Genealogie familie Schakenbos uit Veur

Ook gespeld als (van) Schakenbosch, Schaeckenbosch, Schaekenbos

Laatst bijgewerkt op 2 november 2005.

Philips Aarndsz van den Damme, schout van Voorschoten, doet afstand van zijn aanspraken op Schakenbosch op 25.5.1392 ten behoeve van heer Philips van Wassenaer.

Voor de geschiedenis van het Schakenbos in Veur, zie ook Veur, het St.Agathabergje.

I. Lenaert Florisz Schaeckenbosch, geb. ca. 1561, overleden te Veur tussen 24.8.1647 en 22.4.1658. [8]
Huwt Voorschoten 14.12.1586 Aaltje Cornelisdr.
Kinderen:

 1. Gerrit Leendertsz Schaeckenbosch. Zie II-D.
 2. ? Cornelis Leendertsz Schaeckenbosch, vermeld als bouman te Veur in 1674. Zie II-E.

II-A. Cornelis van Schakenbosch
Kinderen verondersteld:

 1. Neeltje Cornelis van Schakenbosch, wonende te Delft, huwt Delft 15.10.1600 Dirck Aertsz, wielmaker, wonende te Schipluiden.

II-B. Jan Schakenbosch
Kinderen:

 1. Willem Jansz Schakenbosch, geb. ca. 1615. Zie III-A.

II-C. Dirk van Schakenbosch
Kinderen verondersteld:

 1. Beatrix Dircx van Schakenbosch, geb. ca. 1606, huwt Leiden 24.6.1625 Tom Pietersz van Egmond.

II-D. Gerrit Leendertsz Schakenbosch, alias de Ruyter, geb. ca. 1585, zoon van Leendert Florisz Schaeckenbosch en Aaltje Cornelisdr.
Huwt (vr dec. 1620) Jannetje Cornelisdr Keyseroom, weduwe van Cornelis Maertensz Peet.
Kinderen:

 1. Geertge Gerrtitsdr de Ruyter, geb. Nieuweveen ca. 1630. Huwt Leendert Leendertsz van der Borst, geb. Wilsveen 1.3.1620, zoon van Leendert Leendertsz van der Borst en Jannetje Jdr.

II-E. Cornelis Leendertsz Schaeckenbosch, bouman te Veur in 1674.
Huwt Maertgen Joachims van Wouw
Kinderen: 3 in 1657.

II-F. Jacob Claesz Schaekenbos / Schakenbos / Schaeckenbosch, begraven te Delft 27.11.1635.
Zijn (1) huisvrouw wordt begraven (Nieuwe Kerk) te Delft op 14.7.1624.
Huwt (2) Delft 2.3.1625 Agniesgen Cornelis, weduwe van Dirck Pietersz Polen. Zij hertrouwt Delft 3.2.1636 Cornelis Ariensz, houtsager.

II-G. Jacob Meesz Schaeckenbosch, bouman ende herbergier te Veur in 1674. [ http:// www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/1674rijnlandfamiliegeld.doc ]
Huwt (1) NN
Kinderen:

 1. Jan Jacobsz Schakenbosch Zie III-C.
 2. Dirk Jacobsz Schakenbosch Zie III-D.
 3. Evert Jacobsz Schakenbosch, geb. vr 1641. Zie III-E.
 4. Pieter Jacobsz Schakenbosch Zie III-F.

Huwt (2) Steijntje Cornelis van Leeuwen, al overleden op 5.3.1667: boedelscheiding.
Kinderen (enige zoon):

 1. Mees Jacobsz Schakenbosch Zie III-G.

III-A. Willem Jansz Schakenbosch. Woont te Stompwijk.
Huwt (1) Grietje Crijnendr
Kinderen verondersteld:

 1. Jan Willemsz Schakenbosch geb. Stompwijk. Zie IV-A.
 2. Trijntje Willems Schakenbosch. Huwt Reyn Arentse Lelyvelt; deze hertrouwt te Stompwijk 6.4.1682 Geertje Cors van der Sman.
 3. Cornelis Willemsz Schakenbosch, doopgetuige in 1668. Vermeld te Stompwijk in 1674 in Cohier Familiegeld Rijnland.
 4. Leendert Willems Schakenbosch, doopgetuige te Stompwijk in 1659. Wordt ook vermeld in de doopboeken van (Zoetermeer en) Stompwijk in 9.1.1683.

Huwt (2) Stompwijk 23.4.1653 Grietge Danielsdr, weduwe van Leendert Claes, uit Stompwijk.
Kinderen verondersteld:

 1. Daniel Schakenbosch, doopgetuige in Stompwijk in (1682 en) 1687 voor kind van Cornelis Willemsz Schakenbosch.

Huwt (3) Stompwijk 13.5.1657 Neeltge Dircx van Paridon, weduwe van za: Arij Cornelisz Sman.

III-B. Willem Schakenbosch, woont St.Annastraat te Delft.
Kinderen verondersteld:

 1. Pleuntgen Willems van Schackenbos huwt Delft 12.7.1653 Jacob Pietersz van Schellingshout. Hij hertrouwt Delft 16.12.1662 Maertgen Gerrits van der Blinck.
 2. Maertge Willems Schakenbosch huwt Delft 2.1.1666 Johannes Abrahamsz Poorter, schippersgezel, ged. Delft 1.6.1646, ovl. Delft 23.1.1681, zoon van Abraham de Poorter en Heiltje Jans.
 3. Geertje Willems Schakenbos, geb. Delft ca. 1642. Huwt Delft 11.2.1668 Arij Corstiaan de Groot. Kinderen: Maria de Groot (ged. Delft 4.9.1672; getuigen: Abram Jacobse, Aaltje Bastiaans en Grietje de Groot); Susanna de Grrot (ged. Delft 18.9.1674; getuigen: Corstiaan de Groot, Susanna de Groot en Pieternella de Groot); Willem de Groot (ged. Delft 28.10.1676; doopgetuigen: Heijndrick Jacobse Dusseldorp, Susanna Jans en Cornelia van der Elst); Bastiaan de Groot (ged. Delft 14.3.1679; doopgetuigen: Corstiaan de Groot en Madeleentje van der Linden); Pieter de Groot (ged. Delft 16.8.1682; doopgetuigen: Corstiaan Arij de Groot en Sara Pieters van Cranenburg).
 4. Jan Willemsz Schakenbosch. Zie IV-B.
 5. Mary Willems Schakenbos, vermeld te Delft als doopgetuige in 1682 voor kind van Augustus Katijns.
 6. Willem Willemsz Schaeckenbosch. Zie IV-C.

III-C. Jan Jacobsz Schakenbosch

III-D. Dirk Jacobsz Schakenbosch

III-E. Evert Jacobsz Schakenbosch

III-F. Pieter Jacobsz Schakenbosch

III-G. Mees Jacobsz Schakenbosch, zoon van Jacob Meesz Schakenbosch en Steijntje Cornelis van Leeuwen.

IV-A. Jan Willemsz Schakenbosch, jm, geb. Stompwijk, zoon van Willem Jansz Schakenbosch (en Grietje Crijnendr). Vermeld in 1674
Huwt Stompwijk 19.6.1657 Lijsbet Jansdr, jd, dr v Jan Meesen, won. aan de ommedijk te Stompwijk.
Kinderen:

 1. Margaretha Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 5.8.1659; getuigen: Leendert Willems en Trijntie Willems.
 2. Apollonia Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 15.2.1666; doopgetuigen: Claes Pieterse en Agnietie Jans.
 3. Maria Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 20.12.1668; doopgetuigen: Cornelis Schakenbosch en Neeltie Ariens.

IV-B. Jan Willemsz van Schaeckenbosch; begraven te Delft 28.9.1669.
Huwt Delft 7.5.1656 Aeltgen Bastiaensz van der Hijll.
Kinderen verondersteld:

 1. Annetge Jans van Schakenbos huwt Delft 15.4.1684 Jan Joris van Rijn; begraven (Oude Kerk) Delft 7.2.1753, weduwe van Joris van Rijn. Kinderen: Aaltje van Rijn (ged. Delft 21.3.1685; doopgetuige: Arije Corstiaanse en Willemijn Schakebos); Aaltje Jan Joris van Rijn (ged. Delft 18.2.1691; doopgetuigen: Arij de Groot en Machteld van der Wal); Jannitje van Rijn (ged. Delft 7.7.1697; doopgetuigen: Abram van der Wal, Hubregt van der Elst, Wilmijntje Schakenbos, Trijntje Joris).
 2. Willemijn (van) Schakebos/Sckhakenbos, doopgetuige voor kind van Annetge Jans van Schakenbosch te Delft in 1685; doopgetuige te Delft in 1695 voor kind van Cornelis Gisthouck. Willemijntje Schakenbos begraven (Oude Kerk) Delft 17.1.1699.
 3. ? Jannetge Jans Schakenbosch huwt Delft 17.7.1700 Johannes van Loene. Kinderen: Bastiaen van Loene (ged. Delft 2.10.1701; getuigen: Claas Vijlet, Ijsabella Jans en Anna van Velsen); Sander van Loene (ged. Delft 21.11.1703; getuigen: Claas Lijsbet en Isabella Jans). .

IV-C. Willem Willemsz Schaeckenbosch
Huwt Delft 28.9.1658 Judick Lambert / Maertens.

IV-D. Jacob Schakenbosch
Huwt ca. 1655.
Kinderen verondersteld:

 1. Pieter Jacobs Schakenbosch, geb. Veur ca. 1655. Zie V-A.

IV-E. Vechter Cornelis Schaeckenbos
Huwt Kniertje Cornelis, wonende te Schoonderloo. Zij hertrouwt Rotterdam 12.12.1666 Jan Jacobsz Verschie, schout van Beukelsdijk, weduwnaar van Willemtje Pleunis van der Koij; woont op de Schie.
Kinderen verondersteld:

 1. Kniertje Cornelis Schakenbos, uit Schoonderloo, wonende te Overschie, huwt te Overschie 3.5.1693 Willem Fransz Rodenburg, uit Schiedam, wonende te Overschie.
 2. Aefie Cornelis Schakenbosch, wonende te Overschie, huwt Overschie 2.12.1696 Cornelis Fransz in 't Hout. Zij overlijdt te Overschie en wordt daar begraven in de kerk op 4.7.1744, als weduwe van Cornelis Franse in 't Hout. Kinderen: Judith Inthout (ged. Overschie 17.5.1699; getuige: Kniertje Cornelis Schakenbosch); Frans Inthout (ged. Overschie 31.7.1701; getuige: Jan Frans Inthout en Trijntje Pieters Tas); Cornelis in 't Hout (ged. Geref. Overschie 18.3.1714; getuige: Kniertje Schakenbos).

IV-F1. Dirk van Schakenbos
Kinderen verondersteld:

 1. Maria Dirx van Schakenbos, uit Schoonderloo, huwt Charlois 25.5.1677 (van Delfshaven) Mattheus Americk, uit Brussel.

IV-F2. Dirk van Schakenbosch, afkomstig uit 's-Gravenhage.
Huwt Pijnacker 2.3.1687 Elisabeth van Noort, afkomstig uit 's-Gravenhage.

IV-G. Cornelis Schakenbosch, uit Schakenbos, wonende te Delft. Cornelus Schakenbos begraven (Oude Kerk) te Delft 11.6.1703.
Huwt Delft 12.10.1680 (Rotterdam 28.10.1680) Petronella Ickwilders / Ickuildens / Sickwilders, weduwe van Maerten de Moij.
Kinderen:

 1. Maria Schakebos, ged. Delft 10.9.1681; doopgetuige: Achtie Govaerts.

IV-H. Jacob Schakenbos, woont blijkbaar te Delft.
Kinderen verondersteld:

 1. Maria Jacobse Schakenbos, uit Delft, wonende te Delft. Huwt Rotterdam 4.4.1705 (tr. Delft 27.4.1705) Johannis Kruijs / Kuijs / Kus / Huijs, geb. Rotterdam, wonende Spaensekaeij. Kinderen: Johanna Kus (ged. RK Rotterdam 17.2.1706; getuige: Mees Jacobse Schakenbos); Pieternella Kuijs (ged. Rotterdam 21.9.1707; getuige: Johannis de Swart en Pieternella Ickwilders); Barbara Huijs (ged. RK Rotterdam 10.4.1709; getuigen: Quirinus Hamman, Catharina Tampson en Aleijda de Sweers).
 2. Mees Jacobse Schakenbos: doopgetuige Rotterdam 1706 voor kind van Maria Schakenbos.

V-A. Pieter Jacobs Schakenbosch, geb. ca. 1640 (ca. 1655) te Veur.
Huwt Wassenaar 1680 Trijntje Jans Noortveen.

V-B. Jan Jacobsz Schakenbosch, geb. Veur, wonende te Veur.
Huwt Leiden 8.2.1680 Catharina Sambaryn, weduwe van Theunis Mathijsz, wonende te Noordeynde (Leiden). [12]

V-C. Cornelis Willemsz Schakenbosch.
Huwt vr 1682 Burghie Flore.
Kinderen:

 1. Margarita Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 9.1.1682; getuigen: Leendert Willemsz Schakenbosch en Appolonia Jans.
 2. Guilhelmus 'Willem' Cornelisse Schakenbos, ged. RK Stompwijk 23.4.1686; getuigen: Cors Schakenbosch en Grietie Jans. Zie VI-A.
 3. Elisabeth Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 16.9.1687; getuigen: Daniel Schakenbosch en Leijsbeth Jans.
 4. Johannes Cornelisse Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 26.11.1688; getuigen: Gerrit Jans en Apolonia Jans. Zie VI-B.
 5. Florentine Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 8.8.1690; getuigen: Arent Creijne en Leontie Flore.

V-C. Cors(tiaan) Schaeckenbosch; overleden te Rotterdam 21.6.1703; bejaarde jongeman, vervoerd naar kerk Stompwijk.
Vermeld in Doopboeken Zoetermeer en RK Stompwijk in 10.7.1675, 18.2.1678 en 23.4.1686.

VI-A. Willem Cornelisse Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 23.4.1686, zoon van Cornelis Schakenbosch en Burghie Flors.
Huwt Monster 10.6.1714 Martijntie Gerrits Oosthoorn
Kinderen:

 1. Abraham Willemsz Schakenbos, ged. Monster 16.9.1715. Zie VII-A.
 2. Cornelis Willemse Schakenbos, geb. Alkemade 1717. Zie VII-C.
 3. Brigitta Willemse Schakenbos, geb. Alkemade 1718.

VI-B. Johannes Cornelis Schakenbosch, ged. RK Stompwijk 26.11.1688, zoon van Cornelis Schakenbosch en Burghie Flore.
Huwt Stompwijk 12.1.1713 Apollonia Willems Duijvesteijn.
Kinderen:

 1. Margaretha Jans Schakenbosch. Getuige voor voor huwelijk en voor doop van kind van Cornelia in 1746.
 2. Cornelia Jansz Schakenbosch. Huwt Veur 10.5.1744 Adrianus Pieters de Kok.
 3. Maria Schakenbosch, ged. Veur 19.2.1725.

VI-C. Jacobus Schakenbosch, herbergier, wonende te Noordeynde, Leiden.
Huwt (1) RK Leiden 27.8.1707 Geertruyt van Loon, geb. Noordwijck, wonende te Ketelboetersteeg, Leiden. [12]
Huwt (2) Leiden 24.4.1723 Anna van Heukelen, weduwe van Matheus La Hey, wonende te Haverstraat, Leiden. [12]

VII-A. Abraham Schakenbos, ged. Monster 16.9.1715, zoon van Willem Cornelisse Schakenbos en Martijntje Gerrits Oosthoorn.
Huwt Alkemade 10.30.1736 Neeltje Krul [6]
Kinderen:

 1. Martijntje Schakenbos, ged. Alkemade 2.6.1737. Huwt Alkemade 2.6.1762 Klaas Dusseldorp

VII-B. Willem Schakenbos
Kinderen verondersteld:

 1. Klaas Willemse Schakenbos, geb. ca. 1734. Zie VIII-A.

VII-C. Cornelis Willemse Schakenbos, geb. Alkemade 1717, zoon van Willem Cornelisse Schakenbos en Marijtje Gerritse Outshorn.
Huwt Alkemade 10.30.1736 Marijtje Teunisse van Leeuwen. [6]
Kinderen verondersteld:

 1. Martina Cornelis Schakenbos, geb. ca. 1738.
 2. Antonius Cornelisse Schakenbos, geb. ca. 1739. Zie VIII-B.
 3. Martijntje Cornelis van Schakenbos, geb. Zoeterwoude (Alkemade) ca. 1741. Huwt Zoeterwoude 18.11.1764 (tr. 6.1.1765) Jacob Roos, zoon van .
 4. Johanna Cornelis Schakenbos, geb. ca. 1743.
 5. Johannes Cornelisse Schakenbos, geb. ca. 1744.
 6. Johannes Cornelisse Schakenbos, geb. ca. 1745.
 7. Johannes Cornelisse Schakenbos, geb. ca. 1747.
 8. Cornelia Cornelis Schakenbos, geb. ca. 1749.
 9. Leonard Cornelisse Schakenbos, geb. ca. 1751.

VII-D. Jan Schakenbos, zilversmitknegt, geb. Leiden, wonende te Middelweg, Leiden.
Huwt Leiden 27.4.1737 Engeltje Louys, geb. Leiden, wonende Oostdwersgragt, Leiden.

VIII-A. Klaas Willemse Schakenbos, geb. Rijnsaterwoude ca. 1734.
Huwt Rijnsaterwoude 7.5.1759 Antje Goverse Verweij
Kinderen:

 1. Johanna Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 12.8.1760.
 2. Adriana Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 19.5.1762. Overleden ca. 1765.
 3. Wilhelmina Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 24.6.1763.
 4. Godefridus Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 19.7.1764; overleden 1765.
 5. Maria Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 8.3.1766.
 6. Johanna Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 6.6.1768.
 7. Godefridus Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 4.5.1769.
 8. Adriana Schakenbos, ged. Rijnsaterwoude 13.4.1770.

VIII-B. Teunis Schakenbos, geb. Zoeterwoude / Alkemade ca. 1739, zoon van Cornelis Willemse Schakenbos en Martijntje Teunisse van Leeuwen.
Huwt RK Zoeterwoude 22.5.1768 Dirkje van Soest

IX-A. Cornelis Schakenbos
Huwt Elisabeth Habbe / van der Slobbe
Kinderen bekend:

 1. Abraham Cornelisz Schakenbos, geb. ca. 1795 Rijpwetering. Zie X-A.
 2. Petronella Schakenbos, geb. Alkemade 1798. Huwt Obdam 20.9.1818 Simon Opmeer, landman, 25 jaar, geb. Spanbroek, zoon van Arien Opmeer en Trijntje de Waard. Kinderen: Arie Opmeer (geb. Opmeer 1818; huwt Wimmenum (NH) 11.2.1855 Trijntje Bel, 21 jaar, geb. Krommenie, dochter van Jakob Bel en Neeltje Beukman); Trijntje Opmeer (geb. Spanbroek 1823; huwt (1) Wimmenum (NH) 12.6.1845 Cornelis Beekman, 30 jaar, geb. Alkmaar, zoon van Elisabeth Beekman; huwt (2) Wimmenum 30.6.1855 Pieter Kabel, 27 jaar, geb. Egmond-Binnen, zoon van Dirk Kabel en Maartje Lingers); Elisabeth Opmeer (geb. Opmeer 1833; huwt Alkmaar 25.4.1858 Jan Groot, 35 jaar, geb. Bergen, zoon van Pieter Groot en Antje van Duin).
 3. Grietje Schakenbos, geb. 1801. Huwt Opdam 6.2.1820 Klaas Bakker, 25 jaar, zoon van Jan Bakker en Lijbet Bol.

IX-B. Abraham Schakenbosch
Huwt Marijtje van Rijt.
Kinderen:

 1. Grietje Schakenbosch, geb. ca. 1805. Overleden Oegstgeest 20.9.1869, oud 64 jaar, partner van Cornelis van Doorn. Kinderen: Alida van Doorn (geb. Warmond 1831; huwt Oegstgeest 21.5.1852 Willem van Gastelen, oud 54 jaar, geb. Heemstede, zoon van Bastiaan van Gastelen en Geertje Looman); Petronella van Doorn (geb. Oegstgeest 4.11.1837; overleden Oegstgeest 20.3.1871, oud 33 jaar); Johanna van Doorn (geb. Oegstgeest 2.8.1840; overleden Oegsteest 19.7.1849, oud 9 jaar); Jacoba van Doorn (geb. Oegstgeest 17.5.1843); Cornelis van Doorn (geb. Oegstgeest 1.9.1845; overleden Oegstgeest 28.8.1850, oud 5 jaar); Margaretha van Doorn (geb. Oegstgeest 8.7.1849; huwt Assen 26.5.1895 Gradus Bernardus Steffens, oud 39 jaar, geb. Lonneker, zoon van Johannes Steffens en Juliana Ruperink, en weduwnaar van Hendrietje van den Heuvel; echtscheiding 8.10.1895).

IX-C. Arie Schakenbos
Kinderen verondersteld:

 1. Johannes Arisz Schakenbos, geb. ca. 1810. Zie X-B.

X-A. Abraham Cornelisz Schakenbos, geb. Rijpwetering ca. 1795, zoon van Cornelis Schakenbos en Elisabeth Habbe.
Huwt Aafje Dirks Boekel, geb. Warmenhuizen 26.3.1790
Kinderen:

 1. Elisabeth Schakenbos, geb. Warmenhuizen 14.2.1827.
 2. Breggie Schakenbos, geb. Warmenhuizen 15.1.1832

X-B. Johannes Arisz Schakenbos
Huwt Cornelia Koot.
Kinderen:

 1. Adrianus Johannes Schakenbos, geb. Alkemade ca. 1835. Zie XI-B.
 2. Cornelis Schakenbos, geb. Alkemade ca. 1839. Zie XI-C.

XI-A. Arie Schakenbos [5]
Huwt Apolonia Borst
Kinderen bekend:

 1. Maria Schakenbos, geb. Alkemade 1850; ovl. Leiden 9.4.1892. Huwt Leiden 7.2.1872 Petrus Paulus van Zijp, geb. Leiden 21.10.1843, zoon van Jacobus van Zijp en Cornelia van Beek. Overleden Leiden 31.3.1907.
 2. Johannes Schakenbos, geb. Alkemade 1852. Zie XII-B..
 3. Adriana Schakenbos, overleden Oegstgeest 4.4.1933, oud 74 jaar.

XI-B. Adrianus Johannes Schakenbos, geb. Alkemade ca. 1835, zoon van Johannes Schakenbos en Cornelia Koot. Overleden Oegstgeest 4.9.1865, oud 30 jaar, echtgenoot van Cornelia Ponsa.
Huwt Oegstgeest 18.5.1860 Cornelia Ponsa, 27 jaar, geb. Oegstgeest, dochter van Jacobus Ponsa en Cornelia Margaretha Mida van Rhoon.
Kinderen:

 1. Johannes Schakenbos, geb. Oegstgeest 12.3.1861; overleden Oegstgeest 19.2.1921, oud 60 jaar.
 2. Cornelia Adriana Schakenbos, geb. Oegstgeest 27.9.1862; overleden Oegstgeest 19.7.1865, oud 2 jaar.
 3. Cornelia Maria Schakenbos, geb. Oegstgeest 12.7.1864.

XI-C. Cornelis Schakenbos, geb. Alkemade ca. 1839, zoon van Johannes Ariensz Schakenbos en Cornelia Koot.
Huwt Oegstgeest 23.4.1863 Petronella Zandvliet, 26 jaar, geb. Oegstgeest, dochter van Johannes Zandvliet en Geertruida van der Zon.

XII-A. Adrianus Schakenbos, tuinman te Oud-Ade.
Huwt Maria Catharina Slootweg.
Kinderen bekend:

 1. Abraham Schakenbos, geb. Alkemade 2.11.1881. Zie XIII.

XII-B. Johannes Schakenbos, geb. Alkemade ca. 1852, zoon van Arie Schakenbos en Apolonia Borst.
Huwt Benthuizen 2.6.1880 Niesje Verbij, geb. Alphen a/d Rijn 2.1.1855, dochter van Petrus Verbij en Martina Verbeek

XII-C. Abraham Schakenbos
Huwt Cornelia Hartveld.
Kinderen:

 1. Cornelia Antonia Schakenbos, geb. Alkemade 1893. Huwt Wateringen 22.4.1920 Cornelis Adrianus Reijgersberg, 30 jaar, geb. Wateringen, zoon van Gerardus Reijgersberg en Margaretha Wubbe.

XIII. Abraham Schakenbos, aannemer, geb. Alkemade (ZH) 2.11.1881, zoon van Adrianus Schakenbos en Maria Catharina Slootweg. Overleden Oud Ade (ZH) 5.2.1923. [3][4]
Huwt Alkemade 10.10.1912 Cornelia van der Hulst, geb. 10.3.1872, dochter van Jan van der Hulst en Alida van Egmond, en weduwe van Jacob Petrus van der Geest. Overleden 13.1.1950.

XIV. Jacobus Adrianus Schakenbos, geb. 10.10.1917; ovl. Oud Ade 20.1.2001. [7]
Huwt Maria Wilhelmina van Haaster.

Bronnen:
[1] ARA Den Haag
[2] GENLIAS
[3] [http://home.wanadoo.nl/pietgenee/genhulst.htm]
[4] [http://home.hccnet.nl/j.v.d.meer/parenteel_pieter_van_der_hulst.htm]
[5] [http://home.kabelfoon.nl/~avniewb/html/dat6.htm#84]
[6] [http://www.praamsma.org/Ancestors%20of%20Rosalinde%20Praamsma.htm]
[7] [http://www.rat.de/kuijsten/ar/2001/ar-jrg1-vol71.html]
[8] [http://home.planet.nl/~brouw268/Kwartierstaat5.html]
[9] [www. familysearch.org]
[10] GA Rotterdam
[11] GA Delft
[12] GA Leiden

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven