Lijst Overledenen, geboren vóór 1812

Overleden met de naam van Achthoven, van Agthoven, Achthoven, Agthoven (naar geboorte):

Dit is een voorlopige lijst om te helpen bij het zoeken naar voorouders.
De lijst wordt aangevuld al naar gelang het onderzoek vordert en gegevens verwerkt worden.

Laatst bijgewerkt op 11 november 2011.

Elke verdere aanvulling of correctie is heel welkom. E-mail: francvanagthoven@gmail.com

@ : ouders / afkomst onbekend.
# : huwelijk en/of afstammelingen onbekend (mannelijke volwassenen).

 1. @ Screvel van Achtehoven. Vermeld in 1296 in een charter te Leiden (nu in Haarlem). Heeft mogelijk zonen: Gerrit Screvel (vermeld vanaf 1281 als leenman van de graaf van Holland) en Jan Screvel, met land in Achthoven, Leiderdorp (Mogelijk meer dan 84 morgen land, plus koren- en smaltienden van Achthoven, Leiderdorp: naar Gerard Screvel en Jan Screvel). Hij is mogelijk dezelfde als Screvel van Outshoorn, vermeld te Leiden in 1281. (Screvel Jansz had ook 19 morgen land in Outshoorn in 1324)

 2. # Pieter Claes Aelwijnsz van Achthoven, geboren Leiderdorp 1541; overleden na 1619 Leiderdorp. Zoon van Claes Aelwijnsz (wiens broer Jan Aelwijnsz, en ook zijn grootvader Aelwijn Claesz, als schouten van Leiderdorp het wapen met de drie ruiten voerden). Noemt zich van Achthoven vanaf 1617. Heeft nog broers en zusters: Symon; Cornelis (+1619); Wouter; Apolonia (+1619) en mogelijk ook Marytgen Claesdr van Achthoven (+1619 Leiden). Woonde in Achthoven, Leiderdorp.

 3. # Symon Claes Aelwijnsz van Achthoven, geboren Leiderdorp 1544; overleden na 1617 Leiderdorp. Zoon van Claes Aelwijnsz . Noemt zich van Achthoven vanaf 1617. Woonde in Achthoven, Leiderdorp. Heeft mogelijk zoon Claes Symonsz in Achthoven (zie verder).

 4. @Marytgen Claesdr van Achthoven, overleden 1619 Leiden. Grafzerk No.119 Pieterskerk, Leiden. Mogelijk zuster van Pieter Claes Aelwijnsz van Achthoven. Familiewapen van zerk verwijderd tijdens Franse Revolutie.

 5. Cornelis Cornelisz van Poelgeest / van Achthoven, geboren Leiderdorp 1550; overleden 1628 Zoeterwoude; schout, quartiermeester, vaandrig, kapitein. Zoon van Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest (schout van Leiderdorp) en Marye Claesdr. Voert Poelgeest wapen met klaverblad. Noemt zich als eerste van Achthoven in 1580 (mogelijk geboren in de hofstede Agthoven in Achthoven, Leiderdorp, waar zijn grootvader Aelwijn Cornelisz woonde in 1543). Huwt (1) Leiden ca. 1574 Maria Jacobsdr. Kinderen: Cornelis; Jacob; Aelwijn; Pieter; Machteld; Maria. Huwt (2) Zierikzee 1589 jkvr Magdalena Jansdr van Couwerven, weduwe van cap. Jan vander Bruecke. Kinderen: Johan; kind; Cornelis Caesar; Hector. Huwt (3) Leiden 1610 Maria Cornelisdr Grossiers, weduwe van Cornelis Huygensz Gael.

 6. @ Dirk Cornelisz van Achthoven , geboren circa 1550; overleden vóór 1619, maar na 1611 Leiden), boomgaardman. Zoon van Cornelis Dirksz, warmoesman te Leiden (+1584). Huwelijk te Leiden ca. 1580. Kinderen: Arent; Adriaen; Cornelis; Maertge. Wordt pas in 1694 van Achthoven genoemd. Heeft nog broers Gerrit en Jan en zusters Trijntge; Michieltken; Crijntge en Neeltgen.

 7. @ Neeltgen Cornelisdr van Achthoven, geboren ca. 1550; overleden 1628 Leiden). Zuster van Dirk Cornelisz van Achthoven (zie boven). Ongehuwd en kinderloos. Testament in 1619 Leiden.

 8. @ Symon Philipsz van Moerkerken / van Achthoven. Geboren ca. 1570. Sterft te Noordwijkerhout 1635. Leenheer van de graaf van Holland in Noordwijk. Huwt Pietergen Symonsdr. Kinderen in 1623: Philips; Lijsbet; Marytgen; Jan; Cornelis; Dirk. Wordt pas na zijn dood van Achthoven genoemd.

 9. Marytgen Jansdr van Achthoven , geboren Leiderdorp ca. 1572; overleden na 1617 Leiderdorp. Dochter van Jan Jacobsz bakker (1e huw). Huwt Leiderdorp ca. 1610 Pieter Jansz Cop, timmerman (te Leiderdorp).

 10. Mourijn Jansz van Achthoven, geboren Leiderdorp ca. 1575; overleden 1654 bij Den Bosch. Schutter te Leiden. Zoon van Jan Jacobsz bakker en Sermpgen Mourijnsdr. Kinderloos. Van Achthoven genoemd vanaf 1617. Begraven Pieterskerk, Leiden. (Waarschijnlijk achterneef van Cornelis Cornelisz van Achthoven!).

 11. Jacob Jansz van Achthoven, geboren Leiderdorp ca. 1575; overleden 1619 Leiden; schutter te Leiden. Zoon van Jan Jacobsz bakker en Sermpgen Mourijnsdr. Kinderloos.

 12. Trijntge Jansdr van Achthoven, overleden 1625 Leiderdorp. Dochter van Jan Jacobsz bakker en Sermpgen Mourijnsdr. Kinderloos. Haar broer Mourijn erft van haar.

 13. Aefge Jansdr van Achthoven (Leiden ca. 1575 - na 1632 Leiderdorp) Dochter van Jan Jacobsz bakker en Sermpgen Mourijnsdr. Huwt Leiderdorp ca. 1610 Jan Pietersz Timmerman (herbouwer van kerk van Leiderdorp). Kinderen: Pieter Jansz van Achthoven en mogelijk ook Jan Jansz van Achthoven.

 14. @ Jan Aelbertsz (:van Achthoven). Geboren ca. 1575. Woont ca. 1599 te Achthoven onder Lexmond. Huwt Neeltgen Adriaens. Kinderen bekend: Aelbert Jansz van Achthoven (geb. ca. 1599).

 15. Cornelis Cornelisz van Achthoven , geboren Leiden 1575; overleden vóór 1610, onbekend waar. Zoon van cap. Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr. Kinderloos.

 16. Jacob Cornelisz van Achthoven , geboren Leiden 1577; overleden vóór 1610, onbekend waar. Zoon van cap. Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr. Kinderloos.

 17. Aelwijn Cornelis van Achthoven, geboren Leiden 1579; overleden na 1600, maar vóór 1610, onbekend waar. Vaandrig van zijn vader in 1599. Zoon van kapitein Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr. Kinderloos.

 18. Machteld Cornelisdr van Achthoven, geboren Leiden 1580; overleden vóór 1610 Leiden. Dochter van cap. Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr. Huwt 1590 Leiden: Gerrit Adriaensz Tromper. Kinderloos.

 19. Arent Dirksz van Achthoven, geboren Leiden ca.1580; overleden 1647 Leiden); schutter te Leiden, schrijnwerker, boomgaardman. Zoon van Dirk Cornelisz van Achthoven. Huwt Leiden 1603 Maertgen Aernts. Kinderen: Cornelis; Jacob; Diewertge; Gerrit; Dirk; Reyer; Maertge; zoon; zoon. Wordt, met zijn broers, van Achthoven genoemd vanaf 1617.

 20. Adriaen Dirksz van Achthoven , geboren Leiden ca.1580; overleden 1647, mogelijk te Leiden; cnoopmaker. Zoon van Dirk Cornelisz van Achthoven. Huwt Leiden 1610 Adriaentgen Adriaensdr van Hasebrouck. Kinderen: Cornelis; Maertge; Diewertge; Cristijntge; Jacob; Dirk. Woont te Leiden.

 21. Cornelis Dirksz van Achthoven, geboren Leiden ca. 1580; overleden 1656 Leiden); vleeshouwer en 40-raad van Leiden. Voert (als eerste) Achthoven wapen in 1634. Zoon van Dirk Cornelisz van Achthoven. Huwt (1) Leiden 1611 Marytgen Jacobsdr van Schorpeling: kinderloos. Huwt (2) Leiden 1621 Aaltje Joppen: kinderloos.

 22. Maertge Dirksdr van Achthoven, geboren Leiden ca. 1580; overleden na 1628. Dochter van Dirk Cornelisz van Achthoven. Huwt vóór 1619 de binnenschipper Gerrit Symonsz den Binck. Kinderen: 4.

 23. @ Cornelis Hendricxssen van Achthoven, geboren ca. 1585; overleden 1637 Roosendaal; weinsteker van beroep. Huwt (1) onbekend. Kinderen: Mayken Cornelis (gehuwd in 1636). Huwt (2) Roosendaal 1621 Dympna Goorts van Hoogerheye, weduwe van Hendrik Hendriksen uit Nieuwenberch. Huwt (3) Roosendaal 1626 Mayken Jansdr van Son, weduwe van de procureur Anthonis Jansen Heusschaerts. Kinderen te Roosendaal: Henricus; Antonius; Johanna; mogelijk nog een kind (+1633).

 24. # Pieter Cornelisz van Achthoven, geboren Leiden 1585; overleden na 1623, onbekend waar; luitenant ruiterij (te Venetië 1619). Zoon van kapitein Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr. Geen gegevens na 1623.

 25. Maria Cornelisdr van Achthoven, geboren Leiden 1586; overleden vóór 1610 Leiden. Dochter van Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr. Kinderloos.

 26. # Johan van Achthoven, geboren vermoedelijk Willemstad 1590; overleden 1625 Zeeland; kapitein (in Venetië en Zeeland). Zoon van kapitein Cornelis Cornelisz van Achthoven en jkvr Magdalena Jansdr van Couwerven.

 27. kind van Achthoven, geboren en overleden Bergen op Zoom 1595. Kind van Cornelis Cornelisz van Achthoven en jkvr Magdalena Jansdr van Couwerven.

 28. Philips Symonz van Achthoven, geboren waarschijnlijk te Noordwijk rond 1595. Zoon van Symon Philipsz van Moerkerken/van Achthoven en Pietergen Symonsdr. Leenman van de graaf in Noordwijk. Huwt (1) 1618 te Warmond: Annetgen Pieters. Kind: Aeltge; Neeltge; Maertje. Huwt (2) Marytgen Frankendr (uit Achthoven?). Kinderen waarschijnlijk: Symon Philipsz van Achthoven. Wordt pas in 1628 van Achthoven genoemd.

 29. Lijsbeth Symonsdr (:van Achthoven), geboren waarschijnijk te Noordwijk ca. 1595. Dochter van Symon Philipsz van Moerkerken / van Achthoven en Pietergen Symonsdr.

 30. # Cornelis Caesar van Achthoven, geboren Bergen op Zoom 1597; overleden na 1629, onbekend waar; vaandrig. Zoon van Cornelis Cornelisz van Achthoven en jnkvr Magdalena Jansdr van Couwerven. Mogelijk vertrokken naar buitenland.

 31. # Hector van Achthoven, geboren vermoedelijk Zevenbergen (fort Noordam) ca.1599; overleden na 1628, onbekend waar. Zoon van Cornelis Cornelisz van Achthoven en jnkvr Magdalena Jansdr van Couwerven. Mogelijk vertrokken naar buitenland.

 32. Aelbert Jansz van Achthoven, geboren ca. 1599 te Achthoven onder Lexmond. Zoon van Jan Aelbertsz en Neeltgen Adriaensdr. Bouwman en schepen te Benschop 1657-1664. Sterft 1664 of 1665. Huwt Metgen Gerrits Kersberch uit Achthoven onder Lexmond (overleden tussen 1650 en 1665), dochter van Gerrit Jansz Kerberch, schepen Lexmond en Heemraad te Achthoven, en Hilligen Jansdr. Kinderen bekend: kind (van Aelbert Jans en Metgen Gerrits) gedoopt 1624 te Lexmond; Teunis Aelbertsz van Achthoven (geboren ca. 1625).

 33. Marytgen Symonsdr (:van Achthoven), geboren waarschijnijk te Noordwijk ca. 1599. Dochter van Symon Philipsz van Moerkerken / van Achthoven en Pietergen Symonsdr.

 34. Pieter Claesz Roelen / van Achthoven, geboren onbekend waar ca. 1600; overleden ca. 1640 Leiderdorp. Landeigenaar in Achthoven. Waarschijnlijk zoon van Claes Symonsz uit Achthoven en kleinzoon van Symon Claes Aelwijnsz van Achthoven. Huwt Leentge Aelwijnsdr. Kinderen: Claes; mogelijk ook Cornelis.

 35. @ # Cornelis Claesz van Achthoven. Sterft te Leiden 1644. Mogelijk broer van Pieter Claesz Roelen / van Achthoven (zie boven).

 36. @ Maertgen Huyberts van Achthoven, weduwe van Cornelis Joris van ‘t Rietvelt, geb. rond 1600 ?. (Mogelijk dochter van Huybrecht Jansz, die in 1599 in Achthoven woonde) [Zie: GA Leiden: Rinse Penningen: Zoeterwoude 1652, p.10: Kerkbuurt]
  Maertie Huybrechts van Achthoven, wonende te Zoeterwoude, huwt te Wassenaar op 11.11.1684 Cornelis Reyersz van Hoochkerken

 37. Jan Symonsz van Achthoven, geboren waarschijnijk te Noordwijk ca. 1601. Zoon van Symon Philipsz van Moerkerken / van Achthoven en Pietergen Symonsdr. Huwelijk onbekend. Kinderen vermoedelijk: Cornelis; Simon; Maert.

 38. Cornelis Symonsz (:van Achthoven), geboren waarschijnlijk te Noordwijk ca. 1603. Zoon van Symon Philipsz van Moerkerken / van Achthoven en Pietergen Symonsdr. Huwelijk onbekend. Kinderen waarschijnlijk: Symon Cornelisz van Achthoven.

 39. Dirk Symonsz van Achthoven. Geboren waarschijnlijk te Noordwijkerhout ca. 1604. Zoon van Symon Philipsz van Moerkerken / van Achthoven en Pietergen Symonsdr. Huwt Wassenaar 5.4.1633 Anna Cornelisdr Bouwman. Kinderen: Cornelis; Simon; Annetje.

 40. Cornelis Arentsz van Achthoven (Leiden ca. 1604 - 1666 Leiden) warmoesman. Zoon van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts. Huwt Leiden 1636 Maria Cornelisdr van Stienevelt. Kinderloos.

 41. Jacob Arentsz van Achthoven (Leiden ca. 1605 - 1669 Leiden) 40-raad van Leiden: voert Achthoven wapen. Zoon van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts. Huwt ca. 1625 Neeltge Gerritsdr. Kinderen: Dirk; Gerrit; Arent; Marytgen; Margriet en mogelijk nog een kind.

 42. Diewertge Arentsdr van Achthoven (Leiden ca. 1605 - ? Leiden). Dochter van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts. Huwt Leiden 1636 Frederick Cornelisz van Leeuwen.

 43. Gerrits Arentsz van Achthoven (Leiden ca. 1605 - onbekend: mogelijk jong gestorven te Leiden). Zoon van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts.

 44. Dirk Arentsz van Achthoven. (Leiden ca. 1605 - 1655 Leiden) Zoon van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts. Huwt Leiden 1637 Maria Jansdr van Kerchem. Kinderen: Arent; Gerrit Beatrix.

 45. @ Philips Cornelisz van Achthoven (Hazerswoude ca. 1608 - 1656 Leiden). Huwt Leiden 1633 Jannetgen Jansdr Hoorn. Kinderen: Jan; Barbara; Gerrit; Cornelis; Geertruyt.

 46. Reyer Arentsz van Achthoven (Leiden ca. 1610 - 1655 Leiden). Zoon van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts. Huwt Leiden 1646 Maertgen Pietersdr van Sorch. Kinderen: kind; Maertje; kind; kind; kind.

 47. Maertge Arentsdr van Achthoven (Leiden ca. 1610 - na 1663 onbekend) . Dochter van Arent Dirksz van Achthoven en Maertgen Aernts. Huwt (1) Leiden 1646 Jan Pietersz Sorch. Huwt (2) Leiden 1657 Heyndrick Christiaensz van Dingbert.

 48. zoon van Arent Dirksz van Achthoven: + 1635 Leiden.

 49. # Pieter Jansz van Achthoven (Leiderdorp ca. 1610 - ?) Zoon van Jan Pietersz Timmerman en Aefge Jansdr van Achthoven. Huwt ca. 1640 Maria Willems van Leeuwen. Kinderloos (?).

 50. @ Jan Janz van Achthoven (ca.1610 - 1672 Leiden). Kinderloos. Mogelijk de zoon van Jan Pietersz Timmerman en Aefge Jansdr van Achthoven. Erft van Cornelis Cornelisz van Achthoven , van Mourijn Jansz van Achthoven en van Jan Pietersz Timmerman. Zijn tante Wijntge Pietersdr erft van hem.

 51. @ Cornelis Theunissen van Achthoven (onbekend ca. 1610 - vóór 1655 Amsterdam?). Huwt Aeltje Jansdr. Kinderen: Anthonis; Sijtje; Arent; Hildegonde. Aeltje Jansdr hertrouwt Amsterdam 1655 Abel Cornelissen Oosterland.

 52. @ # Cornelis Jansz van Achthoven: in 1669 vernoemd als erfgenaam van Adriaen Neel Jan Bouwensz (geb. ca. 1540) uit Achthoven onder Leiderdorp (verkrijgt dan diens graf in kerk van Leiderdorp), die de broer was van de zwager van kapitein Cornelis Cornelisz van Achthoven.

 53. @ # Cornelis Jansz van Achthoven. Woont te Lopik. Wordt vernoemd in de Monsterrollen en Huyslijsten van Lopik in de jaren 1627; 1643; 1646; 1648; 1651; 1658 en 1665. Cornelis Jansen Achthoven heeft te Lopik huis Nr.40 in de huislijsten.
  De vraag is of hij dezelfde Cornelis Janz Achthoven is, die in Woerden woont, maar land in leen had te Lopik in 1643.(zie volgende: dan zou hij daar voor de derde keer gehuwd zijn in 1636).

 54. Cornelis Jansz. j.m. van Achthoven huwt ca. oct.1625 te Lopik met Marighien Jillis, weduwe van Hendrik Bastiaensz (zie boven).
  Cornelis Jans, van Agthoven(bij Lexmond) huwt op 21.6.1635 te Jaarsvelt: Mayken Pieters, uit Agthoven.

 55. @ # Cornelis Jansz (van) Achthoven, paardencoper. Geboren ca. 1611 of eerder. Sterft 1683 te Woerden. Woont te Woerden. Huwt (1) ca. 1636 Matgen Leenderts van Nes. Huwt (2) Woerden 1669 Annighen Ghijsbertsdr, weduwe van Aart Jansz Ploy. Mogelijk dochter: Willemtien Cornelis van Achthoven. Tekent als Cornelis Jansz Achthoven.

 56. @ # Jan Jansz van Achthoven. Woont te Lopik. Wordt vernoemd in de Monsterrollen (voor de dijkslag) te Lopik in de jaren 1643; 1646; 1648; 1658. In 1658 wordt dan de weduwe van Jan Jansz van Achthoven vernoemd. Huwt Lopik 26.2.1637 Metje Gijsberts, weduwe van Adriaen Jelisz Lopick, alhier getrouwd. Jan Jansz van Achthoven heeft te Lopik huisnummer No.35 in de huislijsten. Kinderen onbekend. Mogelijk broer van Cornelis Jansz van Achthoven te Lopik.

 57. Cornelis Adriaensz van Achthoven (Leiden ca. 1611 - 1669 Leiden) Zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven en Ariaentgen Adriaensdr van Hasebroek. Stichter en regent Pesthuis, Leiden; 40-raad van Leiden. Voert Achthoven wapen. Huwt Leiden 1639 Roosgen Ariens van Overvliet, weduwe van Jan Pietersz van Twist. Sterft kinderloos.

 58. Maertge Adriaensdr van Achthoven (Leiden ca. 1612 - onbekend ) Dochter van Adriaen Dirksz van Achthoven en Adriaentgen Adriaensdr van Hasebroek.

 59. Diewertge Adriaensdr van Achthoven (Leiden ca. 1612 - onbekend) Dochter van Adriaen Dirksz van Achthoven en Adriaentgen Adriaensdr van Hasebroek.

 60. Cristijntgen Adriaensdr van Achthoven (Leiden ca. 1615 - onbekend). Dochter van Adriaen Dirksz van Achthoven en Adriaentgen Adriaensdr van Hasebroek. Huwt Leiden 1641 Willem Cornelisz van Rijsbeeck. Kinderen: Adriaen van Rijsbeek.

 61. # Jacob Adriaensz van Achthoven. Geboren ca. 1615 te Leiden. Zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven. In 1657 exec.test. van zijn broer Dirk Adriaensz van Achthoven te Leiden.

 62. # Dirk Adriaensz van Achthoven. (Leiden ca. 1615 te Leiden - 1657 Leiden?). Zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven. Zijn broer Jacob Adriaensz van Achthoven is in 1657 zijn exec.testamentair.

 63. @Gerrit Pietersz van Achthoven. Geboren ca. 1615. Wordt vermeld in NA Woerden in 1651. Kinderen waarschijnljk: Grietgen Gerrits van Achthoven: vermeld in NA Montfoort in 1664; Merrichgen Gerrits van Achthoven: vermeld in NA Montfoort in 1664.

 64. Aaltje Philipsdr van Achthoven, geb. Warmond ca. 1619, dochter van Philips Symonsz van Achthoven en Annetgen Pieters.

  Neeltje Philipsdr van Achthoven, ged. Warmond 29.5.1622, dochter van Philip Symonsz van Achthoven en Annetgen Pietersdr. Niet meer vermeld in 1623.

 65. @ Hendrickje Hendricks van Achthoven. Geboren ca. 1624. Huwt Jaarsvelt 1649 Teunis Stevens van Jaarveld, op Achthoven (onder Lexmond). Kinderen.

 66. @ Pieter Jansz van Achthoven. Geboren ca. 1624. Overleden na 1665. Huwt Montfoort 1649 Petergen Jans van Sevenhoven. Kinderen (onzeker): Jacob Pietersz van Achthoven

 67. Maertje Philipsdr van Achthoven, ged. Warmond 20.2.1625, dochter van Philip Symonsz van Achthoven en Annetgen Pietersdr. Huwt (1) Warmond 1646 Claes Jansz van Lutsenburg, weesmeester te Warmond. Huwt (2) Arie Claesz Entepoel.

 68. Claes Pietersz van Achthoven (Leiderdorp ca. 1625 - 1688 Leiderdorp). Zoon van Pieter Claesz Roelen/van Achthoven en Leentge Aelwijnsdr. Huwt 1652 Leiderdorp: Jannetje Michiels van Borselen: Kinderen (in 1688): Elena en Maria. Heeft 25 morgen land in Achthoven. Kerkmeester van Leiderdorp.

 69. Teunis Aelbertsz van Achthoven. Geboren ca. 1625 (te Achthoven onder Lexmond of te Benschop). Overleden te Benschop 1670. Huwt ca. 1664 Trijntje Jans (dochter van Jan Neelen), overleden te Benschop 1700 (zij hertrouwt Benschop 1671 Adriaen Lambertsz). Kinderen bekend: Weijntge Teunisdr van Achthoven (geb.1665 te Benschop).

 70. Symon Philipsz van Achthoven. Burgermeester van Noordwijk in 1687. Geboren rond 1625, mogelijk in Warmond. Waarschijnlijk zoon van Philips Symonsz van Achthoven en Marytgen Frankendr. Huwelijk onbekend. Kinderen vermoedelijk: Aeltje; Dirck; Jan; Neeltje.

 71. Hendrik Cornelissen van Achthoven (Roosendaal 1626 - na 1665 Nieuwerkerk, Schouwen) Zoon van Cornelis Henricxssen van Achthoven en Maria Jansdr van Son. Naar alle waarschijnlijkheid is hij degene die ca. 1650 huwt met Matie Jans Clickerlandt. Kinderen te Nieuwerkerk: Cornelia; Jan; Cornelis; Maritie; Pieter; Anthony; Maria; Anthony.

 72. Anthony Cornelisz van Achthoven (Roosendaal 1628 - na 1670 onbekend) Zoon van Cornelis Henricxssen van Achthoven en Maria Jansdr van Son. Woont te Roosendaal. Huwt Roosendaal 1652 Margaretha Andriessen Bavelaar. Kinderen: Johanna; Cornelis; Job; Cornelius.

 73. Johanna Cornelisdr van Achthoven (Roosendaal 1629 - na 1642 Princenhage?) Dochter van Cornelis Henricxssen van Achthoven en Maria Jansdr van Son. Huwt Pieter Weijers te Princenhage.

 74. Dirk Jacobsz van Achthoven, 40-raad (wapen van Achthoven). Geboren ca. 1630 te Leiden. Sterft te Leiden 1679. Zoon van Jacob Arentsz van Achthoven en Neeltie Gerrits. Huwt 1651 de wed. Cecilia van Leeuwen. Kinderloos.

 75. Gerrit Jacobsz van Achthoven. Geboren ca. 1630 te Leiden. Sterft 1666 te Leiden. Zoon van Jacob Arentsz van Achthoven en Neeltie Gerrits. Huwt te Leiden 1658 Catharyna Cornelisdr van Leeuwen. Kinderen: Marytgen; Jacobus; kind; kind; Pieternella.

 76. Cornelis Dirksz van Achthoven, geb. ca. 1634 Noordwijkerhout, zoon van Dirk Symonsz van Achthoven en Anna Cornelis Bouwman. Vermeld als burgemeester van Voorhout in 1672. Huwt Noordwijk 20.6.1664 Maritge Meesse uit Noordwijk. Kinderen: Annetje; Dirk; Jeroen.

 77. Anthonis Cornelissen van Achthoven, geb. Amsterdam 1633; overleden Amsterdam 1701; winkelier. Zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Aeltje Jansdr. Huwt Amsterdam 1655 Anneke Janse Teerinckx. Kinderen: Aeltje; Hester; Annecken; Cornelia; Anna; Cornelis; Johannes.

 78. Symon Dirksz van Achthoven, geb. ca. 1636 Noordwijkerhout, zoon van Dirk Symonsz van Achthoven en Annetje Cornelis Bouwman. Kinderen: Haasje, geb. ca. 1680.

 79. # Jan van Achthoven (Leiden 1636 - jong te Leiden?). Zoon van Philips Cornelisz van Achthoven en Jannetje Jansdr Hoorn.

 80. @ # Willem Willemsz van Achthoven, warpenreder. Geboren ca. 1637. Zoon van Jan de Ree. Woont te Leiden. Huwt (1) Leiden 31.1.1662 Mary de Pré uit Leiden, dochter van Jannetje Bonduel. Huwt (2) Leiden 13.5.1672: Marytge Casteel, geboren te Oegsgeest, wonende te Leiden, dochter van Mary Schabel. Kinderen onbekend. (Misschien is hij de zoon van Willem Jan Wymoth te Leiden, gehuwd met Pieternella Jansdr Hoorn, wiens zuster Jannetgen gehuwd was met Philips Cornelis van Achthoven: zie boven).

 81. @ Lijsbeth Willemsdr van Achthoven. Overleden te Leiden op 1.9.1674. Mogelijk zuster van Willem Willemsz van Achthoven.

 82. Sijtje Cornelisdr van Achthoven (onbekend 1637 - 1673 Amsterdam) Dochter van Cornelis Theunissen van Achthoven en Aeltje Jansdr. Huwt (1) Amsterdam 1655 Inte Pieter van Lonnega. Huwt (2) Amsterdam 1657 Jan Cornelissen van Hem. Kinderen.

 83. Annetje Dirksdr van Achthoven, geb. ca. 1638, uit Noordwijkerhout, waarschijnlijk dochter van Dirk Symonsz van Achthoven en Annetje Cornelis Bouwman. Huwt Voorhout 5.5.1686 Cornelis Leendertse van der Speck, uit Zoeterwoude.

 84. Barbara van Achthoven (Leiden 1638 - na 1658). Dochter van Philips Cornelisz van Achthoven en Jannetge Jansdr Hoorn. Huwt Leiden 1658 Hendrik van der Stoffe.

 85. Hildegond Cornelissen van Achthoven (onbekend ca. 1638 - vóór 1663 Amsterdam). Waarschijnlijk dochter van Cornelis Theunissen van Achthoven en Aeltje Jans. Huwt Jacobus Bril. Deze hertrouwt Amsterdam 1663 Isabela Elberts, wed. van Hendrik Velthuizen.

 86. Grietgen Gerrits van Achthoven. Geboren ca. 1639. Vermeld in NA Montfoort in 1664. Waarschijnlijk dochter van Gerrit Pietersz van Achthoven, vermeld in Woerden in 1650.

 87. Merrichgen Gerrits van Achthoven. Geboren ca. 1639. Vermeld in NA Montfoort in 1664. Waarschijnlijk dochter van Gerrit Pietersz van Achthoven, vermeld in Woerden in 1650.

 88. @ Willemtien Cornelis van Achthoven. Geboren ca. 1639. Huwt Montfoort 1664 Jan Willemsen Schinkel. (Mogelijk dochter van Cornelis Jansz Achthoven uit Woerden: zie boven).

 89. Gerridt van Achthoven (Leiden 1640 - 1649 Leiden). Zoon van Philips Cornelisz van Achthoven en Jannetge Jansdr Hoorn.

 90. @ Cornelis Adriaensz van Achthoven. Mogelijk geboren ca. 1640. Zou van Woerden zijn. Woont te Leiden. Huwt (1) Aryaantje Andries. Huwt (2) Leiden 1670 Adriaentje Cornelisdr van Vianen (+1672 Leiden). Kinderen te Leiden: Adriaentgen; Adrianus.

 91. @ Theunis Adriaensz van Achthoven (onbekend ca. 1640 - 1685 Amsterdam), schoenmaker. Huwt Trijntje Jacobsdr. Kinderen in Amsterdam vanaf 1664: Assueros; Assueros; Jacob; Assueros; Metje; Adrian.

 92. # Arent Cornelissen van Achthoven (Amsterdam 1641 - onbekend). Zoon van Cornelis Theuniussen van Achthoven en Aeltje Jansdr.

 93. Cornelis Philipsz van Achthoven (Leiden 1642 - 1675 Leiden). Zoon van Philips Cornelisz van Achthoven en Jannetge Jansdr Hoorn. Huwt (1) Leiden 1662 Anna Jansdr van der Stoffe. Kinderen: Sophia; Philippus. Huwt (2) Leiden 1670 Margarita Potbroeck

 94. Geertruyt Philipsdr van Achthoven (Leiden ca. 1644 - na 1673). Dochter van Philips Cornelisz van Achthoven en Jannetje Jansdr Hoorn. Huwt Leiden 1673 Jan van Sonnevelt.

 95. # Arent Jacobsz van Achthoven (Leiden 1644 - onbekend) Zoon van Jacob Arentsz van Achthoven en Neeltge Gerrits.

 96. Marytge Jacobsdr van Achthoven: (Leiden 1645 - 1646 Leiden) Dochter van Jacob Arentsz van Achthoven en Neeltge Gerrits.

 97. Margriet Jacobsdr van Achthoven (Leiden 1646 - 1647 Leiden). Dochter van Jacob Arentsz van Achthoven en Neeltge Gerrits.

 98. kind van Jacob Arentsz van Achthoven en Neeltge Gerrits. Sterft 6.2.1648 Leiden.

 99. Maertge Reyersdr van Achthoven. (Leiden 1648 - ?) Dochter van Reyer Arentsz van Achthoven en Maertgen Pietersdr Sorch. Geen verdere gegevens (mogelijk in 1655 te Leiden gestorven aan de pest).

 100. Cornelia Hendriksen van Achthoven. Geboren ca. 1650 te Nieuwerkerk. Gestorven na 1688.Dochter van Hendrik Cornelissen van Achthoven en waarschijnlijk Matie Jans Clickerlandt. Huwt waarschijnlijk Jacob Janse van Daelen.

 101. @ Jacob Pietersz van Achthoven. Geboren ca. 1653. (Mogelijk zoon van Pieter Jansz van Achthoven en Petergen Jans van Sevenhoven). Huwt Montfoort 1678 Maria Cornelis in't Wael. Kinderen (onzeker): Pieter Jacobsz van Achthoven.

 102. Elena Claesdr van Achthoven / van Harmelen. (Leiderdorp ca. 1653 - na 1688) Dochter van Claes Pietersz van Achthoven en Joanna Michielsdr van Borselen. Huwt (vóór 1688) David Rochusz Krijgsman (Huysman) te Bleiswijk. Zij erft de 17 morgen land in Achthoven van haar vader.

 103. Maria Claesdr van Achthoven. (Leiderdorp ca. 1655 - na 1688) Dochter van Claes Pietersz van Achthoven en Joanna Michielsdr van Borselen. Huwt (vóór 1688) Jacob Coolszoon te Leiden.

 104. Jan Heydrickxen van Achthoven. geboren ca. 1655. Zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en waarschijnlijk Matie Jans Clinckerlandt. Huwt (1) ca. 1682 Jannetje Jans. Kinderen te Nieuwerkerk vanaf 1683: Maetje; Heyndrik; Pieter. Huwt (2) Lauwerijntje Abarhams vd Berghe. Kinderen in 1692: Marinus.

 105. @ Willem Cornelisz van Achthoven (ca. 1655 - 1728 Loosduinen) Woont in 1680 te Santambacht. Huwt (1) Zandambacht 1693 Belitje Pieters van der Moor. Huwt (2) Zandambacht 1699: Kinderen: Neeltje; Claes; Johannes. (Mogelijk afkomstig uit Noordwijk).

 106. Johanna Anthonissen van Achthoven (Roosendaal 1655 - 1696 Roosendaal) Dochter van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Margaretha Andriessen Bavelaar. Huwt Roosendaal 1678 Willem Jansen Corputs. Kinderen te Roosendaal: 10.

 107. @Ghijsbert Jansen van Achthoven/van Agthoven: Geboren rond 1656. Gestorven in 1717 te Willescop. Hij huurde en woont in hofstede te Willescop. Huwt 1681 Lijsbeth 'Leissie' Cornelisse. Kinderen: Machteld; Cornelia; Jan; Cornelis; Mattie; Ariaentie; Teunis.: allen RK gedoopt te Montfoort. Moet nog twee zusters hebben: Neeltje Jans van Achthoven en Weijntge Jans van Achthoven.

 108. @ Neeltje Jans van Achthoven. Zuster van Gijsbert Jansen van Achthoven. Geboren ca. 1656.Vermeld 1682/86 te Montfoort en in 1709.

 109. @ Weijntge Jans van Achthoven. Zuster van Gijsbert Jansen van Achthoven. Geboren ca. 1656. Vermeld 1672 te Montfoort.

 110. Cornelis Hendriksen van Achthoven. Geboren ca. 1656 te Nieuwerkerk? Zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en waarschijnlijk Matie Jans Clinckerlandt. Huwt ca. 1687 Geertruyt Cornelis. Kinderen vanaf 1688 te Nieuwerkerk: Hendrik; Maatje; Neeltje; Neeltje; Cornelia.

 111. Aeltje van Achthoven (Amsterdam 1656 - 1718 ? Amsterdam ) Dochter van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx. Huwt (1) Amsterdam 1681 Abraham Wilthuis. Kinderen. Huwt (2) Amsterdam Hendrik Bruijn. Kinderen. Hendrik Bruijn hertrouwt Amsterdam 1718 Angenita Lingelbach.

 112. Cornelis Anthonissen van Achthoven (Roosendaal 1656-1656 Roosendaal) Zoon van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Margaretha Andriesen Bavelaar.

 113. Maritie Hendriksen van Achthoven. Geboren te Nieuwerkerk 1657. Dochter van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Maetie Jans Clinckerlandt.

 114. Hester van Achthoven (Amsterdam 1657 - 1673 Amsterdam) Dochter van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx. Kinderloos.

 115. Job Anthonissen van Achthoven (Roosendaal 1658 - 1694 Bergen op Zoom). Zoon van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Margaretha Andriesen Bavelaar. Meesterpeperkoekmaker te Bergen op Zoom. Huwt Bergen op Zoom 1685 Adriana Goverts de Groot. Kinderen: Anthonia; Antonius; Godefridus; Antonius; Antonius; Adrianus; Cornelia.

 116. Pieter Hendriksen van Achthoven. Geboren te Nieuwerkerk 1659 als zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Maetje Jans Clickerlandt. Huwt Ouwerkerk ca. 1694 Jannetje Adriaens. Kinderen te Nieuwerkerk: Maatje; Arjaen.

 117. Annecken van Achthoven (Amsterdam 1659 - onbekend). Dochter van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx.

 118. Marytgen Gerritsdr van Achthoven. (Leiden 1659 - 1659 Leiden) Dochter van Gerrit Jacobsz van Achthoven en Catharyna Cornelisdr van Leeuwen.

 119. # Jacobus Gerritsz van Achthoven. Geboren te Leiden in 1660 als zoon van Gerrit Jacobsz van Achthoven en Catharyna Cornelisdr van Leeuwen. Geen verdere gegevens.

 120. Cornelis Anthonissen van Achthoven (Roosendaal 1660-1660? Roosendaal). Zoon van Anthony Cornelissen van Achthoven en Margaretha Andriessen Bavelaar. Waarschijnlijk toch jong gestorven.

 121. Anthony Hendriksen van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1661. Zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Maetje Jans Clickerlandt. Waarschijnlijk gestorven vóór 1665.

 122. Pieternella van Achthoven. (Leiden 1662 - na 1682 onbekend) Dochter van Gerrit Jacobsz van Achthoven en Catharyna Cornelisdr van Leeuwen. Huwt ca. 1682 te Leiden Dr. Jan Frequenius.

 123. Cornelia van Achthoven (Amsterdam 1662 - na 1702 onbekend). Dochter van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx. Huwt (1) Amsterdam 1683 Jan Corff. Kinderen. Huwt (2) Amsterdam 1702 Willem Hendrik de Koning.

 124. Maria Hendriks van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1663. Dochter van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Maetje Jans Clickerlandt.

 125. Sophia Cornelisdr van Achthoven (Leiden 1664 - 1732 Leiden). Dochter van Cornelis Philips van Achthoven en Anna Jans van der Stoffe. Huwt Leiden 1681 Dr.Johan Huybrechts (voorvader van de Huybrecht burgemeesters van Leiderdorp).

 126. Assueros van Achthoven (Amsterdam 1664 - 1664 Amsterdam). Zoon van Theunis Adriaensz van Achthoven en Trijntje Jacobs.

 127. Assueros van Achthoven (Amsterdam 1665 - vóór 1670 Amsterdam) Zoon van Theunis Adriaensz van Achthoven en Trijntje Jacobs.

 128. Weijntge Teunisdr van Achthoven. Geboren 1665 te Benschop. Overleden te Benschop in 1698. Dochter van Teunis Aelbertsz van Achthoven uit Benschop en Trijntge Jansdr. Huwt Jan Claesz Kersbergen (geb. Benschop 1660, ovl. Benschop 1725). Kind: Neeltje Jans Kersbergen (geb. 1695, ovl. Bergambacht 1742).

 129. # Anthonis Hendriksen van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1665. Zoon van Hendrik Cornelissen van Achthoven en Maetje Jans Clinckerlandt.

 130. Philippus Cornelisz van Achthoven (Leiden 1666 - 1666 Leiden). Zoon van Cornelis Philips van Achthoven en Anna Jansdr van der Stoffe.

 131. Anna van Achthoven (Amsterdam 1666 - onbekend) Dochter van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx.

 132. Jacob Theunissen van Achthoven (Amsterdam 1667 - vóór 1731). Zoon van Theunis Adriaensz van Achthoven en Trijntje Jacobs. Huwt (1) Amsterdam 1686 Maria Jans Hosbrink. Kinderen: Barent; Jacob; Catharina; Barent; Anna; Anna; Theuntje. Huwt (2) Amsterdam 1694 Trijntje Willems van Veen. Kinderen: Willem; Teuntje; Maria; Klaesje; Jacob. Trijntje van Veen hertrouwt Amsterdam 1731 Philip Koning, weduwnaar van Christina Hem.

 133. Cornelis Anthonissen van Achthoven (Amsterdam 1668 - 1726 Amsterdam) notaris te Amsterdam 1694 -1725. Zoon van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx. Huwt Amsterdam 1698 Maria Catharina Indiseraven. Kinderen: Christoffel; Anthony; Anthony Jacob.

 134. @ Cornelis Theunissen van Achthoven. Geboren ca. 1667. Moet zuster hebben: Hendrikie Teunis. Woont eerst op Langerak, dan (vóór 2e huwelijk) op Achthoven onder Lexmond. Huwt (1) Langerak 1692 Aefie Jans van Beijerzijde uit Langerak. Kinderen: 2 dopen. Huwt (2) Lexmond 1710 Swaantie Pieters van Dijk uit Agthoven onder Lexmond. Kinderen: Theunis; Pieter; Aert; Gijsbert; Klaas.

 135. Claesje Arendsdr Achthoven. Geboren tussen 1670 en 1691. Overleden te Voorschoten. Huwt Jacob Leendertsz Roodenburgh. Kinderen.

 136. @ Claes Jansz Achthoven. Geboren ca. 1671. Hij is de eerste die Achthoven zonder van wordt genoemd. Huwt Hazerswoude 1696 Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Kinderen te Koudekerke gedoopt: Leendert; Ary; Maria; Johannes; Cornelis; Gerrit.

 137. @ Jan Janz Achthoven. Geboren ca. 1671. Huwt (1) Hazerswoude 1696 Aeltje Willems van der Bos. Kinderen te Hazerswoude: Neeltje; Neeltje; Aegje; Aegje; (te Amsterdam:) Angenietje. Huwt (2) Amsterdam L.van Maastricht. Kinderen: Neeltje.

 138. @ Arent Janse Achthoven. Geboren ca. 1671. Huwt Leiderdorp 1697 Wijntge Claessen. Kinderen te Hazerswoude: Greetie; Nicolaus.

 139. Adriaentgen van Achthoven. Gedoopt te Leiden 1671 als dochter van Cornelis Adriaensz van Achthoven en Adrianetgen Cornelisdr van Vianen.

 140. Assueros van Achthoven (Amsterdam 1671 - onbekend). Zoon van Theunis Adriaensz van Achthoven en Trijntje Jacobs. Mogelijk jong gestorven.

 141. @ Maria Arenz Agthoven. Geboren ca. 1672. Huwt Leiderdorp 1697 Ary Dirksz, wonende onder Woubrugge.

 142. Metje van Achthoven (Amsterdam 1673 - onbekend). Dochter van Theunis Adriaensz van Achthoven en Trijntje Jacobs. Huwt Amsterdam 1695 Jan Davids van den Heuvel.

 143. # Johannes Anthonissen van Achthoven (Amsterdam 1673 - onbekend). Zoon van Anthonis Cornelissen van Achthoven en Anna Jansdr Teerinckx.

 144. Adrianus (Ary) Cornelisz van Achthoven (Leiden 1673 - 1730 Leiden) Zoon van Cornelis Adriaensz van Achthoven en Adriaentgen Cornelisdr van Vianen. Huwt Leiden 1699 Hendrikje Pieters/Hendriks. Kinderen te Leiden: Cornelis; Marijtje; Anna; Kornelis; Dirkje; Willem.

 145. Aeltje Simons van Achthoven / Aghthooven, woont te Warmond. Verm. dochter van Simon Philipsz van Achthoven uit Warmond. Huwt (1) Leiden 28.7.1696 Jan Pietersz Wassenaar. Huwt (2) Leiden 6.8.1706 Jacob van der Werff, weduwnaar van Helena Willems Buytenduijck, wonende te Leiderdorp.

 146. Adrian Theunissen van Achthoven (Amsterdam 1675 - 1750 Amsterdam). Zoon van Theunis Adriaensz van Achthoven en Trijntje Jacobs. Huwt (1) Amsterdam 1697 Jannetje Gerrits Slot. Kinderen: Helena; Theunis; Louwtje; Teunis. Huwt (2) Amterdam 1706 Sara Abrahams. Kinderen te Amsterdam: Cornelia; Lijsbeth; Aeltje; Jannetie; Metje.

 147. @ Aaltje Cornelis Agthoven, jongedochter van Rotterdam (Lombertstraat) huwt Rotterdam 30.10.1696 Pieter Gerritsz Clover, jongeman van Bleyswijk (woonplaats onbekend).

 148. @ Ingetje Leenderts Achthoven. Geboren ca. 1678. Huwt Leiderdorp 1703.

 149. @ Pieter Jacobsz van Achthoven. Geboren ca. 1681 Montfoort. (Waarschijnlijk zoon van Jacob Petersz van Achthoven en Maria Cornelis in't Wael). Huwt Hagesteyn 1706 Treigentje (Ariaantje) Willemsdr Ridder Houdt. Kinderen: Maria; Jacob; Willemina; Theodora; Nicolaa.

 150. Machteld Gijsberts van Achthoven. RK gdoopt te Montfoort 1682, dochter van Gijsbert Jansen van Ahthoven en Lijsbeth Cornelisse.

 151. Maetje Jans van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1683. Dochter van Jan Heydrickse van Achthoven en Jannetje Jans.

 152. # Heyndrick Jansen van Achthoven. Nieuwerkerk 1683 - 1757 Zierikzee). Zoon van Jan Heyndricksen van Achthoven en Jannetje Jans. (Verhuist als Hendrik Jans Agthoven 1745 naar Zierikzee).

 153. Cornelia Gijsen van Achthoven. Geboren in 1684, RK gedoopt te Montfoort 1684, dochter van Gijsbert Janse van Achthoven en Lijsbet Cornelisse uit Willescop. Huwt Montfoort 1719 Cornelis Bakker. Kinderen: Cornelis, gedoopt te Montfoort in 1720. Wonen in Montfoort in 1722: gezamenlijk testament.

 154. # Jan Gijsberts van Achthoven. RK gedoopt te Montfoort 30 juni 1686; getuige Neeltie. Zoon van Gijsbert Jansen van Achthoven en Lijsbet Cornelisse uit Willescop. Vermeld in 1710 te Montfoort.

 155. Anthonia /Johanna (doopnaam) van Achthoven (Bergen op Zoom 1685-na 1730 Bergen op Zoom?) Dochter van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot. Huwt (1) Bergen op Zoom 1706 Antonius Garst. Kinderen te Roosendaal: 5. Huwt (2) Bergen op Zoom 1718 Carel Feijens. Kinderen te Bergen op Zoom: 5.

 156. Antonius van Achthoven (Bergen op Zoom 1687-1687 Bergen op Zoom) Tweelingzoon van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot

 157. Godefridus van Achthoven (Bergen op Zoom 1687-1745 Bergen op Zoom) Tweelingzoon van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot. Meesterbakker te Bergen op Zoom. Huwt Bergen op Zoom 1706 Barbara Vastesager uit Vosmaer. Kinderen te Bergen op Zoom: Adriana; Adriana; Job; Adriana; Johannes; Andreas; Catharina; Petrus; Godefridus; Wilhelmina; Jacoba.

 158. Barent van Achthoven (tweeling) (Amsterdam 1687 - vóór 1690 Amsterdam). Zoon van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink.

 159. # Jacob van Achthoven (tweeling) (Amsterdam 1687 - onbekend). Zoon van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink.

 160. Pieter Jansen van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1687. Zoon van Jan Heyndricksen van Achthoven en Jannetje Jans.

 161. Cornelis Gijsbertse van Achthoven. Geboren te Willescop en in 1688 te Monfoort RK gedoopt, zoon van Gijsbert Jansen van Achthoven en Lijsbeth Cornelisse. Woont te Willescop. Huwt Montfoort 1719 Ariaentie Cornelis van der Wel. Kinderen te Willescop: Gijsbert; Elisabeth; Lijssie; Cornelia; Jannigje; Lena; Reyeryntie; Jan; Crijntie.

 162. Hendrick Cornelissen van Achthoven. Geboren te Nieuwerkerk 1688. Zoon van Cornelis Hendrickse van Achthoven en Geertruit Cornelis. Huwt Bruinisse 1716 Krijntje Abels Padmos. Kinderen te Nieuwerkerk: Geertruyd; Cornelis; Abel; Cornelis Marinus; Jan; Jan.

 163. Catharina van Achthoven (Amsterdam 1688 - 1753 Amsterdam). Dochter van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink. Huwt Amsterdam 1717 Heere de Ruijter.

 164. Antonius van Achthoven (Bergen op Zoom 1688-1689 Bergen op Zoom) Zoon van van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot.

 165. Antonius van Achthoven (Bergen op Zoom 1690-1753 Bergen op Zoom). Zoon van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot. Meesterbroodmaker te Bergen op Zoom. Huwt Bergen op Zoom 1713 Catharina Geens, weduwe van Harman van Kooten. Kinderloos. Met vrouw en moeder met grafsteen begraven in Geertruidiskerk van Bergen op Zoom.

 166. # Barent van Achthoven (Amsterdam 1690 -onbekend). Zoon van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink.

 167. Mattie Gijsberts van Achthoven. RK gedoopt te Montfoort op 26 jan. 1691. Dochter van Gijsbert Jansen van Achthoven en Lijsbeth Cornelisse. Huwt te Willeskop 1719 Hendrik Arisse van Achthoven (zie boven).

 168. Anna van Achthoven (Amsterdam 1691 - 1691 Amsterdam). Dochter van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink.

 169. Anna van Achthoven (Amsterdam 1692 - onbekend). Dochter van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink.

 170. Maetje Cornelis van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1692. Dochter van Cornelis Hendrickse van Achthoven en Geertruit Cornelis.

 171. # Marinus Jansen van Achthoven. Geboren te Nieuwerkerk 1692. Zoon van Jan Heyndricksen van Achthoven en Lauwerijntje Abrahams van den Berge.

 172. Adrianus van Achthoven (Bergen op Zoom 1692-1704 Bergen op Zoom). Zoon van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot.

 173. Cornelia van Achthoven (Bergen op Zoom 1694 -1742 Tilburg)Dochter van Job Anthonissen van Achthoven en Adriana Goverts de Groot. Huwt (1) Bergen op Zoom 1717 Baudewijn Conot. Wonen in Tilburg. Vier kinderen. Huwt (2) Tilburg 1734 Jan Hendrick vanden Kieboom, weduwnaar.

 174. Neeltje Cornelis van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1694. Dochter van Cornelis Hendrickse van Achthoven en Geertruit Cornelis. Moet overleden zijn vóór 1697.

 175. Maatje Pieters van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1694. Dochter van Pieter Hendrickse van Achthoven en Jannetje Adriaens.

 176. Theuntje van Achthoven (Amsterdam 1694 - vóór 1698 Amsterdam). Zoon van Jacobus Theunis van Achthoven en Maria Jans Hosbrink.

 177. Hendrik Arisse van Achthoven. Geboren ca. 1694, zoon van Arie Henrixen Kemp en Geertie Cornelis uit Blokland. Huwt (1) Willescop 1719 Matie Gijsen van Agthoven (zie verder). Kinderen te Willescop: Gijsbert; Arie; Lijsbet; Jan; Geertie; Cornelis. Huwt (2) Willescop 1743 Marigje Janse van der Steegt uit Meerlo. Kinderen te Willescop: Metje; Johannes; Gijsbert; Evert; Mesje.

 178. @ Cornelis Arisse van Achthoven. Geboren ca. 1695 te Blokland. (Dezelfde als Cornelis geboren te Blokland in 1694 als zoon van Arie Henrixen Kemp en Geertie Cornelis uit Blokland?) Huwt Montfoort 1732 Aletta Jansdr van Snelderweert uit Montfoort. Kinderen te Oudewater: Geertruy; Jan.

 179. Ariaentie Gijsberts van Achthoven. RK gedoopt te Montfoort op 27 juni 1695; getuige Ingetie Bastiaense. Dochter van Gijsbert Jansen van Achthoven en Lijsbeth Cornelisse.

 180. # Teunis Ghijsberts van Achthoven. RK gedoopt te Montfoort op 6 nov.1696; getuige Trijntie Ariens. Zoon van Gijsbet Jansen van Achthoven en Lijsbeth Cornelisse. Nog vernoemd te Montfoort in 1710.

 181. # Willem Jacobsz van Achthoven (Amsterdam 1696 - onbekend). Zoon van Jacob Teunisz van Aghthoven en Trijntie Willems van Veen.

 182. # Leendert Claesse Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1696 als zoon van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 183. Neeltje Cornelis van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1697. Gestorven Nieuwerkerk 1722. Dochter van Cornelis Hendrickse van Achthoven en Geertruit Cornelis. Huwt Nieuwerkerk 1717 Josias Hubregtse van de Vate.

 184. # Arjaen Pieters van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1697. Zoon van Pieter Hendrickse van Achthoven en Jannetje Adriaens.

 185. Marigie Aris van Achthoven. Geboren ca. 1698 (Mogelijk dochter van Arie Henrixen Kemp en Geertie Cornelis uit Blokland). Huwt Montfoort 1723 Jillis Pieterse van der Kuyl uit Linschoten. Kinderen te Blokland: 2.

 186. Teuntje van Achthoven (Amsterdam 1698 - onbekend). Dochter van Jacob Teunisz van Aghthoven en Trijntie Willems van Veen.

 187. Heelena van Achthoven (Amsterdam 1698 - onbekend). Dochter van Adriaen Theunis van Achthoven en Jannetje Gerrits Slot.

 188. Greetie Arents Achthoven. Geboren ca. 1698 te Hazerswoude als dochter van Arent Janse Achthoven en Wijntge Claes. Huwt Hazerswoude 1723.

 189. # Theunis Adriaensz van Achthoven (Amsterdam 1699 - onbekend). Zoon van Adriaen Theunis van Achthoven en Jannetje Gerrits Slot.

 190. # Christoffel van Achthoven (Amsterdam 1699 - onbekend). Zoon van Cornelis Anthonissen van Achthoven en Anna Catharina Indiseraven. Huwt Amsterdam 1725 Catharina Smit, weduwe van Pieter Krey. (Geen kinderen te Amsterdam). Hertrouwt een van Slingeland en heeft 2 kinderen in Brielle.

 191. # Ary Claesse Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1699 als zoon van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 192. Neeltje Janse Achthoven. Geboren Hazerswoude 1699 als dochter van Jan Jansz Achthoven en Aeltje Willems van den Bos. Jong gestorven.

 193. # Anthony Cornelissen van Achthoven (Amsterdam 1700 - onbekend). Zoon van Cornelis Anthonissen van Achthoven en Anna Catharina Indiseraven.

 194. Maria van Achthoven (Amsterdam 1700 - onbekend). Dochter van Jacob Teunisz van Aghthoven en Trijntie Willems van Veen

 195. Cornelis Arisz van Achthoven (Leiden 1700 - vóór 1711 Leiden) Zoon van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters.

 196. Neeltje Janse Achthoven. Geboren Hazerswoude 1701, gedoopt te Leiden, als dochter van Jan Jansz Achthoven en Aeltje Willems van den Bos. Jong gestorven.

 197. Maria Claesdr Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1701 als dochter van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 198. Cornelia Cornelis van Achthoven. Geboren Nieuwerkerk 1701. Dochter van Cornelis Hendrickse van Achthoven en Geertruit Cornelis.

 199. Neeltje Janse Achthoven. Geboren Hazerswoude 1702 als dochter van Jan Jansz Achthoven en Aeltje Willems van den Bos. Jong gestorven.

 200. Johannes Claesse Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1702 als zoon van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 201. Klaesje van Achthoven (Amsterdam 1702 - onbekend). Dochter van Jacob Teunisz van Aghthoven en Trijntie Willems van Veen.

 202. Anthony Jacob van Achthoven (Amsterdam 1702 - onbekend). Zoon van Cornelis Anthonissen van Achthoven en Anna Catharina Indiseraven.

 203. Louwtje van Achthoven (Amsterdam 1702 - 1779 Amsterdam). Dochter van Adriaen Theunis van Achthoven en Jannetje Gerrits Slot. Huwt Amsterdam 1727 Jelle Hendriks de Munnik.

 204. Marijtje Claesse Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1703 als dochter van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 205. Cornelis Claessse Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1704 als tweelingzoon van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 206. Gerrit Claessse Achthoven. Gedoopt te Koudekerk 1704 als tweelingzoon van Claes Janse Achthoven en Ariaantje Leendertse Kooyvoet. Zij wonen in Hazerswoude?

 207. Teunis van Achthoven (Amsterdam 1704 - onbekend). Zoon van Adriaen Theunis van Achthoven en Jannetje Gerrits Slot.

 208. Jacob van Achthoven (Amsterdam 1704 - onbekend). Zoon van Jacob Teunisz van Aghthoven en Trijntie Willems van Veen

 209. Aegje Janse Achthoven. Geboren Hazerswoude 1704, gedoopt te Koudekerk, als dochter van Jan Jansz Achthoven en Aeltje Willems van den Bos. Jong gestorven.

 210. Aegje Janse Achthoven. Geboren Hazerswoude 1706, gedoopt te Koudekerk, als dochter van Jan Jansz Achthoven en Aeltje Willems van den Bos.

 211. Marijtje van Achthoven (Leiden 1706 - onbekend) Dochter van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters.

 212. Nicolaus Arentse Achthoven. Gedoopt te Hazerswoude 1706 als zoon van Arent Janse Achthoven en Wijntge Claes. Huwt als Claes Arentse Achthoven te Hazerswoude 1725 Matje Bastiaense Schalkwijk. Kinderen te Hazerswoude: Clasina; Judith; Arnoldus; Judith; Arnoldus.

 213. Adriana van Achthoven (Bergen op Zoom 1706-1706 Bergen op Zoom). Dochter van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastesager.

 214. Adriana van Achthoven (Bergen op Zoom 1707-1707 Bergen op Zoom). Dochter van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastesager.

 215. Neeltje Willemsdr van Achthoven (Zandambacht ca. 1707 - na 1732). Dochter van Willem Cornelisz van Achthoven. Huwt Zandambacht 1732 Bankenis van Seyl.

 216. Maria van Agthoven (Hagesteyn 1707 - na 1728). Dochter van Pieter Jacobsz van Achthoven en Treigentje Willemsdr Ridder Houdt. Huwt Hagesteyn 1728 Wilhelm van de Wijgert uit Vianen.

 217. Anna van Achthoven (Leiden 1708 - onbekend) Dochter van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters

 218. Job van Achthoven (Bergen op Zoom 1708 - 1741 Batavia). Zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastesager. Vertrekt als soldaat van VOC (Enkhuizen) uit Bergen op Zoom naar N.O.Indië in 1737, via de Kaap. Vertrek is vanuit Texel.

 219. Jacob Pietersz van Achthoven (Vianen 1709 - na 1774 Gorinchem/Den Haag?) Zoon van Pieter Jacobsz van Achthoven en Treigentje Willemsdr Ridder Houdt. Huwt Gorinchem 1730 Henrica van Doesburgh. Kinderen: Petronella; Petronella; Adriana; Guilielmus; Wilhelmus.

 220. Marijtje van Achthoven. Ouders onbekend. Huwt 5.7.1733 te Gouda Salomon Maas, jm wonende in Gouda. Zij overlijdt te Leiden.

 221. Cornelia van Achthoven (Amsterdam 1710 - onbekend). Dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams.

 222. Angenietje Achthoven. Gedoopt te Amsterdam 1710 als dochter van Jan Janse Achthoven en Aeltje Willems van den Bos (afkomstig uit Hazerswoude: zie boven)

 223. Claes Willemsz van Achthoven (Zandambacht ca. 1710 - na 1748). Zoon van Willem Cornelis van Achthoven. Woont te Monster. Huwt Den Haag 1735 Jannetje Jansdr van der Drift. Kinderen: Maria; Willem; Johannes; Cornelia; Maria; Adrianus.

 224. Theunis Cornelisz van Achthoven. Geboren 29.1.1711 als zoon van Cornelis Teunisse van Achthoven en Swaentie Pieters van Dijk; zijn ouders wonen dan in Agthoven. Woont met zijn gezin te Lexmond; gestorven vóór 1778. Huwt (1) als j.m. wonen alhier, te Lexmond op 6.4.1738: Dirkje Adrianis, j.d.van Lakervelt. (Lexmond 8, 82). Huwt (2) Zaartje Gerrits de Boer, weduwe van Gerrit Pieterse Middelkoop, geboren te Everdingen 19.1.1738 en dochter van Gerrit Jacobs de Boer. Kinderen onbekend. Zaartje Gerrits de Boer hertrouwt in Lopik op 5.4.1778 met Cornelis van Schaik, zoon van Teunis van Schaik en Trijntje Langerack

 225. Kornelis van Achthoven (Leiden 1711 - onbekend) Zoon van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters.

 226. Adriana van Achthoven (Bergen op Zoom 1711-1770 Bergen op Zoom). Dochter van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastesager. Huwt (1) Bergen op Zoom 1732 Paulus Bos. Twee kinderen te Bergen op Zoom. Huwt (2) Bergen op Zoom 1736 soldaat Gillis Baartmans. Elf kinderen in Bergen op Zoom, Maasland, Brielle en Heusden.

 227. Lijsbeth van Achthoven (Amsterdam 1712 - onbekend). Dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams.

 228. Pieter Cornelissen van Achthoven. Geboren 27.11.1712 (gedoopt te Lexmond). Zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Swaatje Pieters van Dijk. Ouders wonen te Achthoven onder Lexmond.

 229. Johannes Willemsz van Achthoven (Zandambacht 1713 - onbekend). Zoon van Willem Cornelisz van Achthoven en Beelita Pieters van de Moor.

 230. Johannes van Achthoven (Bergen op Zoom 1713 - 1793 Bergen op Zoom). Zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastesager. Meester geweer- en slotenmaker. Wordt vele malen deken van smedersgilde te Bergen op Zoom. Huwt Bergen op Zoom 1740 Petronella van Dun (+1807). Kind: Maria Adriana van Agthoven (gboren en gestorven in 1741). Daarna kinderloos gebleven.

 231. Willemina van Agthoven. (Vianen 1714 - onbekend). Dochter van Pieter Jacobsz van Achthoven en Treigentje Willemsdr Ridder Houdt.

 232. Aeltje van Achthoven (Amsterdam 1714 - onbekend). Dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams.

 233. Dirkje van Achthoven (Leiden 1714 - onbekend) Dochter van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters.

 234. @ Dirkje van Agthoven. Geboren ca. 1714. Huwt Amsterdam 1739 Bastiaen Claesz Laver

 235. # Aert Cornelissen van Achthoven. Geboren 1715 (gedoopt te Lexmond) als zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Swaantje Pieters van Dijk. Ouders wonen te Achthoven onder Lexmond.

 236. Theodora van Agthoven. (Vianen 1715 - onbekend). Dochter van Pieter Jacobsz van Achthoven en Treigentje Willemsdr Ridder Houdt.

 237. Anthonius Josephus van Achthoven Gedoopt te Bergen op Zoom op 31 maart 1715, zoon van Godefridus van Achthoven en Barbara Vastesager. Wordt nog in 1746 vermeld te Bergen op Zoom. Woont blijkbaar elders. Huwelijk, kinderen en overlijden onbekend.

 238. Nicolaa van Agthoven. (Vianen 1717 - onbekend). Dochter van Pieter Jacobsz van Achthoven en Treigentje Willemsdr Ridder Houdt.

 239. # Willem van Achthoven (Leiden 1717 - onbekend). Zoon van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters.

 240. Andreas van Achthoven (Bergen op Zoom 1717-1790 Bergen op Zoom). Zoon van Godefridus van Agthoven en Barbara Vastesager. Meesterbroodmaker. Viermaal deken van bakkersgilde van Bergen op Zoom. Huwt Oudenbosch 1742 Maria van Dun (zuster van Petronella). Kinderen: Barbara; Anna Cornelia; Johanna Cornelia; Johanna Allegonda; Maria; Godefridus.

 241. Jannetie van Achthoven (Amsterdam 1717 - onbekend). Dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams.

 242. Gijsbert Cornelissen van Achthoven. Geboren 1718 (gedoopt te Lexmond). Zoon van Cornelis Theunissen van Achthoven en Swaatje Pieters van Dijk. Ouders wonen op Achthoven onder Lexmond.

 243. Catharina van Achthoven (Bergen op Zoom 1719-1785 Bergen op Zoom). Dochter van Godefridus van Agthoven en Barbara Vastesager. Huwt (1) Bergen op Zoom 1746 Matheus vander Vleet uit Oudenbosch. Huwt (2) Bergen op Zoom 1770 Pieter Kools uit Bergen op Zoom. Sterft kinderloos.

 244. Gijsbert Cornelissen van Achthoven (Willescop 1719 - onbekend) Zoon van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Arianetie Cornelis van der Wel.

 245. Gijsbert Hendrikse van Achthoven (Willescop 1720 - na 1756 onbekend) Zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsen van Agthoven. Woont te Willescop in 1756. Huwt Montfoort 1756 Teuntje Pietersen van der Lauw, weduwe van Gerrit van Muyden van Montfort. Kinderen onbekend.

 246. Klaas Cornelissen Van Achthoven. Geboren 1720 (gedoopt te Lexmond). Zoon van Cornelis Theunissen van achthoven en Swaantje Pieters Van Dijk. Ouders wonen te Achthoven onder Lexmond.

 247. Petrus van Achthoven (Bergen op Zoom 1721-1738 Bergen op Zoom) Zoon van Godefridus van Agthoven en Barbara Vastesager. Ongehuwd.

 248. @ Cornelis van Agthoven, (geboren ca. 1721) j.m. wonende te Ijsselsteyn. Huwt Montfoort 1746 Marigje Janse Groenvelt, jongedochter. (Niet onmogelijk dat hij de in 1711 te Leiden geboren zoon is van Ary Cornelisz van Achthoven en Hendrikje Pieters, wiens moeder uit Vianen kwam: zie boven).

 249. Elisabeth van Achthoven (Willescop 1721 - onbekend) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel.

 250. Lijssie van Achthoven (Willescop 1722 - onbekend) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel.

 251. Arie Hendrixe van Achthoven (Willescop 1722 - onbekend). Zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Marie Gijsen van Agthoven.

 252. Metje van Achthoven (Amsterdam 1722 - onbekend). Dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams.

 253. Godefridus van Aghthoven (Bergen op Zoom 1722 - 1777 Bergen op Zoom). Zoon van Godefridus van Agthoven en Barbara Vastesager. Bakker, later tabakshandelaar. Huwt Bergen op Zoom 1752 Jacoba de Hoey uit Bergen op Zoom. Kinderen: Johanna; Barbara; Catharina; Martyna; Godefridus; Godefridus; Jacoba. Sterft in Gevangenpoort van Bergen op Zoom.

 254. Lijssie van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 27.9.1722, dochter van Cornelis Gijsen van Agthoven en Ariaentie Cornelis.

 255. Neeltje Achthoven. Gedoopt te Amsterdam 1724 als dochter van Jan Janse Achthoven (afkomstig uit Hazerswoude)en zijn tweede vrouw L.van Maastricht.

 256. Cornelia van Achthoven (Willescop 1724 - onbekend) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel.

 257. Lijsbeth Hendrix van Achthoven (Willescop 1724 - na 1759) Dochter van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsen van Agthoven. Huwt Montfoort 1759 Gijs van Blokland uit Blokland.

 258. Clasina Agthoven. Gedoopt te Hazerswoude 1725 als dochter van Nicolaus Arentse Achthoven en Matje Bastiaense Schalkwijk.

 259. @ Clasina van Agthoven. (onbekend ca. 1725 - 1767 Amsterdam). Huwt (1) Amsterdam 1746 Jan Lourense. Huwt (2) Amsterdam Paulus Janse Berendahl. Kind in 1753.

 260. Jannigje van Achthoven (Willescop 1725 - onbekend) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel.

 261. Lena van Achthoven (Willescop 1726 - onbekend) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel. Huwt Montfoort als j.d. 1749 Reinier van Rietveld, j.m. wonende te Willescop.

 262. Wilhelmina van Achthoven (Bergen op Zoom 1726-1806 Bergen op Zoom) Dochter van Godefridus van Agthoven en Barbara Vastesager. Huwt Bergen op Zoom 1752 Laurens de Bakker. Kinderen.

 263. @ Anna (van) Agthoven, jongedochter uit Leiden, wonende in de Oppert, R'dam, huwt (1) Rotterdam 3.5.1746 Jan Sterling, uit Rotterdam. Huwt (2) als weduwe van Jan Sterling, te Rotterdam 17.12.1769 / 1.1.1770 Jan Wessing, weduwnaar uit Rotterdam.

 264. Judith Agthoven. Gedoopt te Hazerswoude 1727 als dochter van Nicolaus Arentse Achthoven en Matje Bastiaense Schalkwijk. Jong gestorven.

 265. Arnoldus Agthoven. Gedoopt te Hazerswoude 1728 als zoon van Nicolaus Arentse Achthoven en Matje Bastiaense Schalkwijk. Jong gestorven.

 266. Jacoba van Achthoven (Bergen op Zoom 1728-1771 Bergen op Zoom) Dochter van Godefridus van Agthoven en Barbara Vastesager. Huwt Bergen op Zoom 1755 Johannes de Wolff uit Hoeven. Kinderen.

 267. Reyeryntie van Achthoven (Willescop 1728 - onbekend) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel.. Huwt Montfoort 1770 Jan de Kijzer (als zij dezelfde is).

 268. Jan Hendrixen van Achthoven (Willescop 1728 - onbekend). Zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsen van Agthoven.

 269. Jan Cornelissen van Achthoven (Willescop 1730 - ) Zoon van Cornelis Gijsbertsen van Achthoven en Ariaentie Cornelissen van der Wel.

 270. Judith Agthoven. Gedoopt te Hazerswoude 1730 als dochter van Nicolaus Arentse Achthoven en Matje Bastiaense Schalkwijk. Huwt te Hazerswoude 1753.

 271. Geertie Hendrix van Achthoven (Willescop 1731 - na 1758) Dochter van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsen van Agthoven. Huwt Montfort 1758 Hannes van Blokland uit Blokland.

 272. Petronella van Aghthoven (Gorinchem 1731 - vóór 1734 Gorinchem) Dochter van Jacob Pietersz van Aghthoven en Henrica van Doesburgh.

 273. Arnoldus Agthoven. Gedoopt te Hazerswoude 1730 als zoon van Nicolaus Arentse Achthoven en Matje Bastiaense Schalkwijk. Geen verdere gegevens.

 274. Geertruy Cornelis van Achthoven (Oudewater 1733 - onbekend) Dochter van Cornelis Arisse van Achthoven uit Blokland en Aletta Jansdr Snelderweert.

 275. Crijntie van Achthoven (Willescop 1733- na 1779) Dochter van Cornelis Gijsbertse van Achthoven en Ariaentie Cornelis van der Wel. Huwt (1) als meerderjarige j.d. te Woerden (wonende te Montfoort) 1768 Arie van Houdijk, weduwnaar van Ariaantie de Jong. Huwt (2) Montfoort 1779 Teunis van Jaarveld.

 276. Petronella van Aghthoven (Gorinchem 1734 - na 1757 Den Haag?) Dochter van Jacob Pietersz van Aghthoven en Henrica van Doesburgh. Huwt Den Haag 1757 Willem Falk uit Ekel (graafschap Mark)

 277. Adriana van Aghthoven (Gorinchem 1734 - na 1757 Gorinchem?) Dochter van Jacob Pietersz van Aghthoven en Henrica van Doesburgh. Huwt Gorinchem 1757 (nagaan)

 278. Cornelis Hendrixen van Achthoven (Willescop 1735 - onbekend). Zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Matie Gijsen van Agthoven.

 279. Maria Claesdr van Achthoven (Monster 1736 - onbekend). Dochter van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift.

 280. Jan Cornelissen van Achthoven (Oudewater 1738 - onbekend). Zoon van Cornelis Arisse van Achthoven uit Blokland en Aletta Jansdr van Snelderweert uit Montfort.

 281. Willem Claesz van Achthoven (Monster 1738 - onbekend). Zoon van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift.

 282. Guilielmus van Aghthoven (Gorinchem 1738 - vóór 1744 Gorinchem) Zoon van Jacob Pietersz van Aghthoven en Henrica van Doesburgh.

 283. Johannes Claesz van Achthoven (tweeling Monster 1740 - 1810 Loosduinen). Zoon van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift. Woont te Den Haag. Huwt Wateringen 1776 Leena Pietersen Heemskerk. Kinderen: Johanna; Francesca.

 284. Cornelia Claesdr van Achthoven (tweeling Monster 1740 - na 1784?). Dochter van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift. Huwt mogelijk te Rijswijk in 1784

 285. Maria Adriana van Achthoven (Bergen op Zoom 1741-1741 Bergen op Zoom?) Enige dochter van Johannes van Agthoven en Petronella van Dun.

 286. Barbara van Achthoven (Bergen op Zoom 1743-1799 Bergen op Zoom). Dochter van Andreas van Achthoven en Maria van Dun. Huwt Bergen op Zoom 1775 Rudolph van Thiel. Kinderen.

 287. Metje Hendrix van Achthoven uit Willescop, RK gedoopt te Montfoort 9.12.1743, dochter van Hendrik Arise van Achthoven en Marigje Janse van der Steegt. Huwt Montfoort 1769 Johannes Ludovicus Joseph Petit uit Montfoort.

 288. Anna Cornelia van Achthoven (Bergen op Zoom 1744-1744? Bergen op Zoom) Dochter van Andreas van Agthoven en Maria van Dun. Sterft vóór 1747.

 289. Wilhelmus van Aghthoven/Achthoven/Agthoven (Gorinchem 1744 - 1779 Den Haag) Zoon van Jacob Pietersz van Aghthoven en Henrica van Doesburgh. Huwt Den Haag 1767 Catharina Bouwman uit Den Haag. Kinderen: Hendrica; Hendrica; Anne Marie; Johannes Jacobus; Petronella.

 290. Joannes Hendrixen van Achthoven uit Willescop, RK gedoopt te Montfoort 16.1.1745, zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Marigje Janse van der Steegt.

 291. Gijsbert Hendrixen van Achthoven uit Willescop, RK gdoopt te Montfoort 17.7.1746, zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Marigje Janse van der Steegt.

 292. Johanna Cornelia van Achthoven (Bergen op Zoom 1747-1821 Bergen op Zoom) Dochter van Andreas van Achthoven en Maria van Dun. Ongehuwd. Rentenierster.

 293. Maria Claesdr van Achthoven (tweeling Monster 1748 - na 1771?). Dochter van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift. Huwt mogelijk te Rijswijk in 1771.

 294. Adrianus Claesz van Achthoven (tweeling Monster 1748 - na 1748). Zoon van Claes Willemsz van Achthoven en Jannetje Jansdr van der Drift. Huwt (waarschijnlijk) 's-Gravenzande 1808 Helen van Wingerden.

 295. Evert Hendrixen van Achthoven uit Willescop, RK gedoopt te Montfoort 29.4.1748, zoon van Hendrik Arisse van Achthoven en Marigje Janse van der Steegt. Huwt Montfoort 1779 Cornelia van der Berg.

 296. Niesje van Achthoven uit Willescop, RK gedoopt te Montfoort 6.11.1749, dochter van Hendrik Arisse van Achthoven en Marigje Janse van der Steegt.

 297. Johanna Allegonda van Achthoven (Bergen op Zoom 1749-1820 Bergen op Zoom) Dochter van Andreas van Achthoven en Maria van Dun. Blijft ongehuwd. Renteniester.

 298. Maria van Achthoven (Bergen op Zoom 1750-1825 Bergen op Zoom). Dochter van Andreas van Achthoven en Maria van Dun. Huwt Bergen op Zoom 1791 notaris Johannes van Swieten. Zoon.

 299. Godefridus van Achthoven (Bergen op Zoom 1753-1753 Bergen op Zoom) Zoon van Andreas van Achthoven en Maria van Dun.

 300. Johanna van Achthoven (Bergen op Zoom 1753-1828 Bergen op Zoom) Dochter van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Huwt Bergen op Zoom 1782 Francis Daems uit Bergen op Zoom. Kinderen.

 301. Barbara van Achthoven (Bergen op Zoom 1755-1791 Bergen op Zoom) Dochter van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Ongehuwd.

 302. Willemijntje van Achthoven/Agthoven, geb. Nieuwerkerk 28.8.1757, overleden Nieuwerkerk 14.7.1838, dochter van Cornelis Heyndricksen van Achthoven en Maatje Jan d'Ooge. Huwt Frans Cornelisse van de Stolpe en daarna Cornelis Adriaanse de Jonge.

 303. Catharina van Achthoven (Bergen op Zoom 1759-1759 ? Bergen op Zoom) Dochter van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Gestorven zeker vóór 1769.

 304. Martyna van Achthoven (Bergen op Zoom 1761-1761 Bergen op Zoom) Tweelingdochter van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey.

 305. Godefridus van Achthoven (Bergen op Zoom 1761-1761 Bergen op Zoom) Tweelingzoon van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey.

 306. Godefridus van Achthoven (Bergen op Zoom 1762-1829 Bergen op Zoom) Zoon van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Meestergeweer- en slotenmaker. Ondertrouwt Bergen op Zoom/Goes 1793 Kornelia Lane. Huwelijk niet doorgegaan. Kinderloos.

 307. @ Jozef van Agthoven. Geboren ca. 1762. Huwt ca. 1786 Sibranda Bouwman. Kinderen gedoopt te Amsterdam: Jozef.

 308. @ Barbara van Agthoven, vermeld in 1786 te Amsterdam als getuige van doop van zoon van Jozef van Agthoven en Sibranda Bouwman.

 309. @ Johannes van Agthoven, vermeld in 1786 te Amsterdam als getuige van doop van zoon van Jozef van Agthoven en Sibranda Bouwman.

 310. Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 28.12.1765, zoon van Cornelis van Agthoven en Grietje Westerhout.

 311. Jacoba van Achthoven (Bergen op Zoom 1766-1821 Bergen op Zoom) Dochter van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Huwt Bergen op Zoom 188 Nicolaas Snoek uit Leiden. Kinderen.

 312. Hendrica van Achthoven. (Den Haag 1767 - 1768 Den Haag) Dochter van Wilhelmus van Achthoven en Catharina Bouwman.

 313. Olof van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 12.7.1767, zoon van Cornelis van Agthoven en Grietje Westerhout.

 314. Gerardus van Agthoven, RK gedoopt Monfoort 25.4.1769, zoon van Cornelis van Agthoven en Grietje Westerwout.

 315. Johannis van Agthoven (Bergen op Zoom 1769-1843 Den Haag) Zoon van Godefridus van Achthoven en Jacoba de Hoey. Schoenmaker. Huwt Bergen op Zoom 1801 Adriana Commissaris. Enig kind: Godefridus.

 316. Hendrica van Agthoven. (Den Haag 1770 - na 1793 Den Haag?) Dochter van Wilhelmus van Achthoven en Catharina Bouwman. Huwt Den Haag 1793 Nicolaas Top, uit Den Haag.

 317. Anne Marie van Agthoven. (Den Haag ca. 1774 - na 1803 Den Haag?) Waarschijnlijk dochter van Wilhelmus van Achthoven en Catharina Bouwman. Doopgetuige in 1803 te Den Haag.

 318. Hendrik van Agthoven, RK gdoopt te Montfoort 10.8.1775, zoon van Gysbert van Agthoven en Marregie van Rykelykehuyse.

 319. Johannes Jacobus van Achthoven. (Den Haag 1776 - na 1803 Den Haag) Zoon van Wilhelmus van Achthoven en Catharina Bouwman. Huwt ca. 1802 Johanna Blommers. Kinderen te Den Haag: Catharina.

 320. Agatha van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 19.8.1776, dochter van Gysbert van Agthoven en Marregie Rykelykenhuyse.

 321. Willem van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 13.8.1777, zoon van Gys van Agthoven en May van Rykelykenhuyse.

 322. Gys van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 15.10.1778, zoon van Gysbert van Agthoven en Marregie van Rykelykenhuyse.

 323. Agatha van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 8.11.1779, dochter van Gys van Agthoven en May van Rykenhuyse.

 324. Petronella van Agthoven (Den Haag 1779 - 1781 Den Haag). Dochter van Wilhelmus van Agthoven en Catharina Bouwman.

 325. Johanna van Achthoven (Den Haag 1780 - onbekend). Dochter van Johannes Claessen van Achthoven en Leena Pietersen Heemskerk.

 326. Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 3.10.1780, zoon van Evert van Agthoven en Cornelia van den Berg.

 327. Annegie van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 31.12.1780, dochter van Gys van Agthoven en Magie van Rykenhuyse.

 328. Jacobus van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 31.8.1782, zoon van Gys van Agthoven en Magie Rykenhuyse.

 329. Helena Maria van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 5.10.1782, dochter van Evert van Agthoven en Cornelia van den Berg.

 330. Antonia van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 21.12.1783, dochter van Gys van Agthoven en Magie Rykenhuyse.

 331. Francesca van Achthoven (Den Haag 1784 - onbekend). Dochter van Johannes Claessen van Achthoven en Leena Pietersen Heemskerk.

 332. Jacobus van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 13.3.1785, zoon van Hannes van Agthoven en Lysie van Wyk.

 333. Maria van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 13.3.1785, dochter van Hannes van Agthoven en Lysie van Wyk.

 334. Annegie van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 1.9.1785, dochter van Gys van Agthoven en Maagie Rykenhuyse.

 335. Cornelis van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 16.10.1785, zoon van Hendrik van Agthoven en Aariaantje van der Pol.

 336. Petrus van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 4.3.1786, zoon van Evert van Agthoven en Cornelia van den Berg.

 337. Lysie van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 15.9.1786, dochter van Hannes van Agthoven en Willemyntje van der Wurp.

 338. # Jozef van Agthoven (Amsterdam 1787 - onbekend). Zoon van Jozef van Agthoven en Sibranda Bouwman.

 339. Gerrit van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 28.2.1787, zoon van Gijs van Agthoven en Maagie Rykelykenhuys.

 340. Antonius van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 11.2.1788, zoon van Hannes van Agthoven enn Myntje van der Wurp.

 341. Cornelis van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 24.10.1788, zoon van Gys van Agthoven en Magie Rykenhuyse.

 342. Hendrik van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 26.12.1789, zoon van Hannes van Agthoven en Myntje van der Wurp.

 343. Joanna Henrica van Agthoven, RK gedoopt Montfoort 17.3.1790, dochter van Gys van Agthoven en Magie Rykenhuyse.

 344. Ava Anna (Aafje Antje) van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 5.4.1792, dochter van Gys van Agthoven en Maagje Rykenhuysen.

 345. Anna Maria van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 6.12.1792, dochter van Hannes van Agthoven en Willemijntje van der Worp.

 346. Geertruida van Agthoven. Geboren 1792 te Wijk bij Duurstede, dochter van Cornelis Jansz van Agthoven en Clara van Wijk.Huwt Antonie de Rooy, geb. 1787. Kinderen bekend: Huibertus de Rooy: geb. 1824; ovl. 1891 [uit www.mytrees.com]

 347. Adriaen Anthonissen van Agthoven (Nieuwerkerk 1793 - 1837 Noordgouwe). Zoon van Anthony van Agthoven en Huigje Suiker. Huwt 1816 Adriana Braam. Kinderen te Nieuwerkerk en Noordgouwe: Anthony; Mattheus; Anthony; Giljam; Maatje; Huigje; Maximilianus; Marinus.

 348. Gysbert van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 2.2.1794, zoon van Gys van Agthoven en Maagje Rykenhuysen.

 349. Agatha van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 14.5.1798, dochter van Cornelis van Agthoven en Gysje Tersteeg.

 350. Maria van Achthoven, geboren te Gouda 28.9.1799, dochter van Henricus van Agthoven en Adriana van Vliet. Huwt Gouda 14.4.1831 Willem Simon Wajon.

 351. Gerrit van Agthoven, RK gedoopt te Montfoort 18.11.1799, zoon van Hannes van Agthoven en Mijntje van der Worp.

 352. Catharina van Agthoven (Den Haag 1803 - 1803 Den Haag). Dochter van Johannes Jacobus van Agthoven en Johanna Blommers.

 353. Godefridus van Agthoven (Bergen op Zoom 1803-1861 Den Haag) Zoon van Johannes van Agthoven en Adriana Commissaris. Stafmuzikant infanterie. Huwt Bergen op Zoom 1829 Maria Katharina Jordans, geboren in Den Haag. Kinderen: Adriana Johanna Godefrida (Utrecht); Elisabeth (Bergen op Zoom); Johannes Jacobus (Utrecht); Godefridus (Utrecht); Hendrikus Jacobus (Amsterdam); Petrus Wilhelmus (Utrecht); Petrus (Groningen); Jacobus Stephanus (Den Haag); Anna Palowna (Den Haag).

 354. # Marinus van Agthoven (Nieuwerkerk 1807 - na 1850 USA). Zoon van Anthony van Agthoven en Maatje van Driel. Mogelijk zoon Arthur in Cincinnati, USA.