de boom groeit

ONDERZOEK naar de wortels van de vier volgende gebieden:

A. de Roosendaalse familie van Achthoven / van Agthoven en de familiegeschiedenis.
B. de families van de voormoeders uit de kwartierstaat.
C. de andere families (van) Achthoven / (van) Agthoven.
D. de geschiedenis van de dorpen Achthoven.

WEBLOG

Het Onderzoek.
We zijn ons onderzoek naar de oorsprong van de familie begonnen in 1994, na de eerste echte familiereünie in huize Agthoven onder Leiderdorp. Sinds die tijd is er heel wat te voorschijn gekomen, wat we enkele jaren later op een site gezet hebben. En ook hebben de eerste pogingen tot publicatie van de familiegeschiedenis in het jaar 2000 geresulteerd in een eerste deel van de 'Kroniek van Achthoven', over de periode 1621 tot 1800. Maar het onderzoek gaat nog steeds verder, soms samen, soms alleen.

A. Onderzoek naar de oorsprong en geschiedenis van de Roosendaalse familie van Agthoven.
Waar onze voorvader Cornelis Henricxssen van Achthoven vandaan kwam, dat weten we niet. Uit welk dorp Achthoven kwam hij eigenlijk? Of was zijn familie al eerder uit een dorp Achthoven weggetrokken? En waarom kwam hij naar Roosendaal? Met wie was hij eerder gehuwd, bij wie hij een voordochter Mayken Cornelis had.
Een tweede vraag is of de Hendrik Cornelisz van Achthoven in Nieuwerkerk dezelfde is als de oudste zoon van Cornelis Henricxssen van Achthoven in Roosendaal? Het is niet onmogelijk en zelfs waarschijnlijk. Tot nu toe zijn er geen tegenargumenten gevonden. In 1929 sterft de laatste van Agthoven van die tak uit Nieuwerkerk in Nederland. Maar een deel van deze familie is in 1846 en 1840 naar de USA geemigreerd. In 1996 is in Cincinnati, Ohio, USA de laatste nog in leven zijnde van Agthoven overleden, bij mijn weten. Maar je weet nooit of er nog anderen zijn in Ohio of Kentucky, waar zij woonden.
Een derde vraag is hoe het staat met de familie Hendrik van Agthoven die in 1948 naar Zuid-Afrika is geemigreerd.
Een vierde vraag: wie zijn de afstammelingen van onze voorvader Cornelis Henricxssen van Achthoven, met name die van de dochters in de familie. (parenteel).
Een laatste intrigerende vraag is of onze twee 'ooms' Job en Anthony van Achthoven die met de VOC naar Batavia waren vetrokken in de 18e eeuw, daar nog nakomelingen hebben. En is hun graf nog te vinden?
Er blijven altijd wel zaken te onderzoeken die licht werpen op de geschiedenis en de activiteiten van onze familie van Achthoven uit Roosendaal.

B. Onderzoek naar de kwartierstaten van de Haagse familie van Agthoven.
Hoe verder je zoekt hoe meer je vindt over de families van onze voormoeders. Uit welke families kwamen ze? Hoe hebben mensen elkaar gevonden. Waar kwamen die families vandaan.
Zijn er nog verwanten te vinden en zijn die geinteresseerd in hun voorgeslacht?
Van een aantal families hebben we de oorsprong wel gevonden, waaronder de buitenlandse oorsprong. Van andere moeten we nog verder zoeken en de gegevens ordenen.
Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer families dat zijn. Het blijft zoeken.
Wat is er waar van de afstamming van Karel de Grote: klopt dit wel?

C. De andere families van Achthoven en hun nageslacht.
Er zijn families gevonden uit Achthoven onder Leiderdorp, onder Montfoort en onder Lexmond. Dat wordt verder nagegaan.
Maar er zijn ook families van Achthoven, waarvan het niet duidelijk is waar ze vandaan komen: die uit 's-Gravenzande en die uit Noordwijk.
Maar ook de enkele vermeldingen in Lopik, Woerden, Willescop en Gorkum blijven een vraag, maar ook die in Leiden en omgeving.
Kunnen we die families terugbrengen tot drie families, van elk dorp één?

D. De geschiedenis van de dorpen Achthoven.
De geschiedenis van Achthoven onder Leiderdorp is intrigerend, want de naam gaat terug tot de 13e eeuw, en er zijn veel documenten bewaard gebleven. Dat moet nog eens goed geordend worden.
Achthoven onder Montfoort is al even oud. Ook hiervan zijn er oude actes bewaard gebleven vanaf 1295.
En Achthoven onder Lexmond, onder de heren van Brederode, gaat in ieder geval terug tot de 15e eeuw.
Maar er zijn nog de dorpen Achtehoeven, die op de Hollandsche Waard, verdwenen in de Elisabethsvloed van 1421.
Dan de wijk Achthoven onder Udenhout, en het Achthoeven onder Staphorst. Hebben die nog familie van Achthoven voortgebracht? Het lijkt van niet, maar je weet nooit.
Er blijkt ook nog een dorp Achthofen te bestaan bij Bremen, Nedersaksen, Duitsland. Familie?

Regelmatig krijg ik gegevens van andere genealogen als aanvulling op de gegevens op mijn site. En daar ben ik dankbaar voor, want alles zelf uitzoeken is schier onmogelijk. Bovendien hebben de bijdragen sommige fouten aan het licht gebracht, want genealogie blijft mensenwerk en vergissingen, of verkeerde interpretaties, zijn nooit helemaal uit te sluiten. Dus kritiek blijft welkom.
En je komt in kontakt met verre, verre familieleden, sommigen even geinteresseerd in hun oorsprong.
Bovendien scheppen de familiegegevens een band tussen de familieleden, want onbekend maakt onbemind.
Maar de familie zelf heeft ook heel wat gegevens aangeleverd én bewaard voor het nageslacht!

Graag gedaan!
Frans van Agthoven.