Wapens van families van Achthoven


      Het Achthoven wapen (met de 8 burchten)


Wapen van Cornelis Adriaensz van Achthoven, 40-raad van Leiden 1659-1669.

Cornelis Adriaensz van Achthoven (1611-1669) was de zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven en Adriaentgen van Hasebrouck. Volgde zijn oom Cornelis Dirksz van Achthoven op als 40-raad in 1656. Werd in 1656 ook regent van het nieuw op te richten Pesthuis van Leiden. Zijn familiewapen werd in 1660 op de gevel boven de ingang van het pas voltooide Pesthuis aangebracht, waar het nu nog te zien is.
Ook zijn oom Cornelis Dirksz van Achthoven (+1656), 40-raad van Leiden 1634-1656, voerde dit familiewapen. Daarna zullen ook zijn neef Jacob Arentsz van Achthoven, 40-raad van Leiden tot 1669, en diens zoon Dirk Jacobsz van Achthoven, 40-raad 1669-1679, dit familiewapen voeren in hun functie. De laatste was tevens de laatste naamdrager van deze familie van Achthoven te Leiden.


     Het Poelgeest wapen met het klaverblad.
     Het wapen met de 3 adelaars met een horizontale dwarsbalk waarop een klaverblad.

Cornelis Cornelisz van Poelgeest, vanaf 1580 genoemd Cornelis Cornelisz van Achthoven (1550-1628), voerde als schout van Leiderdorp (1575-1579) het Poelgeest wapen met op de horizontale dwarsbalk een klaverblad. Van dit zegel met zijn naam Cornelis Cornelisz (zonder de naam van Poelgeest) en wapen is slechts een exemplaar uit 1575 overgebleven in het van Dorp archief in het ARA Den Haag.
Ook zijn vader Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest voerde als schout van Leiderdorp (1569-1574) ditzelfde familiewapen in zijn zegel. Ook Claes Claes Willemsz, schepene van Leiden in 1465, en Claes Jan Claesz, schepene van Leiden rond 1500, voerden dit familiewapen met het klaverblad.

 zegel van schout Cornelis Cornelisz van Poelgeest 1575

Zegel van schout Cornelis van Poelgeest 1575
Uit: ARA Den Haag: Collectie van Dorp (#368)


    Het wapen van de familie van Harmelen, ook genoemd van Achthoven, uit Leiderdorp
    "Van goud met eene fasce van sabel, verzeld en chef van 2 en en pointe van eene ruit, allen van keel."

    wapen gemeente Harmelen

Het wapen bestaat uit drie ruiten, zonder dwarsbalk, gelijkaardig aan het huidige gemeentewapen van Harmelen dat wel een dwarsbalk heeft.

Deze familie moet zeker vanaf 1508 in Achthoven, Leiderdorp gewoond hebben. De eerste die het genoemde wapen voert is Aelwijn Claesz, schout van Leiderdorp tot 1562.
Zijn zoon Jan Aelwijn Claesz volgt hem als schout op in 1562 tot 1569. Zijn kleinzoon Pieter Claes Aelwijnsz wordt ook Pieter Claes Aelwijnsz van Achthoven genoemd. Ook diens kinderen, en die van zijn broer Simon Claes Aelwijnsz van Achthoven, voeren deze familienaam. Mogelijk is het graf (no.119) van Marytgen Claesdr van Achthoven in de Pieterskerk te Leiden uit 1619 van hun zuster.
Na 1688 komt in deze familie de naam van Achthoven niet meer voor, maar nog wel de naam van Harmelen.