Genealogie familie (van) Westerhoek uit Waalsdorp (Suytwyck/Wassenaer), Den Haag

Ook genoemd van Westerhouck, van Rhoon.

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2012.

I. Dirk Philipsz van Rhoon, geb. ca. 1470.
Kinderen:

 1. Joris Dirksz Westerhouck. Zie II.

II. Joris Dirksz van Rhoon, geb. ca. 1500
Huwt Agniese Claesdr.
Kinderen:

 1. Philips Jorisse Westerhoek van Rhoon, geb. ca. 1530. Zie III-A.
 2. Claes Jorisz de oude van Rhoon. Zie III-B.
 3. Claes Jorisz de jonge van Rhoon. Zie III-C.
 4. Jan Jorisse van Rhoon.Zie III-D.
 5. Cornelis Jorisse van Rhoon alias Crooser. Zie III-E.
 6. Neeltje Jorisdr van Rhoon, geb. Wassenaar ca. 1562.
 7. Fijtje Jorisdr van Rhoon, ovl. na 1593; woont te Wassenaar. Huwt Willem Dirk Jorisz, overleden voor 11.7.1593.

III-A. Philips Jorisse van Westerhoek (van Rhoon), duinmeijer te Wassenaar, geb. ca. 1530, zoon van Joris Dircksz Westerhouck en Agniese Claesdr. Begraven 19 maart 1625 Wassenaar.
Maakt testament 10.3.1604 te Monster.
Vermeld in 1674 als vroegere eigenaar (van v��r 1600) van woning en land in de heerlijkheid Waesdorp, met Carel van Boetselaer als heer van Waesdorp.
Huwt 18.11.1579 Maritgen Lourisdr, weduwe van Cornelis Heynricksz van der Speck, en dochter van Louris Cornelisz en Aechten Jorisdr. [alsemgeest.hele.nl]
Kinderen [alsemgeest.hele.nl]:

 1. Adriaen Philipsz van Westerhoek (van Roon)
 2. Stijntje Philipsdr van Westerhoek (van Roon)
 3. Maartje Philipsdr van Westerhoek (van Roon)

III-B. Claes Jorisz de oude van Rhoon, geb. ca. 1535.
Huwt ca 1565 Niesje Gijsbertsdr [2], overleden 1579.
Kinderen bekend [ORA Wassenaar]:

 1. Gijsbert Claesz, 13 jaar op 27.9.1581.
 2. Niesgen Claesdr, 4 jaar op 27.9.1581.

III-C. Claes Jorisz de jonge van Rhoon, woonde in Wassenaar in 1580 en 1593. [ORA Wassenaar-Zuidwijk]

III-D. Jan Jorisse van Rhoon, geb. ca. 1551 Wassenaar; vermeld op 7.5.1669 als de broer van Philip Jorisse van Westerhouck.
Huwt Leuntje Pietersdr Hans. [2]

III-E. Cornelis Jorisse van Rhoon, alias Crooser/Croossen, geb. ca. 1550, woonde in Wassenaar, overleden v��r 1580. [ORA Wassenaar]
Huwt Maritgen Woutersdr Pruijs, dochter van Wouter Jansz Pruijs en Ijmetgen Jansdr van der Burch. [2] [4] Overleden na 1624.
Kinderen bekend:

 1. Willemtje Cornelisdr Croosen, huwt v��r 1593 Huyg Bouman.
 2. dochter huwt v��r 1593 Jan Jeroensz.

III-E2. Corstiaan Westerhoek, geb. ca. 1550. (Dezelfde als III-E ??)
Kinderen:

 1. Rombout Corssen van Westerhoek, geb. ca. 1580, waarschijnlijk in Zuidwijk. Zie IV.
 2. ? Serp Corssen van Westerhouck, vermeld op 20.6.1649 te Den Haag.

IV. Rombout Corssen van Westerhoek, geb. ca. 1580. Woont in 1638 met zijn zoon Dirck Rombouts in huis te Suytwyck/Wassenaer.
Al overleden op 27.9.1674. Woonde vanaf 1633 in woning op Waasdorp. Heeft zoon Philips Rombouts Westerhoek in 1674.
Kinderen verondersteld (volgorde onbekend):

 1. Gerrit Rombouts van Westerhoek. Zie V-A.
 2. Philps Rombouts van Westerhoek, geb. 1608. Zie V-B.
 3. Netgen Rombouts Westerhoek, doopgetuige voor kind van Arent Corsse in 1662
 4. Dirk Rombouts. Zie V-C.
 5. Cors Rombouts. Zie V-D.

V-A. Gerrit Rombouts van Westerhoek, geb. ca. 1605, ovl na 1674. Woont in Haachambacht in 1651.
Maakt testament op 29.10.1674 (is dan gehuwd met Aeltie Claesdr)
Huwt (1) Aeltie Lucas.
Huwt (2) (v��r 1674) Aeltie Claesdr.
Kinderen verondersteld (uit welk huwelijk nog onbekend):

 1. Lucas Gerritse van Westerhoek. Zie VI-A.
 2. Claas Gerritse van Westerhoek. Zie VI-B.
 3. Grietgen Gerritse van Westerhoek. Huwt als jd. Den Haag 9.6.1658 Joris Jansz van Rhijn.

V-B. Philps Rombouts van Westerhouck, geboren 1608 (oud 66 jaar op 25.9.1674, wonende te Scheveningen), zoon van Rombout Corssen van Westerhoek.

V-C. Theodorus 'Dirk' Rombouts Westerhoek, geb. ca. 1610. Woont in Suytwyck/Wassenaar in 1638 met zijn vader Rombout Corssen. Woont in Wassenaar op 10.3.1659.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Dirkse Westerhoek. Volgt VI-C.

V-D. Corstiaan Rombouts van Westerhoek, duijnmeijer, geb. ca. 1610. Woont in Wassenaar/Suytwyck in 1638 in een huis van de heer van Waelsdorp. Wordt niet vermeld als weerbare man te Wassenaar in 1652-53.
Huwt Neeltje Adriaens van der Duijff (?); zij is weduwe op 15.10.1660.
Kinderen verondersteld:

 1. Arent Corsse van Westerhoek, geb. 1636. Zie VI-D.
 2. Catharina Corstiaan van Westerhouck, geb. Den Haag 1646 (18 jaar op 18.3.1664). Huwt Den Haag 16.11.1670 Johan Coninck, jm. Nog vermeld in NA Den Haag 5.12.1715 als in leven.
 3. Philippus Corssen van Westerhoeck. Zie VI-E.
 4. Pleunten Corsse van Westerhoek. Apolonia Westerhoek overlijdt te Den Haag op 17.2.1723.

VI-A. Lucas Gerritse van Westerhoeck, overleden te Den Haag 9.7.1710.
Is erfgenaam op 29.10.1674. Maakt testament op 10.7.1694.
Huwt (o.t.) Den Haag 15.7.1657 Maritje Claes van den Bon, jd wonende te Loosduinen. Trouw in klooster van Loosduinen 29.7.1657.
Kinderen verondersteld:

 1. Maarten Lucasse Westerhoek. Zie VII-A..

VI-B. Claes Gerritse van Westerhoek, thuijnman in 's-Gravenhage. Overleden na 1707. Nicolaes Westerhoek overlijdt te Den Haag op 24 maart 1729 en wordt begraven te Rijswijk.
Huwt (1) Den Haag 20.11.1667 Lijsbeth Jans van der Velde, weduwe van Pieter Heyndrickse Pick, wonende te Gouda.
Huwt (2) Den Haag 25.1.1671 Trijntje Cornelis, weduwe van Jacob Jacobsz Ruijgrock; trouw in Geref. Loosduinse Kerk.

VI-C. Johannes Theodori Westerhoek, geb. ca. 1650. Overleden na 1713. Jan Westerhoek wordt te Eijkenduinen begraven op 21.7.1747.
Kinderen verondersteld:

 1. Rumoldus Janse Westerhoek, geb. 1674. Volgt VII-C..
 2. Huberta Westerhoek, geb. 1676. Huberta Westerhoek huwt (RK Oude Molstraat) Den Haag 18.2.1707 Johannes Benseker. Huijbertje Westerhoek overlijdt te Den Haag op 17.1.1753, dan 77 jaar oud.
 3. Pieter Janse Westerhoek. Volgt VII-D.
 4. Laurentius Janse Westerhoek. Volgt VII-E.
 5. Margarita Westerhoek. Margarita Jans Westerhoek huwt (RK Oude Molstraat) Wassenaar / Den Haag 25.4.1717 Guilielmus Pieters van der Sman, met als getuigen: Petrus van der Eijk en Aleydis Voorst.
 6. Magdalena Westerhoek
 7. Helena Westerhoek, geb. 1687. Overleden te Den Haag 4.10.1771, 84 jaar oud, aan een beroerte. Huwt (RK Oude Molstraat) Den Haag 2.6.1714 Petrus van der Valck, wonende te Delft. Kinderen bekend: Guilielmus van der Valck (ged. Delft 21.2.1718; getuigen: Bartolomaeus van der Valck en Helena van der Valck); Joannes van der Valck (ged. Delft 7.8.1719; getuige: Anna de Haes).
 8. Theodorus 'Dirk' Janse Westerhoek. Volgt VII-F.

VI-D. Arent Corsse van Westerhoek, hoendercooper / konijnkoper, geboren 1636 (40 jaar op 6.6.1676). Deeken van 't polliersgilde op 25.5.1667.
Huwt (o.t.) Den Haag 27.4.1661 Burgeta 'Burchie' Jans Persoon.
Kinderen bekend:

 1. Corstyna van Westerhoeck, ged. 19.2.1662 Groote Kerk, Den Haag; getuigen: Philippus Corssen, Neeltje Arents van der Duijff, en Netgen Rombouts Westerhoek.
 2. kind, ged. 19.8.1663 Grote Kerk, Den Haag; getuigen: Jan Mertense Persoon en Anna Jans.
 3. Arent van Westerhouck, ged. 17.5.1665 Groote Kerk, Den Haag; getuigen: Trijntgen Jans van der Heyden en Helena Alders.
 4. Marya Arentsdr Corssen (Westerhoek), ged. 17.7.1667 Groote Kerk, Den Haag; getuigen: Gerrit Gabrielsz en Trijn Jans.
 5. Niclaas van Westerhoek, ged. 8.5.1669 Groote Kerk, Den Haag; getuigen: Jan Maartensz en Pleunten Corsse van Westerhoek.
 6. Cornelis Westerhouck, ged. 8.5.1678 Groote Kerk, Den Haag; getuigen: Ulderick Koninck.

VI-E. Philippus Corsse Westerhoek, houtcooper, duinmeijer (in 1664 en 1688) van de graeffelijke duijnen van Waesdorp.
Huwt Gautie Pieters van Raaphorst. Beiden in NA Den Haag vermeld in 1673 als nog in leven.

VI-F. Cornelis Westerhoek
Kinderen verondersteld:

 1. Teuntje Cornelis Westerhoek huwt (Waalsche Kerk) Leiden 18.4.1699 Jan Jaspersz Delvendiep

VII-A. Maarten Lucasse (van) Westerhoek
Huwt Den Haag 15.6.1698 Jannetje Teunis van der Hoeven, weduwe van Harmanus van de Bergh
Kinderen bekend:

 1. Teunis Westerhoek, ged. 11.3.1708 Nieuwe Kerk, Den Haag; getuigen: Kornelis Koppe en Kornelia Berlin.

VII-B. Cornelis Claesz van Westerhoeck. Cornelis Westerhoek wordt te Eijkenduinen begraven op 10.6.1746.
Huwt (RK Juffr. Idastraat) Den Haag 24.10.1694 Teuntje Jans van Beijeren Henegouw, geb. en won onder Waesdorp; trouw 13.11.1694 Waasdorp.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia Westerhoek, ged. Oud-katholiek, Den Haag 4.1.1704; getuigen: Lijsbeth Jacobs en Jacob Jacobs Veenhij.
 2. Joannes Westerhoek, ged. Oud-katholiek, Den Haag 19.11.1707; getuigen: Willem en Catharina Groeneveld. Zie VIII-D.

VII-C. Rumoldus 'Rombout' Jansen (van) Westerhoek, geb. 1674, uit Waasdorp. Overleden Den Haag 18.5.1748, dan 74 jaar oud. Begraven te Eijkenduinen.
Maakt testament op 27.3.1731, samen met Maria Joosten van Gastel. Is dan ziekelijk. Langstlevende erft.
Huwt Den Haag 9.5.1702 Maria 'Merijtje' Joosten van Gastel, ook genoemd van Hees, uit 's-Hertogenbosch.
Kinderen bekend:

 1. Josina Westerhoek, ged. 23.6.1707 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Johannes en Margarita Westerhoek
 2. Josina Westerhoek, ged. 8.3.1709 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Petrus Westerhoek en Margarita Westerhoek. Overleden te Den Haag 30.10.1764 aan de teering, 54 jaar oud. Huwt (RK Oude Molstr.) Den Haag 22.4.1736 Pieter van Offel / van Oeffel.
 3. Magdalena Westerhoek, ged. 10.4.1711 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen : Laurentius Westerhoek en Magdalena Westerhoek. Magdalena Westerhoek overlijdt te Den Haag 1.11.1747, dan 34 jaar oud; begraven te Eijkenduinen.
 4. Anna Westerhoek, ged. 23.6.1714 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Andreas de Vet en Catharina van Deursen. Overleden te Den Haag 9.12.1715.
 5. Adrianus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat 17.3.1717; getuigen: Nicolaus Langevelt en Anna Witteman. Volgt VIII-A.

VII-D. Pieter Janse Westerhoek. Overleden v��r 21.2.1769.
Huwt Den Haag 30.3.1704 Catharina Joosten van Deursen / van Deusen, jd uit de Meijerij van 's-Hertogenbosch
Kinderen bekend:

 1. Judocus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 13.12.1706; getuigen: Joannis Westerhoek en Huberta Westerhoek.
 2. Joseph Westerhoek, ged. 23.1.1708 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Johannes Theodori Westerhoek en Huberta Westerhoek. Volgt VIII-B.
 3. Petrus Westerhoek, ged. 6.8.1710 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Rumoldus Westerhoek en Margarita Westerhoek. Pieter Westerhoek overlijdt te Den Haag 24.9.1715.
 4. Rumoldus Westerhoek, ged. 9.4.1712 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Laurentius Johannis Westerhoek en Maria van Gastele. Overleden 14.5.1712 te Den Haag.
 5. Maria Westerhoek, ged. 20.6.1713 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jan Dickse Westerhoek en Magdalena Westerhoek. Maria Westerhoek overlijdt te Den Haag 9.8.1713.

VII-E. Laurentius Janse Westerhoek
Huwt (1) (RK Oude Molstr) Den Haag / Wassenaar 6.11.1717 Barbara Jacobs Ruijgrok, met als getuigen: Aleydis Voorst en Maria van Hal.
Kinderen bekend:

 1. Christianus Westerhoek, ged. 26.12.1717 RK Oude Molstraat, Den Haag. Getuigen: Johannes en Huberta Westerhoek. Korstiaen Westerhoek overlijdt te Den Haag op 9.8.1758, 41 jaar oud, aan de teering. Zie VIII-C.
 2. Laurentius Westerhoek, ged. 6.1.1721 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Johannes en Margarita Westerhoek.
 3. Catharina Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat 27.7.1724; getuigen: Josephus Ruijghrock en Maria Ruijghrock.
 4. Joannes Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 7.12.1725; getuigen: Rumoldus Westerhoek en Helena Westerhoek.
 5. Jacoba Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 23.12.1727; getuigen: Cornelius Ruijgrock en Agnes Ruijgrock.

Huwt (2) Den Haag 28.6.1737 Maria Leenderts van der Koy / Koey, met als getuigen Lucia van Weenen en Catharina van Beukering.
Kinderen bekend:

 1. Bernardus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 24.12.1738; getuigen: Christianus Westerhoek en Maria Ruijchrock.
 2. Joanna Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 13.6.1741; getuigen: Hermanus van der Koij en Clasina Claase Droesbeek.
 3. Barbara Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 28.6.1743; getuigen: Joannes en Catharina Westerhoek.
 4. Leonardus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 28.3.1746; getuigen: Cornelius van der Koeij en Jacoba Westerhoek.

VII-F. Theodorus 'Dirk' Janse Westerhoek. Overleden 27.9.1728 te Den Haag.
Huwt Maria Ariens Houniet. Zij hertrouwt te Den Haag op 1.6.1732 Andries Haringh, bij wie zij nog een zoon Adrianus Haring heeft (ged. 5.4.1732 RK Oude Molstraat, Den Haag, met als getuigen: Johannes Houniet en Willemina van Swieten).
Kinderen bekend:

 1. Maria Westerhoek, ged. 6.8.1717 RK Casuariestraat, Den Haag; getuigen: Petrus en Huberta Westerhoeck. Maria Westerhoek overlijdt te Den Haag op 9.7.1770, dan 54 jaar oud, van inflammatie.
 2. Cornelia Westerhoek, ged. 6.6.1718 RK Casuariestraat, Den Haag; getuigen: Adrianus Houniet en Petronella Houniet ejus loco Huberta Westerhoek. Neeltje Dirks Westerhoek, jd uit 's-Hage, huwt Overschie 8.2.1753 Pieter Ariens van Velzen, jm uit Overschie.
 3. Petronella Westerhoek, ged 18.7.1720 RK Casuariestraat, Den Haag; getuigen: Cornelius Houniet en Maria Oostdam. Overleden Voorhout 19.5.1788. Huwt Lisse 21.7.1743 Franciscus Ploegh. Kinderen: [http://home.kabelfoon.nl/~fhjordan/kw70.html]
 4. Joanna Westerhoek, ged. 21.12.1722 RK Casuariestraat, Den Haag; getuigen: Riomoldus Westerhoek en Margarita Westerhoek. Johanna Westerhoek overlijdt te Den Haag op 23.7.1776, dan 55 jaar oud, van het water; begraven te Eykenduijnen. Anna Westerhoek huwt Jacobus Rietbroek. Kinderen bekend: Theodorus Rietbroek (ged. 24.3.1751; getuigen: Petrus Westerhoek en Petronella Westerhoek).
 5. Joannes Westerhoek, ged. 9.5.1725 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Laurentius Westerhoek en Helena Westerhoek.
 6. Petrus Westerhoek, ged. 17.9.1727 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Josephus Westerhoek en Catharina van Deusen. Zie VIII-E.

VII-G. Adrianus Westerhoek, ouders onbekend.
Huwt Elisabeth 'Leybe' Enneme
Kinderen:

 1. Martijnus Westerhoek, ged. 17.2.1726 Groote Kerk; getuigen: Joannis Inneme et Janna van der Hoeven.
 2. Johanna Westerhoek, ged. 23.10.1737 Groote Kerk, Den Haag; getuigen: Eva Klamont en Pieter van Weijken.

VII-H. Cornelis Huijgen Westerhoek. Ouders onbekend. Woont te Geertvlied. Overleden 1715/1716.
Huwt (1) Arentje Rogge
Huwt (2) Delfshaven 28.1.1714 Jopje Claes van der Velden, weduwe van Cornelis Gerrits van de Corper, wonende te Delfshaven. Jopje hertrouwt te Rotterdam 18.10.1716 Gerrit Franken van der Velden.

VII-I. Cornelis Westerhouck, ouders onbekend.
Huwt Den Haag 18.4.1717 Annetje Damans, jd uit Breda; getuige: Digna de Bye.

VIII-A. Adrianus Westerhoek, ged. 17.3.1717 RK Oude Molstraat, Den Haag; zoon van Romoldus Westerhoek en Maria van Hees (sic!; = Maria van Gastel). Arie Westerhoek overlijdt te Den Haag op 13.11.1762, dan 47 jaar, aan de borstziekte.
Huwt Den Haag (o.tr. 24.4.1746) 7.5.1746 Elisabeth Lasson / La Sonde, uit Weert, Limburg. Trouwgetuigen: Leonardus Otto en Apolonia van Wouw. Geb. 1705 (waarschijnlijk Weert 1713: Maria Elisabeth Lasson); ovl.5 .6.1793 te Den Haag, 88 jaar oud; dochter van Johannis Lasson en Maria Jacobsdr Deodatus, alias Cad�.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 26.4.1747; getuigen: Joannes Lasson en Maria Westerhoek.
 2. Maria Westerhoek, ged. 16.12.1748 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Petrus van Oeffel en Maria Westerhoek (gehuwd met Theodoricus van Leeuwen).
 3. Margarita Westerhoek, ged. 5.4.1751 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Theodorus van Leeuwen en Margaretha Joosten van Gastel.
 4. Jacobus Johannes Westerhoek, ged. 7.7.1754 RK Oude Molstraat, Den Haag; getuigen: Jacobus Tieleman en Joanna Schretzmeijer. Zie IX-A.

VIII-B. Joseph Westerhoek, ged. 23.1.1708 RK Molstraat, Den Haag, zoon van Pieter Janse Westerhoek en Catharina Joosten van Deursen.
Maakt testament in Den Haag op 4.12.1740, dan gehuwd met Alida Overclift.
Huwt Den Haag 10.7.1728 Alida Overclift, geb. Den Haag; trouwgetuigen: Petrus Hanze en Maria van Leeuwen.
Kinderen bekend:

 1. Petrus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 14.3.1729; getuigen: Joannis van Houten en Catharina van Deursen. Pieter Westerhoek overlijdt te Den Haag op 17.5.1729.
 2. Petronella Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 23.5.1730; getuigen: Romualdus Westerhoek en Catharina van Deursen. Petronella Westerhoek, wonende te Den Haag, is op 21.jan.1759 weduwe van Cornelis van den Blank. Zij hebben dochter Alida van der Blank. Petronella Westerhoek overlijdt te Den Haag op 11.1.1769, dan 36 jaar oud, aan de teering. Petronella Westerhoek wordt op 21.2.1769 en 11.10.1803 vermeld als overleden echtgenote van Anthony Aegidius Basters, die zelf overlijdt op 9.8.1825 te Den Haag. [A.Bos]
 3. Wilhelmina Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 15.1.1734; getuige: Henderina van der Kruijs. Willemina Westerhoek overlijdt te Den Haag op 15.3.1735.

VIII-C. Corstiaan / Christianus Westerhoek, ged. RK Den Haag 26.12.1717, zoon van Laurentius Westerhoek en Barbra Ruijgrock. Wordt vermeld met handtekening in NA DEn Haag in 1756. Corstiaan Westerhoek overlijdt te Den Haag op 9.8.1758, oud 41 jaar, aan de teering.
Huwt Den Haag 6.11.1746 Maria Frederiks Wittelaar, ged. RK Loosduinen 24.4.1724; overleden na 1777 en v��r 1817; dochter van Frederik Jansse Wittelaer / Wetelaar en Femme Herberts van Santen.
Marijtje Wittelaer verkrijgt op 15.11.1777, weduwe van Kors Westerhoek, als huidhoudster op de buitenplaats en woning "Valkenbosch" (gelegen op de hoek van de Loosduinseweg en de Beeklaan), van haar overleden werkgever, de heer Mr. Cornelis van Rijckevorsel, een jaarlijks bedrag van honderd gulden voor de rest van haar leven. Tevens verkrijgt zij dan 20 gulden voor het onderhoud van elk van de 3 huishondjes van haar werkgever. In hetzelfde testament verkrijgt ook Kaatje Westerhoek, dan bouwmeid, een som van 100 gulden per jaar. Ook de bouwknecht Cornelis Sprinkhuizen, toekomstige schoonzoon van Maria Wittelaer, verkrijgt een eenmalige som van 250 gulden van de deze werkgever.
Kinderen bekend:

 1. Laurentius Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 20.8.1747; getuigen: Laurentius Westerhoek en Catharina Westerhoek. Laurens Westerhoek overlijdt op 18.3.1765, dan 18 jaar, aan een accident.
 2. Euphemia Maria Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 17.1.1749; getuigen: Fredericus Wittelaar en Maria Westerhoek. Huwt RK Oude Molstraat, Den Haag 30.10.1779 Kornelis Sprinkhuisen; getuigen: Maria van Mourik en Catharina van Mourik. Zij overlijdt te Loosduinen als huisvrouw van Kornelis Sprinkhuizen op 7 april 1817, dan 70 jaar oud, aangegeven door (haar schoonzoon) Martinus Kok.
 3. ? Christina Westerhoek, overleden te Den Haag 23.12.1754, dan 16 weken oud.
 4. Fredericus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 20.10.1756; getuigen: Bernardus Wittelaar en Engeltje Margie Wittelaar. Frederik Westerhoek overlijdt te Den Haag op 11.1.1762 aan de teering, 5 jaar oud.

VIII-D. Johannes Westerhoek, vermoedelijk zoon van Cornelis Claesz Westerhoek en Teuntje van Beijeren Henegouw, en geboren in 1707 te Den Haag
Huwt (o.t.) Den Haag 14.8.1740 (trouw in Schev. Kerk) Maria van Gennip, uit Nimwegen (acatholica in 1741).
Kinderen bekend:

 1. Magdalena Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 31.7.1741; getuigen: Arnoldus van Rijn en Apollonia van der Hoeven
 2. Cornelius Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 25.9.1744; getuigen: Sybrand van der Hoeven en Maria van Rijn.
 3. Cornelia Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 28.12.1746; getuigen: Georgius van Dijk en Wilhelmina van Dijk.
 4. Dirkie Westerhoek, ged. RK Casuariestraat, Den Haag 17.4.1749 ; getuigen Agatha Hazeveld en Dirk Beukmans.
 5. Maria Westerhoek, ged. RK Casuariestraat, Den Haag 18.5.1751; getuigen: Angelus van Dick en Gertrudis van Rijn. Maria Westerhoek overlijdt te Den Haag 10.1.1761, dan 9 jaar oud, aan het water.
 6. Sybertus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 17.2.1754; getuigen: Sybertus van de Hoeve en Wilhelmina van Rijn. Zie IX-B.
 7. Cornelius Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 12.6.1756; getuigen: Alexander van der Beek en Catharina Houbel. Kornelis Westerhoek overlijdt te Den Haag op 16.4.1757 aan de stuipen, dan half jaar oud.
 8. Antonia Westerhoek, ged. RK Casuaristraat, Den Haag 17.2.1758; getuigen: Andreas Groenewege en Agnes Brands. Antonia Westerhoek overlijdt te Den Haag op 5.6.1802, dan 44 jaar oud, aan zinkingskoorts; zij wordt begraven op het Noorderkerkhof. Antonia Westerhoek huwt Den Haag 31.10.1779 Joannes Balthazar Hofman. Kinderen bekend: Cornelia Hofman (geb. 1795 Den Haag; huwt 's-Gravenzande 17.6.1814 Hendrik Timman, geb. 1779 Leersum, zoon van Jan Timman en Willemijntje Gijsbertse van Apeldoorn); Theodora Hofman (geb. Den Haag 1787; huwt Rotterdam 1.4.1818 Johan Godfried Gohl, 52 jaar, geb. Melias bij Grosglozou, Neder Silecien, en zoon van Johan Godfried Gohl).
 9. Cornelius Westerhoek, ged. RK Casuaristraat, Den Haag 9.11.1761; getuigen: Maria van Rijn en Georgius van Dijk.

VIII-E. Pieter Dirksz Westerhoek, geb. 17.9.1727 Den Haag, zoon van Dirk Jansz Westerhoek en Maria Ariens Houniet. Wonen in Voorhout.
Huwt Sassenheim 25.2.1753 Maria Willems Hooger
Kinderen bekend:

 1. Theodorus Westerhoek, ged. Oegstgeest 24.11.1753.
 2. Maria Westerhoek, geb. Sassenheim 7.12.1754

IX-A. Jacobus Johannes Westerhoek, ged. RK Den Haag 7.7.1757, zoon van Adrianus Westerhoek en Elisabeth Lasson.
Huwt Den Haag 5.5.1782 Cornelia van Brederoo / van Brederode, jd geb. en won. te Den Haag
Kinderen bekend:

 1. Maria Elisabeth Westerhoek, ged. RK Den Haag 19.3.1783; getuigen: Adrianus Westerhoek en Maria Elisabeth Lasson. Elisabeth Westerhoek overlijdt te Den Haag 8.1.1785, 2 jaar oud.; gebracht naar Eijkenduinen.
 2. Elisabeth Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 2.10.1785; getuigen: Johannis van Brederode en Petronella van Bergenhenegouw. Overleden te Den Haag op 21.12.1789, dan 4 jaar oud, aan de pokken; begraven te Eykenduijnen.
 3. Jacobus Westerhoek, ged. RK Oud Molstraat, Den Haag 17.10.1787; getuigen: Arnoldus van Dortmont en Margarita van Brederoo. Zie X-A.
 4. Adrianus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 4.5.1790; getuige: Margareta Westerhoek. Zie X-B.
 5. Petrus Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 20.12.1798; getuigen: Arnoldus van Dortmond en Grietje van Dortmond. Pieter Westerhoek overlijdt te Den Haag op 5.3.1799, dan 11 weken oud; hij wordt naar Eykenduinen gebracht.

IX-B. Sybertus Westerhoek, ged. RK Den Haag 17.2.1754, zoon van Joannis Westerhoek en Maria van Gennip. Sybertus Westerhoek overlijdt te Den Haag op 17 grasmaand 1811, dan 56 jaar oud, aan borstkwaal; hij heeft dan ��n minderjarig kind als nakomeling. Hij woonde dan 'agter de stallen'.
Huwt (1) RK Den Haag 12.1.1793 Margrieta Aleid Konen / Koning / Konings, jd van Lingen.
Kinderen bekend:

 1. Antonia Westerhoek, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 6.11.1793; getuigen Johannes Hofman en Antonia Hofman. Overleden op 18.1.1794, dan 10 weken oud, aan de pokken; vervoerd naar (RK begraafplaats) Eykenduinen.
 2. Joannnes Westerhoek, geb. en ged. RK Casuaristraat, Den Haag 25.12.1795; getuige: Cornelia Westerhoek.

Huwt (2) RK Den Haag 3.5.1801 Geertruij Haasenberg, weduwe van Dirk van Rietbroek.

X-A. Jacobus Westerhoek, ged. RK Den Haag 17.10.1787, zoon van Jacobus Johannes Westerhoek en Cornelia van Brederode.
Huwt Den Haag 4.5.1814 Pieternella Catrina Mackaaij, 24 jaar, geb. Den Haag, dochter van Andries Mackaaij en Willemina Radijs.
Kinderen verondersteld:

 1. Jacobus Westerhoek. Zie XI-A.
 2. Pieternella Catrina Westerhoek huwt Den Haag 19.11.1851 Jan Cornelis Oudshoorn.

X-B. Adrianus Westerhoek, winkelier/stoelmaker, ged. RK Den Haag 4.5.1790, zoon van Jacobus Johannes Westerhoek en Cornelia van Brederode.
Huwt (1) Den Haag 23.11.1814 Johannetta Maria Feller, 27 jaar, geboren Den Haag, dochter van Johannes Feller (overleden) en Catharina Gutterswijk.
Huwt (2) Den Haag 6.11.1816 Anna Maria Wilken, 29 jaar, ged. RK Den Haag 1.6.1787, dochter van Gaspar Hendrik Wilken en Maria Weening (overleden).
Kinderen bekend:

 1. Anna Westerhoek, geb. Den Haag 15.1.1815. Huwt Den Haag 4.12.1844 Hermanus van Heijningen, geb. (Geref.) Den Haag 29.12.1821. Kinderen: Anna van Heijningen (geb. Den Haag 10.5.1845)

XI-A Jacobus Westerhoek, zoon van Jacobus Westerhoek en Pieternella Catrina Mackaaij.
Huwt Den Haag 19.2.1851 Magdalena Mehl.

XI-B. Willem Westerhoek, ouders onbekend.
Huwt Maria Elisabeth Hoffman, geboren Amsterdam ca. 1845; overleden te Loosduinen 9.2.1925, dan 80 jaar oud, dochter van Jan Heinrich Hoffman en Petronella Mijnders..

Bronnen:
[1] GA Den Haag.
[2] stamboom familie de Kleine enzo.
[3] genealogie familie Alsemgeest
[4] genealogie Luyten

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven