Genealogie familie van der Klugt uit Den Haag

Ook vermeld als van der Cluycht / van der Clucht / van der Clught / van der Clugt / van der Klught en soms als van der Kluft.
Verspreid over Eyckenduinen, Loosduinen, Monster, Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude, Stompwijk, Sommelsdijk en Ooltgensplaat.

Deze genealogie is nog onvolledig en soms onzeker. Wordt aangevuld.
De eerste vermelding is Gerrit Dammasz Cluft geboren rond 1470 te Lisse (buurtschap de Engel).

Laatst bijgewerkt 5 april 2013.

Zie ook familie van der Klugt uit Voorschoten en familie Cluft uit Lisse.

V-E. Pieter van der Cluycht, geb. ca. 1600 : zie gegevens familie van der Cluft te Lisse
Kinderen verondersteld:

 1. Jan Pietersz van der Clugt, geb. ca. 1626. Zie VI-A.
 2. Cornelis Pietersz van der Clugt, geb. ca. 1628 Zie VI-B.
 3. ? Engel van der Clucht, geb. ca. 1635 Zie VI-C.
 4. ? Gerardus van der Klught, geb circa 1622. zie VI-D.

VI-A. Jan Pietersz van der Cluycht, uit Haachambacht, geb. ca. 1626
Huwt Den Haag 22.1.1651: Geertie Joris van der Voort: jd uit Rijswijk en wonende aldaar.
Kinderen verondersteld:

 1. Gerrit Jansz van der Clugt: zie VII-A. : zie onder Voorschoten
 2. Jan Jansz van der Klugt: zie VII-B.: zie onder Voorschoten
 3. Willem Jansz van der Clught: zie VII-C.
 4. Dirk Jansz van der Klugt: zie VII-D.
 5. ? Arie van der Klught: zie VIII-E.

VI-B. Cornelis Pieterz van der Clugt / van der Clught, jm. geb. ca. 1628.
Huwt (1) o.t. Den Haag 28.4.1652 Neeltje Jorisdr van der Voort, jd uit Rijswijk.
Huwt (2) o.t. Den Haag 4.6.1656 / tr. Den Haag 18.6.1656 Jannetje Laurentsz Ruijchrock, woonachtig in Haagambacht.
Kinderen verondersteld:

 1. Pieter Cornelissen van der Klugt: geb. ca. 1660. Zie VII-G.
 2. Maarten Cornelisz van der Klugt: geb. ca. 1680. Zie VII-H.
 3. Cornelia Cornelis van der Klucht, vermeld als doopgetuige in 1694.
 4. Gerrit Cornelis van der Klugt: geb. ca. 1690. Zie VII-I.

VI-C. Engel van der Clucht , geb. ca. 1635. (verder onbekend).
Mogelijk dezelfde als Engel Jansz van der Cluft, die in 1669 te Den Haag een huis koopt aan het Zieken.
Kinderen verondersteld:

 1. Johannes Angeli van der Clucht/van der Cluft, geb. ca. 1664. Zie VII-J.
 2. Cornelia van der Clugt.
 3. Margarita van der Clugt.

VI-D. Gerardus van der Klught (van der Kluft), geb. ca. 1622.
Kinderen verondersteld:

 1. Nicolaas Gerardi van der Klugt, geb. ca. 1647. Zie VII-F.

VII-C1. Willem van der Klugt, geb. ca. 1660.
Huwt Den Haag 18.5.1687 Grietje Zaegman, jd uit Amsterdam.

VII-C2. Willem Janse van der Clught.
Huwt Wassenaar 26.7.1711 Aaltie Arisse Houniet, uit Wassenaar
Kinderen bekend:

 1. Lucia van der Clught, geb. 18.10.1711 Wassenaar; getuigen: Cnelis Claes en Mijntie Claes.

VII-D. Dirk Jansz van der Klugt
Huwt Margrieta van Gelder
Kinderen:

 1. Jeronimus van der Klugt, ged. 16.6.1715 Sommelsdijk (ZH)

VII-E. Arie (Janse?) van der Klugt
Kinderen verondersteld:

 1. Willem Arisse van der Klugt. Zie VIII-H.

VII-F. Nicolaas Gerardi van der Klugt / van der Cluft; geb. ca.1647; woont te Wassenaar.
Kinderen verondersteld:

 1. Gerardus Nicolai van der Klught. geb. ca. 1672. Zie VIII-E.
 2. Jan Claesse van der Klugt, geb. ca. 1685: zie VIII-F.
 3. Cornelis Claese van der Klught, geb. ca. 1685: zie VIII-G.

VII-G. Pieter Cornelissen van der Clugt: geb. ca. 1660; van en woonachtig in Eyckenduinen
Huwt (o.t. Den Haag 14.4.1686) Den Haag 5.5.1686 Cornelia Claes van Leeuwen, jd van Wassenaar.
Kinderen bekend:

 1. Cornelius Pieterse van der Klught. Zie VIII-K.
 2. Nicolaas Pietersz van der Klugt, ged. 10.10.1690 RK Eyckenduinen; getuigen: Peter Claes Willemse en Leuntie Roos. Zie VIII-L.
 3. Anna Pieters van der Klucht, ged. 6.7.1692 RK Eyckenduinen, Loosduinen; getuigen: Peter Jan Louwe, Neeltje Cornelis van der Klucht.
 4. Laurentius Pietersz van der Klugt, ged. 5.2.1693 RK Eyckenduinen.
 5. Laurentius Pietersz van der Klucht, ged. 25.2.1694 RK Kerk Eyckenduinen; getuigen: Pieter Jan Louwe en Cornelia Cornelis van der Klucht. zie VIII-M.
 6. Leonardus Pietersz van der Klugt, ged. 12.10.1695 RK Eyckenduinen; getuigen: Willem Claes van Leeuwen en Cornelia Cornelisse van der Klugt; overleden nov. 1695.
 7. Cornelia Pietersdr van der Klugt, ged. 19.8.1697 RK Eykenduinen; getuigen: Pieter Leendertse van Meurs en Geertrui Huybers. Huwt RK (Oude Molstraat) Den Haag 30.1.1723 Johannes de Ruyt, ged. Den Haag 22.7.1689, zn v Johan de Ruijt en Kornelia van Straten. Zeven kinderen geboren in Den Haag.
 8. Apollonia van der Klugt, ged. 7.6.1699 RK Eyckenduinen; getuigen: Cornelis Claes van Leeuwen en Leuntie Cornelis Rosenburg.

VII-H. Maarten Cornelisz van der Klugt / van der Klucht, geb. Haagambacht. Woont in Eyckenduinen.
Huwt (1) o.t. Den Haag 30.11.1687 / tr. Den Haag 14.12.1687 Cornelia Aris (Adriaanse) Bom, geb. Haagambacht.
Kinderen bekend uit (1):

 1. Maria van der Klucht, ged. 14.2.1693 RK Kerk Eyckenduinen; getuigen: Peter Jacob Arisse Bom en Apollonia Arisse Bom. Overleden 17.2.1693.

Huwt (2) v��r 1697 Geertruyt Huyberts van Tettero
Kinderen bekend uit (2):

 1. Leonardus van der Klugt, ged. 12.2.1697 RK Eyckenduinen; getuigen: Jan Louwen en Cornelia Claes van Leeuwen. Overleden na 5 maanden.
 2. Leonardus van der Klugt, ged. 6.4.1698 RK Eyckenduinen; getuigen: Jan Louwen en Cornelia Claes van Leeuwen. Zie VIII-N.
 3. Cornelius Maertensz van der Klugt, ged. 22.9.1699 RK Eyckenduinen; getuigen: Huybert Leendertse en Catharijn Huyberts. Zie VIII-O.
 4. Adrianus van der Klugt, ged. RK Kerk Eijckenduinen 17.7.1701; getuigen: Pieter van der Klugt en Lena Hubers.
 5. Grietje van der Klugt, ged. 26.7.1703 RK Kerk Eyckenduinen; getuigen: Hubert Gerisse Tettero en Trijntje Hubers.
 6. Laurentius Maertensz van der Klugt, ged. 16.6.1705 RK Loosduinen; getuigen: Pieter van der Klugt en Cornelia van der Klugt. Zie VIII-P
 7. Adrianus Maertensz van der Klugt, ged. 17.7.1706 RK Eyckenduinen; getuigen: Pieter van der Klugt en Helena Hubers. Zie VIII-Q.
 8. Joanna van der Klugt, ged. 29.6.1707 RK Eyckenduinen; getuigen: Pieter van der Klugt en Cornelia van der Klugt.
 9. Cornelia van der Klugt, ged. 28.12.1708 RK Eyckenduinen; getuigen: Leendert Pieterse Meurs en Catharina Leendert Roels
 10. Cornelia van der Klugt, ged. 20.11.1710 RK Eykenduinen; getuige: Cornelia van der Klugt.
 11. Hubertje van der Klugt, ged. 22.12.1716 RK Eyckenduinen; getuige: Cornelia van der Klugt.

VII-I. Gerrit Cornelis van der Klugt, geb. ca. 1690
Huwt Sijtje Cornelis Bommel, dochter van Cornelis Pietersz Bommel en Trijntje Claes Lap (gehuwd 14.1.1694 Den Hoorn, Texel)

VII-J. Johannes Engel (Angeli) 'Jan' van der Klugt/ van der Cluft, jm. Woont in Den Haag.
Huwt (1) Den Haag 23.1.1689/6.2.1689 Catharina van Dijk, jd. ; woont in Den Haag.
Kinderen bekend:

 1. Engelbertus van der Clucht, ged. 1.4.1691 RK Kerk Nobelstraat Den Haag; getuigen: Martinus van Noort en Cornelia van der Clugt.
 2. Johanna van der Klugt, geb. Den Haag, dr v Johannis van der Klught en Trijntje van Dijk, huwt te Den Haag (Stadhuis en RK Oude Molstraat) 17.2.1718 Cornelius van der Voort. Kinderen: Adriana van der Voort.

Huwt (2) o.t. Den Haag 8.2.1699 / tr. 24.2.1699 Joanna 'Jannetje' van den Doorn / van den Dooren, uit Delft
Kinderen uit (2):

 1. Apollonia van der Clught, ged. 20.10.1699 RK Kerk Nobelstraat Den Haag; getuigen: Joannis Croll en Apollonia Bredero.
 2. Angelus van der Clught, ged. 30.11.1700 RK Nobelstraat Den Haag; getuigen: Margarita van der Clugt loco Joannis Crol et Cornelia van der Clught.
 3. Joanna Enghel van der Clugt, ged. 11.12.1702 RK Nobelstraat Den Haag; gtuige: Maria van der Doorn.
 4. Angelus van der Clught, ged. 15.5.1704 RK Kerk Nobelstraat Den Haag; getuigen: Philippus van der Doorn (huius a loco Margarita Bredero).
 5. Joannes van der Klucht, ged. 8.10.1705 RK Nobelstraat Den Haag; getuigen: Joannes van der Doorn en Philippina van der Doorn.
 6. Philippina van der Klucht, ged. 2.1.1707 RK Nobelstraat Den Haag; getuigen: Joannes van der Doorn et Philippa van der Dooren.
 7. Applonia van der Klucht, ged. 6.7.1708 RK Nobelstraat Den Haag; getuigen: Maria Josijn. Appolonia van der Klugt overlijdt op 18.9.1752 op leeftijd van 44 jaar en wordt naar Rijswijk gebracht.
 8. Angelus van der Clught, ged. 21.2.1710 RK Portugese Kapel Den Haag; getuigen: Joannes van der Doorn et Philippa van der Doorn.
 9. Maria van der Klucht, ged. 22.11.1713 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Joannes van den Doorn en Philippina van der Dooren.
 10. Maria van der Klugt, ged. 22.9.1715 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Joannes et Philippina van der Doorn.

VIII-E. Gerardus Nicolai van der Klught / van der Cluft, verm.geb. in Wassenaar, zoon van Nicolaas Gerardi van der Klugt.
Huwt (1) NN.
Kinderen bekend:

 1. Lijsbet van der Cluft, ged. Geref. Wassenaar 3.3.1697

Huwt (2) Wassenaar 11.11.1703 Maghtildis Cornelis van Roon; getuigen: Herman Leenders en Dames Cornelis.
Kinderen bekend:

 1. Maria van der Cluft, ged. RK 22.7.1704 Wassenaar; getuigen: Cornelis Claesz en Willemijntie Claes.
 2. Cornelis van der Kluft, ged. RK 8.10.1705 Wassenaar; getuigen: Jacob Mansingh en ? Leenders.
 3. Cornelia van der Clucht, ged. 17.10.1707 RK Spaanse Kapel, Den Haag; getuigen: Jacobus Maure en Petronella Lenaerts
 4. Nicolaus van der Klught, ged. 23.10.1709 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Joannes Nicolai van der Klught en Maria Cornelis van Zeestraete.
 5. Huybertie van der Klugt, ged. RK Wassenaar 13.10.1717.
 6. Petronella van der Klught, ged. 27.8.1720 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Arie Piterse Obdam en Petronella Leender van der Goet.
 7. Matthijs van der Klugt, ged. RK Wassenaar 10.9.1723.
 8. Jacoba van der Clught, ged. 6.12.1725 RK Casuariestraat Den Haag; getuigen: Theodorus en Agatha Seestrate.

VIII-F. Jan Claesse van der Klugt, jm geboren en wonende te Wassenaar, zoon van Nicolaas Gerardi van der Klugt.
Huwt (1) o.t. Den Haag 20.1.1709 / tr. Den Haag 3.2.1709 Adriana 'Ariaentje' Fransse van Dijck / van Deijk, jd. uit Haagambacht.
Kinderen uit (1) :

 1. Maria van der Klught, ged. 3.5.1709 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Gerardus van der Klught en Maria Zeestraaten.
 2. Catharina van der Klught, ged. 12.2.1712 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Adrianus van der Spek en Geertrudis van der Spek.
 3. Maria van der Klught, ged. 24.4.1713 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Gerardus van der Klught en Maria van Schaegen.

Huwt (2) o.t. Den Haag 25.10.1722 / tr. Den Haag 8.11.1722 Theodora / Dorothea 'Dirkje' van Rijn / van Rheen: jd. uit Rijswijk (Theodora van Rheen)
Kinderen uit (2) :

 1. Nicolaus van der Klught, ged. 16.3.1724 RK Spaanse Kapel, Den Haag; getuigen: Gerardus Claesen van der Klught en Maria Zeestraeten
 2. Maria van der Klught, ged. 20.4.1727 RK Spaanse Kapel, Den Haag; getuigen: Gerardus van der Klught en Maria Zeestraaten.
 3. Cornelis Janse van der Klugt: ged. 5.6.1729 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuige: Anna van Rheen. Zie IX-A.
 4. Maria van der Klught, ged. 9.4.1731 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jacobus van Rijn en Maria Jacobs Hensbroek.
 5. Cornelia van der Klugt, ged. 28.4.1733 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Jacobus en Anna van Rijn.

VIII-G. Cornelis Claesen van der Klught / van der Clucht / van der Cluft / van der Kluft, verm. geboren in Wassenaar, zoon van Nicolaas Gerardi van der Klugt. Woont vermoedelijk in Wassenaar.
Huwt Wassenaar 15.4.1703 Lijsbeth / Magdalena / Leonarda Claese van der Burgh.
Kinderen bekend:

 1. Nicolaus Cornelisz van der Kluft, ged. RK Wassenaar 5.3.1704; getuigen: Gerrit Claes en Willemijntje Claes. Zie IX-A.
 2. Apolonia van der Cluft, ged. RK Wassenaar 23.4.1705; getuigen: Claes van den Burgh en Lijsbet Claes.
 3. Adriana van der Kluft, ged. RK Kerk Nobelstraat 16.3.1707, getuigen: Guilielmus van Rijn en Hildegundis van Rijn.
 4. Maria van der Clucht, ged. 22.11.1708 RK Spaanse Kapel, Den Haag; doopgetuigen: Johannes Claissen van der Clucht en Maria Cornelis Lud: van der Beke. Huwt Den Haag 9.5.1734 Hendrik van der Mark.
 5. Hubertus Cornelisse van der Klught, ged. 15.10.1710 RK Den Haag (Oude Molstraat); getuigen: Nicolaus Gerardi van der Klught, Adriana van Dijk; in hun naam Nicolaus Wilhelmi van der Burgh. Zie IX-B.
 6. Petronella van der Kluft, ged. RK Wassenaar 14.4.1714; getuigen: Hendrik Claese en Leuntie Hendriks.

VIII-H. Willem Arisse van der Klugt, zoon van Arie van der Klugt.

VIII-J. Willem Jacobs van der Klucht
Huwt Ooltgensplaat 24.11.1711 Neeltje Wouters van Werkendam
Kinderen bekend:

 1. Jacobus Willemse van der Klucht, ged. 18.9.1712 Ooltgensplaat (ZH)
 2. Wouter Willemse van der Klucht 18.3.1714 Ooltgensplaat
 3. Lijsbeth Willems van der Klucht, ged. 24.11.1715 Ooltgensplaat
 4. Elisabeth Klugt, geb. 17.5.1722 Ooltsplaat (ZH)

VIII-K. Cornelis Pietersz van der Klugt, vermoedelijk zoon van Pieter Cornelisse van der Clugt en Cornelia Claese van Leeuwen. Wonen te Eyckenduinen. Ovl. na 1736 (Den Haag).
Huwt (o.t.) Den Haag 25.4.1717 Maria Cornelisse van Raaphorst, geb. Wassenaar; weduwe van Crijn Louwe van Haasbroek; ovl. na 1736. Getuigen trouw: Jannetje Laurentsz Ruijchrock.
Kinderen bekend:

 1. Quirinus van der Klugt, ged. 23.7.1718 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Laurentius Heybroek eb Margarita Jerons.Zie IX-J.
 2. Cornelius van der Klugt: ged. 21.4.1720 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Mauritius Raaphort en Anna Raaphorst.
 3. Cornelius van der Klugt: ged. 24.4.1723 RK Portugese Kapel Den Haag; getuigen: Joannes van der Ruijt en Cornelia van der Clucht.
 4. Apolonia Cornelisse van der Clucht, ged. 21.3.1726 in RK Port. Kapel te Den Haag; getuigen: Nicolaus van der Clucht et Joanna Duynstee.
 5. ? Claes Cornelisse van der Clugt: Zie IX-F.

VIII-L. Nicolaus 'Claes' Pietersz van der Clugt / van der Clught, geb. Eijckenduinen (onder Monster) 10.10.1690, zoon van Pieter Cornelisse van der Clugt en Cornelia Claese van Leeuwen. Woont te Eijkenduinen.
Huwt o.t. Den Haag 4.11.1714 / Monster (stadhuis) 18.11.1714 / tr. RK Kerk Loosduinen 18.11.1714 Jannetje Claas Duynstee / Dunsteegh, woonachtig te Monster, dr v Claes Huybertse Duynstee (zn v Huybert Duynstee en Apolonia van Hillenaer). Getuigen trouw: de oudste broer van bruidegom en Maria van Rossum. Jannetje Nicolaasdr Duynsteede overlijdt 5.12.1775, en wordt op 6 december 1775 te Eikenduinen begraven, op de leeftijd van 88 jaar, weduwe van Nicolai van der Klugt.
Kinderen verondersteld:

 1. Apollonia Claese van der Klugt, ged. 14.12.1715 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Cornelius et Cornelia Pieters van der Klugt. Huwt, als jd uit Den Haag 3.2.1737 Anthonius Sprenckhuijsen, wonende te Loosduinen, jm uit in't Wout (bij Delft). Kinderen. Applonia van der Klugt overlijdt op 11.11.1778 aan de terring op de leeftijd van 63 jaar en wordt op Eikenduinen begraven.
 2. Nicolaas Claese van der Clugt: ged. 16.4.1717 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Gerardus Huybregts en Huberta Claes van Duynstee. Zie IX-C.
 3. Leonardus van der Klugt, ged. 31.12.1719 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Laurens van der Klugt en Cornelia van der Klugt. Zie IX-D.
 4. Cornelius Claese van der Klugt, ged. 2.5.1722 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuige: Maria Raaphorst.
 5. Johannes van der Klught, ged. 2.11.1723 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Huybert Claesen van Dunsteegh en Machtildis Huybrecht van der Salm.
 6. Anna van der Klught, ged. 2.11.1723 RK Spaanse kapel; getuigen Joannes suscepi Huybert Claesen van Dunsteegh et Anna suscepit Machtildis Hubregh van der Salm.
 7. Maria van der Klught: ged. 18.2.1726 RK Spaanse Kapel, Den Haag; getuigen: Dirk Gerritse Oosthoorn en Huberta Claesen van Dunsteegh. Doopgetuige in 1745 van kind van Appolonia van der Clugt.
 8. Petrus van der Klught: ged. 10.1.1728 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Cornelius Pieterse van der Klught en Maria Korste Innevelt. Zie IX-E.

VIII-M. Laurens Pietersz van der Klugt, ged. RK Eijckenduinen 25.2.1694, zoon van Pieter Cornelisse van der Klugt en Cornelia Claese van Leeuwen.
Huwt (o.t.) Den Haag 21.1.1725 / 3.2.1725 / 4.2.1725 Nicolaa 'Claasje' Willems van der Drift, jd. geb. Den Haag. Getuigen trouw: Joannes de Ruijt en Cecilia van der Lee.
Kinderen bekend:

 1. Wilhelmus van der Klught, ged. 16.3.1726 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Quirinus van der Dri ft en Maria van der Spek. Zie IX-F.
 2. Cornelia van der Klught, ged. 14.8.1727 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Cornelius en Cornelia van der Klught.
 3. Apollonia van der Klught, ged. 21.8.1729 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Nicolaus van der Klught er Joana Duynsteegh. Apollonia van der Klugt overlijdt door verval van krachten en wordt begraven op 16.4.1795, op de leeftijd van 65 jaar, op Eikenduinen.
 4. Emerentia van der Klugt, ged. 6.1.1732 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Martinus Warmond en Jacoba van der Drift.
 5. Petrus van der Klugt, ged. 19.12.1733 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Cornelius van der Klught en Maria Cornelisse Raaphorst.
 6. Adrianus van der Klught, ged. 11.3.1736 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Leonardus van Leeuwen en Cornelia van der Voort.
 7. Emerentia van der Klught, ged. 8.10.1739 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Martinus Warmond en Jacoba van der Drift

VIII-N. Cornelis Maertense van der Klugt, ged. RK Eyckenduinen (Loossduinen) 22.9.1699, zoon van Maerten Cornelisz van der Klugt en Geetruijt Huijberts van Tettero.
Huwt o.t. Den Haag 24 mei 1733 / tr. (RK Oude Molstraat) Den Haag 6.6.1733 / 7.6.1733 Adriana Jansse, uit Wateringen.

VIII-O. Leendert Martense van der Klugt / van der Kluft, ged. RK Eijckenduinen 6.4.1698, zoon van Maerten Cornelisz van der Klugt en Geertruijt Huijberts van Tettero. Woont aghter Monster.
Huwt o.t. Den Haag 22.6.1721 / tr. Den Haag 13.7.1721 Aaltie Louwe Droesbeek / Doesbeek, jd. geb. Wassenaar ca. 1700.
Kinderen bekend:

 1. Leendert van der Klugt, ged. 22.4.1724 RK Loosduinen; getuigen: Laurens Arendse Droesbeek eb Pleuntie Lauwe Droesbeek.
 2. Apolonia van der Klugt, geb. 12.5.1727 Monster.
 3. Apollonia van der Klugt, ged. 6.2.1731 RK Loosduinen; getuigen: IJsbrand van der Swet en Leuntie Louwe Droesbeek.
 4. Geertruy van der Klugt, ged. 2.3.1733 RK Loosduinen; getuigen: Cornelius van de Klught et Grietie van der Klught.
 5. Martina van der Klught, ged. 23.1.1735 RK Loosduinen; getuigen: Cornelis Maertense van der Klught en Grietie Maertense van der Klught.
 6. Laurentius van der Klugt, ged. 23.4.1737 RK Loosduinen; getuigen: Jan Bergenhenegouwen en Leuntie Louwe Droesbeek.
 7. Martinus van der Klugt, geb. 24.5.1738 Monster; ged. 24.5.1738 RK Loosduinen; getuigen: Arie van der Klugt en Grietie van der Klugt.
 8. Laurentius van der Klugt, ged. RK Monster 31.12.1740.Zie IX-O.
 9. Marijtje van der Klugt, ged. RK Monster 26.11.1744.

VIII-P. Laurentius Martense van der Klugt, soldaat, jm van Monster.
Huwt (o.t.) Den Haag 21.11.1728 / tr. Den Haag 5.5.1728 / tr. RK Oude Molstraat, Den Haag 29.1.1734 Maria de Man, geb. Den Haag..
Kinderen bekend:

 1. Martinus van der Klught, ged. 9.8.1729 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Leonardus van der Klugt en Geertrudis van Tetterode.
 2. Hubertus van der Klught, ged. 11.8.1731 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Cornelius et Margarita van der Klught.
 3. Laurentius van der Klught, ged. 19.2.1734 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Adrianus Martense en Johanna Martense van der Klugt.
 4. Petrus van der Klugt, ged. 7.10.1736 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Petrus et Cornelia van der Klugt.
 5. Geertrudis van der Klught, ged. 22.6.1740 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Adrianus van der Klught et Anna Bronsgeest.

VIII-Q. Arie Maertensz van der Klugt, geb. Haagambacht. Woont in 1733 te Loosduynen. Woont in 1742 te Wassenaar.
Huwt o.t. Den Haag 9.9.1731 / tr. Den Haag 23.9.1731 Antje Woutersdr Deremans / Deermans/ Meermans : uit Graafschap Linge (D). Trouwgetuigen: Cornelius van der Klugt en Alard de Weert.
Kinderen:

 1. Martinus van der Klugt, ged. 12.3.1733 RK Loosduinen; getuigen: Leendert Maertens van der Klught en Jannetie Maertense van der Klught. Zie IX-E.
 2. Jan Baptist van der Klugt, ged. Wassenaar 24.6.1737.
 3. Gijsie van der Klugt, ged. Wassenaar 14.9.1738.
 4. Wouter Arisse van der Klugt, ged. 6.3.1740 Wassenaar.
 5. Maria Arisse van der Klugt, ged. 30.4.1742 Wassenaar. Huwt Den Haag (RK Oude Molstraat) 28.5.1770 Leendert Hendriksz van der Cleij, zn v Hendrik Leendertsz van der Cleij en Aaltje Claasse van der Krogt. Kinderen: 8 gedoopt in Loosduinen.
 6. Trijntie Arisse van der Klugt, ged. Wassenaar 29.11.1743.
 7. Clasie Arisse van der Klugt, ged. RK Wassenaar 1.6.1746.
 8. Jacob Arisse van der Klugt, ged. Wassenaar 25.7.1747. Zie IX.
 9. Pieter Arisse van der Klugt, ged. Wassenaar 24.5.1749. Ongehuwd overleden te Wassenaar 15.10.1817, oud 69 jaar.
 10. Andries Arisse van der Klugt, ged. RK Wassenaar 3.10.1753.
 11. Johannes van der Klugt, geb. in 1755. Zie IX-P.

IX-A. Cornelis Janse van der Klugt.

IX-B. Huybrecht Cornelisse van der Klugt , uit Wassenaar.
Huwt o.t. Den Haag 14.4.1743 Clasina 'Clasijntje' Pieters van Veen, uit Monster.
Kinderen:

 1. Cornelius (Cees) Hubrechtsz van der Klugt: ged. Monster 7.2.1744; doopgetuigen: Claes Cornelisse van der Klugt en Cornelia van Velsen. Zie X-A.
 2. Franciscus van der Klugt, ged. 13.10.1745 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Ari Pieterse van Veen et Catharina Pieterse van Veen (loco statu Petrus de Winter)
 3. Franciscus van der Klucht, ged. 1.6.1747 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Arij Pieterse van Veen et Anna Pieterse van Veen. Zie X-B.
 4. Catharina van der Klucht, geb. Loosduinen, ged. 16.6.1749 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Petrus Claessen van Ven, Catharina Pieters van Veen (quorum loco statu: Anna Pieters van Veen et Franciscus van der Meeren). Overleden Loosduinen 8.8.1840, oud 92 jaar. Catrijna Huijberts van der Klugt, jd. huwt Monster 14.11.1773 Johannes Cornelisz van der Waart, jm geb. te Loosduinen, wonende te Monster.
 5. Helena van der Klucht, ged. 12.5.1751 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Jan Willemse van der Fluijt et Ariaantje Cornelisse van der Klucht (loco Anna Pieterse van Veen).
 6. Petronella van der Klucht, ged. 6.4.1753 RK Spaanse Kapel, Den Haag; getuigen: Nicolaus van der Klught en Adriana van der Klught.
 7. Petrus van der Klucht, ged. 20.5.1755 RK Spaanse Kapel, Den Haag; getuige: Anna Pieters van Veen. Zie X-C.
 8. Huybert van der Klugt: jm alhier (wonende in Den Haag). Zie X-D.
 9. Nicolaas van der Klugt, ged. Monster 8.8.1757; getuigen: Arie Pietse van Veen en Jannetje Alsemgeest.
 10. Marijtje van der Klugt, ged. Monster 3.6.1759; getuigen: Arie Pietse van Veen en Jannetje Alsemgeest.

IX-C. Nicolaas Claese van der Clugt, geb. Den Haag
Huwt o.t. Den Haag 29.1.1741 - tr. RK Den Haag 11.2.1741 - 12.2.1741 Elizabeth Kelder / Kelden, geb. Den Haag.
Kinderen bekend:

 1. Jacobus van der Kluft, ged. 20.9.1742 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Jacobus Jongmans en Maria de Roy.
 2. Hermina van der Klugt, ged. 25.4.1745 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Petrus Kelder en Maria de Roy.

Nicolaus van der Cluft ondertrouwt te Den Haag op 20.10.1748 Maria van der Schaepsbruggen
Kinderen bekend:

 1. Machtildis van der Kluft, ged. 16.10.1749 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Martinus van Oeffele en Huybertie van der Kluft.

IX-D. Leendert Claese van der Clugt.

IX-E. Petrus Claese van der Clugt.

IX-F. Willem Laurensz van der Klugt
Huwt Den Haag 5.10.1760 Antje Jacobsdr van Haestrecht.

IX-J. Quirinus 'Krijn' van der Klugt, verm. geb. 23.7.1718, zoon van Cornelis Pietersz van der Klugt en Maria Cornelia Raaphorst.
Huwt (o.t.) Den Haag 15.4.1742 / tr. (RK Oude Molstraat) Den Haag 28.4.1742 / 29.4.1742 Cornelia van Leeuwen, geb. Den Haag.
Kinderen bekend:

 1. Henricus van der Klugt, ged. 7.7.1743 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Martinus van Leeuwen en Maria Rotteveel. Zie X-G.
 2. Cornelia van der Klugt, ged. 28.3.1746 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Cornelius van der Klugt en Maria Raephorst.
 3. Maria van der Klugt, ged. 23.1.1748 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Cornelius van der Klugt en Appolonia van der Klugt.
 4. Johannes van der Klugt, ged. 27.9.1750 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Petrus van Geldre en Petronella van der Meer.
 5. Maria van der Klugt, ged. 13.2.1752 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Martinus van Leuwen en Apollonia van der Klugt.
 6. Johannes Krijnen van der Klugt, ged. 4.3.1754 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Petrus Gelders en Petronella van der Meer. Zie X-H.

IX-K. Cornelis van der Klugt, jm. van Haagambacht. Wonen in Eijckenduinen in 1772.
Huwt (o.t.) Den Haag 13.4.1755 / tr. Den Haag 25.4.1755 Willemina van der Voort, jd van Monster.
Kinderen bekend:

 1. Cornelius van der Klugt, ged. 5.9.1756 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Christianus van der Klugt en Appolonia van Leeuwen. Overleden (ongehuwd?) Loosduinen 30.1.1823, oud 69 jaar.
 2. Cornelia van der Klugt, ged. 13.9.1758 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Hendricus van der Voort en Cornelia van der Voort, uxor Petri van Coert.
 3. Maria van der Klugt, ged. 18.3.1760 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Quirinus van der Klugt en Cornelia van Leuwen.
 4. Nicolaus van der Klugt, ged. 22.5.1761 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Wilhelmus van Wijck en Joanna van der Voort. Zie X-I.
 5. Apolonia van der Klugt, ged. 11.10.1762 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Cornelis van der Klugt en Cornelia van Leeuwe.
 6. Henricus van der Klugt, ged. 29.8.1765 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Theodorus van der Voort en Maria van der Voort.
 7. Henricus van der Klugt, ged. 7.3.1767 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Dirk van der Voort en Catharina Vinkensteen.
 8. Cornelius van der Klugt, ged. 20.11.1768 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Adrianus en Zelma van der Voort. Zie X-J.
 9. Henricus van der Klugt, ged. 7.7.1770 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Joannes van der Voort en Cornelia van der Voort.
 10. Henricus van der Klugt, ged. 8.12.1772 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Joannes van der Voort en Cornelia van der Voort.

IX-M. Laurentius van der Klugt, geb. Den Haag.
Huwt (o.t.) Den Haag 4.5.1760 / tr. RK Oude Molstraat, Den Haag 17.5.1760 / stadhuis Den Haag 18.5.1760 Geertruid Regina Schr�der/Schreuder, geb. Den Haag. Getuigen trouw: Adrianus van der Valk en Maria Excelo.
Kinderen bekend:

 1. Philippus Jacobus van der Klugt, ged. 19.11.1762 RK Oude Molstraat; getuigen: Franciscus Schr�der, Catharina Schr�der.
 2. Hubertus van der Klugt, ged. 12.9.1764 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Nicolaus van der Klugt en Johannes Slingerland.

IX-N. Petrus van der Klugt
Huwt o.t. Den Haag 9.4.1769 / tr. stadhuis/ RK Oude Molstraat, Den Haag 23.4.1769 Maria Elisabeth Weijs / Wijs, weduwe van Hendrik de Baye.
Kinderen bekend:

 1. Hubertus van der Klugt, ged. 28.8.1769 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Hubertus van der Klugt en Nicolaa van der Meer.
 2. Petrus van der Klugt, ged. 7.4.1772 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuige: Anna Maria de Wolf.
 3. Johannes van der Klugt, ged. 4.3.1773 RK Oude Molstraat Den Haag; getuige: Maria Weijs
 4. Anna Maria van der Klugt, ged. 9.12.1774 RK Oude Molstraat Den Haag; getuige: Anna Maria Wolf.
 5. Cornelius van der Klugt, ged. 4.8.1779 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Anna Maria Makkers.

IX-O. Laurens 'Louw' Leendertse van der Klugt, geb. Monster 31.12.1740, waarschijnlijk zoon van Leendert Maertense van der Klugt en Aaltje Louwe Droesbeek. Woont in 1776 op Solleveld, Monster.
Huwt (1) Monster / RK Poeldijk 15.5.1769 Cornelia Floordr Bom, geb. Monster, dr v Floris Jacobse Bom en Dirkje Leenderts Post.
Kinderen bekend:

 1. Leendert Laurensz van der Klugt, ged. 19.4.1770 RK Monster. Zie X-K.
 2. Arij van der Klugt, geb. 1772. Zie X-L

Huwt (2) Den Haag o.t. 25.4.1773 / tr. (RK Oude Molstraat) Den Haag 9.5.1773 Ariaantje Ariens de Winter, jd. uit Den Haag. Getuigen trouw Joannes la Fleur en Anna Beusik,
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van der Klugt, ged. RK Monster 23.5.1774; getuigen: Leendert Floor Bom en Dirkje Leenderts Post
 2. Arie Laurensz van der Klugt, ged. RK Monster 15.3.1776; getuigen: Cornelis Zuiderwijk en Ariaantje Arisse de Winter.
 3. Aaltje Louwe van der Klugt, ged. RK Monster 5.3.1778; getuigen: Willem van Lensveer en Gerritje Arisse van Veen. Overleden Naaldwijk 23.5.1813, oud 36 jaar, weduwe van Cornelis Bol. Aaltje Louwe van der Klugt huwt Monster 30.4.1797 Cornelis van der Bol. Kinderen: Adriana van der Bol (geb. 19.6.1802 Naaldwijk; huwt Monster 21.6.1823 Hendrikus Bredero, geb. 20.9.1798 Monster, zoon van Krijn Bredero en Arendje Obdam); Cornelia van der Bol (geb. 1808 Naaldwijk; huwt Naaldwijk 31.5.1828 Martinus Mulder, geb. 1801 Naaldwijk, zoon van Jan Mulder en Petronella Hofstede).
 4. Johannes Laurensz van der Klugt, ged. RK Monster 9.4.1780; getuigen: Johannes de Groot en Catharina Coller.
 5. Maria van der Klugt, ged. RK Monster 19.6.1781; getuigen: Leendert Floor Bom en Caatje Arisse de Winter.
 6. Theodora van der Klugt, ged. RK Monster 15.5.1784; getuigen: Jan Dirkse Bom en Cornelia Dirkse Bom.
 7. Simon van der Klucht, ged. 16.6.1787 RK Loosduinen; getuigen: Leendert Louwe van der Klucht en Ariaantje de Winter.

IX-P. Johannes van der Klugt, geb. 1755, zoon van Arie van der Klugt en Johanna Deeremans. Overleden Wassenaar 15.1.1821, oud 66 jaar, partner van Catharina van der Spek.
Huwt Catharina van der Spek.

IX-Q. Johannes van der Klugt, weduwnaar, wonende in Haagambacht.
Huwt o.t. Den Haag 12.2.1786 / tr. RK Loosduinen / Monster 26.2.1786 Katarina Raaphorst, van Wateringen. Getuigen trouw: Lourens Pietertje Raaphorst en Willemijntje Raaphorst.

X-A. Cornelius 'Cees' Hubrechtsz van der Klugt: geb. Loosduinen; ged. Monster 8.8.1744. Ovl. 14.1.1814 Loosduinen, oud 70 jaar. Zoon van Huybrecht Cornelissen van der Klugt en Clasina Pieters van Veen.
Wonen te Loosduinen.
Huwt Monster / Loosduinen 11.10.1772 Elisabeth (Betje) Harpertse Alsemgeest: geb. Loosduinen / Monster 26.9.1749. Overleden Loosduinen 15.9.1823, oud 73 jaar, dochter van Harpert Cornelisz Alsemgeest en Jannetje van der Leeuw.
Kinderen bekend:

 1. Nicolaus van der Clugt, geb. en ged. 30.9.1773 RK Koninklijke Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Franciscus van der Clugt, Gerarda van Beest (quorum loco suscepit: Nicolaa van Veen, ex Loosduinen)
 2. Joanna van der Klught, geb. en ged. 30.10.1775 RK Spaanse Kapel Den Haag; getuigen: Henricus Alsemgeest en Margarita Alsemgeest (susc. Nicolaa van Veen).
 3. Pieter Cornelisse van der Klugt, ged. 13.8.1777 Monster; getuigen: Pieter van der Klugt en Lena.
 4. Maria van der Klugt, ged. 17.1.1779 Monster; getuigen: Jan van der Waart en Katie van der Klugt.
 5. Maria van der Klugt, ged. 30.8.1780 Monster; getuigen: Cornelis van der Waart en Catharina van der Klugt.
 6. Heribertus van der Klugt, ged. 18.12.1782 Monster; getuigen: Claes Olierook en Grietje H. Alsemgeest. Zie XI-L.
 7. Leonardus 'Leendert' van der Klucht: ged. 26.12.1785 RK Loosduinen; getuigen: Piet van der Klucht en Maria Adebergh. Zie XI-J.
 8. Hubertus van der Klucht, ged. 3.4.1788 RK Loosduinen; getuigen: Huibrecht van der Klucht en Klasina van der Klucht.
 9. Hubrecht van der Klucht: ged. 20.5.1791. RK Loosduinen; getuigen: Jan van der Waart en Kaatje van der Klucht.

X-B. Frans Hubertsz van der Klugt, geb. en won. Haagambacht; geb. Den Haag 1.6.1749, zoon van Huybrecht van der Klugt en Klasina van Veen.
Huwt (o.t.) Den Haag 9.8.1772 / Den Haag 22.8.1772 / 23.8.1772 Geertruyt van Beest; trouwgetuigen: Joannes la Fleur en Cornelia van de Bent.
Kinderen bekend:

 1. Hubertus van der Klugt, ged. 28.4.1773 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Hubertus van der Klugt en Clasina van Veen.
 2. Petronella van der Klugt, ged. 19.10.1774 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen Henricus van Beest en Elisabeth van Beest.
 3. Margarita van der Klugt, ged. 27.7.1777 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Hendricus Hillenaar en Joanna van Beest.
 4. Helena van der Klugt, ged. 11.1.1782 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Pieter van der Klugt et Lena van der Klugt.
 5. Maria van der Klugt, ged. 20.4.1783 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Pieter van der Klugt en Helena van der Klugt.

X-C. Piet Huibrechtsz van der Klucht / van der Klugt, ged. Den Haag 20.5.1755, zoon van Huybert van der Klugt en Klasina van Veen. Ovl. Loosduinen 8.6.1824, 72 jaar, als echtgenoot van Antje Wevers.
Huwt (1) Den Haag 6.7.1783/20.7.1783 Maria Louiza Halderberg / Holderberg / Haldenberg, jd uit Herfort (D).
Kinderen bekend:

 1. Klasina van der Klugt, ged. 26.8.1784 Loosduinen (RK Monster); doopgetuigen: Bernardus van de Berg en Maria van der Klugt. Overleden Loosduinen 25.4.1833, oud 47 jaar, echtgenote van Dirk van der Berg. Huwt Loosduinen 19.9.1819 Theodorus 'Dirk' van der Burg, geb. 11.12.1792 Monster, zn v Johannes van der Burg en Geertrui de Jong. Kinderen: Geertruida van der Burg (geb. Loosduinen 20.3.1820; huwt, dan 20 jaar, Loosduinen 4.10.1845 Johannes de Heij, 25 jaar, geb. Berkel, zoon van Michiel de Heij en Maia van Velzen); Maria van der Burg (geb. Loosduinen 27.9.1821; huwt, dan 19 jaar, Loosduinen 13.8.1842 Wilhelmus Jacobus Tethof, 23 jaar, geb. Den Haag, zoon van Gerardus Tethof en Antje Huijkens).
 2. Christina van der Klucht, ged. 23.5.1786 RK Loosduinen; getuigen: Jan van der Waart en Kaatje van der Klucht.
 3. Huberta van der Klucht, ged. 15.10.1788 RK Loosduinen; getuigen: Frans van der Klucht en Geertje van Beest.
 4. Wilhelmina van der Klucht, ged. 26.7.1791 RK Loosduinen; getuigen: Cornelius van der Klucht en Bet Harpertsdr Alsemgeest.
 5. Pieternella van der Klucht, ged. 24.11.1793 RK Kerk Loosduinen; getuigen: Huybrecht van der Klucht en Klasina van der Klugt.

Huwt (2) o.t. Den Haag 28.10.1804/ tr. RK Loosduinen 11.11.1804 Anna 'Antje' Catharina Wevers/Wever, uit Weren, Pruisen (D).

X-D. Huybert van der Klugt: jm alhier (wonende in Den Haag).
Huwt (o.t.) Den Haag 17.6.1763 (Wassenaar 31.7.1763): Klasina Willemsdr Beyersbergen / van Beijers Bergenhenegouwen, uit Wassenaar, dr v Willem Claesz Beijerbergen en Neeltje Jacobsdr Hoogduijn; wonende te Wassenaar.
Kinderen bekend:

 1. Laurentius van der Klugt, ged. 21.9.1766 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen Bastiaen van de Ruijt en Dirkie Bijersbergh.
 2. Wilhelmus van der Klught, ged. 12.11.1768 RK Spaanse (Venetiaanse) Kapel, Den Haag; getuigen: Nicolaas van Beijers Bergenhenegouwen en Quirina van Beijersbergen Henegouwen.
 3. Cornelius van der Klugt: ged. 6.6.1770 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Pieter Beijsberg en Catharina Beijsberg.
 4. Jacobus van der Klugt, ged. 23.2.1772 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Willem Claes Beyersberg en Cornelia Hoogduin.
 5. Cornelia Maria van der Klugt, geb. en ged. 15.8.1774 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Jacob Bijersberg en Gueritte Bijersberg.
 6. Neeltje van der Klugt, geb. en ged. 1.4.1776 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Guerrit van der Krogt en Neeltje Bijenberg.
 7. Leendert van der Klugt, ged. 22.8.1777 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Leendert Kooy en Catharina Beijerberg.
 8. Leendert van der Klugt, ged. 23.11.1777 (?) RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Leendert van den Rooy en Catharina Beijenberg. Koetsier. Overleden Den Haag 12.11.1840, dan 63 jaar oud.
 9. Pieter van der Klugt, geb. en ged. 15.5.1780 RK Kerk Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Pieter Bijenberg en Catharina Ruigrok.

X-E. Martinus Arisse van der Klugt, ged. RK Loosduinen 12.3.1733, zoon van Arij Maertens van der Klugt en Antje Deremans.
Huwt RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag 29.3.1761 Maria Hendricks van de Kleij. Getuigen trouw: Joannes la Fleur en Maria Excelo.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus van der Klugt, geb. Wassenaar; ged. 27.5.1764 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Joannes van der Klugt en Geertrui van der Klugt. Zie XI-F.
 2. Henricus van der Klugt, ged. 23.7.1766 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Jacob van der Kleij en Adriana van der Kleij.
 3. Henricus van der Klugt, ged. 11.7.1767 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Jacob van der Kleij en Ariaantje van der Kleij.
 4. Jacobus van der Klugt, ged. 10.3.1769 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Arij van der Klugt en Anna Weeremans.
 5. Alida van der Klugt, ged. 23.1.1771 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jacobus van der Cleij en Adriana van der Cleij.
 6. Alida van der Klugt, ged. 5.1.1774 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jacobus van der Cleij en Adriana van der Cleij.
 7. Henricus van der Klugt, ged. 10.3.1775 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Jacobus van der Kleij en Adriana van der Kleij.

X-F. Joannes van der Klugt, jm. geb. Wassenaar, wonende te Hillegom.
Huwt (o.t.) Den Haag 26.6.1768 Maria Veene / van Veen, jd. wonende te Haagambacht.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus van der Klugt, ged. 4.10.1769 RK Kerk Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Mark van der Klugt en Maria van der Klugt.
 2. Joanna van der Klugt, ged. 24.3.1771 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Joannes van der Klugt en Willemina Veen.
 3. Cornelia van der Kluft, ged. 14.12.1772 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Laurentius van der Kluft en Maritje Kerkelaan.
 4. Cornelia van der Klugt, geb. en ged. 21.1.1774 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Pieter van der Klugt en Maria Kerkelaan.
 5. Adrianus van der Klugt, ged. 16.10.1775 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Leenders van der Kleij en Maria van der Klugt.
 6. Pieternella van der Klugt, geb. en ged. 9.11.1776 RK Kerk Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Joannes Looting en Armina Veene.
 7. Clasina van der Clugt, geb. en ged. 29.9.1778 RK Assendelftstaat Den Haag; getuigen: Jacobus van der Cleij en Clasina van der Clugt.
 8. Clasina van der Klugt, geb. en ged. 17.3.1780 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Jacobus van der Klugt en Clasina van der Klugt.
 9. Maria van der Klugt, geb. en ged. 9.8.1781 RK Kerk Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Clas van der Krok en Maria van der Bosch.
 10. Wilhelmina van der Klugt, ged. 25.7.1784 RK Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Hendrik van Haasteren en Willemina Veene.
 11. Piternella van der Klugt, ged. 17.6.1786 RK Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Joannes van der Klugt en Pieternella Starenburg.
 12. Antonia van der Klugt, ged. 3.11.1790 RK Kerk Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Pieter van der Klugt en Joanna van der Klugt.

X-G. Henricus 'Hendrik' van der Klugt / van der Klucht, geb. en won. Den Haag; geb. Den Haag 7.7.1743, zoon van Quirinus van der Klugt en Cornelia van Leeuwen.
Huwt (o.t.) Den Haag 10.5.1772 / (RK Oude Molstraat) Den Haag 23.5.1772 Joanna van der Loos, geb. en won. Den Haag. Getuigen trouw: Wilhelmus van Leeuwen en Catharina van Mourik.
Kinderen bekend:

 1. Quirinus van der Klugt, ged. 18.5.1773 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Wilhelmus van Leuwe en Cornelia van der Klugt.
 2. Maria van der Klugt, ged. 29.12.1774 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jacobus van der Loos en Maria van der Spek.
 3. Maria van der Klugt, ged. 11.12.1775 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jacobus van der Loos en Maria van der Spek.
 4. Jacobus van der Klugt, ged. 4.5.1778 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Petrus van der Loos en Dyna van der Loos
 5. Cornelia van der Klugt, ged. 10.10.1779 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Joannes van der Klugt en Cornelia van Leeuwen. Overleden Loosduinen 30.4.1813, oud 33 jaar, echtgenote van Pieter van Rijn. Kinderen: Pieter van Rijn (geb. Loosduinen 27.4.1812).
 6. Johannes van der Klugt, ged. 7.3.1782 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Joannes Schravenmade en Maria van der Klugt. Zie XI-Q.
 7. Petrus van der Klugt, ged. 18.5.1783 RK Oude Molstaat, Den Haag; getuigen: Pieter van der Loos en Maria van der Spek.
 8. Maria Dina van der Klugt, ged. 12.9.1784 RK Kerk Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Reynier Bartholomeus Holst en Dyna van der Loos.
 9. Anna Engelberta van der Klucht, ged. 9.7.1787 RK Kerk Loosduinen; getuigen: Willem van der Loos en Engelberta van der Loos.
 10. Wilhelmus van der Klucht, ged. 29.9.1788 RK Loosduinen; getuigen: Reinier Holst en Engeltje van der Loos.
 11. Catharina van der Klucht, ged. 16.3.1791 RK Loosduinen; getuigen: Jan van der Klucht, Catharina Raaphorst

X-H. Johannes Krijne van der Klugt, jm van Haagambacht. Geboren en ged. Den Haag 4.3.1753, zoon van Quirinus van der Klugt en Cornelia van Leeuwen.
Huwt (o.t.) Den Haag 5.5.1782 / (tr.) Naaldwijk en Monster 20.5.1782 Catharina Pieterse Sprenkhuijsen, jd van Naaldwijk, won. onder Naaldwijk.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van der Klugt, ged. 5.4.1783 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Henricus van der Klugt en Joanna van der Loos.
 2. Joanna van der Klugt, ged. 18.6.1784 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Hubert van den Enden en Joanna Sprenkhuijsen, conjuges.

X-I. Nikolaas van der Klugt, geb. Den Haag 22.5.1761, jm. zoon van Cornelis van der Klugt en Wilhelmina van der Voort. Overleden Loosduinen 25.1.1830, oud 68 jaar.
Huwt o.t. Den Haag 15.4.1804 / tr. RK Kerk Loosduinen 29.4.1804 Cornelia van der Lans, geb. Den Haag.

X-J. Cornelius van der Klugt, ged. Den Haag 20.11.1768, zoon van Cornelis van der Klugt en Wilhelmina van der Voort. Overleden Loosduinen 18.11.1837, oud 66 jaar, echtgenoot van Catharina Kersbergen.
Huwt o.t. Den Haag 28.5.1809 / tr. RK Loosduinen 18,6,1809 Catharina Kersbergen, geb. Den Haag.

X-K. Leendert Laurense van der Klugt, geb. 19.4.1770 Monster, zn v Laurens Leendert van der Klugt en Cornelia Floordr Bom. Overleden Monster 3.7.1818, oud 49 jaar.
Huwt (o.t.) Monster 10.4.1795 , (o.t.) 's-Gravenzande 26.5.1795 / (tr.) Naaldwijk 26.4.1795 Willemina Klaasdr Kester, geb. 1770 Zouteveen, Vlaardingen, ged. 3.8.1771 Schipluiden, wonende onder Zandambacht; ovl. 30.1.1847 Monster, dr v Nicolaas Kester en Lena Rodenrijs. Getuigen bij huwelijk te Naaldwijk: Cornelis van Kintz en Klara Nederpelt. Overleden Monster 30.1.1847, oud 76 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van der Klugt, ged. 6.6.1796 RK Monster; getuigen: Louw van der Klugt en Aeltje van der Klugt.
 2. Nicolaus van der Klugt, ged. 15.6.1797 RK Monster; getuigen: Claes van Kester en Lena Rodenrijs.
 3. Helena van der Klugt, ged. 21.8.1798 RK Monster; getuigen: Claas van Kester en Lena Rodenrijs.
 4. Laurens van der Klugt, ged. 22.10.1799 RK Monster. Zie XI-M.
 5. Nicolaus van der Klugt, ged. 15.2.1801 RK Monster; getuigen: Willem Kester en Katharina Helderman. Overleden Monster 2.1.1865, oud 63 jaar.
 6. Cornelia van der Klugt, ged. 8.5.1802 RK Monster;
 7. Leonardus van der Klugt, ged. 22.6.1803 RK Monster; getuigen: Adrianus Kester en Appolonia Kester.
 8. Cornelia van der Klugt, ged. 11.11.1804 RK Monster; getugen: Adrianus Kester en Appolonia Kester. Overleden Monster 4.1.1831.
 9. Leonardus Leendertse van der Klugt, ged. 20.4.1806 RK Monster; getuigen: Adrianus Kester en Appolonia Kester. Zie XI-N.
 10. Theodorus van der Klugt, ged. 15.11.1808 RK Monster; getuigen: Leendert Bom en Marijtje Hegt Berens; ovl. Monster 3.9.1867, oud 58 jaar.
 11. Johannes Augustinus van der Klugt, ged. 18.8.1811 RK Monster; getuigen: Gerrit Helderman en Pleuntje van Kester; ovl. Monster 10.5.1840.

X-L. Arij Louwrens van der Klugt, geb. Monster in 1772; woont te Monster; overleden Monster 19.4.1831, oud 59 jaar, zoon van Louw van der Klugt en Cornelia Bom.
Huwt Monster / Den Haag (RK Loosduinen) 17.2.1805 Johanna Jutte, geb. Loosduinen 1782, wonende onder Monster, dochter van Arnoldus Jutte en Catharina van Dijk; getuigen: Cornelis Thoen en Arij Arijsse Lijtrechtop; trouwgetuigen: Joseph Cavelini en Anna de Groot. Overleden Loosduinen 2.8.1817, oud 35 jaar.
Kinderen:

 1. Adriana van der Klugt, ged. RK Loosduinen 21.2.1805; getuigen: Aaltje Cornelis van der Klugt en Cornelis van der Bol.
 2. Cornelia van der Klugt, ged. 18.3.1806 RK Loosduinen; getuigen: Leendert Lourenz van der Klugt en Willemijntje Kesteren. Overleden Naaldwijk 5.3.1836, echtgenote van Pieter van der Tuijn. Huwt Naaldwijk 16.4.1831 Piet van der Tuijn, geb. 1808 Stompwijk, zoon van Cees van der Tuijn en Cornelia van Es.
 3. Johanna Catharina van der Klugt, ged. 4.3.1808 RK Loosduinen; getuigen: Arnoldus Jutte en Johanna Catharina van Dijk.
 4. Lourens van der Klugt, ged. 5.9.1809 RK Loosduinen; getuigen: Wilhelmina Kersten en Leendert Louw van der Klugt.
 5. Jan van der Klugt, geb. Poeldijk 14.1.1813, aangegeven te Loosduinen [genlias]
 6. Arie Louwrens van der Klugt, tweeling geb. Loosduinen 1.1.1815 Zie XI-O.
 7. Leendert Louwrens van der Klugt, tweeling geb. Loosduinen 1.1.1815. Ongehuwd overleden Loosduinen 13.3.1842, boerenknecht, 27 jaar oud.

X-N. Johannes van der Klugt, jm. geb. Den Haag.
Huwt o.t. Den Haag 30.9.1792 / tr. (RK Assendelftstraat) Den Haag 13.10.1793/14.10.1792 Maria Spilliart, van Qualburg. Getuigen Trouw: M.J.van de Roe en G. van de Roe.

X-O. Johannnes van der Klugt, jm van Wassenaar.
Huwt o.t. Den Haag 20.4.1777 / tr. (RK Oude Molstraat) Den Haag 3.5.1777 Pieternella Starrenburg, jd. geb. Den Haag. Getuigen trouw: Joannes la Fleur en Bella van Mourik.
Kinderen bekend:

 1. Anna van der Klugt, overleden Culemborg 15.8.1818, 40 jaar oud, echtgenote van Frans van der Leeuw.
 2. Geertruij van der Klugt, overleden Wassenaar 12.11.1822, oud 43 jaar, partner van Jan Overgauw.

X-P. Adrianus van der Klugt, geb. Den Haag.
Huwt o.t. Den Haag 19.5.1799 / tr. Den Haag 2.6.1799 Maria Brummer / Pruijmer, geb. Voorschoten.
Kinderen bekend:

 1. Arie van der Klugt, geb. en ged. RK Assendelftstraat, Den Haag 14.8.1799.

XI-A. Johannis 'Jan' van der Klucht, jm geb. en won. Haagambacht.
Huwt Den Haag 12.2.1786 / Wateringen 26.2.1786 Catharina Raaphorst, jd geb. en won te Wateringen. Overleden Loosduinen 30.3.1828, oud 66 jaar, weduwe van Johannes van der Klugt, en dochter van Pieter Louwen Raaphorst en Apollonia Zuidgeest.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van der Klugt, geb. Loosduinen 1782. Huwt Loosduinen 19.3.1814 Pieter van Rijn, 34 jaar, geb. Loosduinen, zoon van Quirinus van Rijn en Maria van Morselen, en weduwnaar van Cornelia van der Klugt (dochter van Hendrik van der Klugt en Hanna van der Loos). Kinderen: Cornelia van Rijn (geb. Loosduinen 19.10.1814; ovl. Loosduinen 28.10.1814); Catharina van Rijn (geb. Loosduinen 28.4.1816; ovl. Loosduinen 25.5.1817); Johannes van Rijn (geb. Loosduinen 17.10.1818); Quirinus van Rijn (geb. Loosduinen 19.12.1820); Cornelis van Rijn (geb. Loosduinen 19.8.1824).
 2. Quirinus Johannes van der Klugt / van der Klucht, geb. en ged. 27.3.1787 RK Loosduinen; getuigen: Willem van Leeuwen en Cornelia van der Klucht. Overleden Loosduinen 18.3.1878, oud 90 jaar.
 3. Catharina van der Klugt / van der Klucht, ged. 30.10.1791 RK Loosduinen; getuigen: Pieter Lourentsze Raaphorst en Pleuntje Zuijdgeest. Overleden Loosduinen 7.5.1860, oud 68 jaar.

XI-B. Laurentius van der Klugt, geb. Den Haag.
Huwt Den Haag o.t 23.4.1791 / tr. (RK Oude Molstraat) Den Haag 7.5.1791 Wilhelmina Hazersloot, geb. Den Haag. Getuigen trouw: Joannes Kranenburg en Anna Beusik.
Kinderen bekend:

 1. Clasina Maria van der Klugt, ged. 16.5.1792 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Hubertus van der Klugt en Maria van der Klugt. Huwt Den Haag 17.4.1822 Jacobus Teunissen, geb. Leidschendam, 28 jaar oud, zoon van Frans Teunissen en Maria Neerhof.
 2. Maria van der Klugt, ged. 3.4.1794 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Ary Hazersloot en Maria van der Valk.

XI-C. Willem van der Klugt.
Huwt (o.t.) Den Haag 7.4.1793 / (tr.) Schipluiden 21.4.1793 Clasina Kooremans, uit Noord-Hoorn, woont in t'Hof van Delft; getuigen: Jacobus van der Klugt en Dorothea Gordijn.
Kinderen bekend:

 1. Clasina Maria van der Klugt, geb. en ged. 9.4.1796 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Laurens van der Klugt, Neeltje van der Klugt.
 2. Hubertus Willemse van der Klugt, ged. 22.6.1798 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Cornelis van der Klugt en Maria van der Klugt.
 3. Adriana Maria Jacoba van der Klugt, ged. RK Kerk Assendelftstraat 8.9.1801; getuigen: Jacobus Kooremans en Jacoba Kooremans.
 4. Willemina Martina van der Klugt, ged. 28.2.1804 RK Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Leendert van der Klugt en Rafael Maguin.

XI-D. Leendert van der Klugt, geb. Den Haag.
Huwt (o.t.) Den Haag 23.10.1803 / tr. RK Oude Molstraat, Den Haag 6.11.1803 Jacoba Kooremans, jd van Den Hoorn. Getuigen trouw: G. van de Roe en M. Kraan.
Kinderen bekend:

 1. Clasina Maria van der Klugt, geb. en ged. 3.9.1804 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Hubert van der Klugt en Maria van der Klugt.

XI-E. Quirinus / Curinus van der Klugt, ged. 18.5.1773 RK Kerk Oude Molstraat, zoon van Henricus van der Klugt en Joanna van der Loos.
Huwt o.t. Den Haag 7.4.1805 / tr. (RK Casuaristraat) Den Haag 21.4.1805 Clasina Koreman(s), jd. geb. Den Haag. Getuigen trouw: Jacob van der Klugt en Elisabeth van Wouw.
Kinderen bekend:

 1. Joanna Jacoba van der Klugt, ged. 12.12.1805 RK Casuariestraat Den Haag; getuigen: Joanna van der Loos en Jacobus van der Klugt.
 2. Jacobus Johannes van der Klugt, geb. en ged. 23.1.1807 RK Casuariestraat Den Haag; getuigen: Jacobus Koremans en Joanna van Stappershoeff.

XI-F. Adrianus 'Arie' van der Klugt, geb. Wassenaar 1766, zoon van Maarten van der Klugt en Marijtje Kleij. Overleden Loosduinen 17.5.1833, oud 67 jaar, echtgenoot van Jannetje Olierook.
Huwt o.t. Den Haag 11.11.1792 / tr. Den Haag 25.11.1792 Jannetje Klaasdr Olierook, geb. Poeldijk. Getuigen: Jan Blommers en Hildegonda Spruit.
Kinderen bekend:

 1. Martinus van der Klugt, ged. 10.11.1793 RK Loosduinen; getuigen: Jaap van der Klucht en Lijsje van der Klucht. Zie XII-A.
 2. Joannes van der Klugt, ged. 22.1.1795 RK Loosduinen; getuigen: Jan van der Drift en Henrica Olierook
 3. Maria van der Klugt, ged. 6.1.1796 RK Kerk Loosduinen; getuigen: Jaap van der Kleij en Antje van der Kleij.
 4. Joannes van der Klugt, ged. 25.10.1798 RK Loosduinen; getuigen: Jan Olierook en Johanna Olierook
 5. Johanna Geertrui van der Klugt, ged. 31.5.1806 RK Loosduinen; getuigen: Hendrika Olijrook en Jan Olijrook (kinderen van Klaas van der Meer en Johanna Olijrook).
 6. Hendrik van der Klugt, ged. 31.5.1806 RK Loosduinen; getuigen: Hendrika Olijrook en Jan Olijrook (filiae Claes van der Meer, Johanna Olijrook).
 7. Johanna van der Klugt, ged. 24.5.1807 RK Loosduinen; getuigen: Petrus Post, Maria Olijrook, Jan Olijrook, Willemina van Rijn. Antje van der Klugt overlijdt te Loosduinen 11.7.1824, oud 17 jaar.
 8. Maria van der Klugt, ged. 24.5.1807 RK Loosduinen; getuigen: Petrus Post, Maria Olyrook, Jan Olyrook en Wilhelmina van Rijn.
 9. Kornelia van der Klugt, ged. 4.4.1811 RK Loosduinen; getuigen: Jan Olyrook en Willemina van Rhijn.

XI-G. Cornelis van der Klugt
Huwt Jean Coude (ouders zijn francois militaire)
Kinderen bekend:

 1. Jean Rene Francois van der Klugt, ged. 27.4.1797 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Rene Gardieu en Peternella Monsberg.

XI-H. Jacobus van der Klugt, ged. RK Den Haag 10.3.1769, zoon van Maarten van der Klugt en Marijtje Kleij.
Huwt (o.t.) Den Haag 20.1.1793 / tr. RK Den Haag 2.2.1793 / 3.2.1793 Elisabeth van der Klugt, uit Eslikerwoude. Trouwgetuigen: Geertruy Prues en Anna Lain�e.
Kinderen bekend:

 1. Anna Maria van der Klugt, ged. 15.1.1794 RK Kerk Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Arie van der Klugt en Jannetje Olijrook.
 2. Jacoba 'Japie'van der Klugt, ged. 12.7.1795 RK Oude Molstraat Den Haag; getuigen: Cornelis van der Klugt en Apolonia van der Peet.
 3. Gerarda van der Klugt, ged. 11.2.1798 RK Oude Mostraat Den Haag; getuigen: Cornelius van der Klugt et Lena van der Klugt.

XI-I. Jacobus van der Klugt, ged. 23.2.1772 RK Oude Molstraat,uit Den Haag, zoon van Hubertus van der Klugt en Klasina Willemsdr van Beijersbergen.
Huwt (o.t.) Den Haag 30.4.1797 / tr. (RK Assendelftstraat) Den Haag 14.5.1797 Dorothea Gordijn, jd. geb. Den Haag. Getuigen trouw: J.Gordijn, Pieter Gordijn, Johannes van Vinkesteijn, Elisabeth van Deelen.
Kinderen bekend:

 1. Clasina Cornelia van der Clugt, ged. 24.12.1797 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Hubertus van der Klugt en Cornelia van der Klugt.
 2. Joanna Pieternella van der Klugt, geb. en ged. 23.1.1799 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Pierre Gordijn en Joanna van Vinkestijn.
 3. Laurentius Wilhelmus van der Klugt, geb. en ged. 10.8.1800 RK Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Laurentius van der Klugt en Willemina Hazersloot. Zie XII-B.
 4. Hendrika Johanna van der Klugt, geb. en ged. 26.2.1802 RK Kerk Assendelftstraat Den Haag; getuigen: Joannes Gordijn et Hendrika de Weer.
 5. Willem Nicolaus Petrus van der Klugt, ged. 25.12.1804 RK Kerk Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Petrus van der Klught en Rafael Maguin.
 6. Antonia Catharina Paulina van der Klugt, ged. 18.12.1807 RK Kerk Assendelftstraat, Den Haag; getuigen: Paulus Gordijn en Catharina Scheppers. Huwt Den Haag 2.5.1838 Dani�l Hatz, 37 jaar, geboren Den Haag, zoon van Jean George Hatz en Frederiqa Ogis.

XI-I.2. Jacobus van der Klugt, ged. RK Oude Molstraat Den Haag 4.5.1778, zoon van Henricus van der Klugt en Joanna van der Loos.
Huwt o.t. Den Haag 21.4.1805 / tr. RK Loosduinen 5.5.1805 Elisabeth van Wouw, geb. Den Haag.
Kinderen:

 1. Anna van der Klugt, ged. 15.5.1808 RK Kerk Loosduinen; getuigen: Krijn van der Klugt en Klazina Kooremans. Huwt Loosduinen 2.10.1824 Joannes Wardeloo, geb. Loosduinen, 22 jaar, zoon van Joannes Wardeloo en Anna van der Klugt.

XI-J. Leonardus 'Leendert' van der Klucht/Klugt, melkslijter/winkelier. Ged. Loosduinen RK 26.12.1785, zoon van Cornelis van der Klugt en Elisabeth Alsemgeest; overleden Den Haag 19.5.1852; woont dan in Kazernestraat 127.
Huwt (1) Den Haag 13.1.1811/27.1.1811 (in RK Kerk Loosduinen) Martijntje van der Wiel, ged. Lisse 15.3.1784, dochter van Willem van der Wiell (uit Dubbeldam) en Claasje Frans van Beek; overleden v��r 1838. Getuigen trouw: Neeltje van Leeuwen en Anna de Groot.
Kinderen:

 1. Elisabeth van der Klugt, ged. 22.8.1811 RK Loosduinen; getuigen: Jan Bouman et Klasina van der Klugt. Huwt Den Haag 6.6.1838 Johannes Meeuwissen (geb. Voorburg 2.11.1811), koetsier.
  Kinderen: Maria Meeuwissen, geb. Den Haag 1839; ovl. 1894 Den Haag; huwt Den Haag 1864 Georgius Füss (geb. Mönchkröttendorf 1822; ovl. 1882 Den Haag), koetsier. (Kinderen: Petronella Füss : Den Haag 1872 - 1942 Den Haag; huwt Den Haag 1899: Godefridus van Agthoven: Den Haag 1866 - 1927 DH: zetter; kinderen: Antonius Laurentius van Agthoven: Den Haag 1908 - 1972 Goes)
 2. Willem van der Klugt, geb. 1813, verwer van beroep in 1838. Zie XII-C.
 3. Cornelis van der Klugt, geb. 1819.
 4. Klazina Angenita van der Klugt, geb. Den Haag 13.12.1820.
 5. Maria van der Klugt, geb. Den Haag 23.12.1822.
 6. Theodorus van der Klugt, geb. Den Haag 24.2.1825.
 7. Pieternella van der Klugt, geb. Den Haag 9.6.1827.

Huwt (2) Den Haag 9.5.1838 Maria Boers, alias Douc�, geboren 's-Hertogenbosch 1802, natuurlijke dochter van Anna Boers. Overleden v��r 1844.
Kinderen:

 1. Johannes Leonardus van der Klugt, overleden Den Haag 3 dec. 1842, oud 3 jaar.

Huwt (3) Den Haag 7.2.1844 Johanna van Kuringen, 56 jaar oud, geboren Zutphen, dochter van Josephus van Kuringen en Maria Rook, beiden overleden. Overleden Den Haag 27.8.1856; aangifte door stiefzoon Willem van der Klugt.

XI-K. Adrianus van der Klugt, geb. Wassenaar.
Huwt (o.t.) Den Haag 26.5.1811 / tr. (RK Casuaristraat) Den Haag 9.6.1811 Dorothea van der Voort, geb. Den Haag.
Kinderen:

 1. Christina van der Klugt, geb. en ged. 3.11.1810 RK Assendelftstraat Den Haag (erkend door vader); getuigen: Christina Vink en Franciscus van der Voort. Huwt Den Haag 1.9.1841 Jacobus Egbertus Staade, geb. Den Haag, 24 jaar oud, zoon van Jacobus Egbertus Staade en Ida Catrina Kinderknecht.
 2. Cornelia van der Klugt, geb. Wassenaar 9.4.1816.
 3. Petronella van der Klugt, geb. Wassenaar 31.1.1819.
 4. Leendert van der Klugt, geb. Wassenaar 17.1.1821; ovl. Wassenaar 18.1.1821, oud 0 jaar.
 5. Catharina van der Klugt, geb. Wassenaar 9.1.1822.
 6. Leonardus van der Klugt, geb. Wassenaar 31.1.1824. Zie XII-D.
 7. Johanna van der Klugt, geb. Wassenaar 5.3.1826; overleden 20.8.1855. De ongehuwde Johanna van der Klugt heeft een zoon Andries Nicolaas van der Klugt, geb. Den Haag 16 maart 1852 Zie VIII-E.. Zij huwt Den Haag 16 juni 1852 (de gescheiden) Andries Spruit. [gegevens R. de Koning]
 8. Geertruida van der Klugt, geb. Wassenaar 29.3.1828.
 9. Pieter van der Klugt, geb. Wassenaar 25.10.1830.

XI-L. Heribertus 'Hermanus' van der Klugt, spekslager, geb. Monster 18.12.1782, zoon van Cornelis van der Klugt en Elisabeth Alsemgeest.
Huwt (o.t.) Den Haag 21.4.1805 / tr. 5.5.1805 Petronella van Rijn, geb. Den Haag.
Kinderen bekend:

 1. Cornelius van der Klugt, geb. en ged. 8.5.1806 RK Casuaristraat Den Haag; getuigen: Cornelius van der Klugt en Elisabeth Alsemgeest.
 2. Catharina van der Klugt, ged. 4.5.1807 RK Casuariestraat Den Haag; getuigen: Joannes Olijrook, Willemina van Rijn.
 3. Wilhelmina Catharina van der Klugt, geb. en ged. 12.8.1808 RK Casuaristraat, Den Haag; getuigen: Joannes Olieroek en Wilhelmina van Rijn.
 4. Cornelius van der Klugt, geb. en ged. 13.1.1811 RK Casuaristraat Den Haag; getuigen: Petrus en Joanna van der Klugt. Zie XII-F.
 5. Elisabeth van der Klugt, geb. Den Haag 1819

XI-M. Laurens Leendertse van der Klugt, geb. Monster 20.10.1799; ged. Monster 22.10.1799, zoon van Leenderd van der Klugt en Willemina Kester. Overleden Naaldwijk 24.7.1855, oud 55 jaar.
Huwt RK Monster 24.4.1824 Joanna Oltshoorn, ged. Monster 22.3.1805, dr v Pieter Andriesz Oltshoorn en Helena Klaasdr Buis. Overleden na 1855.
Kinderen bekend:

 1. Helena Wilhelmina van der Klugt, geb. Naaldwijk 10.3.1825.
 2. Pieternella Clasina van der Klugt, geb. Naaldwijk 1.6.1826. Overleden Naaldwijk 22.9.1826.
 3. Helena van der Klugt, geb. Naaldwijk 11.7.1828. Overleden Monster 13.9.1857, oud 29 jaar. Huwt Naaldwijk 27.5.1853 Johannes van Paassen, 24 jaar, geb. Monster, zoon van Marinus Jansz van Paassen en Cornelia Wennekens. Kinderen: Cornelia Maria van Paassen (geb. Monster 20.1.1855); Laurens Leonardus van Paassen (geb. Monster 11.3.1856; ovl. Monster 20.3.1859); Marinus Adrianus van Paassen (geb. Monster 11.4.1857; ovl. Monster 25.11.1857).
 4. Anna Petronella van der Klugt, geb. Naaldwijk 10.10.1829. Overleden Monster 4.5.1856, oud 25 jaar, echtgenote van Leendert van Kampen. Huwt Leendert van Kampen. Kinderen: Johanna Maria van Kampen (geb. Monster 11.5.1851); Adrianus Cornelis van Kampen (geb. Monster 21.5.1853); Johanna Helena van Kampen (geb. Monster 16.10.1854).
 5. Leonardus Johannes van der Klugt, geb. Naaldwijk 17.2.1831. Zie XII-G.
 6. Pieter van der Klugt, geb. Naaldwijk 23.2.1833. Zie XII-H.
 7. Cornelia Maria van der Klugt, geb. Naaldwijk 8.7.1834. Huwt Naaldwijk 20.6.1857 Theodorus Aloissius van den Berg, tuinder, geb. 4.9.1832 Monster, ovl 28.10.1919 Naaldwijk, zn v Gerardus van den Berg en Agatha Enthoven.
 8. Johannes van der Klugt, geb. Naaldwijk 26.1.1836. Zie XII-I.
 9. Lourens van der Klugt, geb. Naaldwijk 18.11.1837.
 10. Johanna van der Klugt, geb. Naaldwijk 7.1.1839. Overleden Naaldwijk 5.7.1854, oud 15 jaar.
 11. Dorothea van der Klugt, geb. Naaldwijk 23.7.1840.
 12. Nicolaas van der Klugt, geb. Naaldwijk 19.11.1841. Zie XII-J.
 13. Maria van der Klugt, geb. Naaldwijk 29.3.1843; overleden Zoetermeer 10.8.1892, echtgenote van Leonardus Verhoeff. Huwt Zoetermeer 25.9.1871 Leonardus Adrianus Verhoeff, 27 jaar, zoon van Petrus Verhoeff en Wijndelina van der Knaap.
 14. Theodorus van der Klugt, geb. Naaldwijk 4.12.1844; ovl. Naaldwijk 19.8.1850, oud 5 jaar.
 15. Dorothea Maria van der Klugt, geb. Naaldwijk 5.1.1847. Huwt Naaldwijk 26.8.1871 Nicolaas Johannes Roozenburg, 20 jaar, geb. Naaldwijk, zoon van Johannes Roozenburg en Willemina Droog.

XI-N. Leonardus van der Klugt, geb. Monster 20.4.1806, zoon van Leendert Laurense van der Klugt en Willemina Kester.
Huwt Monster 7.2.1868 Adriana Schilperoord, 35 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Franciscus Schilperoord en Catharina de Bruin.
Kinderen:

 1. Leonardus Franciscus van der Klugt, geb. Monster 11.3.1869. Zie XII-K.

XI-O. Arie Louwrens van der Klucht, geb. Loosduinen 1.1.1815, zoon van Arie Louwrens van der Klucht en Johanna Jutte.
Huwt (1)Cornelia Catharina Frederica Konings.
Kinderen bekend:

 1. doodgeboren dochter te Loosduinen 16.7.1850.

XI-P. Cornelis van der Klugt.
Huwt Petronella van Schooten.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van der Klugt, geb. ca. 1825. Huwt Bloemendaal 25.8.1850 Pieter Rolvers, 28 jaar, geb. Alkemade, zoon van Hendrik Rolvers en Kornelia Arishoek.

XI-Q. Johannes van der Klugt, geboren Loosduinen 7.3.1782, zoon van Hendericus van der Klugt en Anna van der Loos. Overleden Loosduinen 30.10.1854, oud 72 jaar, echtgenoot van Cornelis van Velsen.
Huwt o.t. Den Haag 17.4.1811 / tr. Den Haag 21.4.1811 Cornelia van Velsen, jd. geb. Den Haag. Getuigen trouw: Arn.Buijs en Geertr. Duns.
Kinderen bekend:

 1. Hendricus Cornelis van der Klugt, geboren Den Haag 1823. Zie XII-L.

XII-A. Martinus van der Klugt, geb. en ged. Loosduinen 10.11.1793, zn v Adrianus van der Klugt en Jannetje Olierook. Overleden Loosduinen 20.8.1827, oud 33 jaar, echtgenoot van Maria Loohof.
Huwt Arnhem 14.3.1821 Hendrina (Maria) Loohof / Lohof, geb. 1800 te Zutphen, dr v Hendrina Loohof.
Kinderen:

 1. Hendrina van der Klugt, geb. 1820 (gewettigd bij huwelijk van ouders). Huwt Amersfoort 20.8.1851 Antonie Huijbregts, 38 jaar, geb. te Ginneken, zn v Pieter Huijbregts en Maria Adriaanssen. Kinderen (erkend): Hendrina Antonia van der Klugt (geb. Amersfoort 30.3.1847); Maria Hendrina van der Klugt (geb. Amersfoort 29.4.1851).
 2. Jannetje van der Klugt, geb. Loosduinen 3.7.1821. Overleden Loosduinen 16.9.1821, oud 11 weken.
 3. Adrianus van der Klugt, overleden Loosduinen 2.2.1823, oud 4 maanden.
 4. Theodorus Hendericus van der Klugt, geb. Loosduinen 21.10.1823.
 5. Hendrica van der Klugt, geb. Loosduinen 25.11.1824.
 6. Cornelis Marinus van der Klugt, geb. Loosduinen 21.2.1826. Overleden Loosduinen 23.4.1826, oud 9 weken.
 7. Cornelis van der Klugt, geb. Loosduinen 7.8.1827. Overleden Loosduinen 12.11.1827, oud 14 weken.

XII-A2. Martinus van der Klugt
Huwt Maria Groen
Kinderen:

 1. Johanna van der Klugt, overleden Arnhem 8.5.1820, 3 maanden oud. [genlias]

XII-B. Laurentius Wilhelmus van der Klugt, geboren Den Haag 1800, zoon van Jacobus van der Klugt en Dorothea Gordijn.
Huwt Den Haag 31.5.1826 Cornelia Wouters, geboren Den Haag 1800, dochter van Gijrit Wouters en Willemina van Hattem.

XII-C. Willem van der Klugt, geb. 1813. Overleden Den Haag 28 maart 1868. Rijtuigschilder/huisschilder [gegevens: Rob Rademakers: geneaweb]. Zoon van Leonardus van der Klugt en Martina van der Wiel.
Huwt (1) Den Haag 15.11.1837 Cornelia Olierook, geb. Den Haag 9.9.1814, dochter van Johannes Olierook en Wilhelmina van Rijn.
Kinderen:

 1. Martina Maria van der Klugt, geb. 1838. Huwt Den Haag 29.4.1863 Wilhelmus Antonius Johannes Matla, geb. 1838. Kinderen.
 2. Johannes Leonardus Wilhelmus van der Klugt, geb. 1840. Zie XIII-A.
 3. Maria Agnisa van der Klugt, geb. 1842.
 4. Catharina Wilhelmina van der Klugt, geb. 1845.
 5. Elisabeth Johanna van der Klugt, 1847.
 6. Wilhelmus Johannes van der Klugt, geb. 1849.
 7. Petronella Dorothea van der Klugt, geb. 1851.
 8. Wilhelmina Johanna Catharina van der Klugt, 1853; overleden 1855.

Huwt (2) Den Haag 5.6.1861 Gerarda Haring, geb. Wassenaar 1806, dochter van Laurens Petrus Haring en Applonia Sas.

XII-D. Leonardus van der Klugt, geb. Wassenaar 31.1.1824, zoon van Adrianus van der Klugt en Dorothea van der Voort.
Huwt Hendrik-Ido-Ambacht 31.5.1856 Johanna van der Leenden, oud 32 jaar, dochter van Martinus van der Leenden en Maria Elisabeth Kooiman.

XII-E. Andries Nicolaas van der Klugt, geb. Den Haag 16 maart 1852, zoon van (de ongehuwde) Johanna van der Klugt, dochter van Adrianus van der Klugt en Dorothea van der Voort (zie boven).
Huwt Den Haag 16.1.1889 Gesina Boer, 30 jaar oud.
Kinderen:

 1. Andries Nicolaas van der Klugt, geb. Den Haag 4.2.1896. Zie XIII-B.

XII-F. Cornelis van der Klugt, spekslager, geb. Den Haag 13.1.1811, zoon van Hubertus van der Klugt en Petronella van Rijn.
Huwt Den Haag 3.5.1832 Anna Alida Bontekoe, geb. 1811, dochter van Joannes Bontekoe, zandverkoper, en Helena Determan.
Kinderen bekend:

 1. Petronella Maria van der Klugt, geb. Den Haag 29.10.1835. Zij huwt Den Haag 19.6.1867 Frederik Gerardus Meeuwesse, geb. Den Haag 14.12.1840, zoon van Gerardus Meeuwesse en Maria Meijer (zie genealogie familie Meeuwisse).

XII-G. Leonardus Johannes van der Klugt, geb. Naaldwijk 17.2.1831, ovl. Monster 7.4.1890, zoon van Laurens Leendertse van der Klugt en Johanna Oltshoorn.
Huwt ca. 1865 Catharina Koot, geb. Berkel 29.9.1846; ovl. Naaldwijk 22.6.1903.
Kinderen bekend:

 1. Laurens Johannes van der Klugt, geb. Naaldwijk 7.4.1866. Overleden Monster 7.7.1869, oud 3 jaar.
 2. Johannes Petrus van der Klugt, geb. Naaldwijk 8.8.1867. Overleden Naaldwijk 31.3.1868, oud 8 maanden.
 3. Johannes Petrus van der Klugt, geb. Naaldwijk 6.7.1868. Overleden Naaldwijk 12.4.1894, oud 25 jaar.
 4. Johannes Maria van der Klugt, geb. Monster 12.7.1869; overleden Naaldwijk 31.12.1945, weduwe van Hendrikus Johannes van der Laar. Huwt (1) Naaldwijk 6.5.1905 Adam Anthonius Toussaint, 37 jaar, geb. Naaldwijk, zoon van Dirk Toussaint en Helena de Kok. Huwt (2) Naaldwijk 20.4.1918 Hendrikus Johannes van der Laar, 48 jaar, geb. Monster, zoon van Johannes Adrianus van der Laar en Maria Theodora van den Berg.
 5. Maria Ludovina van der Klugt, geb. Monster 9.12.1870. Overleden Bleiswijk (aangegeven Naaldwijk 29.8.1893) 25.8.1893, oud 22 jaar.
 6. Wilhelmina Maria van der Klugt, geb. Monster 23.1.1872. Huwt Naaldwijk 23.5.1896 Henricus Everhardus Vollebregt, 28 jaar, geb. Naaldwijk, zoon van Adrianus Vollebregt en Helena Verbeek.
 7. Laurentius Petrus van der Klugt, geb. Monster 2.6.1873. Zie XIII-C.
 8. Gerard Leonardus van der Klugt, geb. Monster 18.6.1874. Overleden Monster 25.12.1876, oud 2 jaar.
 9. Leonardus Johannes van der Klugt, geb. Monster 28.12.1875. Overleden Monster 9.3.1876, oud 2 maanden.
 10. Leonardus Gerardus van der Klugt, geb. Monster 21.1.1877.
 11. Gerardus Franciscus van der Klugt, geb. Monster 17.7.1878. Overleden Monster 10.5.1880, oud 21 maanden.
 12. Cornelia Catharina van der Klugt, geb. Monster 20.12.1879; overleden Monster 2.6.1946, oud 67 jaar, weduwe van Wilhelmus Johannes Koenekoop. Huwt Naaldwijk 19.9.1908 Wilhelmus Johannes Koenekoop, 29 jaar, geb. 's-Gravenzande, zoon van Wilhelmus Adrianus Koenekoop en Adriana Vollebregt.
 13. doodgeboren dochter, overleden Monster 2.10.1880.
 14. doodgeboren dochter, overleden Monster 26.9.1881.
 15. Franciscus Gerardus Willebrordus van der Klugt, geb. Monster 6.11.1882. Zie XIII-D.
 16. Gerardus Antonius van der Klugt, geb. Monster 21.3.1884. Overleden Monster 19.12.1889, oud 5 jaar.
 17. Catharina Cornelia Maria van der Klugt, geb. Monster 24.5.1885; overleden Monster 5.6.1917, oud 32 jaar, echtgenote van Nicolaas Koppert. Huwt Naaldwijk 2.5.1908 Nicolaas Koppert, 29 jaar, geb. Monster, zoon van Adrianus Koppert en Cornelia Maria Scholtes.
 18. Nicolaas Leonardus van der Klugt, geb. Monster 22.7.1886. Overleden Monster 29.7.1886, oud 6 dagen.

XII-H. Pieter van der Klugt, geb. Naaldwijk 23.2.1833, ovl. Naaldwijk 12.12.1888, zoon van Laurens Leendertsz van der Klugt en Joanna Oltshoorn.
Huwt Schipluiden 13.5.1859 Cornelia van Winden, geb. St.Maartensregt 9.7.1838, dochter van Jacob van Winden en Belina van Schie.
Kinderen:

 1. Johanna van der Klugt, geb. Hof van Delft 3.5.1860, ovl. Naaldwijk 18.4.1903, huwt Naaldwijk 26.4.1884 Johannes van der Helm, 28 jaar, geb. Hof van Delft, zoon van Pieter van der Helm en Anna Langelaan.
 2. Laurens van der Klugt, geb. Hof van Delft 1865; ovl. Naaldwijk 5.5.1929, Zie XIII-E. echtgenoot van Magdalena Petronella Arkesteijn.
 3. Willem van der Klugt, geb. Hof van Delft 1867, Zie XIII-F. huwt Naaldwijk 14.4.1894 Hendrika Kouwenhoven, 32 jaar, geb. Monster, dochter van Bartholomeus Kouwenhoven en Helena Boode.
 4. Petrus Hubertus van der Klugt, geb. Hof van Delft 28.2.1868. Zie XIII-G.
 5. Elizabeth Mathilda van der Klugt, geb. Naaldwijk 26.12.1871, huwt Naaldwijk 10.6.1893 Abram van den Berg, 25 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Antonius Adrianus van den Berg en Maria Adriana Hooijmans.
 6. Cornelia Maria Catharina van der Klugt, geb. Naaldwijk 25.3.1873, huwt (1) Naaldwijk 24.11.1894 Adrianus Martinus Borsje; huwt (2) Naaldwijk 26.10.1910 Johannes Klaver, 34 jaar, geb. Blaricum, zoon van Tijmen Klaver en Neeltje Raven.
 7. Jacobus van der Klugt, geb. Naaldwijk 27.2.1875, Zie XIII-H. huwt Naaldwijk 27.5.1899 Aplonia Cornelia Reijgersberg, 28 jaar, geb. Wateringen, dochter van Gerardus Reijgersberg en Hilletje van der Sman.
 8. Catharina van der Klugt, geb. Naaldwijk 19.3.1877; ovl. Naaldwijk 15.5.1879.

XII-I. Johannes Laurensz van der Klugt, geboren 26.1.1836 te Naaldwijk, zoon van Laurens Leendertse van der Klugt en Joanna Oltshoorn.
Huwt 's-Gravenzande 28.4.1865 Adriana van der Ende, geb. 20.3.1841 's-Gravenzande, dochter van Adrianus van der Ende en Maria van Leeuwen.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Laurentius van der Klugt, geb. Monster 5.10.1868.
 2. Maria Johanna van der Klugt, geb. Monster 22.11.1869. Huwt Naaldwijk 13.6.1896 Adrianus Johannes Vijverberg.

XII-J. Nicolaas van der Klugt, geb. Naaldwijk 19.11.1841, ovl. Monster 18.9.1879, zoon van Laurens Leendertse van der Klugt en Joanna Oltshoorn.
Huwt Johanna Jacoba van Rechte / van Rutte.
Kinderen:

 1. Johanna Helena van der Klugt, geb. Monster 11.2.1867.
 2. Simon Johannes van der Klugt, overleden Monster 29.7.1869, oud 1 maand.
 3. Laurens Johannes van der Klugt, geb. Monster 1878. Zie XIII-I.

XII-K. Leonardus Franciscus van der Klugt, geb. Monster 11.3.1869, zoon van Leonardus van der Klugt en Adriana Schilperoord.
Huwt Stompwijk 10.10.1890 Cornelia Maria Quirina Mooijman, 22 jaar, geboren Stompwijk, dochter van Casperus Johannes Mooijman en Maria Apolonia Vijverberg.

XII-L. Jacobus van der Klugt
Huwt Petronella van der Helm, geboren Nootdorp 1860. Overleden Loosduinen 14.6.1899, oud 39 jaar, geboren Nootdorp, dochter van Johannes van der Helm en Catharina van der Kraan.
Kinderen bekend:

 1. Maria Cornelia van der Klugt, geboren Monster 14.2.1886. Overleden Monster 2.7.1886, oud 4 maanden.
 2. Catharina Maria Cornelia van der Klugt, geboren Monster 26.5.1887. Huwt (1) Naaldwijk 24.5.1913 Lambertus Hendricus van Hulst, 25 jaar oud, geboren Naaldwijk, zoon van Leonardus van Hulst en Maria van der Valk. Huwt (2) Naaldwijk 20.9.1919 Cornelis Bartholomeus van der Ende, oud 41 jaar, weduwnaar van Pieternella Veldhoven, en zoon van Jacobus van der Ende en Engelberdina Tangel.
 3. Petrus Cornelis Wilhelmus van der Klugt, geboren Den Haag 1889. Zie XIII-J.

XII-M. Hendricus Cornelis van der Klugt, geboren Den Haag 1823, zoon van Johannes van der Klugt en Cornelia van Velsen. Overleden Loosduinen 14.5.1855, oud 31 jaar, echtgenoot van Jacoba Bom.
Huwt Loosduinen 11.11.1848 Jacoba Bom, 21 jaar oud, geboren Loosduinen, dochter van Floris Bom en helena van der Meer.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Cornelis van der Klugt, geboren Loosduinen 31.1.1852.
 2. doodgeboren zoon op 2.4.1854 te Loosduinen.

XIII-A. Johannes Leonardus Wilhelmus van der Klugt, geb. 1840, zoon van Willem van der Klugt en Cornelia Olierook.
Huwt (1) Den Haag 31.5.1860 Henrietta Johanna Petronella Kockx, geb. 1839; overleden 1869.
Kinderen uit (1):

 1. Gerarda Wilhelmina van der Klugt, geb. 1866; overleden 1866.
 2. Hubertus Johannes van der Klugt, geb. 1867; overleden 1870.
 3. Wilhelmus Simon Maria van der Klugt, geb. 1868; overleden 1868.

Huwt (2) Den Haag 16.2.1870 Alida Johanna van Koningsbruggen, geb. 1836; overleden 1906.
Kinderen uit (2):

 1. Wilhelmina Gerarda van der Klugt, geb. 1870; overleden 1950. Huwt Den Haag 2.9.1891 Franciscus Josephus Maria Rademaker, geb. 1869; overleden 1946. Kinderen.
 2. Hendrika Wilhelmina van der Klugt, geb. 1872.
 3. Johannes Willebrordus van der Klugt, geb. 1873.
 4. Johannes Antonius van der Klugt, geb. 1876; overleden Driebergen-Rijsenburg 15.10.1937, echtgenoot van Marigje Docter.
 5. Wilhelmina Alida van der Klugt, geb. 1878.
 6. Martina Maria vand er Klugt, geb. 1879.
 7. Johanna Alida van der Klugt, geb. 1881; overleden 1963. Huwt Den Haag 19.4.1907 Johannes Cornelis Meijs.

XIII-B. Andries Nicolaas van der Klugt, commies, geb. Den Haag 4.2.1896, zoon van Andries Nicolaas van der Klugt en Gesina Boer.
Huwt Den Haag 19.6.1929 Elisabeth Johanna Maria Lorang, departementschrijver, 23 jaar, geboren te Den Haag, dochter van Joseph Johannes Lorang en Maria Zonneveld.. [gegevens GENLIAS en R.de Koning]
Kinderen.

XIII-C. Laurentius Petrus van der Klugt, geb. Monster 2.6.1873, zoon van Leonardus Johannes van der Klugt en Catharina Koot. Overleden Naaldwijk 10.10.1844, oud 71 jaar, echtgenoot van Catharina van Leeuwen.
Huwt Naaldwijk 9.11.1901 Catharina van Leeuwen, geb. Naaldwijk, 32 jaar, dochter van Andries van Leeuwen en Ida Fokkes.
Kinderen:

 1. Leonardus Gerardus Johannes van der Klugt, geb. Naaldwijk 13.9.1902.
 2. Ida Adriana Hendrika van der Klugt, geb. Naaldwijk 10.10.1903. Huwt Naaldwijk 28.5.1930 Petrus Johannes Antonius Zuijdgeest, geb. Vrijenban, oud 43 jaar, zoon van Damianus Zuijdgeest en Margaretha van Winden.
 3. Andreas Gerardus Johannes van der Klugt, geb. Naaldwijk 7.5.1905; overleden Naaldwijk 24.8.1905, oud 3 maanden.
 4. Catharina Wilhelmina Hendrica van Leeuwen, geb. Naaldwijk 1907, huwt Naaldwijk 4.7.1929 Adrianus Arnoldus van Putten, geb. Amsterdam, oud 24 jaar, zoon van Adrianus Petrus van Putten en Gerarda Adriana Jacoba Pastoors.
 5. Johanna Maria Gerarda van der Klugt, geb. Naaldwijk 1908, huwt Naaldwijk 24.9.1931 Wilhelmus Cornelis van der Voort, geb. Monster, zoon van Adrianus Arnoldus van der Voort en Wilhelmina van der Voort.
 6. Johanna Maria Antonia van der Klugt, geb. Naaldwijk 23.7.1911; overleden Naaldwijk 11.6.1912, oud 10 maanden.

XIII-D. Franciscus Gerardus Willebrodus van der Klugt, geb. Monster 6.11.1882, zoon van Leonardus Johannes van der Klugt en Catharina Koot.
Huwt Naaldwijk 25.4.1914 Helena Adriana Vis, 19 jaar, geb. Naaldwijk, dochter van Johannes Vis en Cornelia Hazenbroek.

XIII-E. Laurens van der Klugt, geb. Hof van Delft 1865, zoon van Pieter van der Klugt en Cornelia van Winden. Overleden Naaldwijk 5.5.1929, echtgenoot van Magdalena Petronella Arkesteijn, oud 64 jaar.
Huwt Magdalena Maria Petronella Arkesteijn.
Kinderen:

 1. Margaretha Maria Magdalena van der Klugt, geb. Naaldwijk 9.3.1890. Huwt Naaldwijk 2.5.1911 Adrianus Petrus Droog, geb. Maassluis, 25 jaar, zoon van Nicolaas Droog en Dina Jacoba Treijtel.
 2. Petrus Aloijsius Laurentius Ignatius van der Klugt, geb. Naaldwijk 9.8.1891. Zie XIV-A.
 3. Maria Josephina Anna van der Klugt, geb. Naaldwijk, geb. Naaldwijk 9.12.1892; overleden Naaldwijk 1.2.1893, oud 7 weken.
 4. Anthonius Leonardus Cornelis van der Klugt, geb. Naaldwijk 22.1.1896.

XIII-F. Willem van der Klugt, geb. Hof van Delft 1867, zoon van Pieter van der Klugt en Cornelia van Winden.
Huwt Naaldwijk 14.4.1894 Hendrika Kouwenhoven, 32 jaar, geb. Monster, dochter van Bartholomeus Kouwenhoven en Helena Boode.

XIII-G. Petrus Hubertus van der Klugt, geb. Hof van Delft 28.2.1868, zoon van Pieter van der Klugt en Cornelia van Winden. Ovl. Naaldwijk 3.8.1940.
Huwt Naaldwijk 8.6.1895 Maria Ludwina Dries, geb. Schiedam 8.12.1869, ovl. 26.2.1944, dochter van Anthonie Dries en Maria Koot.
Kinderen bekend:

 1. Petrus Wilhelmus van der Klugt, geb. Naaldwijk 3.7.1896. Huwt Monster 5.11.1920 Anna Maria Magdalena van der Zeijden, 24 jaar, geb. Monster, dochter van Johannes van der Zeijden en Elisabeth Francisca van Bergenhenegouwen.
 2. Antonius Josef van der Klugt, geb. Monster 6.1.1898. Zie XIV-B.
 3. Cornelis Johannes van der Klugt, geb. Monster 28.2.1899.
 4. Gerardus Hubertus van der Klugt, geb. Monster 29.6.1900; ovl. Loosduinen 5.3.1923.
 5. Adrianus Laurentius van der Klugt, geb. Monster 1902. Huwt Monster 31.1.1929 Maria Wilhelmina Dobbe, 27 jaar, geb. Voorschoten, dochter van Adrianus Dobbe en Aplonia Pieternella Wijsman.
 6. Maria Ludwina van der Klugt, geb. Monster 1903; ovl. Monster 7.9.1903.
 7. Johannes Franciscus van der Klugt, geb. Monster 1904; ovl. Loosduinen 12.4.1918.
 8. Cornelia Johanna Huberta van der Klugt, geb. Monster 10.12.1905. [4]
 9. Ludwina Maria van der Klugt, geb. Monster 1907; ovl. Monster 25.7.1907.
 10. Wilhelmus Hendricus van der Klugt, geb. Monster 1908; ovl. Loosduinen 11.5.1909.
 11. Maria Hendrika van der Klugt, geb. Monster 18.2.1910; ovl. 6.7.1997. Huwt 2.2.1944 Franciscus Josephus Grootscholten, geb. Monster 7.3.1916, zoon van Johannes Bernardus Grootscholten en Helena Maria Zuidgeest. Kinderen. [4]
 12. Petrus Johannes van der Klugt, geb. Monster 25.5.1912; ovl. 24.12.1935. [4]
 13. Elizabeth Adriana Maria van der Klugt, geb. Loosduinen 1914; ovl. Monster 3.2.1939.

XIII-H. Jacobus van der Klugt, geb. Naaldwijk 27.2.1875, zoon van Pieter van der Klugt en Cornelia van Winden.
Huwt Naaldwijk 27.5.1899 Aplonia Cornelia Reijgersberg, 28 jaar, geb. Wateringen, dochter van Gerardus Reijgersberg en Hilletje van der Sman. Overleden Naaldwijk 29.12.1927, oud 57 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Petrus Johannes van der Klugt, geboren Naaldwijk 15.5.1901. Zie XIV-C.
 2. Gerardus Leonardus van der Klugt, geboren Monster 24.7.1902.Zie XIV-D.
 3. Cornelis Laurentius van der Klugt, geboren Monster 29.9.1903. Overleden Monster 22.6.1904, oud 9 maanden.
 4. Adrianus van der Klugt, geboren Naaldwijk 21.5.1905. Overleden 27.2.1908, oud 2 jaar.
 5. Wilhelmus Hendricus van der Klugt, geboren Naaldwijk 3.2.1907. Zie XIV-E.

XIII-I. Laurens Johannes van der Klugt, geb. Monster 1878. zoon van Nicolaas van der Klugt en Johanna Jacoba van Rutte. Overleden Monster 24.4.1945, oud 67 jaar, echtgenoot van Helena Hendrika Persoon.
Huwt Monster 20.5.1905 Helena Hendrika Persoon, geb. Monster, 21 jaar, dochter van Adrianus Persoon en Helena Maria van den Berg. Overleden Monster 7.9.1949, oud 65 jaar, weduwe van Laurens Johannes van der Klugt.
Kinderen:

 1. Adrianus Gregorius Cornelis van der Klugt, geb. Monster; overleden Monster 18.5.1911, oud 3 weken.

XIII-J. Petrus Cornelis Wilhelmus van der Klugt, geboren Den Haag 1889, zoon van Jacobus van der Klugt en Petronella van der Helm
Huwt Monster 13.8.1910 Lena Verburg, geboren Waddinxveen 1887, dochter van Adrianus Verburg en Maria Huigje Vermeulen.
Kinderen bekend:

 1. Jacobus Petrus van der Klugt, overleden Monster 19.8.1911, oud 4 maanden.

XIV-A. Petrus Aloijsius Laurentius Ignatius van der Klugt, geb. Naaldwijk 9.8.1891, zoon van Laurentius van der Klugt en Magdalena Maria Petronella Arkesteijn.
Huwt Loosduinen 28.4.1920 Klazina Geertruida van der Ark, geb. Dordrecht, oud 30 jaar, dochter van Hendrik van der Ark en Pietertje van den Berg.

XIV-B. Antonius Josef van der Klugt, geb. Monster 6.1.1898, zoon van Petrus Hubertus van der Klugt en Maria Ludwina Dries.
Huwt Monster 5.5.1923 Agatha Maria Catharina van Zijl, geb. Naaldwijk 1897, dochter van Arnoldus Cornelis van Zijl en Agatha Cornelia Maria van der Knaap.

XIV-C. Petrus Johannes van der Klugt geboren Naaldwijk 15.5.1901, zoon van Jacobus van der Klugt en Aplonia Cornelis Reijgersberg.
Huwt Den Haag 4.3.1927 Cornelia Wilhelmina van der Noll, oud 22 jaar, geboren te 's-Gravenzande, dochter van Willem van der Noll en Johanna Vreugdenhil.

XIV-D. Gerardus Leonardus van der Klugt, geboren Monster 24.7.1902, zoon van Jacobus van der Klugt en Aplonia Cornelia Reijgersberg.
Huwt Monster 16.4.1927 Lidewij Francina van Antwerpen, oud 19 jaar, geboren Monster, dochter van Martinus van Antwerpen en Petronella Sophia Dijkhuizen.

XIV-E. Wilhelmus Hendricus van der Klugt, geboren Naaldwijk 3.2.1907, zoon van Jacobus van der Klugt en Aplonia Cornelia Reijgersberg.
Huwt Monster 4.1.1930 Anna Margaretha Cornelisde Brabander, 20 jaar oud, geboren Monster, dochter van Nicolaas Wilhelmus de Brabander.


Nog na te gaan:

Gerrit Cornelis van der Klugt, geb. ca. 1690
Huwt Sijtje Cornelis Bommel, dochter van Cornelis Pietersz Bommel en Trijntje Claes Lap (gehuwd 14.1.1694 Den Hoorn, Texel)

Dirk Jansz van der Klugt
Huwt Margrieta van Gelder
Kinderen:

 1. Jeronimus van der Klugt, ged. 16.6.1715 Sommelsdijk (ZH)

Willem Jacobs van der Klucht
Huwt Ooltgensplaat 24.11.1711 Neeltje Wouters van Werkendam
Kinderen bekend:

 1. Jacobus Willemse van der Klucht, ged. 18.9.1712 Ooltgensplaat (ZH)
 2. Wouter Willemse van der Klucht 18.3.1714 Ooltgensplaat
 3. Lijsbeth Willems van der Klucht, ged. 24.11.1715 Ooltgensplaat
 4. Elisabeth Klugt, geb. 17.5.1722 Ooltgensplaat (ZH)

Gerrit Leendertse van der Klugt [zie www.familisearch.org]
Huwt Maria Jacobs van Brama
Kinderen bekend:

 1. Jacobus Gerritse van der Klugt, ged. 31.1.1775 Amersfoort

Cornelia van der Klugt [genlias]
Huwt Willem van Leeuwen
Kinderen:

 1. Crijn van Leeuwen, geb. 1783 Den Haag. Huwt Wateringen (ZH) 19.4.1812 Aplonia Raaphorst, geb. 1788 Voorschoten, dochter van Jakop Raaphorst en Cornela van Zeijl.

Hendrik van der Klugt [genlias]
Huwt Matje Kruisheer
Kinderen:

 1. Jannetje van der Klugt, geb. 1779. Huwt Uithoorn (NH) 29.11.1812 Johannes Nederhand, geb. 1780, zoon Huibert Nederhand en Clara Janse van den Berg, en weduwnaar van Antje Corse van der Smang.

Arie van der Klugt [genlias]
Huwt Johanna Vroom
Kinderen:

 1. Johanna van der Klugt, geb. 1787 Zwammerdam (ZH). Huwt Breukelen-Nijenrode (Utr.) 1.5.1814 Joannes Casparus Reisman, geb. 1780 Noordkirchen (hertogdom Munster), zoon van Joannes Henricus Reisman en Sophia Nesten.
 2. Petrus van der Klugt, geb. 1792 Zwammerdam (ZH). Huwt Nieuwkoop en Noorden 13.11.1823 Maria Buijsen, geb. 1778 's-Gravenhage, weduwe van Jacob de Wit, en dochter van Wilhelmus Buijsen en Maria Box.

Anna Catharina van der Klugt [genlias]
Huwt Joseph Charlier
Kinderen:

 1. Mechtildis Charlier, geb. Uijkhoven. Huwt Maastricht 2.8.1821 Johan Christoph Ichterhausen, geb. 1.6.1784 Leina (Saxen), zoon van Johan Ernst Ichterhausen en Johanna Sophia Klein.

Antonia van der Klugt, naaister.
Kind bekend:

 1. Sophia van der Klugt, geb. Culemborg; overleden Culemborg 1.8.1826, oud 4 maanden. [genlias]

Josina van der Klugt [genlias]
Huwt Nicolaas Pelms
Kinderen:

 1. Cornelis Pelms, geb. 1.9.1784 Haarlem. Huwt 's-Hertogenbosch 24.11.1832 Catharina van Sas, geb. 16.12.1795 's-Hertogenbosch, dochter van Joannes Josephus van Sas en Joanna de Gruijter.

Hendrik van der Klugt, overleden Alkemade 25.8.1830, oud 79 jaar (ouders niet vermeld)./
Huwt Cornelia van der Kluft/Klugt
Kinderen bekend:

 1. Bregje van der Klugt, overleden Alkemade 4.10.1835, oud 42 jaar, weduwe van Barth Staphorst.
 2. Engeltje van de Klugt, overleden Alkemade 11.12.1821, oud 26 jaar, dochter van Hendrik van der Klugt en Cornelia van der Klugt.

Leendert van der Klugt
Huwt Dirkje van der Zwet.
Kinderen:

 1. Klaas van der Klugt, overleden Alkemade 12.10.1839, oud 72 jaar, weduwnaar van Neeltje Pieters van Tol. Zie verder
 2. Geertje van der Klugt, overleden Alkemade 2.4.1853, oud 91 jaar, weduwe van Leendert van Grieken.

Klaas van der Klugt
Huwt Neeltje van Tol
Kinderen:

 1. Engeltje van der Klugt, geb. 1789; overleden Alkemade 28.11.1834, oud 45 jaar, partner van Leendert van Leeuwen.
 2. Cornelia van der Klugt, overleden Alkemade 2.8.1838, oud 46 jaar, partner van Cornelis van der Meer; eerder weduwe van Willem Hogeboom.
 3. Helena van der Klugt, geb. 1793; overleden Alkemade 24.2.1834, oud 41 jaar, partner vn Jan Loos.
 4. Mattje van der Klugt, ovl. Alkemade 6.10.1833, oud 34 jaar, partnet van Hendrik Naderman.
 5. Leendert van der Klugt, geb. 1802: Zie verder

Franciscus van der Klugt
Cornelia van Mierlo
Kinderen bekend:

 1. Marijtje van der Klugt, overleden Alphen (ZH) 6.9.1835, oud 37 jaar, echtgenote van Jan Hogeveen.

Sijmetje van der Klugt [genlias]
Huwt Jakobus Kortekaas
Kinderen:

 1. Leendert Kortekaas, geb. 1803 Wassenaar. Huwt Utrecht 2.10.1833 Arnolda Spee, geb. 1796 Thiel, dochter van Benjamin Spee en Gertruij de Bie. Zij erkennen zoon Jakobus, geb. 's-Gravenhage 19.11.1831.

Jannetje van der Klugt [genlias]
Huwt Jan Nederland
Kinderen:

 1. Maria Nederland, geb. 1805 Mijdrecht. Huwt Uithoorn (NH) 11.5.1839 Hendricus Klijn, geb. 1807 Kudelstaart, zoon van Joannes Klijn en Clasina Kijzer.

Cornelis van der Klugt
Huwt Geertruij de Wild
Kinderen bekend:

 1. Maria van der Klugt, overleden Culemborg 23.5.1815, 4 jaar oud.

Jan van der Klugt
Huwt Neeltje Post
Kinderen bekend:

 1. Sijmetje van der Klugt, overleden Leidschendam 2.4.1816, echtgenote van Willem Kortekaas.

Pieter van der Klugt [genlias]
Huwt Huberta 'Hubertje' de Roo / de Rooij.
Kinderen:

 1. Frans van der Klugt, overleden Alphen (ZH) 29.2.1820, oud 0 jaar. [genlias]
 2. Kommereijntje van der Klugt, overleden Alphen (ZH) 12.7.1824, oud 1 jaar.
 3. doodgeboren zoon, overleden Alphen 1.3.1827. [genlias]
 4. Kommerijntje van der Klugt, geb. Alphen 1829. Huwt Alphen (ZH) 6.5.1851 Henricus Johannes Vink, 25 jaar, geb. Ter Aar, zoon van Jacob Vink en Martina van der Hoorn.

Jacob van der Klugt
Huwt Trijnje Lubbersen / Bubbers
Kinderen bekend:

 1. Anna van der Klugt, geb. Zevenhoven 1780; overleden Zaandam 9.4.1836, 56 jaar oud, partner van Willen Wageman.
 2. Dirk van der Klugt, overleden Soest 2.3.1817, getrouwd geweest met Elisabeth van Zwol.

Jacobus van der Klugt
Huwt Maria Boshuizen
Kinderen bekend:

 1. Helena van der Klugt, overleden Voorburg 21.3.1827, oud 0 jaar.
 2. Helena van der Klugt, overleden Voorburg 17.2.1839, oud 4 jaar.

Aagje van der Klugt
Kind bekend:

 1. Hendrik van der Klugt, overleden Alkemade 28.10.1825, 0 jaar oud; vader niet vermeld.

Johannes van der Klugt
Huwt Wilhelmina Munster
Kinderen bekend:

 1. Bernardus Laurens van der Klugt, overleden Utrecht 13.2.1830, oud 0 jaar.

Adrianus van der Klugt, geb. Veur 1811, zoon van Laurens van der Klugt en Joanna Jutte. Overleden Wassenaar 29.5.1880, oud 69 jaar.[genlias].
Huwt Wassenaar 5.5.1843 Antje van den Barselaar, 28 jaar, geb. Wassenaar, dochter van Bart van den Barselaar en Maria van der Spek. Overleden wassenaar 22.3.1886, oud 71 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Joanna van der Klugt, geb. Wassenaar 24.11.1845. Huwt Wassenaar 15.8.1873 Theodorus Parlevliet, 31 jaar, geb. Wassenaar, zoon van Jacobus Parlevliet en Hilletje Kortekaas.
 2. Maria van der Klugt, geb. Wassenaar 6.7.1847; overleden Wassenaar 26.1.1849.
 3. Marijtje van der Klugt, geb. Wassenaar 31.10.1849. Huwt Wassenaar 5.12.1869 Joannes van Tol, 47 jaar oud, geb. Wassenaar, zoon van Joannes van Tol en Alida Smit.
 4. Catharina van der Klugt, geb. Wassenaar 14.1.1852. Overleden Wassenaar 25.5.1892, oud 40 jaar. Huwt wassenaar 2.2.1878 Jacobus van Spronsen, 24 jaar, geb. Wassenaar, zoon van Adrianus van Spronsen en Christina Jacoba Oosterveer.
 5. Arie van der Klugt, geb. Wassenaar 9.8.1853. Overleden Wassenaar 28.1.1855, oud 1 jaar.
 6. Bartholomeus van der Klugt, geb. Wassenaar 18.12.1854. Overleden Wassenaar 10.9.1855.
 7. Cornelia van der Klugt, geb. Wassenaar 19.8.1856.

Leonardus van der Klugt. Overleden Alkemade 6.10.1921, oud 83 jaar, zoon van Dirk van der Klugt en Alida Bijlermeer.
Huwt Johanna Elisabeth Schreurs. Overleden Alkemade 1.12.1917, oud 75 jaar.
Kinderen:

 1. Theodorus van der Klugt, overleden Alkemade 5.12.1863, oud 0 jaar.
 2. Theodora Alida vaan der Klugt, geb. Alkemade 1866. Huwt Petrus van der Hoorn. Overleden Alkemade 29.8.1905, oud 39 jaar.
 3. levenloos kind, overleden Alkemade 12.2.1867.
 4. Theodorus Johannes van der Klugt, overleden Alkemade 8.10.1870, oud 2 jaar.
 5. Gerarda van der Klugt, overleden Alkemade 15.10.1870, oud 1 jaar.
 6. Nicolaas van der Klugt, geb. circa 1874. Overleden Alkemade 9.6.1911, oud 37 jaar.
 7. Leonardus van der Klugt, overleden Alkemade 4.11.1877, oud 0 jaar.
 8. Johannes van der Klugt, overleden Alkemade 28.5.1879, oud 0 jaar.
 9. Johannes van der Klugt, overleden Alkemade 30.4.1884, oud 0 jaar.
 10. Theodora van der Klugt, overleden Alkemade 28.9.1884, oud 0 jaar.
 11. levenloos kind van der Klugt, overleden Alkemade 6.10.1885.

Leonardus van der Klugt
Huwt Maria Magdalena van der Hoorn. Overleden Alkemade 20.5.1947, oud 73 jaar, dochter van Cornelis van der Hoorn en Joanna van Duuren.
Kinderen:

 1. Joanna Alida Maria van der Klugt, overleden Alkemade 22.7.1914, oud 0 jaar.

Johannes van der Klugt
Huwt Clara Wilhelmina van Munster
Kinderen bekend:

 1. Margaretha Clara van der Klugt, overleden Utrecht 7.2.1838, oud 7 jaar.
 2. Gerardus van der Klugt, overleden Utrecht 31.12.1837, oud 10 maanden.

Leendert van der Klugt. Overleden Alkemade 8.4.1873, oud 71 jaar, zoon van Klaas van der Klugt en Mettje van Tol.
Huwt (1) Antje Hoogenboom.
Kinderen bekend:

 1. Klaas van der Klugt, overleden Alkemade 31.10.1835, 7 jaar oud.
 2. Willempje van der Klugt, overleden Alkemade 31.3.1831, oud 0 jaar.
 3. Neeltje van der Klugt, overleden Alkemade 6.4.1831, oud 0 jaar.

Huwt (2) circa 1833 Jannetje van Duuren.
Kinderen:

 1. Johanna van der Klugt, overleden Alkemade 20.2.1871, oud 37 jaar, echtgenote van Gerrit Turk.
 2. Nicolaas van der Klugt, overleden Alkemade 7.11.1835, 0 jaar oud.

Huwt (3) Matje Akerboom. Overleden Alkemade 21.2.1860, oud 48 jaar, dochter van Wouter Akerbooom en Jannetje Sneeuw.

Huwt (4) ca. 1862 Adriana Edelaar.
Kinderen uit (4):

 1. Matje van der Klugt, overleden Alkemade 10.8.1920, oud 57 jaar.

Bronnen:
[1] NA Den Haag
[2] GENLIAS
[3] GA Den Haag
[4] L.van Leeuwen-Grootscholten

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven