Genealogie familie Bosman uit Nootdorp, Vrijenban en Loosduinen

Deze familie wordt tussen 1663 en 1683 verschillende malen "van Balen" genoemd.

Familierelatie met de andere Bosman leden te Den Haag, Delft en Rotterdam is onbekend.

Voor de parenteel van Crijn Willemsz Bosman, zie de site van Jos Bosman

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2014.

II. Willem (Bosman)
Kinderen bekend:

 1. Crijn Willemse Bosman, geb. ca. 1610. Zie III-B.

III-A. Pieter Bosman , geb. ca. 1610; ouders onbekend.
Kinderen verondersteld:

 1. Jannitghe Pieters Bosman, j.d. van Swijndrecht, trouwt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen op 11.10.1654 Jan Wilhelmsen Vroegop, wonende te Loosduinen.

III-B. Crijn Willemse Bosman, in 1663 en 1664 ook genoemd Crijn Willemsz van Balen, geb. ca. 1610. Vermeld te Nootdorp als lidmaat op 8.4.1667. [http://www.noitdorpsche-historien.nl/html/werkgroepen/nootdorplidmaten.html]
Moeder wordt niet vermeld in de geref. doopboeken van Nootdorp vanaf 1637.
Huwt Zegwaard (o.t.) 13.9.1637 en Nootdorp (tr.) 4.10.1637 met Baertje Claesdr (de) Geus, ged. Nootdorp 9.12.1618, dochter van Claes Adriaensz (de) Geus en Annetje Engels. [3][6]
Kinderen:

 1. Willem Krijnen Bosman, gedoopt Geref. Nootdorp 22.8.1638. Vermeld als doopgetuige te Nootdorp in 1670. Zie IV-A.
 2. Pieter Krijnen Bosman, gedoopt Geref. Nootdorp 26.12.1640; getuige: Anna Engelen. Zie IV-B.
 3. Lijsbeth Krijnen Bosman, in 1683 ook genoemd "Lijsabeth Krijnen van Balen", gedoopt Geref. Nootdorp 26.12.1643; doopgetuigen: Vranck en Crijntgen Claes. Vermeld als doopgetuige in 1670 en 1682. Woont in Vrijenban. Huwt Nootdorp 10.12.1667 Aryen Aryense Molenaar, jm van Wilsveen. Kinderen: Baertje Molenaer (ged. Berkel en Rodenrijs 23.5.1683, dochter van Arien Ariens Molenaar en Lijsabeth Krijnen van Balen).
 4. Geertje Krijnen Bosman, gedoopt Geref. Nootdorp 19.8.1646; getuige Anna Engelen. Afkomstig uit Nootdorp onder Pijnacker, wonende aan de Dwerswetering te Vrijenban, huwt Nootdorp 2.1.1677 Gijs Janss Kock, uit Nootdorp. Kinderen bekend: Machtelt Kock (ged. Geref. Nootdorp 12.3.1679; getuige: Grietje Cornelis).

Bronnen:

 1. NA Den Haag, DTB Zuid-Holland, Dopen Nootdorp.
 2. Trouwen Nootdorp [www.oudsoetermeer.nl]: Op 10-12-1667 hebben Ayen Aryense Molenaar, jm van Wilsveen en Lijsbeth Crijnen Bosman, jd in Klein Vrijenban hare geboden laten aanteickenen, en nadat se die onverhinderd hadden gekregen attestatie geeist om elders te trouwen.
 3. GA Delft, ORA Nootdorp.

IV-A. Willem Crijnen Bosman (alias van Balen), ged. Nootdorp 22.8.1638, zoon van Crijn Willemse Bosman.
Willem Crijnen Bosman wordt vermeld in 1670, 1685 en 1688 als doopgetuige voor kinderen van Pieter Krijnen Bosman en Grietie Cornelis van der Sman.
Hij is dezelfde als Willem Crijnen van Baelen, uit Klein-Vrijenban, die als jm op 10.10.1663 te Nootdorp en Wassenaar ondertrouwt met Cornelia Leenders van Veen, jd uit Wassenaar; op 31.8.1664 wordt hun kind Liesbet ged. te Nootdorp, met als getuige Crijn Willemsz van Balen en Baartje Claes Geus.
De trouw is 28 october 1663 in Leidschendam/Wilsveen: Willem Crijne van Bale, jm van Nootdorp en Cornelia Leenderts van Veen, jd van Wassenaer [www.oudsoetermeer.nl]
(N.B. de naam van Balen komt buiten de bovenstaande gevallen niet in Nootdorp of Pijnacker of Wassenaar voor, maar wel in Zoetermeer/Zegwaard).

IV-B. Pieter Krijnen Bosman, ged. Geref. Nootdorp 26.12.1640, zoon van Crijn Willemse Bosman. Woont aan de Dwersweteringe in 1673 in Vrijenban onder Pijnacker. Overleden in 1688.
Huwt, als jm, te Nootdorp (o.t.) 14.9.1669 (tr. 6.10.1669 Geref. Nootdorp) Grietie Cornelis van der Sman, jd. uit Vrijenban. Grietie Cornelis wordt al in 1669 te Delft vermeld als doopgetuige van het kind van Arien Cornelisz van der Sman. Een Wouter Pietersz van der Sman is in Delft gehuwd met Maria Leenders van Wee v��r 1682.
Kinderen verondersteld:

 1. Willem Pietersz Bosman, ged. Geref. Nootdorp 14.12.1670; doopgetuigen: Willem Krijnen Bosman en Lijsbeth Bosman. Zie V-D.
 2. Annetie Pieters Bosman, ged. Geref. Nootdorp 24.7.1672; doopgetuigen: Ary Cornelisz van der Sman en Neeltje Cornelis van der Sman. Vermeld te Nootdorp als lidmaat op 25.12.1694. Huwt (o.t. Den Haag) in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen 8.3.1699 Ary Symons Vroegop, jm van Loosduinen.
 3. Wouter Pietersz Bosman, geb. ca. 1676. Zie V-C.
 4. ? Claes Bosman (vermeld als doopgetuige in Loosduinen in 1708 voor kind van Wouter)
 5. Beatrijs 'Baertje' Bosman, ged. Geref. Pijnacker 5.4.1682, dochter van Pieter Krijnen Bosman en Grietie Cornelis; doopgetuige: Lijsbeth Krijnen.
 6. Krijn Pietersz Bosman, ged. Geref. Nootdorp 25.3.1685; geuigen: Willem Crijne Bosman en Geertje Crijne Bosman.
 7. Pieter Pietersz Bosman, ged. Geref. Nootdorp 27.6.1688; zijn vader Pieter Krijnen Bosman is dan al overleden!; doopgetuigen: Willem Crijnen Bosman en Maria Jans Moyman. Zie V-E.

V-A. Adriaen Bosman, jm van Rotterdam. Ouders onbekend (maar behoort waarschijnlijk tot de Rotterdamse familie Bosman, gezien de vermelde doopgetuigen ).
Trouwt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen 12.10.1698 Levina Willemina Vrolijk, jd. met attest van Rotterdam.
Kinderen bekend:

 1. Johanna Bosman, ged. Rotterdam 15.10.1699; getuigen: Iman Bosman en Dicktie Bosman.
 2. Anna Marya Bosman, ged. Rotterdam 28.11.1700; getuigen: Cristiaan Vrolijk, Johan Vrolijk en Anne Maryua.
 3. Christiaan Johan Bosman, ged. Rotterdam, 4.4.1703; getuigen: Christiaan Johan Vrolijk en Sara Maria Vermeulen

V-B. Jacobus Boschman. Ouders onbekend.
Ondertrouwt 24.10.1700, trouwt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen 4.11.1700 Johanna van der Hoeff.

V-C. Wouter Pietersz Bosman, geb. ca. 1680, zoon van Pieter Krijnen Bosman; broer van Willem Pietersz Bosman; overleden v��r 24.11.1720
Huwt in Ned. Geref. Kerk van Loosduinen 21.3.1706 Leuntje Teunis Reynierszdr van der Laan, geb. ca. 1680, afkomstig uit Buyll (= Budel, NBr.) en wonende in Loosduinen.
Kinderen bekend:

 1. Pieter Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen op 3.4.1707; getuigen: Willem Bosman en Pieter Bosman. Pieter Wouterse Bosman overleden 9.6.1707 (Den Haag No.442, blz.110).
 2. Grietie Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen op 11.11.1708; doopgetuigen: Claes Bosman en Grietie Cornelis
 3. Maria Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen op 16.1.1709; getuigen Pieter Teunisse en Josyntje Teunis.
 4. Petrus Bosman, gedoopt in Groote Kerk te Den Haag op 26.7.1713; getuigen: Pieter Bosman en Annetje Bosman. Zie VI-A.
 5. Willemijntje Bosman, gedoopt in Ned.Geref.kerk te Loosduinen op 17 feb. 1716; getuige: Annetje Watergeest. Huwt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen 5.5.1727 Johannes van Aardenburg, jm geboren en wonende te Loosduinen.
 6. Johanna Bosman, ged. Loosduinen 19.6.1718; huwt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen 21.5.1741 Willem van der Heyde, wonende te Loosduinen. Kinderen: Hendrik van der Heijden (overleden te Loosduinen 12.2.1816, dan 68 jaar oud en weduwnaar van Anna Zuidgeest). Afstammelingen: [http://gw.geneanet.org/trupileo]
 7. Wouter Bosman, vader niet vermeld, moeder is de weduwe van Wouter Bosman: wordt gedoopt te Loosduinen op 24.11.1720, met als getuigen: Annetie Jacobs Watergeus en Pieter Bosman.

V-D. Willem Pietersz Bosman, ged Geref. Nootdorp 14.12.1670, zoon van Pieter Krijnen Bosman en Grietje Cornelis van der Sman; broer van Wouter Pietersz Bosman; woont te Delft.
Huwt Delft 6.11.1700 Annetie Jacobs Watergeus
Kinderen bekend:

 1. Grietje Bosman, ged. 6.9.1701 Oude Kerk Delft; doopgetuige: Grietie Cornelis van der Sman. Ovl. te Delft 5.10.1701.
 2. Marijtje Bosman, ged. 19.6.1703 Oude Kerk te Delft; doopgetuige: Soetje Kornelis Kramer.
 3. Pieter Bosman, ged. 7.5.1706 Delft; doopgetuigen: Wouter Pietersz Bosman, Grietie Cornelis Bosman en Lijntie Teunis van der Laan. Zie VI-B.
 4. Willem Bosman, ged. 5.7.1708 Nieuwe Kerk te Delft; doopgetuigen: Wouter Pieterse (Bosman) en Grietie Kornelis.
 5. Willem Bosman, gedoopt in Ned.Geref.kerk te Loosduinen op 23.10.1710.

V-E. Pieter Pietersz Bosman, ged. Nootdorp 27.6.1688, zoon van de overleden Pieter Krijnen Bosman en Geertie Cornelis van der Sman.
Huwt Annetie Koenders.
Kinderen bekend:

 1. Pieter Bosman, ged. Delft 7.12.1702; doopgetuigen: Annetie Jans en Hillegond Knelis; overleden 4.2.1703 Delft.

V-F. Pieter Bosman
Huwt (o.t.) Den Haag 8.6.1727 Lena van Hijningen

VI-A. Pieter Woutersz Bosman, ged. in Groote Kerk te Den Haag 26.7.1713, zoon van Wouter Pietersz Bosman en Leuntje Teunisdr van der Laan. Overleden Haagambacht 29.3.1789. Woont te Loosduinen in 1753.
Huwt (1) Geertruy van Oort
Mogelijk is dit Geertruy van Oosten, wiens zoon Wouter gedoopt is op 17.7.1744 te Leerdam [familysearch.org]
Kinderen: 3 in 1753:

 1. Wouter Pietersz Bosman: zie VII-A.
 2. Magdaleentie Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen op 23.4.1752

Huwt (2) Haagambacht 13.5.1753 (o.t. Den Haag op 29.4.1753) Wilhelmina van Duijn, geb. Loosduinen 13.4.1727
Kinderen bekend:

 1. Apolonia 'Leuntie' Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen op 21.4.1754. Overleden als weduwe van Martinus Minkwit, te Loosduinen op 25.12.1821, dan 69 jaar oud. Leuntie Bosman ondertrouwt te Loosduinen 11.10.1782 en trouw in Ned.Geref. Kerk van Loosduinen 27.10.1782 Martinus Minkwit, jm van Loosduinen.
 2. Willem Bosman, gedoopt in Ned.Geref.kerk te Loosduinen op 30.11.1755; getuige Hanna Bosman: zie VII-B.
 3. Magdalena Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen op 15.4.1759
 4. Dirk Bosman, gedoopt in Ned. Geref. Kerk te Loosduinen op 27.6.1762. Zie VII-C.
 5. Johannes Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen op 9.6.1765; overleden op 15.11.1832: zie VII-D.
 6. Pieter Pietersz Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen op 19.6.1768 Zie VII-E.

VI-B. Pieter Willemsz Bosman, ged. 7.5.1706 te Delft, zoon van Willem Pietersz Bosman en Annetje Jacobs Watergeus.
Huwt (o.t. Oude Kerk) Delft 19.5.1736 Clasina Engele van Leeuwen, geb. Nootdorp. Ovl. Vrijenban 20.1.1784 [7]
Kinderen:

 1. Anna Bosman, ged. RK Delft 24.3.1737; getuige: Maria van Leeuwen. Johanna 'Antje' Pietersdogter Bosman, weduwe van Jan Davidsz van Eijk, overlijdt Vrijenban 15.7.1822, oud 84 jaar. Kinderen.
 2. Angelus Pietersz Bosman, ged. RK Delft 5.12.1738; getuige: Elisabeth van Leeuwen. Overleden Vrijenban 23.4.1766. [7]
 3. Joanna Bosman, ged. RK Delft 24.2.1741; getuige: Cunera van Leeuwen. Huwt Delft 28.9.1766 Andreas Hacquet. Jannetje Bosman overlijdt te Delft op 3.1.1813, dan 78 jaar oud en weduwe van Dirk van Dijk. Jannetje Pieterse Bosman, weduwe van Andries de Ket, huwt Delft 22.2.1789 Dirk van Dijk.
 4. Maria Bosman, ged. RK Delft 26.12.1742; getuige: Joanna van der Watte; overleden Delft 21.11.1785. Huwt Pijnacker 12.5.1771 Cornelis Vollebregt, geb. Overschie.
 5. Wilhelmus Pietersz Bosman, ged. RK Delft 9.10.1744; getuige: Adriana van Dam. Zie VII-F.
 6. (? Theodorus Bosman, geb. Delft 1746, huwt 1785 Mientje Gerritsen)
 7. Nicolaus Pietersz Bosman, ged. RK Delft 5.6.1748; getuige: Quirinus Bosman. Ovl. Vrijenban 8.3.1787 [7]
 8. Cecilia Bosman, ged. RK Delft 2.10.1750; getuige: Anna van der Meer. Huwt Delft 8.5.1790 Nicolaas de Bruijn. Kinderen: Clasina de Bruijn (ged. Delft 16.3.1794; getuigen: Quirinus Bosman en Maria van Velsen).
 9. Michael Pietersz Bosman, ged. RK Delft 26.9.1752; getuige: Joanna Catharina van der Watten. Zie VII-G.
 10. Cunera Bosman, ged. RK Delft 2.11.1754; getuige: Joanna van der Watten. Huwt Schiebroek 15.10.1784 Arie Bakker. Kinderen gedoopt te Kralingen: Petrus Bakker, tweeling (ged. RK Kralingen 12.9.1788; getuige: Willem Bosman, Marytje van Dorp en Lena de Hey); Clasina Bakker, tweeling (ged. RK Kralingen 12.9.1788; getuigen: Willem Bosman, Marytje van Dorp en Lena de Hey)
 11. Quirinus 'Krijn' Pietersz Bosman, ged. RK Delft 1.6.1756; getuige: Anna Bosman. Zie VII-H.

VII-A. Wouter Pietersz Bosman, zoon van Pieter Woutersz Bosman en Geertruy van Oort. Woont in Loosduinen.
Huwt Loosduinen 16.2.1770 Willemina Buitendijk
Kinderen bekend:

 1. Geertrui Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen op 8.7.1770
 2. Petrus, geb. Loosduinen 1774. Zie VIII-A.
 3. Geertrui Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk te Loosduinen op 4.8.1776
 4. Nicolaas Bosman, geb. 1778 Loosduinen. Zie VIII-B.
 5. Wilhelmina Bosman, geb. 1782; overleden Loosduinen 31.7.1869, dan 87 jaar oud en weduwe van Jacobus Hartman.
 6. Jan Bosman, geb. 1785 Loosduinen; overleden Loosduinen 29.9.1859, dan 74 jaar oud.
 7. Hermina Bosman, geb. Loosduinen 1789; overleden Loosduinen 24.12.1857, 69 jaar, weduwe van Jan van der Gaag. Kinderen: Johannes Bosman (geb. Loosduinen 21.4.1813, zoon van Hermina Bosman en geen vader vermeld. Zie IX-A.; overleden Loosduinen 27.12.1875, dan 62 jaar en echtgenoot van Wilhelmina Groenhof; huwt Loosduinen 4.5.1844 Wilhelmina Groenhof, 32 jaar, geb. Opheusden, dochter van Gerrit Groenhof en Sitje den Drijver.). Huwt Loosduinen 26.3.1814 Johannes van der Gaag, 27 jaar, geb. Loosduinen, weduwnaar van Adriana Hartman en zoon van Jacob van der Gaag en Petronella de Graaf; overleden te Loosduinen 21.5.1837, dan 50 jaar oud, echtgenoot van Hermina Bosman. Kinderen: Adrianus van der Gaag (geb. Loosduinen 1.1.1815); Wouter van der Gaag (geb. Loosduinen 25.11.1816; overleden Loosduinen 18.10.1870, dan 53 jaar oud, echtgenoot van Elisabeth Engelina Flinterman; huwt Loosduinen 29.1.1848 Elizabeth Engelina Flinterman, 25 jaar, geb. Delft, dr v Rudolph Adrianus Flinterman en Cornelia van der Gaag. Kinderen bekend: Wilhelmina van der Gaag, geb. 1849 Loosduinen; huwt Loosduinen 31.3.1872 Johannes Bosman, 21 jaar, geb. Den Haag, zoon van Johannes Bosman en Wilhelmina Groenhof); Wilhelmina van der Gaag (geb. Loosduinen 7.7.1822; overlijdt te Loosduinen als Hermina van der Gaag op 6.7.1825, dan 3 jaar oud); Willem van der Gaag (geb. Loosduinen 21.7.1825; overleden Loosduinen 14.4.1842).
 8. Willem Bosman, gedoopt in Ned.Geref.kerk te Loosduinen op 13.11.1791

VII-B. Wilhelmus Bosman, geb. Haagambacht 30.11.1755; ged. Ned.Geref.Kerk Loosduinen 30.11.1755; zoon van Pieter Bosman en Wilhelmina van Duijn. Overleden Haagambacht 25.1.1815.
Ondertrouw 16.5.1779; trouw in RK Oude Molstraat, Den Haag 30.5.1779 Beatrix Arentsdr Braak, j.d., ged. Naaldwijk 7.6.1750, dochter van Arent Braak en Adriaantje van Goch; overleden Loosduinen 24.1.1825, 74 jaar oud, weduwe van Willem Bosman.
Getuigen bij kerkelijk huwelijk: Maria Gijns en Anna Bloeck.
Kinderen bekend:

 1. Petronella Bosman, gedoopt in RK Portugese Kapel te Den Haag op 1.3.1780; getuigen: Johanna Braak en Helena Braak; uit Loosduinen; overl. Loosduinen 13.1.1842, als echtgenote van Barend Neerscholten; huwt in RK Kerk (en stadhuis) te Loosduinen 9.11.1806 Johannes Bernard Joseph �Barend� Neerscholten, uit Schapen (D).
 2. Arnoldus Bosman, gedoopt in RK Portugese Kapel te Den Haag op 19.5.1782; getuigen: Antonius van Eest en Adrianus van Goch uit Loosduinen
 3. Wilhelmina Bosman, gedoopt in RK Kerk te Loosduinen op 19.3.1785; getuigen: Jan Gaal en Risje Arendse Braak; overleden Loosduinen 10.1.1849, 62 jaar oud, echtgenote van Johannes Richter. Huwt Loosduinen 10.6.1815 Johannes Rechter , 34 jaar oud, geb. te Traudenbourg, ged. Feideborg (Hessen, D), wonende te Loosduinen, zoon van Reitger Richter en Maria Leitzia Scholte. Overleden 20.6.1853, dan 72 jaar oud.
 4. Adriana Bosman, gedoopt RK Loosduinen 22.12.1787; getuigen Gijs Knijtgeest, Petronella Arents Braak
 5. Antonius Bosman, gedoopt RK Loosduinen 27.8.1792; getuigen: Arie Tetroo en Petronella Braak

VII-C. Dirk Bosman, gedoopt in Ned. Geref. Kerk te Loosduinen op 27.6.1762, zoon van Pieter Woutersz Bosman en Willemina van Duyn. Overleden Loosduinen 22.9.1840, oud 78 jaar, weduwnaar van Matje van Spronsen..
Ondertrouwt (1) Loosduinen 28.6.1788 en trouwt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen 13.7.1788 Alida van Alkemade, jd. , geb. 1757, dr v Pieter van Alkemade en Geertruij Spronsen; overleden te Loosduinen 26.10.1814, dan 57 jaar oud, en echtgenote van Dirk Bosman.
Kinderen bekend:

 1. Geertruida Bosman, geb. Loosduinen 1792. Overleden te Loosduinen 2.6.1842, dan 50 jaar oud.
 2. Willem Bosman, gedoopt in Ned.Geref.kerk te Loosduinen op 12.10.1794, geboren 7 october te Loosduinen in het Monstersand; getuige: Johanna van Alkemade. Zie VIII-C.

Huwt (2) (dan 52 jaar oud) te Loosduinen 13.5.1815 Matje van Spronsen, 50 jaar oud, dr v Nicolaas van Spronsen en Magdalena Batenburg.

VII-D. Johannes Bosman, gedoopt in Ned.Geref.Kerk van Loosduinen op 9.6.1765, zoon van Pieter Woutersz Bosman en Willemina van Duijn; overleden op 15.11.1832 Naaldwijk.
Huwt (1) Christina Hazebroeck
Kinderen mogelijk:

 1. ? Pieter Bosman, overleden 12.12.1799, 4 maanden oud: vervoerd naar Loosduinen

Huwt (2) Den Haag (o.t. Den Haag 6.3.1808) 20.3.1808 Christina Letteboer / Letterboer, geb. 1780 Almelo, dr v Abraham Letteboer en Johanna Vierlink; overleden Loosduinen 18.2.1846, dan 66 jaar, weduwe van Jan Bosman.
Kinderen bekend:

 1. Pieternella Bosman, geb. 1808 's-Gravenhage; overleden Loosduinen 10.10.1892, 84 jaar oud, weduwe van Nicolaas van der Gaag. Huwt Loosduinen 29.4.1848 Nicolaas van der Gaag, 35 jaar, geb. Loosduinen, zoon van Jacob van der Gaag en Cornelia Bakker; overleden Loosduinen 28.7.1879, dan 66 jaar oud en echtgenoot van Pieternella Bosman.
 2. Abraham Bosman, geb. 1.11.1810 Honselersdijk (Naaldwijk). Zie VIII-D.
 3. Johannes Bosman, geb. 1817 Naaldwijk. Zie VIII-E.
 4. Jannetje Bosman, geb. Naaldwijk 26.12.1818.
 5. Dirk Bosman, geb. Naaldwijk 6.3.1822; overleden 5.6.1907 Loosduinen. Zie VIII-F.

VII-F. Willem Bosman, jm uit Vrijenban, ged. RK Delft 9.10.1744, zoon van Pieter Bosman en Clasina van Leeuwen. Overlijdt te Overschie 18.1.1790; begraven te Schiebroek. Zie boven VI-B.
Huwt Overschie 14.10.1785 Marijtje Jansdr van Dorp, weduwe van Aalbregt Berkhout, uit Wateringen. Zij hertrouwt (3) Schiebroek 31.1.1796 Gerrit Kampers, jm.

VII-G. Michael / Aegidius Pietersz Bosman, ged. 26.9.1752 Delft, zoon van Pieter Bosman en Claasje van Leeuwen. Michiel Bosman overlijdt 29.12.1803 te Delft.
Huwt Delft 24.4.1786 Margaretha Hermanusdr van Velzen. Zij overlijdt 17.2.1803 te Delft.
Kinderen bekend:

 1. Petrus Bosman, ged. RK Delft 11.2.1787; getuige: Caecilia Bosman.
 2. Hermanus Bosman, ged. RK Delft 1.9.1788; getuige: Joanna van Koppen. Zie VIII-G.
 3. Angelus Bosman, ged. RK Delft 1.1.1790; getuige: Maria van Velzen.
 4. Adrianis Bosman, ged. RK Delft 20.5.1791; getuige: Maria van Zeijl. Zie VIII-H.
 5. Johannes Bosman, ged. RK Delft 1.8.1792; getuige: Joanna van Koppen. Baarkind van Michiel Bosman overleden 4.2.1794 te Delft.
 6. Wilhelmus Bosman, ged. RK Delft 5.1.1794; getuigen: Engelinus van Eijck en Maria van Eijck. Zie VIII-I.
 7. Johannes Bosman, ged. RK Delft 27.7.1795; getuigen: Hermanus van Velzen en Joanna van Koppen. Overleden armkind van Michiel Bosman, 17.11.1795.
 8. Johannes Bosman, ged. RK Delft 7.1.1797; getuige: Joanna van Koppen. Zie VIII-J.
 9. Aegidius Bosman, ged. RK Delft 1.8.1798; getuigen: Quirinus Bosman en Maria van Velzen.
 10. Joanna Bosman, geb. 3.6.1801; ged. Delft 4.6.1801; getuigen: Bernardus van Koppen en Joanna van Velsen.

VII-H. Quirinus 'Krijn' Pietersz Bosman, ged. Delft 1.6.1756, zoon van Pieter Bosman en Claasje van Leeuwen. Woont in Klein Vrijenbanse Polder in 1808.
Overlijdt te Delft op 19.1.1808, 54 jaar oud, met 8 kinderen uit 2 huwelijken.
Huwt Delft 25.11.1787 Maria Harmansdr van Velzen, jd geb. 1759 (?). Ged. Delft 21.12.1765, dochter van Hermannus van Velsen en Joanna van Koppen.
Kinderen bekend:

 1. Clasina Bosman, ged. Delft 27.8.1788; getuige: Cecilia Bosman. Overlijdt te Delft 30.1.1850, dan 61 jaar oud en echtgenote van Krijn van Son. Huwt Delft 5.5.1813 Quirinus van Son, 23 jaar oud geb. te Delft, zoon van Hermanus van Son en Alyda Mulder. Kinderen te Vrijenban.
 2. Joanna Bosman, ged. Delft 4.5.1790; getuige: Joanna van Koppen. Huwt te Delft 10.2.1813 Bartolomeus Smeele, 26 jaar uit Loosduinen, zoon van Jan Smeele en Hendrina Wederpoel.
 3. Petrus Krijnen Bosman, ged. RK Delft 17.4.1791; getuige: Anna Bosman. Zie VIII-K.
 4. Hermanus Bosman, ged. RK Delft 21.1.1793; getuige: Johanna van Velzen.
 5. Anna Bosman, ged. RK Delft 19.4.1794; getuige: Anna Bosman. Overlijdt te Delft op 18.7.1852, dan 58 jaar oud en weduwe van Joannes Drabbe. Huwt te Delft 15.11.1826 Johannes Drabbe, geb. Delft 29 jaar, zoon van Jacobus Drabbe en Maria Verbiezen.
 6. Hermanus Krijnen Bosman, ged. RK Delft 15.11.1795; getuige: Johanna van Velzen. Overlijdt te Vrijenban, Delft op 3.4.1831, dan 35 jaar oud.
 7. Engelbertus Krijnen Bosman, ged. RK Delft 24.1.1797; getuigen: Petrus van Eyck en Clasijna van Eyck. Zie VIII-L.
 8. Catharina Bosman, ged. Delft 21.10.1798; getuigen: Petrus van Velsen en Joanna van Velsen.
 9. Cunera Bosman, geb. 25.2.1801, ged. RK Delft 26.2.1801; getuigen: Michael Bosman en Margareta van Velzen. Overlijdt te Delft op 28.6.1884, dan 83 jaar oud, weduwe van Josephus Baart. Huwt te Delft op 18.5.1825 Josephus Baart, geb. Delft 29 jaar, zoon van Martinus Baart en Margaretha Meijering.
 10. Cornelius Krijnen Bosman, ged. RK Delft 10.10.1802; getuige: Cornelius van Velzen en Anna van der Kloot.

Huwt (2) Wateringen 16.1.1803 Maria van Zwet.
Kinderen:

 1. Joannes Krijnen Bosman, ged. RK Delft 27.1.1804; getuige: Joannes van Zwet en Adriana van den Bosch. Zie VIII-M.
 2. Maria Bosman, ged. RK Delft 25.2.1805; getuigen: Petrus Bosman en Clasina Bosman.
 3. doodgeboren kind van Krijn Bosman uit Kleijn Vrijenban, begraven 30.5.1806 Delft.

VIII-A. Petrus Woutersz Bosman, geb. Loosduinen 1774, zoon van Wouter Bosman en Willemina Buitendijk. Overlijdt te Delft op 16.7.1828, dan 54 jaar oud.
Huwt Delft 17.8.1800 Hester van der Tand / Tant, jd.
Kinderen bekend:

 1. Wouter Pietersz Bosman, geb. 28.8.1802, ged. Delft 5.9.1802.

VIII-B. Nicolaas Bosman, geboren Loosduinen 1778, zoon van Wouter Bosman en Willemina Buitendijk. Overleden te Delft 13.6.1852, als Jacobus(?) Bosman, 74 jaar, echtgenoot van Maria Kiene.
Huwt Delft 28.5.1804 Maria Kiene, geb. 1778, dochter van Arie Kiene en Maria de Breedt. Overleden te Delft op 17.9.1856, dan 78 jaar en weduwe van Nicolaas Bosman.
Kinderen bekend:

 1. Willemina Maria Bosman, geb. 16.2.1805; ged. Delft 24.2.1805; getuige: Maria de Breed. Overleden te Delft 18.5.1874, dan 69 jaar oud, weduwe van Johannes van Lee. Huwt Delft 24.11.1824 Johannes van Lee, geb. Delft, 26 jaar oud, zoon van Cornelia de Ridder.
 2. Maria Bosman, geb. 27.6.1807; ged. 5.7.1807; getuige: Maria de Breedt. Overlijdt te Delft 18.9.1841, 34 jaar, echtgenote van Jan Prins. Huwt Delft 9.11.1836 Jan Prins, geb. te Beemster, 26 jaar oud, zoon van Jan Prins en Maartje Jonker.
 3. Pieternella Bosman, geb. 22.3.1810; ged. 1.4.1810 Delft; getuige: Hester van der Tant. Overleden te Delft 8.6.1823, 13 jaar oud.
 4. Arie Bosman, geb. Delft 2.12.1812. Zie IX-B.
 5. Wouter Bosman, ged. Delft 18.3.1815. Overleden Delft 17.11.1816, 1 jaar oud.
 6. Wouter Bosman, geb. 1.1.1819. Zie IX-C.
 7. Willem Bosman, geb. 14.5.1822. Overleden te Delft 4.5.1838, 16 jaar oud.

VIII-C. Willem Bosman, geb. Loosduinen, ged. Ned.Geref.Kerk te Loosduinen 12.10.1794, zoon van Dirk Bosman en Alida van Alkemade. Overleden te Loosduinen op 3.10.1870, dan 75 jaar oud en weduwnaar van Margaretha van der Valk.
Huwt Loosduinen 4.1.1817 Margarita van de Valk, 22 jaar, dochter van Cornelis van der Valk en Everdina van Spronsen. Overleden te Loosduinen 2.1.1868, dan 73 jaar oud, echtgenote van Willem Bosman. [familysearch]
Kinderen bekend:

 1. Alida Bosman, geb. 's-Gravenhage 1817, overleden te Loosduinen op 23.12.1841, dan 24 jaar oud.
 2. Dina Jacoba Bosman, geb. 's-Gravenhage 1822; overleden Loosduinen 27.4.1895, 72 jaar oud, wediwe van Adam Hartman. Huwt Loosduinen 23.5.1844 Adam Cornelisz Hartman, 38 jaar, geb. te Loosduinen, zoon van Cornelis Hartman en Dirkje van Rossum; overleden Loosduinen 8.1.1890, dan 83 jaar en echtgenoot van Dina Jacoba Bosman. Kinderen: Wilhelmina Hartman (geb. Loosduinen 22.5.1846; huwt Loosduinen 8.11.1873 Johannes Jacobus van Spronsen, 27 jaar, geb. Loosduinen, zoon van Arie van Spronsen en Geertrui Moor); Cornelis Hartman (geb. Loosduinen 4.5.1848; ovl. Loosduinen 24.5.1848); Dirk Hartman (geb. Loosduinen 4.5.1848); Alida Hartman (geb. Loosduinen 5.9.1849; overleden Loosduinen 24.3.1889, 39 jaar oud, echtgenote van Leendert van Spronsen; huwt Loosduinen 27.5.1876 Leendert van Spronsen, 27 jaar, zoon van Arie van Spronsen en Geertruida Moor); Cornelia Hartman (geb. Loosduinen 17.6.1851; huwt Loosduinen 13.11.1889 Leendert van Spronsen, weduwnaar van Alida Hartman, zoon van Arie van Spronsen en Geetruida de Moor); Adam Hartman (geb. Loosduinen 17.8.1852); Margaretha Hartman (geb. Loosduinen 19.4.1854; huwt Loosduinen 7.7.1886 Abraham Bos, 37 jaar, woont te Den Haag, geb. Zierikzee, weduwnaar van Maria Plaatzer, en zoon van Dingeman Bos en Martina van der Jagt); Dirk Hartman (geb. Loosduinen 25.9.1857; huwt Loosduinen 19.10.1887 Petronella Pauptit, 26 jaar, geb. Loosduinen, dochter van Willem Pauptit en Johanna Maria Hamel; zoon Dirk Pauptit erkend, geb. op 11.4.1887 Loosduinen); Willem Hartman (geb. Loosduinen 28.8.1863; overleden Loosduinen 24.1.1870, dan 6 jaar oud).
 3. Cornelia Tjerkje Bosman, geb. 1830 's-Gravenhage; overleden Loosduinen 27.2.1857, dan 27 jaar oud, echtgenote van Willem Cornelis Trumpie. Huwt Loosduinen 10.4.1852 Willem Cornelis Trumpie, 22 jaar, geb.Loosduinen, zoon van Johannes Leendert Trumpie en Elizabeth Rijvers. Kinderen: Johannes Leendert Trumpie (geb. Loosduinen 18.5.1852); Willem Cornelis Trumpie (geb. Loosduinen 15.5.1854).
 4. Cornelis Willem Bosman, geb. 1837 's-Gravenhage. Zie IX-D.
 5. Magdalena 'Helena' Geertruida Bosman, geb. 1838 's-Gravenhage. Huwt Loosduinen 26.7.1868 Hermanus Dirk Warmenhoven, 47 jaar, geb. Loosduinen, zoon van Paulus Warmenhoven en Elisabeth Johanna van Assendelft. Kinderen: Elisabeth Johanna Warmenhoven (geb. Loosduinen 19.9.1869); Willem Warmenhoven (geb. Loosduinen 3.10.1871).

VIII-D. Abraham Bosman, tuinder, geb. 1.11.1808, zoon van Johannes Bosman en Christina Letteboer; overleden 11.10.1865
Huwt Leentje van den Akker, geb. 1811, dochter van Piet van den Akker en Trijntje Middelburg; ovl. Delft 25.3.1877: 66 jaar oud.
Kinderen:

 1. Christina Johanna Bosman, geb. 6.8.1835 te Loosduinen. Overleden te Delft 26.1.1904, weduwe, leeftijd 70 (?) jaar. Huwt Delft 24.4.1861 Engel Benjamin Bart Haring, geb. 1828 te Delft, zoon van Willem Haring en Henderika Addink.
 2. Pieter Bosman, geb. 1837 te Rijswijk. Zie IX-E.
 3. Catharina Bosman, geb. 1838 te Rijswijk. Huwt Vrijenban 6.8.1862 Krijn Schut, geb. 1838 Vrijenban, zoon van Gabe Schut en Maartje van den Bosch.
 4. Johannes Bosman, geb. Vrijenban 9.7.1841; ovl. Vrijenban 23.7.1841
 5. Johannes Bosman, geboren 10.8.1842 te Vrijenban (Delft): zie IX-F.
 6. Abraham Bosman, geb. Vrijenban 25.12.1843; ovl. Vrijenban na 24.12.1843: 1 jaar oud.
 7. Willemina Bosman, geb. Vrijenban 11.12.1846.
 8. Leendert Bosman, geb. Vrijenban 20.4.1849; ovl. Vrijenban 26.2.1850: 10 maanden oud

VIII-E. Johannis Bosman, geb. 1817 Naaldwijk, zoon van Johannes Bosman en Christina Letteboer. Overleden Loosduinen 16.8.1855, dan 39 jaar, echtgenoot van Johanna van Spronsen en eerder weduwnaar van Cornelia Boovenlander.
Huwt (1) Cornelia Boovenlander, overleden.
Kinderen bekend:

 1. Johannes Bosman, geb. 's-Gravenhage 1843. Zie IX-G.

Huwt (2) Loosduinen 9.5.1849 Johanna van Spronse / van Spronsen, 24 jaar, geb. Loosduinen, dr v Jakobus Johannes van Spronse en Ida Spruitenburg. Overleden Loosduinen 3.9.1855, dan 30 jaar en weduwe van Johannes Bosman.
Kinderen uit (2):

 1. Ida Bosman, geb.Loosduinen 29.10.1849. Overleden Loosduinen 17.5.1861, dan 11 jaar oud.
 2. Jacobus Johannes Bosman, geb.Loosduinen 2.5.1851.
 3. Christina Johanna Bosman, geb. Loosduinen 19.9.1853; overleden Loosduinen 3.2.1855, dan 16 maanden oud.

VIII-F. Dirk Bosman, geb. Naaldwijk 6.3.1822, zoon van Johannes Bosman en Christina Letteboer; overleden 5.6.1907 Loosduinen.
Huwt Loosduinen 11.8.1848 Anna Margrietha Rederer / Rediker / Redieker / Reedijker, 23 jaar, geb. Loosduinen, dr v Jacobus Rederer en Louiza Burger.
Kinderen bekend:

 1. Christina Johanna Bosman, geb. Loosduinen 6.12.1849.
 2. Jacob Bosman, ged. Loosduinen 9.5.1851; overleden 18.11.1943: zie IX-H.
 3. Marianne Bosman, ged. Loosduinen 14.8.1853; overl. 4.1.1933; huwt Loosduinen 26.5.1877 Pieter Karel Jacobus Krul, 35 jaar oud, geb.Loosduinen, zoon van Hendrik Krul en Margaretha van Aagten. Kinderen: Anna Margaretha Krul (geb. Loosduinen 22.5.1881); Margaretha Christina Krul (geb. Loosduinen 24.10.1883); Helena Rebekka Krul (geb. Loosduinen 1.12.1885).
 4. Louise Bosman, ged. Loosduinen 29.9.1855; huwt 27.11.1878 Jacob Visser. Kinderen: Anna Margaretha Visser, geb. Loosduinen 27.7.1882.
 5. Wilhelmina Bosman, ged. Loosduinen 17.10.1857; overleden Den Haag 16.12.1938; huwt Loosduinen 20.8.1881 Jacobus Krul, geb. Loosduinen 18.4.1857; gescheiden Den Haag 11.4.1912; overl. 26.6.1936 Loosduinen, zoon van Jacob Krul en Geertruida van Ouwendijck. Kinderen: Geertruida Krul (geb. Loosduinen 8.8.1882); Anna Margaretha Krul (geb. Loosduinen 4.9.1883); Jacob Krul (geb. Loosduinen 31.1.1886); Dirk Krul (geb. Loosduinen 1.7.1888); Jacob Krul (geb. Loosduinen 10.8.1891); Hendrika Wilhelmina Krul (geb. Loosduinen 30.4.1894).
 6. Hendrik Bosman, ged. Loosduinen 15.9.1859; overl. Loosduinen 22.9.1894, 35 jaar oud. Zie IX-I.
 7. Johannes Bosman, ged. Loosduinen 22.6.1862; overl. Loosduinen 20.9.1862, 3 maanden oud.
 8. Anna Margaretha Bosman, ged. Loosduinen 25.9.1866; overl. Loosduinen 28.10.1866, 1 maand oud.

VIII-G. Hermanus Bosman, ged. RK Delft 1.9.1788, zoon van Michiel Bosman en Grietje van Velzen.
Overlijdt op 38 jarige leeftijd, geb. te Hof van Delft, te Delft op 25.8.1824.
Huwt De Lier 2.5.1822 Christina van Wijngaarden / van Wingerden, oud 28 jaar, geb. Delft, dr v Adrianus van Wijngaarde en Cornelia Cleijweg.
Kinderen bekend:

 1. Adrianus Bosman, geb. 4.6.1824 Hof van Delft. Ary Bosman, overleden te Hof van Delft op 9.11.1824, dan 6 maanden oud.

VIII-H. Adrianus Bosman, ged. RK Delft 20.5.1791, zoon van Michiel Bosman en Margarita van Velzen. Overleden Schipluiden 9.4.1856, geb. Delft, oud 64 jaar, echtgenoot van Klazina Schenkeveld.
Huwt Sint Maartensregt 11.5.1822 Clazina Schenkeveld, oud 28 jaar, geb. Zoeterwoude 2.3.1797, dochter van Philippus Schenkeveld en Cornelia Langelaan. Overleden Schipluiden 30.12.1878, oud 81 jaar.
Kinderen bekend:

 1. Michiel Bosman, geb. Sint Maartensregt 7.2.1823. Zie IX-J.
 2. Philippus Bosman, geb. Sint Maartensregt 21.4.1825.
 3. Hermanus Bosman, geb. Sint Maartensregt 1827. Zie IX-K.
 4. Pieternella Bosman, geb. Sint Maartensregt 7.2.1829. Huwt Monster 22.2.1862 Leendert de Winter, 33 jaar, geb. Monster, zoon van Arend de Winter en Aaltje de Wit.
 5. Pieter Bosman, geb. Sint Maartensregt 7.6.1830; overleden St.Maartenregt 30.9.1830, oud 16 weken.
 6. Willem Bosman, geb. Sint Maartensregt 28.7.1832; overleden aldaar 7.9.1832, oud 6 weken.
 7. Cornelia Bosman, geb. Sint Maartensregt 2.11.1836. Huwt Schipluiden 31.5.1862 Heindericus Paalvast, 29 jaar, zoon van Pieter Paalvast en Catharina van Wingerden.

VIII-I. Wilhelmus Bosman, ged. RK Delft 5.1.1794, zoon van Michiel Bosman en Margareta van Velzen.
Huwt Schipluiden 27.6.1827 Lena Coloos, oud 39 jaar, geb. Hazerswoude, dr v Christiaan Coloos en Cornelia van der Meij.

VIII-J. Johannes Bosman, ged. RK Delft 7.1.1797, zoon van Aegidius Bosman en Margaretha van Velzen.
Huwt Doesburg 10.5.1825 Hendrina Berendina Berendsen, geb. Doesburg 14.9.1802, dochter van Bernardus Berendsen en Berendina Jansen.
Kinderen:

 1. Johanna Grada Bosman, geb. Doesburg 1823, als kind gewettigd bij huwelijk ouders. Huwt (1) Arnhem 14.4.1841 Karel Frederik Gelink, 24 jaar, geb. Borculo, zoon van Jan Everhard Gelink en Christina Sophia Beier. Huwt (2) als weduwe, te Borculo 21.10.1854 Jean Joseph Assink, 32 jaar, geb. Brussel (B), zoon van Henri Assink en Jeanne Catherine Limburg.
 2. Petrus Matheus Bosman, geb. Zutphen 1826. Zie IX-L.
 3. Hermanus Bosman, geb. Nijmegen 1834. Zie IX-M.
 4. Haijing Kurssens Bosman, geb. Delfzijl 1837. Zie IX-N.

VIII-K. Petrus Krijnen Bosman, ged. RK Delft 17.4.1791, zoon van Quirinus Bosman en Maria van Velzen.
Overlijdt te Delft op 28.1.1877, dan 85 jaar oud.
Huwt Delft 10.5.1815 Elisabeth Mostert, 34 jaar uit Wassenaar, dochter van Arnoldus Mostert en Apolonia van der Geest. Zij overlijdt te Delft op 13.9.1863, dan 83 jaar en echtgenote van Pieter Bosman.

VIII-L. Engelbertus/Engel Bosman, ged. Delft 24.1.1797, zoon van Quirinus Pietersz Bosman en Maria Harmansdr van Velzen.
Overlijdt te Delft op 27.3.1865, dan 68 jaar en echtgenoot van Johanna Maria Romeijn
Huwt Delft 3.6.1840 Johanna Maria Romeyn, geb. Delft, 24 jaar, dr v Antony Romeyn en Jacoba Sigon. Overleden te Delft op 15.2.1902, dan 86 jaar oud.
Kinderen bekend:

 1. Krijn Antonie Bosman, geb. Delft 17.1.1842. Zie IX-O.
 2. Jacoba Maria Bosman, geb. Delft 1.6.1844. Overlijdt te Delft op 1.2.1896, dan 51 jaar en echtgenote van Willem Martinus van Galen. Huwt Delft 9.8.1868 Willem Martinus van Galen, geboren te 's-Gravenhage, oud 29 jaar, zoon van Willem van Galen en Wilhelmina Johanna Sleijpers.
 3. Maria Joanna Bosman, geb. Delft 3.4.1851. Overlijdt te Delft 17.11.1918, dan 67 jaar en echtgenote van Cornelis Martinus van Galen.

VIII-M. Joannes Krijnen Bosman, geb. Delft 27.1.1804, zoon van Krijn Pietersz Bosman en Maria van Zwet.
Overlijdt te Delft op 17.7.1881, dan 77 jaar oud en weduwnaar van Elisabeth Meijer.
Huwt Elisabeth Meijer, geb. 1815 Maasland, dochter van Gerrit Meijer en Anna Maria Barendse. Overleden te Delft op 16.11.1855, dan 40 jaar oud.
Kinderen bekend:

 1. Quirinus Bosman, geb. 1836 Maassluis. zie IX-P.
 2. Hermanus Bosman, geb. Delft 6.4.1840; overleden te Delft 9.11.1840, dan 4 dagen oud.
 3. Gerrit Bosman, geb. Delft 17.9.1841. Overleden 2 dagen later op 19.9.1841.
 4. Gerrit Bosman, geb. Delft 1.11.1842. Overleden 6 dagen later op 7.11.1842.
 5. Johannes Bosman, geb. Delft 19.11.1843. Overlijdt te Delft 7.7.1895, dan 54 jaar oud.
 6. Maria Bosman, geb. Delft 20.7.1847. Overlijdt te Delft op 5.1.1848, dan 5 maanden oud.
 7. Gerrit Bosman, geb. Delft 20.7.1847.
 8. Theodorus Lambertus Bosman, geb. Delft 4.12.1850. Overlijdt te Delft 3.2.1851, dan 2 maanden oud.
 9. Overleden te Delft 11.6.1853 kind van Johannes Bosman en Elisabeth Meijer, 0 jaar oud.

IX-A. Johannes Bosman, geb. Loosduinen 1813, zoon van Hermina Bosman (vader niet vermeld); overleden Loosduinen 27.12.1875, dan 62 jaar oud en echtgenoot van Wilhelmina Groenhof. Zie onder VII-A.
Huwt Loosduinen 4.5.1844 Wilhelmina Groenhof, 32 jaar, geb. Opheusden, dochter van Gerrit Groenhof en Sijtje den Drijver. Overleden Loosduinen 14.9.1887, dan 77 jaar oud.
Kinderen bekend:

 1. Willem Johanns Bosman, geb. 's-Gravenhage 1845. Zie X-A.
 2. Johannes Bosman, geb. 's-Gravenhage 1851. Zie X-B.

IX-B. Arie Bosman, geb. Delft 2.12.1812, zoon van Nicolaas Bosman en Maria Kiene. Overleden te Delft 5.10.1871, 59 jaar en echtgenoot van Christina Maria de Jeer.
Huwt Delft 30.10.1839 Christina Maria de Jeer, geb. te Delft, 30 jaar, dochter van Abram de Jeer en Johanna Theodota van Hal. Overleden te Delft 30.6.1892, dan 83 jaar oud en weduwe van Arie Bosman.
Kinderen bekend:

 1. Maria Theodora Cornelia Bosman, geb. Delft 27.1.1840; overleden te Delft 15.3.1840, 1 maand oud.
 2. Theodorus Johannes Bosman, geb. Delft 27.3.1841. Zie X-C.
 3. Abraham Bosman, geb. Delft 21.1.1845; overleden Delft 10.3.1846, 1 jaar oud.
 4. kind van Arie Bosman en Christina Maria de Jeer te Delft op 11.9.1848, 0 jaar oud.
 5. Adriana Christina Bosman, geb. Delft 21.3.1850; oveleden te Delft 7.10.1855, dan 5jaar oud.

IX-C. Wouter Bosman, geb. Delft 1.1.1819, zoon van Nicolaas Bosman en Maria Kiene. Overleden te Delft 12.12.1875, dan 56 jaar en echtgenoot van Alida Bonard.
Huwt Delft 12.5.1845 Alida Bonard, geb. te Naaldwijk, 26 jaar, dochter van Robertus Bonard en Elisabeth van der Lee.
Kinderen bekend:

 1. Maria Bosman, geb. Delft 20.9.1847.
 2. Elisabeth Bosman, geb. Delft 23.12.1849.
 3. Clasina Bosman, geb. Delft 2.2.1852. Overleden Delft 23.81.1852, 6 maanden oud.
 4. Nicolaas Bosman, geb. Delft 2.4.1854. Zie X-D.
 5. Robertus Bosman, geb. Delft 1862. Zie X-E.

IX-D. Cornelis Willem Bosman, geb. 's-Gravenhage 1837, zoon van Willem Bosman en Margarita van der Valk
Huwt Loosduinen 30.4.1865 Geertruida Spronsen, 27 jaar, geb. Loosduinen, dochter van Arie van Spronsen en Geertruida Moor.
Kinderen:

 1. Margaretha Bosman, geb. Loosduinen 5.2.1866.
 2. Arie Bosman, geb. Loosduinen 16.1.1868.

IX-E. Pieter Bosman, geb. Rijswijk 1837, zoon van Abraham Bosman en Leentje van den Akker.
Hij overlijdt te Delft 14.1.1914, 77 jaar oud, gehuwd geweest met Johanna Maria Elisabeth van den Burg.
Huwt Vrijenban, Delft 2.7.1862 Johanna Maria Elisabeth van den Burg, geb. Delft, 23 jaar oud, dochter van Cornelis van der Burg en Elizabeth Bastian. Echtscheiding 28.2.1883 Delft.

IX-F. Johannes Bosman, geb. Vrijenban 10.8.1842, zoon van Abraham Bosman en Leentje van den Akker.
Huwt Vrijenban 26.9.1860 Johanna Cornelia van der Voort, geb. 5.11.1839 Vrijenban, dochter van Ary van der Voort en Cornelia Adriana de Haan
Kinderen:

 1. Abraham Bosman, geboren 30.5.1861 Vrijenban: Zie X-F.
 2. Cornelia Adriana Helena Bosman, geb. 13.7.1862 Vrijenban; ovl. Delft 24.1.1863
 3. Ary Bosman, geb. Delft 27.7.1863; ovl. Delft 18.1.1864: 5 maanden oud.
 4. Cornelia Johanna Helena Bosman, geb. 11.11.1864, ovl. Delft 1.1.1866: 1 jaar oud.
 5. Cornelia Adriana Maria, geb. Delft 20.1.1866; ovl. Delft 26.2.1866: 1 maand oud.
 6. Johannes Bosman, geb. Delft 26.3.1867; ovl. Hof van Delft 10.9.1867: 5 maanden oud.
 7. Johanna Cornelia Bosman, geb. Delft 16.9.1868; ovl. Hof van Delft 27.4.1871
 8. Helena Johanna Bosman, geb. Hof van Delft 11.4.1870
 9. Johannes Bosman, geb. Hof van Delft 3.8.1871; ovl. Hof van Delft 16.12.1871.
 10. Johanna Cornelia Bosman, geb. Hof van Delft 13.8.1872

IX-G. Johannes Bosman, geb. 's-Gravenhage 1843, zoon van Johannis Bosman en Cornelia Boovenlander.
Huwt Loosduinen 23.5.1869 Anna Catharina van Rossum, 24 jaar, geb. Loosduinen, dochter van Paulus van Rossum en Wilhelmina Catharina Spruit.
Kinderen:

 1. Johannes Cornelis Bosman, geb. Loosduinen 10.4.1870. Zie X-G.
 2. Wilhelmina Catharina Bosman, geb. Loosduinen 10.6.1871; overleden Loosduinen 9.7.1872, 12 maanden oud.
 3. Wilhelmus Paulus Bosman, geb. Loosduinen 14.4.1876. Overleden Loosduinen 12.8.1876, 3 maanden oud.

IX-H. Jacob Bosman, geb. Loosduinen 9.5 1851, zoon van Dirk Bosman en Anna Margrietha Rederer; overleden 18.11.1943
Huwt 21.2.1894 Maria Hendrica Seben.

IX-I. Hendrik Bosman, ged. Loosduinen 15.9.1859; overl. 22.9.1894. Zoon van Dirk Bosman en Anna Margrietha Rederer.

IX-J. Michiel Bosman, geb. Sint Maartenregt 7.2.1823, zoon van Adrianus Bosman en Klazina Schenkeveld. Overleden Schipluiden 24.10.1893, oud 70 jaar, echtgenoot van Catrharina Kleijweg.
Huwt Schipluiden 27.4.1849 Catharina Kleiweg, 25 jaar, geb. Schipluiden, dochter van Arij Kleiweg en Apolonia Gijszen.

IX-K. Hermanus Bosman, geb. Sint Maartensregt 1827, zoon van Adrianus Bosman en Clazina Schenkeveld. Overleden Schipluiden 17.3.1906, oud 79 jaar, echtgenoot van Gerarda de Munnik.
Huwt Gerarda de Munnik.
Kinderen:

 1. Klasina Bosman, geb. Sint Maartensregt 8.4.1855. Overleden Schipluiden 17.5.1873, oud 18 jaar.

IX-L. Petrus Matheus Bosman, geb. Zutphen 1826, zoon van Johannes Bosman en Hendrina Berendina Berendsen.
Huwt Amersfoort 22.7.1857 Louisa Meijer, 23 jaar, geb. Zutphen, dochter van Johannes Meijer en Martha Hendrika Jochems.

IX-M. Hermanus Bosman, geb. Nijmegen 1834, zoon van Johannes Bosman en Hendrina Berendina Berendsen. Overleden Arnhem 23.1.1861, 26 jaar, echtgenoot van Jacoba Johanna Hulsman.
Huwt Zutphen 2.12.1857 Jacoba Johanna Wilhelmina Hulsman, 23 jaar, geb. Apeldoorn, dochter van Johannes Hermanus Hulsman en Aleida van Eijkel.
Kinderen:

 1. Johannes Hermanus Bosman, geb. Arnhem 1858. Zie X-H.

IX-N. Haijing Kurssens Bosman, geb. Delfzijl 1837, zoon van Johannes Bosman en Hendrina Berendina Berendsen. Overleden Arnhem 29.8.1910, oud 73 jaar, echtgenoot van Anna Mechel Berends.
Huwt Heteren 1.5.1867 Anna Mechel Berends, 24 jaar oud, geb. Driel, dochter van Mathijs Berends en Jacoba Polman.

IX-O. Krijn Antonie Bosman, geb. Delft 17.1.1842, zoon van Engelbertus Bosman en Anna Romijn.
Overleden Delft 15.2.1903, 61 jaar oud, als weduwnaar van Joanna Maria Sophia Loomans.
Huwt Delft 19.9.1866 Joanna Maria Sophia Loomans, geb. Delft, 22 jaar, dochter van Bernardus Loomans en Sophia Schoeler.
Kinderen bekend:

 1. Maria Adriana Sophia Bosman, geb. Delft 20.11.1873. Huwt 25.11.1896 Johannes Anthonie de Bruin, geb. Delft, zoon van Johannes de Bruin en Elisabeth Hermans. Kinderen bekend: Johannes Quirinus Joseph Maria (ged. 8.5.1899 Delft; huwt Delft 13.8.1924 Wilhelmina Johanna Maria van Santen); Quirinus Johannes Joseph de Bruin (geb 17.3.1901 Delft);
 2. Wilhelmus Petrus Engelbertus Bosman, geb. Delft 24 december 1885.

IX-P. Quirinus Bosman, geb. 1836 Maassluis, zoon van Joannes Bosman en Elisabeth Meijer.
Overlijdt te Delft op 10.3.1881, dan 45 jaar oud en echtgenoot van Anna Catharina Bouwer.
Huwt Delft 21.11.1860 Anna Catharina Bouwer, geb. Delft, 21 jaar , dochter van Willem Johannes Bouwer en Johanna Catharina van Meene.
Kinderen bekend:

 1. Jacobus Johannes Bosman, geb. Delft 1866. Zie X-I.
 2. Anna Catharina Bosman. Overlijdt te Delft 10.5.1900.

X-A. Willem Johannes Bosman, geb. 's-Gravenhage 1845, zoon van Johannes Bosman en Wilhelmina Groenhof.
Huwt (1) Loosduinen 1.12.1877 Jannetje Hegi, 29 jaar, geboren Loosduinen, dochter van Cornelis Hegi en Jannetje de Bruijn. Overleden Loosduinen 10.2.1884, dan 35 jaar oud, echtgenote van Willem Johannes Bosman.
Kinderen:

 1. Johannes Willem Bosman, geb. Loosduinen 14.3.1881.
 2. Cornelis Bosman, geb. Loosduinen 12.9.1882.
 3. Wilhelmina Sophia Bosman, geb. Loosduinen 4.2.1884; overleden Loosduinen 9.2.1884, dan 5 dagen oud.

Huwt (2) Loosduinen 29.4.1885 Hendrika Gerritdina Bleumink, 43 jaar, wonende te Den Haag, geb. Deventer, dochter van Lammert Bleumink en Janna Schutte.

X-B. Johannes Bosman, geb. 's-Gravenhage 1851, zoon van Johannes Bosman en Wilhelmina Groenhof.
Huwt Loosduinen 31.3.1872 Wilhelmina van der Gaag, 23 jaar, geboren Loosduinen, dochter van Wouter van der Gaag en Elisabeth Engelina Flinterman. Zie onder VII-A.
Kinderen:

 1. doodgeboren zoon, overleden Loosduinen op 29.1.1873.
 2. doodgeboren zoon, overleden Loosduinen op 15.3.1874.
 3. Wilhelmina Sophia Bosman, geb. Loosduinen 7.7.1875.
 4. Elisabeth Engelina Bosman, geb. Loosduinen 19.3.1877.
 5. Johanna Bosman, geb. Loosduinen 21.8.1878; overleden Loosduinen 28.4.1879, 8 maanden oud.
 6. Wouter Johannes Bosman, geb. Loosduinen 1.9.1881. Zie XI-A.
 7. Johanna Bosman, geb. Loosduinen 2.12.1882.
 8. Johannes Bosman, geb. Loosduinen 13.2.1884. Overleden Loosduinen 19.8.1884, dan 6 maanden oud.
 9. Johannes Bosman, geb. Loosduinen 9.7.1885. Overleden Loosduinen 26.6.1886, dan 11 maanden oud.
 10. Johannes Adrianus Bosman, geb. Loosduinen 21.10.1886.
 11. Adriana Cornelia Bosman, geb. Loosduinen 20.3.1890.
 12. Martina Bosman, geb. Loosduinen 16.4.1893

X-C. Theodorus Johannes Bosman, geb. Delft 27.3.1841, zoon van Arie Bosman en Christina Maria de Jeer. Overleden te Delft 1.9.1903, dan 62 jaar oud en weduwnaar van Cornelia Henneke.
Huwt Delft 7.7.1875 Cornelia Henneke, geb. Vrijenban, 34 jaar oud, dochter van Johan Fredrik Henneke en Maria Vellekoop.
Kinderen bekend:

 1. Arie Bosman, geb. Delft 19.6.1876. Zie XI-B.

X-D. Nicolaas Bosman, geb. Delft 2.4.1854, zoon van Wouter Bosman en Alida Bonard. Overleden te Loosduinen 29.1.1942, dan 87 jaar oud en weduwnaar van Elisabeth Dirkje Haakman.
Huwt Delft 7.11.1877 Elisabeth Dirkje Haakman, geb. 's-Gravenhage, 24 jaar, dochter van Hendrik Haakman en Maria Kruis. Overleden te Delft 12.12.1935, dan 82 jaar oud, echtgenoot van Nicolaas Bosman.
Kinderen bekend:

 1. Alida Elisabeth Bosman, geb. Delft 29.8.1878. Huwt Delft 31.1.1900 Willem Schols, geb. te Hof van Delft, 23 jaar, zoon van Jacobus Schols en Maria Theresia de Halleux.
 2. Marinus Nicolaas Bosman, geb. Delft 12.8.1881. Zie XI-C.
 3. Maria Elsabeth Roberta Bosman, geb. Delft 18.8.1884. Huwt Delft 8.11.1908 Johannes van Zeeventer, geb. 's-Gravenzande, 25 jaar, zoon van Johannes van Zeeventer en Lena Ouwendijk.
 4. Cornelia Elisabeth Bosman, geb. Delft 20.4.1887. Overleden 27.9.1887 te Delft, 5 maanden oud.
 5. Elisabeth Bosman, geb. Delft 1.5.1889. Overlijdt te Delft 11.6.1889, 1 maand oud.
 6. Wouter Cornelis Bosman, geb. Delft 17.6.1890. Zie XI-D.

X-E. Robertus Bosman, geb. Delft 1862, zoon van Wouter Bosman en Alida Bonardt. Overleden te Arnhem 26.7.1936, oud 74 jaar, echtgenoot van Maria Christina Stam.
Huwt Hoorn 17.6.1887 Maria Christina Stam, oud 25 jaar, geb. Hoorn, dochter van Jan Stam en Christina Vlak; weduwe van Petrus Johannes Trooster..

X-F. Abraham Bosman, bootwerker, geboren 30.5.1861 Vrijenban, zoon van Johannes Bosman en Johanna Cornelia van der Voort; overleden Rotterdam 25.8.1923
Huwt Aaltje Hoogendoorn, geboren Rotterdam 1.11.1861
Kinderen: dertien, onder wie de oudste:

 1. Johannes Bosman, geboren Rotterdam 30.8.1881. Zie XI-E.

X-G. Johannes Cornelis Bosman, geb. Loosduinen 10.4.1870, zoon van Johannes Bosman en Anna Catharina van Rossum.
Huwt De Lier 15.5.1901 Pietje Koornneef, oud 29 jaar, geboren Maasland, dochter van Leendert Koornneef en Neeltje van Gaalen.

X-H. Johannes Hermanus Bosman, geb. Arnhem 1858, zoon van Hermanus Bosman en Jacoba Johanna Wilhelmina Hulsman.
Huwt Ruurlo 8.6.1893 Hendrika Petronella Dolphijn, 28 jaar, geb. Ruurlo, dochter van Antonius Hendrikus Dolphijn en Allegonda Lelivelt.

X-I. Jacobus Johannes Bosman, geb. Delft 1866, zoon van Quirinus Bosman en Anna Catharina Bouwer.
Overlijdt te Delft op 29.2.1892, dan 26 jaar oud en echtgenoot van Henderika de Wit.
Huwt Henderika de Wit.

XI-A. Wouter Johannes Bosman, geb. Loosduinen 1.9.1881, zoon van Johannes Bosman en Wilhelmina van der Gaag. Overleden Loosduinen 5.11.1957; begraven op Abdijkerkhof van Loosduinen.
Huwt Wateringen 19.7.1911 Maria Jacoba van der Berg, geb. 31.12.1881, dochter van Willem van den Berg en Willempje de Boer; overleden 27.8.1962; begraven Abdijkerkhof van Loosduinen.
Kinderen.

XI-B. Arie Bosman, geb. Delft 9.6.1876, zoon van Theodorus Johannes Bosman en Cornelis Henneke. Overleden te Delft 25.1.1946, dan 69 jaar oud en weduwnaar van Gerritje Wouterina Thijsse.
Huwt Delft 28.10.1904 Gerritje Wouterina Thijsse, geb. Delft, 26 jaar, oud dochter van Elias Thijsse en Jozijntje Ferber. Overleden te Delft 28.6.1928, 50 jaar oud en echtgenote van Arie Bosman.
Kinderen bekend:

 1. Theodorus Johannes Bosman, geb. Delft 1906. Zie XII-A.

XI-C. Marinus Nicolaas Bosman, geb. Delft 12.8.1881, zoon van Nicolaas Bosman en Elisabeth Dirkje Haakman.
Huwt Delft 23.5.1906 Petronella Heederik, geb. Delft 22 jaar, dochter van Andries Heederik en Ida Petronella Goosewinckel.

XI-D. Wouter Cornelis Bosman, geb. Delft 17.6.1890, zoon van Nicolaas Bosman en Elisabeth Dirkje Haakman.
Huwt Delft 2.5.1917 Cornelia van den Bosch, geb. Delft, 31 jaar, dochter van Dirk Karel van den Bosch en Johanna Plonia Peets.

XI-D1. Wouter Bosman, ouders onbekend
Huwt Cornelia van den Berg
Kinderen:

 1. Cornelus Bosman, geb. Loosduinen 1920; overleden Den Haag 10.2.1921, dan 9 maanden oud.

XI-E. Johannes Bosman, kruidenier, geboren Rotterdam 30.8.1881, zoon van Abraham Bosman en Aaltje Hoogendoorn.
Huwt Grietje Nooteboom, geboren Strijen 18.7.1886.
Kinderen: vijf, onder wie:

 1. Abraham, geboren 24.2.1918; overleden 19.4.1981
 2. dochter, in leven

XII-A. Teodorus Johannes Bosman, geb. Delft 1906, zoon van Arie Bosman en Gerritje Wouterina Thijsse.
Huwt Delft 17.7.1929 Johanna Spindler, geb. Vrijenban, 27 jaar, dochter van Christoffel Spindler en Jacoba Adriana van Oosten.


Onbekend of er enig verband is met bovenstaande familie Bosman.

I. Aelbert (:Borsman)

II. Arent Aelbertszoon / Allertsz Borsman, cuyper, geboren 1570 (40 jaar in 1610); overleden v��r 1641, maar na 1622. Woonde te Rotterdam.
Arent Aelbrechtsz Bosman heeft een nicht Annetgen Symonsdr, die gehuwd is met Cristiaan Cornelisz 't Hart; bij haar overlijden wordt aan haar oom Arent Aelbrechtsz Bosman of zijn kinderen honderd gulden uitgekeerd, volgens Notariele Akte van 9.6.1622 te Rotterdam.
Huwt (1) Rotterdam 1600 Maertgen Jorisdr
Kinderen:

 1. Krijn Ariens Borsman / Bosman, geb. 1600. Zie III-A.
 2. Pieter Ariens Borsman / Bosman / Bosmans, geb. 1604. Zie III-B.

Huwt (2) Rotterdam 21.8.1610 Martijntjen Martensdr den Ouden. Zij hertrouwt v��r 1641 Henrick Tomasz.

III-A. Krijn Ariens Borsman / Bosman, cuyper, azijnmaker, geb. 1600, zoon van Arent Aelbrechtsz Borsman en Maertgen Jorisdr. Overleden te Rotterdam op 20.8.1651 Crijn Adriaens Bosman.
Huwelijk onbekend. Wordt herhaaldelijk in Notarieel Archief te Rotterdam vermeld.
Heeft op 21.9.1629 te Rotterdam een onwettige dochter bij Margaretha 'Grietgen' Jans, weeskind van Jan Krijnen en Joosghen Pieters (uit Sevenbergen, Brabant). Het kind is door Martijntje Martens den Ouden naar (Sevenbergen) Brabant gestuurd. Op 4.10.1630 betaalt Krijn Arents 100 gulden, vanwege breken van gedane trouwbelofte.

III-B. Pieter Ariens Borsman / Borseman / Boorsman / Bosman / Boschman, moutmaker, azijnmaker, geb. 1604, zoon van Arent Aelbrechtsz Borsman, cuyper, en Maertgen Jorisdr; overleden 1650, begraven te Rotterdam op 17.4.1650. Zij woonden in het huis de Passer, op de noordzijde van de Blaeck te Rotterdam.
Huwt Jannetje Jans Vergoes, geb. ca. 1605, dochter van Jannetje Samuels Lacoffel en Abraham Rijken. Zij hertrouwt, als weduwe van Pieter Bosman en wonende te Blaeck, te Rotterdam op 28.11.1652 Hendrik Bens, chirurgijn (ovl. 23.2.1659 R'dam). Zij overlijdt als weduwe van Hendrik Bens op 16.4.1662 en is aldaar begraven.
Kinderen bekend:

 1. Maertje Bosman, ged. Geref. Rotterdam 9.7.1621; getuigen: Jannetge Rijcke en Aereyaentge Aelberts. Maria Pietersdr Bosman huwt Bartolomeus de Brouwer, en woont in 1650 in Den Haag.
 2. Aelbert Pietersz Bosman. Erft met zijn zus Maria van zijn vader in 1650.
 3. Johannes Bosman, ged. Rotterdam 10.2.1632; getuigen: Isack Six, Krijn Arense Bosman en Heiltien Claes
 4. Aryaantje Bosman, ged. Rotterdam 2.6.1641; getuigen: Neeltje Kersstiaens en Maayke (de) Rijke.
 5. Nyclaes Bosman, ged. Rotterdam 30.11.1642; getuigen: Crijn Bosman, Mary Bosman en Cristijntje van Sluis.

Bronnen:
[1] GA Rotterdam
[2] GA Den Haag: Loosduinen
[3] NA Den Haag: Nootdorp
[4] GA Delft
[5] fam. Bosman
[6] T. de Geus
[7] G. van Adrichem

Homepage    Voor aanvullingen of correcties: e-mail Frans van Agthoven