rotterdam, wonende Rijstuin.
Kinderen:

 1. Jacobus Uitdenbroek, ged. Geref. Rotterdam 10.5.1778; getuige: Catharina Susanna Richgjers.Zie Verder
 2. Flora Johanna Catharina Uitdenbroek, ged. Geref. Rotterdam 26.1.1783; getuige: Floora van Veen
 3. Maria Elisabeth Uitdenbroek, geb. 27.3.1791; ged. Geref. Rotterdam 3.4.1791; getuigen: Elisabeth Aldenhoven en Mara Ooms.
 4. Maria Elisabeth Uijttenbroek, ged. 3.6.1792; ged. 14.6.1792 Rotterdam; overleden 21.3.1859 Rotterdam. Huwt Haastrecht 16.11.1820 Johannes Drost.

Jacobus Uijtdenbroek, ged. Rotterdam 10.5.1778, zoon van Robertus Uitdembroeck en Johanna Ooms. Overleden 24.12.1831.
Huwt Rotterdam 16.2.1803 Cornelia van der Loeff, geb. Rotterdam 21.3.1781. Overleden Rotterdam 7.5.1803.

Elisabeth Uijtenbroek, geb. Pijnakker 24.5.1765.
Huwt Pijnakker 10.4.1785 Arie Joppe de Heij.

Cornelis Uijtenbroek.
Huwt Fijtje Monsieur.
Kinderen bekend:

 1. Maria Uijtenbroek, ged. Kapelle 4.2.1787. Maria Uitenbroek, geb. ca. 1762 Kapelle, huwt Rotterdam 14.9.1806 Arij Dijxhoorn.

Margareta Uitenbroek, jd
Huwt Geref. Rotterdam 20.4.1783 Pieter Stolk, jm

Adriana Uitdenbroek
Huwt Johannes Klerk
Kinderen:

 1. Alida Klerk, ged. RK Rotterdam (Steiger) 18.1.1789; getuige: Cornelis Uitdenbroek

Jan Uijtenbroek.
Huwt Trijntje Koning.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Uijtenbroek, geb. Oostzaan (Westzaan, NH) 5.12.1791

Ariaantje Uijttenbroek, geb. 8.1.1775 uit Stolwijk.
Huwt Ouderkerk (ZH) 24.12.1802 Jacobus Kruijt.

Maria Uitenbroek, ged. Kapelle
Huwt 14.9.1806 Ary Dijxhoorn

Frans Uijttenbroek
Huwt Anna Prins.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Uijttenbroek, geb. Schoonhoven 29.1.1805; ged. Stolwijk 3.2.1805. Zie verder.

Cornelis Uittenbroek, geb. Schoonhoven 29.1.1805, zoon van Frans Uittenbroek en Anna Prins.
Huwt Gouderak 24.3.1830 Josina Hendrina van Mullem, geb. 1.12.1803 Rotterdam, dochter van Pieter van Mullem en Josina Hendrina van der Kruijt.
Kinderen bekend:

 1. Francina Uittenbroek, ged. Gouderak 5.6.1830; overleden Gouderak 12.9.1831.
 2. Anna Uittenbroek, ged. Gouderak 16.3.1834; overleden 3.3.1891.
 3. doodgeboren zoon Gouderak 30.4.1837.
 4. Josina Hendrina Uittenbroek, ged. Gouderak 27.5.1738; overleden Krimpen a/d IJssel 15.4.1921.
 5. Anna Uittenbroek, geboren Nieuwerkerk a/d IJssel 10.11.1843.
 6. Francina Maria UIttenbroek, geboren 19.6.1845; overleden 21.7.1847.

Jan Uitenbroek
Huwt Cornelia Goor.
Kinderen bekend:

 1. Leendert Uittenbroek, ged. Kapelle 25.10.1807.
 2. Hendrik Uittenbroek, geb. Kapelle (ZH) 23.12.1812.
 3. Jan Uittenbroek, eb. Kapelle (ZH) 4.1.1815.
 4. Adriana Uittenbroek, geb. Kapelle 23.4.1816; overleden 29.11.1816.
 5. Cornelis Uittenbroek, ged. Kapelle (ZH) 8.10.1817.
 6. Joris Uittenbroek, geb. Kapelle (ZH) 22.8.1819; overleden 8.1.1820.
 7. Joris Uitenbroek, geb. Kapelle (ZH) 3.6.1821; overleden 20.7.1821.

Gerrit Uijttenbroek
Huwt Gijsbertje Davelaar.
Kinderen bekend:

 1. Lena Uijttenbroek, ged. Bunnik (Ut.) 19.2.1801
 2. Maria Gemina Uijttenbroek, ged. Bunnik (Ut.) 19.2.1801
 3. Sophia Uijttenbroek, ged. Bunnik (Ut.) 16.3.1807.
 4. Gijsje Uijttenbroek, ged. Bunnik (Ut.) 14.11.1809.

Pieter Uittenbroek.
Huwt Maria Hollander.
Kinderen bekend:

 1. Francina Uittenbroek, ged. Sluipwijk 21.3.1807
 2. Pieter Uittenbroek, ged. Sluipwijk 3.9.1817. Overleden 18.10.1817.
 3. Trijntje Uittenbroek, ged. Sluipwijk 3.5.1819.

Hannes Uitenbroek
Huwt Grietje Groeneveld.
Kinderen bekend:

 1. Gijs Uitenbroek, geb. Aalsmeer 5.4.1818.

Cornelis Uijttenbroek
Huwt Adriana Stolk.
Kinderen bekend:

 1. Arij Uitenbroek, ged. Overschie 1.12.1815; overleden 11.8.1818.
 2. Bonefaas Uijtenbroek, geb. Overschie 29.4.1818.
 3. Anna Uijttenbroek, geb. Overschie 3.11.1821.
 4. Elisabeth Uijttenbroek, geb. Overschie 13.3.1825.

Cornelis Uittenbroek
Huwt Josina Hendrina van Mullem
Kinderen bekend:

 1. Francina Uitenbroek, geb. Gouderak (ZH) 5.6.1830
 2. Anna Uittenbroek, geb. Gouderak (ZH) 16.3.1834.
 3. Josina Hendrina Uittenbroek, geb. Gouderak (ZH) 27.5.1838.

Jacob Uijtdenbroeck, geb. Rotterdam 10.5.1778.
Huwt Nederhemert, Gelderland 6.3.1806 Susanna Vorstman


familie van Utenbroek uit Hillegersberg

I. Jan Jacobs (van) Utenbrouck, schout, geb. v��r 1600; wonende te Hillegersberg, Schout. Overleden v��r 1638.
Huwt (1) Maria Baelden
Huwt (2) (o.tr.) Geref. Hillegersberg 16.1.1624, (tr.) Middelharnis 4.2.1624 Apollonia Lambrechts,wonende te Middelhernis. Zij is weduwe van Jan Jacobs Utenbrouck in december 1638, en hertrouwt Delfshaven 1.12.1638 Pieter Walinchsz, weduwnaar van Annetje Jacobs, wonende te Delfshaven.

II. Willem Jansz van Uchtenbroek / van Uytenbroek, jm uit Rijswijk, wonende laatst Bleijswijk.
Huwt (1) Hillegersberg 23.6.1641 Arijaantje Reijers, jd uit Hillegersberg
Huwt (2) Hillegersberg 27.8.1645 Leentgen Ariens, jd uit Hillegersberg.
Kinderen uit (2)

 1. Adrijanus Willemsz van Uijtebroek, ged. Geref. Hillegersberg 26.9.1649; getuigen: Marritje Ariens en Arij Pieters Huisman. Zie III.

Huwt (3) Hillegersberg 6.1.1658 Anna Marina Willems Staverinus, jd uit Bergsenhoeck.

II-B. Huijbrecht Uytenbroek, wonende aan de Rotte onder Hillegersberg.
Huwt 29.11.1665 Petronella van den Broeck,

III-A. Adriaan Willemsz Uytenbroeck, geb. ca. 1620. Woont in Hillegersberg?
Kinderen verondersteld:

 1. Aaltje Ariens Uytenbroek, geb. ca. 1645. Zie IV.
 2. Reyer Adriaensz Uytenbroek, geb. ca. 1650. Zie IV.
 3. Jan Adriaensz Uytenbroek, geb. ca. 1648. Zie IV.

III-B. Jan Willems Uijttenbroeck, ovl. v��r 1668.
Huwt Maertge Cornelis. Zij hertrouwt te Hillegersberg 8.4.1668 Jacob Vranken Slobbe, weduwnaar van Aeltge Maertens.

III-C. Maarten Uitenbroek, geb. ca. 1620
Kinderen verondersteld:

 1. Dirk Maertense Uytenbroek, vermeld in Hillegerberg 25.12.1665 als Geref. doopgetuige
 2. Arij Maartensz Uitenbroek, geb. ca. 1645. Zie IV.
 3. Pieter Maartensz Uitenbroek. Zie IV.

IV. Jan Willemsz Uchtenbroeck / Uijtenbroeck, geb. ca. 1655
Huwt Maertie Jans Matsz.
Kinderen bekend:

 1. Helena Uchtenbroeck, ged. Geref. Hillegersberg 12.11.1679; getuigen: Arij Cornelis en Ingetie Ariens.
 2. Ariaantie Uchtenbroek / Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 4.10.1682; getuigen: Reijnbrand Jansz
 3. Willem Jansz Uchtenbroeck, ged. Hillegersberg 20.12.1684; getuige: Gerrit Versijde en Ariaentie Versijde. Zie V.
 4. Jan Jansz Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 31.8.1686; getuigen: Lidue Jans

IV. Aeltge Ariens Uytenbroek, jd uit Hillegersberg.
Huwt Hillegersberg 18.8.1669 Jan Corneliss van der Velde, jm uit Hillegersberg

IV. Reijer Adriaans Uytenbroek, geb. ca. 1650, zoon van Arij Willem Uytenbroek, en broer van Jan Adriaans Uytenbroek, in 1671 te Kralingen.
Kinderen verondersteld:

 1. Arij Reyerse Uitenbroek, geb. ca. 1675. Zie V.
 2. Ariaantie Reyers Uitenbroek. Zie V.
 3. Maritie Reyers Uitenbroek. Zie V.

IV. Jan Adriaans Uytenbroek, jm uit Hillegersberg, broer van Reijer Adriaans Uytenbroek en zoon van Arij Willems Utenbroek.
Huwt Kralingen 2.1.1671 Maria Keet, jd, uit Kralingen, dochter van Pieter Adriaansz Keet.

IV. Jan Uytenbroek, geb. ca. 1650.
Kinderen verondersteld:

 1. Paulus Janse Uytenbroek. Zie V.
 2. Willem Jansz Uytenbroek. Zie V.
 3. Annetje Jans Uytenbroek. Zie V.
 4. Betty Jans Uytenbroek. Zie V.
 5. Maritie Jans Uytenbroek. Zie V.
 6. Leendert Jans Uytenbroek. Zie V.

IV. Jan Arendse Uijttenbroek, jm wonende Schieveen
Huwt Overschie 3.6.1680 Maertie Floris van Sevenhuijsen., weduwe van Jan Pieters Bennefaas.

IV.Jacob Uitenbroek, geb. ca. 1650
Kinderen verondersteld:

 1. Huibert Jacobsz Uitenbroek, geb. ca. 1680. Zie V.

IV. Arij Maertse Uytenbroek, geb. ca. 1645
Huwt (1) Leentie Mattheuwis.
Kinderen uit (1):

 1. Cornelis Ary Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 7.4.1670; getuigen: Mattheuwis Cornelisz en Maertie Mattheuwis
 2. ?Pieter Ariens Uytenbroek. Zie V.
 3. ? Leentie Ariens Uytenbroek. Zie V.
 4. ? Dirk Ariens Uytenbroek. Zie V.
 5. ? Maerten

Huwt (2) Hillegersberg (o.t.) 15.11.1678 Maritie Pieters Leeuwe, jd
Kinderen uit (2):

 1. Pieter Ariens Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 3.12.1679. Geen getuigen vermeld.

IV. Pieter Maartensz Uittenbroeck, geb. ca. 1650, jm uit Kralingen.
Huwt Kralingen 14.3.1677 Pleuntje Maertens, jd uit Moerkapelle.
Kinderen:

 1. Trijntje Uittenbroek, tweeling, ged. Geref. Kralingen 12.12.1677.
 2. Maarten Uittenbroek, tweeling, ged. Geref. Kralingen 12.12. 1677.
 3. Trijntje Pieters Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 5.5.1680; x Aris Sijmonsz Schipper (zie Delft): zie verder.
 4. Anniche Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 28.6.1682.
 5. Maarten Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 12.11.1684
 6. Neeltge Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 21.3.1688. Neeltje Pieters Uytenbroek Uittenbroek, afk. uit Kralingen, huwt Geref. Kralingen 13.1.1715 Arij Jans de Bruijn, afk. uit Hillegersberg. Kinderen: Johannes de Bruijn (ged. Geref. Hillegersberg 13.3.1718; getuige: Ingetje Jans de Bruijn); Elisabeth de Bruijn (ged. Geref. Hillegersberg 17.12.1719; getuige: Ingetje Jans de Bruijn); Pleuntie de Bruijn (ged. Geref. Hillegersberg 25.1.1721; getuige: Trijntie Uijtenbroek).
 7. Marytje Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 6.1.1692. Maria Pieters Uytenbroeck, afk. uit Kralingen, huwt Geref. Kralingen 21.2.1717 Arij Joppen in t Hout, jm afk. van Schiebroek.

V. Paulus Janse Uyttenbroek, jm uit Hillegersberg;geb. ca. 1660
Huwt Geref. Rotterdam 15.6.1687 Annetie Cornelis Voorburgh, jd uit Rotterdam
Kinderen:

 1. Maria Uytenbroek, ged. RK Rotterdam (Steiger) 12.2.1698; getuige: Maria Cornelis Coopellenaer

V. Willem Janse Uyttenbroek, jm uit Hillegersberg; geb. ca. 1660
Huwt Geref. Rotterdam 6.7.1688 Aaltje Jacobs, jd uit Rotterdam (Doelstraat)

V. Arij Reijerse Uytenbroek, geb. ca. 1675. Doopgetuige RK Kralingen 6.2.1705 voor kind van Cornelis Pietersz Hillebrantse en Neeltje Leenders.
Huwt Hilligersberg (amb.tr.) 17.12.1702 Annetje / Jannetje Jans van Stralen / van Straelen
Kinderen:

 1. Johannes Ariens Uytenbroek, ged. RK Kralingen 13.11.1704; getuigen: Dirk Jansz en Maritie Jans
 2. Aleydis Ariens Uytenbroek, ged. RK Kralingen 7.3.1706; getuigen: Arie Pietersz en Ariaantie Reijers Uytenbroek
 3. Helena Ariens Uytenbroek, ged. RK Rotterdam (Steiger) 12.3.1711; getuigen: Pleun Janse van Straelen en Maria Rijers Uytenbroek
 4. Adrianus Ariens Uytenbroek, ged. RK Rotterdam (Steiger) 12.3.1711; getuigen: Simon Ariens van Velzen en Adriana Reijers Uytenbroek
 5. Alida Uyttenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 21.12.1716; getuige: Adriaentje Reijers Uyttenbroeck

V. Ariaantie Reijers Uytenbroek / Uijttenbroeck. Doopgetuige RK Kralingen op 13.2.1702 voor kind van Cornelis Pieters Hillebrantse en Neeltie Leenders.
Huwt (1) Arij Peters Hijn
Kinderen:

 1. Petrus Hijn, ged. RK Kralingen 5.2.1703; geen getuigen vermeld
 2. Aleyda Hijn, ged. RK Kralingen 9.1.1705; getuigen: Ari Reijers Uyenbroek en Maritie Reyers Uytenbroek

Huwt (2) Coen Jacobse van den Bergh
Kinderen:

 1. Alida van den Bergh, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 15.8.1711; getuige: Marijke Reijers Uijttenbroeck
 2. Alisa van den Bergh, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 25.8.1724; getuige: Marieke Reijers Uijttenbroeck

V. Maritie Reyers Uytenbroek
Huwt Symon Ariensz van der Velde
Kinderen:

 1. Adrianus van der Velde, ged. RK Kralingen 8.2.1701; getuigen: Arie van der Velden en Jannetie van der Velden
 2. Aleydis van der Velde, ged. RK Kralingen 2.10.1702; getuige: Ary Reijersz Uytenbroek en Ariaantie Reijers Uytenbroek
 3. Cornelia van der Velde, ged. RK Kralingen 25.5.1704; getuigen: Jan Ariensz van der Velde en Maritje Jans van der Velde.
 4. Cornelius van der Velde, ged. RK Kralingen 28.11.1706; getuigen: Jan Ariens van Velzen (=van der Velde) en Jannetje Ariens van Velzen (=van der Velde)
 5. Catharina van der Velde, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 16.6.1711; getuigen: Jan Ariens van der Velde en Poulijntje Hendriks Hillenaer.

V. Annetie Jans Uytenbroeck, zuster van Willem Jansz Uitenbroek en Maritie Jans Uitenbroek uit Kralingen
Huwt Kralingen 23.10.1700 / Hillegersberg 27.8.1700 Jan Symonsz Vermeulen / Vermoolen, getuigen: Leendert Symons Vermolen en Martha Symons Vermeulen.
Kinderen:

 1. Maria Vermeulen, ged. RK Kralingen 23.10.1700; getuigen: Leendert Symonsz Vermeulen en Martha Simons Vermeulen
 2. Adriana Vermeuelen, gedoopt RK Kralingen 6.3.1703; getuigen Willem Jansz Uytenbroek en Maritie Jansr Uytenbroek
 3. Adrianus Vermeulen, ged. RK Kralingen 11.6.1704; getuigen: Willm Jansz Uytenbroek en Maritie Jans Uytenbroek
 4. Adrianus Vermeulen, ged. RK Kralingen 18.8.1705; getuigen: Willem Jansz Uytenbroek en Maritie Jans Uytenbroek
 5. Adriana Vermeulen, ged. RK Kralingen 5.1.1707; getuigen: Pieter Dircksz en Geertje Dircksz
 6. Cunera Vermeulen, ged. RK Kralingen 3.2.1708; getuigen Willem Symonsz Vermeulen en Maritie Symons Vermeulen

V. Willem Jans Uytenbroek / Uittenbroek, geb. ca. 1675. Doopgetuige RK Kralingen 6.3.1703 voor kind van Annetie Jansdr Uytenbroek
Huwt Moordrecht 29.10.1702 Helena �Lena� Leenderts Robbers / Robbe
Kinderen:

 1. Maria Uytenbroek, ged. RK Kralingen 22.8.1703; getuigen : Claes Leendertsz en Neeltje Leendertsz
 2. Cornelia Uytenbroek, ged. RK Kralingen 6.10.1704; getuigen: Joost Leendertsz en Ariaantje Leenderts
 3. Adrianus Uytenbroek, ged. RK Kralingen 30.9.1706; getuigen: Jan Symensz en Maria Jans. Zie VI.
 4. Adriana Uytenbroek, ged. RK Kralingen 26.9.1709; getuigen: Pieter Dirksz Fijnman en Anna Jans Uytenbroek
 5. Leonardus Uytebroek, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 5.10.1712; getuigen: Pieter Dirkse en Maria Jans. Zie VI.
 6. Anna Uytenbroek, ged. Moordrecht 7.4.1715, dr v Willem Jans Uyttenbroek en Leena Leenderts Robbe. [familyserach]
 7. Anna Uytenboek, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 12.4.1717; getuigen: Anna Jans Vermeulen
 8. Joannes Uijtenbroek, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 24.12.1718; getuige: Maria Ariens van Veer
 9. Nicolaus Uittenbroek, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstaat) 11.5.1721; getuige: Cornelia Dircx van Bremen

V. Maria �Marity� Jans Uytenbroek, zuster van Anna Jans Uitenbroek (x Vermeulen) en Willems Jansz Uitenbroek
Doopgetuige op 3.6.1703 RK Kralingen voor kind van Annetie Jansdr Uytenbroek
Huwt Pieter Dircksz Fijnman / Fijmen
Kinderen:

 1. Adrianus Dircksz, ged. RK Kralingen 19.1.1702; getuigen Annetie Jans Uytenbroek
 2. Catharina Dircksz, ged. RK Kralingen 8.1.1704; getuigen: Jan Symensz Vermeulen en Gritie Dircksz
 3. Adriana Dircksz, ged. RK Kralingen 27.10.1705; getuigen Cent Pietersz en Leena Leenders.
 4. Mathias Fijmen, ged. RK Rotterdam (Steiger) 25.2.1716; getuigen: Cent Morgensterre en Margrita Fijmen

V. Huibert Jacobse Utenbroek, woont te Schiebroek in 1706/1717.
Huwt Hillegersberg 24.1.1706 Trijntie Pieters Reeuwijk
Kinderen:

 1. Trijntie Utenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 23.10.1706; getuigen: Maritie Pieters Reeuwijk
 2. Maria Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 16.1.1709; getuigen: Maria Huiberts
 3. Neeltje Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 6.11.1712; getuigen: Annetie Pieters Reeuwijk
 4. NN Uytenbroek, ged. Geref. Overschie 12.8.1714; getuige: Annetje Pieters Reewijck
 5. Pieter Utenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 1.12.1717; getuigen: Pieter Dirksz en Annetje Pieters Reeuwijk
 6. Claas Uittenbroeck, ged. Geref. Hillegersberg 10.1.1720; getuige: Marijtje Willems Geneugelijk

V. Dirk Ariensz Uytenbroek
Huwt Neeltie Dirckx.
Kinderen:

 1. Maerte Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 28.11.1694; getuige: Trijntie Ariens

V. Pieter Arijensz Uytenbroek / Uittenbroek / Uittenbroeck, geb. ca. 1685.
Huwt Maritie Willems de Jong
Kinderen verondersteld:

 1. Arij Pietersz Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 26.10.1710; getuigen: Neeltie Ariense. Zie VI.
 2. Maria Pieters Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 2.12.1714; getuige Barber Willems de Jongh. Maria Pieterse Uitenbroek huwt Gref. Hillegersberg 26.12.1734 Hannis Brillenburg, jm.
 3. ? Neeltje Pieters Uytenbroek
 4. Pieter Uittenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 19.9.1717; getuige: Lijtie Joris
 5. Claasje Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 7.1.1720; getuige: Annetje Willems de Jongh
 6. Pieter Uijtenbroek, ged. Hillegersberg 12.4.1722.
 7. Aaltje Uijtenbroek, ged. Hillegersberg 22.3.1726
 8. Aaltje Uijtenbroek, ged. Hillegersberg 19.1.1727

V. Cornelis Ariens Uijtenbroek / Utenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 7.4.1670; getuigen: Mattheuwis Cornelisz en Maertie Mattheuwis
Huwt Leentie Joris / Jans Brandenburg
Kinderen:

 1. Arij Cornelisz Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 26.6.1701; getuigen: Trijntie Ariens Uitenbroek. Zie VI.
 2. Lena Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersber 28.5.1703; getuigen: Maritie Utenbroek
 3. Leentie Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 15.3.1705; getuigen: Aeltie Uijtenbroek
 4. Leentie Utenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 11.8.1706; getuigen: Aaltie Ariens Utenbroek
 5. Joris Uittenbroeck, ged. Geref. Kralingen 22.4.1708; getuigen: Lena Claas

V. Maerten Ariens Uytenbroek / Uijttenbroek, geb. 18.7.1683 Hillegersberg
Huwt Omoorden/Hillegersberg 19.7.1711 Ingetjen Abrams Klapwijk / Clapwijk, ged. 17.3.1680 Bergschenhoek; ovl 1742 Hillegersberg.
Kinderen:

 1. Arij Maertensz Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 21.2.1711; getuigen: Neeltje Ariens Uytenbroek
 2. Marija Maertens Uytenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 17.9.1713; getuige: Marijtje Willems de Jong
 3. Abram Maertens Uytenbroek, ged. Geref. Hilligersberg 5.5.1715; getuige: Maritje Pieters van Leeuwen. Zie verder
 4. Trijntje Maartens Uijtenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 28.11.1717; getuige: Anna Pieters Jonker
 5. Pieter Maartense Uijttenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 24.3.1720; getuige: Lena Jacobs Wasveen

V. Willem Ariens Uitenbroek, uit Hillegersberg.
Huwt (1) Maria Ariens van der Spek
Kinderen bekend:

 1. Ary Uijtenbroek, ged. Hillegersberg 2.2.1721.
 2. Ariaantje Uitenbroek, ged. Hillegersberg 22.3.1722.
 3. Marya Uijtenbroek, ged. Hillegersberg 21.8.1723.
 4. Jan Willemsz Uijtenbroek, ged. Hillegersberg 28.4.1726.
 5. Leendert Willemsz Uijttenbroek, ged. Hillegersberg 3.8.1727.

Huwt (2) Geref. Hillegersberg 6.1.1739 Lena Ariens Kerkhof, weduwe van Maarten Zevertze.

Huwt (3) Geref. Hillegersberg 8.9.1748 Lena Pieters Kerkhof, weduwe van Dirk Jacobs de Knegt, uit Hillegersberg.

V. Jan Wilh. Uytenbroek, jm uit Hillegersberg en daar wonende
Huwt Kralingen (amb. tr.) 16.1.1719 Marijke Jans van Stralen, afk. van Hillegersberg, wonende te Kralingen.

Jan Uitenbroek
Huwt Ariaantie van Berkel
Kinderen:

 1. Ingetie Uitenbroek, ged. Geref. Hillegerberg 11.11.1736; getuige: Aaltie Verhoef.
 2. David Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 29.9.1737; getuige: Aaltie Verhoef.
 3. Johanna Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 28.1.1739; getuige Aaltie Verhoef.
 4. David Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 16.3.1743; getuige: Aaltie Verhoef.

V. Ary Cornelissen Uytenbroek (ged. 1701 Hillegersberg)
Huwt Lijsbeth Jans Vollebregt, dr v Jan Dirksz Vollebregt en Maria Ariensdr Hartigvelt; begr. 10.5.1771.
Kinderen: [ zie site Vollebregt]

 1. Cornelis, ged,. Hillegersberg 12.3.1724
 2. Jan, ged. Hillegersberg 23.9.1725
 3. Dirk, ged. Hillegersberg 29.6.1727
 4. Maarten, ged. Hillegersberg 17.6.1729
 5. Maartje, ged. Hillegersberg 15.7.1731
 6. Christina, ged. Hillegersberg 21.6.1733; getuigen: Aaltje Jans Vollebregt
 7. Dirk, ged. Hillegersberg 8.1.1735; getuigen: Aaltje Jans Vollebregt.
 8. Adriaen, ged. Hillegersberg 3.8.1738
 9. Adriaen, ged. Hillegersberg 28.9.1739
 10. Adrianus Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 25.10.1739 (sic!); getuige: Aaltie Vollebregt
 11. Dirk Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 19.4.1744; getuige: Marijtie van der Spek Zie VI.

VI. Arie Willemse Uittenbroek / Uijttenbroeck, uit Hillegersberg/
Huwt (1) Hillegersberg 6.2.1734 Anna Jans Vollebregt, uit Hillegersberg
Kinderen:

 1. Joannes Uijttenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 10.5.1735; getuigen: Jan Vollebrecht en Aaltie van den Bergh.
 2. Joannes Uijttenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 2.8.1736; getuigen: Michiel de He en Aaltie Jans.
 3. Joannes Uijttenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 10.12.1737; getuigen: Michiel de Heij en Aaltie van Stralen.
 4. Willem Uijtenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 15.3.1740 ; getuigen: Matheus Kleij en Maritie Willems Uyttenbroeck
 5. Helena Uyttenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 19.5.1742; getuige: Bartholomeus Kleij en Maritie Uyttenbroeck
 6. Cornelius Uittenbroek, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 8.1.1744; getuige Jan Vollebreght en Aeltie van den Bergh
 7. Alida Uyttenbroeck, ged. RK Rotterdam (Leeuwenstraat) 16.3.1746; getuigen: Jan Vollebrecht en (zijn vrouw) Alida van den Bergh. Alida Adriaens Uytenbroek, jd. afk. van Hillegersberg en wonende aldaar, huwt Kralingen (amb.tr.) 6.7.1770 Arie Jansen Tol. Kinderen: Adrianus Tol (ged. RK Kralingen 6.6.1773).

Huwt (2) als weduwnaar Kralingen (amb. tr.) 19.11.1769 Maria Piek.

VI. Leendert Willemsz Uittenbroek, jm van Hillegersberg. Zij wonen te Ommoord in 1740.
Huwt Moordrecht 1.2.1739 (Hillegersberg: ambt. tr. 30.1.1739) Cunera Pieters Vermeulen.
Kinderen:

 1. Pieter Uyttenbroek, geb. Ommoord, ged. RK Moordrecht 15.2.1740. Zie VII.
 2. Willem Uyttenbroek, geb. Ommoord, ged. RK Moordrecht 22.3.1741; getuige: Maria Uytenbroek; ovl. 1774. Zie VII.
 3. Helena Uyttenbroek, geb. Ommoord, ged. RK Moordrecht 4.9.1745. Huwt Anthony Theijs.
 4. ? Cornelis
 5. ? Claes
 6. Mary Uittenbroek, ged. RK Kralingen 1.6.1748; getuige: Ariaantje Pieters Vermeulen. Ovl. 27.6.1748 Hillegersberg
 7. Maria Uittenbroek, ged. RK Kralingen 16.3.1750; getuige Ariaantje Vermeulen.
 8. Jan Uittenbroek, ged. RK Kralingen 23.1.1752; geen getuigen vermeld.

VI. Arie Pieterse Uitenbroek, jm uit Hillegersberg
Huwt Hillegersberg / Bergschenhoek 15.1.1740 Marijtie Jansenvan der Walle, jd uit Bergzenhoek
Kinderen:

 1. Pieter Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 4.3.1742; getuige: Marijtie de Jong.

VI. Ary Uytenbroek / Arij Uitenbroek, geb. ca. 1719 Hillegersberg
Huwt Anna Maria van den Bos
Kinderen:

 1. Maria Uitenbroek, ged. Geref. Hillegersberg 10.5.1744; getuige: Ariaantie Uitenbroek
 2. Hannes Uitenbroek, ged. Hillegersberg 18.6.1747 [familysearch]
 3. Lena Uytenbroek, ged. 6.5.1750 Geref. Hillegersberg; getuige: Jannetie van Dam [zie ook familysearch]

VI. Dirk Uitenbroek, jm uit Hillegondsberg
Huwt Geref. Rotterdam 5.11.1765 Alida Melchior, jd uit Rotterdam

VII. Pieter Leendertsz Uytenbroek, jm uit Hillegersberg. Waarschijnlijk zoon van Leendert Willemsz Uittenbroek en Kniera Vermeulen.
Huwt Kralingen (amb.tr.) 2.2.1766 Ariaantje Vollebregt, jd. wonende te Kralingen

VII. Willem Leenderts Uytenbroek, ged. Moordrecht 22.5.1741, zoon van Leendert Uytenbroek en Cunera Vermeulen. Overleden 1774.
Huwt Bergschenhoek 1769 Maria Michielse de Heij, geb. 8.7.1741, dr v Michiel Ariens de Heij en Johanna Jans de Klerk. Overleden 8.7.1816.
Kinderen bekend:

 1. Leonardus Uytenbroek, geb. RK Kralingen 22.11.1769; getuige: Maria Uytenbroek.
 2. Michiel Uytenbroek, geb. Kralingen 23.2.1771; getuige: Grietje de Heij.
 3. Leendert Uytenbroek, geb. Kralingen 22.1.1772; getuige: Maria Uytenbroek.
 4. Michiel Uytenbroek, geb. Kralingen 24.1.1772; getuige: Lenitje de Heij.
 5. Wilhelmina Uytenbroek, geb. Kralingen 29.1.1774; getuige: Grietje de Heij.

VII. Willem Uytenbroek
Huwt Lena van Stralen
Kinderen:

 1. Johannes Uytenbroek, ged. RK Kralingen 8.3.1764; getuigen Johannes Uytenbroek en Lena Uytenbroek)
 2. Maria Uytenbroek, ged. RK Kralingen 7.7.1765; getuigen: Jan Uytenbroek en Maria van Stralen.
 3. Anna Uytenbroek, ged. RK Kralingen 22.8.1766
 4. Petronella Uytenbroek, ged. RK Kralingen 18.3.1768; getuige: Anna van Straalen.
 5. Adrianus Uytenbroek, ged. RK Kralingen 25.9.1769; getuigen: Adrianus van Tol en Alida Uytenbroek.
 6. Johanna Uytenbroek, ged. RK Kralingen 5.1.1771; getuige: Petronella van Straalen
 7. Willem Uytenbroek, ged. RK Kralingen 12.12.1771; getuigen: Lena Uytenbroek en Jan Uytenbroek.
 8. Nicolaus Uytenbroek, ged. RK Kralingen 21.4.1774; getuigen: Jan Uytenbroek en Lena van den Berg
 9. Cornelius Uytenbroek, ged. RK Kralingen 18.12.1775; getuigen: Maria van Straalen.
 10. Maria Uytenbroek, ged. RK Kralingen 25.5.1778; getuigen: Leendert den Ouden en Ariaantje van Straalen.
 11. Maria Uytenbroek, ged. RK Kralingen 19.9.1779; getuigen: Leendert den Ouden en Ariaantje van Straalen
 12. Maria Uytenbroek, ged. RK Kralingen 1.8.1785; getuigen: Petrus Vijftigschild en Cunera van Straalen.

VII. Cornelis Uytenbroek, broer van Willem Uytenbroek (x van Straalen).
Huwt Francisca Tomasse
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Cornelisse Uytenbroek, ged. RK Kralingen 28.11.1788: in doodsgevaar gedoopt en overleden. Getuigen: Willem Uytenbroek en Lena van Straalen.
 2. Adrianus Cornelisse Uytenbroek, ged. RK Kralingen 14.3.1791; getuigen: Willem Uytenbroek en Lena van Straalen.

VII. Willemijntje Uytenbroek, waarsch. zuster van Cornelis Uytenbroek (x (Tomasse)
Huwt Crijn Wilkes / Wilkens
Kinderen bekend:

 1. Ariana Crijn Wilkes, ged. RK Kralingen 26.10.1795; getuigen: Lodwijk Tomasse, Petronella Wilkens en Catharina van Roode.
 2. Wilhelmus Wilkens, ged. RK Kralingen 5.4.1797; getuigen: Maria Uytenbroek en Leendert Uytenbroek.
 3. Wilhelmus Wilkes, ged. RK Kralingen 5.4.1798; getuigen: Leendert Uytenbroek en Mietje Uytenbroek.
 4. Adrianus Wilkes, ged. RK Kralingen 1.7.1800; getuigen: Wilhelmus Dierse en Clasina Wilkes.
 5. Maria Wilkes, ged. RK Kralingen 16.8.1802; getuigen: Petrus van der Sman en Cornelia Ruigt.
 6. Adrianus Wilkes, ged. RK Kralingen 5.9.1804; getuigen: Ludovicus Tomasse en Petronella Wilkes.
 7. Adriana Wilkes, ged. RK Kralingen 9.10.1805; getuigen: Willem Diersen en Clasina Wilkes.

VIII. Leonardus Uijtenbroek
Huwt Agatha Pelkman.
Kinderen bekend:

 1. Maria Uitenbroek, ged. Kralingen 25.6.1801; getuigen: Quirinus Wilkes en Wilhelmina Uytenbroek (zie boven)
 2. Gijsbertus Uitenbroek, ged. Kralingen 26.6.1802.
 3. Wilhelmus Uijtenbroek, ged. Kralingen 13.12.1804; getuigen: Petrus van der Sman en Cornelia Ruig.
 4. Beatrix Uijtenbroek, ged. Kralingen 3.1.1808.
 5. Leonardus Uijtenbroek, ged. Kralingen 13.12.1809.

VIII. Wilhelmina Uytenbroek
Huwt Christianus Cruijt
Kinderen bekend:

 1. Geertrudis Cruijt, ged. RK Kralingen 12.4.1810; getuigen: Japaje Cruijt en Huberta Verhoeven.
 2. Petrus Cruijt, ged. RK Kralingen 20.6.1811; getuige: Lena Verkoute.

VIII. Pieter Uitenbroek, geb. ca. 1768 uit Kralingen
Huwt Antje Vuijk.

 1. Elisabeth Uitenbroek, ged. Kralingen 4.6.1800.
 2. Elisabeth Uitenbroek, ged. Kralingen 6.9.1801.

VIII. Pieter Uittenbroek
Huwt Elisabeth de Jong.
Kinderen bekend:

 1. Lena Uittenbroek, geb. 2.10.1805; ged. Kralingen 13.10.1805.
 2. Maria Uittenbroek, geb. 7.12.1808; ged. Kralingen 21.12.1808.

VIII. Leendert Uijtenbroek / Uittenbroek, jm uit Hillegersberg.
Huwt Hillegersberg 20.5.1781 Rookesje / Rookje Stolk (Stold), jd uit Capelle op den IJssel.
Kinderen bekend:

 1. Jan Uittenbroek, ged. Hillegersberg 7.11.1781.
 2. Klaasje Uittenbroek, ged. Hillegersberg 17.11.1782.
 3. Aaltje Uittenbroek, ged. Hillegersberg 15.2.1784.
 4. Klaasje Uijtenbroek, geb. 7.12.1787; ged. Kapelle (ZH) 16.12.1787
 5. Willempje Uitenbroek, geb. en ged. Kapelle 26.3.1789.
 6. Klaasje Uitenbroek, geb. Kapelle 1791.
 7. Leendert Joris Uijtenbroek, geb. 9.5.1794; ged. Kapelle 18.5.1794; overleden 10.6.1794.
 8. Maria Uytenbroek, geb. 8.2.1796; ged. Kapelle 14.2.1796.

VIII. Claes Uytenbroek, jm afk. van Hillegersberg, wonende te Kralingen
Huwt Kralingen (amb.tr.) 22.5.1785 Neeltje Vollebregt, jd van Kralingen

VIII. Jan Uijtenbroek, geb. ca. 1769 uit Hillegersberg.
Huwt Hillegersberg 1794 Lena van Vosselen.
Kinderen bekend:

 1. Jan Uijtenbroek, geb. Delft 10.8.1795; ged. Hillegersberg / Biesland (ZH) 10.8.1795; ovl. 24.2.1842. Huwt Hillegersberg 20.6.1820 met Klaasje van IJperen. Overlijdt 14.2.1842.

VIII. Johannes Jansz Uitenbroek, geb. Overschie 6.7.1788.
Huwt 19.9.1811 Aaltje Roggeveen
Kinderen bekend:

 1. Jan Uitenbroek, ged. Hillegersberg 22.3.1812.
 2. Maria Uitenbroek, ged. Hillegersberg 10.7.1813.

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven