Genealogie familie Sprinkhuizen uit Rijswijk en Den Haag

Ook genoemd (van) Sprinkhuijsen, Sprinckhuijse, Sprinchuijse, Sprinchuijsen, Sprinkhuise, Sprinkhuijsee, Sprinkhuissen, Sprinkhuyzen, Sprinkhuizen, Springhuijsen, Sprenckhuijse, Sprenkhuize, Sprenkhuizen, Sprenkhuyzen, Sprenkhuijse, Sprenghuijzen, Sprankhuish, Spranckhuijse, Spranchuijsse, Spranchuijsen, Sprankhuise, Sprankhuyse, Spranchuysen, Spranchusen, Sprankhussen, Spranhuse, Spronckhuysen en zelfs Sprinchuijsenbree.

Laatst bijgewerkt op 14 december 2006.

0. Joost van Sprinkhuizen, geb. ca. 1530.

I-A. Maarten van Sprinkhuizen, geb. ca. 1555.
Huwt v��r 1584.
Kinderen verondersteld:

 1. Joost Maertensz van Sprinkhuijzen, geb. 1584. [8] Zie II-B.
 2. Pieter Maertensz van Sprinkhuijsen. [8] Zie II-C.
 3. Abraham Maertensz van Spinkhuijsen. [8]

I-B. Job Joosten van Sprinkhuizen, geb. ca. 1570.
Huwt Maertge Pauwelsdr [6]
Kinderen verondersteld:

 1. Leendert Joppen van Sprinkhuisen Zie II-D. [8]
 2. Paulus Jobpe van Sprinchuijse. Zie II-E.
 3. Joost Joppen van Spranchuijsen. Zie II-F. [6]

I-C. Thomas Spranckhuysen, geb. ca. 1560.
Kinderen verondersteld:

 1. Dyonisius Thomasz Spranckhuysen, geb. ca. 1585. Zie II-J.
 2. Pouwels Sprankhuysen. Zie II-K.

II-A. Joris van Sprinkhuijsen, geb. v��r 1585.
Huwt ca. 1610
Kinderen:

 1. Maerten Jorisz van Sprinkhuijsen. Zie III-A.

II-B. Joost Maertensz van Sprinchuysen, watermolenaar, geb. 1584. Woont op de molen van Rijswijckerhoek. Overleden na 14.6.1668.[7][8]
Huwt ca. 1610 Annitgen Thonisdr / Jorisdr
Kinderen verondersteld:

 1. Thonis Joosten van Sprinkhuijsen. Zie III-B.
 2. Cornelis Joosten van Sprinkhuijsen. Zie III-C.
 3. Adriaen Joosten van Sprinkhuijsen. Zie III-D.
 4. Job Joosten van Sprinkhuizen. Zie III-E.
 5. Pieter Joosten van Springhuijsen. Zie III-F.
 6. ? (Maerten Joosten)

II-C. Pieter Maertensz van Sprinkhuijsen, geb. v��r 1581. Wonen te Rijswijk.
Huwt ca. 1605 (mogelijk Maritge Willemsdr: zij hertrouwt Jan Huygen en daarna Adriaan Jorisz) [6]
Kinderen:

 1. Pieter Pietersz van Sprinkhuijsen. Zie III-G.
 2. Willem Pietersz van Sprinckhuijsen.
 3. Annitgen Pietersdr (van Sprinkhuijsen). Huwt Delft 20.5.1645 Adriaen Dircxsz Suijthoorn.
 4. Maertge Pieters Sprinckhuijsen. Huwt (1) 20.11.1614 Maerten Rijnen Crooneveen. Kinderen in Den Haag. [13] Huwt (2) Voorschoten 17.4.1644 Willem Willemsz van Rijn. [13]
 5. Neeltje Pieters Sprinckhuijsen. Huwt Jan Adriaensz. Wonen in Den Haag in 1634.[6]

II-D. Leendert (Jobpe?) van Sprankhuijsen, geb. 1580
Huwt
Kinderen verondersteld:

 1. Leendert Leenderts, vermeld als doopgetuige in 1641 voor kind van Huybrecht Leenderts van Sprankhuijsen. Zie III-H.
 2. Huybrecht Leendertsz van Sprinkhuijsen: zie III-I.
 3. Jan Leendertsz van Sprinkhuijsen: zie III-J.
 4. Joost Leendertsz van Sprinkhuijsen: zie III-K.
 5. Vincent Lenertsz van Sprinckhuijsen overlijdt te Monster in 1636.
 6. Michiel Lenertsz van Sprinkhuijsen overlijdt te Monster 8.7.1636.

II-E. Paulus Jobpe van Sprinchuijse; doopgetuige te Delft in 1641 voor kind van Pieter de la Grange.

II-F. Joost Joppen van Spranchuijsen.
Kinderen erondersteld:

 1. Annitge Joosten van Spranchuijsen
 2. Pieter Joosten van Spranchuijsen. Zie III-L.
 3. Maritge Joosten van Spranchuijsen
 4. Leendert Joosten van Spranchuijsen. Zie III-M.

II-G. Jacob van Sprinkhuijsen, geb. v��r 1592
Huwt ca. 1615
Kinderen:

 1. Trijntgen Jacobs van Sprinckhuysen. Huwt, als jd, Delft 25.1.1637 Hendrick Jansz Laban / Labom, jm lindewercker. Kinderen: Jan Labom (ged. Delft 17.4.1639; getuigen: Ysbrant Hendricxz, Maertje Jans Labom, Elsje Gijsbregx Blomesteijn).

II-H. Willem (van) Spranckhuijsen, geb. v��r 1600. Begraven (Oude Kerk) Delft 17.7.1703.
Kinderen verondersteld:

 1. Dirck Willemsz Spranckhuijsen, geb. ca. 1620. Doopgetuige te Delft 10.11.1658 voor kind van Willem Roomanis. Overleden te Delft 10.6.1672 (Nieuwe Kerk) Zie III-N.
 2. Maertgen Willems van Spranckhuijsen, geb. ca. 1635; overleden 5.1.1714 Delft (Nieuwe Kerk), als weduwe van Abraham van Lier; huwt Delft 14.3.1660 Abraham Willemsz van Lier. Kinderen bekend: Annetje van Lier (ged. Delft 19.12.1660; getuigen: Fredrick Joosten, Willemtje Fredricx en Maertje Fredricx); Trijntje van Lier (ged. Delft 6.11.1661; getuigen: Dirck Willemsz en Willemtje Fredrix); Willem van Lier (ged. Delft 24.12.1662; getuigen: Dirck Willemsz, Willemtje Fredricx en Maria van Lier); Fredrick van Lier (ged. Delft 14.9.1664; getuigen: Claes Jorisz, Willemtje Fredricx en Maertje Fredricx); Jacob van Lier (ged. Delft 21.1.1666); Jacobus van Lier (ged. Delft 28.8.1667; getuigen: Dirck van Spranckhuijsen, Neeltje Jacobs en Willemtje Fredrickx); Annetje van Lier (ged. Delft 46.1669; getuigen: Daniel Keret, Maertje Willems en Annetje Willems).

II-I. Andries Sprinckhuijsen, geb. ca. 1600
Huwt Kathlyn.
Kinderen:

 1. Janneken Sprinckhuijsen, ged. Bergen op Zoom 1.10.1628; getuigen: Adriaen Haen, Maijken Cornelis van der Spelden en Janneken Frans.

II-J. Dionijsius Thomasz Spranckhuijsen, geb. ca. 1585. Begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 17.8.1650. Predikant te Asperen.
Huwt Leiden 9.7.1609 Susanna Harmansdr Schuijl, wonende te Voorhout.
Kinderen (volgorde onzeker):

 1. Cornelia Spranckhuijsen. Huwt Delft 30.10.1648 Lucas Ariensz Gouda / Gout. Kinderen: Arien Gouda (ged. Delft 21.2.1651; getuigen: Arent Gouda, Abraham Spranckhuijsen, Maria Lucas en Agate Gouda); Dionisius Gouda (ged. Delft 18.8.1652; getuigen: Thomas Spranckhuijsen, Pouwels Spranckhuijsen, Cristijna Oijsel, en Susanna Spranckhuijsen).
 2. Susanna Spranckhuijsen; doopgetuige voor kind van Bastiaan Hendrikse in Rotterdam in 1639; voor kind van Cornelia te Delft in 1652.
 3. Catharina Spranckhuijsen huwt Delft 30 10.1648 Jacobus Roems / Roms / Rooms; begraven te Delft 17.9.1708, als weduwe van Jacobus Roms. Kinderen: Harmanus Rooms (ged. Delft 17.7.1650; getuigen: Lucas Arentz Gouda, Tomas Spranchuijsen, Susana Shuyl, Anna Spranchuijsen); Dionisius Roms (ged, Delft 25.6.1652; getuigen: Helena Marelants, Maria Roms, Poulus Spranckhuijsen en Abraham Spranckhuijsen); Dionisius Roms (ged. Delft 24.7.1654; getuigen: Louwris Grimbergen, Cornelia Gouda en Geertruyt Aryens); Johanna Roms (ged. Delft. 26.4.1656; getuigen: Pieter Roms, Johanna de Vechter en Susanna Schuyl); Susanna Roms (ged. Delft 11.10.1658; getuigen: Luckas Gouda, Grisella van Biese en Helna Roms); Susanna Roms (ged. Delft 9.4.1660; getuigen: Lucas Gouda, Anna Spranchuijse en Margrieta Eyckenberckt); Susanna Roms (ged. Delft 2.10.1661; getuigen: Abram Spranchuijsen en Maria Outhoren); Cornelia Roms (ged. Delft 7.8.1663; getuigen: Dijnonizius Gouda en Cornelia Spranhuse).
 4. Poulus Spranckhuijsen. Doopgetuige voor kind van Catharina in 1652. Zie III-O.
 5. Abraham Spranckhuijsen, ged. Delft 19.6.1626; getuigen: Henricus Arnoldij A. Linden, Pieter Sieren Middelhoeck en Jannitge Ariens Graswinckel. Zie III-P.
 6. Anna Spranckhuijsen, ged. Delft 11.7.1627; getuigen: Jacobus Oosterwijck, Gerrit Dircksz de Graeff, Maria Cuijl en Maria Jongelyck. Huwt (o.t. Den Haag 26.3.1651) Delft 14.4.1651 Laurens (van) Grembergen, uit Den Haag.
 7. Thomas Spranckhuijsen, doopgetuige in 1646 en voor kind van Cornelia in 1652. Zie III-Q.

II-K. Pouwels Spranchuijsen, geb. ca. 1600. Begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 1.4.1644. Is blijkbaar de broer van Dionijsius Spranckhuijsen.
Huwt Maria Cornelis.
Kinderen:

 1. Catharijna Spanckhuijsen. Begraven (Nieuwe Kerk) Delft 17.9.1708. Huwt o.t. Delft 6.4.1642 (tr. te Maessluys) Jacobus Coignard / Coenjaert, afkomstig uit Sauwre. Kinderen: Catharina Coignard (ged. Delft 24.3.1647; getuigen: Dionisius Spranchuijsen, Catarina Bourceau, Magdaleena Spranchuijsen, Robbaerts); Jacobus Coignard (ged. Delft 19.12.1649; getuigen: Poulus Spranchuijsen, Maria Jongelincx); Maria Coignard (ged. Delft 1.10.1651; getuigen: Anna Spranchuijsen en Thomas Spranckhuijsen); Anna Coignard (ged. Delft 24.9.1653; getuigen: Paulus Spranchuijsen en Maria Jongeleijns); Anna Coignard (ged. Delft 24.1.1655; getuigen: Powels Spranghuijsen, Maria Jongelings); Thomas Coenjaert (ged. Delft 25.4.1658; getuigen: Pouwels Spranckhuijsen en Maria Jongeleins).
 2. Anna Spranchuijsen, ged. Delft 8.6.1627; getuigen: Isaac Junius, Ariaentgen Lambrechts, Susanna Spranchuijsen.
 3. Magdalena Spranchuijsen, doopgetuige 1646 voor kind van Catharina en Coignard.
 4. dochter van Pouwels Spranckhuijse begraven (Nieuwe Kerk) te Delft op 23.8.1636.

III-A. Maarten Jorisse van Sprenkhuijsen, bleyker, geb. v��r 1612. Ouders onbekend. Overleden na 1662 en v��r 10.4.1666.
Huwt Delft 22.2.1637 Annitgen Pauwels van der Bie / van der Bij. Zij huwt, als wed v Maerten Jorisz van Spranckhuijsen, te Delft 10.4.1666 Jacob Willemsz Dekker (ovl. Delft 31.8.1667); zij hertrouwt opnieuw te Delft 12.11.1667 Claes Thomasz Horst (ovl. Delft 8.11.1688).
Kinderen bekend:

 1. Abram Maertens Spranchuijsen begraven te Delft op 19.11.1668.
 2. Aegchen Maertens van Sprenkhuijsen. Huwt Delft 1.7.1657 Jan Leendertsz Dijcxhouck.
 3. Joris Maertensz van Sprenhuijsen, ged. Delft 21.11.1640. Zie IV-A.
 4. Jan Maertensz (van Sprenkhuijsen), ged. Delft 8.2.1643.
 5. Lenaert Maertensz (van Sprenkhuijsen), ged. Delft 6.11.1644.
 6. Aeltje Maertens (van Sprenkhuisen), ged. Delft 28.10.1646.
 7. Pouwels Maertensz (van Sprenkhuijsen), ged. Delft 23.5.1649.
 8. Helena Maertens (van Sprenkhuijsen), ged. Delft 12.11.1651.
 9. Jan Maertensz (van Sprenkhuijsen), ged. Delft 12.10.1653.

III-B. Thonis Joosten van Sprinkhuijsen, geb. ca. 1610, zoon van Joost Maertensz van Sprinkhuijsen en Annetje Thonisdr. [8]
Huwt (1) Maartje Cornelis [8]
Huwt (2) Naaldwijk 22.12.1652 Machtelt Cornelis, weduwe van Hendrik Wouters.
Kinderen:

 1. Maertje Theunis van Spranckhuijsen huwt te Schipluiden 3.5.1665 Gillis Theunisz Crijger.
 2. Pietertje Teunis van Spronckhuijsen huwt te 's-Gravenzande 13.4.1670 Arij Willems van Molanen.
 3. Jannetge Teunisdr van Sprenkhuijsen huwt, als jd, te Delft 26.10.1675 Jan Willemsz van den Heuvel.

III-C. Cornelis Joosten van Sprinkhuijsen, geb. ca. 1610, zoon van Joost Maertensz van Sprinkhuijsen en Annetje Thonisdr. [8]
Huwt Annetje Claesdr van Rijn [8]
Kinderen: [8]

 1. Jan Cornelisz van Sprinkhuijzen
 2. Maerten Cornelisz van Sprinkhuizen
 3. Pieter Cornelisz van Sprinkhuizen
 4. ? Joris
 5. ? Jan Cornelisz Spranckhuijse: zijn kind wordt begraven (Nieuwe Kerk) te Delft op 15.5.1663.

III-D. Arie Joosten van Sprinkhuijsen , geb. in't Wout, zoon van Joost Maertensz van Sprinkhuijsen en Annetje Thonisdr. Overleden ca. 1684 in de Lier. [8]
Huwt De Lier 8.5.1638 Annetje Krijnen van Putten, geb. De Lier 15.1.1612, dr van Krijn Jorisz van der Putten en Lijdewij Jansdr. [8]
Kinderen:

 1. Krijn Arentsz Sprinkhuizen. Zie IV-B.
 2. Jan Arentsz Sprinkhuizen. Zie IV-C.
 3. Liduwie Ariens Spranckhuijsen huwt De Lier 6.7.1664 Claes Arentse Huijsman.

III-E. Job Joosten van Sprinckhuijsen, geb. ca. 1615, zoon van Joost Maertensz van Sprinchuysen (geb. 1584) en Annetje Thonisdr.
(Een Job Joosten wordt begraven te Delft op 8.12.1684).
Huwt Delft 27.11.1661 Trijntje Pietersdr van Hensbroeck; begraven te Delft op 14.1.1711, als weduwe van Job Joosten.

III-F. Pieter Joosten van Springhuijsen, geb. ca. 1610, zoon van Joost Maertensz van Sprinkhuijsen en Annetje Thonisdr.
Huwt Delft 4.8.1637 Trijntgen Willemsdr van Altena, weduwe van Cornelis Foppen.

III-G. Pieter Pieters Sprinckhuijsen, geb. v��r 1606.
Ondertr./tr.kerk (nh) Rijswijk 17.5 1631 / 3.6.1631 Willempie Pieters.
Kinderen:

 1. Pieter Pietersz van Sprinkhuijsen: zie IV-D.

III-H1. Leonorus Spranchuijsen, wonende te Langebrugge.
Huwt Leiden 8.6.1633 Marya Beecke, wonende te Falidebegijnhof te Leiden.

III-H2. Leendert Leenderts van Sprinkhuisenbree.
Kinderen verondersteld:

 1. Ariantje Leenerts van Sprinckhuijsenbree: doopgetuige te Delft 13.7.1705 voor kind van Jacob Corse van der Kedde.
 2. Barbara Leenderts van Sprinkhuijsen is doopgetuige te Rotterdam 10.6.1708 voor kind van Arnoldus van Hoght en Maria van Rhijn. Barbara Sprinkhuijse begraven (St.Janskerkhof) te Rotterdam 17.9.1712.

III-I. Huybrecht Leendertsz van Sprinkhuijsen, geb. v��r 1616. Wonen te Delft. Huijbrecht Spranckhuijsen begraven te Delft op 10.12.1650.
Huwt Maartgen Jacobs
Kinderen:

 1. Leendert Huybertsz van Spranchuijsen, ged. Delft 14.12.1641; getuigen Leendert Leenderts en Pleuntgen Dirricx. Zie IV-E.
 2. Machteld Huijbrechts van Sprenkhuijse / van Sprinckhuijsenbree, ged. Delft 14.8.1644; getuigen: Theunis Willemsz en Goeltge Ariens. Begraven te Delft 9.7.1679, als huisvrouw van Sijmon Roorijs. Doopgetuige te Delft op 9.6.1675 voor kind van Corn. Corn. van der Does en Meijnsje Bastiaans van Rooijs. Begraven als huisvrouw van Sijmon Bastiaensz Roorijs. Machtel Huybrecht van Sprinckhuijserbree huwt te (o.t. Delfshaven 22.7.1674) Delft 7.7.1674 Sijmon Bastiaense van Rorijs.
 3. Willemtge Huijbrechts (van Spenckhuijse ?), ged. Delft 3.11.1647; getuigen: Jacob Willems Blijvenburch, Heiltgen Francken en Meinsgen Maertensdr.
 4. Maria Huybrechtsz van Spranckhuijserbree. Huwt (1)(o.t. Rotterdam 5.11.1673) Delft 4.11.1673 Robbert (Robrecht) Jansz. Huwt (2) Delft 18.1.1708 Anthonij Keijmans.

III-J. Jan Leenderts van Sprinkhuijsen / Spranckhuijsen / van Spronckhuijsen, weduwnaar. Ovl. 1665. Geb. v��r 1616.
Huwt (1) NN.
Huwt (2) Delft 28.9.1641 (Rijswijk 14.10.1641) Maertge Joosten van Suijtwijck
Kinderen verondersteld:

 1. Grijetge Jans van Sprinckhuijsen huwt Delft 14.5.1678 (Schipluiden 5.6.1678) Heijndrick Pietersz van der Storm. Kinderen: Marija Storm (ged. Delft 23.11.1681; getuigen: Isaack Jansz Paradijs, Lijsbet Gerrits en Marijtie Pieters).

Huwt (3) Delft 26.5.1657 (Vlaardingen 25.5.1657) Maertgen Pieters Breghman.
Kinderen uit (3) verondersteld:

 1. kind van Jan Leenderts van Spranckhuijsen begraven te Delft op 15.5.1663.

Huwt (4) Delft 20.4.1664 Jannitgen Gijsbrechts, jd. Zij hertrouwt Delft in 17.4.1666 Willem Adams van Kerpen. Zij woont dan te Delft bij de Haagpoort.

III-K. Joost Leendertsz van Sprenkhuijsen / van Spranckhuijsen, jm geb. v��r 1611. Overleden Delft 8.7.1640.
Huwt Delft 13.4.1636 Grietie Pieters, jd. Begraven te Delft op 10.8.1692, als weduwe van Joost Spranchuijsen.
Kinderen:

 1. Willem Joosten van Sprinkhuizen. Zie IV-F.
 2. Maerten Joosten van Sprinkhuijsen. Zie IV-G.
 3. ? Jacob Joosten Sprinkhuizen. Zie IV-H.
 4. ? Job Joosten

III-L. Pieter Joosten van Spranchuijsen

III-M. Leendert Joosten van Spranchuijsen

III-N. Dirck Willemsz van Spranckhuijsen / Sprenckhuijse. Begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 10.6.1672.
Huwt Delft 17.6.1646 Neeltje Jacobs; weduwe van Dirck Sprinckhuijsen begraven (Oude Kerk) te Delft 6.3.1698.
Kinderen verondersteld:

 1. Marijtge Dircxs van Spinckhuijsen, ged. Delft 14.11.1649; getuigen: Theunis Jansz, Crijntje Jacobs en Maertje Willems. Huwt Delft 27.7.1669 Bon Reboulle. Kinderen: Susanna Reboulle (ged. Delft 20.8.1670; getuigen: Dirk Willemse Sprankhuijsen, Neeltje Jacobs en Hester Dirckx); Gloude Reboulle (ged. Delft 8.11.1671; getuigen: Dirck Willemsz, Hester Dirckx en Machtelt Louwijs).
 2. Jannetje Dircks (van Sprinkhuijsen), ged. Delft 25.9.1653; getuigen: Jan Jacobsz, Jannetje Daniels en Jannetje Cornelis.
 3. Aegje Dircks van Spranckhuijsen huwt Delft 4.11.1673 (Schipluiden 19.11.1673) Pijeter Jacobsz van Breugel.
 4. Hester Dircxs van Sprinkhuijsen huwt Delft 27.2.1677 Guiljaem Stoffels

III-O. Pouwels (Poulus) Spranckhuijsen. Doopgetuige op 19.12.1649 voor kind van Catharina Spranckhuijsen.
Gehuwd. Huisvrouw van Pouwels Spranckhuijsen begraven (Nieuwe Kerk) te Delft op 30.12.1659.
Kinderen:

 1. ? dochter van Pouwels Spranckhuijsen begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 23.8.1636.

III-P. Abraham Spranckhuijsen, jm, ged. Delft 19.6.1626, zoon van Dionisius Spranckhuijsen en Susanna Schuijl.
Huwt Delft 4.1.1651 Geertruijt Ariens Gout Aa / Gouda, jd. Begraven (Oude Kerk) te Delft 25.11.1704.
Kinderen bekend:

 1. Susanna Spranchuysen, ged. Delft 10.8.1651; getuigen: Thomas Spranchuysen, Paulus Spranchuysen, Susanna Schuyl en Cornelia Spranckhuysen.
 2. Adrijaan Spranckhuijsen, ged. Delft 16.10.1653; getuigen: Lucas Gouda, Gijsbrecht Janssen, Maria Gouda en Agata de Vileers. Wordt begraven te Delft (Oude Kerk) 11.2.1654 kind van Abraham Spranckhuijsen.
 3. Maria Sprankhuijsen, ged. Delft 21.2.1655; getuigen: Maria Lucas Gouda, Christijna Ariens Osel en Lucas Arentsz Gouda. Wordt begraven te Delft (Oude Kerk) 23.3.1655 kind van Abraham Spranckhuijsen.
 4. Maria Spranckhuijsen, ged. Delft 1.2.1656; getuigen: Maria Gouda, Christijna Osel en Lucas Gouda. Wordt begraven te Delft (Oude Kerk)

III-Q. Thomas Spranckhuijsen, dienaar van Gods Woord. Vermoedelijk de zoon van Dionisius Spranckhuijsen en Susanna Schuijl. Predikant te Leiden.
Huwt Delft 10.5.1652 Maria de Bruijn.
Kinderen verondersteld:

 1. Elias Tomasz Sprankhuise, begraven (Oude Kerk) te Delft op 16.9.1673.

IV-A. Joris Maertensz van Spranckhuijsen / Spranhuijsen, ged. Delft 21.11.1640, zoon van Maerten Jorisz van Sprenkhuijsen en Annetje Pauwels van der Bie.
Huwt Delft 3.9.1661 Sophia 'Fijtje' Jans (van der) Maes
Kinderen bekend:

 1. Margrieta van Sprenhuijsen, ged. Delft 4.6.1662; getuigen: Maerten Jorisse, Aechge Maertens.
 2. Maerten Jorisz van Spranckhuijsen, ged. Delft 26.7.1663; getuigen: Arent van der Boon, Sara Fredrickx en Dirckje Jans.
 3. Margriet Joris Spranckhuijse, ged. Delft 16.5.1666; getuigen: Jacob Willemsz, Annetje Pouwels en Maertje Jacobs.
 4. Margrieta (van) Spranchuijse (Grietje Spronghuijsje), ged. Delft 20.9.1667; getuigen: Willem Tijssen, Annetje Pauwels van der Bij, Annetje Claes; overleden Rotterdam 17.3.1722, met 4 minderjarige kinderen. Margrieta van Sprankhuijsen, uit Delft, wonende te Schiedamschedijk te Rotterdam, huwt Rotterdam 26.7.1695 Johannes Brontgeest, wonende Schiedamse dijk, overleden Rotterdam 14.9.1720, met 4 minderjarige kinderen. Kinderen: Johannis Brondgeest (ged. Rotterdam 15.1.1696; getuigen: Jannetje Willems, Jop de Horde en Jannetje Tomas; huwt Jacoba van Beuzekom; kinderen te Rotterdam); Joris Brondgeest (ged. Rotterdam 2.3.1698; getuigen: Johan van Dieren en Elijsabeth van Dieren); Sophia Brondgeest (ged. Rotterdam 6.5.1700; getuigen: Jan Struis, Neeltie Struis en Abelijntie de Licht); Martinus Brondgeest (ged. Rotterdam 29.10.1702; getuigen: Johannis Struis, Neeltie van Veen en Maria Jans); Joris Brondgeest (ged. Rotterdam 16.3.1704; getuigen: Johan Struijs en Neeltie Struijs); Margrieta Brondgeest (ged. Rotterdam 28.11.1706; getuigen: Johan Struis en Neeltie van Veen); Abraham Brondgeest (ged. Rotterdam 30.8.1709; getuigen: Johan Struis en Neeltie van Veen).
 5. ? Abraham Jorisz Sprinkhuizen. Zie V-B.

IV-B. Krijn Arijense Spranchuijsse, verm. geb. De Lier, zoon van Arie Joosten van Sprinkhuijsen en Annetie Krijn van der Putten. [8]
Huwt Pleuntge Frankdr van den Berg. [6]
Kinderen bekend:

 1. Pieter Krijns Spranchuijsse, geb. ca. 1680. Zie V-C.

IV-C. Jan Ariense Sprenchuijsse; verm. geb. De Lier, zoon van Arie Joosten van Sprinkhuijsen en Annetie Krijn van der Putten. [8] Overleden en begraven in de kerk van De Lier op 18.2.1705.
Huwt (o.t.) De Lier 11.2.1684 Anneke Ariens Ham, geb. Kethel 2.1.1659, dr v Aryen Ayensz Ham en Neeltgen Meesendr; ovl. De Lier 19.6.1718. [14]
Kinderen:

 1. Arie Jansz Sprinkhuijzen. Zie V-D.
 2. Catrina Jans Sprinkhuizen, doopgetuige voor kind van Arie in 1719; ovl. 's-Gravenzande 19.6.1753. Huwt RK Loosduinen 22.11.1716 Leendert Cornelisz Olijerhoeck, geb. 's-Gravenzande 1678; ovl. 8.7.1733.
 3. Neeltje Janse Sprankhuijsen huwt De Lier 5.2.1717 Abraham Gerrits van Leeuwen.

IV-D1. Pieter Pietersz van Sprinkhuijsen, geb. v��r 1633, zoon van Pieter Joosten en Maertge Post [6]
Huwt Voorburg 12.5.1658 Pietertje Lambrechts van Dijk
Kinderen:

 1. Gerrit Pietersz van Sprinckhuijsen, geb. ca. 1659. zie V-E.
 2. Jan Pietersz Sprinkhuizen, doopgetuige voor kind van Gerrit Pietersz Sprinkhuizen in 1686.
 3. Geertruyt van Sprinkhuizen, doopgetuige voor kind van Gerrit Sprinkhuizen.
 4. Cornelis Pietersz Sprinkhuizen, doopgetuige voor kind van Gerrit Pietersz Sprinkhuizen. Zie V-F.
 5. Arie Sprinkhuijzen, geb. Voorburgh 1661. Zie V-G.

IV-D2. Pijeter Sprinckhuijsen, schoenmaker, jm, wonende te Molenstraat (Delft)
Huwt (tr. Schipluiden 18.11.1668) Delft 20.10.1668 Dirckge Pijeters Valck, uit Wijck te Duijerstede, wonende aan Zuideinde (Delft)

IV-E. Leendert Huybertsz van Sprinckhuysen, geb. Delft 14.12.1641, zoon van Huybrecht Leendertsz van Sprinckhuijsen en Maartgen Jacobs, en wonende in de Morschpoort te Leiden..
Huwt Leiden 16.9.1666 Annetge Cornelis de Goedere.

IV-F. Willem Joosten van Sprenkhuijsen / Sprinckhuijsen, geb. v��r 1653, zoon van Joost Leendertse van Sprenkhuijsen en Grietje Pieters. Ovl. 17.7.1703 Delft
Huwt Delft 22.10.1678 Maria Pieters van der Burch / van der Burgh (scheiding op 22.1.1685 Delft)
Kinderen:

 1. Joost Willems van Sprenkhuijsen, ged. Rem. Delft 15.6.1681: zie V-H.
 2. ? Judocus Willemsz Sprenkhuijsen: doopgetuige Delft 21.10.1709.

IV-G. Marten (Joosten) Sprinkhuijse, geb. ca. 1650
Huwt ca. 1675
Kinderen verondersteld:

 1. Gerrit Maertensz Spranckhuijs. Zie V-L.
 2. Joost Martense Sprinkhuizen. Zie V-M.
 3. Pieter Martense Sprinkhuizen. Zie V-N.
 4. Cornelius Martense Sprinkhuijse. Zie V-O.
 5. Jacob Martense Sprinkhuijse: vermeld in 1721. Zie V-P.
 6. Willempje Martense Sprinkhuijse: vermeld in 1721.

IV-H. Jacob Joosten van Sprenkhuijsen, jm van Voorburgh. Jacob Sprinckhuijsen overlijdt te Den Haag op 10.2.1711.
Huwt Den Haag 25.2.1691 Maria Barents van de Boon, van Emmerich, wonende Den Haag.

IV-I. Hermen Sprankhuish, geb. ca. 1640. Ouders onbekend.
Kinderen:

 1. Maertie Hermens Sprankhuish, wonende in de Hoofdsteeg (R'dam), huwt Rotterdam 21.9.1688 Reinier Hendriks Schuer, wonend te Hoofdsteegh.

IV-J. Jan Janse van Spranckhuijse
Huwt 's-Gravenzande 23.10.1689 Aaltje Gerrits van Duijn.

V-A. Pieter Jorisz (van) Spranchuisen,
Huwt 's-Gravenzande 12.12.1682 Dirckje Ariens Valckenijs [10], weduwe van Leendert Jz van der Pol [14]
Kinderen:

 1. Wurmpje Pietersdr Spranchuisen, geb. 's-Gravenzande 5.5.1683; ovl. Zandambacht 19.7.1756. Huwt 's-Gravenzande 8.5.1710 Jan Pauwellsz Vaarlee.
 2. Ariaantje Spranchuisen, geb. 's-Gravenzande 23.5.1686, tweeling
 3. Trijntje Spranchuisen, geb. 's-Gravenzande 23.5.1686, tweeling
 4. Ariaantje Spranchuisen, geb. 's-Gravenzande 14.9.1687
 5. Anneken Spranchuisen, geb. 's-Gravenzande 23.3.1692; ovl. Kethel 15.5.1726. Huwt 's-Gravenzande (o.t. 15.10.1715) 10.11.1715 Gerrit Pietersz Korpershoek. Kind: Pieter Korpershoek(ged. 't Woudt 8.9.1711; getuige: Eumdien Pieters Sprenkhuijsen).

V-B. Abraham Joris van Sprenkhuijse.
Huwt (Geref. Loosduinen) Den Haag 5.1.1700 Philippina Isaack Valentijns weduwe.

V-C. Pieter Krijns Sprenkhuijsen, minderjarige zoon van Krijn Arijense Spranchuijsen.
Huwt De Lier (o.t.) 15.5.1701 Annetie Pieters Overschie, uit de Lier.
Kinderen:

 1. Arend Pieterse Sprinkhuijsen. Zie VI-A.
 2. Krijn Pietersz Sprenckhuijzen. Zie VI-B.
 3. Jan Pietersz Sprenkhuijzen. Zie VI-C.
 4. Petronella Pieterse Sprankhuijsen huwt (RK Loosduinen) Monster 12.5.1737 Cornelis Pieterse van Wingerden

V-D. Arie Jansz Sprinkhuijzen, geb. Wateringen ca. 1689; overleden Wateringen 4.8.1762, zoon van Jan Ariensz Sprinkhuizen en Anneken Ariens Ham. [8]
Huwt Wateringen 28.8.1718 Maartje Cornelis van der Marel; overleden Wateringen 19.9.1770; dr v Cornelis Cornelisz van der Marel en Marietje Cornelisdr Groenewegen [11]
Kinderen bekend:

 1. Anna Sprinkhuijsen, ged. Monster (RK Loosduinen) 29.8.1719; getuigen: Leendert Cornelisse Olirok en Cathrina Jans Sprinckhuisen.
 2. Cornelis Ariensz Sprinkhuizen. Zie VI-D.
 3. Pieter Ariensz Sprinkhuizen Zie VI-E.

V-E. Gerrit Pietersz van Sprenkhuijsen, geb. ca. 1659 uit Voorburgh; zoon van Pieter Pietersz Sprinkhuizen en Pieterje Lambrecht van Dijk. Gerrit Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag op 13.4.1717.
Huwt Delft / Den Haag 22.3.1682 Annetie Leenderts van der Hoeven / van der Hoeff, jd uit Rijswijk. Begraven (Oude Kerk) te Delft 13.8.1736, weduwe van Gerrit Sprankhuijsen.
Kinderen bekend:

 1. Petronella van Sprinkhuissen, geb. Nieuwe Kerk, Den Haag 12.1.1683; getuigen: Cornelis Pieterse Kolvenhoven en Hilletje Leenders Verhoeven.
 2. Leendert van Sprinkhuissen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 20.8.1684; getuigen: Henrick Bos en Elisabeth van der Hoeff.
 3. Leendert van Sprankhuisen, ged. Groote Kerk, Den Haag 9.1.1686; getuigen: Jan Pieters van Sprankhuijsen, Elisabeth Clasen van der Hoeven en Jannetje Cornelis. Leendert Sprankhuijsen overlijdt te Den Haag 3.5.1749, oud 63 jaar, ongehuwd.
 4. Leendert van Sprenckuise, ged. Groote Kerk, Den Haag 6.2.1687; getuigen: Lijsbet Claas en Jan van Sprenckhuise. Zie VI-D.
 5. Pieter Sprenkhuijzen, ged. Groote Kerk, Den Haag 21.9.1689; getuigen: Nicolaa van der Hoeven, Barbara van Kempen en Ariaantje Schouten. Zie VI-F.
 6. Nicolaas van Sprinkhuissen, ged. Groote Kerk, Den Haag 4.11.1691; getuigen: Kornelis van Sprinkhuijsen, Leuntje van Oosthoorn en Geertruyt van Sprinkhuijsen. Zie VI-G.
 7. Elizabeth van Sprinkhuissen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 3.8.1694; getuigen: Klaas van der Hoeven en Elisabeth van der Lans. Elisabeth Sprinckhuijsen huwt (1) Hoogduitse kerk) Den Haag 31.5.1716 Pieter Buyser, jm van Sluijs. Huwt (2) Den Haag 18.5.1738 Pieter Plasman, weduwnaar.
 8. Johannes Sprenkhuijsen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 18.11.1696; doopgetuigen Klaas van der Hoven en Maria Bijvelt. Johan Sprenkhuijsen overlijdt te Den Haag op 28.5.1697.
 9. ? Gerrit Sprenkhuijzen. Zie VI-H.

V-F. Cornelis Pietersz van Spranckhuijsen / Spranhuisenbree, verm. zoon van Pieter Pietersz Sprinkhuizen en Pietertje Lambrecht van Dijk.
Huwt Delft 3.11.1691 (Nootdorp 1.11.1691) Geertje Pieters / Leuntje / Teuntie Pietersdr van Oltshoorn / Oltshoren.
Kinderen verondersteld:

 1. Pieternelletje van Sprankhuijsen, ged. Nootdorp 28.9.1692; getuige: Claartje Voorstad.
 2. Pieter van Spranckhuijsen, ged. Delft 18.8.1694. Zie VI-I.
 3. Pieternelle Sprankhuisenbree, ged. Delft 22.2.1699; getuige: Geertie Thijssen Poijer
 4. Jacomijntie Sprankhusen, ged. Delft 17.12.1709; getuigen: Kornelija Bonenburgh.

V-G. Arent 'Arie' Sprenkhuijsen, uit Voorburgh, geb. ca. 1661. Arent van Sprenkhuijse overlijdt te Den Haag 11.4.1743, oud 82 jaar.
Huwt Den Haag 27.2.1695 Margrieta 'Grietje' Rietvelt, jd van Den Haag
Kinderen:

 1. Pieter Sprenkhuize, ged. Kloosterkerk, Den Haag 17.6.1695; getuigen: Gerrit Sprenkhuijze en Geertruyt Sprenkhuizen. Zie VI-J.
 2. Maria Sprenkhuijsen, ged. Kloosterkerk, Den Haag 23.2.1698; getuigen: Cornelis Rietvelt en Kornelia Rietvelt. Maria Sprenkhuijsen overlijdt te Den Haag 24.4.1772, oud 74 jaar, door inflammatie in het bloed.
 3. Petronella van Sprenkhuis, ged. Kloosterkerk, Den Haag 4.7.1700; getuigen: Kornelis Rietvelt en Gertruyt van Sprenkhuijsen. Pieternella Sprenkhuisen overlijdt te Den Haag 18.1.1758, oud 57 jaar, door hete koortsen.
 4. Kornelis Sprenkhuizen, ged. Groote Kerk, Den Haag 7.1.1703; getuigen: Kornelis en Kornelia Rietvelt. Zie VI-K.
 5. Neeltje Sprenkhuijse, ged. Groote Kerk, Den Haag 26.10.1704; getuigen: Kornelis en Kornelia Rietvelt. Neeltje Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag op 27.12.1743, oud 40 jaar; vervoerd naar Rijswijk.
 6. Margriet Sprenkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 28.11.1706; getuigen: Pieter en Neeltje Verhoorn. Margaretha Sprinkhuisen overlijdt te Den Haag 16.10.1752, oud 46 jaar.
 7. Benjamijn Sprenkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 6.2.1709; getuigen: Benjamin Rietvelt en Sara Rietvelt. Overlijdt te Den Haag 17.3.1711.
 8. Mattheus Sprinkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 30.7.1713; getuigen: Mattheus Hofland en Pietronella Hofland. Zie VI-L.
 9. Katrijna Sprenkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 19.7.1716; getuigen: Pieter en Margrieta Sprenkhuijsen. Catharina Sprinkhuijse overlijdt te Den Haag op 20.6.1719.

V-H. Joost Willems van Sprinkhuisen, ged. Rem. Delft 15.5.1681, zn v Willem Sprinkhuizen en Maria Pieters van der Burgh. Joost van Spranhuizen begraven te Delft op 22.7.1738. [zie ook kwartierstaat Abraham de Roo] Woont buiten de Ketelpoort van Delft.
Huwt Delft 22.5.1707 Jannetje van der Laan. Begraven (Oude Kerk) Delft 26.10.1750, als weduwe van Joost Sprankhuijsen.
Kinderen:

 1. Cathrijna van Sprinkhuisen, ged. Delft 24.11.1709; getuigen: Jan van der Laan, Catrijna van der Laan en Jacoba van der Laan.
 2. Jannetje Sprenkhuijsen , ged. Delft (Nieuwe Kerk) 14.6.1713; getuigen: Jan van der Laan, Lijsbeth van der Laan en Jacoba van der Laan.
 3. Johannis van Sprinkhuisen, ged. Delft 10.11.1715; getuigen: Johannis van der Laan, Annetie van der Laan en Anna van der Laan. Zie VI-N.
 4. Jacoba van Sprinkhuisen, ged. Delft 9.1.1718; getuigen: Jacoba van der Laan, Hendrick Sieremans en Elisabeth Sieremans. (Jacoba van Sprankhuisen, van Delft, huwt Rotterdam 22.7.1742 Joris Vastenouw).
 5. begraven dood kind van Joost Sprinkhuijsen, buiten de Ketelpoort, te Delft 30.9.1721.

V-I. Justus van Sprankhuizen (? = Justus Diericxe Sprenckhuijsen, vermeld te Delft als doopgetuige in 1713 voor zoon Hendrick Sprinkhuijzen: zie verder).
Kinderen bekend:

 1. Willem van Sprankhuizen, ged. Delft 1.9.1708 (gedoopt in huis); getuige: Maria Sprinkhuizen. Zie VI-M.
 2. Grietge Sprankhuizen, ged. Delft 19.5.1711; getuige: Maria Sprankhuijsen.

V-J. Henrick Sprinkhuijse, weduwnaar. Hendrik van Sprinkhuijse overlijdt te Den Haag op 25.11.1721; begraven 1e klas.
Huwt (2)(o.t.) Den Haag 11.11.1708 Geertruyt van Tetterode / Tettero, jd van alhier
Kinderen bekend:

 1. Petronella van Sprinkhuijsen, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 13.10.1710; getuigen: Josephus van Sprinkhuijsen en Gerarda van Sprinkhuijsen.
 2. Helena van Sprinkhuijsen, ged. RK Portugese Kapel, Den Haag 9.5.1712; getuigen: Theodorus Tetterode en Petronella van der Valk. Helena van Sprenkhuijsen overlijdt te Den Haag op 1 mei 1792, oud 80 jaar, ongehuwd, en begraven te Eijkenduinen..
 3. Petrus van Sprinckhuijsen, ged. RK Portugese Kapel, Den Haag 5.5.1713; getuigen: Justus Diericxe van Sprinkhuijse en Margarita Pieterse van Sprinckhuijse. Pieter van Sprenkhuijsen overlijdt te Den Haag 19.10.1765, oud 52 jaar, aan hartaanval, bij vallen in het water.
 4. Joanna Sprinkhuijsen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 14.6.1714 (1717); getuigen: Michael Mullekens en Lucia Vermeulen.
 5. Cornelius Sprinkhuijse, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 6.11.1718; getuigen: N.Mullekens en Sijke van der Valck.
 6. Cornelius van Spranckhuijsen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 9.1.1721; getuigen: Michael Mulckens en Lucia van der Valck.

V-K. Dirck Sprinkhuijsen, weduwnaar
Huwt (2) RK Oude Molstraat, Den Haag 23.1.1707 Johanna van Wouw, jd won. alhier

V-L. Gerrit Maertensz Spranckhuijs, wonende te Havenstraat-Ooost te Leiden.
Huwt (1) Pietronella Marcus
Huwt (2) Leiden 30.4.1694 Lysbet Jans, weduwe van Dirk Jans, wonende in de Havenstraat-West te Leiden.

V-M. Joost Maertens van Sprinckhuisen, geb. v��r 1675
Huwt Delft 20.11.1700 Leentje Jans van Diest.

V-N. Pieter Martense Sprinkhuijzen, blijkbaar kleinzoon van Joost Maertensz.
Pieter Maertensz van Spranckhuijsen huwt (o.t. ook te Pijnacker) Delft 3.5.1704 Teuntge Teunis Leeflangh.
Kinderen:

 1. Maria Sprinkhuijsen, ged. Schipluiden 6.3.1705; getuigen: Willemtje en Joose Maartens. Vermeld als doopgetuige in 1739. Maria Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag 1.12.1745, oud 40 jaar.
 2. Teunis Sprinkhuijzen, geb. in�t Wout (bij Delft), ged. Schipluiden 28.11.1706; getuigen: Theunis en Cors Theunisse Leeflangk. Zie VI-P.
 3. Dirkske Spinkhuijzen, ged. Schipluiden 8.2.1709; getuigen: Jacob Theunisse Leeglangk en Maghtelt Vulpse van der Voort; overleden 25.5.1735. Huwt, als jd van 't Wout, RK Oude Molstraat, Den Haag 9.10.1734 (10.10.1734 stadhuis) Arij van der Laan.
 4. Martina Sprinkhuijzen, ged. Schipluiden 28.8.1712; getuige: Annitge Dirks van der Diest.
 5. Cors Sprinkhuijzen, ged. Schipluiden 10.2.1716; getuige: Cors Theunisse Leeflanck en Machtelt Vulpse (Philipse) van der Voort. Overleden Den Haag 25 jaar oud.

V-O. Cornelius Martense Sprenkhuijsen, afkomstig uit Soetermeer.
Huwt (o.t. Pijnacker 8.11.1709) Zoetermeer 24.11.1709 Annetje Dirks van der Dienst / van Diest, afkomstig uit Pijnacker.
Kinderen bekend:

 1. Theodorus Sprenkhuijsen, ged. Monster (RK Loosduinen) 19.10.1718; getuigen: Jan Dirkse en Trijntje Pieters. Zie VI-Q.
 2. Cornelius Sprinkhuijse, ged. Monster (RK Loosduinen) 19.1.1721; getuige: Jacob Martense Sprenkhuizen; domicilium Poeldijk.

V-P. Jacob Maertensz Sprenkhuijsen, afkomstig uit Pijnacker. Overlijdt en wordt begraven te Pijnacker 23.12.1772 Jacob Sprenkhuijsen.
Huwt (1) 7.12.1713 Neeltje Huijbrechts Quack. [8]
Huwt (2) Pijnacker 23.2.1727 Arentje Leenderts Ruijgrok, jd afkomstig uit Monster. [8]
Kinderen uit (2) :

 1. kind van Jacob Sprinkhuijsen begraven te Pijnacker op 17.9.1727.
 2. kind van Jacob Sprinkhuijsen, begraven te Pijnacker 10.6.1730.
 3. ? Annetje Sprinkhuijsen, begraven te Pijnacker 29.12.1734.
 4. ? Japick Sprinkhuijsen, begraven te Pijnacker 18.2.1735.
 5. ? kind Japick Sprinhuisen begraven te Pijnacker 7.5.1735.
 6. ? kind van Japick Spenkhuijsen, begraven Pijnacker 4.8.1736.
 7. ? Japick Sprinhuijsen, begraven te Pijacker 22.7.1739
 8. ? kind van Jakob Sprinkhuijsen begraven te Pijnacker 19.7.1743
 9. ? Huijbert Sprinckhuijsen, begraven te Pijnacker 17.1.1744.

V-Q. Theodorus Sprinckhuijse / Sprinckhuijsebree. Dirk van Sprankhuijse overlijdt te Den Haag op 23.6.1725.
Huwt Catharina Hoogstraate
Kinderen bekend:

 1. Quirina Sprinckhuijsen, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 10.4.1698; getuige: Johanna Hoogstraeten. Overlijdt te Den Haag op 18.8.1766, oud 68 jaar; overleden aan teering.
 2. Petronella Sprinkhuijsebree, ged. RK Nobelstraat 20.8.1700; getuige: Adriana Hooghstraten. Pieternella Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag 19.4.1746, oud 46 jaar.
 3. Jacoba Sprinkhuijse, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 6.11.1702; doopgetuigen Johannis Hoogstraate en Alida Hoogstraate. Jacoba Sprankhuijsen, geb. te Den Haag, huwt (RK Casuaristraat) Den Haag 10.4.1728 Bernardus Warnaar, jm van Leiden. Jacoba Sprenkhuijze overlijdt te Den Haag op 6.1.1785, oud 82 jaar, aan verval van krachten, en wordt begraven in de Groote Kerk.
 4. Petrus van Spranghuijsen, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 8.2.1705; getuigen: Guillielmus van Hoogstraat en Anna Lusthof.
 5. Johanna Sprinkhuijse, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 8.10.1706; doopgetuigen Felix Dussart en Johanna Korstens. Johanna van Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag op 26.11.1772, oud 66 jaar en weduwe van Adrianus van Rossum; begraven op 1.12.1772. Johanna van Spranckhuijsen huwt (RK Casuaristraat) Den Haag 15.11.1727 Arie van Rossem.
 6. Maria van Sprankhuijse, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 15.2.1709; getuige: Maria Wasselaer. Maria Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag 25.6.1709.
 7. Jacobus Sprinkhuijse, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 2.2.1711; doopgetuigen: Jacobus Wasselaar en Jacobus Hooghstraeten.
 8. Maria Sprankhuijsen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 23.2.1714; getuige: Maria Hasselaar. Maria Sprinkhuisen overlijdt te Den Haag 9.2.1750, oud 36 jaar.
 9. Catharina Spranckhuijsen, ged. RK Casuariestraat, Den Haag 7.12.1720; getuige: Petronella van der Valk. Catharina van Spinkhuijse overlijdt te Den Haag op 13.10.1721.

V-R. Crijn van Spronckhuijsen
Huwt Helena 'Lena' den Drijver
Kinderen:

 1. Joanna van Spronkhuijsen, ged. Geref. Loosduinen 24.6.1714; getuigen: Thomas den Drijver en Ariaantje van Spronckhuijsen. Jannetje Krijnen Sprenkhuijsen, geb. Loosduinen, huwt 's-Gravenzande 20.2.1735 Klaas Jkz Verkooren, jm van Naaldwijk.
 2. Willem Sprankhuijsen, ged. Geref. Loosduinen 4.4.1717; getuigen: Willemtje Roderkerk, huisvrouw van Marcus den Drijver.
 3. Magteld Sprenckhuijsen, ged. 's-Gravenzande 22.12.1720; getuigen: Immetje Rodenkerk en Ansem Rodenkerk.
 4. Willemina Sprenckhuijsen, ged. 's-Gravenzande 26.8.1725; getuigen: Willempje Rodenkerk.
 5. Neeltje Sprenckhuijsen, ged. 's-Gravenzande 26.8.1725; getuige: Neeltje Kersbergen.

VI-A. Arend Pieterse Sprenkhuijsen, zoon van Pieter Krijns Sprinkhuijsen en Annetie Pieters Overschie
Huwt Naaldwijk 28.4.1766 Annetje Jacobsdr van der Eijk

VI-B. Krijn Pieterse Sprenkhuijsen, geboren De Lier, zoon van Pieter Krijns Sprenkhuijsen en Annetie Pieters Overschie.
Huwt Maasland (o.t. 11.4.1732) 4.5.1732 Maria Pieterse Post
Kinderen:

 1. Pieter Sprenkhuijsen, ged. Maasland 7.2.1736 Zie VII-A.
 2. Cornelia Sprenkhuijsen, ged. Maasland 19.7.1737. Huwt Naaldwijk 6.5.1764 Willem Vijverberg.
 3. Adriaan Sprenkhuijsen, ged. Maasland 29.1.1739. Zie VII-B.
 4. Maria Sprenkhuijsen, ged. Maasland 11.3.1741
 5. Jacobus Sprenkhuijsen, ged. Maasland 20.6.1742 Zie VII-C.
 6. Maria Sprenkhuijsen, ged. Maasland 12.4.1744
 7. Maria Sprenkhuijsen, ged. 18.7.1745.

VI-C2. Jan Pieterse Sprenkhuijsen; domicilium bij De Lier; geboren De Lier, zoon van Pieter Krijns Spenkhuijsen en Annetie Pieters Overschie.
Huwt (1) De Lier 4.6.1724 Klaasje Jans van Dorp. Blijft kinderloos.
Huwt (2) Maasland 9.2.1732 Maria Jobpe van Dijk
Kinderen uit (2):

 1. Petronella Sprenkhuijsen, ged. Monster (RK Loosduinen) 26.7.1732; getuigen: Arend Sprenkhuisen en Petronella Sprenkhuijsen.
 2. Jan Jansz Sprinkhuizen. Zie VII-D.

VI-D. Cornelis Ariensz Sprinkhuizen, geb. Wateringen [6]
Huwt Monster 25.5.1775 Anna Aalbrechtsdr van der Tuyn, uit Naaldwijk, weduwe van Jan Hogerwoerd.

VI-E. Pieter Ariensz Sprinkhuizen, geb. Wateringen [6]
Huwt Wateringen 1.5.1761 Jannetje Jans van Leeuwen
Kinderen:

 1. Adriana Sprenckhuijsen
 2. Antje Pieters Spreckhuijsen. Huwt 11.6.1810 Jacobus Cornelisz van der Hoeven [6]
 3. Pieter Pietersz Sprenckhuijsen. Zie VII-E.
 4. Marijtje Sprenkhuijzen. Maria Sprenkhuijsen huwt Maasland 24.5.1790 Jan Geijling.
 5. Jan Pietersz Sprenkhuijzen. Zie VII-F.
 6. Albregt Pietersz Sprenkhuizen. Zie VII-G.

VI-D. Leendert Sprenkhuijsen, ged. Den Haag 6.2.1687, zoon van Gerrit Pietersz Sprankhuijzen en Annetje Leenders van der Hoeve; begraven te Delft 22.3.1728.
Huwt (o.t.) Delft 18.9.1723 Pieternella van Lee. Zij hertrouwt Delft 29.4.1731 Andries Smit, meester.
Kinderen:

 1. Helena Sprenckhuisen, ged. Delft 18.6.1724; getuigen: Daniel van Lee en Marijtie van Lee. Armkind overleden 29.10.1724.
 2. Leendert Sprankhusen, ged. Delft 28.7.1726; getuige: Willem van Selle en Leena den Heuter.

VI-E. Leendert Sprankhuysen, wonende te Kralingen. Overleden te Kralingen 2.12.1740.
Huwt Kralingen 22.1.1729 Marytje van Troyen, weduwe van Gerrit Jans van Briel, wonende te Rotterdam.

VI-F1. Pieter Sprankhuizen, (verm ged. Den Haag 21.9.1689, zoon van Gerrit Sprinkhuizen en Annetje Leenders van der Hoeve).
Huwt (o.t. 26.12.1710) Groote Kerk, Den Haag 21.1.1711 Maria van Leeuwen
Kinderen:

 1. Gerardus Sprinkhuisen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 27.9.1711; getuigen: Leendert en Elisabeth Sprinkhuizen.
 2. Gerardus Sprinkhuizen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 1.1.1713; getuigen: Leonardus Sprinkhuisen, Elisabeth Sprinkhuisen en Maria Attevoort.
 3. Leendert Sprinkhuisen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 27.11.1714; getuigen: Leendert en Elisabeth Sprinkhuijsen.
 4. Helena Sprankhuijsen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 1.1.1716; getuigen: Leendert en Annetje Sprankhuijsen.
 5. Martijntje Sprinkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 11.8.1717; getuige: Martijntje Klaas.
 6. Gerardus Sprankhuizen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 23.6.1720; getuigen: Leendert Sprenkhuijzen, Pieter Buijsens en Annitje Sprinkhuizen.

VI-F2. Pieter Sprenkhuijsen, weduwnaar
Huwt Den Haag 7.10.1742 Wanderina Sprockhout, weduwe van Jan Ribbeling.

VI-F3. Pieter Sprinkhuijse, weduwnaar (mogelijk zoon van Dirk Sprankhuijsen en Catharina Hoogstraten)
Huwt Den Haag 27.5.1759 Maria Catharina van de Velde, weduwe van Christian Aanra; getuigen: Leonardus van der Val en Bernardus Wannaar.

VI-G. Niklaas Sprinkhuijsen, woont Vrouwjuttenland (verm. ged. Den Haag 4.11.1691, zoon van Gerrit Sprinkhuizen en Annetje Leenders van der Hoeve). Ook vermeld te Rotterdam als doopgetuige voor Leendert Spranckhuijsen.
Huwt Delft 5.12.1716/ 20.12.1716 Ariaantje van Sellen / van Zellen, woont Kromstraat, Delft, bij huwelijk. Adriana van Zellen, weduwe van Sprankhuijsen, begraven te Delft op 5.1.1781.
Kinderen:

 1. Klasijntje Sprinkhuijsen, ged. Delft 11.9.1712; getuigen: Willem Klaas, Jacomijntje Oosthoek.
 2. Leendert Sprankhuisen, ged. Delft 22.6.1716; getuige: Antie Franse Duist.
 3. Gerrit Spranckhuisen, ged. Delft 1.1.1718; getuigen: Leendert Spranckhuisen en Lijsbet Spranckhuisen.
 4. Johannes Sprinckhuisen, ged. Delft 28.2.1719; getuigen: Gijsbert van Leeuwen en Marijtie van der Linden.
 5. Leonardus Sprankhuijsen, ged. Delft 10.12.1720; getuigen: Leendert Sprankhuijsen, Lijsbet Sprankhuijsen. Armkind van Nicolaes Sprankhuijsen begraven te Delft op 25.5.1721.
 6. Leendert Sprinkhuijsen, ged. Delft 17.1.1723; getuigen: Leendert Sprinkhuijsen en Lijsbet Buijsert. Armkind van Nicolaes Sprinkhuijsen begraven (Oude Kerk) te Delft op 2.5.1723.
 7. Leendert Sprinchuijsen, ged. Delft 26.12.1725; getuigen: Leendert Sprinchuijsen en Lijsbet Buijsert. Zie VII-H.

VI-H. Gerrit Sprenkhuijsen / Sprankhuijsen (verm broer van Nicolaas Sprinkhuizen, gehuwd met Ariaantje van Sellen)
Huwt Delft 14.2.1739 Pieternella de Haas / de Haes
Kinderen:

 1. Adriana Sprankhuijzen, ged. Delft 22.3.1739; getuigen: Nicolaas Sprankhuijzen en Adriana van Zellen.
 2. Poulus Sprankhuijse, ged. Delft 10.5.1740; getuigen: Pieter van 't Wout en Pieternelletje Crispijn. Zie VII-I.
 3. Elisabeth Sprankhuijze, ged. Delft 24.9.1741; getuigen: Leenderd Sprankhuijze en Elisabeth Sprankhuijze. Baarkind van Gerrit van Sprankhuijsen begraven (Oude Kerk) te Delft op 19.3.1742
 4. Adrianus Sprankhuijse, ged. Delft 1.1.1743; getuigen: Nicolaas Sprankhuijse en Adriana van Selle.
 5. Pieternella Sprankhuijsen, ged. Delft 13.2.1744; getuigen: Nicolaas Sprankhuijsen, Adriana van Selle. Armkind van Gerrit Sprankhuijsen begraven te Delft op 12.6.1745.
 6. Nicolaas Sprankhuijzen, drieling, ged. Delft 4.3.1745; getuigen: Nicolaas Sprankhuijzen, Adriana van Sellen en Pieternella de Klerk.
 7. Gerrit Sprankhuijzen, drieling, ged. Delft 4.3.1745; getuigen: Nicolaas Sprankhuijzen, Adriana van Sellen en Pieternella de Klerk.
 8. Pieternella Sprankhuijzen, drieling, ged. Delft 4.3.1745; getuigen: Nicolaas Sprankhuijzen, Adriana van Sellen en Pieternella de Klerk.
 9. Maria Sprankhuijse, ged. Delft 10.7.1746; getuigen: Cornelis Rietvelt en Maria van Zellen.
 10. Pieternella Sprankhuijsen, ged. Delft 17.9.1747; getuigen: Nicolaas Sprankhuijsen en Adriana van Zellen. Armkind van Gerrit Sprankhuijsen begraven te Delft op 5.1.1748.
 11. Nicolaas Sprankhuijsen, ged. Delft 31.10.1748; getuigen: Nicolaas Sprankhuijsen en Adriana van Zellen. VII-J.
 12. Pieternella Sprankhuijsen, ged. Delft 5.2.1750. Armkind van Gerrit Sprenkhuijsen begraven (Oude Kerk) te Delft op 11.4.1750.
 13. Pieternella Sprankhuijsen, ged. Delft 21.2.1751; getuigen: Nicolaas Sprankhuijsen en Adriana van Sellen. Huwt Delft 2.5.1779 Nicolaas Verhagen, weduwnaar van Johanna van Bergen [10]
 14. Gerrit Sprankhuijsen, ged. Delft 7.5.1752; getuigen: Nicolaas Sprankhujse en Adriana van Selle. Armkind van Gerrit Sprankhuijsen begraven (Oude Kerk) te Delft op 23.5.1752.
 15. Gerrit Sprankhuijse, ged. Delft 31.5.1753. Armkind van Gerrit Sprankhuijsen begraven te Delft op 20.5.1753.
 16. Gerrit Sprankhuijsen, ged. Delft 12.5.1754; getuigen: Nicolaas Sprankhujsen en Adriana van Selle. Kind Gerrit Sprankhuijsen begraven (Nieuwe Kerk) te Delft op 8.6.1754.
 17. Gerrit Sprankhuijse, ged. Delft 6.4.1755; getuigen: Nicolaas Sprankhuijse en Adriana van Selle.
 18. Joannes Sprankhuise, ged. Delft 15.8.1756; getuigen: Nicolaas Sprankhuise en Adriana van Selle.

VI-I. Pieter Spranckhuijsen, verm. broer van Nicolaas Sprinckhuijsen (verm. zoon van Gerrit Sprinkuijsen en Annetje Leenderts van der Hoeve).
Huwt (o.t. Delfshaven 21.9.1710) Delft 6.9.1710 Maria de Jager.
Kinderen:

 1. Petrus Spranckhuijsen, ged. (Luthers) Rotterdam 1.6.1711; getuigen: Cornelis Spranckhuijsen en Leentje Outshooren.
 2. Leendert Sprankhuisen, ged. Delft 22.11.1716; getuige: Antie Franse Duist.

VI-J. Pieter (van) Sprinkhuijzen, jm, ged. Den Haag 17.6.1695, zoon van Arie Sprinkhuizen en Grietje Rietvelt.
Huwt Hoogduitse Kerk, Den Haag 11.5.1721 Maria Bredero, jd van Rijswijk
Kinderen:

 1. Arnoldus van Spinkhuijzen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 17.10.1724; getuigen: Arent Sprinkhuijzen en Margrieta Rietvelt. Arnoldus Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag 26.7.1742 en wordt naar Rijswijk gevoerd.

VI-K. Kornelis van Sprenkhuijsen, ged. Den Haag 7.1.1703, zoon van Arie Sprinkhuizen en Grietje Rietvelt.
Huwt Jakomina Bolyou
Kinderen:

 1. Margrieta van Sprenkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 31.1.1731; getuigen: Margrieta Rietvelt en Arent Sprenkhuisen. Margarita van Sprinckhuijsen overlijdt te Den Haag 26.5.1731, vervoerd naar Rijswijk.

VI-L. Mattheus Sprenkhuijsen, geb. Den Haag 30.7.1713, zoon van Arie Sprinkhuizen en Grietje Rietvelt, wonende in Den Haag in 1740; wonende Oostende, Rotterdam in 1748. Mattheus van Sprinkhuysen overlijdt te Kralingen op 27.2.1777.
Huwt (o.t.) Den Haag 20.10.1737 (tr. Scheveningen 3.11.1737) Johanna Elisabeth Klinkspoor, geb. en won. in Den Haag.
Kinderen:

 1. Margrita van Sprenkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 15.5.1738; getuigen: Arnoldus van Sprenkhuijsen en Margrita Rietvelt. Margaretha Spenkhuijsen overlijdt te Den Haag 9.12.1740, oud twee en een half jaar, vervoerd naar Rijswijk.
 2. Arnoldus Sprenkhuijse, ged. Groote Kerk, Den Haag 30.10.1740; getuigen: Arnoldus van Sprenkhuijse en Marrita Rietvelt.
 3. Arnoldus van Sprenkhuijsen, ged. Groote Kerk, Den Haag 3.2.1743; getuigen: Pieter van Emmenes en Wilhelmina Emans. Zie VII-K.
 4. Maria van Sprenkhuijsen, ged. Rotterdam 30.4.1748; getuige: Maria van Sprenkhuijzen. Maria Matthijsdr van Sprinkhuysen begraven te Kralingen op 9.4.1770.

VI-M1. Willem Sprenkhuijsen / Sprankhuijsen, geb. 1.9.1708 (gedoopt in huis), zoon van Joost Willemsz Sprinkhuizen en Jannetje van der Laan. Overleden Delft 1.1.1746.
Huwt Delft 3.5.1732 Maria Koes / Koets / Koers / Kors / Koerts, ged. Delft 14.8.1707, dr v Mathijs Gerrits Koes en Heijnderickje Westerbaan. Overleden Delft 20.5.1780.
Kinderen:

 1. Johanna Sprankhuijsen. ged. Delft 24.3.1733; getuige: Matijs Koers en Jannetje van der Laan. Huwt Delft 19.5.1764 Henderik Willem Mulder. Kinderen: Marijtje Mulder (ged. Delft 26.5.1765; getuige: Maria Els); Johannis Jacob Mulder (ged. Delft 26.4.1767; getuige: Johannis Borghart); Catrina Heijnderica Mulder (ged. Delft 3.3.1779; getuige: Jannetje Mulder).
 2. Mattys Sprankhuyse, ged. Delft 13.4.1734; getuigen: Mattys Koets en Henderikye Westerbaan. Armkind van Willem Sprankhuijsen begraven te Delft op 3.11.1734.
 3. Matthijs Sprenkhuijsen, ged. Delft 21.8.1735; getuigen: Gerrit Koes, Willemijntje Guers, Willemijntje Westerbaan.
 4. Willemijntje Sprankhuijse, ged. Delft 13.1.1737; getuige: Matthijs Kors en Maria Ellins. Kind van Willem Sprankhuijsen begraven te Delft op 14.8.1738.
 5. Joost Sprankhuijse, ged. Delft 5.5.1739; getuigen: Johannes Sprankhuijse en Grietje Sprankhuijse.
 6. Matthijs Sprankhuijse, ged. Delft 28.2.1741; getuigen: Matthijs Koes en Hendrikje Goris.

VI-M2. Wilhelmus Sprinckhuijsen
Huwt Joanna Franck
Kinderen:

 1. Joanna, ged. 20.7.1745 (dopeling onwettig); doopgetuige : Petronella Velthooven. (Johanna Sprinkhuijsen, oud 75 jaar, dochter van Willem Sprinkhuisen en Johanna Slee, overlijdt te Rotterdam 15.4.1826, weduwe van Emanuel Elsing).

VI-N. Jan Joosten Sprinkhuijsen [familysearch] (verm. ged. Delft 10.11.1715, zoon van Joost Willemsz Sprinkhuizen en Jannetje van der Laan.)
Huwt Maria Cornelis van de Lustvonck
Kinderen bekend:

 1. Josephus Sprinkhuijsen, ged. Nootdorp 27.8.1730.
 2. Joost Sprinkhuijsen, ged. Nootdorp 28.10.1733.
 3. Anna Sprinkhuijsen, ged. Nootdorp 1.11.1735.
 4. Lena Sprinkhuijsen, ged. Berkel 3.6.1737
 5. Joost Sprinkhuijsen, ged. Berkel 4.4.1741
 6. Martijntje Sprinkhuijsen, ged. Berkel 16.5.1742.
 7. Joost Sprinkhuijsen, ged. Berkel 13.5.1744.
 8. Anna Sprinkhuijsen, ged. Berkel 6.11.1746.

VI-O. Willem van Sprankhuijsen. Ouders onbekend.
Huwt Voorschoten 18.5.1721 Agatha Willemse van den Berg. Begraven te Delft op 20.5.1780, als weduwe van Willem van Sprankhuijsen.
Kinderen:

 1. Abraham van Sprenkhuizen, ged. Voorschoten 18.4.1723.
 2. Willem van Sprenkhuizen, ged. Voorschoten 2.7.1724.
 3. Johanna van Sprenkhuizen, ged. Voorschoten 1.6.1727.
 4. Maria van Sprenkhuizen, ged. Voorschoten, ged. 17.2.1732.
 5. ? Jan van Sprinkhuijsen. Zie VI-O.

VI-P. Antonius 'Tunis' (van) Sprinkhuijsen, geb. 28.11.1706, uit �t Wout (bij Delft), zoon van Pieter Martense van Sprankhuisen en Teuntge Teunis Leeflangh. Overleden Den Haag 18.2.1765, oud "65 jaren". Vermeld te Rotterdam op 26.5.1740 als doopgetuige (samen met Dirckie Leeflam) voor kind van Hendrick van den Bosch.
Huwt (o.t. 3.2.1737 ) Den Haag 24.4.1737 Apollonia 'Pleuntje' Claese van der Clugt / van der Klugt
Kinderen [aanvullende gegevens Pieter Sprinkhuizen]:

 1. Petrus Sprinkhuijsen, ged. Den Haag 6.3.1737; getuigen Petrus Sprenckhuijsen en Antonia Teunisse Leeflangh. Zie VII-L.
 2. Nicolaas Sprenkhuijse, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 18.3.1738; getuigen: Nicolaus en Anna Clase van der Klugt. Nicolaas Sprinkhuijsen overlijdt te Den Haag 19.8.1738.
 3. Theodorus Sprinkhuijsen, ged. 16.5.1739 RK Oude Molstraat, Den Haag; doopgetuigen: Guilielmus Schoonderwoert en Maria Sprinkhuijsen. Zie VII-M.
 4. Christianus Sprinkhuijse, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 6.10.1740; getuigen: Nicolaus en Anna van der Klught. Cors Sprenkhuijsen is overleden te Den Haag op 22.1.1767.
 5. Nicolaas Sprinkhuijse, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 7.4.1742; getuigen: Nicolaus van der Klught en Joanna van Duynste. Zie VII-N.
 6. Antonia Sprinkhuijsen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 19.7.1743; getuigen: Petrus Sprinckhuijsen en Theodora Leeflangh. Overleden Den Haag 16.1.1750, oud 6 jaren.
 7. Cornelius Sprenkhuijsen, ged. RK Oude Molstaat, Den Haag 14.3.1745; getuigen: Leonardus van der Klugt en Maria van der Klugt. Zie VII-O.
 8. Johanna Sprinckhuijse, ged. 27.5.1747 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Petrus van der Klugt en Johanna van der Klugt. Johanna Sprinkhuizen overlijdt te Loosduinen 10.9.1830, dan 87 jaar oud, weduwe van Jan van Wouw. Huwt Den Haag 5.2.1775 Jan Janse van Wouw. Kinderen: Jan van Wouw (geb. Loosduinen 1776; overlijdt Loosduinen 19.1.1839, dan 63 jaar oud, echtgenoot van Krijna van Leeuwen); Antonie van Wouw (geb. Loosduinen 1781; overlijdt te Loosduinen 8.2.1841, dan 60 jaar oud).

VI-Q. Theodorus Cornelisse Sprenkhuijsen
Huwt Veur 28.9.1738 Cornelia Huijbertse Amerlaan
Kinderen:

 1. Anna Sprenkhuijsen, ged. Veur 2.6.1739.
 2. Cornelis Sprenkhuijsen, ged. Veur 9.8.1740.
 3. Hubertus Sprenkhuijsen, ged. Veur 5.9.1743.
 4. Hubertus Sprenkhuijsen, ged. 14.10.1745.
 5. Joanna Cornelia Sprenkhuijsen, ged. Veur 14.5.1748.
 6. Cornelis Sprenkhuijsen, tweeling, ged. 28.9.1750.
 7. Joannes Sprenkhuijsen, tweeling, ged. 28.9.1950

VI-R. Cornelis Sprenkhuijsen
Huwt Veur 5.9.1745 Maria de Lange.
Kinderen:

 1. Johanna Sprenkhuijsen, ged. Veur 19.6.1746.
 2. Cornelis Sprenkhuijsen, ged. Veur 16.2.1749.
 3. Jacob Sprenkhuijsen, ged. Veur 23.9.1751.

VI-S. Abraham van Sprinkhuijzen
Huwt Voorschoten 21.4.1754 Maria Overgauw
Kinderen:

 1. Willem van Sprinkhuijzen, ged. Voorschoten 26.1.1755.
 2. Willem van Sprinkhuijzen, ged. Voorschoten, 18.7.1756.
 3. Petronella van Sprinkhuijzen, ged. Voorschoten 8.4.1759. (Petronella van Sprenghuizen overlijdt te Den Haag 23.1.1809, oud 50 jaar, aan borstziekte; ongehuwd; begraven Groote Kerk, Den Haag).
 4. Aagje van Sprinkhuijzen, ged. Voorschoten 10.5.1761.

VI-T. Joannes Pieterse Sprinckhuijsen
Huwt Maria Joppe van Dijck
Kinderen:

 1. Petronella Sprenkhuijsen, ged. Monster 26.7.1732; getuigen: Arend en Petronella Sprenkhuijsen.
 2. Joannes Sprinckhuijsen, ged. Delft 11.2.1735; getuigen; Ijsbrandus Bredervelt.

VI-U. Pieter Sprenkhuijsen, jm
Huwt Den Haag 30.3.1755 Apolonia van Dijk, weduwe van Antony Berchuijs.

VI-V. Jan Sprenkhuijsen
Huwt Maria van de Liesdonk / van de Hulsdonk
Kinderen:

 1. Lena Sprinkhuijsen, ged. Berkel 3.6.1737.
 2. Joost Sprinhuijsen, ged. Berkel 4.4.1741.
 3. Martijntje Sprinkhuijsen, ged. Berkel 16.5.1742
 4. Joost Sprinkhuijsen, ged. Berkel 13.5.1744.
 5. Anna Sprinkhuijsen, ged. Berkel 6.11.1746.

VI-W. Pieter Jacobsz Sprinkhuizen, vermoedelijk zoon van Jacob Maertensz Sprinkhuizen uit Pijnacker.
Huwt Nootdorp 23.1.1746 Geertje Gerrits Groeneweg
Kinderen bekend:

 1. Helena Sprenkhuizen, ged. Nootdorp 16.4.1748.
 2. Gerardus Sprenkhuizen, ged. Nootdorp 19.7.1749.
 3. Willemina Sprenkhuizen, ged. Nootdorp 12.10.1751.
 4. Petrus Sprenkhuizen, ged. Nootdorp 17.5.1755.

VII-A. Pieter Krijnen Sprinkhuijzen, zoon van Crijn Pieterse Sprinkhuijsen en Maria Pieterse Post. [familysearch][6]
Huwt (1) (o.t. Monster 15.4.1758; tr. te Kethel) Maasland 28.4.1765 Annetje Aalbregtse van Rijt, overleden 14.1.1761; begraven 21.1.1761 [http://home.kabelfoon.nl/~jamvdber/kwartierstaat/pg_0006.htm]
Kinderen bekend:

 1. Marijtje Pieters Sprinkhuijsen, geb. Monster 24.8.1759; ged. Monster 27.8.1759; overleden Maasland 8.5.1841. Huwt Poeldijk 2.5.1779 Hubertus Maertensz van den Ende, ged. Monster 30.9.1747. [ http://home.kabelfoon.nl/~jamvdber/kwartierstaat/pg_0006.htm]. Kinderen: Adrianus van der Ende (geb. Maasland 1791; huwt (1) Maasland 28.4.1827 Catharina Coelewijn, 31 jaar, geb. Rijswijk, dr v Theodoris Coelewijn en Maria van Leeuwen; huwt (2) Maasland 2.5.1840 Apollonia Braak, geb. Maasland 20.9.1798, 42 jaar, dr v Jan Gerrits Braak en Cornelia Klaasse Kleijweg; huwt (3) Maasland 24.9.1847 Cornelia Ruijgrok, geb. Zoetermeer 25.11.1817, 29 jaar, dr v Cornelis Ruijgrok en Gijsberta van der Post).
 2. Kaatje Pieterse Sprinkhuijsen, ged. Monster 2.1.1761. Catharina 'Trijntje' Pieters Sprinkhuijsen. Huwt Monster 20.5.1782 Johannes Krijne van der Klugt [13]

Huwt (2) Marijtje van der Spek [familysearch]
Kinderen:

 1. Pleuntje Sprinkhuijsen, ged. Monster 14.1.1774.
 2. Antonius Sprinkhuijsen, ged. Monster 27.8.1779.

Huwt (3) Monster 14.3.1788 Ariaantje Willemse van Kester, geb. Naaldwijk 4.8.1753, dr v Willem van Kester en Adriana van Veen; weduwe van Cornelis Maartensz van den Ende. [13] Overleden Loosduinen 30.9.1928, dan 75 jaar oud, dochter van Willem van Kester en Adriana van Veen. [ http://home.wanadoo.nl/frankjcs/kwastrid.htm ]
Kinderen bekend:

 1. Antonius Sprinkhuijsen, ged. Monster 27.8.1779 [familysearch]
 2. Adriana Sprinkhuijsen, ged. Monster 27.1.1789. Huwt Naaldwijk 13.5.1810 Cornelis van Leeuwen. Kinderen: Petronella van Leeuwen (geb. Monster 24.4.1812); Barbera van Leeuwen (geb. Monster 4.6.1813); Adrianus van Leeuwen (geb. Monster 18.8.1815); Pieter van Leeuwen (geb. Monster 24.1.1817); Joanna van Leeuwen (geb. Monster 28.5.1818); Leendert van Leeuwen (geb. Monster 7.4.1821); Cornelis van Leeuwen (gb. Monster 22.1.1823).
 3. Quirinus 'Krijn' Sprenkhuizen, ged. Naaldwijk 8.2.1791. Zie VIII-A.
 4. Arie Sprenkhuizen, ged. Naaldwijk 12.2.1794. Zie VIII-B.
 5. Petronella Sprenkhuizen, ged. Naaldwijk 11.9.1798.

VII-B. Adriaan Krijnen Sprinkhuijzen, ged. Maasland 29.1.1737, zoon van Krijn Pietersz Sprinkhuijsen en Maria Post
Huwt Zoeterwoude 9.5.1773 Marijtje Arisse Koot. [6]

VII-C. Jacobus Krijnen Sprenkhuijsen, ged. Maasland 20.6.1742, zoon van Krijn Pieterse Sprinkhuijsen en Maria Post.
Huwt Monster 28.4.1765 Maria van Reijt / van Rijt
Kinderen:

 1. Quirinus Sprinkhuijsen, ged. Monster 27.2.1766; getuigen: Pieter Sprinkhuijsen en Cornelia Sprinkhuijsen. VIII-C.
 2. Albertus Sprinkhuijsen, ged. Monster 16.1.1768, tweeling; getuigen: Harm Huten en Catharina Koot.
 3. Leonardus Sprinkhuijsen, ged. Monster 16.1.1768, tweeling; getuigen: Marm Huten en Catharina Koot.
 4. Magdalena Sprenckhuijsen, ged. Maasland 23.8.1770.
 5. Pieter Sprenckhuijsen, ged. Maasland 27.11.1771.
 6. Catrina Sprenckhuijsen, ged. Maasland 4.9.1774. Overleden Den Haag 12.12.1870 [6]. Huwt Naaldwijk 25.5.1800 Pieter Wennekers.
 7. Maria Sprenkhuijsen, ged. Maasland 30.1.1777.

VII-D. Johannes Janse Sprinkhuijse
Huwt RK Casuaristraat, Den Haag 4.4.1761 Elisabeth Conijnenburg.

VII-E. Pieter Pietersz Sprenckhuijsen.

VII-F. Jan Pietersz Sprenkhuijzen.

VII-G. Albregt Pietersz Sprenkhuizen.

VII-H. Leendert Sprankhuijsen, ged. Delft 26.12.1725, zoon van Niclaas Sprankhuijzen en Adriana van Sellen. Wonende St.Jacobsstraat. In 1750 wonende Haagse Veer. Overleden Rotterdam 22.8.1810; begraven Rotterdam 25.8.1810: laat na 1 meerderjarig kind.
Huwt (o.t. Delft 25.10.1749) Rotterdam 11.11.1749 Kornelia Verduijn, uit Rotterdam, wonende te Haagse Veer. Overleden Rotterdam 17.2.1795 in de Kikkersteeg; begraven Rotterdam 20.2.1795: huisvrouw van Leendert Sprankhuysen; laat 2 meerderjarige kinderen na.
Kinderen:

 1. Nicolaas Sprankhuizen, ged. Rotterdam 21.5.1750; getuige: Jacomijntje van Zelle. Overleden (Waalse Kerk) Rotterdam 18.8.1751.
 2. Coenraet Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 23.7.1751; getuige Coenraet Verduijn. Zie VIII-D.
 3. Adrieana Spranckhuijsen, ged. Rotterdam 23.12.1753; getuigen: Nicolaas Sprankhuijsen en Adrieane van Zelle.
 4. Niclaas Sprankhuis, ged. Rotterdam 31.10.1765; getuigen: Niclaas Sprankhuijs en Cornelia Verduijn. VIII-E.

VII-I. Paulus Sprinkhuijsen / Sprankhuijse / Sprankhuijsen (verm. geb. 10.5.1740, zoon van Gerrit Sprankhuijzen en Petronella de Haas). Paulus Sprankhuijzen begraven te Delft 28.9.1775.
Huwt Delft 7.5.1763 Cornelia van Roon / van Rhoon. Begraven (Oude Kerk) Delft 26.7.1799, weduwe van Paulus Sprinkhuijsen.
Kinderen:

 1. Elisabeth Sprankhuijse, ged. Delft 14.1.1768; getuige: Pieter van Wieringe, Heleena van Roon. Armkind van Paulus Sprenkhuizen begraven te Delft 10.2.1768.
 2. Wilhelmus Sprankhuisen, ged. Delft 6.2.1772; getuige: Willemina van Roon. Armkind van Paulus Sprinkhuijzen begraven te Delft 4.7.1772.

VII-J. Nicolaas 'Klaas' Sprankhuijse, geb. Den Haag 31.10.1748, zoon van Gerrit Sprankhuijzen en Petronella de Haas. Overleden Loosduinen 8.6.1826, oud 89 jaar.
Huwt (o.tr.) Delft 22.5.1773 Alida Geenhuijse / Geenhuijzen
Kinderen:

 1. Gerritje Sprankhujse, ged. Delft 5.12.1773; getuigen: Pieternelletje Sprankhuijse.
 2. Johannes Sprankhuijse, ged. Delft 5.6.1775; getuige: Grietje Bokstal.
 3. Petronella Sprankhuijzen, ged. Delft 8.12.1776; getuigen: Gerrit Sprankhuijzen en Petronella de Haas.
 4. Gerrit Sprankhuijzen, ged. Delft 4.10.1778; getuigen: Petronella de Haas en Groetje Bokstol. Armkind van Nicolaas Sprankhuijse begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 5.6.1779.

VII-K. Arnoldus van Sprinkhuisen, ged. Den Haag 3.2.1743, zoon van Mattheus Spinkhuizen en Johanna Klinkspoor. Uit Den Haag, wonende op Hooge Zeedijk te Rotterdam. Woont op Oosteinde in 1765. Overlijden Rotterdam 26.12.1814, oud 73 jaar, echtgenoot van Martijntje Jansen en eerder weduwnaar van Johanna van der Korre.
Huwt (1) Rotterdam 31.5.1763 Johanna van der Korre, uit Moordrecht, wonende te Hogen Zeedijk, Rotterdam.
Kinderen:

 1. Mattheeuwis van Sprinkhuijsen, ged. Rotterdam 13.9.1763; getuige: Elisabeth Sprinkhuijse.
 2. Kornelis van Sprenkhuijse, ged. Rotterdam 17.3.1765; getuigen: Trijntje van der Korren. Zie VIII-F.
 3. Abraham van Sprinkhuijsen, ged. Rotterdam 12.10.1766; getuigen: Cristina van der Korren. Begraven kind van Arnoldus van Sprinkhuysen te Kralingen op 13.12.1766.
 4. Matthewes van Sprinkhuise, ged. Rotterdam 13.4.1769; getuigen: Elisabeth Klinkspoor. Zie VIII-G.
 5. Pieter van Sprinkhuijse, ged. Rotterdam 22.9.1771; getuige: Neeltje van der Voort; begraven kind van Arnoldus van Sprinkhuysen te Kralingen op 13.12.1771.
 6. Alexander Sprinkhuijzen, ged. Rotterdam 19.8.1773; getuige: Elisabeth Klinspoor. VIII-H.
 7. Abram van Sprinkhuijse, ged. Rotterdam 9.3.1777; getuige: Neeltje van der Korre. VIII-I.
 8. Arent van Sprinkhuijzen, ged. Rotterdam 29.4.1781; getuigen: Elizabeth Klinkspoor en Johanna Margrieta Meerons. VIII-J.

Huwt (2) Rotterdam 29.8.1805 Martijntje Janssen, weduwe van Jan Rijke, uit Rotterdam. Overleden Rotterdam 30.10.1819, oud 80 jaar 4 maanden en 21 dagen, weduwe van Arnoldus van Sprinkhuizen.

VII-L. Petrus Theunisz (van) Sprinckhuijsen / Sprenkhuizen, ged. Den Haag 6.3.1737, zoon van Antonius Sprinckhuijsen en Apolonia van der Klugt. Overleden 8.10.1781. [gegevens Peter Sprinhuizen]
Huwt (o.t.) Haagambacht 10.2.1772 Maria Jansdr van der Spek, uit Loosduinen
Kinderen:

 1. Cornelia Sprinkhuijsen, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 10.4.1775 getuigen: Cornelis van der Spek en Anna van Veen. Overleden Den Haag 18.4.1775; begraven 21.4.1775 te Loosduinen; overleden aan de stuipen.
 2. Antonius Sprinkhuijsen, ged. Den Haag 27.8.1779; getuigen: Dirk Sprinckhuijsen en Maria van der Klugt; overleden Den Haag 19.11.1779 aan stuipen, begraven te Loosduinen.

VII-M. Theodorus 'Dirk' Sprinkhuijsen, ged. Den Haag 6.5.1739, zoon van Theunis Sprinkhuizen en Apolonia van der Klugt. Dirk Sprinkhuizen overlijdt te Loosduinen 17.1.1815, dan 78 jaar oud, echtgenoot van Willemijntje Hogerlaan.
Huwt (stadhuis) Den Haag, 's-Gravenzande, (tr. Monster 14.9.1783) 31.8.1783 Willemijntje Hogerlaan, weduwe van Jan van Leeuwen, geb. Wateringen, wonende te 's-Gravenzande.

VII-N. Nicolaus Teunisz Sprenkhuijsen, geb. Haagambacht 7.4.1742, zoon van Teunis Sprinkhuizen en Apollonia van der Klugt. Wonen Eijkenduinen.
Huwt (o.t.) (tr. RK Spaanse Kapel 4.7.1774) Den Haag 19.6.1774 Wilhelmina Boddens, geb. Haagambacht.
Kinderen:

 1. Claasje Sprenkhuis, ged. RK Assendelftstraat, Den Haag 3.6.1774; getuigen: Jean Boddens en Ariantje Boddens.
 2. Jacobus Sprenckhuijsen, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 7.8.1775; getuigen: Theodorus Sprenkhuijsen en Maria Boddens, nomine Apppolonia van der Klugt, vidua Antonii Sprinkhuijsen ex Eykenduinen. Jacobus Sprenkhuijsen overlijdt te Den Haag op 8.8.1781, oud 6 jaar, aan de stuipen; wordt begraven te Eikenduinen..
 3. Antonia Sprenkhuijsen, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 20.1.1777; getuigen: Johannes van Wouw, Joanna Sprenkhuijsen, uxor eius, ex Eijkenduinen (Den Haag). ? Antonia Sprinkhuizen huwt RK Loosduinen 10.6.1804 Willem van der Mark, uit Wassenaar. Kinderen: Nicolaas van der Mark (geb. Loosduinen 20.1.1819).
 4. Christianus Sprinkhuijse, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 17.12.1778; getuigen: Cornelius Sprinkhuijse en Maria van der Klugt, ex Loosduinen.
 5. Antonius Sprenkhuijsen, ged. RK Spaanse Kapel 29.10.1780; getuigen: Jacobus Boddens, Cunira Baerendreght, nomini Dorothea Boddens. Zie VIII-K.

VII-O. Cornelius �Cees� Sprinkhuijse, RK ged. 14.3.1745 Oude Molstraat, Den Haag, zoon van Antonius Sprinkhuijse en Apollonia Claese van der Clugt; doopgetuigen: Leonardus en Maria van der Klugt. Overleden Loosduinen 17.1.1828, dan gezegd 90 jaar oud.
Huwt (o.t.) Den Haag 17.10.1779 (tr. 30.10.1779) Maria �Mietje� Westerhoek, dochter van Christianus Westerhoek en Maria Wittelaar. Overleden Loosduinen 7.4.1817, dan gezegd 70 jaar oud.
Kinderen:

 1. Apolonia Sprenkhuizen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 30.7.1780; doopgetuigen: Dirk Sprinkhuizen en Maria Wittelaar. Begraven Eik en Duinen 13.9.1780, oud 6 weken, aan de stuipen.
 2. Cors Sprinkhuijse, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 2.11.1781; getuigen: Johannes Westerhoek en Maria Wittelaar. Zie VIII-L.
 3. Antonius Sprenkhuijsen, ged. 16.6.1784 RK Oude Molstraat, Den Haag; doopgetuigen: Dirk Sprenkhuijsen en Wilhelmina Hoogenlaan. Overleden 18.2.1794, oud 9 jaar, aan de pokken; begraven te Eikenduinen.
 4. Bernardus Sprinkhuijzen, ged. RK Loosduinen 25.4.1787; doopgetuigen: Bernardus Wittelaer en Mietje Kerkhof. Zie VIII-M.
 5. Maria Sprinkhuizen: geb. Loosduinen 7.2.1790 en ged. RK Loosduinen 8.2.1790; doopgetuigen: Klaas Sprinkhuijsen en Wilhelmina Boddes; ovl. Loosduinen 19.2.1868, dan 77 jaar oud. Huwt Loosduinen 17.5.1812 Martinus Kok: ged. Veur 3.8.1787, ovl. Loosduinen 11.1.1864. Kinderen bekend: Cornelius Wilhelmus Kok (geb.Loosduinen 13.2.1813); Antonie Cornelis Kok (geb. Loosduinen 29.7.1814); Jacobus Kok (geb. Loosduinen 10.7.1816); Martinus Kok (geb. Loosduinen 1817; huwt (1) Maria Lindt; huwt (2)'s-Heerenhoek 16.11.1848 Johanna Goedhart, 33 jaar uit Well, dr v Jan Goedhart en Johanna van der Leur); Petrus Kok (geb. Loosduinen 8.10.1820); Hillegonda Kok (geb. Loosduinen 20.12.1822); Maria Kok (geb. Loosduinen 14.8.1825); Bartolomeus Cornelis Kok (geb. Loosduinen 9.12.1827); Appollonia Kok (geb. Loosduinen 11.10.1830); Adrianus Wilhelmus Kok (geb.Loosduinen 28.11.1834).
 6. Apolonia Sprinkhuijzen, ged. RK Loosduinen 16.11.1793; doopgetuigen: Jan van Wouw en Jannetje Sprinkhuijzen. Overleden 15.8.1795 aan de tering, oud anderhalf jaar.

VII-P1. Jan van Sprinkhuijsen
Huwt Delft 13.4.1754 Neeltje van der Gaag
Kinderen:

 1. Aagije van Sprenkhuijsen, ged. Delft 26.1.1755; getuige: Marijtje van Sprenkhuijsen.
 2. Elisabeth Sprenkhuijsen, ged. Delft 16.9.1756; getuige Trijntje van der Klauw.
 3. Willemina van Sprinkhuijsen, ged. Delft 9.2.1758; getuige: Aagje van den Berg.
 4. Cornelia Sprinhuise, ged. Delft 28.6.1759; getuige: Aaltje van der Klauw.
 5. Willem Sprinkhuijse, ged. Delft 16.7.1761; getuige: Maria Sprinkhuijse. Armkind van Jan Sprinkhuijser begraven te Delft 22.8.1761.

VII-P2. Jan Sprinkhuijsen.
Heeft zusters Willemina Sprenkhuijse, gehuwd met Abraham Steenevelt; Catrina Sprenkhuijse, gehuwd met Arent Verhagen; Elisabeth Sprenkhuijse.
Huwt Delft 26.10.1766 Pieternella Steenevelt, geb. Pijnakker 13.12.1744 [http://www.geocities.com/jwdupon/WC03/WC03_316.htm]
Kinderen:

 1. Jacobus Spranckhuijsen, ged. Delft 16.8.1767; getuige: Catriena van der Leelij. Zie VIII-N.
 2. Elieseebeth Sprinckhuijsee, ged. Delft 10.9.1769; getuige: Alleedaa van der Klaaw.
 3. Katrijna Sprenkhuijse, ged. Delft 27.1.1771; getuige: Katrijna van der Lelij.
 4. Anna Sprinkhuijse, ged. Delft 1.5.1774; getuige: Katriena van der Lelij.
 5. Willem Sprinkhuijsen, ged. Delft 14.10.1777; getuige: Willemina Steenevelt. Zie VIII-O.

VII-Q. Pieter Sprinkhuizen / Sprenkhuizen [familysearch], ovl. Wateringen 6.10.1781, zoon van Arie Jansz Sprinkhuizen en Maaretje Cornelisdr van der Marel. [10]
Huwt Wateringen 1.5.1761 Jannetje / Maria van Leeuwen [10]
Kinderen:

 1. Adriana Sprinkhuijsen, ged. Wateringen 20.11.1765.
 2. Johanna Sprinkhuijzen, overleden Wateringen 14.3.1825, oud 52 jaar, echtgenote van Jacob van der Hoeven. Anna Pieters Sprenkhuijsen huwt Wateringen 25.5.1810 Jacob Cornelisz van der Hoeven Sr.
 3. Petrus Sprinkhuijsen, ged. Wateringen 8.9.1774.
 4. Aalbregt Sprenkhuizen, geb. Wateringen ca. 1776. Zie VIII-P.

VII-R1. Pieter Sprenkhuijsen
Huwt Nootdorp 26.2.1764 Neeltje de Bruijn
Kinderen:

 1. Geertruij Sprenkhuijsen, tweeling, ged. Nootdorp 3.1.1765.
 2. Neeltje Sprenkhuijsen, tweeling, ged. Nootdorp 3.1.1765. Huwt (als dochter van Pieter Sprenkhuisen en Neeltje de Heer!), dan 61 jaar oud, Berkel en Rodenrijs 22.9.1826 Jacobus van Soest, 62 jaar, geb. Pijnacker, zoon van Hendrik van Soest en Cornelia Hogervorst.
 3. Jacobus Sprenkhuijsen, ged. Nootdorp 1.7.1766.

VII-R2. Pieter Sprenkhuizen
Huwt Nootdorp 30.4.1769 Kaatje de Heer.
Kinderen:

 1. Cornelis Sprenkhuijse, ged. Nootdorp 6.8.1769.
 2. Geertje Sprenkhuizen, ged. Nootdorp 25.8.1771. Huwt Berkel 14.11.1802 Jan Schijf.
 3. Getreu Sprenkhijse, ged. Nootdorp 19.9.1772.

VII-R3. Pieter Sprinkhuijzen
Huwt (o.tr) Delft 5.2.1774 Catharina van der Zee, weduwe van Jacobus van Etten. (Scheiding te Delft 14.7.1794).

VII-S. Jacobus Sprenkhuijsen, uit Den Leidschendam. Woont op de Hoogstraat. Begraven Rotterdam 17.4.1779, man van Elisabeth van der Linen. Laat 1 minderjarig kind achter.
Huwt Rotterdam 8.2.1778 Elisabeth 'Lijsje' van der Linden, uit Rotterdam
Kinderen:

 1. Cornelis Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 16.2.1779; getuigen: Cornelis Sprankhuijsen en Maria de Langen.

VII-T. Arij Jansz van Sprinkhuijzen
Huwt Aagie van Rijn
Kinderen bekend:

 1. Pieter Sprinkhuijzen, ged. Wateringen 6.10.1781.

VII-U. Joost Janse van Sprinkhuijsen, woont in Kralingen; overleden v��r of in 1798.
Huwt Waddinxveen 16.7.1773 Lena Louwe van den Bosch. Zij hertrouwt Kralingen 8.7.1798 Leendert Berkel, weduwnaar van Marijtje van der Kraan.
Kinderen:

 1. Maria Sprinkhuijsen, ged. Waddinxveen 24.11.1774.
 2. Marijtje Sprinkhuijsen, ged. Waddinxveen 12.6.1778.
 3. Johannes Sprinhuijsen, ged. Waddinxveen 13.7.1779.
 4. Johanna Sprinkhuijsen, ged. Waddinxveen 25.7.1781. Huwt RK Hillegersberg 8.5.1803 Kasper Joseph Minck, geb. Ebbigsen bij Keulen, wonende te Hillegersberg. Kinderen: Lena Mink (geb. Bergschenhoek ca. 1810, huwt Bergschenhoek 7.11.1834 Henricus Stijger, 24 jaar, geb. Hillegersberg, zoon van Michiel Stijger en Maria Kneppers).
 5. Marijtie Sprinkhuijsen, ged. Waddinxveen 11.5.1785.
 6. Laurentius Sprinkhuijsen, ged. Waddinxveen 5.10.1887.
 7. Johanna Sprinkhuijsen, ged. Waddinxveen 23.3.1791.

VII-V. Maarten Sprenkhuyzen / Sprenghuijzen, uit Pijnacker. Overleden Pijnacker 23.8.1811. Ouders onbekend.
Huwt (1) Pijnacker 18.10.1771 Elisabeth Tongers / van Tongeren, weduwe van Ary van Rijt. Overleden te Pijnacker 18.5.1778, huisvrouw van Maarten Sprenkhuijze.
Huwt (2) Pijnacker 16.4.1809 Magdalena Hofland, uit Pijnacker. Overlijdt te Pijnacker 21.1.1826, geb. te Berkel, weduwe van Maarten Sprenkhuizen.

VII-W. Cornelis van Sprinkhuijsen, wonende Hooge Dijk, Kralingen. Ouders onbekend.
Huwt Rotterdam 9.5.1786 Maartje van Dijk, uit Oost Ijsselmonde, wonende op de Geldersche Kaaij.

VII-X. Adrianus Sprinkhuisen. Ouders onbekend.
Huwt Zoeterwoude 9.5.1773 Marijtje Arisse Koot.
Kinderen:

 1. Adrianus Sprinkhuisen, ged. Zoetermeer 5.5.1774.
 2. Crijn Sprinkhuisen, ged. Zoetermeer 11.2.1776.
 3. Cornelis Sprinkhuisen, ged. Zoetermeer 28.5.1778.

VII-Y. Arij Pieterse Sprenkhuijzen, jm van De Lier.
Huwt Naaldwijk 28.4.1766 Annetje Jacobsdr van dr Eijk, geb. Naaldwijk 6.9.1739, dr v Jacob Cz van der Eijk en Leentje Diks van der Lely [14]

VII-Z. Cornelis Arendse Sprenkhuijsen.
Huwt Monster 5.5.1775 Anna Aalbregtse van der Tuijn

VIII-A. Quirinus Sprinkhuijzen, geb. Naaldwijk 8.2.1791, zoon van Pieter Sprinkhuijzen en Ariaantje van Kester
Huwt Rijswijk 25.4.1819 Catharina van der Voort, geb. Rijswijk 24.11.1798, dr v Arnoldus van der Voort en Agatha van Adrichem.
Kinderen [6]:

 1. Adriana Sprinkhuizen, geb. 6.5.1819; overleden 20.8.1819.
 2. Arend Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 18.4.1822. Zie IX-A.
 3. Adriana Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 22.12.1823. Huwt (1) 4.5.1848 Theodorus van den Bol [6]. Huwt (2) Voorburg 18.11.1859 Arie Kortekaas, geb. Voorburg 2.7.1820, zoon van Klaas Kortekaas en Antje van der Helm.
 4. Pieter Sprinkhuijsen, geb. Rijswijk 22.1.1825. Zie IX-B.
 5. Kors Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 11.6.1828; overleden 9.11.1832.
 6. Wilhelmina Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 9.9.1829. Huwt Rijswijk 29.9.1859 Alewijn van Dijk. [6]
 7. Maria Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 5.1.1831; overleden 7.1.1899. Huwt (1) Nicolaas Steijger. Huwt (2) Pieter van de Kleij. [6]
 8. Josina Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 3.9.1832; overleden Vrijenban 28.8.1909. Huwt 7.4.1853 Wilhelmus de Vreede.
 9. Cornelia Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 30.10.1833; overleden 14.11.1833.
 10. Johannis Sprinkhuijzen, geb. Rijswijk 22.5.1835. Zie IX-C.
 11. Pieternella Sprenkhuijzen, geb. Rijswijk 30.6.1837; overleden 24.9.1838.
 12. Pieternella Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 22.5.1840.

VIII-B. Arie Sprinkhuizen, geb. Naaldwijk 1794, zoon van Pieter Krijn Sprinkhuizen en Ariaantje Willems van Kester. Overleden Naaldwijk 19.6.1842, dan 48 jaar oud.
Huwt Naaldwijk 29.4.1826 Agatha Wennekes, 26 jaar oud, geb. Naaldwijk 16.4.1800, dr v Martinus Wennekes en Maria van Dijk. Overleden Naaldwijk 15.6.1872, dan 72 jaar oud.
Kinderen bekend:

 1. Adriana Sprinkhuizen, geb. 1.2.1827; overleden 31.12.1838. [6]
 2. Maria Sprinkhuizen, geb. 12.3.1830; overleden Naaldwijk 29.12.1863, dan 33 jaar oud. Huwt Naaldwijk 24.4.1852 Arij Hofstede, 24 jaar oud, geb. Naaldwijk 14.9.1827; overleden Naaldwijk 5.8.1892 (dan 64 jaar en weduwnaar van Maria Sprinkhuizen), zoon van Pieter Hofstede en Adriana Verhoef. Kinderen: Pieternella Hofstede (geb. Naaldwijk 3.5.1853; overleden Naaldwijk 25.101916; huwt Naaldwijk 5.8.1876 Leonardus Petrus Groenewegen, 40 jaar oud, weduwnaar van Cornelia Arkesteijn, en zoon van Jacobus Andeas Groenewegen en Adriana Engelbregt); Adrianus Hofstede (geb. Naaldwijk 28.4.1854; overleden Naaldwijk 27.4.1828, dan 73 jaar oud); Adriana Hofstede (geb. Naaldwijk 23.2.1856); Petronelle Agatha Hofstede (geb. Naaldwijk ca. 1857; overleden Naaldwijk 23.10.1922, dan 65 jaar; huwt Naaldwijk 2.6.1883 Nicolaas Petrus Oltshoorn, 25 jaar oud, geb. Schipluiden, zoon van Willem Oltshoorn en Maria Paulina Straatman); Maria Hofstede (geb. Naalwijk 12.11.1859); Petrus Hofstede (geb. Naaldwijk 29.3.1861); Agatha Hfstede (geb. Naaldwijk ca. 1864; huwt Naaldwijk 2.2.1889 Willebrordus Johannes Vermeulen, 34 jaar, geb. Schiebroek, zoon van Carolus Johannes Vermeulen en Johanna Klapwijk).
 3. Petronella Sprinkhuizen, geb. 11.2.1832; overleden Naaldwijk 18.2.1857, dan 25 jaar oud. Huwt Naaldwijk 26.4.1856 Pieter Vijverberg, 26 jaar oud, geb. 's-Gravenzande, zoon van Arij Vijverberg en Hillegonda Hofstede. Kinderen: doodgeboren zoon (overleden Naaldwijk 19.1.1857).
 4. Martinus Sprinkhuijzen, geb. Naaldwijk 7.7.1833; overleden Naaldwijk 14.3.1885, dan 51 jaar oud.
 5. Pieter Sprinkhuizen, geb. Naaldwijk 11.2.1837; overleden Naaldwijk 19.11.1899, dan 62 jaar oud.

VIII-C. Crijn Sprenkhuijzen, geb. Monster 27.2.1766, zoon van Jacobus Srinkhuijsen en Maria Aalbregtse van Rijt.
Huwt Naaldwijk 7.11.1802 Catharina van Noord.

VIII-D. Koenraad Sprankhuizen, van Rotterdam, wonende te Kikkersteeg; ged. Rotterdam 23.7.1751, zoon van Leendert Sprankhuijsen en Cornelia Verduijn. Woont op Vissersdijk in 1780; Schiedamsche Veer in 1787; Doelwater in 1793. Overleden 4.11.1795 Kikkersteeg, R'dam; begraven Rotterdam 7.11.1795, man van Maria Beem; laat 2 minderjarige kinderen na..
Huwt (1) Rotterdam 23.4.1778 Elisabeth Elholm / Elhollem, uit Rotterdam, wonende te Glashaven. Overleden Rotterdam 30.10.1792; begraven Rotterdam 3.11.1792: Laat 1 minderjarig kind na.
Kinderen:

 1. Cornelia Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 30.3.1779; getuigen: Leendert Sprankhuijsen en Cornelia Verduijn. Overleden Rotterdam 6.3.1780.
 2. Cornelis Sprankhuijzen, ged. Rotterdam 29.6.1783; getuigen: Leendert Sprankhuizen en Cornelia Verduin. Overleden na 1795.
 3. Leendert Sprinkhuijsen, ged. Rotterdam 6.11.1785; getuigen: Leendert Sprankhuijzen en Cornelia Verduijn. Begraven Rotterdam 28.2.1787.
 4. Lena Sprankhuijse, ged. Rotterdam 23.3.1788; getuige: Cornelia Verduijn; begraven Rotterdam 5.4.1788, kraamkind.

Huwt (2) Rotterdam 29.10.1793 Maria Beem / Bree, uit Rotterdam, wonende in de Blekersteeg. Overleden Rotterdam 19.10.1825, oud 68 jaar en 8 maanden, weduwe van Coenraad Sprankhuijsen.
Kinderen:

 1. Leendert Sprankhuijsen, geb. Rotterdam 7.10.1794; ged. Rotterdam 14.10.1794; getuigen: Leendert Sprankhuijsen en Cornelia Verduijn. Overleden na 1795.

VIII-E. Nicolaas Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 31.10.1765, zoon van Leendert Spankhuijsen en Cornelia Verduijn. Wonen in de Oppert, Rotterdam; in de Kikkersteeg. Begraven Rotterdam 5.1.1791.
Huwt Maria van der Veen.
Kinderen:

 1. Cornelia Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 28.3.1786; getuigen: Leendert Sprankhuijsen en Cornelia Verduijn; overleden Rotterdam 17.4.1823, oud 37 jaar en 8 maanden, echtgenote van Bernardus Michael Begon. Heeft (onechte) zoon Barend Sprinkhuizen, ged. Rotterdam 28.11.1810. Zie X-A.
  Huwt Rotterdam 13.12.1815 Bernardus Michael Begon, 30 jaar, uit Rotterdam, zoon van Jacobus Begon en Anna Alberts. Kinderen: Cornelia Catharina Johanna Begon (geb. Rotterdam9.11.1818).
 2. Barent Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 16.8.1787; getuige: Maria de Jong.
 3. Leendert Sprankhuijsen, ged. Rotterdam 8.2.1789; getuigen: Leendert Sprankhuijsen en Cornelia Verduijn. Zie IX-D.

VIII-F.Cornelis van Sprinkhuizen, 17.3.1765, zoon van Arnoldus Sprinkhuijzen en Johanna van der Korre. Woont op de Hooge Dijk in 1786. Begraven Cool, Rotterdam 13.10.1804, oud, 39 jaar, zonder kinderen.
Huwt Rotterdam 9.5.1786 Maartje van Dijk, uit Capelle a/d IJssel (Oost IJsselmonde). Zij hertrouwt Rotterdam 2.8.1805 Martinus Hofman, uit Cool.

VIII-G. Mattheus van Sprinkhuysen, geb. Rotterdam (13.9.1763) 13.4.1769, zoon van Arnoldus Sprinkhuysen en Johanna van der Korre. Woonde even buiten de Oostpoort.
Huwt (1) Rotterdam 7.2.1796 Adriana Bentvelt, uit Rotterdam; begraven Kralingen 13.12.1796.
Kinderen:

 1. Arnoldus van Sprinkhuijsen, geb. op de Hogendijk, Rotterdam 30.11.1796; ged. Rotterdam 4.12.1796; getuige: Johanna van der Korn.

Huwt (2) Rotterdam 29.4.1798 Anna Maria van Zelm / van Zellem / van Sellem / van Sellum, geb. Leijden 1769, dochter van Gijsbert van Sellem en Grietje van Renkem, wonende te Houttuin. Overleden Rotterdam 21.6.1816, oud 47 jaar, echtgenote van Mattheus van Sprinkhuijzen.
Kinderen:

 1. Arnoldus van Sprinkhuijse, geb. Rotterdam 1.5.1800; ged. Rotterdam 15.5.1800. Overleden Rotterdam 22.2.1821, oud 20 jaar en 9 maanden.
 2. Jacob van Sprinkhuisen, geb. Hoogendijk, Rotterdam 19.2.1802; ged. Rotterdam 9.3.1802. Kind overleden 14.2.1803.
 3. Johannes van Sprinkhuizen, geb. Hoogendijk, Rotterdam 7.10.1804; ged. Grote Kerk, Rotterdam 23.10.1804. Zie IX-E.
 4. Margarita van Spinkhuijzen, geb. Hoogendijk, Rotterdam 21.10.1809; ged. Geref. Rotterdam 26.10.1809. Overleden Rotterdam 15.12.1820, oud 11 jaar 1 maand en 25 dagen.

Huwt (3) Rotterdam 19.6.1817 Maria Johanna Verhagen, 39 jaar, uit Hellevoetsluis, dr v Leendert Verhagen en Lena Obijn. Overleden Rotterdam 14.11.1831, oud 53 jaar 8 maanden en 5 dagen, echtgenote van Mattheus van Sprinkhuijsen, eerder weduwe van Casper Daniel Berg.
Kinderen:

 1. Johanna Maria van Sprinkhuijzen, geb. Rotterdam 9 januari 1819; overleden Rotterdam 30.4.1819, oud 3 maanden en 20 dagen.

VIII-H. Alexander van Sprinkhuijsen, ged. Rotterdam 19.8.1773, zoon van Arnoldus van Sprinkhuijsen en Johanna van der Korre. Overleden Rotterdam 12.3.1829, oud 55 jaar en 7 maanden, echtgenoot van Bregitta Oost.
Huwt Rotterdam 2.7.1797 Bregitta Oost, geb. Rotterdam. Trouw gereformeerd.
Kinderen:

 1. Arnoldus van Sprinkhuijse, geb. Pottebakkersteeg, Rotterdam 21.1.1799; ged. Zuiderkerk, Rotterdam 27.1.1799; getuigen: Arnoldus van Sprinkhuijse en Johanna van der Korre. Zie IX-F.
 2. Juriaan van Sprinkhuijse, geb. Binneweg, Rotterdam 9.11.1801; ged. Rotterdam 15.11.1801; getuige: Alida Vreesers. Zie IX-G.

VIII-I. Abraham Sprinkhuijsen, geb. Rotteram 93.1777, zoon van Arnoldus van Sprinkhuizen en Johanna van der Korre. Begraven Kralingen 18.11.1809.
Huwt (o.t.) Rotterdam 27.10.1804 Wijntje van Wijk, weduwe van Johannes Zimmermans. Interdictie tegen voortgaan van 3e huwelijk.

VIII-J. Arent van Sprinkhuijzen, geb. Delfshaven, ged. Rotterdam 29.4.1781, zoon van Arnoldus van Sprinkhuizen en Johanna van der Korre. Woont buiten de Oostpoort. Overleden Rotterdam 4.1.1827, oud 45 jaar en 9 maanden, echtgenoot van Willemina Mourits, eerst gehuwd geweest met Johanna Luijten.
Huwt (1) Rotterdam 16.6.1805 Johanna Luijten. Echtscheiding Rotterdam 17.7.1819.
Kinderen:

 1. Johanna Elisabeth van Sprinkhuijsen, geb. Op de Vest, Rotterdam 19.3.1806; ged. Rotterdam 30.3.1806; getuige: Elizabeth van Giezekerken. Huwt Rotterdam 14.6.1826 Aildert Reints, 29 jaar, uit Weener (Hanover), zn v Reint Aelderst en Aaltje Luiken. Kinderen: Alida Arina Reints (geb. Rotterdam 1827, huwt Rotterdam 17.1.1849 Jan Triebel, 33 jaar, geb. Rotterdam, zoon van Pieter Triebel en Elisabeth van den Berg).
 2. Arnoldus van Sprinkhuijzen, geb. Vest, Rotterdam 13.12.1808; ged. Rotterdam 25.12.1808; getuige: Martina Jansen. Begraven Rotterdam 29.12.1808.
 3. Arie Cornelis van Sprinkhuijzen, geb. Vest, Rotterdam 17.11.1810, ged. Rotterdam 25.11.1810; getuigen: Arie Luijten en Maria Kleijweg. Zie IX-H.
 4. Martina Arnoldina van Sprinkhuizen, geb. Rotterdam 30.12.1812; overleden Rotterdam 27.2.1813.

Huwt (2) Willemina Mourits

VIII-K. Antonius 'Theunis' Sprinkhuizen; woont in 's-Gravenhage in 1804. Verm. geb. 29.10.1780, zoon van Nicolaas Sprinkhuizen en Willemina Boddens.
Huwt (RK Oude Molstraat) Den Haag 15.5.1803 Maria Gerritse, beiden geb. en won. Den Haag.
Kinderen:

 1. Nicolaus Sprinkhuizen, ged. RK Loosduinen 17.3.1804; getuigen: Nicolaus van der Wansem en Klasina Sprinkhuizen. Zie IX-I.
 2. Leendert Sprenkhuizen, ged. RK Loosduinen 21.3.1806; getuigen: Katharina Gerritse en Nicolaas Gerritse, van 's-Gravenzande.
 3. Willemina Sprinkhuizen, ged. RK Loosduinen 20.4.1808; getuigen: Apollonia Sprinkhuizen en Willem van der Markt.
 4. Wilhelmina Sprinkhuizen, geb. Loosduinen 20.4.1808; overleden Loosduinen 12.5.1880, 72 jaar oud, weduwe van Sebastianus Tetteroo. Huwt (1) Loosduinen 27.8.1836 Sebastiaan (Bastiaan) Tetteroo, geboren Wateringen; overleden Loosduinen 16.8.1849, 52 jaar oud, zoon van Pieter Tetteroo en Geertruida van der Bol, en weduwnaar van Joanna Zuijderwijk. Kinderen bekend: Wilhelmina Tetteroo (geb. 9.3.1837; overleden Loosduinen 14.3.1837, dan 5 dagen oud); Johannes Tetteroo (geb. Loosduinen 19.7.1841); Willemina Tetteroo (geb. Loosduinen 7.2.1849; huwt Loosduinen 6.7.1873 Nicolaas Orie, 23 jaar, geb. Wassenaar, zoon van Lodewijk Orie en Dirkje Langeveld); Sebastiaan Tetteroo.
 5. Jacoba Sprenkhuizen, ged. RK Loosduinen 3.4.1810; getuigen: Lijsje Bergenhenegouwen en Jacob van de Waart.
 6. Dirkje Sprinkhuijzen, geb. Loosduinen 29.1.1812.

Huwt (2) Loosduinen 6.9.1857 Nicolaas van Esch, weduwnaar van Petronella van Gemmert, en 52 jaar oud, geb. Wateringen, zoon van Theodorus van Esch en Elizabeth van der Valk.

VIII-L. Christianus Sprinkhuizen, ged. Den Haag 2.11.1781, zoon van Cornelius Sprinkhuizen en Maria Westerhoek
Huwt (o.t. Den Haag 8.5.1808) RK Loosduinen 22.5.1808 Johanna van Dijk, geb. Den Haag
Kinderen [aanvullende gegevens Peter Sprinkhuizen]:

 1. Maria Sprenghuizen, ged. RK Loosduinen 1.1.1810; getuigen: Janus van Dijk jr en Maria Sprenghuizen.
 2. Adrien Pierre Sprinkhuijzen, ged. Loosduinen 30.6.1812; overleden Loosduinen 18.9.1816, dan 4 jaar oud.
 3. Johanna Catharina Sprinkhuizen, geb. Loosduinen 8.2.1815; getuigen: Jacobus Horndosser en Frank van der Gaag. Overleden 8.11.1828
 4. Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Loosduinen 11.7.1817; overleden te Loosduinen 10.8.1817, dan 5 weken oud.
 5. Adriana Sprinkhuizen, geb. Loosduinen 17.10.1818 (was verkeerdelijk geregistreerd als Adrianus). Dochter Adriana Sprinkhuizen geb. 1.7.1839. Zoon Gerardus, geb. 5.10.1842, erkend op 6.3.1844 bij huwelijk met Gerrit Picaar.
 6. Cornelia Sprinhuizen, ged. 7.1.1820; overleden 17.8.1820.
 7. Pieternella Sprinkhuizen, ged. 18.7.1825; overleden 11.9.1825.
 8. Maria Sprinkhuizen, ged. Den Haag 12.2.1824; overeden 18.1.1870. Huwt Cornelis Johannes Gregorius Jasper.
 9. Petrus Sprinkhuizen 12.7.1826; ongehuwd overleden 8.7.1864.
 10. Helena Sprinkhuizen, geb. 15.7.1828; overleden 28.7.1828.

VIII-M. Bernardus (Bartolomeus) Sprinkhuizen, tuinman, ged. Loosduinen 25.4.1787, zoon van Cornelius Sprinkhuizen en Maria Westerhoek. Overleden Loosduinen 20.6.1842, dan 55 jaar oud.
Huwt Rijswijk 28.2.1813 Helena den Hollander; ovl. na 1842.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 1.3.1814. Zie IX-J.

VIII-N. Jacobus (van) Sprenkhuijsen, jm afkomstig van Vrijenban, ged. Delft 16.8.1767; overleden 17.1.1842; zoon van Johannes van Spranckhuijsen en Petronella Steeneveld.
Huwt Delft 30.6.1799 Maria Versteeg, jd. uit Woudenberg, Vrijenban, Delft, dochter van Wouter Versteeg en Jannetje Lagerwy. Overleden Delft 6.10.1839, dan 72 jaar oud.
Kinderen bekend:

 1. Pieternella Wilhelmiena van Sprenkhuijsen, geb. Delft 14.11.1804; ged. Delft 18.11.1804; getuige: Wilhelmiena van Sprenkhuijsen. Huwt Delft 27.11.1828 Christiaan Reinhart Bentfort, geb. Zoeterwoude, 21 jaar, zoon van Frans Reinhart Bentfort en Jannetje Schekermans. Kinderen: Marinus Gijsbertus Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 29.9.1836); Maria Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 14.6.1839); Christiaan Reinhart Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 21.5.1840); Jan Albertus Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 2.9.1842); Maria Jacoba Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 2.9.1842); Jan Albertus Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 20.12.1843); Maria Petronella Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 21.2.1845); Chatarinus Cornelis Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 26.4.1846); Maria Petronella Wilhelmina Bentfort van Valkenburg (geb. Zoeterwoude 23.11.1847).

VIII-O1. Willem Sprankhuijsen. Ouders onbekend.
Huwt Maria Bergart / Borgart
Kinderen:

 1. Maria Willemina Sprankhuijsen, ged. Hoogduitse Kerk, Den Haag 5.2.1797; getuige: Alida Bakker, lidmaat. Huwt Rotterdam 11.12.1822 Carl Ludwich Neumeier / Neijmeijer, 28 jaar, uit Corbach (Waldeck), zoon van Carl Ludwich Neumeier en Wilhelmina Louisa Frederika Engelhard. Kinderen: Carel Ludwig Neumeier (geb. Rotterdam 1824, huwt Rotterdam 15.11.1848 Maria Sophia Eijlast, 26 jaar , geb. Schiedam, zoon van Frans Eijlast en Anna Meijer); Charlotta Willemina Maria Neijmeijer (overleden Rotterdam 18.1.1829, oud 1 jaar en 1 maand en 4 dagen).

VIII-O2. Willem Sprenkhuijsen. Ouders onbekend.
Huwt Maria van der Gaag
Kinderen:

 1. Maria Alida Sprenkhuijsen, geb. 26.12.1799; ged. Groote Kerk 15.1.1800; getuige: Alida van der Gaag; allen zijn lidmaten.

VIII-O3. Willem Sprinkhuijsen [familysearch]; geb. Delft 14.10.1777, zoon van Jan Sprinkhuijsen en Pieternella Steeneveld; overleden in 't Wout 4.6.1839.
Huwt Delft 2.9.1810 Elisabeth Bargeus, ged. Delft 24.8.1780, dr v Pieter Bargeus en Christina Kunst; ovl Delft 6.7.1832. [12]
Kinderen bekend:

 1. Jan Sprenkhuijzen, ged. Delft 2.6.1811; overleden Delft 20.9.1811.
 2. Christina Petronella Sprinkhuijzen, geb. Delft 8.8.1813. Huwt (1) Delft 27.8.1834 Jacob van der Spek. Huwt (2) Delft 11.12.1850 Johannes Verbeek. [12]

VIII-P. Aalbregt (Alebregt) 'Brecht' Sprinkhuizen, geb. ca. 1776, zoon van Pieter Sprenkhuizen en Maria van Leeuwen; overleden te Wateringen 8.9.1827, oud 51 jaar.
Huwt Monster (o.t. 19.4.1811) 5.5.1811 Johanna Jansen [10]
Kinderen bekend:

 1. Petrus Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 19.3.1812. Zie IX-K.
 2. Cornelis Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 26.3.1814; overleden Wateringen 22.8.1814, oud 5 maanden.
 3. Arie Sprinkhuizen, geb. Wateringen 27.4.1815. Zie IX-L.
 4. Johanna 'Jannetje' Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 24.5.1817; overleden Wateringen 16.10.1884, oud 67 jaar, weduwe van Jacobus Noordermeer. Huwt Wateringen 6.5.1848 Jacob Noordermeer, 29 jaar, geb. Kethel en Spaland, zoon van Jacob Noordermeer en Johanna de Jong. Kinderen: Jacob Noordermeer (geb. Wateringen 25.2.1849); Johanna Maria Noordermeer (geb. Wateringen 2.2.1852); Alphonsus Marinus Noordermeer (geb. Dussen 1859; huwt Naaldwijk 28.5.1887 Johanna Huiberdina Jansen, 34 jaar, geb. Naaldwijk, dochter van Petrus Jansen en Adriana van Geest).
 5. Cornelis Sprinkhuijsen, overleden Wateringen 15.1.1848, oud 29 jaar.
 6. Maria Sprinkhuysen, geb. Wateringen ca. 1823; overleden Wateringen 9.5.1831, dan 8 jaar oud.
 7. Allagonda Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 10.7.1824; overleden Wateringen 18.10.1824, oud 14 weken.
 8. Petrus Sprenkhuizen, geb. Wateringen 27.5.1826; overleden Wateringen 3.2.1830, gezegd 13 jaar oud.
 9. Aalbregt Sprenkhuijsen, ged. Wateringen 25.11.1827. Zie IX-M.

VIII-Q. Jan Sprinkhuizen. Ouders onbekend.
Huwt Schipluiden 19.6.1797 Elisabeth 'Lysje' van Paassen
Kinderen:

 1. Johanna Sprinkhuizen, geb. Hof van Delft, ged. Schipluiden 8.11.1798; getuigen: Arie van Paassen, Trijntje Arkesteijn; overleden Hodenpijl (Wateringen) 11.8.1847, dan 48 jaar oud, echtgenote van Gerrit van Dijk.
 2. Johanna Sprinkhuizen, geb. Hof van Delft, ged. Schipluiden 24.9.1800; getuigen: Jan Geijling en Marijtje Sprinkhuijsen; overleden Naaldwijk 17.5.1865, 64 jaar oud, echtgenote van Servaas Nederpel, overleden Naaldwijk 24.9.1885, weduwnaar van Johanna Sprinkhuizen.
 3. Petrus Sprenkhuijsen, ged. Schipluiden 19.8.1802; getuigen: Petrus Sprinkhuijsen en Antje Sprinkhuijsen.

VIII-R. Petrus Sprinkhuijsen. Ouders onbekend.
Huwt Wateringen 14.11.1823 Klasina (Nicolaa) van den Broek, geb. Wateringen, dr v Wilhelmus van den Broek en Petronella Goeijenbier. Overleden Wateringen 17.12.1850, oud 64 jaar, weduwe van Pieter Sprinkhuijsen.

VIII-S. Louwsive Laurentius Sprinkhuizen
Huwt Sophia van Waas
Kinderen bekend:

 1. Laurentius Sprinkhuizen, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1825. Zie IX-N.

IX-A. Arend Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 18.4.1822, zoon van Quirinus Sprinkhuizen en Catharina van der Voort. [6]
Huwt Stompwijk 28.4.1854 Anna Maria van der Helm, geb. Stompwijk 1830, dochter van Cornelis van der Helm en Kaatje van der Lelij. [6][15]
Kinderen:

 1. Catharina Sprinkhuizen, geb. Veur 1863, huwt Veur 13.5.1891 Johannes Weerdenburg, geb. Veur 1863, zoon van Dirk Weerdenburg en Cornelia Jacobs. [15]

IX-B. Pieter Sprinkhuizen, geb Rijswijk 22.1.1825, zoon van Quirinus Sprinkhuizen en Catharina van der Voort [6]
Huwt Rijswijk 2.5.1856 Magrieta Maria Verlaan [6]

IX-C. Johannis Sprinkhuizen, geb. Rijswijk 22.5.1835, zoon van Quirinus Sprinkhuizen en Catharina van der Voort. [6]

IX-D. Leendert Sprankhuysen, geb. Rotterdam 8.2.1789, zoon van Nicolaas Sprankhuysen en Maria van der Veen.
Huwt Rotterdam 16.10.1816 Catharina Maria van der Went, 32 jaar, uit Haarlem, dr v Martinus van der Went en Anna Elisabeth van der Werf.

IX-E. Johannes van Sprinkhuijzen, geb. Rotterdam 7.10.1804, zoon van Mattheus van Sprinkhuijzen en Anna Maria van Zelm.
Huwt Rotterdam 1.7.1840 Maria Berg, 35 jaar, uit Hellevoetsluis, dr v Caspar Daniel Berg en Maria Verhagen.

IX-F. Arnoldus van Sprinkhuisen, geb. Rotterdam 21.1.1799, zoon van Alexander van Sprinkhuisen en Bregitta Oost.
Huwt (1) Rotterdam 3.5.1826 Marie Claire Dumas, 25 jaar, uit Rotterdam, dr v Isaac Pierre Dumas en Christina Steiger.

Huwt (2) Rotterdam 17.1.1838 Johanna Gijsberta Walter van Vliet, 21 jaar, uit Rotterdam, dr v Gijsbertus van Vliet en Johanna Sara Walter.
Kinderen uit (2):

 1. Alexander Arnoldus van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 8.11.1840.
 2. Alexander Johannes van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 15.12.1841.
 3. Bergetta Johanna Alagonda van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 14.11.1843.
 4. Johannes Arnoldus Adrianus van Sprinkhuysen, geb. Rotterdam 18.3.1845.
 5. Herman van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 17.11.1847.
 6. Johanna Bregitta van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 7.1.1850.
 7. Sara Maria van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 12.1.1853.
 8. Antonie van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 19.3.1854.

IX-G. Juriaan van Sprinkhuijsen, geb. Rotterdam 9.11.1801, zoon van Alexander van Sprinkhuizen en Bregetta Oost.
Huwt Rotterdam 1.6.1825 Helena Polmeijer / Pohlmeyer, 26 jaar, geb. Rotterdam, dr v Conrad Henrik Polmeijer en Jacoba Frederica Meijers.
Kinderen:

 1. Bregitta van Sprinkhuysen, geb. Rotterdam 1826. Huwt Rotterdam 13.8.1856 Teunis Kalkman, 31 jaar, geb. Rotterdam, zoon van Pieter Kalkman en Maggeltje de Zeeuw.

IX-H. Arie Cornelis van Sprinkhuijzen, geb. Rotterdam 17.11.1810, zoon van Arend van Sprinkhuizen en Johanna Luijten.
Huwt Rotterdam 16.11.1831 Jacoba Johanna van Loon, 22 jaar, uit Rotterdam, dr v Wouter van Loon en Maria Catharina van Soest.

IX-I. Nicolaus Sprinkhuizen, ged. RK Loosduinen 17.3.1804, zoon van Teunis Sprinkhuisen en Maria Gerritze.
Huwt Rotterdam 18.7.1855 Cornelia Romijn, 55 jaar, geb. 's-Gravenhage, dochter van Joannes Romijn en Maria van Hoeijendijk.

IX-J. Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Rijswijk 1.3.1814, zoon van Bernardus (Bartholomeus) Sprinkhuijzen en Helena (Lena den) Hollander. Overleden Wateringen 14.4.1857, dan 42 jaar oud.
Huwt Wateringen 17.9.1836 Maria Eva van der Spek, geb. Wateringen 1812, dochter van Petrus van der Spek en Petronilla Imhof.
Kinderen:

 1. Bernardus Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 30.6.1837. Zie X-B.
 2. Petronella Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 17.10.1838; overleden Wateringen 18.10.1838, dan 37 uur oud.
 3. Petrus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 12.9.1839; overleden Wateringen 18.12.1839, dan 3 maanden oud.

IX-K. Petrus Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 19.3.1812, zoon van Aalbregt Sprinkhuijsen en Johanna Janszen. Overleden Wateringen 29.5.1893, oud 67 jaar, echtgenoot van Cornelia Raaphorst.
Huwt Wateringen 10.5.1856 Cornelia Raaphorst, 33 jaar, geb. Wateringen, dochter van Pieter Raaphorst en Maria de Winter. Overleden Wateringen 12.2.1897, oud 74 jaar, weduwe van Petrus Sprinkhuijsen.

IX-L. Arie Sprinkhuizen, geb. Wateringen 27.4.1815; overleden Zoeterwoude 11.3.1892, dan 76 jaar oud, zoon van Albrecht Sprinkhuizen en Anna Jansen.
Huwt Wateringen 8.5.1841 Maria 'Maartje / Marretje' van Roon / van Rhoon, geb. Wassenaar; overleden Wateringen 15.8.1871, oud 62 jaar, echtgenote van Arie Sprinkhuijzen.
Kinderen bekend:

 1. Aalbregt Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 3.4.1842. Zie X-C.
 2. Maria Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 11.1.1844. Huwt Loosduinen 15.5.1875 Arie Dobbe, geb. Voorschoten, 39 jaar, zoon van Arie Dobbe en Joziena Lagerberg. Kinderen: Josina Dobbe (geb. Zoeterwoude 13.2.1876); Adrianus Hubertus Dobbe (geb. Zoeterwoude 24.7.1877); Maria Helena Catharina Dobbe (geb. Zoeterwoude 9.8.1881); Cornelia Maria Dobbe (geb. Zoeterwoude 13.9.1883).
 3. Pieter Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 24.3.1846. Zie X-D.
 4. Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 7.4.1849. Overleden Wateringen 31.10.1924, oud 75 jaar.
 5. Johannes Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 30.3.1852; overlden Wateringen 7.6.1852, oud 9 weken.

IX-M. Aalbregt 'Albertus' Sprinkhuizen / Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 25.11.1827, zoon van Aalbrecht Sprinkhuizen en Johanna Jansen. Overleden Wateringen 20.6.1906, oud 78 jaar, weduwnaar van Johanna van der Hoeven.
Huwt Wateringen 19.4.1850 Johanna van der Hoeven, geb. Wateringen, 25 jaar oud, dr v Johannes van der Hoeven en Helena Rovers; overleden Wateringen 28.1.1868.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Albertus Sprinkhuizen, geb. Wateringen 8.11.1852; overleden Wateringen 20.12.1852, dan 6 weken oud.
 2. Antje Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 4.3.1851; overleden Wateringen 15.7.1896, weduwe van Jacobus Rasens. Huwt Wateringen 21.6.1878 Jacobus Rasens, 27 jaar, geb. Wateringen, zoon van Adrinus Wilhelmus Rasens en Jacoba van Zeijl. Kinderen: Adrianus Rasens (geb. Wateringen 24.4.1879; huwt Wateringen 3.5.1901 Pleuntje Bakker, 33 jaar, geb. Maasland, dr v Jan Bakker en Plauntje van der Leur); Aalbregt Jacobus Rasens (geb. Wateringen 29.6.1880); Jacoba Adriana Rasens (geb. Wateringen 19.8.1881; huwt Wateringen 25.1.1910 Johannes Waardeloo, 36 jaar, geb. Wateringen, zoon van Adrianus Waardeloo en Anna Maria Lomans); Aalbrecht Rasens (geb. Wateringen 20.11.1882); Adriana Rasens (geb. Wateringen 28.7.1884; huwt Wateringen 25.8.1908 Patrus Johannes Schilperoort, 35 jaar, zoon van Wilhelmus Schilperoort en Johanna Nouwens); Hubertus Jacobus Rasens (geb. Wateringen 10.11.1886; huwt Wateringen 25.1.1910 Catharina Johanna van der Hut, 24 jaar, geb. Wateringen, dr v Adrianus van der Hut en Anna Maria van Bergenhenegouwen).
 3. Johannes Albertus Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 8.11.1852; overleden Wateringen 20.12.1852, oud 1 maand.
 4. Albertus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 12.12.1853; overleden Wateringen 10.11.1959, oud 5 jaar.
 5. Johannes Albertus Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 5.1.1855.
 6. Helena Maria Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 1.2.1857; overleden Wateringen 1.5.1857.
 7. Johannes Albertus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 30.12.1858; overleden Wateringen 13.1.1859, oud 14 dagen.
 8. Cornelia Sprinkhuizen, geb. Wateringen 3.2.1860; overleden Wateringen 23.2.1860, oud 2 weken.
 9. Cornelia Sprinkhuizen, geb. Wateringen 6.9.1861; overleden wateringe 25.10.1861, oud 6 weken.
 10. Cornelia Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 1.5.1863; overleden Wateringen 28.7.1937, oud 74 jaar.

IX-N. Laurentius Sprinkhuizen, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1825, zoon van Laurentius Sprinkhuizen en Sophia van Waas.
Huwt Alphen (ZH) 16.1.1857 Johanna Cornelia van der Helm, oud 24 jaar, geboren Alphen, dr v Adam van der Helm en Johanna Cornelia Kromwijk.

X-A. Barend (Bernardus) van Sprinkhuizen, geb. Rotterdam 28.11.1810, (onechte) zoon van Cornelia Sprankhuizen (dr v Nicolaas Sprankhuizen en Maria van der Veen)
Huwt Rotterdam 18.2.1835 Batje van Delft, 29 jaar, uit Delft, dr v Teunis van Delft en Ariaantje Stam.
Kinderen:

 1. Barend Sprankhuizen, geb. Rotterdam 1838. Zie XI-A.
 2. Anteunis Sprankhuizen, geb. Rotterdam 2.8.1840.
 3. Adriana Helena Sprankhuizen, geb. Rotterdam 24.1.1842.
 4. Batje Sprankhuizen, geb. Rotterdam 5.5.1843.
 5. Helena Adriana Sprankhuyzen, geb. Rotterdam 31.3.1845.
 6. Antonie Sprankhuijzen, geb. Rotterdam 27.3.1849.

X-B. Bernardus Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 30.6.1837, zoon van Cornelis Sprinkhuizen en Maria Eva van der Spek. Overleden Wateringen 30.8.1878, dan 41 jaar oud.
Huwt Alida Koot, geb. Berkel en Rodenrijs 12.1.1858. Overleden 6.7.1925, dochter van Johannes Koot en Maria de Groot, en 80 jaar oud, weduwe van Bernardus Sprinkhuijzen.
Kinderen:

 1. Maria Johanna Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 20.12.1870. Overleden Wateringen 20.9.1871, dan 8 maanden oud.
 2. Maria Ludwina Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 21.3.1872. Overleden Wateringen 18.12.1872, dan 9 maanden oud.
 3. Cornelis Johannes Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 12.5.1873. Overleden Wateringen 10.18.1873, dan 3 maanden oud.
 4. Maria Catharina Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 6.9.1874. Overleden Delft 12.5.1930. Huwt Naaldwijk 25.2.1905 Johannes Leonardus Scholtes, geb. Naaldwijk 1859, zoon van Johannes Scholtes en Gerarda van Velzen; overleden Naaldwijk 13.2.1947, oud 88 jaar, weduwnaar van Maria Catharina Sprinkhuijzen.
 5. Cornelis Johannes Sprinkhuyzen, geb. Wateringen 23.10.1875; overleden Wateringen 26.8.1892, dan 16 jaar oud.

X-C. Aalbregt Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 3.4.1842, zoon van Arij Sprinkhuijzen en Marretje van Roon. Overleden Wateringen 3.4.1925, oud 83 jaar, weduwnaar van Kornelia van Heijningen.
Huwt Wateringen 13.5.1870 Cornelia van Heijningen, 26 jaar, geb. Wateringen, dochter van Martinus van Heijningen en Cuniera van der Hoeven. Overleden Wateringen 16.5.1911, oud 67 jaar, echtgenote van Aalbregt Sprinkhuijzen.
Kinderen bekend:

 1. Arie Albertus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 18.2.1871. Zie XI-A.
 2. Maria Cornelia Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 25.8.1872; overleden als Cornelia Sprinkhuijzen te Wateringen 13.11.1876, oud 4 jaar.
 3. Petrus Marinus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 20.3.1874; overleden Wateringen 17.6.1874, oud 2 maanden.
 4. Maria Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 25.4.1875; overleden Wateringen 16.6.1876, oud 15 maanden.
 5. Cunera Sprinkhuizen, geb. Wateringen 24.6.1877. Huwt Wateringen 10.5.1899 Jacob Heystek, 24 jaar, geb. Katwijk, zoon van Leonardus Heystek en Jacoba van Leeuwen.
 6. doodgeboren zoon Wateringen 22.2.1879.
 7. Martina Alida Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 1.2.1880; overleden Wateringen 6.12.1934. Huwt Wateringen 6.8.1901 Petrus Wilhelmus Johannes Franke, 26 jaar, geb. Naaldwijk, zoon van Engelbertus Joachim Franke en Johanna Maria Cornelis Dessing. Kinderen: Johanna Maria Adriana Franke (geb. Den Haag 1903; huwt Wateringen 1.5.1925 Jacobus Schutte, 31 jaar, geboren Monster, zoon van Nicolaas Schutte en Anna Vis); Cornelia Jacoba Franke (geb. Amersfoort 1908; huwt Wateringen 14.2.1930 Henricus Jacobus Anthonius van der Kleij, geb. Wateringen, 22 jaar, zn v Everardus Cornelis van der Kleij en Geerlia Agatha van Holsteijn).
 8. Albertus Petrus Sprinkhuizen, geb. Wateringen 13.6.1881; overleden Wateringen 18.8.1881, oud 2 maanden.
 9. Jacobus Albertus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 16.11.1882; overleden Wateringen 13.4.1883, oud 5 maanden.
 10. Pieter Sprinkhuizen, geb. Wateringen 21.7.1885.
 11. Pieter Sprinkhuizen, geb. Wateringen 26.9.1886; overleden Wateringen 13.12.1886, oud 2 maanden.

X-D. Pieter Sprinkhuijsen, geb. Wateringen 24.3.1846; ovl. Den Briel 9.5.1918 [10]; zoon van Arie Sprinkhuizen en Maria van Roon.
Huwt Catharina Ruijgrok, dochter van Leonardus Ruijgrok en Maria van Teilingen [10]
Kinderen bekend;

 1. Maria Helena Sprinkhuijsen, geb. Oegstgeest 25.3.1888; overleden Wateringen 4.2.1897, oud 8 jaar.
 2. Arie Sprinkhuijsen, geb. Oegstgeest 18.5.1890. Zie XI-B.

X-E. Quirinus Sprinkhuizen, overleden na 1929.
Huwt Geertruida van der Heijden, geb. 's-Gravenhage, overleden Loosduinen 14.3.1929, dan 70 jaar oud, dr v Petrus van der Heijden en Heintje Hentzen.

XI-A. Barend Sprankhuizen, geb. Rotterdam 1838, zoon van Bernardus Sprankhuizen en Batje van Delft.
Huwt Rotterdam 2.9.1857 Johanna Maria Kerkum, 22 jaar, geb. Rotterdam, dochter van Jacobus Johannes Kerkum en Trijntje de Graaff.
Kinderen :

 1. Elisabeth Johanna Sprankhuizen, geb. Rotterdam 24.9.1857.

XI-A. Arie Albertus Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 18.2.1871, zoon van Aalbregt Sprinkhuijzen en Cornelia van Heijningen. Overleden Rijswijk (ZH) 15.3.1945, oud 74 jaar, weduwnaar van Cornelia Dobbe.
Huwt Wateringen 18.11.1896 Cornelia Dobbe, 23 jaar, geb. Leiden, dr v Theodora Dobbe. Overleden Wateringen 17.3.1934, oud 60 jaar, echtgenote van Arie Albertus Sprinkhuijzen.
Kinderen:

 1. Albertus Blasius Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 3.2.1898. Zie XII-A.
 2. Theodora Helena Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 12.3.1902.
 3. Cornelia Jacoba Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 2.9.1903.
 4. Jacobus Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 30.6.1905.
 5. Cornelia Helena Adriana Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 27.6.1907; overleden Wateringen 10.5.1908, oud 10 maanden.
 6. doodgeboren kind Wateringen 13.5.1909.
 7. Martina Maria Petronella Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 13.5.1910; overleden Wateringen 9.11.1910, oud 6 maanden.
 8. doodgeboren kind Wateringen 13.11.1911.

XI-B. Arie Sprinkhuijsen, geb. Oegstgeest 18.5.1890, zoon van Pieter Sprinkhuijzen en Catharina Ruijgrok. Ovl. 1971 [10]
Huwt Brielle 14.8.1912 Wilhelmina Catharina Nobels, 21 jaar, geb. Brielle, dr v Johannes Cornelis Nobels en Cornelia de Laat.

XII-A. Albertus Blasius Cornelis Sprinkhuijzen, geb. Wateringen 32.1898, zoon van Arie Albertus Sprinkhuijzen en Cornelia Dobbe.
Huwt Wateringen 28.8.1923 Johanna Hendrica Zuijderwijk, 23 jaar, geb. Wateringen, dr v Pieter Zuijderwijk en Elisabeth van der Meer.

BRONNEN:
[1] GA Den Haag
[2] GA Delft (www.archief.delft.nl)
[3] GA Rotterdam (www.gemeentearchief.rotterdam.nl)
[4] GA Leiden (www.leidenarchief.nl)
[5] (www.familysearch.org)
[6] gegevens Peter Sprinkhuizen
[7] gegevens Strik
[8] gegevens Paul Beernink
[9] ARA Den Haag (Nationaal Archief): Zuid Holland.
[10] www.angelfire.com/pe2/naaldwijk
[11] www.vandermaarel.net/persoonskaarten
[12] gw.geneanet.org/meininger
[13] gw.geneanet.org/pas
[14] www.angelfire.com/pe2/naaldwijk/html/alles.html
[15] www.genlias.nl
[16] SA Naaldwijk

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven