Genealogie familie van Santen uit Maasland, Delft, De Lier, Monster

Ook vermeld als van Sante, van Sant, van Zanten

Laatst bijgewerkt op 11 april 2013

V. Huybrecht van Santen, geb. ca. 1560.
Kinderen:

 1. Willem Huybrechtsz van Santen. Zie VI-A.

VI-A. Willem Huybrechtsz van Santen, schoenmaker, geb. ca. 1586/87; ovl. De Lier 23.6.1656. Wordt vermeld in Hoofdgeld De Lier 1622. Schepen De Lier 1627-1651.
Huwt Arentje Franckendr van Velden, dr v Vranck Cornelisz van der Velden, ovl. Maasland (Westgaag); ovl. De Lier 13.3.1650.
Kinderen:

 1. Franck Willems van Sandt. Zie VII-B.
 2. Trijntgen Willems van Santen. Woont in 1682 te Monster. Huwt Monster 4.4.1682 Jan Cornelisse van Westmase, wonende in Monster.
 3. Maartje Willems van Sant; ovl. De Lier 12.11.1678. Zij hertrouwt (2) De Lier 13.10.1659 Pieter Arends Swael. Huwt (1) De Lier 1638 Pieter Pietersz Boekestein alias Verhouck, geb. De Lier 1614; ovl. 9.4.1655. Kinderen: [http://home.publishnet.nl/~rdbruijn/kwst13.htm]
 4. Huybrecht Willemse van Santen, geb. . Zie VII-C.
 5. Neeltje Willems van Santen. Huwt De Lier 12.5.1668 Joris Willemsen van den Velden, weduwnaar.

VII-A. Leendert van Santen, geb. ca. 1610.
Kinderen:

 1. Joris Leendertsz van Santen. Zie VIII-A.
 2. Maartgen Leenderts van Santen. Huwt (1) Monster 9.10.1659 Jan Henrics van Binckhorst, jm. van Wassenaar, won. tot Monster. Huwt (2) Monster 21.10.1663 Claas Janssen van der Werf, jm van Monster

VII-B. Franck Willemsz van Sandt.
Huwt De Lier 6.5.1657 Grietgen Jans van den Bosch.

VII-C. Huybrecht Willemse van Santen / van Sant, ged. De Lier 14.9.1631. Woont in De Lier. Overleden in De Lier en op 't kerkhof aldaar begraven op 7.4.1696.
Huwt ca 1655 (1) De Lier Trijntje Philips Rodenburgh; overleden in De Lier in 1666 en begraven in de kerk aldaar.
Kinderen:

 1. Trijntie Hubregs (Huibz / Huberts) van Santen; geb. ca. 1656; begraven (Oude Kerk) te Delft 26.7.1690, als huisvrouw van Dirck van Schie. Huwt Delft 29.10.1678 Dirck Dame van Schie / van Schije, met attestatie van Delft. (Deze hertrouwt Neeltje Ariens Hoogeveen). Kinderen: Maria van Schie (ged. Delft 20.11.1680; getuigen: Daam Claasse van Schie en Maartje Harmens); Claas van Schie (ged. Delft 29.8.1683; getuigen: Claas Dame van Schie, Maartje Harntens en Lijsbet van Sante); Catharina van Schie (ged. Delft 29.4.1686; getuigen: Leendert Ariense Brunswijk, Arentje Huybrechts van Sant); Daam van Schie (ged. Delft 1.10.1688; getuigen: Claas Dame van Schie, Willemijntie de Geest en Lisbet van Santen). Dirk van Schie hertrouwt te Bodegraven 25.10.1692 Neeltje Ariens Hoogeveen.
 2. Cornelis Hubregts van Santen, geb. ca. 1660. Zie VIII-B..
 3. Catrina (?=Trijntie) Hubrechs van Sante, doopgetuige te Delft in 1687 voor kind van Jacobus Dame van Schie.
 4. Lijsbeth van Santen, doopgetuige Delft 1688 voor kind van Dirck van Schie.
 5. Arentje Huybrechts van Sant, doopgetuige in 1686 voor kind van Trijntje. Arentje Huibregts van Santen wordt begraven in De Lier 6.4.1691.

Huwt (als weduwnaar) (2) De Lier 13.9.1668 Lijsbet Cornelis Groen; overleden in De Lier in 1680, en begraven in de kerk aldaar.

Huwt (3) (o.t.) Maasland 24.4.1682 / (tr.) De Lier 10.5.1682 Trijntje Willems 't Hoen, weduwe uit Ambacht Maasland. Dan verlaat hij De Lier, volgens Lidmatenboek van De Lier.
Zij is de dochter van Willen Jansz Thoen en Trijntje Dirks van der Gaagh.
Trijntje Willems Thoen is dan de weduwe van (x Rijswijk 25-12-1674) Roeland Pouwels van der Marel (ovl. 1677 Rijswijk), eerder weduwnaar van (x Delft 24-2-1655) Machteld van Dijck (ovl. Rijswijk ca 1672).
Kinderen verondersteld:

 1. Euphemia 'Fennetje / Femme' Hubertse van Santen. (Is zij de Maertje van Santen, gedoopt te Maasland op 21-9-1690??)
  Huwt (o.tr. Delft 15.8.1722) Den Haag 16.2.1723 Frederik Janse Wittelaar / Wetelaar, geb. 1689; ovl. Den Haag 4.11.1749.

VIII-A. Joris Leendertsz van Santen, jm van Monster
Huwt Monster 3.5.1659 Jannetje Cornelis van Cleef, jd van Santambacht.
Kinderen:

 1. Jan Jorisz van Santen. Gehuwd te Maasland 1706; afstammelingen. [http://schelling.rijswijknet.nl/kwst/kw_00003.htm#BM6330]
 2. ? Cornelus Jorusz van Zanten, begraven te Delft 8.4.1704.
 3. ? Maartje Jorisdr van Santen huwt te 's-Gravenzande 16.5.1683 Cornelis Simonsz van Geest, geb. 's-Gravenzande 20.1.1657, zoon van Simon Cornelisse van Geest en Lijsbeth Willemsdr van der Does.

VIII-B. Cornelis Hubregts van Santen, geb. ca. 1660; brander (distillateur op Hoofd van Schiedam); doopgetuige te Delft op 23.8.1693 voor kind van Dirk Damen van Schie.
Huwt ca. 1685 Helena den Draak Pietersdr
Kinderen bekend:

 1. Petronella van Santen, ged. Schiedam 8.3.1711 (enige erfgenaam van vader). Huwt Schiedam 9.3.1727 Daniel van Leeuwen, distillateur, begraven Schiedam 3.11.1761. Kinderen: 3 zonen en 4 dochters.


Familie van Santen uit Maasland, Delft

O. Gherijt van Santen, overleden Maesland 15.5.1453 [Familysearch]

I. Beukel Gherijtsz van Santen, geb. Maasland ca. 1453; overleden Maasland 25.10.1489. [Familysearch.org]
Huwt Elisabeth Reyer Rheineren. [Strik]
Kinderen:

 1. Gherijt Beukelsz van Santen. Zie II-A.
 2. Jan Beukelsz van Santen. Zie II-B.
 3. Geertruy Beukelsdr van Santen, ovl. Delft 27.4.1528. Huwt Heynrick Aems van der Burch (1462-1531), weduwnaar van Aefgen Willemsdr.

II-A. Gherijt Boekelsz van Santen, geb. vr 1489 Maasland; overleden Maasland 26.4.1518; zoon van Beukel Gherijtsz van Santen.

II-B. Jan Boekelsz van Santen, geb. Maesland; overleden 5.9.1526; zoon van Beukel Gherijtsz van Santen.

III. Dirk Jansz van Santen, overleden 16.12.1550 in Zuid Holland. [Familysearch]
Kinderen verondersteld:

 1. ? Maritgen Dirksdr van Zanten, wonende te Oude Delft. Huwt Delft 9.5.1687 Pieter Jansz, korenkoper.

IV. Gerrit van Santen, woont op 't Suijteinde. Geboren ca. 1540.
Kinderen:

 1. Magtelt Gerrits van Santen, wonende op Zuideinde. Huwt Delft 3.2.1591 Bernaert Everaertsz van Lodesteijn, wonende te Oude Delft.
 2. Annitge Gerartsdr van Santen, wonende te Suijteijnde 'in de Witte Harp'. Huwt Delft 19.9.1593 Everardt Everardsz van Lodesteijn, wonende te Oude Delft
 3. Sophia Gerrits van Santen. Huwt Delft 6.2.1600 Jacob van der Dussen.

IV. Dirk van Santen
Huwt Delft 3.1.1576 Agniesgen Ariensdr.
Kinderen verondersteld:

IV. Hendrik Dirksz van Santen, geb. ca. 1555.
Huwt Delft 10.1.1577 Heiltgen Florisdr
Kinderen:

 1. ? Annetgen Heindricksdr van Santen; begraven (Oude Kerk) Delft 12.3.1599, huisvrouw van Gerrit Dirxss. Huwt Delft 14.12.1597 Gerrit Dirksz Meerman
 2. zoon van Hendrick Dirxss van Santen begraven (Oude Kerk) te Delft 24.2.1599.

IV. Boekel Dircxss van Santen, overleden en begraven Delft (Oude Kerk) 16.10.1599.

IV. Dirk Dirksz van Santen
Huwt Delft 31.12.1594 Baertgen Claes, afkomstig uit Leiden.

IVa. Gerrit Boekelsz van Santen
Huwt Delft 11.1.1577 Belitgen Vranckendr

IVb. Gerrit Boeckelsz van Santen
Huwt Delft 27.8.1600 Soetgen Pietersdr van der Burch

IV. Sasbout Beukels van Santen, woont te Burchwal
Huwt (o.t.) Delft 25.1.1587 Catharijne Jans, woont te Watersloot.

IV. Dirck Beukelsz van Santen, meester, wonende te Oude Delft.
Huwt Delft 25.11.1590 Agatha Jansdr, wonende te Oude Delft.

IV. Cornelis Sebastiaensz van Santen, woont achter de Oude Kerk
Huwt (o.t.) Delft 24.1.1587 Grietgen Maertens, woont 'in de Roose'.

IV. Evert Cornelisz van Santen, afkomstig uit Land van Kleef.
Huwt Delft 10.4.1588 Maritgen Jacobs, afkomstig uit Catwijck, wonende te Schie.

IVa. Willem Fransz van Santen, wonende te Koornmarkt 'in de Rooster'
Huwt Delft 15.10.1589 Magtelt Jacobs van Adrichem, wonende te brouwerij 'in de Pot'.

IVb. Willem Franssen van Santen, afkomstig uit Den Haag, gecommiteerde raad.
Huwt Delft 31.10.1599 Cathalina de Rechtere, afkomstig uit Den Haag.

IV. Jan van Santen, woont te Kruisstraat.
Kinderen:

 1. Aegten Jansdr van Santen. Huwt Delft 9.4.1589 Gerrt Pietersz van Duijsseldorp, brouwersknecht, wonende te Kruisstraat.

IV. Cornelis Gerritsz van Santen
Huwt Delft 11.6.1591 Lijsbeth Arents van der Hooch

IV. Hendrik Lambrechtsz van Santen, brouwersknecht, woonende te brouwerij 'de Aecker'.
Huwt Delft 10.5.1592 Pietergen Aelbrechts, wonende te Zusterlaan

V. Jan van Santen, geb. ca. 1580
Kinderen:

 1. Pieter Jansz van Santen. Zie III.
 2. Angeniesge Jansdr van Santen. Huwt Delft Jacob Dircxsz Stolck. Kinderen: Trijntgen Stolck (ged. Delft 5.2.1630; getuigen: Dirck Jacobs Stolck, Jannetgen Cornelis en Grietgen Ariens); Jan Stolck (ged. Delft 13.8.1634; getuigen: Jannitge Cornelisdr en Pieter Jansz van Santen); Maria Stolck (ged. Delft 3.1.1640; getuigen: Pieter Jansz van Santen en Jannetgen Cornelis van der Pool).

V. Gerrit van Santen
Kinderen:

 1. Pieter Gerrisz van Santen. Zie III.
 2. Clara Gerrits van Santen, doopgetuige voor kind van Elisabeth van Santen en Hans Putmans. Huwt Johannes Stangerus. Kinderen: Geraerd Stangerus (ged. Delft 28.8.1642; getuigen: Pieter van Santen en Elisabeth Putmans).
 3. Elisabeth van Santen. Huwt Hans Putmans. Kinderen: Geeraert Putmans (ged. Delft 11.8.1641; getuigen: Pieter Gerritsz van Santen, Carel Ouina en Clare van Santen).

V. Adriaen Dirks van Sante
Huwt Barbera Jansdr Verhouck. Zij hertrouwt Delft 31.7.1633 Pieter Jansz Persant.

VI. Willem van Santen
Huwt Trijntgen Ijsbrants
Kinderen:

 1. Jan Willemsz van Santen, ged. Delft 14.6.1617; getuigen: Dirrick Ariens en Joost Cornelisz.
 2. Jannetgen Willems van Santen, ged. Delft 22.8.1618.
 3. Arentgen Willems van Santen, ged. Delft 20.9.1620; getuigen: Cornelis Heyndricks Molshouck, Lijsbeth Willems en Haestgen Pieters.
 4. Jacob Willems van Santen, ged. Delft 16.6.1623; getuigen: Engebrecht Dircxz Bos, Jannitge Jacobsdr. Zie IV.

VI. Arent Cornelisz Van Zanten
Huwt Hesther Cornelisdr van der Meer
Kinderen:

 1. Elijsabeth van Zanten, ged. Delft 28.4.1627.

VI. Jacob Allertsz van Santen, overleden en begraven (Oude Kerk) te Delft 22.4.1618.

VI. Franchois van Santen / van Zanten, geb. ca. 1600; overleden (Oude Kerk) Delft 27.12.1675
Doopgetuige in 1666 te Delft voor kind van Jacobus van Bellaart
Huwt Walburg van Trello, overleden en begraven te Delft 16.10.1680.
Kinderen:

 1. kind, ged. Delft 2.12.1626; getuigen: Adrichem Jacobsz en Nicolaes van Santen.
 2. ? Francoijse van Santen, begraven (Oude Kerk) te Delft 9.10.1685. Doopgetuige te Delft op 24.11.1683 voor kind van Willem van der Graaff. Huwt Aalbregt van der Graaf.

VI. Pieter Jansz van Santen, overleden en begraven (Nieuwe Kerk) Delft 6.7.1641.
Huwt Delft 21.4.1631 Annetgen Jans van der Eijk. Zij hertrouwt te Voorburg 21.9.1642 Willem Vrouwling.
Kinderen:

 1. Claasgen van Santen, ged. Delft 21.9.1631; getuigen: Jochum Jochimsz van der Hulst en Machtelt Aelbrechts van der Graef.
 2. Ariaantge van Santen, ged. Delft 11.9.1633; getuigen: Heijdrick Claasz Bort en Angeniesge Jansdr.
 3. Emmerensgen van Santen, ged. Delft 15.11.1635; getuigen: Adriaen Willeboorts Spierincxhouck.
 4. Jannetgen van Santen, ged. Delft 15.12.1638; getuigen: Jacob Aelbrechtsz van der Graef en Jannegen Cornelis
 5. Marija Pieters van Santen, ged. Delft 12.2.1641; getuigen: Willem Boot en Marija Aalbrechts van der Graef. Overleden en begraven (Oude Kerk) Delft 9.11.1660.

VI. Pieter Gerritsz van Santen, overleden vr 1677.
Huwt Delft 15.3.1639 Anna Spiering, afkomstig uit Amsterdam. Overleden te Delft 19.5.1677.
Kinderen:

 1. Gerrit Pietersz van Santen, ged. Delft 25.9.1640; getuigen: Beuckel van Santen, Maria van Santen en Anna van Loon.
 2. Adriaen Pietersz van Santen, ged. Delft 24.2.1643.
 3. Adryaen Pietersz van Santen, ged. Delft 28.4.1644; getuige: Annetje Jacobs.
 4. ? Claasje Pieters van Santen, overleden en begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 2.10.1675.

VI. Heijman van Santen, woont te Oude Kerkhof.
Kinderen:

 1. Roelant Heijmansz van Santen, overleden en begraven Delft 20.11.1662. Zie II.
 2. Fijtje Heijmens van Santen, doopgetuige te Delft in 1673 voor kind van Johannes Hack. Begraven te Delft op 28.4.1690, als huisvrouw van Heijndrick Kruijswegt.
 3. Annetje Heymens van Santen; begraven te Delft 7.9.1684 als huisvrouw van Gerrit Jansz van Rees. Huwt Delft 2.6.1668 Gerrit Jansz van Rhees, wonende Verwersdijk.

VII. Roelant Heijmansz van Santen, schoemaecker, geb. ca. 1610.
Huwt Delft 13.7.1636 Cornelia Ariens de Bije
Kinderen:

 1. Pieter Roelantsz van Santen. Zie V.
 2. Geertje Roelant van Sante. Huwt Delft 14.3.1665 Arent Heijndrickse van den Brant, timmerman aan de Oude Delf. Kinderen: Heijndrick van den Brant (ged. Delft 25.4.1666; getuigen: Dirck van Santen en Neeltje Ariens); Roelant van den Brant (ged Delft 3.1.1669; getuigen: Dirck van Santen, Neeltje Arijens de Bije en Arijaantje van Santen)
 3. Dirck van Santen, doopgetuige voor kinderen van Geertje Roelant van Santen, te Delft in 1666. Zie III.

VII. Vader van Arnout van Santen
Kinderen:

 1. Aarnout van Santen. Zie III.
 2. Odilia van Santen. Huwt Nicolaas van der Mijl. Kinderen: Arnout van der Mijl (ged. Delft 7.7.1666; getuigen: Arnout van Santen en Elisabet van Santen); Arent van der Mijl (ged. Delft 15.3.1668)
 3. Elisabet van Santen.

VII. Johannis van Santen
Huwt Delft 6.6.1638 Maria Heynsius

VI. Isbrant van Santen
Huwt Sara van der Wel
Kinderen:

 1. Johanna van Santen, ged. Delft 9.6.1641; getuigen: Sijmon Gruteris en Joanna Brouwers.

VII. Joost Gerrits van Santen, overleden en begraven Delft 20.12.1682.
Huwt Jacomijntje Joris Rietvelt, overleden en begraven (Nieuwe Kerk) Delft 11.6.1662.
Kinderen verondersteld:

 1. Gerrit van Santen, ged. Delft 10.12.1643; getuigen: Steven Bec, Susannetje van Vliet en Barta Rietvelt
 2. Joost van Santen
 3. Joris van Santen, ged. Delft 20.7.1647; getuigen: Claes Smijter, Cornelis van Vliet en Susanna Jochems van Vliedt. Zie VIII.
 4. Susanna van Santen, ged. Delft 15.5.1653; getuigen: Joris Rietvelt, Susanna Rietvelt en Jannetje van Heem.
 5. Elisabeth van Sante, ged. Delft 6.6.1650; getuigen: Cornelis Rietvelt en Elisabet van Santen. Huwt Delft 21.11.1776 Philips Sijmonsz Rodenburch. Kinderen: Aalbrecht Rodenburch (ged. Delft 15.1.1776; getuigen: Sijmon Rodenburch en Elsje Cornelis); Jacomijna Rodenburch (ged. Delft 25.11.1678; getuigen: Joost van Santen en Catharina van Santen); Philippus Rodenburg (ged. Delft 1.1.1684; getuigen: Joris van Santen en Catrijna van Santen); Philippus Rodenburg (ged. Delft 28.3.1688; getuigen: Gerrit van Santen en Anna van der Leij); Justus van Rodenburg (ged. Delft 13.8.1690; getuigen: Joris van Santen en Catrijna van Santen).
 6. Catharina van Santen. Catrina van Santen wordt begraven te Delft op 1.9.1692 als huisvrouw van Engelbregt van Dam.
 7. Adrijanus van Santen, ged. Delft 17.4.1659; getuigen: Jochem Rietvelt, Susanna Rietvelt en Bartha Rietvelt. Doopgetuige te Delft in 1669 voor kind van Joris van Santen.
 8. Gerrit van Santen, dooptgetuige te Delft 1688 voor kind van Elisabeth van Santen en Philips Rodenburg.

VII. Jacobus Willemsz van Santen, ged. Delft 16.6.1623, zn v Willem van Santen en Trijntgen Ijsbrantsdr.
Huwt Delft 22.1.1645 Anna Willems Kittensteijn, begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 20.12.1688.
Kinderen:

 1. Willem Jacobsz van Santen, ged. Delft 8.4.1646; getuigen: Willem van Kittensteijn en Sara de Graaf.
 2. Jacobus van Santen, ged. Delft 9.1.1648; getuigen: Ysbrant van Santen, Sara de Grave en Anna van Broechove.
 3. Maria van Santen, ged. 27.7.1651; getuigen: Pieter Cocqu, Judith van Brakel en Sara de Grave. Kind van Jacobus van Santen begraven te Delft 29.1.1652.
 4. Lambertus van Santen, ged. Delft 6.8.1653; getuigen: Arent van Straten, Jannetje Cocquis en Anna van Bronchorst. Kind van Jacobus van Santen te Delft begraven op 15.8.1653.
 5. Anne Marie Jacobs van Santen, ged. Delft 27.5.1655. Huwt Delft 5.7.1682 Philips Carel van Zegvelt. Kinderen: Anna Jacoba van Zegvelt (ged. Delft 8.9.1683; getuigen: Jacob van Santen, Jean de Vriendt en Anna van Kittensteijn).
 6. kind van Jacobus van Santen begraven te Delft op 26.5.1676.

VII. Pieter van Santen
Huwt Anna Spierings
Kinderen:

 1. Johannes van Santen, ged. Delft 25.5.1654.

VII. Johan van Santen (blijkbaar boer van Jacobus van Santen)
Huwt Geetruijt Muijssenburch.
Kinderen:

 1. Jacob van Santen, ged. Delft 27.2.1658; getuigen: Jacob van santen, Franchois van Santen en Bruijn van der Dussen.

VII. Cornelis van Sant, geb. ca. 1615.
Kinderen:

 1. Frederik Cornelisz van Sant. Zie VIII.
 2. Reijnier Cornelisz van Sant. Zie VIII.
 3. Sara Cornelis van Sant. Huwt Delft (o.t.) 19.11.1678 Arij Jansz (Ariensz) van Schie. Kinderen: Lijsbeth Ariens (ged. Delft 29.10.1679; getuigen: Johan van Sant, Lijsbet Reijniers en Catarina Jacobs); Cornelis van Schie (ged. Delft 11.2.1683; getuigen: Frederik Cornelisz van Sant, Lijsbeth Reijniers van Vockhout en Geertrui Pieters van Maarlant); Cornelis van Schie (ged. Delft 4.9.1685; getuigen: Reijnier van Sant, Lijsbeth Reijniers en Reijniertje Freriks).
 4. Jannetie van Sant; begraven te Delft 8.7.1700, huisvrouw van Tomas Alonse. Huwt Tomas Arentsz / Alense. Kinderen: Cornelis Arentsz (ged. Delft 23.12.1694; getuigen: Reinier van Sant, Sara van Sant en Trijntie van Sant); Cornelis Alense (ged. Delft 25.3.1696; getuigen: Joannis van Sant, Trintie van Sant en Lijsbet van Sant).
 5. Trijntie van Sant, doopgetuige te Delft in 1694 voor kind van Jannetie. Huwt Delft 17.4.1700 Johannes Alensz. Kinderen:
 6. Joannis van Sant, doopgetuige te Deft in 1696 voor kind van Jannetie.
 7. Lijsbet van Sant, doopgetuige te Delft in 1696 voor kind van Jannetie. Huwt Delft 20.10.1696 Johannes van der Vrient. Kinderen: Joannis van der Vrint (ged. Delft 12.5.1697; getuigen: Joannis van der Vrint, Martijntje Davids en Catrina van der Vrint); Frederick van der Vriendt (ged. Delft 9.10.1701; getuigen: Joannis Alense, Trijntie van Sant en Catharijna van der Vrient); Martijntje van der Vrindt (ged. Delft 19.6.1706; getuigen: Johannis van der Vrindt, Martijntje Davids en Annetie Davids); Cathrijna van der Vrindt (ged. Delft 29.6.1910; getuigen: Johannes Alenson, Trijntie van Sant en Jannetie van Sandt).

VII. Isaac Willems van Santen, cleermaecker
Huwt (1) Delft / Voorburch 23.9.1635 Maritgen Pieters, weduwe van Jan Lambrechtsz.
Huwt (2) Delft 9.10.1638 Trijntje Constans
Huwt (3) Delft 13.3.1655 Maertgen Goverts, weduwe van Jan Dircksz.
Kinderen:

 1. Aeltgen Isaax van Santen. Huwt (1) Delft 11.12.1660 Gerridt Jansz van Rodenburch. Huwt (2) Delft 30.8.1669 Cornelis Sybregtsz van 't Wout. Huwt (3) Delft 19.12.1676 Steven Cornelisse van der Duijn. Kinderen: Steven van der Duijn (ged. Delft 17.8.1676; getuige: Grietje Joosten Harshoorn); Hester van der Duijn (ged. Delft 13.2.1678; getuigen: Jan Abramsz, Maria Cornelis en Jannetje Cornelisz); Cornelis van Duijn (ged. Delft 10.9.1679; getuigen: Theunis Hendrickxsz, Baertje Jacobs en Maritje Klaes). Huwy (4?) Delft 2.12.1684 Jacob Willems Rotshoeck.
 2. Maria Isaacx van Santen, ged. Delft 15.3.1643; getuige: Joosje Abrahams. Huwt Delft 2.11.1664 Jan Pietersz Mol. Kinderen: Neeltie Mol (ged. Delft 25.4.1666; getuigen: Willemtje Isaacx en Hendrik Cornelisz); Steffenijtje Mol (ged. Delft 6.1.1673; getuigen: Pieter Jansz Mol, Willemtje van Santen en Aeltje van Santen); Isaack Mol (ged. Delft 31.3.1675; getuigen: Clement Willemsz, Jannetje Jans en Willemijna Isaacx); Floris Mol (ged. Delft 8.5.1681; getuigen: Leendert Pieters Mol, Marijtie Michiels en Lijsbet Jans).
 3. Willemtje Isaacx, doopgetuige in 1666 en 1673 voor kind van Maria Isaacx van Santen. Willemijntje Isaacx van Santen huwt Delft 13.4.1675 Leendert Pietersz Mol.

VII. Jan van Santen, overleden vr of in 1662.
Huwt Annitgen Netelmans. Zij hertrouwt Delft 14.10.1662 Aldert Heijndricx Smit

VIIa. Willem Diersen van Santen, geb. ca. 1630; ovl. na 1685.
Huwt Kommertje Corsen Thijsz, overleden en begraven (Oude Kerk) Delft 20.11.1669.
Kinderen:

 1. Matthijs Willems van Santen, geb. ca. 1655. Zie V.
 2. Pieternella Willems van Santen, doopgetuige voor kind van Matthijs Willems van Santen , samen met Willem Dirksz van Santen.
 3. Willem Willemsz van Santen. Zie IV.
 4. Coenraet van Santen, ged. Delft 23.12.1663; getuigen: Coenraet Hemelrijck, Maertje Joris en Belitje Willems

VIIb. Willem Dircxsz van Santen, overleden na 1685 en vr 1692.
Huwt Delft 15.12.1674 Neeltje Melis, begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 2.11.1692, als weduwe van Willem Dircks van Santen.

VII. Matthijs van Santen, woont te Woerden(?)
Kinderen:

 1. Willem Thijsz van Santen. Zie V.

VII. Simon Meertens van Santen. Wordt vermeld in De Lier op 15.7.1682 als gemeentelid
Huwt De Lier 12.5.1666 Maritje Ariens Valckenisse
Kinderen verondersteld:

 1. Geertje Simons van Santen. Huwt De Lier 13.4.1705 Robbregt Mattheusz van de Swaan, jm van Maasland.
 2. Jacob Sijmonsz van Santen. Zie IX.

VIII. Pieter Roelofsz van Santen
Huwt (o.t.) Delft 29.1.1639 Maertge Maertensdr

VIIIa. Maarten van Santen
Kinderen:

 1. Aem Maartensz van Santen, ged. Maasland 6.3.1667
 2. Jan Maartensz van Santen, ged. Maasland 12.1.1676

VIIIb. Maarten van Santen
Kinderen:

 1. Pleuntge Maartens van Santen; begraven te Delft 26.3.1692, als huisvrouw van Adriaen Buijs. Huwt Delft 26.1.1686 Arij Claasz Buijs.

VIII. Diederick van Santen, mogelijk zoon van Roelant Heijmansz van Santen. Overleden Maesland 20 november 1679.
Huwt Delft 19.2.1664 Deliana de Voocht.

VIII. Arnout van Santen
Vermeld als doopgetuige te Delft op 7.7.1666, samen met Elisabeth van Santen, voor het kind van Odilia van Santen, huisvrouw van Nicolaas van der Mijl.

VIII. Cornelis van Santen, wnende te Marktveld.
Huwt Delft 10.3.1668 Johanna Ewouts, wonende te Dordrecht.

VIII. Anthoni van Zanten
Huwt Delft 28.10.1673 Agniesje Maes van Heteren

VIII. Jan van Santen
Huwt Delft 5.10.1675 Elisabeth Mariette

VIII. Joris van Santen, ged. Delft 30.7.1647, zoon van Joost van Santen en Jacomina Joris Rietvelt.
Huwt Delft 20.4.1675 Catharina Luda / Luyda / Luijdaa
Kinderen:

 1. Jacomina van Santen, ged. Delft 18.5.1676; getuigen: Joost van Sante en Elisabeth van Sante.
 2. Josijntje van Santen, ged. Delft 27.6.1677; getuigen: Pieternella Luyda.
 3. Joost van Sante, ged. Delft 12.7.1678; getuigen: Joost van Sante en Elisabet van Sante.
 4. Philipijna van Santen, ged. Delft 23.7.1679; getuigen: Adrijaan van Santen en Josijntje Luijdaa.
 5. baarkind van Joris van Santen begraven (Oude Kerk) te Delft op 27.5.1683.

VIII. Willem Jacob van Santen
Huwt Delft 31.10.1676 Clara van Meeckeren.

VIII. Robert van Sante
Huwt Delft Lucretia van Senen
Kinderen:

 1. Robbert van Sante, ged. Delft 25.8.1677; getuigen: Anthonij Corlee, Geertruijd van Santen en Jannetje de Meij.
 2. baarkind van Robert van Santen begraven te Delft op 23.4.1680.

VIIIa. Frederick Cornelisz van Santen
Huwt Delft 10.5.1665 Catharina (Cathalijn) Jacobs van der Wal, overleden en begraven (Oude Kerk) te Delft 14.3.1683.
Kinderen:

 1. Trijntje van Sant, ged. Delft 25.3.1666; getuigen: Jacob Jacobsz, Jannetje Flooren en Annetje Pieters.
 2. Lijsbeth van Sant, ged. Delft 24.3.1669; getuigen: Jan van de Wal, Maertje Reijniers en Sara Cornelis
 3. Pieter van Sant, ged. Delft 18.5.1679; getuigen: Harman Pietersz, Catarina Jacobs en Jannetje Cornelis.
 4. baarkind van Frederick van Santen begraven te Delft op 25.10.1680.

VIIIb. Frederick van Sant
Huwt Delft 27.4.1686 Neeltge Harmens Hals, overleden en begraven (Oude Kerk) Delft 1.2.1687.

VIIIc. Frederik van Sant
Huwt Delft 26.7.1687 Geertruid Jans Mulderts, begraven Delft 28.5.1728, weduwe van Fredrik van Zanten.

VIII. Reinier Cornelis van Sant. Begraven (Oude Kerk) Delft 6.6.1695.
Huwt Delft 20.10.1674 Geertruijt Pieters Maeslant. Begraven (Oude Kerk) Delft 2.8.1695, als weduwe van Reinier van Sant.
Kinderen:

 1. Annetje van Sant, ged. Delft 29.9.1675; getuigen: Johannes van Sant, Grietje Pieters en Jannetje Cornelis.
 2. Cornelis van Sant, ged. Delft 24.8.1677; getuigen: Frederik Cornelisz van Sant, Lijsbeth Reijniers en Sara Cornelis. Zie IX.
 3. Pieter van Sant, ged. Delft 18.5.1679; getuigen: Harman Pietersz, Catarina Jacobs en Jannetje Cornelis.
 4. Reijnier van Sant, ged. Delft 16.3.1683; getuigen: Jan van Sant, Maartje Reijniers en Lijsbeth Reijniers.

VIII. Willem Thijsz (Thijssen) van Santen, afkomstig uit Woerden
Huwt Delft 8.4.1679 Cornelia Claesz Valck, afkomstig uit Delft, wonende te Woerden.

VIII. Matthijs Willemsz van Santen
Huwt Delft 3.12.1678 Annetje Willems Goetvree
Kinderen:

 1. Commertje van Santen, ged. Delft 4.5.1679; getuige: Pieternella Willems.
 2. Marijtje van Santen, ged. Delft 24.2.1682; getuige: Jannetje Thomes van Aken.
 3. Willem van Santen, ged. Delft 21.3.1684; getuigen: Willem Dirckse van Sante, Barber Dirks van der Kroes en Pieternelle Willems van Sante.
 4. Pieternelle van Sante, ged. Delft 29.5.1685; getuigen: Willem Dirkse van sante, Barber Dirkx van der Kroes en Pieternelle Willems van Sante.
 5. baarkind van Matthijs van Santen begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 25.12.1687.
 6. Selia van Santen, ged. Delft 10.8.1688; getuigen: Willem van Sante, Barber Dirx van der Kroes en Annitje Molenaarse.

VIII. Willem Willemsz van Santen, blijkbaar broer van Matthijs Willemsz van Santen.
Huwt Barber Dirkse van der Kroes.
Kinderen:

 1. Commerijna van Sante, ged. Delft 4.4.1683; getuigen: Willem Dirxsz van Sante, Anna Willems Goervree en Barber van Stakelbeeq.
 2. Lijsbeth van Sante, ged. Delft 22.10.1684; getuigen: Dirck Joris van der Croes, Annetie Willems Goetvree en Maddaleentie Jans.
 3. Dirck Willems van Santen, ged. Delft 27.11.1685; getuigen: Dirk Dirkse van der Kroes, Annetje Willems Goetvree en Maartje Jeroenne.
 4. kind van Willem Willemsz van Santen begraven (Nieuwe Kerk) te Delft 29.10.1687.
 5. Commertije van Santen, ged. Delft 14.9.1688; getuigen: Matthijs Willemse van Santen, Annitje Willems Goetvree, en Pieternelle Willems van Santen.
 6. Dirck Willems van Sante, ged. Delft 1.9.1690; getuigen: Mattijs van Santen, Jannetie Dirx van der Kroes en Maartie Jeroenen.
 7. Willem Willemsz van Santen, ged. Delft 3.5.1693; getuigen: Mettijs van Sante, Annitje Goetvree en Pieternel van Santen. Kind van Willem Willemsz van Santen begraven (Nieuwe Kerk) te Delft op 22.6.1693.

VIII. Willem van Santen, woont te Monster
Huwt Monster 18.4.1694 Josina Foulaz
Kinderen:

 1. Anna Willems van Santen, ged. Monster 20.2.1695. Huwt Monster 20.7.1721 Johannes van Nelle
 2. Joris Willemsz van Santen, ged. Monster 26.2.1696. Zie IX.
 3. Jacob Willemsz van Santen, ged. Monster 14.6.1697. Zie IX.
 4. Willem Willemsz van Santen, ged. Monster 4.11.1703. Zie IX.
 5. Justinus Willemsz van Santen, ged. Monster 3.1.1706

VIII. Hendrik Jansz van Santen
Huwt Delft (Pijnacker en Bodegraven) 17.4.1647 Maritje Claes.

VIII. Hendrik van Santen, begraven (Oude Kerk) te Delft op 14.7.1682.

IX. Cornelis Jorisz van Santen, uit 's-Gravenzande
Huwt De Lier 14.10.1691 Maartje Jans van Cleef, jd uit Naaldwijk

IX. Cornelis van Sant
Huwt Delft 31.5.1699 Hillegont van Achterwijck.
Kinderen:

 1. Gertruit van Sant, ged. Delft 9.5.1700; getuigen: Arij van Schie en Sara van Sant.

IX. Jacob Sijmonsz van Santen, zoon van Sijmon Maertensz van Santen en Maria Ariens Valckenis.
Huwt Delft 30.5.1693 Maria Claas van Nierop
Kinderen:

 1. Geetruij van Santen, ged. Delft 7.11.1694; getuigen: Sijmon Maertensz van Santen en Maria Ariens Valckenis.

IX. Jacob Simonsz van Santen
Huwt (o.t.) Delft 8.9.1696 Geertje Leenderts Verboon.
Kinderen: Maartje van Santen, ged. Delft 8.4.1698; getuigen: Maartje Kornelis Roobol, Maartje Ariens Valkelus.

IX. Arij Simonsz van Santen, woont in Maasland
Huwt Neltje Leenders Cole / Koole
Kinderen:

 1. Maartje van Santen, ged. Maasland 21.9.1698
 2. Maarten van Santen, ged. Maasland 25.10.1699
 3. Leendert van Santen, ged. Maasland 10.6.1703
 4. Ingetje van Santen, ged. Maasland 1.2.1705
 5. Arij van Santen, ged. Maasland 27.3.1707.

IX. Maarten Simonsz van Santen, jm uit De Lier
Huwt De Lier 12.5.1709 Jaapje Cornelis Lely, jd uit Hof van Delft
Kinderen verondersteld:

 1. Grietje Maartens van Santen. Huwt De Lier 28.6.1739 Dirk Arisse van Velde, jm uit Maasland.

IX. Hendrik van Sant
Huwt Delft 20.11.1717 Adriana Leliard, begraven te Delft 10.4.1722.

IX. Hendrik van Sant
Huwt Delft 16.5.1722 Anna Maria Bressert.

IX. Jan Jorisz van Santen, woont te Maasland.
Huwt Gerritje Cornelis van der Vaart
Kinderen:

 1. Maartje van Santen, ged. Maasland 1.1.1717.
 2. Ermpje van Santen, ged. Maasland 21.6.1722
 3. Cornelis Jansz van Santen, ged. Maasland 16.9.1725. Zie X.

IX. Jan Jorisz Van Santen, woont in Monster
Huwt Maria van der Hoeven
Kinderen:

 1. Cornelis Jansz van Santen, ged. Monster 28.10.1714
 2. Philip van Santen, ged. Monster 30.8.1716
 3. Jannetje van Santen, ged. Monster 15.9.1720
 4. Maria van Santen, ged. Monster 3.1.1723.

IX. Maarten Ariens van Santen, woont in Maasland.
Huwt Annetje Pieters Groenewegen
Kinderen:

 1. Pieter van Santen, ged. Maasland 20.12.1722
 2. Neeltje van Santen, ged. Maasland 19.8.1731
 3. Marijtje van Santen, ged. Maasland 7.2.1734
 4. Marijtje van Santen, ged. Maasland 1.1.1736
 5. Jan van Santen, ged. Maasland 5.11.1747.

IX. Maarten van Zanten
Huwt Jaapje Cornelis van der Lelij.
Kinderen:

 1. Sijmetje van Zanten, ged. Delft 1.1.1728; getuige: Geertje Simons van Zanten.

IX. Joris Willemsz van Zanten / Van Santen, gb. Monster 26.2.1696, zoon van Willem van Santen en Josina Foulaz.
(? Begraven Delft 20.7.1740 Joris van Santen)
Huwt Delft 10.10.1722 Pieternelletje van Es / van Esch
Kinderen:

 1. Josijna van Sante, ged. Delft 4.7.1723; getuigen: Joost van Sante en Maria van Es.
 2. Knelis van Santen, ged, Delft 1.10.1724. Armkind van Joris van Santen begraven Delft 3.12.1724.
 3. Willemijna van santen, ged. Delft 7.3.1726; getuigen: Kristoffel van Heemstee, Willemijna Soelaart en Marija Elijas.
 4. Cornelis van Santen, ged. Delft 22.4.1727; getuigen: Jacobis van Santen en Marija van Es.
 5. Jacobus van Santen, ged. Delft 16.3.1729; getuigen: Jacobus van Sante en Barber van Sante. Begraven te Delft 26.6.1730 baarkind van Joris van Santen.
 6. Anna Marij van Santen, ged. Delft 12.12.1730; getuigen: Anna Marij van Es. Begraven (Oude Kerk) te Delft 18.1.1731 armkind van Joris van santen
 7. Pieternelletje van Zanten, ged. 17.4.1732; getuigen: Geertruij Boodegraaff.
 8. Johanna van Zanten, ged. Delft 26.5.1735; getuige: Anna Vis.
 9. Begraven (Oude Kerk) Delft 7.1.1742 baarkind van Joris van Santen.

IX. Jacob (Japik) Willemsz van Santen / van Sante (blijkbaar broer van Joris van Santen)
Huwt Delft 27.12.1721 Barbera Jans Rijaan / Roijaan / Rojaans / Rejael. Begraven te Delft 19.10.1759, huisvrouw van Jacob van Santen.
Kinderen:

 1. Wilem van Santen, ged. Delft 25.10.1722; getuigen: Josijna Sollaar en Neeltie de Kraaij.
 2. Neeltie van Santen , ged. Delft 27.8.1724; getuigen: Bortel Roeijaens, Neeltie de Kraa en Jannetie van Dijk.
 3. Aplonia van Santen, ged. Delft 16.10.1627; getuigen: Joris van Santen, Aplonia Rojaan.
 4. Joosje van Santen, ged. Delft 18.8.1729; getuigen: Joris van Santen en Pieternella van Santen.
 5. Jacobus van Santen, ged. Delft 8.1.1731; getuigen: Jooris van Sante, Peternella van Sante en Getruij van der Heijden.
 6. Barta van Santen, ged. Delft 3.2.1737; getuigen: Joris van Zanten en Pieternella van Es.
 7. Kristoffel van Santen, ged. Delft 12.4.1739; getuigen: Kristoffel van Heemsteeg en Willemijna Foelart.
 8. Justinus van santen, ged. Delft 21.1.1742; getuigen: Justinus van Santen en Annetje van santen.

IX. Willem Willemsz van Santen, zoon van Willem van Santen
Huwt Maria Mijselaar
Kinderen:

 1. Jacobus van Santen, ged. Delft 17.9.1743; getuigen: Jacobus van Santen en Barber Rooijaan

IX. Jan van Zanten
Huwt Delft 19.5.1725 Hendrijntje van der Meer.

IX. Frans van Zante
Huwt Janetje Thomas Hoorn, begraven Delft 19.7.1727, huisvrouw van Frans van Zante.

IX. Joost Willems van Santen, woont te Maasland
Huwt De Lier 13.11.1729 Claartje Joris Oosterlee
Kinderen:

 1. Joris van Santen, ged. Maasland 24.8.1732
 2. Josijntje van Santen, ged. Maasland 16.8.1733

IX. Willem van Zanten
Huwt Immetje Oringe
Kinderen:

 1. Willemina van Zanten, ged. Delft 14.9.1732; getuigen: Andries van Zanten en Johanna de Baar.

IX. Pieter Volkers van Santen
Huwt De Lier 25.5.1732 Maartje Jans Hogertboort, jd uit De Lier.

IX. Jacob van Santen
Huwt Delft 2.4.1735 Engeltje Roelaard.

IX. Dirk Volkers van Santen, jm
Huwt De Lier 29.4.1736 Maartje Tijsse de Graaf, jd

X. Cornelis Jansz van Santen, geb. 16.9.1725, zoon van Jan Jorisz van Santen en Gerritje Cornelis van der Vaart.
Huwt Maasland 8.11.1750 Neeltje Jacobsdr van der Hoeven, geb. 's-Gravenzande 14.11.1728, dr v Jacob Gerrits van der Hoeven en Maria Arendse van der Hout.
Kinderen:

 1. Gerritje Cornelis van Santen, ged. Vriezekoop-Leimuiden 12.9.1751. Huwt Monster 24.3.1775 Pieter Fransz van Leerdam. [http://schelling.rijswijknet.nl/kwst/kw_00001.htm]
 2. Leendert Cornelisz van Santen, ged. Maasland 14.11.1762.

X. Cornelis van Santen
Huwt Maartje van der Vaart
Kinderen:

 1. Maarte van Santen, ged. Maasland 6.9.1750.
 2. Sijmon Cornelisz van Santen, ged. Maasland 21.3.1755.

X. Hendrik van Santen
Huwt Stijntje Willems 't Hoen
Kinderen:

 1. Willem Hendriksz van Santen, ged. Maasland 7.12.1753 / Maasland 4.8.1754 [familysearch]

X. Jacob van Zanten
Huwt Delft 16.8.1760 Aaltje Heijmans
Kinderen:

 1. Jacoba van Zanten, ged. Delft 16.10.1760.
 2. Jakob van Zanten, ged. Delft 6.11.1763.
 3. Barbara van Zanten, ged. Delft 15.5.1766. Johannis Dirkse van Zanten, ged. Delft 3.4.1770.

X. Jacobus van Santen
Huwt Delft 8.3.1778 Elisabeth Brouwer; begraven Delft 1.9.1802, huisvrouw van Jacobus van Zanten.
Kinderen:

 1. Maria van Santen, ged. Delft 11.11.1770; getuige; Jacobus van Santen en Christina Bernard.
 2. Jannetje van santen, ged. Delft 26.4.1778; getuigen: Kaatje Raavensberg.

X. Christoffel van Zanten
Huwt Jannetje Vasbergen
Kinderen:

 1. Jacobus van Zanten, ged. Delft 17.7.1774; getuigen: Barbera Straatmans.

XI. Jacobus van Santen
Huwt Katriena Biering
Kinderen:

 1. Wilmina Kristina van Santen, ged. Delft 20.11.1796; getuige: Christina Kartel. Catrina van Santen, geb. Delft 25.12.1799, ged. Delft 5.1.1800; getuigen: Johanna van den Broek.


Familie van Santen in Rotterdam

I. Hermen van Santen
Kinderen:

 1. Neeltje Hermens van Santen. Huwt Rotterdam 27.2.1591 Joost Joosten
 2. Neeltje Hermans van Santen. Huwt (1) Abraham Steevens. Huwt (2) Rotterdam 11.3.1601 Marten Jans. Huwt (3) Rotterdam 4.3.1605 Tuenis Marcelis

I. Tuenis van Santen
Kinderen:

 1. Pieter Teunis van Santen. Zie II-D.
 2. Gerrit Tuenisz van Santen. Zie II-E.

I. Jan van Santen
Kinderen:

 1. Arien Jansz van Santen. Zie II-A.

I. Hendrik van Santen
Kinderen:

 1. Steven Hendricx van Santen. Begraven te Rotterdam 3.9.1628. Woonde in de Molensteeg.
 2. Hendrik Hendricx van Santen. Begraven te Rotterdam 9.12.1629. Woonde op de Visschersdijk. Zie II-K.

I. Cornelis van Santen
Kinderen:

 1. Maria Cornelis van Santen, weduwe van Willem Eewouts Prins, uit Den Briel. Huwt Rotterdam 23.4.1634 Johannes Dominicus, doctor medicinal,

I. Michiel van Santen
Kinderen:

 1. Catharina Michels van Santen, woont te Delfshaven. Huwt Rotterdam 1.5.1639 Aristoteles Bosman, afkomstig uit Deventer.
 2. Machtelt Michiels van Santen, woont te Delfshaven. Huwt Rotterdam 1.1.1640 Harman Thonisz Sluijs, uit Delfshaven.
 3. Sophia Michels van Santen, woont te Delfshaven. Huwt Delfshaven 11.9.1644 Dirck Ariensz Leversteijn, uit Delfshaven. Kinderen: Adriaan Levesteijn (ged. Delfshaven 24.9.1645; getuigen: Harman Teunisse Sluijs, Jannetje Barents en Ariaentje Pieters); Michiel Levesteijn (ged. Delfshaven 27.2.1647; getuigen: Harman Teunisse Sluijs, Jannetje Barents en Machtellt van Santen); Catarina Levesteijn (ged. Delfshaven 29.11.1648; getuigen: Harman Teunisse, Sophia van der Dussen en Maertje Pieters); Adriaen Levesteijn (ged. Delfshaven 8.1.1651; getuigen: Harman Teunisz Sluijs, Ariaentje Pieters en Dickje Dircks); Adriana Levesteijn (ged. Delfshaven 21.4.1652; getuigen: Heijndrick Jans Veljaert, Ariaentje Pieters en Jannetje Barents); Adrianus Levesteijn (ged. Delfshaven 2.8.1654; getuigen: Claas Santen Levels, Jannetje Barents en Ariaentje Pieters); Pieter Levesteijn (ged. Geref. Delfshaven 14.1.1657; getuigen: Claes Cente Levens, Jannetje Barent en Ariaentje Pieters).

II-A. Arryen Jansz van Santen
Huisvrouw van Arryen van Santen begraven te Rotterdam 28.12.1624.

II-B.Arien van Santen
Kinderen:

 1. Anneke Ariens van Santen; begraven Rotterdam 22.6.1653, als weduwe. Huwt Rotterdam 8.7.1605 Adriaen Gerrits Robijn.

II-C. Gerrit van Santen
Kinderen:

 1. Fijtgen Gerrits van Santen. Huwt Rotterdam 16.8.1609 Jan Frans

II-D. Pieter Tuenis van Santen
Huwt Rotterdam 5.12.1610 Neeltgen Ponssen. Trouw in Leijden.

II-E. Gerrit Teunissoon van Santen
Huwt Rotterdam 14.5.1623 Teuntgen Jans.

II-F. Jan van Santen
Huwt Cornelija Sonnevelt
Kinderen:

 1. Johannes Jansz van Santen, ged. Geref. Rotterdam 3.10.1636; getuigen: Evert Janse Brans en Reimtge Corneles.
 2. Jacob Janse van Santen. Zie III-A.

II-G. Johannes van Santen
Huwt Hillegersberg (vanuit Den Haag 15.6.1636) 13.3.1637 Cornelia Houwvast, weduwe van Justus Jacobs.

II-H.Ijsebrant van Santen. Doopgetuige te Rotterdam in 1643 voor kind van Annenisgen van Santen, gehuwd met Sijmon Grutterus. Mogelijk broer (of zoon) van Jacob van Santen in 1661 vermeld.

II-I. Roelant van Santen
Kinderen:

 1. Neeltje Roelants van Santen, uit Delft, wonende te Nieuwe Haven. Huwt (o.t.) Rotterdam 27.4.1653 Frederick Jansz Huboon

II-J. Frans van Santen
Kinderen:

 1. Andries Fransen van Santen. Zie III-D.
 2. Jannetje van Santen. Huwt Jacob Teunisse. Kinderen: Anthonij Teunisse (ged. Rotterdam 29.1.1656; getuigen: Teunis Jansen en Andries Fransen van Santen.
 3. Francijntje (Adriaens) van Santen, woont in Hoogstraat. Huwt Rotterdam 27.8.1658 Arien (Adriaen) Pietersen Grendel / Voors, uit R'dam en wonende op de Schiedamsedijk. Kinderen: Marijtje Voors (ged. Rotterdam 18.9.1659; getuigen: Andries van Santen, Willempje Jacobs en Catrina Jans); Adriaen Grendel (ged. Rotterdam 30.8.1661; getuigen: Isaack van Wijck, Jannetge van Sante).

II-K. Wilhelm van Santen
Kinderen:

 1. Geertie Wilhelms van Santen. Huwt Jacob Cornelisz Duijn. Kinderen: Burgie Duijn (ged. Geref. Hoogvliet 17.2.1658; getuigen: Gerrit Danielsz en Grietie Gerrits); Cornelis Duin (ged. Geref. Hoogvliet 26.9.1660; getuige: Ariaantje Cornelis).

II-L. Hendrick van Santen.
Kinderen:

 1. Annetje Heijndricx van Santen. Huwt Cornelis Cornelisse. Kinderen: Hubertje Cornelisse (ged. Geref. Rotterdam 9.9.1660; getuige: Hubertje Servaes).

II-M. Huijbrecht van Santen
Kinderen:

 1. Judith Huijbrechts van Santen, begraven Rotterdam 23.10.1661, weduwe! Judith Huybrechts huwt (1) Overschie 26.7.1648 Jan Pietersen; huwt (2) Rotterdam 31.10.1655 Jillis Theunisz, uit Rotterdam, wonende op de Beestenmarckt. Kinderen.

III-A. Jacob Janse van Santen, kleermaker. Begraven te Rotterdam 8.1.1645 en woonde in de Molenstraat.
Huwt Overschie 13.1.1636 Niesken Thomas, met attest van Rotterdam. Zij hertrouwt Rotterdam 14.2.1655 Herman Dircksen Coster.

III-B. Jasper (Caspar / Gasparis) van Santen.
Huwt Rotterdam 29.4.1646 Geertruijt Quiriux (Quierini) Hoogendijck, wonende op de Merckt.
Kinderen:

 1. Volkera van Santen, ged. RK Rotterdam 12.4.1650; getuigen: Eva Jans.
 2. Vosquera van Sante, ged. RK Rotterdam 9.12.1657; getuige: Catarina Jacobs.
 3. Jacobus van Sante, ged. RK Rotterdam 25.3.1660; getuige: Maerten Jans
 4. Cornelius van Santen, ged. RK Rotterdam 20.4.1662; getuigen: Maerten Quiriux.

III-C. Fanaerssen van Santen
Huwt Lijntge Pieters
Kinderen:

 1. Arentge van Santen, ged. Geref. Rotterdam 6.7.1648.

III-D. Andries Fransen van Santen. Doopgetuige voor kind van Janntje van Santen in 1653 te Rotterdam. Begraven Rotterdam 12.9.1660.
Huwt Susannetje.
Kinderen:

 1. Jannetje Andries van Santen; woont in de Hoogstraat. Huwt (1) Jacob Teunisse Platenaer; begraven Rotterdam 3.10.1660. Kinderen: Jacoba Platenaer (ged. Geref. Rotterdam 5.12.1660; getuigen: Teunis Janse Platenaer, Adriaen Pieterse Grendel, Teuntje Teunis en Lussia de Exter). Huwt (2) Rotterdam 7.8.1661 Isaak Jacobsen van Wijk, uit Rottedam, wonende in de Santstraat. Kinderen: Jacob van Wijck (ged. Rotterdam 23.7.1662; getuigen: Nicolaes van Santen en Maertge Gilis van Toos).
 2. ? Nicolaes van Santen, doopgetuige voor kind van Jannetge in 1662.

III-E. Cornelis van Santen
Huwt Annetgen Heijnderickx
Kinderen:

 1. Cornelis Cornelisz van Santen, ged. Geref. Rotterdam 29.6.1656; getuige: Hijbertge Dockiers.

III-F. Engel Thomassen van Santen, uit Bleijswijck.
Huwt (o.t.) Hillegersberg 24.11.1657 Maertge Pieters, weduwe van Tijs Arjense van Segwaert. Trouw 11.12.1657.

III-G. Cornelis Claessen van Santen, uit Schiedam.
Huwt Rotterdam 27.10.1658 Pieternella Jans, uit Rotterdam, wonende aan de Delfsche Vaert.

III-H. Aert Pieterse van Santen
Huwt Annetge Dick Verboom
Kinderen:

 1. Aerangen van Santen, ged. Geref. Rotterdam 23.7.1662; getuigen: Annetgen Jans van Bouckhoven, Heijncrick Dirckse Verboom.

III-I. Roeland van Zanten, wonende te Rotterdam
Huwt Rotterdam 10.11.1669 Sara Hendrix, wonende te Rotterdam

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven