Genealogie familie van Bohemen uit Den Haag

Laatst bijgewerkt op 26 januari 2015.

I. Maerten Simonsz , geb. 1536 (40 jaar in 1576); woont te Monster op "Vrederust" in 1558; overleden voor 15 mei 1584. [7]
Huwt Maritge Gerritsdr; zij hertrouwt Cornelis Jansz Vercroft.
Kinderen:

 1. Gerrit Maertensz Vercroft. Zie II.
 2. Maritge Maertensdr. Huwt (1) Cornelis Jorisz. Huwt (2) ca. 1603. Cornelis Willemsz Persijn van Oudendijck.
 3. dochter huwt Louris Willemsz
 4. dochter huwt Jacob Ariensz (Verboon) won. Pijnacker.

II-A. Gerrit Maertensz Vercroft, alias Bohemen, geboren te Wateringen (circa 1560). [7].
Huwt Maritgen Pietersdr
Kinderen:

 1. Maerten Gerritsz van Bohemen, ovl. na 1652. Zie III-A.
 2. Pieter Gerritsz. Zie III-B. Woont Loosduinen. Overleden na 1652.
 3. Jan Gerritsz van Bohemen. Zie III-C.
 4. Cornelis Gerritsz van Bohemen. Zie III-D.
 5. Gerritgen. Huwt Louris Joosten van Zuytgeest.
 6. Trijntgen, ongehuwd.
 7. Grietgen. Huwt Rijswijk 30.4.1633 Maerten Cornelisz van der Spek.
 8. Aegchen. Huwt Rijswijk 10.6.1636 Huybrecht Cornelisz van Nierop.
 9. Jacob Gerritsz, bouwman te Voorburg. Zie III-E.

II-B. Jan van Bohemen, geb. circa 1555.
Kinderen:

 1. Dirk Jansz van Bohemen, geb. in 1585 (75 jaar in 1660) Zie III-F.

III-A. Maerten Gerritsz van Bohemen, alias Vercrocht/Kroft, geb. circa 1580; overleden na 12.11.1652 (testament); woont dan te Monster. [7]
Huwt (1) NN.
Kinderen:

 1. Lijsbeth Maertensdr van Bohemen. Huwt Rijswijk 17.5.1637 Claes Claesz van Henegouwen, ook van Bergen in Henegouwen; geassisteerd met Jan Dirksz.
 2. Gerrit Maertensz van Bohemen, geb. 1617. Zie IV-A.
 3. Jan Maertensz van Bohemen, watermolenaar in Wout, Woutharnas en Groenevelt in 1680; woont in 1672 te Wateringen.

Huwt (2) voor 12.9.1640 Maertgen Jacobs van Velsen.
Kinderen bekend:

 1. Maertge Maertensdr van Bohemen, ovl. voor 1652. Huwt Jacob Reyersz van Outshoorn. Dochter Annetgen Jacobs in 1652.

III-B. Pieter Gerritsz van Bohemen, woont te Loosduinen. Overleden na 1652, broer van Maarten Gerritsz Vercroft/van Bohemen..
Huwt Maertje Jacobs van der Marck, ovl. na 1652.

III-C. Jan Gerritsz van Bohemen
Huwt Neeltje Cornelis van Velzen.
Kinderen:

 1. Jannetje Jans van Bohemen. Huwt Naaldwijk 6.9.1697 Dirk Pietersz van Leeuwen.

III-D. Cornelis Gerritsz van Bohemen, zoon van Gerrit Maertensz van Bohemen.
Huwt Delft 1641 Marijtge Cornelisdr van Groenewegen, dochter van Cornelis Pietersz Groenewegen en Trijntje Jacobs.
Kinderen:

 1. ? Gerrit Cornelissen van Bohemen. Zie IV-B.

III-E. Jacob Gerritsz van Bohemen, bouwman te Voorburg, zoon van Gerrit Maartensz van Bohemen.
Huwt Maertge Cornelisdr van Theylingen.
Kinderen:

 1. ? Gerrit Jacobse van Bohemen, geb. Voorburg. Zie IV-C.

III-F. Dirk Jansz van Bohemen, bouwman, geb. in 1585, wonende onder Loosduinen te Eijkenduinen in 1660; overleden te Eijk en Duinen na 18.1.1666. Ambachtsbewaarder van Segbroeck voor 1660. Woont in 1666 op de woninghe Vinckenburch in Haagambacht.
Kinderen:

 1. Jan Dirksz van Bohemen, geb. in 1627. Zie IV-D.
 2. Adriaentie Dirks van Bohemen, doopgetuige voor kinderen van Jan Dirksz van Bohemen te Loosduinen in 1660.
 3. Jacob Dirksz van Bohemen, geb. 1629. Zie IV-G.

III-G. Dirk van Bohemen (Is waarschijnlijk dezelfde Dirk als in III-F, wonende aan noordzijde van Den Haag? Tweemaal gehuwd??)
Kinderen:

 1. ? Hendrik van Bohemen. Zie IV-E.
 2. ? Jan Dirksz van Bohemen. Zie IV-F.
 3. Maertien Dircksen van Bohemen, doopgetuige Den Haag 1682, voor kind van Pieter Dercksen van Bohemen. Maertge Dirks van Bohemen woont en huwt Voorburg 8.5.1667 Leendert Dirksz van der Haes, geassisteerd met Pieter Dirksz van Bohemen, broer.
 4. Pieter Dercksen van Bohemen, geb. ca. 1650. Zie IV-H.
 5. Cornelis Dircksen van Bohemen, gb. ca. 1653, doopgetuige Den Haag 1682 voor kind van Pieter Dercksen van Bohemen. Zie IV-I.
 6. Guilielmus Dirkse van Bohemen, doopgetuige in Den Haag in 1679 voor kind van Cornelis Dirksz van Bohemen. Zie IV-J.

IV-A. Gerrit Maertensz van Bohemen, zoon van Maerten Gerritsz van Bohemen, alias Vercrocht, geb. 1617. Gerrit Maertense Bohemen woont op 5.7.1704 te Quintsheul en is dan 87 jaar oud.
Huwt Rijswijk 27.10.1647 Maritge Pietersdr van der Valk / Fruyn.
Kinderen:

 1. ? Pieter van Bohemen. Zie V-A.
 2. ? Trijntje Gerrits van Bohemen. Huwt, als wonende te Leijderdorp, te Leiden 30.4.1684 Aarnout Jansz, wonende te Leijderdorp.
 3. ? Dirk Gerrijtsen Bohemen. Zie V-B.
 4. ? Lijsbet Gerrits van Bohemen, jd van Wateringen. Huwt Den Haag 13.7.1681 (Rijswijk 27.7.1681) Arij Arentss van der Hoeff, jm van Maaslandsluis.
 5. ? Claesje Gerritsdr van Bohemen. Huwt (1) Frans Pietersz van Antwerpen; huwt (2) Wateringen 11.11.1711 Frans Leendertsz van Luijk (Lucasse), uit Kwintsheul, weduwnaar van Maritie Maertens Suijtgeest. [7]

IV-B. Gerrit Cornelisz van Bohemen, overleden en begraven (Oude Kerk) te Delft op 28.9.1682.
Huwt Delft 23.4.1673 Aachje Jans Kocks. Zij hertrouwt Delft 23.7.1683 Pancras van Rijn.
Kinderen:

 1. kind van Gerrit van Bohemen begraven te (Oude Kerk) Delft op 5.6.1675
 2. Elisabeth Maria (van Bohemen), ged. Delft 1.6.1680; getuige: Magdalena Jans van Bergh.
 3. ? Maria van Bohemen; overleden en begraven (Oude Kerk) Delft 25.10.1713. Huwt Delft 14.10.1696 Christiaan Post. Kinderen: Elijsabeth van den Post (ged. Delft 19.7.1697; getuige: Aefie Jans Kock); Adriana van der Posdt (ged. Delft 120.10.1703; getuige: Machtildis Schuijleburg).

IV-C. Gerrit Jacobse van Bohemen, bakker, geb. Voorburgh, wonende Zuijtcingel, Leiden. Overleden (te Leiden) v��r 4.9.1688.
Huwt (o.tr. Voorburg 13.4.1680) RK Leiden 28.4.1680 Aegje Isbrants (Isaacks) van Veen, geb. Voorburgh, wonende te Voorburgh. Zij hertrouwt RK te Leijden (won. Zuijdcingel) 24.4.1688 Frederick Jansz van Yerbeek. (Ondertrouwakte ondertekend door Gerrit Jacobsz van Bohemen te Voorburg))

IV-D. Jan Dirksz van Bohemen, wonende aan de noordzijde van Den Haag; jm van Loosduinen. Geboren in 1627 (39 jaar op 20.11.1666) zoon van Dirk Jansz van Bohemen.
Huwt Geref. Loosduinen 28.5.1648 Machtelt Dircks van Sollevelt, dr v Dirk Cornelisz van Sollevelt en Neeltje Simons.
Kinderen:

 1. ? Cornelis Jansz van Bohemen. Zie V-C.
 2. ? Arien Jansz van Bohemen. Zie V-D.
 3. Dirk Jansz van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 15.3.1654. Zie V-E.
 4. Geertje Jans van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 21.5.1657; ovl. 's-Gravenzande na 1697. Huwt Ter Heijde 2.6.1680 Frans Maartensz van den Bos, zn v Maarten Jansz van den Bos en Burchje Jacobs van der Post. [4]
 5. Maria van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 5.9.1660; getuigen: Adriaentie Dirks, de zuster van de vader.
 6. Pieter Jansz van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 14.4.1664; getuigen: Adriaentie Dirks, des vaders zuster. Zie V-F.
 7. ? Maertje Jans van Bohemen, geb. 's-Gravenzande ca. 1667. Huwt (1) 's-Gravenzande 5.11.1690 Jacob Philips Groenewegen, zoon van Philips Jacobsz Groenewegen (de Fransman) en Barber Thijs. Huwt (2) 's-Gravenzande 21.2.1699 Jacob Claassen van Aker, jm geb. Maasland.
 8. ? Adryaentje Jansdr van Bohemen; ovl. 1708. Huwt 's-Gravenhage 24.10.1706 Teunis Crijnen van der Meer, weduwnaar van Helena Claesdr van der Burgh.
 9. ? Maarten Jansz van Bohemen. Zie V-G.

IV-E. Hendrik van Bohemen (Zou ook Jan Hendrik van Bohemen genoemd zijn; dan is hij mogelijk dezelfde als Jan Dirksz van Bohemen in IV-F.)
Kinderen verondersteld:

 1. Itge Hendriks van Bohemen. Huwt (1) Delft 4.11.1684 Thomas Sillevos. Huwt (2) Delft 3.11.1685 Engel Hansz.
 2. ? Trijntje Heijndriks Bohemen begraven te Pijnacker 16.5.1731.

IV-F. Jan Dirksz van Bohemen, wonende noordzijde van Den Haag; wonende onder Eijk en Duijnen.
Huwt RK Stompwijk 16.1.1650 (tr. stadhuis Den Haag 6.2.1650) Ariaantje Dirks van Leeuwen, uit Stompwijk, in tegenwoordigheid van broer van Cornelis Dirksz van Leeuwen.
Kinderen bekend vanaf 1658 (begin doopboek):

 1. ? Marijtje Jans van Boheemen, jd wonende te Stompwijk, huwt Den Haag 22.5.1678 (stadhuis 7.6.1678) Jan Ansemss van Boschhuijsen, jm van Loosduinen.
 2. Gerardus Jansz van Bohemen, ged. RK Stompwijk 16.12.1658; doopgetuigen: Cornelis Dirks en Neeltie Jans. Zie V-H.
 3. Theodorus (Dirk) Jansz van Bohemen, ged. RK Stompwijk 20.10.1661; doopgetuigen: Cors Dirkse en Jannetie Dircksen.
 4. Jacobus Jansz van Bohemen, ged. RK Stompwijk 10.7.1665; doopgetuige: Tobie Leenderts. Zie V-I.
 5. Maria Jans van Bohemen, ged. RK Stompwijk 13.9.1671; doopgetuige: Trijntie Jans.

IV-G1. Jacob van Bohemen
Kinderen verondersteld:

 1. Elisabeth Jacobs van Bohemen, jd geb. Delft, huwt Rijswijk 5.11.1684 Cornelis Teunis Smael, jm van Naeltwijkerbroeck, wonen te Rijswijkerhouck..

IV-G2. Jacob Dircxs van Bohemen, geb. 1629 (20 jaar op 9.5.1649), zoon van Dirck Jansz van Bohemen.
Huwt Den Haag 25.4.1660 Jopge Leenderts, jd

IV-H. Pieter Dercksen van Bohemen, jm wonende te Haagambacht. Pieter Dirks van Bohemen overlijdt te Den Haag op 29 jan. 1707.
Huwt (o.tr.) Den Haag 7.5.1673 Geertien Willems van der Cley, jd wonende te Haagambacht.
Kinderen:

 1. Theodorus van Bohemen, ged. Oud-Kath.Kerk, Den Haag 17.5.1682; getuigen: Cornelis Dircksen van Bohemen en Maertien Dircksen van Bohemen.
 2. Willemina van Bohemen, ged. Oud-Kath.Kerk, Den Haag 30.9.1685.

IV-I. Cornelis Dirkse Bohemen; vermeld op 2.3.1702 als weduwnaar van Engeltje Leenders Broekhoven; is dan bouwman onder Monsterambacht.
Huwt (1) Angela 'Engeltien' Leenders Broekhoven.
Kinderen:

 1. Gertrudis Bohemen, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 6.2.1678; getuigen: Joanna Bohemen en Petrus Bohemen.
 2. Leendert van Bohemen, tweeling, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 29.4.1679; getuigen: Leenders Gijse Broekhoven en Guilielmus Diricksen Bohemen.
 3. Theodorus Bohemen, tweeling, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 29.4.1679; getuigen: Leenders Gijse Broekhoven en Guilielmus Diricksen Bohemen.
 4. Jacob Cornelisse van Bohemen, geb. ca. 1680. Zie V-J.
 5. Anna Bohemen, ged. Oud-Kath.Kerk, Den Haag 14.7.1683; getuige: Commertia Leenders en Marijtie Leenders.

Huwt, als weduwnaar uit Den Haag,(2) Den Haag 13.7.1692 Antonia 'Teuntje' Claesdr van der Linden, jd van Naeldwijck.
Kinderen:

 1. Joanna Bohem, ged. RK Spaanse Kapel, Den Haag 31.1.1695; getuige: Joanna Bohemen.
 2. Willem Cornelisse Bohemen, ged. (RK) kerk te Eijkenduijnen 15.3.1704; getuigen: Dirk Cornelisse van Bohemen en Lijsbet Claese van Linden. Zie V-K.

IV-J. Willem Bohemen (ouders onzeker)
Kinderen verondersteld:

 1. Haasge Willems Bohemen. Huwt Maasland 24.4.1712 (Delft 9.4.1712) Pouwels Pietersz Braverswijck.

V-A. Pieter van Bohemen, geb. v��r 1665.
Kinderen verondersteld:

 1. Jan Pietersz van Bohemen, geb. Schipluiden ca. 1685. Zie VI-A.
 2. Bastiaantje Pieterse van Bohemen, geb. Schipluiden ca. 1685. Huwt Schipluiden 17.11.1709 Jacob Leenders Langelaan; trouwgetuigen: Grietje Pieters van Bohemen en Jobje Jans Langelaan. .
 3. Grietje Pieters van Bohemen, trouw getuige in 1709 te Schipluiden. Huwt Schipluiden 6.11.1712 Dirk Willemse van Velden.

V-B. Theodorus 'Dirk' Gerrijtsen (Garssen) Bohemen, aardwerker; vermeld in Not.Archief van Den Haag van 1688 tot en met 1695. Dirk Gerritse van Bohemen overlijdt te Den Haag op 28.1.1700.
Huwt Cunetie 'Anna' Cornelis van der Elst. Zij hertrouwt Den Haag 9.1.1701 Dirk Overduijn.
Kinderen:

 1. ? Cornelis van Bohemen. Zie VI-B.
 2. Petrus van Boheemen (Boheem), ged. Oud-Kath.Kerk, Den Haag 31.12.1682; getuigen: Gerrijd Matensen Bohemen en Trijntie Gerrijds van Bohemen.
 3. Maerten Dirksz Bohemen, ged. Oud-Kath.Kerk Den Haag 29.8.1684; getuigen: Gerrijd Maertens en Neeltie Gijsen.
 4. Petrus Dirksz van Bohemen, ged. RK Spaanse Kapel 20.10.1690; getuige: Cornelia van der Elst.

V-C. Cornelis Jansz van Bohemen, jm van Loosduinen.
Huwt Geref. Loosduinen 6.6.1666 Cornelia Willems Vroeghop, jd.

V-D. Arijen Jansz van Bohemen
Huwt Delft 24.10.1677 Marijtge Cornelisdr
Kinderen:

 1. Jacob Ariens van Bohemen, geb. ca. 1678. Zie VI-E.
 2. ? Margareta Ariens Bohemen, geb. ca. 1687. Kind: Jannetje van Bohemen, geb. Schipluiden 2.7.1711; vader: Johannes.
 3. Cornelis Ariens van Bohemen, geb. ca. 1690. Zie VI-F.

V-E. Dirk Jansz van Bohemen, woont in Santambacht in 1710.
Huwt Annetie Jacobsdr van Wijck.
Kinderen:

 1. ? Hendrik Dirksz, geb. 's-Gravenzande ca. 1683. Zie VI-G.
 2. ? Jannetje Dirks van Bohemen, geb. 's-Gravenzande ca. 1685. Huwt, als jd, te 's-Gravenzande 16.12.1708 Jan Maartensz van Santen, weduwnaar.
 3. Machteld Dirksdr Bohemen, ged. 's-Gravenzande 14.10.1691. Huwt als jd, 's-Gravenzande 9.11.1710 Jacob Isbrantsz Doorduijn, jm van 't Hoenderlant (in 's-Gravenzande).

V-F1. Pieter Janse Bohemen, jm van Loosduinen, wonende onder ambacht van Monster.
Huwt Geref. Loosduinen 1.12.1697 Dirckie Franse Voswijck, jd
Kinderen:

 1. Frans Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 17.5.1699; getuigen: Frans Gerritse en Leentie Franse.

V-F2. Pieter Janse Bohemen, geb. Monster
Huwt Geref. Loosduinen Meintie Philps van Leeuwen.
Kinderen:

 1. Machtelt Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 3.4.1707; getuigen: Dirk van Bohemen en Jannetie van Bohemen.

V-G1. Martijn van Bohemen
Huwt Pleunen Gouwenaar
Kinderen:

 1. ? Maria Maertens van Bohemen, jd , geb. Naaldwijk, huwt Naaldwijk 1.5.1707 Albertus Boudrik van Gerwen, geb. Helmond, Peeland, bij 's-Hertogenbosch.
 2. ? Cornelia Mertens van Bohemen, geb. Monster ca. 1680. Cornelia Maartens van Bohemen huwt Naaldwijk 19.11.1700 Jan Jacobsz van Veldhoven.
 3. ? Neeltje Meertens van Bohemen, uit Monster, huwt RK Loosduinse Kerk (o.tr. Monster ) 12.5.1709 Joost Gerritse Oltshoorn.
 4. Johannes Maertensz van Bohemen, geb. Monster 29.9.1708.
 5. ? Arie Maartensz van Bohemen. Zie VI-H.

V-G2. Maarten Jansz van Bohemen, woont te Naaldwijk.
Huwt Naaldwijk 31.7.1715 Cornelia Arens van Rijn.

V-H. Gerrit Jansz van Bohemen, ged. RK Stompwijk 16.12.1658, zoon van Jan Dircksz van Bohemen en Ariaentje Dircks van Leeuwen.
Huwt (1) Stomwpijk 24.11.1682 Cornelia 'Neeltje' Leenderts Warrebout.
Kinderen bekend:

 1. Dirc Gerritsz (van Bohemen), ged. RK Stompwijk 22.10.1682; doopgetuige: Claasje Jans; 5 weken oud bij huwelijk van ouders en dan erkend. Zie VI-I.
 2. Anna van Bohemen, ged. Zoeterwoude 15.3.1700.
 3. Cornelis Gerritsz van Bohemen, ged. RK Stompwijk 27.7.1702; getuigen: Jan van Engelen en Neeltie Leenderts.

Huwt (2) Nootdorp 23.5.1694 Commertje Cornelisdr Smet, jd van Stompwijk, met attestatie van Wilsveen [http://www.noitdorpsche-historien.nl/html/werkgroepen/nootdorptrouwen.html]

V-I. Jacob 'Japic' Jansz Bohemen, ged. RK Stompwijk 10.7.1665, zoon van Jan Dircksz van Bohemen en Ariaantje Dircks van Leeuwen. Woont op het Westeinde van Stompwijk. Jacob Gerritsz Boheemen wordt begraven te Overschie (Hillegersberg) op 20.11.1744, op het kerkhof; 1 uur geluid.
Huwt RK Stompwijk 4.11.1696 Geertje Cornelis Bijsterveld, met als trouwgetuigen: Cunera Visscher en Neeltie van Rietvelt. Begraven te Schiebroek 10.6.1755, aangegeven door Dirk Boheemen.
Kinderen:

 1. Ariaantje Jacobs Bohemen, ged. RK Stompwijk 21.8.1697; doopgetuigen: Jan Jansz en Ceijntie Cornelis; overleden Schiebroek 7.9.1729, echtgenote van Gerrit Ruijgrok. Huwt Bergschenhoek 24.1.1723 Gerrit Jansz Ruijgrok.
 2. Jan Jacobsz Bohemen, ged. RK Stomwpijk 10.1.1699; doopgetuigen: Dirk Arents en Maertie Jans. Is doopgetuige in 1726. Jan Jacobs Boheemen, begraven te Overschie 23.3.1776, met het middenkeed, half uur geluid; aangegeven door Jacob Claesz.
 3. Gerardus Jacobsz Bohemen, ged. RK Stompwijk 21.2.1701; doopgetuigen: Dirck Gerrits en Commertie Cornelis. Gerrit Bohemen begraven te Schiebroek op 6.12.1784, aangegeven door Jacobus Ruigrok. VI-J.
 4. Maria Jacobs Bohemen, ged. RK Stompwijk 28.1.1703; doopgetuigen: Arie Jans en Weijntie Cornelis. Maria Jacobsdr Boheemen, overleden te Schiebroek 22.1.1775; begraven te Overschie 23.11.1775, in de kerk, met het kleine kleed, half uur geluid.
 5. Theodorus 'Dirk' Bohemen, ged. RK Stompwijk 8.8.1706; doopgetuigen: Hannes Jansz en Mareijtie Jans. Is doopgetuige in 1733; aangever van moeders overlijden in 1755. Dirk Boheemen overleden en begraven Schiebroek 31.7.1781; aangegeven door Jacobus Ruijgrok.
 6. Catharina Jacobs van Bohemen, ged. RK Stomwpijk 31.10.1708; doopgetuigen: Japic Claes en Weijntie Cornelis Bijstervelt. Woont te Schiebroek in 1736. Huwt Schiebroek 27.4.1736 (Bergschenhoek 13.5.1736) Jacob Jansz Ruijgrok.

V-J. Jacob (Jan) Cornelisse van Bohemen, minderjarige zoon van Cornelis Dirksz van Bohemen en Angela Leenders Broekhoven; woont te Voorburg bij huwelijk.
Huwt Voorburg 5.8.1702 (tr. 20.8.1702) Aagje Jacobs Uijtdoge, meerderjarige dochter, wonende te Voorburg.

V-K. Guilielmus (Wilhelmus) Cornelisse van Bohemen, jm geb. Den Haag; ged. RK Kerk Eykenduinen 5.3.1704, zoon van Cornelis Dirkse van Bohemen en Antonia van der Linden. Willem van Boheemen overlijdt te Den Haag op 29.6.1792, oud 89 jaar.
Huwt Den Haag 17.5.1733 (stadhuis 31.5.1733) Maria Jacobs Rosenburg, geb. Den Haag.
Kinderen:

 1. Cornelius van Boheemen, ged. RK Oude Molstraat 23.8.1733; getuige: Joanna van Boheemen. VI-K.
 2. Jacobus van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 2.2.1735; getuigen: Petrus Rosenburgh en Cornelia van der Spek.VI-L
 3. Leonardus van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 21.11.1736; getuige: Joanna van Bohemen.
 4. Antonius van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 5.9.1738; getuige: Martinus Arentse van der Voort. Zie VI-M.
 5. Petrus van Boehmen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 31.10.1741; geuigen: Adrianus van Wouw en Maria Rosenburg.
 6. Henricus van Boheemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 26.11.1743; getuigen: Hendrik Japickse Rosenburg en Ariaentje Maertens Schenk. Hendrik van Bohemen overlijdt te Den Haag op 4.3.1746, oud 2 jaar.
 7. Angelina van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 19.1.1745; getuigen: Theodorus van Bohemen en Angelina van Bohemen. Engel Boheemen wordt begraven te Eijkenduinen op 2.8.1745.
 8. Maria van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 20.3.1746; geuigen: Henricus Rosenburg en Maria Jacobi Rosenburg.
 9. Cunera van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 13.4.1750; getuigen: Petrus Rosenburg en Adriana Schenk.
 10. Leonardus van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 10.6.1753; getuigen: Johannes Rosenburgh en Helena Hasenbroeck.

VI-A. Jan Pietersz van Bohemen, jm van Schipluiden, wonende onder 't Hof van Delft; is in 1719 bouwman te 's-Gravenhage; vermeld in ORA Den Haag nog in 1729, als gehuwde. Jan Pieterse van Boheemen overlijdt te Den Haag op 1.2.1735.
Huwt Delft 2.1.1712 (Den Haag 3.1.1712) Maria Jacobs van der Wilt, weduwe van Pieter Claesz van der Burgh, wonende te Den Haag.

VI-B. Cornelis van Bohemen, jm wonende te Den Haag
Huwt Den Haag 24.10.1706 Clasina de Wit, jd van Thiel, wonende te Den Haag.
Kinderen:

 1. Theodorus van Bohemen, ged. RK Nobelstraat, Den Haag 1.2.1708; getuigen: Theodorus van Loo en Gouda Geurs.
 2. Theodorus van Bohemen, ged. Oud-Kath.Kerk, Den Haag 28.6.1711; getuigen: Joanna Bohemen.
 3. Gerritjen Bohemen, ged. Hoogduitse Kerk, Den Haag 19.9.1715; getuigen: Jacob Hagius en Helena van Husen.

VI-C. Arnoldus van Boheemen, soldaat, jm. geb. Den Haag
Huwt Den Haag 14.10.1714 Antonia de Gooijer / de Goyer / de Geijs, geb. Den Haag.
Kinderen:

 1. Theodorus van Bohemen, ged. RK Casuaristraat, Den Haag 1.8.1715; getuigen: Joannes van Bohemen en Joanna van Bohemen.
 2. Kornelis van Bohemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 24.3.1726; getuigen: Kornelis Jonkers en Johanna Bost.
 3. Petronella van Bohemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 1.2.1728; getuige: Pieternella Sjans.
 4. Arnoldus van Bohemen, ged. RK Casuaristraat, Den Haag 17.7.1730; getuigen: Theodora van Bohemen en Anna van Bohemen. Arnoldus van Boheemen overlijdt te Den Haag op 12.9.1731.
 5. Martinus van Bohemen, ged. RK Casuaristraat, Den Haag 3.5.1733; getuige: Joannes van Bohemen. Martinus Bohemen overlijdt te Den Haag op 28.2.1764, oud 30 jaar, aan een verwonding met een timmermansbijtel.

VI-D. Joannes Dirxe van Bohemen, geb. Den Haag
Huwt Den Haag 26.8.1714 (tr. Hoogduitse Kerk 9.9.1714) Johanna Molestraet, jd geb. Den Haag
Kinderen:

 1. Theodorus van Bohemen, ged. RK Casuaristraat, Den Haag 22.8.1719; getuigen: Arnoldus van Bohemen en Anna van Bohemen.

VI-E. Jacob Ariens van Bohemen, geb. ca. 1678.
Huwt (1) Schipluiden 5.5.1697 Jannetje Cornelisse Huijsman
Kinderen uit (1):

 1. Jacobus van Bohemen, ged. Schipluiden 9.2.1698.
 2. Jacobus van Bohemen, ged. Schipluiden 19.4.1699.

Huwt (2) Schipluiden 10.5.1711 Maria Pieterse van Opmeer; trowugetuigen: Cornelis Ariens van Bohemen en Arij Janse van Hijmskercken.
Kinderen:

 1. Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 6.12.1711.
 2. Catharina van Bohemen, geb. Schipluiden 23.1.1713.
 3. Bastiaantje van Bohemen, geb. Schipluiden 26.12.1713. Bastiaantie Bohemen huwt (1) Schipluiden 12.2.1749 Thomas de Kock. Huwt (2) Schipluiden 15.12.1753 Frans van Boxtel; beiden RK van geloof. Bastiaantje van Boheemen, huisvrouw van Frans van Boxtel, wordt begraven in de Nieuwe Kerk te Delft 16.3.1768).
 4. Pieter Jacobsz van Bohemen, geb. Schipluiden 6.6.1715.
 5. Johannes Jacobsz van Bohemen, geb. Schipluiden 25.9.1716.
 6. Catharina 'Caetje' Jacobs van Bohemen, geb. Schipluiden 14.3.1718. Huwt, als jd onder Schipluiden, te Schipluiden 9.6.1743 Pieter de Haan, jm onder 't Dorp.
 7. Anna van Bohemen, geb. Schipluiden 19.11.1719.
 8. Anna van Bohemen, geb. Schipluiden 22.2.1723.

VI-F. Cornelis Ariens van Bohemen
Huwt Schipluiden 19.2.1719 Elisabeth Pieterse van Opmeer; trouwgetuigen: Jacob Ariens van Bohemene en Anna Joosse Olieroeck.
Kinderen:

 1. Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 18.6.1720.
 2. Catharina van Bohemen, geb. Schipluiden 7.3.1722.
 3. Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 25.6.1723.
 4. Pieter van Bohemen, geb. Schipluiden 25.6.1724.
 5. Johannes Cornelisse van Bohemen, geb. Schipluiden 13.7.1726.
 6. Pieter Cornelisz van Bohemen, geb. Schipluiden 9.1.1728.
 7. Adriana van Bohemen, geb. Schipluiden 7.1.1729

VI-G. Hendrik Dirksz (van) Bohemen, geb. ca. 1685 Zandambacht, jm
Huwt 's-Gravenzande 30.11.1710 Aaltje Maartense van Zanten, jd geb. Maasland 1689.
Kinderen:

 1. Maartje van Bohemen, geb. 's-Gravenzande 21.8.1711; ovl. 1746.
 2. Trijntje Bohemen, geb. 's-Gravenzande 29.1.1713.
 3. Trijntje Bohemen, geb. 's-Gravenzande 17.11.1715.
 4. Dirk Hendriksen van Bohemen, geb. 's-Gravenzande 6.11.1718.
 5. Annetje van Bohemen, geb.'s-Gravenzande 17.8.1721.
 6. Dirkje van Bohemen, geb. 's-Gravenzande 17.8.1721.

VI-H. Arie Maartensz Bohemen, jm
Huwt Naaldwijk 7.5.1724 Trijntie Pieters Langevelt, jd van Hoenderland, Naaldwijk

VI-I. Dirk Gerritsz van Bohemen, geb. Stompwijk 22.10.1682, zoon van Gerrit Jansz van Bohemen en Cornelia Leenderts.
Huwt Berkel (ZH) 25.9.1712 Lijduwe Bastiaens Noordermeer, geb. en wonende te Berkel, verm. dochter van Bastiaan Cornelisz Noordermeer en Grietie Maarten van Oosten.
Kinderen:

 1. Gerardus Dirksz van Bohemen, ged. Berkel 9.7.1713; doopgetuige: Annetje Joris. Zie VII-A.
 2. Sebastianus Dirksz van Bohemen, geb. Berkel 19.9.1715; doopgetuigen: Bastiaan Cornelisz Noordermeer en Jannetie Joris.
 3. Johannes Dirksz van Bohemen, geb. Berkel 28.8.1717; doopgetuige: Geertie Jans.
 4. Sebastianus Dirksz van Bohemen, geb. Berkel 10.6.1719; doopgetuigen: Bastiaen Cornelisz Noordermeer en Annetie Joris.

VI-J. Gerrit Jacobsz van Bohemen, geb. Stompwijk 21.2.1702, zoon van Jacob Jansz en Geertje Cornelis Bijstervelt.
Huwt Bergschenhoek 9.2.1727 Lijduwe Arentie van Velzen

VI-K. Cornelis van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat 23.8.1733; doopgetuige: Joanna van Boheemen. Zoon van Willem Cornelisse van Bohemen en Maria Jacobs Rozenburg.
Huwt (o.tr.) RK Oude Molstraat, Den Haag (o.tr.Rijswijk) 2.5.1762 Clasina ( Nicolaa) Overmeer, jd geb. Stompwijk; trouwgetuigen: Willemina van Tetteroo en Maria Ammerlaan.
Kinderen bekend:

 1. Maria Van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 4.3.1763. Overleden Veur 24.8.1826, oud 63 jaar, gehuwd geweest met Gerrit Goeman.
 2. Joannes van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 14.2.1764; getuigen: Joannes van Eijk en Johanna Overmeer.
 3. Magdalena Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 19.8.1765; getuigen: Theodorus Overmeer en Margarita Outshoorn.
 4. Wilhelmus van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 18.5.1767; getuigen: Petrus en Maria Bohemen. Zie VII-B.
 5. Joanna Boheemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 3.12.1770; getuigen: Jacobus Boheemen en Maria van Broek.
 6. Petrus van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 27.5.1773; getuigen: Joanes van Eijk en Joanna Overmeer.
 7. Antonia Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 8.5.1775; getuigen: Antonius Bohemen en Pleunia van Schepe.
 8. Clasina van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat 6.9.1777; getuigen: Joannes van der Drift en Maria van Bohemen.
 9. Cornelius van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 26.4.1781; getuigen: Dirk Overmeer en Maria Overmeer.

VI-L. Jacob van Boheemen (Bohemer), jm uit Den Haag, geb. 2.2.1735 Wassenaar; ged. 2.2.1735 Oude Molstraat, Den Haag. Zoon van Willem Cornelisz van Bohemen en Maria Jacobs Rosenburg. Gaan op Wassenaar wonen na trouw.
Huwt RK Oude Molstraat, Den Haag 25.10.1760 Maria van Braak / van Brakel, jd van Leidschendam. Trouw getuigen: Maria van Excello en Maria Dommerniek. Overleden v��r 25.3.1774.
Kinderen:

 1. Willem Jacobsz van Bohemen, geb. Wassenaar 27.11.1760. VII-C.
 2. Leijsje van Bohemen, geb. Wassenaar 8.2.1763.
 3. Henricus van Boheemen, geb. Wassenaar 30.4.1764. Zie VII-D.
 4. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk 5.5.1766.
 5. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk9.10.1767.
 6. Jannetje van Bohmen, ged. Stompwijk 27.10.1770.

Huwt (2) Wassenaar (Voorburg 17.4.1775) 25.3.1774/10.4.1774 Cornelia Melisdr Koot, ged. 16.4.1751 Wassenaar, wonende te Voorburg (met attestatie van Voorburg).
Kinderen uit (2):

 1. Willem van Bohemen, geb. en overleden Stompwijk 26.10.1774.
 2. Cornelia van Bohemen, geb. en overleden Stompwijk 18.10.1776.
 3. Maria van Bohemen, geb. en overleden Stompwijk 5.1.1778.
 4. Willem van Bohemen, geb. Stompwijk 2.12.1779 (1778).
 5. Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 6.5.1781. Zie VII-E.
 6. Anthonius van Bohemen, geb. en overleden Stompwijk 13.1.1784.
 7. Petrus van Bohemen, geb. en overleden Stompwijk 13.1.1784.
 8. Henricus van Bohemen, geb. Stompwijk 24.5.1785.

VI-M. Antonius van Bohemen; woont te Wassenaar. Antonius van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 5.9.1738; doopgetuige: Martinus Arentse van der Voort. Zoon van Willem Cornelisse van Bohemen en Maria Jacobs Rozenburg. Anthonius Boheemen overlijdt (Nieuwe Molstraat) te Den Haag op 10.3.1809, gezegd oud 74 jaar, en wordt begraven te Eijkenduinen.
Huwt (1) Den Haag 21.4.1765 (tr. stadhuis, Den Haag 5.5.1765) Apolonia 'Pleuntje' van Scheepen, jd van Rijswijk.
Kinderen bekend:

 1. Willem Teunisz van Bohemen, geb. Wassenaar 16.1.1774.
 2. Christina van Bohemen, ged. Wassenaar 1.8.1776. (Stijntje van Bohemen heeft onechte dochter, geb. Wassenaar 17.3.1800);(Stijntje Boheeme huwt Leiden 15.11.1806 Joannes Rijnders).

Huwt (2) Wassenaar 22.11.1778 (Leiden 28.11.1778) Johanna Lelyveld, geb. Catwijk a/d Rijn, wonende te Wittenpoort Buiten (1e Zaagmolen) te Leiden.
Gaan in Leiden wonen.

VI-N. Leendert van Bohemen
Huwt ca. 1726 in De Lier met Trijntje Louwen Suijtgeest.
Kinderen:

 1. Annetje van Bohemen, geb. De Lier 2.3.1727.

VI-O. Nicolaas van Bohemen, geb. en wonende onder Loosduinen. Nicolaes van Bohemen overlijdt te Den Haag op 29.12.1775, oud 74 jaar, aan een beroerte, en wordt in de Groote Kerk te Den Haag begraven.
Huwt Nieuwe Kerk, Den Haag 6.1.1737 Petronella Margaretha Roels, geb. geb. en wonende Loosduinen.
Kinderen bekend:

 1. Anna van Bohemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 23.12.1736; getuigen: Kornelis Roels en Antonia Roels.
 2. Cornelia van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 23.1.1739; getuigen: Cornelis Roels en Antonia Roels. Cornelia van Bohmen, wed. van P. van den Bergh, overlijdt te Den Haag op 25.8.1806, oud 67 jaar; woont dan in Vlamingstraat, Den Haag; laat 6 kinderen na.
 3. Cornelis van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 13.11.1743; getuigen: Nicolaas Boudewijn Roels en Neeltje van Campen, zijn huisvrouw.
 4. Antonia van Bohemen, ged. Geref. Loosduinen 22.11.1747; overleden Maasland 13.2.1812, oud 64 jaar, weduwe van Cornelis Roels. Huwt Loosduinen 3.7.1773 (Maasland 27.7.1773) Cornelis Roels, geb. Loosduinen. Kinderen bekend: Nicolaas Bouwewijn Roels (geb. ca. 1774; overleden Maasland 6.5.1812, oud 38 jaar); Nicolaas Roels (geb. Maasland; overleden Maasland 22.1.1838, oud 59 jaar en echtgenoot van Cornelia Maan).

VI-P. Arij Bohemen, jm geb. Den Haag
Huwt Den Haag 1.11.1739 (tr. Hoogduitsche Kerk, Den Haag 15.11.1739) Clara van Groeneveer, jd geb. Den Haag

VI-Q. Dirk Boheemen, jm geb. Den Haag.
Huwt Den Haag 25.11.1731 (tr. Groote Kerk Den Haag 9.12.1731) Magdalena Grop, jd geb. Den Haag
Kinderen:

 1. Cilia Bohemen, ged. Kloosterkerk, Den Haag 29.8.1732; getuige: Cilia Wevers.

VI-R. Dirk van Bohemen, jm
Huwt (o.re. Rijswijk 4.2.1742) Den Haag 21.1.1742 Hendrina Comijn, geb. Den Haag

VII-A. Gerrit Dirkse Bohemen, wonende te Berkel en Rodenrijs. Gerrit Bohemen begraven te Hillegersberg 27.10.1779. Zoon van Dirk Gerritsz van Bohemen en Lyduwe Bastiaens Noordermeer.
Huwt Hillegersberg 16.1.1742 (Bergschenhoek 17.1.1742) Annetje Dirks Vermeer / van der Meer, wonende te Hillegersberg
Kinderen:

 1. Dirk Boheemen, geb. RK Bergschenhoek 5.10.1743; doopgetuigen: Arie van der Meer en Neeltie van der Sman. Zie VIII-A.
 2. Bastiaan Bohemen, ged. RK Bergschenhoek 6.12.1744; overleden en begraven te Hillegersberg 30.12.1744.
 3. Bastiaen van Bohemen, ged. RK Bergschenhoek 7.1.1746;
 4. Cornelia van Bohemen, ged. RK Bergschenhoek 3.5.1747; kind van Gerrit Bohemen begraven te Hillegersberg 8.9.1747.
 5. Cornelia van Bohemen, ged. RK Bergschenhoek 27.11.1748; kind van Gerrit Boheemen, (buiten) begraven te Hillegersberg 15.8.1749.
 6. Lijduwe van Bohemen, ged. RK Bergschenhoek 1.10.1750; doopgetuigen: Arie van der Meer en Jannetie van der Arend.
 7. Bastianus van Bohemen, ged. RK Bergschenhoek 16.9.1753; doopgetuigen: Bastiaen Noordermeer en Aaltje van der Meer.

VII-B. Willem van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, 's-Gravenhage 18.5.1767, zoon van Cornelis van Bohemen en Clasina Overmeer. Overleden Stompwijk 22.2.1847, oud 79 jaar, echtgenoot van Catharina Rijgersberg.
Huwt (1) Stompwijk 10.5.1799 Maria Kouwenhoven; overleden Stompwijk 17.1.1821, oud 53 jaar, dochter van Cornelis Kouwenhoven en Martijntje van der Smaal, en echtgenote van Willem van Boheemen.
Kinderen bekend:

 1. Cornelia van Bohemen, geb. Zoetermeer 8.3.1800; overleden Stomwpijk 3.11.1820, oud 20 jaar.
 2. Clasina van Bohemen, geb. Zoetermeer 8.7.1801.
 3. Martina 'Stijntje' van Boheemen, geb. Wilsveen (Zoetermeer) 25.6.1805. Huwt Veur 22.1.1836 Jacob Boonstoppel Boonenstoppel, geb. Alblasserdam 23.8.1803, zoon van Jan Boonstoppel en Maria Quakernaak; overleden Delft 29.10.1853, 44 jaar oud, echtgenoot van Martina van Bohemen. Kinderen: Maria Boonenstoppel (geb. Delft 27.2.1841); Johannes Boonenstoppel (geb. Delft 4.4.1843; overleden Delft 14.6.1843); Willem Boonenstoppel (geb. Delft 5.5.1844; overleden Delft 3.9.1844);
 4. Cornelius Joannes van Bohemen, geb. Zoetermeer 27.11.1806.

Huwt (2)Stomwpijk 22.11.1821 Catharina 'Kaatje' Reijerberg / Rijgersberg / Reijgersberg, oud 34 jaar, geb. Nootdorp, dochter van Gerrit Reijersberg en Jannetje Groenewegen.
Kinderen:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 27.5.1826; overleden Stompwijk 17.6.1826, oud 3 weken.
 2. Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 28.3.1828; overleden Stompwijk 20.4.1858, oud 30 jaar.

VIII-B. Willem van Bohemen, geb. Stompwijk (verm. ged. Wassenaar 27.11.1760, zoon van Jacob van Bohemen en Maria van Braak).
Huwt RK Stompwijk 16.5.1784 Ariaantje van der Kraan, geb. Stompwijk.
Kinderen:

 1. Jacobus van Bohemen, geb. Stompwijk 10.2.1785.
 2. Petronella van Bhemen, geb. Stompwijk 9.1.1787.
 3. Maria van Bohemen, geb. Stompwijk 5.1.1888.

VIII-C. Hendrik 'Hein' van Bohemen, geb. Wassenaar 30.4.1764, zoon van Jacob van Boheemen en Maria van Braak. Overleden Stompwijk 23.9.1827, oud 63 jaar, echtgenoot van Johanna Bolleboom.
Huwt Stompwijk 1.5.1791 Anna Bolleboom, geb. 21.7.1769, dochter van Nicolaus Bolleboom en Maria van Nierop.
Kinderen:

 1. Cornelia van Bohemen, geb. Stompwijk 8.11.1791; overleden Stomwpijk 12.3.1856, oud 64 jaar, echtgenote van Arend van Dijk en eerder weduwe van Willem van Santen. Huwt (1) Willem van Santen. Kinderen uit (1): Antonia van Santen (overleden Stompwijk 16.12.1878, oud 69 jaar, echtgenote van Nicolaas de Groot); Cornelia van Santen (overleden Stompwijk 31.10.1859, oud 43 jaar, echtgenote van Nicolaas de Bruijn); Nicolaas van Santen (overleden Stomwpijk 8.6.1868, oud 44 jaar, echtgenoot van Johanna van Vliet). Huwt (2) Stompwijk 11.8.1837 Arend van Dijk, 26 jaar, geb. Zegwaart, zoon van Jan van Dijk en Maria Vork.
 2. Nicolaus van Bohemen, geb. Stompwijk 6.11.1792.
 3. Jacob Thomas van Bohemen, geb. Stompwijk 23.12.1793. Zie IX-A.
 4. Martinus van Bohemen, geb. Stompwijk 26.2.1795.
 5. Marijtje van Bohemen, geb. Stompwijk 16.8.1797.
 6. Nicolaus van Bohemen, geb. Stompwijk 19.12.1799.
 7. Willibrordus (Willem) van Bohemen, geb. Stompwijk 13.4.1802. Zie IX-B.
 8. Marijtje van Bohemen, geb. Stompwijk 19.8.1804.
 9. Henricus van Bohemen, geb. Stompwijk 1.2.1806. Zie IX-C.
 10. Wilhelmus van Bohemen, geb. Stompwijk 1.1.1809; ovl. Stompwijk 1.1.1809.
 11. Cornelius van Bohemen, geb. Stompwijk 1.1.1809; ovl. Stompwijk 1.1.1809.
 12. Anna van Bohemen, geb. Stompwijk 12.7.1810. (Anna van Boheemen, geb. Stompwijk, huwt Zoeterwoude 25.4.1834 Jacobus Immerseel, uit Wassenaar).
 13. ? Gerrit Hendrik van Boheemen overlijdt (St.Jacobsstraat) te Den Haag op 6.5.1811, oud 13 weken.

VIII-D. Cornelis van Bohemen, geboren Stompwijk 6.5.1781, overleden Veur 23.5.1864, oud 83 jaar, zoon van Jacob Bohemen en Cornelia Melisdr Koot, en weduwnaar van Helena van Rijn.
Huwt Helena van Rijn, (geboren ca. 1783) overleden Veur 29.5.1841, oud 58 jaar, dochter van Paulus van Rijn en Catharina van der Kroft, en echtgenote van Cornelis van Bohemen.
Kinderen:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Voorburg 13.5.1809.Zie IX-D.
 2. Petrus van Bohemen, geb. Voorburg 12.7.1810. Zie IX-E.
 3. Paulus van Bohemen, geb. Voorburg 12.7.1810.
 4. Nicolaas van Boheemen, geb. Leidschendam 8.4.1812. Zie IX-F.
 5. Paulus van Bohemen, geb. Stompwijk 12.9.1813. Zie IX-G.
 6. Johannes van Boheemen, geb. Leidschendam 25.9.1815.
 7. Cornelis van Bohemen, geb. Veur. 22.9.1818. Zie IX-H.
 8. Catharina Helena van Bohemen, geb. Veur 17.9.1821; overleden Veur 6.11.1866, oud 44 jaar, weduwe van Corstiaan Vieveen. Huwt Veur 18.5.1849 Christiaan Vieveen, 28 jaar, geb. Veur, zoon van Frans Vieveen en Johanna ter Hoeve. Kinderen: Johanna Vievien (geb. Veur 22.2.1850); Helena Vieveen (geb. Veur 8.3.1851); Johanna Vieveen (overleden Veur 25.2.1854, oud 4 maanden); Franciscus Vieveen (overleden Veur 13.3.1856, oud 3 weken); Elsabeth Vieveen (geb. Veur 29.2.1860).

VII-E. Martinus van Boheemen
Huwt Delft 25.6.1758 Martina de Deuts.

VII-F. Cornelis van Boheemen, geb. Den Haag, wonende te Loosduinen. Cornelis van Boheemen wordt begraven te Delft 21.6.1782.
Huwt Nieuwe Kerk, Den Haag 6.9.1768 Diewertje Post, jd van Maasland, wondende onder Ketel. Zij hertrouwt te Delft 21.4.1783 Heijnrijk van Rijn, uit Wateringen.
Kinderen bekend:

 1. Petronella van Bohemen, tweeling, geb. Zoeterwoude 25.11.1770.
 2. Margareta van Bohemen, tweeling, geb. Zoeterwoude 25.11.1770.
 3. Mensje van Bohemen, geb. Zoeterwoude 5.7.1772.
 4. Johanna van Bohemen, geb. Zoeterwoude 8.5.1774.
 5. Anna Cornelia van Bohemen, geb. Zoeterwoude 7.1.1776.
 6. Nicolaas Boheemen, geb. Zoeterwoude 19.7.1778. Zie VIII-H.
 7. Arnoldus van Bohemen, geb. Delft 11.12.1785; ovl. Delft 12.12.1787.
 8. Leendert van Bohemen, geb. Delft 12.6.1788.

VII-G. Pieter Cornelisse Boheemen, jm geb. Den Haag
Huwt Nieuwe Kerk, Den Haag 2.5.1756 Albertina Kissenburg, geb. Den Haag.

VII-H. Pieter van Boheemen, jm, onlangs gewoond hebbende in Den Haag; wonende te Berkel.
Huwt Den Haag 10.11.1771 (Berkel 24.11.1771) Ariaantje Claasdr, weduwe van Willebord Frans Verburg, wonende in heerlijkheid van Berkel-Roodenrijs.
Kinderen:

 1. Willem van Bohemen, geb. Berkel 5.3.1773. Zie VIII-I.
 2. Nicolaus van Bohemen, geb. Berkel 3.2.1775. Zie VIII-J.
 3. Maria van Bohemen, geb. Berkel 30.3.1777.
 4. Johanna van Bohemen, geb. Berkel 8.5.1780.

VII-I. Johannes Barentse Bohemen, jm van Zutphen.
Huwt Den Haag 13.6.1779 (tr. Scheveningse Kerk 27.6.1779) Willemina Bom, jd
Kinderen:

 1. Johannes Bohemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 8.4.1778; getuige: Maria Magdalena Maix.
 2. Louisa Wilhelmina van Boheemen, ged. Nieuwe Kerk, Den Haag 7.8.1785; getuige: Louisa Wal. Louisa Boheemen overlijdt te Den Haag op 31.3.1789 aan de pokken en wordt naar Rijswijk gebracht voor de begrafenis.
 3. Leonardus van Bohemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 2.5.1787; getuige: Helena Walter.

VIII-A. Dirk Gerritsz Bohemen, wonende te Hillegersberg; rk van geloof. Ged. RK Bergschenhoek 5.10.1743; doopgetuigen: Arie van der Meer en Neeltie van der Sman; overleden Stompwijk 3.11.1830, zoon van Gerrit Boheemen en Anna van der Meer, en weduwnaar van Jannetje Noordermeer.
Huwt Hillegersberg 25.1.1776 (Bergschenhoek 28.1.1776) Johanna Leendertsdr Noordermeer, wonende te Hillegersberg.
Kinderen:

 1. Leendert Bohemen, geb. Bergschenhoek 15.5.1778.
 2. kind van Dirk Bohemen begraven te Hillegersberg 5.5.1780.

VIII-B. Willem van Bohemen
Huwt Maria Stolwijk
Kinderen:

 1. Agatha van Bohemen, geboren te Alphen; overleden Rotterdam 5.1.1818, oud 7 jaar.

VIII-C. Hendrik van Bohemen
Ariaantje Schijf.
Kinderen bekend:

 1. Jacob van Bohemen, geb. Bodegraven 1817. Zie IX-I.

VIII-C2. Hendrik van Boheemen
Huwt Apolonia van Tongeren, overleden Stompwijk 16.9.1859, oud 62 jaar, echtgenote van Hendrik van Boheemen

VIII-D. Cornelis van Bohemen; ouders onbekend.
Huwt Stompwijk 18.9.1803 Anna Correl
Kinderen bekend:

 1. Hendrik van Bohemen, geb. Stompwijk 4.3.1803; overleden.
 2. Jacob van Bohemen, geb. Stompwijk 3.5.1806.
 3. Ceetje van Bohemen, geb. Stompwijk 19.4.1807.
 4. Jacoba van Bohemen, geb. Stomwpijk 8.5.1808.
 5. Maria van Bohemen, geb. Stompwijk 18.7.1809.
 6. Hendricus van Bohemen, geb. Stompwijk 20.4.1811.
 7. Maria van Bohemen, overleden Leidschendam 7.2.1813, oud 3 jaar.

VIII-E. Nicolaas van Bohemen, geb. Zoeterwoude 19.7.1778, zoon van Cornelis Boheemen en Diewertje Post.
Huwt Helena Droppert.
Kinderen:

 1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 16.12.1803. Zie IX-J.
 2. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Rotterdam 11.10.1807; ged. ('t Hang) Rotterdam 25.10.1807. Zie IX-K.

Huwt (2) Rotterdam 17.6.1818 Catharina Francina van Etteger/Ettinger/Ettingen, 23 jaar, geb. Voorburg, dr v Wouter van Etteger en Anna Justina Milrood.
Kinderen bekend:

 1. Wouter Frederik van Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1818. Zie IX-L.
 2. Anna Justina van Boheemen, geeb. Hillegersberg, overleden Den Haag 21.9.1841, oud 21 jaar.
 3. Catharina van Bohemen, overleden Den Haag 26.3.1836, oud 3 jaar.

VIII-F1. Willem Pietersz van Bohemen, geb. Berkel 3.5.1773, wonende te Schiebroek; zoon van Pieter van Bohemen en Ariaantje Claas.
Huwt Schiebroek 30.12.1803 Anna Molleman / Mohleman / Moleman, uit Hillegersberg, weduwe van Hendrik Schuurman, wonende te Schiebroek. Overleden Schiebroek 8.5.1807.
Kinderen:

 1. Ariaantje van Bohemen, geb. Berkel (Schiebroek) 12.11.1805. Huwt Berkel en Rodenrijs 6.8.1830 Frank Koot, 30 jaar, geb. Berkel, zn v Arend Koot en Maria van der Schel.
 2. Hendrik Bohemen, geb. Berkel 23.4.1807. Overleden te Schiebroek 7.7.1807; begraven te Overschie 11.7.1807, op het kerkhof, half uur geluid.

VIII-F2. Willem van Bohemen
Huwt Lena Berkel
Kinderen:

 1. Petrus van Bohemen, geb. Bergschenhoek 3.12.1810. Zie IX-M.
 2. Maria van Bohemen, geb. Hillegersberg 1814. Huwt Rotterdam 24.7.1839 Frank Koot, 39 jaar, geb. Berkel, zn v Arent Koot en Maria van der Schilt (Schelt). Kinderen: Helena Maria Koot (geb. Rotterdam 12.5.1840); Johanna Koot (geb. Rotterdam 8.3.1842).

VIII-F3. Willem van Bohemen
Huwt Johanna Broekmans
Kinderen:

 1. Klaas van Bohemen, geb. Hillegersberg 1818. Zie IX-N.
 2. Maria van Bohemen, geb. Rotterdam; overleden Rotterdam 1.6.1825, oud 5 jaar, 9 maanden en 6 dagen.
 3. Jacobus van Bohemen, geboren Hillegersberg; overleden Rotterdam 5.3.1827, oud 5 jaar en 7 maanden.
 4. Leendert van Bohemen, geb. Rotterdam 1828. Zie IX-O.

VIII-G. Nicolaas Pietersz van Bohemen, geb. 3.2.1775, zoon van Pieter van Bohemen en Ariaantje Claes.
Buitenechtelijke relatie met Margaretha Raa.
Kind:

 1. Nicolaas Pieter (van Bohemen), buitenechtelijk geboren te Voorburg 18.9.1801; ged. Voorburg 9.10.1801.

VIII-H. Engelbertus 'Engel' van Bohemen, jm van Zegwaart.
Huwt Den Haag 20.3.1796 (tr. stadhuis Den Haag 3.4.1796) Maria 'Marijtje' Corsdr Remmerswaal / Remmelrewaard, jd van Wassenaar.
Kinderen:

 1. Antonius van Bohemen, ged. Wassenaar 7.5.1796.
 2. Cosmas Boohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 28.6.1798; getuigen: Cosmas Remmelrewaar en Maria Hoogwerf.
 3. Maria van Bohemen. ged. RK Oude Molstraat 11.4.1800; getuigen: Cornelis Remmerswoon en Maria Remmerswoon.
 4. Apolonia Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 18.2.1802; getuigen: Teunis Bohemen en Stijntje Bohemen.
 5. Cornelius Bartholomeus van Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 24.8.1804; getuigen: Gerardus Hoogkamer en Joanna Remmelswaar. Zie IX-P.
 6. Willem van Boohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 6.3.1807; getuigen: Antoni Bohemen en Stijntje Bohemen.
 7. Theodorus Bohemen, ged. RK Oude Molstraat, Den Haag 10.11.1809; getuige: Dirkje Remmelrewaard. Dirk van Bohemen overlijdt (Zuidwal M17) te Den Haag op 15.11.1809, oud 5 dagen.
 8. Theodorus Boheemen, koetsier, overleden Den Haag 27.5.1841, oud 29 jaar, zoon van Engel Boheemen en Maria Remmelswaart.

VIII-I. Johannes Barendse van Bohemen,jm
Huwt Den Haag 3.8.1803 (tr. Nieuwe Kerk 21.8.1803) Pieternella du Bois / Dubois / Dubewa / de Bois, (jd) weduwe van Jacob Zuiderwijk; geb. Den Haag
Kinderen bekend:

 1. Hendrina van Boheemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 15.2.1807; getuigen: Hendrina Meijer.
 2. Elisabeth Petronella Boheemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 28.5.1809; getuigen: Elisabeth van Rijswijk.
 3. Johanna van Bohemen, geb. Den Haag 1.8.1811; ged. Nieuwe Kerk, 's-Gravenhage 4.8.1811; doopgetuige: Gerrardina van Rijswijk; ovl. 's-Gravenhage 7.12.1875. Huwt 's-Gravenhage 8.4.1874 Hannes van den Bresselaar, dan 69 jaar en weduwnaar.
 4. Pieternella van Bohemen, overleden Wassenaar 23.11.1862, oud 47 jaar, echtgenote van Gerrit de Jong. Kinderen: Marinus Hendrik de Jong (geb. 's-Gravenhage 1843; huwt Wassenaar 6.8.1871 Jenneke Reinders, 22 jaar, geb. Wassenaar, dochter van Jan Reinders en Anneke Narsink); Petrus de Jong (geb.'s-Gravenhage 1850; huwt Utrecht 19.5.1875 Maria Elisabeth Viel, 22 jaar, geb. Wisch, dochter van Hendrik Jan Viel en Christina Johanna Antoinetta Burbank; kinderen: Petronella, geb. Voorschoten 16.9.1872, erkend bij huwelijk van ouders). .
 5. Willem van Bohemen, geb. 's-Gravenhage 26.5.1819; overleden Veenhuizen (Norg) 4.2.1854.

VIII-J. Leonardus Barendsen van Bohemen / Boheemen, jm geb. Den Haag.
Huwt Den Haag 16.10.1808 (tr. Scheveningen 30.10.1808) Dorothea Helena Duijvenbroek, geb. Delft.
Kinderen:

 1. Johannes Barentssen van Boheemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 9.4.1809; getuige: Willemina van Boheemen. Zie IX-S.
 2. Hendrik Gerrit van Bohemen, ged. Groote Kerk, Den Haag 3.2.1811; geuige: Geertruij Duijvenbroek.
 3. Maria Geertrui Boheemen, overleden Delft 18.10.1812, oud 7 maanden.

IX-A. Jacobus Thomas van Bohemen, geb. Stompwijk 23.12.1793, zoon van Hein van Bohemen en Anna Bolleboom. Overleden Delft 13.4.1852, oud 57 jaar, echtgenoot van Maria Peters.
Huwt (1) Stompwijk 26.1.1827 Susanna Magelse / Machielse / Magielse, 21 jaar, geb. Zegwaart, dochter van Pieter Magelse en Engeltje Jurgens.
Kinderen:

 1. Petronella Johanna van Boheemen, overleden Stomwpijk 3.11.1830, oud 5 maanden.
 2. Hendricus Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 23.2.1832; overleden Stompwijk 8.6.1832, oud 3 maanden.
 3. Engeltje van Boheemen, geb. Stompwijk 17.7.1833.
 4. Henricus Jacobus van Bohemen, geb. Wassenaar 15.12.1834; overleden Wassenaar 5.5.1835, 0 jaar.
 5. Engelina (Angelina) van Boheemen, geb. Stompwijk 17.6.1835; overleden Veenhuizen (Norg) 14.7.1858, oud 23 jaar. Dochter Engelina Boheemen, geboren te Den Haag, overleden te Ommen 23.3.1858, oud 1 maand, aangetekend in Delft.
 6. Nicolaas Wilhelmus van Bohemen, geb. Wassenaar 22.7.1836; overleden Delft 4.9.1865, oud 29 jaar.
 7. Anna van Boheemen, overleden Stompwijk 3.9.1843, oud 3 jaar.
 8. Hendrik van Bohemen, overleden Delft 7.8.1853, oud 10 jaar.

Huwt (2) Stompwijk 13.8.1841 Maria Pieters Tetero, weduwe van Leonardus de Bruin, 40 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Pieter Tetero en Ariaantje van Straaten. Overleden (als Maria Peters, dochter van Frans Peters en Ariaantje van Straaten) te Monster 6.7.1877, geboren te Berkel op 10.1.1801, oud 76 jaar, eerder weduwe van Leonardus de Bruin.
Kinderen:

 1. Hendrik van Boheemen, geb. Stompwijk 1.9.1842. Overleden Delft 7.8.1853, oud 10 jaar.

IX-B. Willibrodus 'Willem' van Bohemen, geb. Stompwijk 13.4.1802, zoon van Hendrik van Bohemen en Anna Bolleboom. Overleden Stompwijk 6.10.1874, oud 72 jaar, weduwnaar van Maria Magdalena van Kersenhove (?).
Huwt Stompwijk 18.4.1823 Maria Magdalena Kouwenhoven, oud 22 jaar, geb. Leiden, dochter van Jacobis Kouwenhoven Murike en Alida Stakenburg. Overleden Stompwijk 7.4.1868, oud 67 jaar, echtgenote van Willem van Boheemen.
Kinderen:

 1. Clasina Johanna van Bohemen, geb. Stompwijk 3.8.1823; overleden Stompwijk 9.7.1824, oud 11 maanden.
 2. Clasina Alida (Clasina Johanna) van Boheemen, geb. Stompwijk 23.8.1824; overleden Stompwijk 8.10.1828, oud 4 jaar.
 3. Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 11.10.1825; Jacobus Wilhelmus van Boheemen is overleden te Stomwpijk 8.4.1836, oud 10 jaar.
 4. Hendrika Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 26.2.1828. Huwt Stompwijk 27.8.1852 Cornelis Nieuweveen, 20 jaar, geb. Zoeterwoude, zoon van Maria Nieuweveen. Kinderen: Christianus Nieuweveen (geb. Zoeterwoude 2.1.1853; huwt Stompwijk 13.11.1874 Adriana van der Wal, 27 jaar, geb. Zegwaart, dochter van Cornelis van der Wal en Theodora van der Hijde); Wilhelmus Nieuwveen (geb. Zoeterwoude 8.10.1855); Cornelis Johannes Nieuwveen (geb. Zoeterwoude 21.7.1858); Jacobus Albertus Nieuwveen (geb. Zoeterwoude 27.6.1861; huwt Stompwijk 23.5.1890 Cornelia Knijnenburg, 21 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Gerrit Knijnenburg en Johanna de Heij); Johannes Jacobus Nieuwveen (geb. Zoeterwoude 22.11.1863); Maria Magdalena Nieuwveen (geb. Zoeterwoude 19.2.1865; huwt Stompwijk 20.6.1890 Adrianus Knijnenburg, 24 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Gerrit Knijnenburg en Johanna de Heij); Johanna Maria Nieuwveen (geb. Zoeterwoude 31.1.1868).
 5. Antonius Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 22.1.1830. Zie X-A.
 6. Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 5.6.1832.
 7. Johanna Antonia van Boheemen, overleden Stompwijk 7.7.1933, oud 2 maanden.
 8. Adrianus Hendricus van Boheemen, geb. Stomwpijk 21.8.1833; overleden 26.9.1833, oud 5 weken.
 9. Alida Christina van Boheemen, geb. Stompwijk 22.8.1834. Huwt Schipluiden 28.4.1865 Jacobus Kramer, 30 jaar, zoon van Maarten Kramer en Adriana van Lochem.
 10. Johanna Jacoba van Boheemen, geb. Stompwijk 3.5.1837. Huwt Zoeterwoude 16.5.1863 Jacobus van Haastrecht, geb. Zoeterwoude. Kinderen: Cornelia Maria van Haastregt (geb. Zoeterwoude 10.2.1864); Wilhelmus Cornelis van Haasterecht (geb. Zoeterwoude13.8.1865); Theodorus van Haastrecht (geb. Zoeterwoude 2.2.1870); Cornelia Jacoba van Haastegt (geb. Zoeterwoude 26.3.1881).
 11. Jacoba Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 7.7.1839; overleden Stompwijk 19.11.1840, oud 1 jaar.
 12. Wilhelmus Jacobus van Boheemen, geb. Stomwpijk 14.9.1840; overleden Stompwijk 28.6.1843, oud 2 jaar.
 13. Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 15.7.1843; overleden Stompwijk 12.10.1844, oud 1 jaar.
 14. Maria Apolonia van Boheemen, geb. Stompwijk 15.7.1843; overleden Stompwijk 12.6.1913, oud 69 jaar. Huwt Stompwijk 14.11.1873 Adrianus van der Helm, 31 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Adrianus van der Helm en Helena Hillenaar. Kinderen: Wilhelmina Hendrica van der Helm (geb. Stompwijk 18.9.1876 als dochter van Arie van der Helm en Wilhelmina van Boheemen); Leonardus Cornelis van der Helm (geb. Stompwijk 24.12.1878, zoon van Adrianus van der Helm en Wilhelmina van Boheemen).
 15. Maria Antonia van Boheemen, geb. Stompwijk 14.9.1845. Maria Antonia van Bohemen huwt Voorburg 6.6.1873 Willem van Berkel. Kinderen: Wilhelmus Jacobus van Berkel, oud 42 jaar, geb. Voorburg, huwt Veur 10.6.1920 Maria Cornelis Bentvelzen, 28 jaar, geb. Veur, dochter van Nicolaas Bentvelzen en Petronella Heijdra.

IX-C. Henricus van Bohemen, geb. Stompwijk 1.2.1806, zoon van Hendrik van Bohemen en Anna Bolleboom. Overleden Stompwijk 5.9.1879, oud 73 jaar, echtgenoot van Johanna Michielse.
Huwt Stompwijk 1.6.1860 Joanna Michiels, weduwe van Thomas Maas, 59 jaar, geb. Zoetermeer, dochter van Pieter Michiels en Engeltje Jurgens.

IX-D. Cornelis van Bohemen, geb. Voorburg 13.5.1809, zoon van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn. Overleden Wassenaar 7.1.1892, oud 82 jaar, partner van Helena van Velzen.
Huwt Veur 5.4.1839 Lena van Velzen, 28 jaar, geb. Voorschoten, dochter van Arie van Velzen en Cornelia Mooijman (latere vrouw van Pieter Hollander). Overleden Wassenaar 1.6.1891, oud 80 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Helena van Bohemen, overleden Wassenaar 28.8.1902, oud 62 jaar, echtgenote van Theodorus Juffermans.
 2. Johanna van Bohemen, overleden Wassenaar 16.9.1914, oud 63 jaar, echtgenote van Jacobus van der Kleij.

IX-E. Petrus Paulus van Bohemen, geb. Voorburg 12.7.1810, zoon van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn. Overleden Stompwijk 30.12.1891, oud 81 jaar, weduwnaar van Anna 's-Gravemade.
Huwt (1) Veur 29.4.1836 Pieternelletje Luijnenburg / Lunenburg, geb. Voorschoten 26.12.1807, dochter van Jan (Jasper) Luijnenburg (Lunenburg) en Pieternelletje Vergouw (Vergaauw). Overleden Stompwijk 8.5.1846, oud 38 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 21.8.1837. Zie X-B.
 2. Jasper van Boheemen, geb. Stompwijk 25.2.1839; overleden Stompwijk 12.6.1843, oud 4 jaar.
 3. Leendert van Bohemen, geb. Stompwijk 28.3.1840. Zie X-C.
 4. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 7.5.1841. Zie X-D.
 5. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 15.5.1842. Zie X-E.
 6. Jasper Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 25.7.1843; overleden Stompwijk 1.3.1877, oud 33 jaar.
 7. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 13.5.1845.
 8. levenloze zoon, geb. Stomwpijk 29.3.1846.
 9. Johanna van Boheemen, geb. Stomwpijk 29.3.1846; overleden Stompwijk 30.3.1846, oud 1 dag.

Huwt (2) Stomwpijk 29.10.1847 Anna 's-Gravemade / Gravennaar / 's-Gravenwaard / Zoeterwoude, 32 jaar, geb. Veur, dochter van Dirk 's-Gravemade en Adriana Schenkeveld. Overleden Stompwijk 21.12.1880, oud 65 jaar.
Kinderen:

 1. Petronella van Boheemen, geb. Stompwijk 11.9.1848. Huwt (1) Stompwijk 24.6.1875 Leonardus van Santen, 24 jaar , geb. Stompwijk, zoon van Antonius van Santen en Maria van der Bogaart. Kinderen: Antonius Adrianus van Santen (geb. Stompwijk 9.11.1878); Anna Maria Hendrina van Santen (geb. Stompwijk 25.12.1879; overleden Stompwijk 12.2.1880); Petrus Theodorus van Santen (geb. Stompwijk 17.12.1880). Huwt (2) Stompwijk 17.11.1899 Theodorus van Leeuwen, weduwnaar van Gerarda van Noort, en oud 62 jaar, geb. Voorschoten, zoon van Johannes van Leeuwen en Alijdis van Zijl.
 2. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 5.9.1849. Zie X-F.
 3. Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 21.2.1851; overleden Stompwijk 21.11.1851, oud 11 maanden.
 4. Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 23.6.1853; overleden Stompwijk 28.6.1855, oud 2 jaar.
 5. Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 12.11.1854; overleden Stompwijk 24.12.1855, oud 1 jaar.
 6. Johanna Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 14.12.1858; overleden 21.1.1860, oud 1 jaar.

IX-F1. Nicolaas van Boheemen, geb. Leidschendam (Veur) 8.4.1812, zoon van Cornelis van Boheemen en Helena van Rijn
Huwt Veur 1.5.1835 Catharina Langelaan, geb. Schipluiden 23.5.1812, dochter van Pieter Leendertse Langelaan en Jannetje Claasse van der Drift.
Kinderen [14]:

 1. Helena van Bohemen, geb. Voorschoten 9.4.1836.
 2. Petrus van Bohemen. geb. Voorschoten 11.12.1837; ovl. Noordwijk 4.7.1908.
 3. Cornelis van Bohemen, geb. Voorschoten 9.11.1838.
 4. Johanna van Bohemen, geb. Voorschoten 18.2.1840.
 5. Nicolaas van Bohemen, geb. Voorschoten 26.11.1842. Volgt X-G.
 6. Petrus van Bohemen, tweeling, geb. Voorschoten 4.1.1845.
 7. Cornelis van Bohemen, tweeling, geb. Voorschoten 4.1.1845.
 8. Johannes van Bohemen, geb. Voorschoten 30.4.1847.
 9. Petrus van Bohemen, winkelier, geb. Voorschoten 26.1.1850. Volgt X-H.
 10. Catharina van Bohemen, geb. Voorschoten 21.2.1851.

IX-F2. Nicolaas van Boheemen
Huwt Johanna Eva van der Valk, overleden Wassenaar 4.5.1927, oud 86 jaar, dochter van Johannes van der Valk en Petronella van Zon, partner van Nicolaas van Boheemen.

IX-G. Paulus van Bohemen, geb. Stompwijk 12.9.1813, zoon van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn. Overleden Stomwpijk 4.11.1875, oud 62 jaar, echtgenoot van Matje Roodenburg.
Huwt (1) Stompwijk 11.5.1838 Pieternelletje Reeuwijk, 23 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Arend Reeuwijk en Catharina Roos. Overleden Stomwpijk 1.1.1849, oud 33 jaar, echtgenote van Paulus van Boheemen.
Kinderen uit (1):

 1. Helena van Boheemen, geb. Stompwijk 3.3.1839; overleden 's-Gravenhage 13.7.1912, oud 73 jaar, weduwe van Johannes Verhagen. Huwt Stompwijk 29.4.1864 Johannes Verhagen / Verhage, 31 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Jacobus Verhagen en Anna van Santen. Kinderen: Jacobus Verhagen (geb. Stompwijk 28.5.1865); Paulus Verhage (geb. Stompwijk 20.6.1867; overleden Stompwijk 21.12.1867, oud 6 maanden); Cornelia Wilhelmina Verhage (geb. Stompwijk 21.8.1868; overleden Stompwijk 17.1.1869, oud 4 maanden); Paulus Verhage (geb. Stompwijk 26.12.1869; overleden Stompwijk 15.1.1870, oud 3 weken); Cornelis Johannes Verhagen (geb. Stompwijk 28.5.1871); Paulus Verhage (geb. Stompwijk 5.1.1874; overleden Stompwijk 16.5.1874, oud 4 maanden); Petrus Paulus Verhage (geb. Stompwijk 29.11.1876; overleden Stompwijk 23.2.1877); Wilhelmus Cornelis Verhagen (geb. Stompwijk 18.4.1879; huwt Stompwijk 4.6.1904 Johanna Wilhelmina van der Krogt, geb. Zoeterwoude 3.12.1879, ovl. Voorburg 24.12.1964, dochter van Johannes Cornelis van der Krogt en Agatha van Vliet [7]).
 2. Catharina van Boheemen, geb. Stompwijk 16.1.1841. Huwt (1) Stompwijk 22.9.1865 Gerardus Antonius Huisman, 30 jaar, geboren Oss, zoon van Hubertus Huisman en Johanna Catharina Mijnhart. Kinderen: Paulus Huisman (geb. Stompwijk 25.11.1868). Huwt (2) Stompwijk 26.4.1889 Cornelis Verhagen, weduwnaar van Cornelia Zuidwijk, 28 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Jacobus Verhagen en Anna van Santen.
 3. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 18.11.1842. Overleden Stomwpijk 8.6.1847, oud 4 jaar.
 4. Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 23.10.1843; overleden Stompwijk 6.10.1860, oud 16 jaar.
 5. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 4.3.1846.
 6. Cornelis van Boheemen, geb. Stomwpijk 1846. Zie X-I.
 7. Arnoldus van Boheemen, geb. Stomwpijk 28.6.1848.

Huwt (2) Stompwijk 29.6.1850 Anna de Groot, 31 jaar, geb. Noordwijk, dochter van Nicolaas de Groot en Anna Hoogkamer, en weduwe van Arie Wielenburg. Overleden Stomwpijk 21.1.1861, oud 41 jaar, echtgenote van Paulus van Boheemen.
Kinderen uit (2):

 1. Petronella van Boheemen, geb. Stompwijk 2.5.1851; overleden Stompwijk 7.8.1926, oud 75 jaar, weduwe van Gerrardus Oltshoorn. Huwt (1) Stompwijk 2.5.1873 Johannes Onderwater, oud 32 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Gerrit Onderwater en Anna van Dijk, en weduwnaar van Catharina van der Meer. Kinderen: Lourentius Leonardus Onderwater (geb. Stompwijk 19.2.1874); Catharina Maria Onderwater (geboren Stompwijk 12.9.1875; overleden Stompwijk 12.10.1875); Johanna Martha Onderwater (geb. Stompwijk 19.10.1876; overleden Stompwijk 28.10.1876); Cornelis Theodorus Onderwater (geb. Stompwijk 11.9.1878; overleden Stompwijk 3.12.1879, oud 1 jaar); Johanna Maria Onderwater (geb. Stompwijk 17.11.1880). Huwt (2) Stompwijk 29.4.1887 Nicolaas Adrianus Brouwer, 39 jaar, geb. Zoetermeer, zoon van Jacobus Brouwer en Anna Boonekamp. Huwt (3) Stompwijk 14.10.1898 Gerrardus Oltshoorn, 51 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Gerradus Oltshoorn en Deodora Abel.
 2. Adrianus van Boheemen, geb. Stompwijk 3.4.1853. Zie X-J.
 3. Nicolaas van Bohemen, geb. Stompwijk 4.4.1854.
 4. Anna van Boheemen, geb. Stompwijk 5.6.1855.
 5. Leonardus van Bohemen, geb. Stompwijk 15.6.1856. Zie X-K.
 6. Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 22.1.1858; overleden Stompwijk 26.8.1866, oud 8 jaar.

Huwt (3) Stompwijk 10.11.1865 Cornelia Alida van Santen, 40 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Teunis van Santen en Hendrina Kouwenhoven. Overleden Stomwpijk 28.8.1866, oud 40 jaar.
Huwt (4) Stomwpijk 1.5.1868 Martha 'Matje' Roodenburg, 34 jaar, geb. Aalsmeer, dochter van Cornelis Roodenburg en Alida Nieuwland.
Kinderen uit (4):

 1. Cornelia van Boheemen, geb. Stomwpijk 27.10.1869. Huwt Stompwijk 5.1.1900 Leonardus van Leeuwen, 26 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Willem van Leeuwen en Anna Westgeest.
 2. Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 5.11.1870. Zie X-L.
 3. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 11.10.1871; overleden Stompwijk 18.10.1871, oud 8 dagen.
 4. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 16.12.1872. Huwt Stompwijk 20.6.1901 Cornelis Janson, 26 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Gerardus Janson en Petronella Havik.
 5. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 27.1.1874. Overleden Stompwijk 28.4.1917, oud 43 jaar.
 6. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 5.7.1875; overleden Stompwijk 23.11.1918, oud 77 jaar. Huwt Stompwijk 15.4.1910 Cornelis Jacobus Verhagen, 32 jaar, geb. Veur, zoon van Jacobus Johannes Verhagen en Anthonia Johanna van Berkel.

IX-H. Cornelis van Bohemen, geb. Veur 22.9.1818, zoon van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn. Overleden Veur 19.1.1892, oud 73 jaar, echtgenoot van Cornelia Koot.
Huwt Veur 18.5.1849 Cornelia Koot / Maas, 23 jaar, geb. Voorburg, dochter van Cornelis Koot en Johanna van Haastert.
Kinderen:

 1. Cornelis Cornelisz van Bohemen, geb. Veur 29.7.1850. Zie X-M.
 2. Cornelis Jacobus van Bohemen, geb. Veur 6.4.1852. Zie X-N.
 3. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 1.11.1853. Overleden Veur 30.1.1858, oud 4 jaar.
 4. Johannes Cornelisz van Bohemen, geb. Veur 26.2.1855.Zie X-O.
 5. Nicolaas van Boheemen, geb. Veur 9.6.1856; overleden te Zegwaart 23.3.1876, oud 19 jaar.
 6. Johanna van Bohemen, geb. Veur 8.11.1857. Huwt Veur 27.4.1883 Johannes Ruigrok, 36 jaar, geb. Pijnacker, zoon van Cornelis Ruigrok en Nicoletta Ammerlaan. Kinderen: Cornelis Nicolaas Ruigrok (geb. Pijnacker 29.12.1884; overleden Pijnacker 9.3.1885, oud 2 maanden); Nicolette Apolonia Ruigrok (geb. Pijnacker 10.3.1884; overleden Pijnacker 25.7.1886, oud 2 jaar); Nicoletta Apolonia Ruigrok (geb. Pijnacker 11.19.1886); Cornelia Maria Ruigrok (geb. Pijnacker 2.12.1887); Cornelis Jacobus Ruijgrok (geb. Pijnacker 23.11.1888; overleden Pijnacker 10.12.1888, oud 17 dagen).
 7. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 11.8.1859. Overleden Veur 20.12.1860, oud 1 jaar.
 8. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 30.12.1861. Zie X-P.
 9. Cornelia Johanna van Bohemen, geb. Veur 30.4.1863. Huwt Veur 24.8.1888 Johannes Vollebregt, oud 26 jaar, geboren Zegwaart, zoon van Cornelis Vollebregt en Maria Droogh.
 10. Maria van Boheemen, geb. Veur 20.10.1864. Huwt Veur 27.5.1892 Gerrit van Wijk, 26 jaar, geb. Zegwaart, zoon van Arie van Wijk en Maria Catharina van Leeuwen.
 11. Petronella van Bohemen, geb. Veur 25.4.1866. Huwt Veur 23.10.1894 Hubertus Ruigrok, 35 jaar, geb. Bergschenhoek, zoon van Bastiaan Jacobus Ruigrok en Martina Wijsman.

IX-I. Jacob van Bohemen, geb. Bodegraven 1817, zoon van Hendrik van Bohemen en Ariaantje Schijf.
Huwt Loosdrecht 27.12.1845 Jannetje Lamme, geb. Loosdrecht 4.10.1809, dochter van Jan Harmse Lamme Willempje Klase de Ronde. [4]

IX-J1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 16.12.1803 (15.12.1804), zn v Nicolaas van Bohemen en Helena Droppert. Overleden Schipluiden 5.2.1875, oud 71 jaar, echtgenoot van Jannetje Pakvis.
Huwt Rotterdam 7.8.1844 Jannetje "Paters" Pakvis / Bakvisch, 26 jaar, geb. Maassluis, dochter van Aaltje Pakvis. Overleden Schipluiden 19.10.1892, oud 74 jaar en ruim 6 maanden.
Kinderen:

 1. Helena Cornelia van Bohemen, geb. Rotterdam 21.4.1843 (erkenning door vader 7.8.1844); ovl. 3.11.1918. Huwt (1) Delft 23.3.1870 Nicolaas Boedijn, 23 jaar, geb. Delft, zoon van Johannes Boedyn en Catharina van der Heijden; overleden Delft 14.4.1875, oud 29 jaar, echtgenoot van Helena Cornelia van Bohemen. Kinderen: Catharina Wilhelmina Boedijn (geb. Delft 21.4.1870); Cornelis Bernardus Boedijn (geb. Delft 5.11.1872; overleden Delft 23.8.1876, oud 3 jaar). Huwt (2) Delft 21.11.1877 Jacob Koster, 27 jaar, geb. Delft, zoon van Leendert Anthonie Koster en Hendrika van Aalst. Kinderen: Jacob Koster (geb. Delft 24.9.1878); Jannetje Koster (geb. Delft 6.3.1881).
 2. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schipluiden 24.6.1845. Zie X-Q.
 3. Everrardus Elieza van Bohemen, geb. Schipluiden 31.12.1847. Zie X-R.
 4. Neeltje Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 11.2.1850; overleden Delft 9.5.1899, oud 49 jaar, echtgenote van Leendert Romeijn. Huwt (1) Delft 30.7.1873 Johan Coenraad van Swieten, 36 jaar, geb. Delft, zoon van Pieter Adrianus van Swieten en Wilhelmina Maria Launspach. Huwt (2) Vrijenban 13.2.1878 Leendert Romijn, 25 jaar, geb. Delft, zoon van Andries Romijn en Willemina van den Berg. Kinderen: Andries Romeijn, geboren Vrijenban; overleden Delft 4.9.1880, oud 20 maanden); Cornelis Bernardus Romeijn (geb. Delft 13.5.1880); Leendert Romeijn (geb. Delft 3.1.1882; overleden Delft 7.8.1882, oud 7 maanden); Jannetje Romeijn (geb. Delft 6.4.1883); Willemina Adriana Romeijn (geb. Delft 12.3.1886); Helena Romeijn (geb. Delft 8.8.1888; overleden Delft 26.10.1888, oud 2 maanden).
 5. doodgeboren dochter Schipluiden 22.7.1852.
 6. Dirk van Bohemen, geb. Schipluiden 27.5.1853. Zie X-S.
 7. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 13.5.1855. Zie X-T.
 8. Johanna van Bohemen, geb. Schipluiden 14.11.1857; overleden Schipluiden 23.8.1859, oud 21 maanden.
 9. Cornelis van Bohemen, geb. Schipluiden 11.9.1861. Overleden Schipluiden 16.8.1863, oud 2 jaar.

IX-J2. Cornelis Bernardus van Bohemen
Huwt Cornelia Suijker
Kinderen:

 1. doodgeboren dochter Schipluiden 10.2.1860.

IX-K. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Rotterdam 11.10.1807, zoon van Nicolaas van Bohemen en Helena Droppert. Overleden Schipluiden 28.8.1889, oud 81 jaar, echtgenoot van Johanna Meijer.
Huwt Schipluiden 22.10.1831 Johanna Meijer, 21 jaar, geb. Nieuwerkerk op den IJssel / Zoetermeer, dochter van Willem Meijer en Helena Verhoef. Overleden Schipluiden 2.10.1890, oud 81 jaar, weduwe van Bernardus Petrus van Bohemen..
Kinderen:

 1. Cornelis Jacobus van Bohemen, geb. Schipluiden 8.1.1832.
 2. Petrus Johannis van Bohemen, geb. Schipluiden 9.12.1833. Zie X-V.
 3. Helena Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 12.3.1836. Overleden Delft 17.10.1899, oud 64 jaar, echtgenote van Jan Severien Nieuwenhuis. Huwt (1) Delft 18.5.1864 Willem Rodenburg, 28 jaar, geb. Delft, zoon van Willem Rodenburg en Pieternella Verbeek; overleden Delft 22.11.1878, oud 43 jaar, echtgenoot van Helena Maria van Bohemen. Kinderen: Pieternella Helena Roodenburg (geb. Delft 22.11.1864); Johanna Roodenburg (geb. Delft 17.11.1866; huwt (1) Rotterdam 11.3.1896 Gerrit Lamping, 23 jaar, geb. Rotterdam, zoon van Teunis Lamping en Johanna van Vugt; huwt (2) Rotterdam 20.12.1899 Robertus van Schaik, 45 jaar, geb. Dockum, zoon van Piet van Schaik en Helena Catharina Snislaar); Maria Helena Rodenburg (geb. Delft 12.12.1869); Willem Roodenburg (geb. Delft 3.7.1873); Bernardus Petrus Roodenburg (overleden Delft 27.4.1876, oud 3 maanden). Huwt (2) Delft 15.8.1883 Jan Severien Nieuwenhuis, 52 jaar, geb. Leiden, zoon van Jan Severien Nieuwenhuis en Elizabeth Neuteboom.
 4. Neeltje van Bohemen, geb. Schipluiden 18.5.1838; overleden Schipluiden 24.12.1848, oud 10 jaar.
 5. Maria Catharina van Bohemen, geb. Schipluiden 21.1.1841. Huwt Schipluiden 20.11.1868 Arie Vermeer, 26 jaar, zoon van Jan Vermeer en Adriana Struis. Kinderen: Adriana Johanna Vermeer (geb. Schipluiden 17.9.1873).
 6. Willem van Bohemen, geb. Schipluiden 17.4.1843; overleden Schipluiden 13.11.1853, oud 10 jaar.
 7. Bernardus Pouwlus van Bohemen, geb. Schipluiden 17.3.1845. Zie X-W.
 8. Hendrik van Bohemen, geb. Schipluiden 29.4.1848; overleden Schipluiden 5.11.1853, oud 5 jaar.
 9. Paulus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 5.12.1850; overleden Schipluiden 3.11.1853, oud 2 jaar en 11 maanden.

IX-L. Wouter Frederik van Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1818, zoon van Nicolaas van Bohemen en Catharina Francina van Ettingen.
Huwt Hellevoetsluis 10.4.1851 Bouke Denhof, 36 jaar, geb. Warffum, dochter van Jan Klaassen Denhof en Mattje Pieters.

IX-M. Petrus van Bohemen, geb. Bergschenhoek 3.12.1810, zn v Willem van Bohemen en Lena Berkel.
Huwt Rotterdam 21.5.1845 Deliano Anna Maria de Boeck, 33 jaar, geb. Rotterdam, dr v Josephus de Boeck en Anna Maria van Loon.
Kinderen:

 1. Johanna Helena van Bohemen, geb. Rotterdam 21.3.1846. Huwt Rotterdam 23.6.1880 Johannes Cornelis van Baggum, 29 jaar, geb. Delft, zoon van Cornelis Johannes van Baggum en Maria Catharina de Hoeft.
 2. Helena van Bohemen, geb. Rotterdam, 1.7.1848.
 3. Willebrordus van Bohemen, geb. Rotterdam 23.2.1850. Zie X-X.

IX-N. Klaas van Bohemen, geb. Hillegersberg 1818, zn v Willem van Bohemen en Anna Broekmans.
Huwt Rotterdam 31.1.1844 Petronella Pol, 20 jaar, geb. Harlingen, dochter van Engelbert Pol en Catharina Hillegonda Walregt.

IX-O. Leendert van Bohemen, geb. Rotterdam 1828, zn v Willem van Bohemen en Johanna Broekmans.
Huwt Rotterdam 7.5.1856 Anna Antonia Westerbach, 23 jaar, geb. Rotterdam, dr v Wilhelmus Westerbach en Johanna Hendrika Verhoek.
Kinderen:

 1. Jakobus Wilhelmus van Bohemen, geb. Rotterdam 16.3.1857.
 2. Wilhelmus Petrus van Bohemen, geb. Rotterdam 29.7.1858. Zie X-Y.
 3. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Rotterdam 12.2.1860.
 4. Johanna Hendrika van Bohemen, geb. Rotterdam 27.4.1861.
 5. Anna Helena van Bohemen, geb. Rotterdam 20.10.1862. Huwt Rotterdam 17.10.1906 Laurens Gerardus van der Knaap, 48 jaar, geb. Naaldwijk, zoon van Adrianus van der Knaap en Engelbertha Johanna Rozalia van Zeijl.
 6. Bernard Jacobus van Bohemen, geb. Rotterdam 27.8.1864.
 7. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Rotterdam 7.9.1865.
 8. Nicolaas Jacobus van Bohemen, geb. Rotterdam 17.12.1866.

IX-P. Cornelis Bartholomeus Bohemen, geb. Den Haag 24.8.1804, zoon van Engelbertus van Bohemen en Maria Remmerswaal.
Huwt Maria van Schendel
Kinderen:

 1. Engelbertus Bohemen, geb. 's-Gravenhage ca. 1830. Zie X-Z.

IX-Q. Johannes Barinus van Bohemen; wonen te Wieldrecht / Dordrecht.
Huwt Wilhelmina van Es.
Kinderen:

 1. Leonardus Johannes van Bohemen, geb. Dordrecht 9.12.1829; ovl. 13.6.1872. Zie X-Za.
 2. Cornelis van Bohemen, geb. Dordrecht 14.7.1833; ovl. 5.5.1914. Zie X-Zb.
 3. Theodora Helena Wilhelmina van Bohemen, geb. Dordrecht 3.9.1835; ovl. 1909.
 4. Linkje van Boehmen, geb. Dordrecht 4.3.1839; overleden 14.10.1918.
 5. Johannes Batimus (Barinus) van Bohemen, geb. Wieldrecht 22.6.1841. Zie X-Zc.

IX-R. Johannes van Bohemen, geboren Veur 1816, zoon van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn.
Huwt Warmond 24.4.1845 Anna van Rijt, geboren Waarmond 1820, dochter van Jan Leendertszoon van Rijt en Marijtje van der Veer.

IX-S. Johannes Barentsen van Boheemen, geboren Den Haag 1809, zoon van Leonardus van Boheemen en Doirothea Helena Duijvenbroek.
Huwt Den Haag 18.2.1829 Willemina van Es, geboren Dordrecht 1801, dochter van Cornelis van Es en Linkie Schootel.

X-A. Antonius Wilhelmus van Boheemen, geb. Stomwpijk 22.1.1830, zoon van Willem van Boheemen en Maria Magdalena Kouwenhoven. Overleden Stompwijk 19.10.1904, oud 74 jaar, echtgenoot van Maria van der Hoeven.
Huwt (1) Stompwijk 5.5.1854 Anna van Veen, 24 jaar, geb. Wassenaar, dochter van Jacobus van Veen en Mijnsje Nootdorp (Apolonia Noordove). Overleden Stompwijk 4.12.1864, oud 34 jaar.
Kinderen:

 1. Wilhelmus Antonius van Boheemen, geb. Stompwijk 23.5.1854. Zie XI-A.
 2. Jacobus Christianus van Boheemen, geb. Stompwijk 12.4.1855; overleden Stompwijk 21.3.1858, oud 3 jaar.
 3. Johannes Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 1.12.1856; overleden Stomwpijk 13.2.1857, oud 10 weken.
 4. Christianus Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 19.12.1858; overleden Stompwijk 21.8.1859, oud 8 maanden.
 5. Christianus Johannes van Boheemen, geb. Stomwpijk 22.3.1861; overleden Stomwpijk 24.8.1866, oud 5 jaar.
 6. Maria Wilhelmina van Boheemen, geb. Stomwpijk 4.9.1862; overleden Stompwijk 17.2.1863, oud 5 maanden.
 7. Christina Maria van Boheemen, geb. Stomwpijk 23.1.1864; overleden aldaar 25.1.1864, oud 1 dag.

Huwt (2) Zoeterwoude 29.6.1865 Maria van der Hoeven, weduwe van J.van Leeuwen.
Kinderen bekend uit (2):

 1. Thomas van Boheemen, tweeling, geb. Zoeterwoude 3.3.1866. Zie XI-B.
 2. Jacobus van Bohemen, tweeling, geb. Zoeterwoude 3.3.1866.
 3. Maria Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 15.2.1868; overleden Stompwijk 5.2.1871, oud 3 jaar.
 4. Anna van Boheemen, geb. Stompwijk 21.6.1869; overleden Stompwijk 25.1.1871 (?), oud 1 jaar.
 5. Maria van Boheemen, geb. Stomwpijk 24.6.1871. Huwt Veur 27.1.1893 Johannes van der Meer, 31 jaar, geb. Veur, zoon van Cornelis van der Meer en Petronella Wijtman.
 6. Anna van Boheemen, geb. Stomwpijk 21.1.1874. Huwt Stompwijk 2.11.1894 August Gerhard Anton Lienesch, 28 jaar, geb. Ankum (Pruissen), zoon van Theodor Bernhard Heinrich Lienesch en Maria Katharina Isabella Martens.
 7. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 13.2.1877. Zie XI-C.
 8. Hendricus van Bohemen, geb. Stompwijk 18.7.1879. Zie XI-D.

X-B. Cornelis van Bohemen, geb. Stomwpijk 21.8.1837, zoon van Pieter van Bohemen en Petronella Lunenburg. Overleden Stompwijk 10.9.1914, oud 77 jaar en weduwnaar van Elisabeth Vogelaar.
Huwt (1) Stomwpijk 23.4.1868 Willemina Verhagen / Verhage, oud 32 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Jacobus Verhagen en Anna van Santen. Overleden Stompwijk 19.6.1877, oud 40 jaar.
Kinderen:

 1. Petronella Anna van Bohemen, geb. Stompwijk 19.7.1871; overleden Stomwpijk 29.7.1871, oud "3 maanden".
 2. Anna Helena van Bohemen, geb. Stompwijk 3.5.1872; overleden Wateringen 21.12.1937, oud 65 jaar, echtgenote van Franciscus Albertus Veldhoven. Huwt Stompwijk 1.5.1903 Franciscus Albertus Veldhoven, 24 jaar, geb. Nootdorp, zoon van Wilhelmus Veldhoven en Maria van Nierop.
 3. Petronella Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 4.5.1873; overleden Stomwpijk 3.9.1873, oud 4 maanden.
 4. Jacobus Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 11.4.1874; overleden Stompwijk 19.9.1874, oud 5 maanden.
 5. Petronella Maria van Boheemen, geb. Stompwijk 25.4.1875. Huwt Stompwijk 5.5.1905 Gerardus Petrus Onderwater, 32 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Gerardus Onderwater en Barbara Koolvos.
 6. Alida Jacoba van Boheemen, geb. Stompwijk 7.5.1877; overleden Stompwijk 15.7.1877, oud 2 maanden.

Huwt (2) Stompwijk 1.8.1878 Elisabeth Vogelaar, oud 45 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Johannes Vogelaar en Maria Zandvliet, en weduwe van Johannes Smits. Overleden Stompwijk 7.7.1880, oud 47 jaar, echtgenote van Cornelis van Boheemen.

X-C. Leendert van Bohemen, landbouwer, geb. Stompwijk 28.3.1840, zoon van Petrus van Bohemen en Petronella Lunenburg.
Huwt Stompwijk 22.4.1870 Alida 'Aaltje' Toor, 21 jaar, geb. Hazerswoude, dochter van Willem Foort/Toor en Geertrui van der Werf.
Kinderen:

 1. Petrus Paulus van Bohemen, geb. Haarlemmermeer 1872. Zie XI-E.
 2. Adrianus van Boheemen, geb. Sloten 1879. Zie XI-F.
 3. Johannes Leonardus van Bohemen, geb. Sloten (NH) 1892. Zie XI-G.

X-D. Pieter (Petrus) van Boheemen, geb. Stompwijk 7.5.1841, zoon van Pieter van Boheemen en Pieternelletje Lunenburg. Overleden Stompwijk 1.5.1911, oud 69 jaar, echtgenoot van Maria Oltshoorn.
Huwt Stompwijk 10.7.1868 Maria Oltshoorn, 29 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Johannes Oltshoorn en Maria Duinesveld.
Kinderen:

 1. Johanna van Boheemen, geb. Bleiswijk 1873; overleden Stompwijk 23.8.1900, oud 27 jaar, echtgenote van Nicolaas de Groot. Huwt Stompwijk 30.4.1894 Nicolaas de Groot, 23 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Cornelis de Groot en Cornelia van der Poel.
 2. Adrianus van Bohemen, geb. 1874. Zie XI-H.
 3. Petronella van Boheemen, overleden Stompwijk 27.1.1877, oud 7 jaar.
 4. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 12.5.1877.
 5. Wilhelmus van Bohemen, geb. Stomwpijk 18.9.1881. Zie XI-I.

X-E. Johannes van Bohemen / van Boheemen, geb. Stompwijk 15.5.1842, zoon van Pieter van Bohemen en Petronella Lunenburg.
Huwt Stompwijk 17.4.1874 Agatha Groenewegen, 29 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Jacobus Groenewegen en Johanna Belt.

X-F. Theodorus van Boheemen, geb. Stomwpijk 5.9.1849, zoon van Pieter van Boheemen en Johanna 's-Gravenmade. Overleden Stompwijk 5.1.1919, oud 69 jaar, echtgenoot van Anna Maria van Egmond.
Huwt Woubrugge 2.5.1878 Anna Maria van Egmond, 25 jaar, geb. Woubrugge, dochter van Willem van Egmond en Wilhelmina van Wieringen.
Kinderen:

 1. Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 24.3.1879. Huwt Stompwijk 18.10.1908 Gerardus Josephus Lourens, 32 jaar, geb. Schiedam, zoon van Theodorus Lourens en Josina de Vreede.
 2. Petrus Leonardus van Boheemen, geb. Stompwijk 3.12.1880. Zie XI-J.
 3. Wilhelmus Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 30.12.1882. Overleden Stompwijk 24.9.1895, oud 12 jaar.
 4. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 17.6.1887.

X-G. Nicolaas van Bohemen, landbouwer, geb. Voorschoten 26.11.1842, zoon van Nicolaas van Bohemen en Catharina Langelaan. Overleden Noordwijk 10.10.1907. [14]
Huwt Voorhout 28.1.1872 Maartje van Steijn, geb. Voorhout 10.4.1850, dochter van Petrus van Steijn en Margaretha de Mooij; overleden Noordwijk 29.5.1915.
Kinderen [14]:

 1. Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 26.6.1873; ovl. Noordwijk 13.10.1901.
 2. Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 1.6.1874.
 3. Cornelis van Bohemen, geb. Noordwijk 5.3.1876.
 4. Josef van Bohemen, geb. Noordwijk 9.11.1877.
 5. Karel van Bohemen, geb. Noordwijk 23.1.1880. Volgt XI-K.
 6. Margaritha van Bohemen, geb. Noordwijk 22.3.1881; ovl. Noordwijk 30.1.1935.
 7. Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 6.2.1884.
 8. Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 29.9.1885.
 9. Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 31.12.1886.
 10. Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 2.10.1889.
 11. Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 8.4.1895.

X-I. Cornelis van Boheemen, geb. Stomwpijk 1846, zoon van Paulus van Boheemen en Petronella Reeuwijk.
Huwt Stomwpijk 21.4.1871 Theodora van Rijn, 25 jaar, geb. Stomwpijk, dochter van Cornelis van Rijn en Theodora Boeters.
Kinderen:

 1. Paulus van Boheemen, geb. Stompwijk 24.1.1872.
 2. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 3.5.1873.
 3. Petrus (Pieter) van Boheemen, geb. Stompwijk 21.5.1874; overleden Stomwpijk 13.10.1874.
 4. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 22.8.1875.

X-J. Adrianus van Boheemen, geb. Stompwijk 3.4.1853, zoon van Paulus van Boheemen en Anna de Groot.
Huwt Stompwijk 17.6.1881 Cornelia van Santen, 25 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Hendrik Jacobus van Santen en Hendrina van Rijn.
Kinderen:

 1. Paulus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 25.6.1882. Zie XI-L.
 2. Hendrika Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 15.7.1883.
 3. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 26.3.1885. Zie XI-M.
 4. Hendricus Jacobus Laurentius van Boheemen, geb. Stompwijk 28.4.1887; overleden Stompwijk 14.5.1888.
 5. Nicolaas van Boheemen, geb. Stompwijk 3.5.1891.

X-K. Leonardus van Boheemen, geb. Stompwijk 15.6.1856, zoon van Paulus van Bohemen en Anna de Groot.
Huwt (1) Stompwijk 25.4.1890 Johanna Adriana van der Meer, 25 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Louwrens van der Meer en Maria van der Poel. Overleden Stompwijk 16.5.1896, oud 31 jaar.
Kinderen bekend:

 1. levenloze dochter geboren Stompwijk 14.1.1891.
 2. Paulus Nicolaas van Boheemen, geb. Stompwijk 18.1.1892.
 3. Maria Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 13.2.1893.
 4. Laurencius Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 4.5.1894.
 5. Jacobus Adrianus van Boheemen, geb. Stomwpijk 25.5.1895; overleden aldaar dezelfde dag 25.5.1895, oud 9 uur.
 6. levenloze zoon geboren Stomwpijk 9.5.1896.

Huwt (2) Stompwijk 15.1.1897 Maria Lelijveld, 24 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Adrianus Lelijveld en Maria Abel.

X-L. Cornelis van Bohemen, geb. Stomwpijk 5.11.1870, zoon van Paulus van Bohemen en Matje Roodenburg. Overleden Stompwijk 22.11.1918, oud 48 jaar en echtgenoot van Maria Elisabeth Sebel.
Huwt Stomwpijk 1.5.1914 Maria Elisabeth Sebel, 26 jaar, geboren Schiedam, dochter van Leendert Sebel en Johanna Adrigo.

X-M. Cornelis Cornelisz van Bohemen, geb. Veur 29.7.1850, zoon van Cornelis van Bohemen en Cornelia Koot. Overleden Oostvoorne (ZH) 27.4.1885, oud 34 jaar.
Huwt Oostvoorne (ZH) 26.11.1878 Cornelia Leenderts van der Zalm, geb. Monster 3.2.1842, dochter van Leendert van der Zalm en Maria Waardeloo, en weduwe van Marinus Dingemans. Overleden Monster 18.4.1907, oud 65 jaar, en weduwe van Cornelis van Bohemen en eerder van Marinus Dingemans.
Kinderen:

 1. Cornelis Johannes Leonardus van Bohemen, geb. Oostvoorne 10.11.1880. Zie XI-N.

X-N. Cornelis Jacobus van Bohemen (van Boheemen), geb. Veur 6.4.1852, zoon van Cornelis van Bohemen en Cornelia Koot. Overleden Veur 31.5.1909, oud 57 jaar en echtgenoot van Maria Ruijgrok.
Huwt (1) Veur 20.1.1882 Maria Barbara van Rijn, oud 24 jaar, geb. Bleiswijk, dochter van Pieter van Rijn en Alida van den Bosch. Overleden Veur 17.5.1891, oud 33 jaar, echtgenote van Cornelis Jacobus van Boheemen.
Kinderen bekend:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Veur 9.2.1883. Overleden Veur 25.6.1883, oud 4 maanden.
 2. Alida Cornelia van Bohemen, geb. Veur 9.5.1884.
 3. Cornelia Clazina van Bohemen, geb. Veur 9.5.1884. Huwt Veur 1.5.1912 Cornelis Joseph van Haaster, 32 jaar, geb. Veur, zoon van Jasper van Haaster en Theodora Mooijman.
 4. Petronella Johanna van Bohemen, geb. Veur 11.6.1885.
 5. Cornelis Johannes van Bohemen, geb. Veur 2.9.1886. Zie ook XI-O.
 6. Jasper Petrus van Bohemen, geb. Veur 19.11.1887. Overleden Veur 30.11.1887, oud 11 dagen.
 7. Jasper Petrus van Bohemen, geb. Veur 1.11.1888. Zie XI-P.
 8. Clazina Maria van Bohemen, geb. Veur 11.1.1890. Huwt Veur 1.6.1915 Arnoldus Johannes van der Poel, 28 jaar, geb. Zoeterwoude, zoon van Adrianus van der Poel en Petronella de Jong.
 9. levenloze dochter geboren Veur 17.5.1891.

Huwt (2) Wassenaar 1.10.1891 Maria Ruijgrok, 29 jaar, geb. Wassenaar, dochter van Jacobus Ruijgrok en Apolonia van der Kleij.
Kinderen:

 1. Johannes Jacobus van Bohemen, geb. Veur 15.2.1894. Zie XI-Q.
 2. Apolonia Maria van Bohemen, geb. Veur 15.6.1895. Huwt, dan 34 (?) jaar, Veur 25.8.1925 Adrianus Johannes van Oosten, 34 jaar, geb. Nootdorp, zoon van Martinus Cornelis van Oosten en Adriana Cornelia Boon.
 3. levenloze dochter geboren Veur 7.1.1897.
 4. Jacobus Gerardus van Bohemen, tweeling, geb. Veur 16.5.1898. Zie XI-R.
 5. Maria Barbara van Bohemen, tweeling, geb. Veur 16.5.1898. Huwt Veur 12.6.1924 Theodorus Johannes Weerdenburg, 26 jaar, geb. Veur, zoon van Lambertus Weerdenburg en Petronella Mosseveld.
 6. Johanna Maria van Bohemen, geb. Veur 15.8.1901.

X-O. Johannes Cornelisz van Bohemen, geb. Veur 26.2.1855, zoon van Cornelis van Bohemen en Cornelia Koot.
Huwt Veur 17.4.1891 Elisabeth den Hollander, 31 jaar, geboren Pijnacker, dochter van Johannes den Hollander en Maria Wubbels.
Kinderen:

 1. levenloze zoon geboren te Veur 18.10.1892.
 2. Maria Johanna van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 1896. Huwt Rotterdam 14.5.1920 Adrianus Petrus Leonardus van der Burg, 25 jaar, geb Berkel en Rodenrijs, zoon van Adrianus Petrus van der Burg en Cornelia Wijsman.

X-P. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 1852, zoon van Cornelis van Bohemen en Cornelia Koot.
Huwt (1) Zegwaard 22.4.1882 Margaretha van Wijk, geboren Zegwaard 1858 (soms ook genoemd van Dijk), overleden Veur 3.4.1917, 49 jaar, dochter van Arie van Wijk en Maria Catharina van Leeuwen, en echtgenote van Leonardus van Bohemen.
Kinderen:

 1. Cornelis Adrianus van Bohemen, geb. Veur 21.1.1894.
 2. Adrianus Gerardus van Bohemen, geb. Veur 11.9.1895. Zie XI-S.
 3. Jacobus Nicolaas van Bohemen, geb. Veur 11.10.1896. Zie XI-T.
 4. Gerardus Theodorus van Bohemen, geb. Veur 25.1.1899. Zie XI-U.
 5. Johannes Cornelis van Bohemen, geb. Veur 26.3.1900. Zie XI-V.
 6. Leonardus Adrianus van Bohemen, overleden Veur 5.4.1904, oud 1 jaar.

Huwt (2) Zoeterwoude 22.4.1920 Elisabeth Cornelia Heemskerk, geb. Zoeterwoude.

X-Q. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schipluiden 24.6.1845, zoon van Cornelis Bernardus van Bohemen en Jannetje Pakvis.
Huwt Delft 29.4.1868 Wilhelmina van Swieten, 22 jaar, geb. Delft, dochter van Pieter Adrianus van Swieten en Wilhelmina Maria Launspach.
Kinderen:

 1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 13.4.1868 (erkend bij huwelijk van ouders op 29.4.1868).
 2. Pieter Adrianus van Bohemen, geb. Delft 17.10.1869; overleden Delft 8.11.1869, oud 22 dagen.
 3. Wilhelmina Johanna Maria van Bohemen, geb. Delft 26.4.1871. Huwt Delft 20.8.1890 Cornelis van Noort geb. Rotterdam, 20 jaar, zoon van Cornelis van Noort en Catharina Sjouw. Kinderen: Wilhelmina Johanna Maria van Noort (geb. Delft 7.10.1889, gewettigd op 20.8.1890)
 4. Pieter Adrianus van Bohemen, geb. Delft 22.12.1872.
 5. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Delft 6.1.1874. Zie XI-W.
 6. Johan Coenraad van Bohemen, geb. Delft 29.10.1875. Zie XI-X.
 7. Jannetje Maria van Bohemen, geb. Delft 7.8.1877. Huwt Delft 23.6.1897 Ernst Conrad Theinert, geb. Suhl (D), 21 jaar, zoon van Albert Karl Eduart Theinert en Johanna Dorothea Köhler.
 8. Everardus Eliza van Bohemen, geb. Delft 15.3.1879.
 9. Hendrika Johanna van Bohemen, geb. Delft 8.7.1880. Huwt Delft 28.11.1900 Pieter van der Burg, geb. Delft, 20 jaar, zoon van Johan Frederik van der Burg en Arendina Johanna Roeten.
 10. Coenraad van Bohemen, geb. Delft 11.4.1883; overleden Delft 3.11.1884, oud 18 maanden.
 11. Marinus van Bohemen, geb. Delft 7.4.1884. Overleden Delft 4.10.1892, oud 8 jaar.
 12. Coenraad van Bohemen, geb. Delft 5.12.1885.
 13. Dirk van Bohemen, geb. Delft 19.1.1892; overleden Delft 21.2.1892, oud 1 maand.

X-R. Everhardus Elisa 'Evert' van Bohemen, geb. Schipluiden 31.12.1847, zoon van Cornelis Bernardus van Bohemen en Jaantje Pakvis.
Huwt Delft 24.5.1871 Antonia Rondberg, 19 jaar, geb. Delft, dochter van Hermanus Rondberg en Elizabeth Denie.
Kinderen:

 1. Jannetje van Bohemen, geb. Delft 25.12.1871.
 2. Helena Maria van Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1878; overleden (opgetekend te) Renkum 15.8.1940. Huwt Johan Henrich Christiaan Faass, geb. Zwolle, overleden Arnhem 2.4.1948, oud 74 jaar en weduwnaar van Helena Maria van Bohemen.
 3. Elisabeth van Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1885; overleden Nijmegen 12.12.1930, oud 55 jaar.

X-S. Dirk Bohemen, geboren Schipluiden 27.5.1853, zoon van Cornelis Bernardus van Bohemen en Jaantje Pakvis.
Huwt Susan Campbell
Kinderen:

 1. kind overleden Delft 26.4.1878, oud 0 jaar.
 2. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Schipluiden 4.7.1879.
 3. Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 30.8.1880; ovl. 9.11.1950.
 4. Jannetje van Bohemen, geb. Schipluiden 12.1.1883.
 5. Helena Cornelia van Bohemen, geb. Schipluiden 18.4.1884; overleden Delft 13.4.1885, oud 1 jaar.
 6. Dirk van Bohemen, geb. Delft 10.9.1885.
 7. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Delft 4.10.1886. Overleden Delft 13.7.1888, oud 21 maanden.
 8. Susan van Bohemen, geb. Delft 27.8.1888; overleden Delft 21.9.1888, oud 4 weken.
 9. Johannes van Bohemen, geb. Hof van Delft 10.8.1890.
 10. Evert Hardus Elisa van Bohemen, geb. Hof van Delft 24.1.1893.
 11. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Delft 8.6.1895.
 12. Susanna van Bohemen, geb. Delft 12.6.1897.

X-T. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 13.5.1855, zoon van Cornelis Bernardus van Bohemen en Jannetje Pakvis.
Huwt Hof van Delft 23.1.1878 Machtelina van der Vaart, 26 jaar, geb. Delft 27.10.1851, dochter van Willem van der Vaart en Theodora Louwmans.
Kinderen:

 1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 1.7.1878.
 2. Willem van Bohemen, geb. Delft 3.1.1882.
 3. Theodora van Bohemen, geb. Delft 16.10.1885. Huwt Cornelis de Lyster. Kinderen (13) geboren in Den Haag: Johannes , Petrus, Harry, Cornelis, Mechtelina, Philippus Marinus, Willem, Rosina Geertruida, Antonius en Jacobus; 3 andere kinderen stierven jong. [13]
 4. Helena Cornelia van Bohemen, geb. Delft 2.6.1887.
 5. Mechtelina van Bohemen, geb. Hof van Delft 27.2.1889.
 6. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Hof van Delft 23.12.1890.
 7. Jacoba Cornelia van Bohemen, geb. Hof van Delft 10.3.1893.
 8. Catharina Antonia van Bohemen, geb. Hof van Delft 8.5.1894.

X-V. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 9.12.1833, zoon van Bernardus Petrus van Bohemen en Johanna Meijer.
Huwt Schipluiden 165.5.1862 Willemina Adriana van der Kaaden, 21 jaar, geb. Pijnacker, dochter van Cornelis van der Kaaden en Neeltje Nootenboom.

X-W. Bernardus Pouwlus (Petrus) van Bohemen, schilder, geb. Schipluiden 17.3.1845, zoon van Bernardus Petrus van Bohemen en Johanna Meijer.
Huwt Schipluiden 31.5.1873 Catharina Helena Kouw, 23 jaar, dochter van Gijsbertus Kouw en Johanna Frederica Kuhlman.
Kinderen:

 1. Johanna Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 29.9.1873; overleden Schipluiden 13.2.1874.
 2. Johanna Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 3.4.1875. Huwt Schipluiden 6.11.1895 Jan Verboom, 25 jaar, geb. Schipluiden, zoon van Jacobus Verboom en Neeltje Weggeman.
 3. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schipluiden 13.3.1877; overleden Schipluiden 17.5.1877, oud 2 maanden.
 4. Johanna Frederica van Bohemen, geb. Schipluiden 2.3.1878. Huwt Schipluiden 13.11.1897 Dirk Burger, 24 jaar, geb. Naaldwijk, zoon van Arend Burger en Jannetje de Lijster.
 5. Wilhelmina Pieternella van Bohemen, geb. Schipluiden 15.5.1880; overleden Arnhem 20.10.1940, weduwe van Herman Louis Koperberg. Huwt Arnhem 16.7.1902 Herman Louis Koperberg, spoorwegambtenaar, 35 jaar, geb. Haarlem, zoon van Benedictus Koperberg en Antje Kok.
 6. Heinrich Johann Arnold van Bohemen, geb. Schipluiden 23.5.1881. Zie XI-Y.
 7. Bernardina van Bohemen, geb. Schipluiden 27.6.1883; overleden Schipluiden 22.7.1883, oud ruim 3 weken.
 8. doodgeboren dochter Schipluiden 27.1.1885.
 9. Bernardus Paulus van Bohemen, geb. Schipluiden 17.3.1887.
 10. Catharina Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 19.2.1888.
 11. Christina Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 29.4.1889. Huwt Dordrecht 6.4.1916 Dirk van Pelt, 28 jaar, geb. Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van van Markus van Pelt en Eva Hednrika Garsthagen. [12]
 12. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 23.11.1892; overleden Schipluiden 7.11.1895, oud 3 jaar.
 13. Leonardus Carolus van Bohemen, geb. Schipluiden 4.5.1894.

X-X. Willebrordus van Bohemen, geb. Rotterdam 23.2.1850, zoon van Petrus van Bohemen en Deliana Anna Maria de Boeck.
Huwt Rotterdam 9.7.1879 Helena Catharina Wolff, 21 jaar, geb. 's-Gravenzande, dochter van Johannes Wilhelmus Wolff en Maria van Geest.
Kinderen bekend:

 1. Bernardina Maria van Bohemen, geb. Rotterdam 1880. Huwt Rotterdam 22.7.1908 Theodorus Cornelis Franciscus Stijnman, 28 jaar, geb. Leiden, zoon van Theodorus Stijnman en Maria Margaretha Verhoeff.

X-Y. Wilhelmus Petrus van Bohemen, geb. Rotterdam 27.7.1858, zoon van Leendert van Bohemen en Anna Antonia Westerbach.
Huwt Rotterdam 9.1.1884 Magdalena Josepha van Baggum, 30 jaar, geb. Delft, dochter van Cornelis Johannes van Baggum en Maria Catharina de Hoeft.
Kinderen bekend:

 1. Anton Wilhelmus van Bohemen, geb. Rotterdam 1888. Zie XI-Z.
 2. Cornelis Johannes van Bohemen, geb. Rotterdam 1890. Zie XI-Za.

X-Z. Engelbertus Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1830, zoon van Cornelis Bartholomeus Bohemen en Maria van Schendel.
Huwt Jozina van Thiel, 63 jaar, geb. Bergh, dochter van Hendrik van Thiel en Theodora Lankerman. Overleden 's-Heerenberg (Bergh) 18.9.1885, oud 64 jaar.

X-Za. Pieter (Petrus) van Bohemen; ouders onbekend.
Huwt Wilhelmina Hoogtijling / Hoogtijlingen
Kinderen:

 1. Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 29.6.1860; overleden 27.3.1p39.
 2. Willem van Bohemen, geb. Noordwijk 1863. Zie XI-Zb.
 3. Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 1878. Zie XI-Zc.
 4. Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 1.10.1870. Zie XI-Zd.

X-Zb. Johannes van Bohemen (ouders nog onbekend)
Huwt Leiden 17.5.1876 Johanna de Groot

X-Zc. Leonardus Johannes van Bohemen, geb. Dordrecht 9.12.1829; ovl. 13.6.1872. Zoon van Johannes Barinus van Bohemen en Wilhelmina van Es.
Huwt (Dordrecht) 6.3.1850 Maria Elisabeth Ponte.

X-Zd. Cornelis van Bohemen, geb. Wieldrecht 14.7.1833; ovl. 5.5.1914, zoon van Johannes Barinus van Bohemen en Wilhelmina van Es.
Huwt (Dordrecht) 3.5.1855 Hendrika de Jong.

X-Ze. Johann Barinus van Bohemen, geb. Wieldrecht 22.6.1841, zoon van Johannes Barinus van Bohemen en Wilhelmina van Es.
Huwt Odilia Schudi.
Kinderen:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Dordrecht 1885. Zie XI-Ze.

X-Zf. Izaak Nicolaas Wilhelmus Bohemen (ouders nog onbekend)
Huwt Maria Anna Michels
Kinderen:

 1. Ferdinand August Wilhelm Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1902. Zie XI-Zf.

XI-A. Wilhelmus Antonius van Boheemen, geb. Stompwijk 23.5.1854, zoon van Antonius Wilhelmus van Boheemen en Johanna van Veen. Overleden Stompwijk 15.3.1918, oud 63 jaar, echtgenoot van Adriana Bentvelzen.
Huwt Stompwijk 14.9.1883 Adriana Bentvelzen, oud 22 jaar, geb. Stomwpijk, dochter van Theodorus Bentvelzen en Maria van Alffen.
Kinderen:

 1. Johanna van Boheemen, geb. Veur 10.11.1884. Huwt Stompwijk 30.6.1908 Frederik Johannes Scheffer, 25 jaar, geb. 's-Gravenhage, zoon van Frederik Coenraad Scheffer en Johanna van Rest.
 2. Maria van Bohemen, geb. Veur 11.2.1887. Huwt Stompwijk 28.5.1913 Hubertus Mulder, 32 jaar, geb. Zoeterwoude, zoon van Petrus Mulder en Adriana Plageman.
 3. Antonia van Boheemen, geb. Stompwijk 6.11.1888.
 4. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 11.4.1890.
 5. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 6.1.1892; overleden Stompwijk 27.10.1892, oud 9 maanden.
 6. Wilhelmus Antonius van Boheemen, geb. Stompwijk 4.8.1893; overleden Stompwijk 27.4.1894, oud 8 maanden.
 7. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 19.2.1895. Huwt Stompwijk 7.11.1917 Jacobus Hage, 26 jaar, geb. Stompwijk, zoon van Jacobus Hage en Helena Maria Mattlaar.
 8. levenloze dochter geboren Stompwijk 17.10.1896.
 9. Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 10.12.1897; overleden Zevenaar 11.2.1933, oud 35 jaar, echtgente van Wilhelmus van der Hoeven. Huwt Stompwijk 23.1.1923 Wilhelmus van Hoeven, 23 jaar, geb. Rotterdam, zoon van Rijk van Hoeven en Anna Mariua Jacoba Langerak.
 10. Wilhelmus Antonius van Boheemen, geb. Stompwijk 22.6.1901; overleden Stompwijk 12.1.1921, oud 19 jaar.
 11. Wilhelmina van Boheemen, overleden Stomwpijk 16.2.1907, oud 3 jaar.
 12. Antonius Wilhelmus van Boheemen, overleden Stompwijk 4.3.1910, oud 4 jaar.

XI-B. Thomas van Bohemen, geb. Zoeterwoude 3.3.1866, zoon van Antonius Wilhelmus van Bohemen en Maria van der Hoeven. Overleden Veur 10.10.1925, 59 jaar, echtgenoot van Maria Ferdinanda Kennis.
Huwt Stompwijk 12.10.1889 Maria Ferdinanda Kennis, 33 jaar, geb. 's-Hertogenbosch, dochter van Joannes Franciscus Kennis en Maria Catharina Stoffels.

XI-C. Johannes van Bohemen / van Boheemen, geb. Stompwijk 13.2.1877, zoon Antonius Wilhelmus van Bohemen en Maria van der Hoeven.
Huwt Wassenaar 14.7.1898 Maria Johanna Kloosterman, 27 jaar, geb. Wassenaar, dochter van Theodorus Kloosterman en Catharina Maria Bitter
Kinderen:

 1. Maria Petronella van Boheemen, geb. Veur 29.4.1899. Huwt Stompwijk 24.10.1918 Martinus den Hollander, 25 jaar, geb. Voorschoten, zoon van Theodorus den Hollander en Jacoba Maria van Veen.
 2. Catharina Theodora van Boheemen, geb. Stompwijk 23.9.1900. Overleden Stompwijk 23.11.1918, oud 18 jaar.
 3. Antonius Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 27.3.1902.
 4. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 1907. Zie XII-A.
 5. Cornelia van Boheemen, overleden Stompwijk 19.11.1911, oud 11 maanden.
 6. Arnoldus van Boheemen, overleden Stompwijk 18.5.1916, oud 1 jaar.

XI-D. Hendricus van Bohemen, geb. Stompwijk 18.7.1879, zoon van Antonius Wilhelmus van Bohemen en Maria van der Hoeven.
Huwt Leiden 6.7.1904 Margaretha van Ees.

XI-E. Petrus Paulus van Bohemen, landbouwer, geb. Haarlemmermeer 1872, zoon van Leendert van Bohemen en Alida Toor.
Huwt Haarlemmermeer 14.8.1903 Antonia Maria Beijersbergen, 31 jaar, geb. Haarlemmermeer, dochter van Johannes Bouwdewijn Beijersbergen en Machtilda Antonia Pinkse.

XI-F. Adrianus van Boheemen, geb. Sloten 7.3.1879, zoon van Leendert van Boheemen en Alida Toor. Overleden Limmen 20.12.1925. [15]
Huwt Haarlemmerliede 6.5.1909 Huberta van der Peet, geb. Haarlemmerliede 20.6.1880, dochter van Gijsbertus van der Peet en Clasina Burghout. De weduwe verhuist naar Haarlemmermeer op 20.5.1926. [15]
Kinderen [15]:

 1. Leonardus Gijsbertus Cornelis van Boheemen, geb. Broek in Waterland 2.3.1910.
 2. Anna Maria Alida van Boheemen, geb. Broek in Waterland 25.2.1911.
 3. Gijsbertus van Boheemen, geb. Broek in Waterland 16.7.1912.
 4. Alida van Boheemen, geb. Broek in Waterland 5.4.1914.
 5. Wilhelmus van Boheemen, geb. Broek in Waterland 6.6.1915.
 6. Petrus van Boheemen, geb. Haarlemmermeer 5.7.1916.
 7. Wilhelmina van Boheemen, geb. Amsterdam 6.8.1921.
 8. Adrianus van Boheemen, geb. Ursem 22.6.1924.

XI-G. Johannes Leonardus van Boheemen, geb. Sloten (NH) 1892, zoon van Leendert van Boheemen en Alida Toor.
Huwt Nieuwer Amstel 18.11.1920 Maria Catharina Ruwiel, 25 jaar, geb. Woerden, dochter van veehouder Johannes Ruwiel en Catharina Boersma.

XI-H. Adrianus van Bohemen, geb. Bleiswijk 1874, zoon van Pieter van Bohemen en Maria Oltshoorn; overleden Stompwijk 3.4.1937, oud 63 jaar, echtgenoot van Anna Cornelia Suijkerland.
Huwt Zoeterwoude 23.5.1901 Anna Cornelia Suijkerland, geb. Zoeterwoude.
Kinderen:

 1. Maria Wilhelmina van Bohemen, geb. Stompwijk 16.5.1902.

XI-I. Wilhelmus van Bohemen, geb. Stompwijk 18.9.1881, zoon van Petrus van Bohemen en Maria Oltshoorn.
Huwt Stomwpijk 14.5.1904 Maria Abel, 22 jaar, geb. Stomwpijk, dochter van Jacobus Abel en Antonia van der Lijden.
Kinderen bekend:

 1. Petrus Adrianus Josephus van Bohemen, overleden Stompwijk 1.1.1914, oud 1 jaar.

XI-J1. Petrus Leonardus van Bohemen, geb. Stompwijk 3.12.1880, zoon van Theodorus van Boheemen en Anna Maria van Egmond.
Huwt (1) Cecilia Straathof, overleden Stompwijk 12.10.1916, oud 31 jaar, dochter van Theodorus Straathof en Theodora Compeer, en echtgenote van Petrus Leonardus van Bohemen.
Kinderen bekend:

 1. Theodorus Cornelis van Bohemen, overleden Stompwijk 19.9.1915, oud 1 jaar.
 2. Wilhelmus Johannes van Bohemen, overleden Stompwijk 30.4.1916, oud 9 maanden.
 3. Theodorus Cornelis van Bohemen, overleden Stompwijk 9.10.1916, oud 2 dagen.

Huwt (2) Stompwijk 3.9.1919 Cornelia van Santen, geb. 27 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Cornelis van Santen en Johanna de Jong.
Kinderen:

 1. Cecilia Maria van Boheemen, overleden Stompwijk 17.4.1921, oud 3 maanden.
 2. Wilhelmus Johannes van Boheemen, overleden Stompwijk 25.4.1928, oud 4 jaar.

XI-J2. Pieter van Boheemen; (ouders onbekend).
Huwt Maria Catharina Kraan.
Kinderen:

 1. doodgeboren zoon Stompwijk 22.9.1923.

XI-K. Karel van Bohemen, landbouwer, geb. Noordwijk 23.1.1880, zoon van Nicolaas van Bohemen en Maartje van Steijn; ovl. Noordwijk 12.6.1940. [14]
Huwt Noordwijk 9.11.1905 Johanna Koelewijn, geb. Noordwijk 31.7.1881, dochter van Cornelis Koelewijn en Klazina Lege; ovl. na 1940. [14]
Kinderen [14]:

 1. Cornelis Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 1.1.1908.
 2. Clasina Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 4.10.1910.
 3. Nicolaas Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 17.1.1912.
 4. Helena Petronella van Bohemen, geb. Noordwijk 9.7.1913; ovl. Noordwijk 18.12.1997; huwt Noordwijk 5.5.1936 Nicolaas Gijsbertus Maria Verweij, geb. Noordwijk 15.8.1911, zoon van Nicolaas Verweij en Christina van Veen.
 5. Maartje Margaretha van Bohemen, geb. Noordwijk 7.10.1914.
 6. Jan van Bohemen, geb. Noordwijk 17.11.1915.
 7. Josef van Bohemen, geb. Noordwijk 10.2.1917.
 8. Franciscus Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 8.5.1918; ovl. Noordwijk 24.1.1919.
 9. Adrianus Franciscus van Bohemen, geb. Noordwijk 9.4.1920.
 10. Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 4.7.1921.
 11. Franciscus Karel van Bohemen, geb. Noordwijk 13.4.1923.
 12. Margaretha Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 7.2.1926.

XI-L. Paulus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 25.6.1882, zoon van Adrianus van Boheemen en Cornelia van Santen.
Huwt Petronella Vonk
Kinderen bekend:

 1. doodgeboren zoon Loosduinen 25.1.1923.

XI-M. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 26.3.1885, zoon van Adrianus van Boheemen en Cornelia van Santen. Woont te 's-Gravenhage.
Huwt Loosduinen 10.2.1915 Maria Catharina Peeters, 25 jaar, geb. Loosduinen, dochter van Hendrik Peeters en Geertrui van Rijn. Woont te Loosduinen in 1914.

XI-N. Cornelis Johannes Leonardus van Bohemen, geb. Oostvoorne 10.11.1880, zoon van Cornelis van Bohemen en Cornelia van der Zalm.
Huwt Oostvoorne 10.10.1913 Helena Catharina van den Helm, oud 39 jaar, dochter van Franciscus van den Helm en Magdalena Verheul.
Kinderen:

 1. Leonardus Franciscus van Bohemen, overleden Oostvoorne 5.4.1930, oud 2 jaar.

XI-O. Cornelis Johannes van Bohemengeb. Veur 2.9.1886, zoon van Cornelis Jacobus van Bohemen en Maria Barbara van Rijn.

XI-P. Jasper Petrus van Bohemen, geb. Veur 1.11.1888, zoon van Cornelis Jacobus van Bohemen en Maria Barbara van Rijn. Overleden Noordwijkerhout 13.3.1949; begraven te Stomwpwijk 16.3.1949.
Huwt Zoeterwoude 15.5.1919 Cornelia van Leeuwen, geb. Zoeterwoude 16.9.1893, dochter van Adrianus van Leeuwen en Wilhelmina Theodora van der Salm. Zij hertrouwt 19.4.1951 Cornelis Johannes van Bohemen, geb. Veur 2.9.1886; ovl. Leidschendam 20.4.1970, aldaar begraven 23.4.1970, zoon van Cornelis Jacobus van Bohemen en Maria Barbara van Rijn. Cornelia van Leeuwen overleed (kinderloos?) te Stompwijk 8.11.1970; begraven Stompwijk 12.11.1970. [Gegevens van M. van Leeuwen]

XI-Q. Johannes Jacobus van Bohemen / van Boheemen, geb. Veur 15.2.1894, zoon van Cornelis Jacobus van Bohemen en Maria Ruigrok.
Huwt Veur 25.8.1925 Gerarda Cornelia van der Meule, 29 jaar, geb. Veur, dochter van Cornelis van der Meule en Maria Suijkerland.
Kinderen:

 1. Martinus Johannes Maria van Boheemen, overleden Veur 19.5.1931, oud 1 jaar.

XI-R. Jacobus Gerardus van Bohemen, geb. Veur 16.5.1898, zoon van Cornelis Jacobus van Bohemen en Maria Ruigrok.
Huwt Veur 11.8.1925 Catharina Cornelia Tetteroo, 27 jaar, geboren Stomwpijk, dochter van Nicolaas Tetteroo en Johanna Weerdenburg.

XI-S. Adrianus Gerardus van Bohemen, geb. Veur 11.9.1895, zoon van Leonardus van Bohemen en Margaretha van Wijk.
Huwt Stomwpijk 21.4.1925 Petronella Francina van der Maarel, 26 jaar, geb. Delft, dochter van Johannes van der Maarel en Apolonia Catharina Tetteroo.

XI-T. Jacobus Nicolaas van Bohemen, geb. Veur 11.10.1896, zoon van Leonardus van Bohemen en Margaretha van Dijk (van Wijk).
Huwt Jacoba Johanna van Dobbe
Kinderen bekend:

 1. levenloos kind gestorven te Veur 5.7.1936.

XI-U. Gerardus Theodorus van Bohemen, geb. Veur 25.1.1899, zoon van Leonardus van Bohemen en Margaretha van Wijk.
Huwt Veur 19.8.1924 Lijdia Maria Kleijwegt / Kleijweg, 24 jaar, geb. Zoeterwoude, dochter van Pieter Kleijwegt en Margaretha Odijk.
Kinderen:

 1. Margaretha Elisabeth Johanna van Bohemen, overleden Veur 11.8.1933, oud 4 jaar.

XI-V. Johannes Cornelis van Bohemen, geb. Veur 26.3.1900, zoon van Leonardus van Bohemen en Margaretha van Wijk.
Huwt Stompwijk 9.4.1927 Johanna Cornelia Jurgens, 26 jaar, geb. Stompwijk, dochter van Cornelis Hermanus Jurgens en Maria Cornelis van Dijk.

XI-W. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Delft 6.1.1874, zoon van Bernardus Petrus van Bohemen en Wilhelmina van Zwieten. Overleden Loosduinen 20.12.1916, oud 42 jaar, echtgenoot van Helena Hennekes.
Huwt Leiden 18.4.1906 Helena Hennekes.

XI-X. Johan Coenraad van Bohemen, geb. Delft 29.10.1875, zoon van Bernardus Petrus van Bohemen en Wilhelmina van Swieten.
Huwt (1) Delft 24.4.1901 Arendina Petronella van der Burg, geb. Delft, 23 jaar, dochter van Johan Frederik van der Burg en Arendina Johanna Roeten.
Huwt (2) Zaandam 4.4.1912 Grietje de Boer, 27 jaar, dochter van Pieter Jan de Boer en Maartje Stam.

XI-Y. Heinrich Johann Arnold van Bohemen, geb. Schipluiden 23.5.1881, zoon van Bernardus Petrus van Bohemen en Catharina Helena Kouw.
Huwt Rheden 28.2.1907 Geertruida Willemina van de Gumster, 30 jaar, geb. Velp (Rheden), dochter van Harmen van de Gumster en Hentje Thomassen.

XI-Z. Anton Wilhelmus van Bohemen, geb. Rotterdam 1888, zoon van Wilhelmus Petrus van Bohemen en Magdalena Josepha van Baggum.
Huwt Rotterdam 24.7.1918 Johanna Maria Petronella Lucas, 20 jaar, geb. Rotterdam, dr v Cornelis Fredericus Bernardus Lucas en Margaretha Buijs.

XI-Za. Cornelis Johannes van Bohemen, geb. Rotterdam 1890, zoon van Wilhelmus Petrus van Bohemen en Magdalena Josepha van Baggum.
Huwt Rotterdam 19.11.1924 Wilhelmina Durivou, 26 jaar, geb. Rotterdam, dr v Johannes Josephus Durivou en Catharina Janse.

XI-Zb. Willem van Bohemen, geb. Noordwijk 1863, zoon van Pieter van Bohemen en Wilhelmina Hoogtijling.
Huwt Stompwijk 15.2.1894 Barbara Duijndam, 23 jaar, geb. Voorschoten, dochter van Johannes Duijndam en Elisabeth Hooijmans.

XI-Zc. Johannes van Bohemen, bloemkweker, geb. Noordwijk 1878, zoon van Pieter van Bohemen en Wilhelmina Hoogtijling.
Huwt Alkmaar 30.1.1901 Johanna Dekker, 21 jaar, geb. Heiloo, dochter van Cornelis Dekker en Cornelia Ruigewaard.
Kinderen:

 1. Wilhelmina Cornelia van Bohemen, geb. Noordwijk 1902. Huwt Wassenaar 7.7.1826 Hermanus Kooijman, 23 jaar, geb. Vinkeveen en Waveren, zoon van Pieter Kooijman en Maria van Eijk.

XI-Zd. Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 1.10.1870; ovl. 28.6.1949. Zoon van Pieter van Bohemen en Wilhelmina Hoogtijling)
Huwt Noordwijk 7.4.1910 Geertruida Helena Hogervorst, geb. Noordwijk 8.4.1886; ovl. 14.3.1973.
Kinderen:

 1. Petrus Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 20.6.1913; ovl. 4.5.1983.
 2. Leonardus Gregorius van Bohemen, geb. Noordwijk 30.4.1915; ovl. 24.12.1992.

XI-Ze. Cornelis van Bohemen, geb. Dordrecht 1885, zoon van Johannes Barinus van Bohemen en Odilia Schudi.
Huwt (1) Rotterdam 1.4.1914 Magdalena Bode, 33 jaar, geb. Rotterdam, dr v Johannes Fredrik Bode en Maria Anna V�lbell.
Huwt (2) Rotterdam 21.11.1917 Cornelia Voorrips, 33 jaar, geb. Rotterdam, dr v Fredrik Voorrips en Martina Stolk.

XI-Zf. Ferdinand August Wilhelm Bohemen, geb. 's-Gravenhage 1902, zoon van Izaak Nicolaas Wilhelmus Bohemen en Anna Maria Michels.
Huwt Stompwijk 12.5.1927 Johanna Suzanna Nieuwland, 27 jaar,, geb. Voorburg, dochter van Johannes Cornelis Nieuwland en Catharina Alida Geertruida van der Lans.

XII-A. Johannes van Bohemen, geb. Stompwijk 1906, zoon van Johannes van Bohemen en Maria Johanna Kloosterman. [7]
Huwt Voorschoten 5.2.1930 Gregoria Anna van der Krogt, geb. Voorschoten 16.4.1910, ovl. aldaar 9.4.1945, dochter van Adrianus van der Krogt en Johanna van Diest.


Bronnen:
[1] Familysearch
[2] ARA Den Haag
[3] site Frans Jordan (http://home. kabelfoon.nl/~fhjordan/kw84.html)
[4] site Genealogie Albert Lamme (http://www. xs4all.nl/~kooijktr/09a.htm#BM5556)
[5] GA Den Haag
[6] kwartierstaat Antonius van der Spek (http://home. wxs.nl/~hvdspek/kw/kw_0010.htm)
[7] kwartierstaat van der Krogt (http://www. vanderkrogt.net/kwartierstaat/g104.html#896)
[8] GENLIAS
[9] GA Delft
[10] GA Rotterdam
[11] GA Leiden (www.leidenarchief.nl)
[12] http://home.tiscali.nl/wlvanpelt/bc.htm
[13] gegevens van Theodora, dochter van Mechtelina de Lijster - van Bohemen, uit Australie.
[14] gegevens Rita de Groot (2008)
[15] gegevens Theo de Waard (2008)

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven