XIXe generatie:

382.000. Vranck Lambrechts van der Meer, geb. ca. 1374 Haarlem [5] [6]
382.001. Catharina van Foreest, geb. 1378 te Haarlem [5] [6]

382.004. Gerrit Gerritsz de Wilt van Bleijswijk, ovl. vˇˇr 1450 [5] [6]
382.005. Erkenraet Jacobs van Bleijswijck, ovl. na 1450 [5] [6]

382.012. Jan Engelbrecht van Cranenburg, overleden te Maasland 1446-47 [5] [6]
382.013. Beatrijs Gherijtsdr, overleden na 17.3.1427 [5] [6]


Ton van Hulzen [ http://vanhulzen.fol.nl ] heeft in de XIXe generatie dezelfde voorouders, die heel ver zouden teruggaan (voor zover onbetwist):

GENERATIE XIX 330784 Vranck VAN DER MEER, schepen van Delft 1423, tr. 1434 330785 Catharina VAN FOREEST. 330788 Geryt Gerytsz DE WILT, schepen van Delft 1410, 1431/35, overl. voor 1450, tr. 330789 Ermtjen Jacobs VAN BLEYSWIJK, overl. na 1450. GENERATIE XX 661568 Lambrecht VAN DER MEER, tr. rond 1390 661569 Aleyt VAN HODENPIJL. 661570 Jan VAN FOREEST, heer van Middelburg, Foreest, enz, schepen van Haarlem en schout van Oudewater, overl. Haarlem 1413, tr. rond 1370 661571 Ida CUSER, vrouwe van Oosterwijk. 661576 Gheryt GHERYTSZ, overl. v17.06.1404, tr. 661577 Geertruut. 661578 Jacob Claesz VAN BLEYSWIJK, raad te Delft, overl. 1410, tr.(1) Cuningonda SPLINTER, tr.(2) 661579 Aecht Claes HEUTERSDR, overl. na 1410. GENERATIE XXI 1323138 Jan VAN HODENPIJL, ambachtsheer van Hodenpijl, geb. voor 1352, overl. na 1372, tr. 1323139 Aleid VAN DER MADE. 1323140 Herpert VAN FOREEST. 1323142 Coenraad CUSER, ridder, heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp en Schoterbosch, baljuw van Amstelland 1368 en van Rijnland 1380/3, houtvester van Holland 1397 en kastelein van Teilingen 1400, overl. 1407, tr. 1323143 Clementia, vrouwe van Sloten en Osdorp, overl. na 1402. 1323156 Claes VAN BLEYSWIJK. 1323158 Claes Willemsz HEUIJTER, tr. 1323159 Baertge TIELMANS. GENERATIE XXII 2646276 Aernout VAN HODENPIJL, ambachtsheer van Hodenpijl, geb. voor 1316, overl. na 1357, tr. 2646277 Meyna VAN DER DOIRTOGHE. 2646278 Dirk VAN DER MADE, overl. voor 1350, tr. 2646279 Lijsbeth VAN ALMKERK, overl. voor 1350. 2646284 Willem CUSER, baljuw van Naarden, Gooiland, Amstelland en Rijnland en rentmeester van Kennemerland, overl. na 19.01.1355, tr. voor 06.12.1327 2646285 Ida VAN OOSTERWIJK, overl. voor 11.1339. 2646286 Gerrit BOELEN. 2646316 Willem HOYTER. GENERATIE XXIII 5292552 Dirk VAN HODENPIJL, geb. voor 1280, overl. na 1301. 5292554 Floris VAN DER DOIRTOGHE, knape en ridder, geb. voor 1298, overl. na1319, tr. 5292555 Beatrijs VAN RODENRIJS. 5292556 Jan VAN DER MERWEDE, geb. voor 1277, overl. na 1288, tr. 5292557 Beatrix. 5292568 Jan II VAN AVESNES, graaf van Holland en Henegouwen (1280), geb. rond 1247, overl. Valenciennes 22.08.1304, tr.(1) Philippine VAN LUXEMBURG, overl. 06.04.1311, dochter van Henry V de Blinde VAN LUXEMBURG en Margaret VON BAR. 5292570 Coen VAN OOSTERWIJK, tr. voor 01.02.1326 5292571 Mabelia VAN WENDELNESSE, tr(1) Willem VAN WENDELNESSE. GENERATIE XXIV 10585108 Floris (Florisz.) VAN BREDERODE, heer van Doortoge, Zegwaard en Zevenhuizen, ridder en leenman van de graaf van Holland, geb. voor 1270, overl. na 1293. 10585110 Dirck VAN RODENRISE, geb. voor 1266, overl. na 1266. 10585112 Godschalc VAN DER MERWEDE, ridder, geb. voor 1258, overl. voor 1271, tr. 10585113 Mabelia VAN DEN BERGHE ook genaamd VAN ARKEL, overl. na 13.07.1288, tr.(2) Gijsbert Heer VAN GOYE. 10585114 Lodewijk DE KASTELEIN. 10585136 Jan I VAN AVESNES, mederegent van Henegouwen (Apr 1218), geb. Houffalize 04.1218, overl. Valenciennes 24.12.1257, tr. 09.1246 10585137 Aleida VAN HOLLAND, gravin van Holland, overl. 01.03.1284/09.04.1284. GENERATIE XXV 21170216 Dirc DROSSAARD, eerst bekende heer van Brederode, ridder, "miles" en "nobilis homo" 1205-1231 en "dapifer" van Holland 1226. tr. 21170217 Alverade VAN HEUSDEN. 21170220 (Daniel?) VAN RODENRISE. 21170226 Herbaren VAN DEN BERGHE, heer van den Berghe, van Liesvelt en van Liesvelt, van Half-Nieuwpoort en van Langerak, geb. voor 1254, overl. na 1254. 21170272 Bouchard VAN AVESNES, graaf van Avesnes en hoogbaljuw van Henegouwen, geb. na 1180, overl. 1244, tr. Le Quesnoy 23.07.1212 en gescheiden 1221 21170273 Margaretha VAN VLAANDEREN, gravin van Vlaanderen en Henegouwen (1244), geb. 1202, overl. 10.02.1280, tr.(2) Willem VAN DAMPIERRE. 21170274 Floris IV VAN HOLLAND, graaf van Holland en Zeeland (1222), geb. 24.06.1210, overl. Corbie 19.07.1234, tr. voor 06.12.1224 21170275 Mathilde VAN BRABANT, overl. 22.12.1267, tr.(2) Hendrik II VAN DE PALTS. GENERATIE XXVI 42340440 Allinus VAN RODENRISE, geb. voor 1200, overl. na 1200. 42340452 Herbaren II VAN DE LEDE, geb. voor 1227, overl. na 1243, tr. 42340453 (Alverade OF ALEID) VAN HEUSDEN. 42340544 Jacob (Jacques) VAN AVESNES (D'OISY), heer van Avesnes, Conde en Landrecies en door huwelijk heer van Guise, gesneuveld Arsoef 07.09.1191, tr. 1180 42340545 Ameline (AdŔle) VAN GUISE, geb. 1155. 42340546 Boudewijn IX VAN VLAANDEREN, 9e graaf van Vlaanderen (1194), 6e graaf van Henegouwen, 1e keizer van Constantinopel (1204) en graaf van Namen, geb. Valenciennes 07.1171, overl. in gevangenschap te Adrianople na 20.07.1205, tr. ChÔteau-ThiŔry 13.01.1186 42340547 Maria VAN CHAMPAGNE, overl. Acre 29.04.1204. 42340548 Willem I VAN HOLLAND, graaf van Holland (1203), geb. rond 1168, overl. 04.02.1222, tr. Stavoren 1197 42340549 Aleida VAN GELRE, geb. rond 1187, overl. 12.02.1218. 42340550 Hendrik I VAN BRABANT, hertog van Neder-Lotharingen, hertog van Brabant (1190) en hertog van Leuven, geb. 1165, overl. Keulen 03.09.1235, tr. 1180 voor Pasen 42340551 Mathilde VAN BOULOGNE, geb. 1161/1165, overl. 1210/1211. GENERATIE XXVII 84680880 Daniel VAN RODENRISE, geb. voor 1156, overl. na 1168. 84680904 Floris VAN DE LEDE, geb. voor 1204, overl. na 1207., tr. 84680905 N.N. 84680906 Jan VAN HEUSDEN, heer van Heusden, tr. 84680907 Aleid. 84681088 Nicolaas D'OISY, voogd van Doornick en heer van Avesnes, Landceries en Conde, overl. 1169/1170, tr. voor 1150 84681089 Mathilde DE LA ROCHE, tr(1) Diederik I VAN WALCOURT. 84681090 Bouchard DE GUISE, heer van Guise, Lesquilles en St. Germain, tr. voor 1155 84681091 Adelheid. 84681092 Boudewijn VIII VAN VLAANDEREN, 8e graaf van Vlaanderen (1191-1194), 5e graaf van Henegouwen (1191) en 1e graaf van Namen, geb. 1150, overl. Mons 17.12.1195, tr. Le Quesnoy 04.1169 84681093 Margaretha VAN VLAANDEREN, geb. 1140/1145, overl. Brugge 15.11.1194, begr. Brugge, Sint-Donaas. 84681094 Hendrik I VAN CHAMPAGNE, graaf van Champagne & Brie (1152), geb. 1126/1127, overl. Troyes 17.03.1181, tr. 1164 84681095 Maria VAN FRANKRIJK, geb. 1138, overl. 11.03.1198. 84681096 Floris III VAN HOLLAND, graaf van Holland (1157), geb. rond 1135, overl. AntiochiŰ 01.08.1190 aan de pest tijdens de derde kruistocht, tr. 28.08.1162 84681097 Ada VAN SCHOTLAND, overl. 11.01.1208, begr. Middelburg. 84681098 Otto I VAN GELRE, graaf van Gelre en Zutphen, geb. rond 1150, overl. na 30.04.1207, tr. rond 1185 84681099 Richardis VAN BEIEREN, geb. Kelheim rond 1173, overl. Roermond 21.09.1231. 84681100 Godfried III VAN BRABANT, hertog van Neder-Lotharingen en hertog van Brabant (1142), geb. rond 1140, overl. 21.08.1190, tr. 01.1155 84681101 Margaretha VAN LIMBURG, geb. rond 1138, overl. 1172, begr. Leuven, St-Pieter. 84681102 Matheus VAN DE ELZAS, door huwelijk graaf van Boulogne en graaf van Vlaanderen, overl. Dreincourt 25.07.1173, tr. voor 1160 en gescheiden 1169/1170 84681103 Maria VAN BOULOGNE, gravin van Mortaigne en abdis van Romsey, geb. rond 1136, overl. Saint-Austrebert bij Montreuil 1182. GENERATIE XXVIII 169361808 Herbaren I VAN DE LEDE, geb. voor 1143, overl. na 1143, tr. 169361809 N.N. 169361810 Hugo BOTTER, heer van Schoonhoven. 169362184 Boudewijn IV VAN HENEGOUWEN, 4e graaf van Henegouwen (1120), geb. rond 1110, overl. Mons 06.11.1171, begr. Mons, Sainte-Waudru, tr. rond 1130 169362185 Adelheid (Alice) VAN NAMEN, geb. rond 1110, overl. 07.1168, begr. Mons, Sainte-Waudru. 169362186 Dirk VAN DE ELZAS, graaf van Vlaanderen (1128), overl. 17.01.1168, tr. 1134 169362187 Sybille VAN ANJOU, geb. rond 1114, overl. Abdij van St.Lazarus, Bethlehem 1165, tr.(1) 1123 en gescheiden 1124 Willem III CLITO VAN VLAANDEREN, graaf van Vlaanderen, geb. 1101, zoon van Robert II CURTHOSE en Sybilla VAN CONVERSANO. 169362188 Theobaldus III VAN BLOIS, 4e graaf van Blois (1125) en 3e paltsgraaf van Champagne, geb. na 02.04.1090, overl. Lagny-sur-Marne 10.01.1152, begr. Lagny-sur-Marne, St.-Fursy, tr. 1126 169362189 Mathilde VAN KARINTHI╦, overl. 13.12.1160/1161. 169362190 Lodewijk VII VAN FRANKRIJK, koning van Frankrijk (1137), geb. rond 1120, overl. Parijs 18.09.1180, begr. Fontainebleau, Abdij van Notre-Dame-de-Barbeau, tr.(2) voor 18.11.1153 Constance VAN CASTILI╦, geb. na 1140, overl. 04.10.1160, dochter van Alfonso VII RAIMUNDEZ De Keizer en Berenguela Berengar VAN BARCELONA, tr.(3) 1160 Adele VAN CHAMPAGNE, overl. 1206, dochter van Theobaldus III VAN BLOIS (169362188) en Mathilde VAN KARINTHIE (169362189), tr.(1) Bordeaux Cathedral, Bordeaux 25.07.1137 en gescheiden Beaugency 18.03.1152/21.03.1152 169362191 Eleonora (AliÚnora) VAN AQUITANI╦ (POITOU), hertogin van AquitaniŰ (19.12.1154), gravin van Saintonge, Angoumois, Limousin en Auvergne, Bordeaux, Agen, geb. Nieul-sur-l'Autrec (VendÚe) rond 1122, overl. Poitiers 31.03.1204, begr. Abdij van Fontevrault, tr.(2) Bordeaux Cathedral, Bordeaux 18.05.1152, Henry II CURMANTLE FITZEMPRESS, koning van Engeland (19 Dec 1154), geb. Le Mans, Anjou 25.03.1133, overl. Chinon Castle, Frankrijk 06.07.1189, begr. Fontevraud Abbey, zoon van Geoffrey V PLANTAGENET The Fair en Matilda De Keizerin. 169362192 Dirk VI VAN HOLLAND, graaf van Holland (1121), overl. 05.08.1157, begr. Rijnsburg, tr. voor 1135 169362193 Sophia VAN RHEINECK, overl. Jeruzalem 26.09.1176, begr. aldaar. 169362194 Henry VAN SCHOTLAND, earl of Northumberland and Huntingdon, overl. 1152, tr. 169362195 Ada VAN VARENNES, overl. 1178. 169362196 Hendrik 'De Jongere' VAN GELRE, eerste graaf van Zutphen, geb. rond 1117, overl. 27.05.1182/10.09.1182, begr. Klooster Camp, tr. 1134/1137 169362197 Agnes VAN ARNSTEIN, overl. voor 1179. 169362198 Otto V (I) VAN WITTELSBACH, hertog van Beieren, geb. rond 1120, overl. Burcht Pfullendorf bij Konstanz 11.07.1183, begr. Scheyern, tr. rond 1157 169362199 Agnes VAN LOON, overl. Wartenberg of Kelheim 26.03.1191, begr. Scheyern. 169362200 Godfried II VAN LEUVEN, hertog van Brabant (1139), geb. rond 1105, overl. 13.06.1142, begr. Leuven, St.Pieter, tr. rond 1139 169362201 Lutgardis VAN SULZBACH, overl. na 1162. 169362202 Hendrik II VAN ARLON, overl. rond 1142, tr. 169362203 Mathilde VAN SASSENBERG, overl. 1145. 169362204 =169362186 (Dirk VAN DE ELZAS) 169362205 =169362187 (Sybille van Anjou) 169362206 Etienne (Stephen) VAN BLOIS, koning van Engeland (26 Dec 1135), hertog van NormandiŰ (1135-1144), afgezette hertog van Blois, graaf van Mortain en graaf van Boulogne, geb. Blois, Frankrijk rond 1096, overl. Dover, Saint Martin's Priory 25.10.1154, begr. Faversham Abbey, Kent, tr.(1) voor 1125 169362207 Mathilde VAN BOULOGNE, gravin van Boulogne (22.03.1136), geb. Boulogne rond 1105, overl. Hedingham Castle (Essex) 03.05.1152, begr. Faversham Abbey, Kent. GENERATIE XXIX 338723618 Willem VAN ALTENA. 338724368 Boudewijn III VAN HENEGOUWEN, 3e graaf van Henegouwen (1098), geb. 1087/1088, overl. 1120, tr. rond 1107 338724369 Jolante VAN GELRE, overl. 1120/1125, begr. Mons, Sainte-Waudru. 338724370 Godfried VAN NAMEN, geb. 1067/1068, overl. Floreffe 19.08.1139, tr. rond 1109 338724371 Ermesinde VAN LUXEMBURG, overl. Floreffe 24.06.1141. 338724372 Thierry II VAN LOTHARINGEN, hertog van Lorraine (1070), overl. 23.01.1115, tr.(1) Hedwig VON FORMBACH, dochter van Friedrich VON FORMBACH, tr.(2) 338724373 Gertrude VAN VLAANDEREN, overl. 1117. 338724374 Fulk V De Jongere VAN ANJOU, graaf van Anjou (1109) en koning van Jeruzalem (1131), overl. 1143, tr. 338724375 Ermengard VAN MAINE. 338724376 Stefanus II Hendrik VAN BLOIS, graaf van Blois (1090), graaf van Champagne, Chartres en Tourain en graaf van Meaux, geb. rond 1045, gesneuveld Ramula (Heilige Land) 19.05.1102, tr.(1) Chartres rond 1081 338724377 Adela VAN ENGELAND, gravin van Blois en non in Cluniac Priory (na 1102), geb. NormandiŰ, Frankrijk rond 1067, overl. Marcigny 08.03.1137/1138, begr. Abbey of Holy Trinity, Caen, NormandiŰ. 338724378 Engelbert II VAN SPANHEIM, overl. 1141, tr. 338724379 Uta VAN PASSAU, overl. na 1140. 338724380 Lodewijk VI VAN FRANKRIJK, koning van Frankrijk (1108), geb. Parijs rond 1081, overl. Kasteel BÚthizy bij Parijs 01.08.1137, begr. St.-Denis, tr.(1) Lucienne VAN ROCHEFORT, tr.(2) Parijs 04.1115/05.1115 338724381 Adelheid DE MAURIENNE VAN SAVOYE ook genaamd Alix, geb. rond 1100, overl. 18.11.1154, begr. Parijs, Abdij van Montmartre, tr.(2) Matthew I DE MONTMORENCI, slotvoogd, overl. 1160, zoon van Bouchard DE MONTMORENCI. 338724382 Willem X THE TOULOUSAN VAN AQUITANI╦, hertog van AquitaniŰ (1126), geb. Toulouse, Frankrijk 1099, overl. Saint Jacques-de-Compostelle, Spanje 09.04.1137, tr.(2) Emma VAN LIMOGES, dochter van Aimar III VAN LIMOGES, tr.(1) 338724383 Eleonora VAN CHATELLERAULT DE ROCHEFOUCAULD, geb. Chatellerault, Vienne, Frankrijk 1103, overl. 1130/1137. 338724384 Floris II 'de vette' VAN HOLLAND, graaf van Holland (1091), overl. 02.03.1121, begr. Egmond, tr. voor 1108 338724385 Geertruid (Petronella) VAN SAKSEN, geb. rond 1078, overl. 23.05.1144, begr. Rijnsburg. 338724386 Otto II VAN RHEINECK, paltsgraaf, overl. 1150, tr. rond 1115 338724387 Gertrud VAN NORTHEIM, overl. voor 1165. 338724392 Gerard VAN GELRE, geb. rond 1098, overl. voor 02.02.1134, tr. 338724393 Ermgard VAN ZUTPHEN, overl. na 1122. 338724394 Lodewijk II VAN ARNSTEIN, overl. na 1108, tr. 338724395 Udilhildis (Adelheid) VAN ODENKIRCHEN, overl. rond 1109. 338724396 Otto IV VAN SCHEYERN, overl. 04.08.1156, begr. Ensdorf of Indersdorf, tr. voor 13.07.1116 338724397 Heilica VAN LENGENFELD, overl. 13.09.1170/14.09.1170. 338724398 Lodewijk I VAN LOON, burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck, overl. 1171, tr. 338724399 Agnes VAN METZ, overl. na 1175. 338724400 Godfried I BARBUTUS met de baard VAN LEUVEN, hertog van Leuven (1106) en hertog van Brabant, geb. rond 1060, overl. 25.01.1139, begr. Affligem, tr.(3) na 1121 Clemence VAN BOURGONDI╦, overl. 1133, dochter van Willem I 'de grote' VAN BOURGONDIE (1354897526) en ╦tiennette VAN LONGWY (1354897527), tr.(2) rond 1105 338724401 Ida VAN NAMEN VAN CHINY, overl. 1117/1121. 338724402 Berengarius II VAN SULZBACH, geb. rond 1080, overl. Michelsberg 03.12.1125, begr. Kastl, tr. rond 1113 338724403 Adelheid VAN DIESSEN, overl. 11.01.1126. 338724412 =338724376 (Stefanus II Hendrik VAN BLOIS) 338724413 =338724377 (Adela VAN ENGELAND) 338724414 Eustache III VAN BOULOGNE, graaf van Boulogne, overl. 1125, tr. 1102 338724415 Maria VAN SCHOTLAND, overl. 31.05.1116, begr. Abbey van St.Saviour, Bermondsey, London. GENERATIE XXX 677448736 Boudewijn II VAN HENEGOUWEN, 2e graaf van Henegouwen, geb. rond 1056, overl. na 08.06.1098, tr. 1084 677448737 Ida VAN LEUVEN, geb. rond 1065, overl. na 1103. 677448738 Gerard VAN GELRE, overl. 24.10.1134/1137, tr. 677448739 Clementia VAN POITOU, geb. rond 1055, overl. 04.01.1142, tr.(1) 1070/1075 Konrad I VAN LUXEMBURG, geb. rond 1040, zie 677448742. 677448740 Albert III VAN NAMEN, overl. 1102, tr. 1066/1067 677448741 Ida VAN SAKSEN, overl. 31.07.1102, begr. Namen, Saint-Aubin. 677448742 Konrad I VAN LUXEMBURG, geb. rond 1040, overl. 08.08.1086, begr. Luxemburg, Alt-MŘnster 1088, tr. 1070/1075 677448743 =677448739 (Clementia van Poitou) 677448744 Gerard VAN LOTHARINGEN, hertog van Lorraine (1048), overl. 06.03.1070. 677448746 Robert I VAN VLAANDEREN, graaf van Vlaanderen en Artois (1071), geb. Vlaanderen rond 1033, overl. 03.10.1093, tr. 1063 677448747 Geertruid VAN SAKSEN, overl. 03.08.1113/04.08.1113, begr. Veurne, St.-Walburg, tr.(1) rond 1050 Floris I VAN HOLLAND, zie 1354897522. 677448748 Fulk IV THE RUDE VAN ANJOU, graaf van Anjou (1068), overl. 14.04.1106, tr.(1) Hildegard, tr.(2) 677448749 Bertrada DE MONTFORT, tr.(2) 1095 Philips I THE FAIR VAN FRANKRIJK, geb. 1052, zie 677448760 677448750 Helias VAN MAINE, graaf van Maine, overl. 11.06.1110, tr. 1109 677448751 Agnes VAN AQUITANI╦, overl. 1097, tr.(1) 1086 Pedro I SANCHEZ VAN ARAGON, koning van Aragon (1094), geb. 1069, overl. Vaille de Aran 27.09.1104. 677448752 Theobald II VAN BLOIS, graaf van Blois (1037), geb. rond 1019, overl. 1089, begr. Epernay, Abdij St.Martin, tr.(2) 1049 Alix VAN VALOIS, overl. 1097, dochter van Rudolf VAN VALOIS, tr.(1) voor 1049 677448753 Garsende VAN MAINE, overl. na 1049. 677448754 Willem I DE VEROVERAAR VAN NORMANDIE, koning van Engeland (1066-1087) en hertog van NormandiŰ (1035-1087), geb. Falaise, NormandiŰ na 09.09.1028, overl. Hermentrube bij Rouen 09.09.1087, begr. St.Stephen Abbey, Caen, NormandiŰ, tr. Cathedral of Notre Dame d'Eu 1053 677448755 Mathilde VAN VLAANDEREN, geb. 1031/1035, overl. Caen 03.11.1083, begr. Holy Trinity Abbey, Caen. 677448760 Philips I THE FAIR VAN FRANKRIJK, koning van Frankrijk (1060), geb. 1052, overl. 29.07.1108, tr.(2) 1095 Bertrada DE MONTFORT, zie 677448749, tr.(1) 1072 677448761 Bertha VAN HOLLAND, overl. 1094. 677448762 Humbert II DE DIKKE DE MAURIENNE VAN SAVOYE, graaf van Savoye (1080), overl. 18.09.1103, tr. rond 1090 677448763 Gisela VAN BOURGONDI╦, geb. rond 1070, overl. na 1133, tr.(2) Rainier VAN MONTFERRAT, markgraaf van Montferrat. 677448764 William IX DE TROUBADOUR VAN AQUITANI╦, hertog van AquitaniŰ (1086), geb. Frankrijk 22.10.1071, overl. 10.02.1126, tr.(1) na 1089 en gescheiden 1092 Ermengard VAN ANJOU, overl. 01.06.1147, dochter van Fulk IV THE RUDE VAN ANJOU (677448748) en Hildegard, tr.(2) 1094 677448765 Philippa VAN TOULOUSE, geb. Frankrijk rond 1073, overl. Fontevrault Abbey, Anjou, Frankrijk 28.11.1118. 677448766 Aimery I DE ROCHEFOUCAULD, burggraaf van Chatellerhault, geb. rond 1076, overl. l'Abbey de Notre Dame de Noyers 07.11.1151, tr. 677448767 Dangereuse DE L'ISLE-BOUCHARD, geb. l'Ile-Bouchard, Indre-Et-Loire, Frankrijk rond 1079, overl. na 1119. 677448768 Dirk V VAN HOLLAND, graaf van Holland (1061), overl. 1091, tr. 677448769 Othelhildis. 677448770 Dirk I-II VAN OPPER-LOTHARINGEN, overl. 1115, tr. 677448771 Hedwig VAN FORMBACH, overl. 1090/1095. 677448772 Herman VAN SALM, overl. 1088, tr. 677448773 Sofie, overl. na 1088. 677448774 Heinrich 'DER FETTE' VAN NORTHEIM, overl. 1101, tr. 677448775 Gertrud VAN BRUNSWIJK, overl. 1117. 677448784 =677448738 (Gerard VAN GELRE) 677448785 =677448739 (Clementia van Poitou) 677448786 Otto II 'DE RIJKE' VAN ZUTPHEN, overl. 1113, tr. 677448787 Judith, overl. na 1118. 677448792 Otto II VAN SCHEYERN, overl. rond 1110, tr. 677448793 Richardis VAN WEIMAR-ORLAM▄NDE, overl. rond 1120. 677448794 Friedrich II VAN LENGENFELD, geb. rond 1070, overl. 1119/1121, tr. 1101/1102 677448795 Heilica VAN STAUFEN, overl. na 1110. 677448800 Hendrik II VAN LEUVEN, geb. rond 1020, overl. 1079, begr. Nijvel, tr. 677448801 Adela VAN THURINGA VAN DE BETUWE, overl. na 1086. 677448802 Otto II VAN CHINY, overl. 1125/1131, tr. rond 1083 677448803 Adelheid VAN NAMEN. 677448804 Gebhard II VAN SULZBACH, overl. voor 1085, tr. na 07.08.1078 677448805 Irmgard VAN ROTT, overl. 14.06.1101, begr. Kastl. 677448806 Otto II VAN WOLFRATSHAUSEN, overl. rond 1120, tr. 677448807 Adelheid VAN REGENSBURG. 677448830 Malcolm III CAENNMOR VAN SCHOTLAND, koning van Schotland (1058) en koning van Strathclyde, geb. rond 1031, overl. Alnwick Castle 13.11.1093, begr. Escorial, Madrid, Spanje, tr.(1) rond 1066 Ingibiorg FINNSDOTTIR "EARLS' MOTHER", overl. voor 1070, dochter van Finn ARNASSON en Bergliot HALFDANSDOTTIR, tr.(2) Dunfermline Abbey, Fife, Schotland 1068 677448831 Margaret (ST.) ATHELING DE VERBANNENE, geb. Hongarije 1045, overl. Edinburgh Castle, Schotland 16.11.1093, begr. Dunfermline Abbey, Fife, Schotland. GENERATIE XXXI 1354897472 Boudewijn VI VAN VLAANDEREN, 6e graaf van Vlaanderen (1067) en 1e graaf van Henegouwen (1051-1070), geb. rond 1030, overl. Abbey of Hasnon 17.07.1070, begr. Abdij Hasnon, tr. 31.03.1051 1354897473 Richildis VAN HENEGOUWEN, gravin van Henegouwen en Namen, overl. 15.03.1086, begr. Abbey of Hasnon, tr.(1) Herman VAN HENEGOUWEN, graaf van Henegouwen. 1354897474 =677448800 (Hendrik II VAN LEUVEN) 1354897475 =677448801 (Adela van Thuringa VAN DE BETUWE) 1354897476 Dirk 'De Rossige' VAN GELRE, overl. 1082. 1354897478 William V\VII (Peter) VAN AQUITANI╦, hertog van AquitaniŰ (1039), geb. rond 1023, overl. Poitiers 1058, tr. voor 1041 1354897479 Ermesinde VAN LONGWY, overl. na 1062. 1354897480 Albert II VAN NAMEN, geb. rond 1000, overl. 07.1063/07.1064, tr. voor 10.08.1035 1354897481 Regelindis VAN LOTHARINGEN, overl. na 1064. 1354897482 Bernhard II VAN SAKSEN, hertog van Saksen (1011), geb. voor 1011, overl. 29.06.1059, tr. rond 1020 1354897483 Eilika VON SCHWEINFURT, geb. voor 1017, overl. na 1055. 1354897484 Gilbert VAN LUXEMBURG, graaf van Luxemburg, overl. 1059. 1354897488 Gerard VAN METZ, graaf van Metz. 1354897492 Boudewijn V VAN VLAANDEREN, 5e graaf van Vlaanderen (1035), geb. rond, overl. Lille, Frankrijk 01.09.1067, begr. Rijsel, tr. Parijs 1028 1354897493 Adelheid VAN FRANKRIJK, prinses, geb. Frankrijk 1009, overl. Messinesmonastre, Frankrijk 08.01.1079, tr.(1) 01.1027 Richard III VAN NORMANDI╦, 5e hertog van NormandiŰ (1026), overl. 06.08.1027 (vergiftigd?), zoon van Richard II De Goede VAN NORMANDI╦ (2709795016) en Judith VAN BRETAGNE (2709795017). 1354897494 =1354897482 (Bernhard II van Saksen) 1354897495 =1354897483 (Eilika Von Schweinfurt) 1354897496 Geoffrey FEROLE VAN GASTINOIS, graaf van Gastinois, tr. 1354897497 Ermengard VAN ANJOU, geb. 1018, overl. Fleury-sur-Ouche 18.03.1076, tr.(2) rond 1048 Robert I VAN BOURGONDI╦, geb. 1011, zie 2709795006. 1354897502 William VI\VIII (Guido) VAN AQUITANI╦, hertog van AquitaniŰ (1058), geb. rond 1026, overl. Chateau de Chize, Frankrijk 25.09.1086, tr. (2) rond 1069 1354897503 Hildegard VAN BOURGONDI╦, geb. 1050, overl. n1104. 1354897504 Odo II (Eudes) VAN BLOIS, graaf van Blois (1004) en graaf van Chartres, Tourain, Brie en Champagne, geb. rond 0990, overl. Verdun 15.11.1037, begr. Marmoutier, tr.(1) 1003, Matilda, dochter van Richard I THE FEARLESS VAN NORMANDI╦ (5419590032) en Gunnor VAN CREPON (5419590033), tr.(2) 1005 Irmingard VAN AUVERGNE, overl. 10.03.1040, dochter van Robert I VAN AUVERGNE en Irmingard VAN PROVENCE, tr.(3) 1354897505 Emelia. 1354897506 Heribert I VAN MAINE, overl. 1036. 1354897508 Robert II 'Le Diable' VAN NORMANDIE, 6e hertog van NormandiŰ (1028), geb. NormandiŰ, Frankrijk rond 1008, overl. Nice, Bithynia 22.06.1035, tr.(2) 1031 en gescheiden 1032 Estrith (Margaret) VAN DENEMARKEN, dochter van Sveyn I FORKBEARD HARALDSSON en Sigrid THE HAUGHTY (10839180173), buitenechtelijke relatie(1) 1354897509 HerlŔve "SALBURPYR", geb. rond 1012, overl. rond 1050, begr. Abbey van St.Grestaine, Frankrijk, tr.(2) rond 1033 Herluin DE CONTEVILLE, burggraaf van Conteville. 1354897510 =1354897492 (Boudewijn V VAN VLAANDEREN) 1354897511 =1354897493 (Adelheid van Frankrijk) 1354897520 Henry I VAN FRANKRIJK, koning van Frankrijk (1031), geb. 04.1008, overl. Vitry-en-Brie, Frankrijk 04.08.1060, begr. St.Denis, Frankrijk, tr.(1) Matilda VAN DUITSLAND, overl. voor 1044, tr.(2) 29.01.1044 1354897521 Anna YAROSLAVNA VAN KIEV, geb. 1024, overl. na 1075, tr.(2) 1061 en gescheiden 1067 Raoul II DE CR╔PI, overl. 1071. 1354897522 Floris I VAN HOLLAND, graaf van Holland (1049), overl. Nederhemert 28.06.1061, begr. Egmond, tr. rond 1050 1354897523 =677448747 (Geertruid van Saksen) 1354897524 Amadeus II DE MAURIENNE VAN SAVOYE, graaf van Savoye (1078), overl. 1080, tr. 1354897525 Johanna VAN GENEVE. 1354897526 Willem I 'De Grote' VAN BOURGONDI╦, graaf van BourgondiŰ, geb. 1017/1018, overl. 12.11.1087, begr. Besanšon, tr.(2) Stephanie VAN BARCELONA, overl. na 1092, tr.(1) 1049/1057 1354897527 ╔tiennette VAN LONGWY, rond 1035, overl. na 1088, begr. Besanšon. 1354897528 =1354897502 (William VI\VIII (Guido) van Aquitanië) 1354897529 =1354897503 (Hildegard van Bourgondië) 1354897530 William IV VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (1061), geb. reond 1040, overl. Huesca, Spanje 1094, tr.(2) voor 1080 Emma VAN MORTAIN, geb. Mortagne-Au-Perche, Orne, Frankrijk rond 1058, dochter van Robert DE BURGO VAN MORTAIN en Matilde VAN MONTGOMERY, tr.(1) 1354897531 Matilda. 1354897536 =1354897522 (Floris I VAN HOLLAND) 1354897537 =677448747 (Geertruid van Saksen) 1354897548 Otto I VAN NORTHEIM, overl. 1083, tr. 1354897549 Richeza, overl. voor 1083. 1354897550 Ekbert I VAN BRUNSWIJK, geb. rond 1036, overl. 11.01.1068, tr. 1058 1354897551 Irmingard VAN SUSA, overl. voor 29.04.1078. 1354897588 RŘdiger VAN VELTHEIM, tr. 1354897589 Heilica VAN LENGENFELD. 1354897590 Frederik VAN STAUFEN, geb. 1047/1048, overl. voor 21.07.1105, begr. Lorch, tr. 1086/1087 1354897591 Agnes (Adelheid) VAN WAIBLINGEN, geb. 1072/1073, overl. Oostenrijk 24.09.1143, begr. Lorch. 1354897600 Lambert II (Balderik) VAN LEUVEN, graaf van Brabant en Leuven, geb. rond 0990, overl. na 21.09.1062, begr. Nijvel, tr. 1354897601 Oda VAN NEDER-LOTHARINGEN, overl. rond 23.10.0988, begr. Nijvel. 1354897602 Eberhard VAN DE BETUWE. 1354897604 Arnulf I(II) VAN CHINY, overl. Saint-Hubert 16.04.1106, tr. 1354897605 Adelheid VAN RAMERUPT. 1354897606 =677448740 (Albert III VAN NAMEN) 1354897607 =677448741 (Ida van Saksen) 1354897608 Gebhard I VAN SULZBACH, geb. rond 1030, overl. na 1071, tr. 1354897609 N.N. 1354897610 Kuno I VAN ROTT EN VOHBURG, overl. 1086, tr. 1354897611 Uta VAN DIESSEN. 1354897660 Duncan I THE GRACIOUS VAN SCHOTLAND, koning van Schotland (1034), geb. rond 1001, vermoord Bothganowan, Elgin 14.08.1040 door Macbeth, begr. Isle of Iona, Schotland, tr. rond 1030 1354897661 Aelflaed (Sybil) VAN NORTHUMBRIA. 1354897662 Edward ATHELING THE OUTLAW, geb. rond 1016, overl. 1057, tr. Hongarije 1354897663 Agatha, tr.(2) Edmund, geb. 1016, overl. Hongarije, zoon van Edmund II IRONSIDE (2709795324) en Ealdgyth (2709795325). GENERATIE XXXII 2709794944 =1354897492 (Boudewijn V VAN VLAANDEREN) 2709794945 =1354897493 (Adelheid van Frankrijk) 2709794946 Renier VAN MONS, graaf van Mons in Henegouwen. 2709794956 William III\V 'LE GRAND' VAN AQUITANI╦, hertog van AquitaniŰ (993), geb. 0969, overl. Maillezais 31.01.1030, begr. Maillezais, Abbey of St.Cyprian, tr.(1) rond 0997 Almodis G╔VAUDAN, overl. na 1005, tr.(2) Sancha VAN GASCOGNE, overl. voor 1018, dochter van William SANCHO VAN GASCOGNE, tr.(3) voor 03.1018 2709794957 Agnes VAN BOURGONDI╦-IVREA VAN MACON, geb. rond 0995, overl. 10.11.1068, tr(2) 1032 Geoffrey MARTEL VAN ANJOU, graaf van Anjou (1040), overl. 1060, zoon van Fulk III THE BLACK VAN ANJOU (2709794994). 2709794958 Albert VAN LONGWY, overl. 1048, tr. 2709794959 Clementia VAN FOIX. 2709794960 Albert I VAN NAMEN, overl. voor 1011, tr. 2709794961 Ermengarde VAN LOTHARINGEN, overl. 1047/1049. 2709794962 Gozelo I VAN NEDER- EN OPPER-LOTHARINGEN, hertog van Lotharingen (1023), overl. 1044. 2709794964 Bernhard BILLUNG VAN SAKSEN, hertog van Saksen (973), overl. 09.02.1011, tr. 2709794965 Hildegarde VON STADE, geb. voor 0976, overl. 31.10.1011. 2709794966 Henry VON SCHWEINFURT, graaf van Schweinfurt, geb. rond 0950, overl. 08.09.1017, tr. 1003 2709794967 Gerberge VON HENNEBERG. 2709794968 N.N. VAN LUXEMBURG. 2709794984 Boudewijn IV VAN VLAANDEREN, 4e graaf van Vlaanderen (988) en graaf van Zeeland, geb. rond 0980, overl. 30.05.1035, begr. Gent, Sint-Pieters, tr.(2) na 1030 Eleanora VAN NORMANDI╦, dochter van Richard II DE GOEDE VAN NORMANDI╦ (2709795016) en Judith VAN BRETAGNE (2709795017), tr.(3) Orgina VAN DE MOEZEL, dochter van Frederik VAN DE MOEZEL, tr.(1) rond 1005 2709794985 Otgiva VAN LUXEMBURG, geb. 0985/0990, overl. 21.02.1030. 2709794986 Robert II 'LE PIEUX' VAN FRANKRIJK, koning van Frankrijk (996), geb. OrlÚans, Franrijk 27.03.0972, overl. 1031, tr.(1) 0996 Bertha VAN BOURGONDI╦, geb. rond 0962, zie 2709795009, tr.(2) 1003 2709794987 Constanze VAN PROVENCE, geb. Tolouse, Frankrijk rond 0973, overl. Melun 25.07.1032. 2709794994 Fulk III THE BLACK VAN ANJOU, graaf van Anjou (987), geb. rond 0970, overl. 21.06.1040. 2709795004 =2709794956 (William III\V 'Le Grand' VAN AQUITANI╦) 2709795005 =2709794957 (Agnes van BourgondiŰ-Ivrea van Macon) 2709795006 Robert I VAN BOURGONDI╦, hertog van BourgondiŰ (1031), geb. 1011, overl. Fleury-sur-Ouche 21.03.1076, tr.(1) rond 1033 en gescheiden 1046 Helie DE SEMUR-EN-BRIONNAIS, dochter van Damas I DE SEMUR-EN-BRIONNAIS en Aremburge VAN BOURGONDI╦, tr.(2) rond 1048 2709795007 =1354897497 (Ermengard van Anjou) 2709795008 Odo I VAN BLOIS, graaf van Blois (975) en graaf van Chartres & Tours, geb. 0950, overl. Marmoutier 12.03.0996/13.03.0996, begr. aldaar, tr. rond 0983 2709795009 Bertha VAN BOURGONDI╦, geb. rond 0962, overl. na 1010, tr.(2) 0996 Robert II 'LE PIEUX' VAN FRANKRIJK, geb. OrlÚans, Franrijk 27.03.0972, zie 2709794986. 2709795010 Koenraad II VAN FRANKENLAND, heilige roomse keizer (1024), geb. 0990, overl. Utrecht 04.06.1039, begr. Spiers, Dom, tr. 31.05.1015/01.1017 2709795011 Gisela VAN ZWABEN, geb. rond 11.11.0990, overl. Goslar 15.02.1043, begr. Spiers, Dom, tr.(1) Ernst I VAN OOSTENRIJK, geb. voor 0984, zie 5419590432, tr.(2) Bruno II VAN BRUNSWIJK, zie 5419590200. 2709795016 Richard II DE GOEDE VAN NORMANDI╦, 4e hertog van NormandiŰ (996), overl. FÚcamp 23.08.1026, begr. FÚcamp, Sainte-TrinitÚ, tr.(2) 1017 Estrith (Margaret) VAN DENEMARKEN, dochter van Sveyn I FORKBEARD HARALDSSON en Sigrid THE HAUGHTY (10839180173), tr.(1) rond 1000 2709795017 Judith VAN BRETAGNE, geb. rond 0982, overl. 16.06.1017, begr. Bernay, Later FÚcamp, Sainte-TrinitÚ. 2709795018 Tanner\Furrier FULBERT, leerlooier, wonende Falaise, tr. 2709795019 Duxia. 2709795040 =2709794986 (Robert II 'Le Pieux' van Frankrijk) 2709795041 =2709794987 (Constanze van Provence) 2709795042 Yaroslav I THE WISE VAN KIEV, prins van Kiev (1019), geb. 0978, overl. Kiev, Oekraine 20.02.1054, tr.(2) 1019 2709795043 Ingigerd (Anna) OLAFSDOTTIR, geb. Zweden rond 1001, overl. Kiev, Oekraine 10.02.1050. 2709795044 Dirk III VAN HOLLAND, overl. 27.05.1039, tr. 2709795045 Othelhildis, overl. Saksen 09.05.1044. 2709795048 Oddone DE MAURIENNE VAN SAVOYE, graaf van Savoye (1051), overl. 1059. 2709795052 Reinoud I VAN BOURGONDIE, 1e graaf van BourgondiŰ, geb. 0990, overl. 03.09.1057/04.09.1057, begr. Besanšon, St-╔tienne, tr. voor 01.09.1016 2709795053 Adelheid of Judith VAN NORMANDI╦, geb. rond 1000, overl. na 1037. 2709795054 =2709794958 (Albert VAN LONGWY) 2709795055 =2709794959 (Clementia VAN FOIX) 2709795060 Pons VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (1037), geb. rond 0990, overl. 1061, tr.(1) Sancha, overl. 1073, dochter van Ramiro I SANCHEZ VAN ARAGON en Gilberga (Hermesenda) ROGER, tr.(2) voor 29.06.1053 2709795061 Almodis DE LA MARCHE, geb. rond 1010, overl. 16.10.1071. 2709795100 Liudolf VAN BRUNSWIJK, markgraaf van Saksen en graaf van Brunswijk, overl. 23.04.1038, tr. 2709795101 Gertrud VAN EGISHEIM, overl. 21.07.1077. 2709795102 Odelrico Manfredo II VAN SUSA, overl. rond 1033, tr. 2709795103 Bertha VAN ESTE, overl. na 1037. 2709795180 Frederik VAN B▄REN, overl. voor 1094, tr. 2709795181 Hildegard (Agnes?) VAN BAR-MOUSSON, geb. rond 1028, overl. 1094. 2709795182 Hendrik IV VAN DUITSLAND, heilige roomse keizer, geb. Goslar(?) 11.11.1050, overl. Luik 07.08.1106, begr. Spiers, Dom, tr. 13.07.1066 2709795183 Bertha VAN SUSA, geb. 21.09.1051, overl. Mainz(?) 27.12.1087, begr. Spiers, Dom. 2709795200 Lambert I VAN LEUVEN, gesneuveld Florennes 12.09.1015, begr. Nijvel, tr. voor 0991 2709795201 Gerberga VAN NEDER-LOTHARINGEN, geb. rond 0975, overl. na 27.01.1018, begr. Nijvel, St-Gertrudis. 2709795202 =2709794962 (Gozelo I VAN NEDER- EN OPPER-LOTHARINGEN) 2709795208 Lodewijk II VAN WARCQ, overl. 1068, tr. 2709795209 Sophie VAN VERDUN. 2709795210 Hilduin V VAN PONTHIEU-MONTDIDIER, overl. 1063, tr. voor 1031 2709795211 Adelheid VAN ROUCY, overl. na 1068. 2709795216 Herman IV VAN ZWABEN, geb. rond 1007, overl. 28.07.1038, begr. Trento, tr. rond 1027 2709795217 Adelheid VAN SUSA, overl. 19.12.1091, tr.(2) Otto VAN SAVOYE, zie 5419590366. 2709795218 Berengarius, overl. na 1015. 2709795320 Crinan (Grimus) VAN ATHOLL, mormaer van Atholl en later abt van Dunkeld, geb. rond 0975, overl. 1045 in een veldslag, tr. voor 1008 2709795321 Bethoc (Beatrix) VAN SCONE, heiress van Scone. 2709795322 Ealred (Siward) VAN NORTHUMBRIA, graaf van Northumbria en graaf van Huntingdon, overl. 1055, tr.(3) Godgifu, tr.(2) 2709795323 AEfflaed VAN BERNICIA. 2709795324 Edmund II IRONSIDE, koning van Engeland (1016), geb. 0989, vermoord 30.11.1016, begr. Glastonbury Abbey, Somerset, tr. Malmsberg, Wittshire 1015 2709795325 Ealdgyth, tr.(1) Sigeferth, Danish Thane, overl. 1015, gedood. 2709795326 =2709795100 (Liudolf van Brunswijk) 2709795327 =2709795101 (Gertrud van Egisheim) GENERATIE XXXIII 5419589912 William II\IV 'FIER-└-BRAS' VAN AQUITANI╦, graaf van Poitou (963) en hertog van AquitaniŰ, geb. rond 0937, overl. 03.02.0995, tr. 0968 5419589913 Emma VAN BLOIS, geb. rond 0950, overl. na 27.12.1003. 5419589914 Odo-Willem VAN BOURGONDI╦-IVREA VAN MACON, graaf van BourgondiŰ (1002-1005) en graaf van Macon en Nevers, geb. 0958/0959, overl. 21.09.1026, tr(2) voor 1016 Adelaide VAN ANJOU, overl. 1026, dochter van Fulk III THE BLACK VAN ANJOU (2709794994), tr.(1) rond 0982 5419589915 Ermentrudis DE ROUCY, geb. rond 0950, overl. 05.03.1003/1004. 5419589920 Robert I IN DE LOMMEGOUW, overl. voor 0973, tr. 5419589921 Ermengarde VAN VERDUN. 5419589922 Karel VAN LOTHARINGEN, geb. Laon 0953, overl. Orleans 0993, begr. Maastricht, St-Servaas 1001, tr. 0978 5419589923 Adelheid, overl. na 0991. 5419589924 Godfrey VAN VERDUN, graaf van Verdun. 5419589928 Hermann BILLUNG VAN SAKSEN, hertog van Saksen (961), overl. 27.03.0973, tr. 5419589929 Hildegard. 5419589930 Henry VON STADE, graaf von Stade, geb. voor 0929, overl. 01.05.0976. 5419589932 Berthold VAN BAVARIA, markgraaf van Bavaria (941), overl. 16.08.0980, tr. 5419589933 Heliksuinda VON WALBECK, overl. 19.09.1015. 5419589934 Heribert VON KINZIGAU, graaf in Kinzigau. 5419589936 Siegfried VAN LUXEMBURG, graaf van Luxemburg (963), overl. 0998, tr.(2) Hedwig, zie 10839180179. 5419589968 Arnulf II VAN VLAANDEREN, graaf van Vlaanderen (965), geb. 0961/0962, overl. 30.03.0988, begr. Gent, tr. rond 0968 5419589969 Rozala-Suzanna VAN IVREA, geb. 0950/0960, overl. 07.02.1003/13.12.1003, begr. Gent. 5419589970 Frederik VAN LUXEMBURG, graaf van Luxemburg, geb. Luxemburg rond 0965, overl. 1019, tr. 5419589971 N. VAN GLEIBERG. 5419589972 Hugo CAPET, koning van Frankrijk (987), geb. rond 0938, overl. Parijs, Frankrijk 24.08.0996, begr. St.Denis, Frankrijk, tr. rond 0969 5419589973 Adelheid VAN POITOU, geb. rond 0945, overl. 1006. 5419589974 William III TAILLEFER VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (960), geb. rond 0947, overl. 09.1037, tr.(2) rond 0990 Emma VAN PROVENCE, zie 5419590121, tr.(1) rond 0975 5419589975 Arsinde (Blanka) VAN ANJOU. 5419589988 Godfried I GRISEGONELLE VAN ANJOU, majoor domus van Frankrijk en graaf van Anjou (960), geb. voor 0958, overl. 21.07.0987, begr. Tours, St-Martin, tr. rond 0965 5419589989 Adelheid (Adela) VAN TROYES VAN VERMANDOIS, geb. 0950, overl. na 06.03.0974. 5419590012 =2709794986 (Robert II 'Le Pieux' van Frankrijk) 5419590013 =2709794987 (Constanze van Provence) 5419590016 Theobald I 'TRICATOR' VAN BLOIS, graaf van Blois, geb. rond 0915, overl. 16.01.0975, tr. voor 0945 5419590017 Luitgarda VAN VERMANDOIS, geb. rond 0915, overl. na 09.02.0978, tr.(1) 0935 Willem I LANGZWAARD VAN NORMANDI╦, zie 10839180064. 5419590018 Conrad I\III 'LE PACIFIQUE' VAN BOURGONDI╦, koning van BourgondiŰ (937), geb. rond 0922, overl. 19.10.0993, begr. Vienne, St-AndrÚ-Le-Haut, tr.(1) Adelaide VAN BELLAY, zie 86713441439, tr(3) AElfgifu, dochter van Edward I THE ELDER VAN ENGELAND (21678359890) en Aelflaeda VAN BERNICIA (21678359891), tr.(2) 23.03.0963/10.08.0966 5419590019 Mathilde VAN WEST-FRANCI╦, geb. 0943, overl. rond 0982, begr. Vienne, St-AndrÚLe-Haut. 5419590020 Hendrik VAN WORMS, graaf van Speyer, geb. rond 0970, overl. rond 28.03.0995, tr. 5419590021 Adelheid VAN METZ, overl. 1039/1046. 5419590022 Herman II VAN ZWABEN, geb. rond 0965, overl. 04.05.1003, tr. 0986/0988 5419590023 Gerberga VAN BOURGONDIE, geb. 0965/0966, overl. rond 1020. 5419590032 Richard I THE FEARLESS VAN NORMANDI╦, 3e hertog van NormandiŰ (942), geb. Fecamp, Frankrijk 0933, overl. aldaar 20.11.0996, tr(1) 0960 Emma VAN PARIJS, overl. rond 0962, dochter van Hugo CAPET DE GROTE VAN NEUSTRI╦ (10839179944) en Edhilda (10839179945), tr(2) 5419590033 Gunnor VAN CREPON, overl. 1031. 5419590034 Conan I 'LE TORT' VAN RENNES, hertog van Bretagne (990) en graaf van Rennes, gesneuveld Conquereuil 27.06.0992, tr. rond 0970 5419590035 Irmgard VAN ANJOU. 5419590084 Vladimir DE GROTE VAN KIEV, grote prins van Kiev (978), geb. 0960, overl. Kiev, Oekraine 15.07.1015, tr.(1) Malfreda VAN BOHEMEN, overl. 1002, dochter van Bokslaw I THE BRAVE VAN POLEN, tr(3) 0989 Anna PORPHYROGENITA, geb. Constantinopel, Turkije 13.03.0963, overl. 1011, dochter van Romanus I LECAPENUS, tr.(4) Adelja, tr(2) 0980 5419590085 Rogneda VAN POLOTZK, non (989), overl. 1002. 5419590086 Olaf SKÍTKONUNG VAN ZWEDEN, koning van Zweden (995), overl. 1022, een buitenechtelijke relatie met Edla, tr.(1) 5419590087 Astrid VAN DE OBOTRITES, prinses, geb. rond 0979. 5419590088 Arnulf VAN HOLLAND, graaf van Holland (988), geb. Gent, gesneuveld aan de Mond van de Maas 18.09.0993, begr. Egmond, tr. 5419590089 Liutgard VAN LUXEMBURG, overl. na 1005, begr. Egmond. 5419590090 Bernhard VAN DE NOORDMARK, overl. rond 1025. 5419590096 Humbert I WHITEHANDS DE MAURIENNE, graaf van Savoye (1000) en graaf van Belley, Aosta en Maurienne, overl. 1048. 5419590104 =5419589914 (Odo-Willem van BourgondiŰ-Ivrea van Macon) 5419590105 =5419589915 (Ermentrudis de Roucy) 5419590106 =2709795016 (Richard II de Goede van NormandiŰ) 5419590107 =2709795017 (Judith VAN BRETAGNE) 5419590120 =5419589974 (William III Taillefer van Toulouse), tr.(2) rond 0990 5419590121 Emma VAN PROVENCE. 5419590122 Bernard DE LA MARCHE, graaf de la Marche. 5419590200 Bruno II VAN BRUNSWIJK, markgraaf van Saksen en graaf van Brunswick, overl. 1006, tr. 5419590201 =2709795011 (Gisela VAN ZWABEN). 5419590202 Hugo VI VAN EGISHEIM, overl. na 1049. tr. 5419590203 Heilwig VAN DAGSBURG, overl. 1046. 5419590360 Frederick. 5419590362 Ludwig VAN MOUSSON, overl. na 1070, tr. 5419590363 Sophie VAN LOTHARINGEN, overl. 1092. 5419590364 Hendrik III VAN DUITSLAND, koning van Duitsland (1039) en heilig roomse keizer (1046), geb. Oosterbeek 28.10.1017, overl. Bodfeld 05.10.1056, begr. Spiers, Dom, tr.(1) Nimeguen, Duitsland 10.06.1036 Gunhilda, geb. rond 1020, overl. Adriatische Kust 18.07.1038, dochter van Canute II SVEYNSSON THE GREAT en Emma VAN NORMANDI╦, tr.(2) Ingelheim 21.11.1043 5419590365 Agnes VAN POITOU-AQUITANI╦, geb. rond 1020, overl. Rome 14.12.1077, begr. Rome, St-Pieter. 5419590366 Otto VAN SAVOYE, overl. 1057/1060, tr. 5419590367 =2709795217 (Adelheid VAN SUSA) 5419590400 Reinier III 'LANGHALS' VAN HENEGOUWEN, geb. rond 0920, overl. Bohemen 0973, tr. 5419590401 Adela VAN LEUVEN, overl. na 0958. 5419590402 =5419589922 (Karel VAN LOTHARINGEN) 5419590403 =5419589923 (Adelheid) 5419590420 Hilduin IV VAN MONTDIDIER, overl. na 1033, tr. 5419590421 Lesseline DE TURQUEVILLE. 5419590422 Ebalus VAN ROUCY, overl. 11.05.1033. 5419590423 Beatrix VAN HENEGOUWEN, overl. na 1033. 5419590432 Ernst I VAN OOSTENRIJK, geb. voor 0984, overl. 31.05.1015, begr. WŘrzburg, tr. 5419590433 =2709795011 (Gisela VAN ZWABEN) 5419590434 =2709795102 (Odelrico Manfredo II VAN SUSA) 5419590435 =2709795103 (Bertha VAN ESTE) 5419590640 Duncan VAN ATHOL, mormaer van Athol. 5419590642 Malcolm II VAN ALBA, koning van Schotland (1005), koning van Alba en koning van Strathclyde, geb. rond 0954, overl. Glamis Castle, Angus 25.11.1034, begr. Isle of Iona, Schotland. 5419590646 EAldred VAN BERNICIA, lord van Bamburgh (1019), overl. 1038. 5419590648 AEthelred II THE UNREADY, koning van Engeland (978), geb. rond 0968, overl. Londen, Engeland 23.04.1016, begr. St.Paul's Cathedral, Londen, Engeland, tr.(2) AEthelgife, dochter van Egbert, tr(3) Winchester Cathedral, Londen, Engeland 05.04.1002 Emma VAN NORMANDI╦, geb. NormandiŰ, Frankrijk rond 0986, overl. Winchester, Engeland 14.03.1052, begr. Winchester Cathedral, Londen, Engeland, dochter van Richard I THE FEARLESS VAN NORMANDI╦ (5419590032) en Gunnor VAN CREPON (5419590033), tr.(1) 0985 5419590649 Elfreda (Aelfgifu), geb. rond 0963, overl. Winchester, Engeland 02.1002. GENERATIE XXXIV 10839179824 William I\III TOWHEAD VAN POITOU, graaf van Poitou (934), graaf van Auvergne, Velay, Limousin en hertog van AquitaniŰ, geb. rond 0915, overl. 03.04.0963, tr. 0935 10839179825 Adele VAN NORMANDI╦, geb. NormandiŰ, Frankrijk rond 0917, overl. Frankrijk na 14.10.0962. 10839179826 =5419590016 (Theobald I 'Tricator' van Blois) 10839179827 =5419590017 (Luitgarda van Vermandois) 10839179828 Adalbert VAN IVREA, koning van ItaliŰ (950) en graaf van Aosta, geb. 0932/0936, overl. Autun 0972, tr. rond 0955 10839179829 Gerberga VAN CHALON, overl. rond 0990, tr.(2) Otto-Henry VAN BOURGONDI╦, hertog van BourgondiŰ (965), geb. rond 0948, overl. 1002, zoon van Hugo CAPET DE GROTE VAN NEUSTRI╦ (10839179944) en Hadwig. 10839179830 Ragenold VAN ROUCY, overl. 10.05.0967, begr. Reims, Saint-Remi, tr. 0944/0947 10839179831 Alberada VAN HENEGOUWEN, geb. rond 0930, overl. n0967, begr. Reims, Saint-Remi. 10839179844 Lodewijk IV 'VAN OVERZEE' VAN WEST-FRANCI╦, koning van Frankrijk (936), geb. 10.09.0920/10.09.0921, overl. Reims 10.09.0954, begr. Reims, St-Remy, tr. 0939 10839179845 Gerberga VAN SAKSEN, geb. Nordhausen rond 0919, overl. Reims 05.05.0984, begr. Reims, St-Remy, tr.(1) 0928 Giselbert VAN LOTHARINGEN, zie 21678359662. 10839179848 N.N., geb. rond 0893. 10839179856 Billung VAN SAKSEN, graaf van Saksen, overl. 26.03.0967. 10839179864 Arnulf THE BAD VAN BAVARIA, hertog van Bavaria (907), overl. Regensburg, Duitsland 14.07.0937, tr. rond 0910 10839179865 Judith VAN FRIULI. 10839179866 Lothar VON WALBECK, graaf van Walbeck. 10839179872 Wigeric VAN LUXEMBURG. 10839179936 Boudewijn III VAN VLAANDEREN, graaf van Vlaanderen & Artoi (958), geb. rond 0940, overl. 01.01.0962, tr. 0961 10839179937 Mathilde BILLUNG VAN SAKSEN, overl. 25.05.1008. 10839179938 Berengarius II VAN IVREA, markgraaf van Ivrea, koning van ItaliŰ (950) en graaf van Milaan, geb. 0900, overl. Bamberg 06.08.0966, tr. voor 0936 10839179939 Willa VAN ARLES-TOSCANE, overl. Bamberg rond 0966. 10839179944 Hugo CAPET DE GROTE VAN NEUSTRI╦, graaf van Parijs, geb. Parijs, Frankrijk rond 0895, overl. Deurdan, Dourdan, Frankrijk 16.06.0956, tr.(2) Hadwig, geb. Saksen, Duitsland rond 0922, overl. Aix-La-Chapelle (Aken) 10.03.0965, dochter van Hendrik I 'DE VOGELAAR' (21678359690) en Mathilde VAN RINGELHEIM VAN WESTFALEN (21678359691), tr.(1) 0926 10839179945 Edhilda, overl. 26.01.0946. 10839179946 =10839179824 (William I\III Towhead van Poitou) 10839179947 =10839179825 (Adele van NormandiŰ) 10839179948 Raymond III PONS VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (924), hertog van AquitaniŰ en graaf van Auvergne, geb. rond 0921, overl. 0960, tr. 10839179949 Garsinde. 10839179950 Fulk II DE GOEDE VAN ANJOU, graaf van Anjou (942), geb. Anjou, Frankrijk, overl. Tours, Frankrijk 11.11.0958, tr. 10839179951 Gerverga VAN GATINAIS. 10839179976 =10839179950 (Fulk II de Goede van Anjou) 10839179977 =10839179951 (Gerverga van Gatinais) 10839179978 Robert VAN TROYES VAN M╔AUX, graaf van Troyes (950) en graaf van MÚaux en Chalon, geb. rond 0910, overl. 0975, tr. voor 0950 10839179979 Adelheid VAN TROYES VAN BOURGONDI╦, gravin van Troyes, overl. na 08.0967. 10839180032 Gello VAN BLOIS, 1e graaf van Blois, overl. 0928. 10839180034 Heribert II VAN VERMANDOIS, graaf van Vermandois, geb. 0880/0890, overl. 23.02.0943, begr. Saint-Quentin, tr. voor 0907 10839180035 Adela (Luitgardis?) VAN NEUSTRI╦, overl. na 0931. 10839180036 Rudolf II VAN OPPER- EN NEDER-BOURGONDI╦ EN PROVENCE, koning van ItaliŰ (926), koning van BourgondiŰ (912-937) en koning van Arles, overl. 0937, tr. 10839180037 Bertha VAN ZWABEN, overl. 0966. 10839180038 =10839179844 (Lodewijk IV 'van Overzee' VAN WEST-FRANCI╦) 10839180039 =10839179845 (Gerberga VAN SAKSEN) 10839180040 Otto VAN KARINTHI╦, hertog van KarinthiŰ (978), overl. 04.11.1004, tr. 10839180041 Judith. 10839180044 Konrad VAN ZWABEN, overl. 0997. 10839180045 Jutta. 10839180046 =5419590018 (Conrad I\III 'Le Pacifique' van BourgondiŰ) 10839180047 =5419590019 (Mathilde VAN WEST-FRANCI╦) 10839180064 Willem I LANGZWAARD VAN NORMANDI╦, 2e hertog van NormandiŰ (932), overl. 17.12.0942, tr.(2) 0935 Luitgarda VAN VERMANDOIS, geb. rond 0915, zie 5419590017, buitenechtelijke relatie (1) 10839180065 Sprota (ADELA) VAN SENLIS, geb. Bretagne, NormandiŰ. 10839180068 Juhel-Berengar VAN RENNES, overl. rond 0970, tr. 10839180069 Gerberga. 10839180070 =5419589988 (Godfried I Grisegonelle van Anjou) 10839180071 =5419589989 (Adelheid (Adela) van Troyes van Vermandois) 10839180168 Svyatoslav I SUITISLAUS VAN KIEV, prins van Kiev (945), geb. rond 0942, overl. 0972, tr.(2) Predeslava VAN HONGARIJE, dochter van Taskany, buitenechtelijke relatie (1) 10839180169 Malusha. 10839180170 Rognvald VAN POLOTZK. 10839180172 Eric BJORNSSON VI VAN ZWEDEN, koning van Zweden (980), overl. 0995, tr. 10839180173 Sigrid THE HAUGHTY, geb. Zweden, overl. voor 1013, buitenechtelijke relatie (2) Vissavald VAN KIEV, overl. 0995, zoon van Vladimir DE GROTE VAN KIEV (5419590084) en Rogneda VAN POLOTZK (5419590085), tr.(3) Sveyn I FORKBEARD HARALDSSON, koning van Denemarken, geb. 0965. 10839180176 Dirk II VAN HOLLAND, graaf van Holland (939), overl. 06.05.0988, begr. Egmond, tr. 10839180177 Hildegard VAN VLAANDEREN, overl. na 0975, begr. Egmond. 10839180178 =5419589936 (Siegfried van Luxemburg), tr.(2) 10839180179 Hedwig, koningin van Hongarije, tr.(1) Edmund, geb. 1016, overl. Hongarije, zoon van Edmund II IRONSIDE (2709795324) en Ealdgyth (2709795325). 10839180242 Rotbold VAN PROVENCE, graaf van Provence. 10839180400 Brunon I VAN BRUNSWIJK, graaf van Brunswick, overl. 0972, tr. 10839180401 Hildeswinde VAN KROATI╦. 10839180726 Friedrich II VAN LOTHARINGEN, overl. 1026/1027. 10839180728 =2709795010 (Koenraad II VAN FRANKENLAND) 10839180729 =2709795011 (Gisela VAN ZWABEN) 10839180730 =2709794956 (William III\V 'Le Grand' VAN AQUITANI╦) 10839180731 =2709794957 (Agnes van BourgondiŰ-Ivrea van Macon) 10839180800 Reinier II VAN HENEGOUWEN, geb. rond 0880, overl. 0932/0940. 10839180844 Giselbert VAN ROUCY, geb. voor 0956, overl. voor 1000, begr. Sainte-Remi. 10839180846 Reinier IV VAN HENEGOUWEN, geb. rond 0950, overl. 1013, tr. na 0996 10839180847 Hedwig VAN FRANKRIJK, geb. rond 0972, overl. na 1013. 10839180864 Luitpold I VAN BABENBERG, overl. 0994, tr. 10839180865 Richwara VAN SUALAFELD. 10839181284 Kenneth II VAN ALBA, koning van Schotland (971), overl. Finela's Castle, Fettercain 0995, begr. Isle of Iona, Schotland. 10839181292 Uchtred VAN NORTHUMBRIA, graaf van Northumbria (rond 965) en lord van Bamburgh, gedood 1018, tr.(2) Sige, dochter van Styr, tr.(1) 10839181293 Ecgfrida, tr.(2) Kilvert, zoon van Ligulf. 10839181296 Edgar THE PEACEFUL, koning van Engeland (973), geb. 0944, overl. Winchester, Engeland 08.07.0975, begr. Glastonbury Abbey, Somerset, tr.(1) rond 0961 AEthelflaeda THE FAIR, overl. 0965, begr. Wilton Abbey, Wiltshire, dochter van Ordmaer en Ealda, buitenechtelijke relatie (2) Wulfryth, abdis van Wilton, geb. rond 0945, overl. 1000, tr.(3) 0964 10839181297 Aelfthryth (Elfrida), non (986), geb. Lydford Castle, Devon rond 0945, overl. Wherwell Abbey, Hampshire 17.11.1002, begr. aldaar, tr(1) rond 0962 Ethelwald VAN EAST ANGLIA, ealdorman van East Anglia, overl. 0963. 10839181298 Thored, ealdorman van York, tr. 10839181299 Hilda. GENERATIE XXXV 21678359648 Ebalus MANZER THE BASTERD VAN POITOU, graaf van Poitou (890) en hertog van AquitaniŰ, overl. 0934, tr.(1) 0892 Eremburg, tr.(3) met Edgifu, dochter van Edward I THE ELDER VAN ENGELAND (21678359890) en Eadgifu (EDGIVA) (43356725185), tr.(2) 0911 21678359649 Emiliane. 21678359650 Robert (Rollo) RAGNVALDSSON VAN NOORWEGEN, 1e hertog van NormandiŰ (911), geb. Noorwegen, overl. 0932, tr.(2) 0912 Gisela, overl. 0919, dochter van Karel III VAN WEST-FRANCI╦ (21678359688) en Frederuna, tr.(1) 0886 21678359651 Poppa DE VALOIS VAN NORMANDI╦, hertogin van NormandiŰ. 21678359656 =10839179938 (Berengarius II van Ivrea) 21678359657 =10839179939 (Willa van Arles-Toscane) 21678359658 Leotald VAN MACON, graaf van Macon en Besanšon, overl. 0978. 21678359662 Giselbert VAN LOTHARINGEN, hertog van Lotharingen, verdronken Andernach 03.10.0939, tr. 0928 21678359663 =10839179845 (Gerberga VAN SAKSEN) 21678359688 Karel III VAN WEST-FRANCI╦, koning van Frankrijk (893-923), geb. 17.09.0879, overl. PÚronne 07.10.0929, begr. PÚronne, St-Fursy, tr.(1) Frederuna, overl. 0917, tr.(2) N.N., tr.(3) 0919 21678359689 Edgifu, geb. 0902, overl. rond 0951, bij geboorte van een kind, tr.(2) St.Quentin, Frankrijk 0951 Herbert THE ELDER VAN MEAUX, graaf van Meaux en Troyes (na 967) en graaf van Vermandois, geb. rond 0910, overl. 0995, zoon van Heribert II VAN VERMANDOIS (10839180034) en Adela (LUITGARDIS?) VAN NEUSTRI╦ (10839180035). 21678359690 Hendrik I 'DE VOGELAAR', heilig roomse keizer (919), geb. rond 0876, overl. 02.06.0936, tr.(1) 0906 Hatheburg, dochter van Erwin VAN SAKSEN, tr.(2) 0909 21678359691 Mathilde VAN RINGELHEIM VAN WESTFALEN, geb. 0892, overl. 14.03.0968. 21678359696 N.N. 21678359728 Liutpold VAN BAVARIA, markgraaf van Bavaria (895), overl. 04.07.0907, tr.(1) Hildegarde VAN BEIEREN, dochter van Lodewijk II DE DUITSER (346853755048) en Emma VAN BEIEREN (346853755049), tr.(2) 21678359729 Kunigunde VAN ZWABEN, tr.(2) Conrad I, zie 86713440322. 21678359730 Everhard VAN FRIULI, graaf van Friuli, overl. ItaliŰ 0864/0866, tr. 0836/0840 21678359731 Gisela VAN FRANCI╦, geb. rond 0820, overl. n0874, begr. Cysoing. 21678359872 Arnulf I VAN VLAANDEREN, graaf van Vlaanderen (918), geb. 0885/0890, overl. 27.03.0964/0965, begr. Gent, St-Pieter, tr.(1) N.N., sinds 0934 buitenechtelijke relatie (2) met 21678359873 Alice VAN VERMANDOIS, geb. 0910, overl. 0960. 21678359874 =5419589928 (Hermann Billung van Saksen) 21678359875 =5419589929 (Hildegard) 21678359876 Adalbert I (DE RIJKE) VAN IVREA, graaf en markgraaf van Ivrea en graaf van Parma, overl. 0923, tr.(2) Ermengard VAN TUSCANY, dochter van Adalbert VAN TUSCANY, tr.(1) voor 0900 21678359877 Gisela VAN FRIULI, geb. 0880/0885, overl. na 13.06.0910. 21678359878 Boso VAN ARLES, markgraaf van Toscane, geb. rond 0885, overl. na 0936, tr. 21678359879 Willa VAN BOURGONDI╦, overl. na 0936. 21678359888 Robert I VAN PARIJS, koning van Frankrijk (922), geb. 0866, gesneuveld 15.06.0923, tr. rond 0895 21678359889 Beatrice VAN VERMANDOIS, geb. 0880, overl. 0931. 21678359890 Edward I THE ELDER VAN ENGELAND, koning van Engeland (900), geb. 0869, overl. Farndon-On-Dee, Cheshire 17.07.0924, begr. Winchester Cathedral, Londen, Engeland, tr.(1) Ecgwyn, overl. rond 0901, tr.(3) Eadgifu (Edgiva), geb. voor 0905, zie 43356725185, tr.(2) 21678359891 Aelflaeda VAN BERNICIA, overl. 0920, begr. Winchester Cathedral, Londen, Engeland. 21678359896 Raymond II VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (919), overl. 0924. 21678359900 Fulk I THE RED VAN ANJOU, graaf van Anjou (909), overl. 0942. 21678359956 =10839180034 (Heribert II van Vermandois) 21678359957 =10839180035 (Adela (Luitgardis?) VAN NEUSTRI╦) 21678359958 Giselbert VAN CHALON VAN BOURGONDI╦, hertog van BourgondiŰ (952), overl. 0956, tr. 21678359959 Ermengardis VAN AUTUN VAN BOURGONDI╦. 21678360068 Heribert I VAN VERMANDOIS, graaf van Senlis (896) en graaf van Vermandois, geb. rond 0850, overl. 0900. 21678360070 =21678359888 (Robert I VAN PARIJS) 21678360071 =21678359889 (Beatrice van Vermandois) 21678360072 Rudolf I VAN OPPER-BOURGONDI╦, koning van BourgondiŰ (888), overl. 0912. 21678360080 Conrad VAN LOTHARINGEN, hertog van Lotharingen (944), overl. 10.08.0955, tr. 0947 21678360081 Liutgard VAN SAKSEN, overl. 18.11.0953. 21678360128 =21678359650 (Robert (Rollo) Ragnvaldsson van Noorwegen) 21678360129 =21678359651 (Poppa de Valois van NormandiŰ) 21678360130 =21678360068 (Heribert I VAN VERMANDOIS) 21678360336 Igor I VAN KIEV, prins van Kiev (924), geb. rond 0875, vermoord 0945, tr. 0903 21678360337 Olga VAN KIEV, regent van Kiev (945), geb. Rusland rond 0890, overl. Novogorod, Kiev 0969. 21678360344 Bjorn ERICSSON THE OLD VAN ZWEDEN, koning van Zweden (900), overl. rond 0950. 21678360346 Skogul-Tosti. 21678360352 Dirk I VAN HOLLAND, graaf van Holland (916), overl. 0939, tr. 21678360353 Geva. 21678360354 =21678359872 (Arnulf I VAN VLAANDEREN) 21678360355 =21678359873 (Alice van Vermandois) 21678360358 Stephen I VAN HONGARIJE, koning van Hongarije (997), geb. 0969, overl. 15.08.1038, tr. 1008 21678360359 Giselle VAN BAVARIA, geb. na 0970, overl. 1033. 21678360800 Henry I THE QUARRELSOME VAN BAVARIA, hertog van Bavaria (947), geb. 0918, overl. 01.11.0955, tr. 0938 21678360801 Judith VAN BAVARIA, geb. rond 0925, overl. 28.06.0987. 21678361600 Reginar I LONGNECK VAN HENEGOUWEN, graaf van Henegouwen, geb. rond 0850, overl. 25.08.0915/15.01.0916, tr. 21678361601 Alberada. 21678361688 =10839179830 (Ragenold van Roucy) 21678361689 =10839179831 (Alberada van Henegouwen) 21678361692 =5419590400 (Reinier III 'Langhals' VAN HENEGOUWEN) 21678361693 =5419590401 (Adela VAN LEUVEN) 21678361694 =5419589972 (Hugo Capet) 21678361695 =5419589973 (Adelheid van Poitou) 21678362568 Malcolm I VAN ALBA, koning van Schotland (943) en koning van Alba, gesneuveld 0954, begr. Isle of Iona, Schotland. 21678362584 Waltheof VAN NORTHUMBERLAND, graaf van Northumberland (965) en heer van Bamburgh, overl. 1006. 21678362586 Ealdhun, bisschop van Durham (995), overl. 1018. 21678362592 Edmund I THE ELDER, koning van Engeland (939), geb. 0921, vermoord Pucklechurch, Dorset 26.05.0946, begr. Glastonbury Abbey, Somerset, tr.(2) AEthelflaed VAN DOMERHAM, tr.(1) 21678362593 AElfgifu (St.), overl. rond 0944. 21678362594 Ordgar VAN DEVON, ealdorman van Devon. 21678362596 Gunnor. GENERATIE XXXVI 43356719296 Ramnulf II VAN POITOU, graaf van Poitou, geb. rond 0855, overl. 05.08.0890, tr. 0867 43356719297 Irmgard. 43356719300 Ragnvald I EYSTEINSSON THE WISE OF MORE, overl. rond 0894, buitenechtelijke relatie (1) Groa, tr.(2) 43356719301 Ragnhild (Hildr) HROLFSDOTTIR, tr.(2) Ljot THORFINNSSON, earl of Orkney, zoon van Thorfinn EINARSSON SKULL-SPLITTER en Grelod. 43356719302 Berengar VAN BAYEAUX VAN SENLIS, graaf van Bayeux. 43356719324 =21678361600 (Reginar I Longneck van Henegouwen) 43356719325 =21678361601 (Alberada) 43356719376 Lodewijk II 'DE STAMELAAR' VAN WEST-FRANCI╦, koning van Frankrijk (877), koning van NeustriŰ (856) en koning van AquitaniŰ (867), geb. 01.11.0846, overl. CompiŔgne 10.04.0879, begr. CompiŔgne, Klooster Notre-Dame 11.04.0879, tr.(1) 0862 Ansgard VAN BOURGONDI╦, tr.(2) rond 0878 43356719377 Adelheid VAN PARIJS, geb. 0855/0860, overl. na 10.11.0902. 43356719378 =21678359890 (Edward I The Elder van Engeland) 43356719379 =21678359891 (Aelflaeda VAN BERNICIA) 43356719380 Otto VAN SAKSEN, hertog van Saksen, geb. rond 0836, overl. 30.11.0912, tr. 0869 43356719381 Hedwige, overl. 24.12.0903. 43356719382 Theudebert (Dietrich) VAN SAKSEN, hertog van Saksen en graaf van Ringelheim, overl. 0920. 43356719392 =10839179872 (Wigeric van Luxemburg). 43356719458 Berthold VAN ZWABEN, paltsgraaf van Zwaben. 43356719460 Everhard VAN BARCELONA?. 43356719462 Lodewijk I DE VROME, koning van AquitaniŰ (781) en keizer (814), geb. Chasseneuil 08.0778, overl. Ingelheim op een eiland in de Rijn 20.06.0840, begr. Saint-Arnould bij Metz, tr.(1) een onbekende vrouw, tr.(2) 0794/0795 Irmingard VAN DE HASPENGOUW, geb. rond 0778, zie 173426892805, tr.(3) Aken 02.0819 43356719463 Judith WELF, keizerin, geb. rond 0805, overl. Tours 19.04.0843, begr. Tours, St.Martin. 43356719744 Boudewijn II VAN VLAANDEREN, graaf van Vlaanderen (879), geb. rond 0863, overl. 10.09.0918, begr. Gent, St-Pieters, tr. 0884 43356719745 Aelfthryth (Elftrud) VAN WESSEX, overl. Vlaanderen 07.06.0929, begr. Gent, St-Pieters. 43356719746 =10839180034 (Heribert II van Vermandois) 43356719747 =10839180035 (Adela (Luitgardis?) VAN NEUSTRI╦) 43356719752 Anscharius II VAN OSCHERET. 43356719754 Berengarius I VAN FRIULI, koning van ItaliŰ (888) en keizer (915), geb. 0840, vermoord Verona 07.04.0924, tr. 0880/03.11.0890 43356719755 Bertila VAN SPOLETO, overl. voor 12.0915. 43356719756 Theobald VAN ARLES, overl. 06.0887/0898, tr.rond 0879 43356719757 Bertha VAN LOTHARINGEN, geb. rond 0863, overl. 08.03.0925, begr. Lucca, Santa Maria Forisportam. 43356719758 =21678360072 (Rudolf I van Opper-BourgondiŰ) 43356719776 Robert THE STRONG VAN NEUSTRI╦, hertog van NeustriŰ en graaf van Parijs, overl. 0866. 43356719778 =21678360068 (Heribert I VAN VERMANDOIS). 43356719780 Alfred 'DE GROTE' VAN WESSEX, koning van Wessex (871), geb. Wantage, Dorset, Engeland 0849, overl. 28.10.0899, begr. Hyde Abbey, Winchester, tr. Winchester, Engeland 0868 43356719781 Ealhswith OF THE GAINI, non (na 899), overl. St.Mary's Abbey, Winchester, Dorset 05.12.0905, begr. Winchetser Cathedral, Londen, Engeland. 43356719782 AEthelhelm, Ealdorman of Wiltshire, tr. 43356719783 Elswitha. 43356719792 Eudes VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (855), overl. 0919. 43356719800 Ingelgerius. 43356719918 Hugh THE BLACK VAN BOURGONDI╦, overl. 0952. 43356720136 Pippijn II VAN PERONNE, graaf van Peronne, geb. 0817, overl. na 0840. 43356720144 Koenraad VAN AUXERRE, graaf van Auxerre, overl. 0876. 43356720160 Werner VAN WORMS, graaf van Worms, tr. 43356720161 Cunigunde VAN DUITSLAND. 43356720162 Otto I DE GROTE, koning van Duitsland (936), hertog van Saksen en heilig roomse keizer, geb. 23.11.0912, overl. 07.05.0973, tr.(2) 10.0951 Adelaide VAN ITALI╦, keizerin, geb. 0931/0932, overl. Seltz, Alzas 16.12.0999, dochter van Rudolf II VAN OPPER- EN NEDER-BOURGONDI╦ EN PROVENCE (10839180036) en Bertha VAN ZWABEN (10839180037), tr.(1) 0929 43356720163 Eadgyth (Edith), overl. Duitsland 26.01.0946, begr. St. Maurice Cathedral, Magdeburg, Duitsland. 43356720672 Rurik VAN KIEV, prins van Kiev (826), geb. rond 0800, overl. 0879. 43356720688 Eric EMUNDSSON VAN ZWEDEN, koning van Zweden en Goten, overl. rond 0900. 43356720704 Gerulf VAN HOLLAND. 43356720716 Geza VAN HONGARIJE, koning van Hongarije (970), overl. 0997. 43356720718 Henry II THE WRANGLER VAN BAVARIA, hertog van Bavaria (955), geb. 0951, overl. 28.08.0995, tr. voor 0972 43356720719 Gisela VAN BOURGONDI╦, geb. voor 0957, overl. 21.07.1006. 43356721600 =21678359690 (Hendrik I 'de Vogelaar') 43356721601 =21678359691 (Mathilde van Ringelheim van Westfalen) 43356721602 =10839179864 (Arnulf The Bad van Bavaria) 43356721603 =10839179865 (Judith van Friuli) 43356723200 Giselbert IN DE MAASGOUW, graaf van de Maasgouw, overl. na 14.06.0877, tr. 0846 43356723201 Irmingard VAN LOTHARINGEN, geb. rond 0830. 43356725136 Donald II VAN ALBA, koning van Alba (889), gesneuveld Dun-Fother 0900, begr. Isle of Iona, Schotland. 43356725184 =21678359890 (Edward I The Elder van Engeland), tr.(3) 43356725185 Eadgifu (Edgiva), geb. voor 0905, overl. 25.08.0968, begr. Canterbury Cathedral, Canterbury, Kent. GENERATIE XXXVII 86713438592 Ramnulf I VAN POITOU, graaf van Poitou en hertog van AquitaniŰ, geb. rond 0820, overl. 05.07.0866, tr. rond 0845 86713438593 Dochter VAN MAINE. 86713438600 Eystein GLUMRA THE NOISY, Jarl of the Uplanders, geb. 0788, tr. 86713438601 Ascrida RAGNVALDSDOTTIR. 86713438602 Hrolf NEFIA. 86713438752 Karel II 'DE KALE' VAN WEST-FRANCI╦, koning der Franken (843) en Rooms keizer (875), geb. Frankfurt Am Main 13.06.0823, overl. Avrieux of Modano 06.10.0877, begr. Klooster Nantua, later St.Denis, tr.(2) 0869 Richildis, overl. rond 0910, dochter van Buwin VAN AUTUN (173426879672), tr.(1) Quierzy 13.12.0842 86713438753 Ermentrudis VAN ORLEANS, geb. rond 0830, overl. St.Denis 06.10.0869. 86713438754 Adalhard VAN PARIJS, paltsgraaf en graaf van Parijs (875), overl. rond 0885. 86713438760 Liudolf VAN SAKSEN, graaf in Saksen, geb. rond 0806, overl. 0866, tr. rond 0836 86713438761 Oda, geb. 0806, overl. 05.0913. 86713438762 Arnulf VAN KARINTHI╦, koning van Duitsland (887), koning van Oost Franken en keizer (896), overl. 0899, tr.(1) N.N., tr.(2) 86713438763 Oda VAN BAVARIA. 86713438764 Walpert VAN RINGELHEIM, graaf van Ringelheim, overl. 0856. 86713438924 Karel DE GROTE, koning der Franken en Longobarden en Rooms keizer, geb. Ingelheim 02.04.0742, overl. Aken 28.01.0814, begr. Aken, Dom, buitenechtelijke relatie (1) Himiltude, tr.(2) 0770 gescheiden 0771 Desiderata, dochter van Desiderius, tr.(4) 0783 Fastrada, overl. 0800, tr.(5) 0794 Luitgard, overl. 0800, buitenechtelijke relatie (6) Madelgard, buitenechtelijke relatie (7) Gersvind, buitenechtelijke relatie (8) N.N., buitenechtelijke relatie (9) Regina, buitenechtelijke relatie (10) Adalind, tr.(3) Aken voor 30.04.0771 86713438925 Hildegard VAN DE VINZGOUW, geb. 0758, overl. 30.04.0783, begr. St.Arnould bij Metz. 86713438926 Welf I VAN BEIEREN, graaf van Beieren en Zwaben, overl. rond 0825, tr. 86713438927 Eigilwich VAN SAKSEN ook genaamd Heilwig, overl. na 0833. 86713439488 Boudewijn I VAN VLAANDEREN, Karolingisch gouwgraaf en graaf van Vlaanderen (864), overl. Auxerre, Frankrijk 0879, begr. St.Bertijns, tr. Auxerre 13.12.0863 86713439489 Judith VAN WEST-FRANCI╦, geb. rond 0844, overl. na 0870, tr.(1) Verberie-sur-Oise, Frankrijk 01.10.0856 Aethelwulf VAN WESSEX, geb. rond 0800, zie 86713439560, tr.(2) 0858 en gescheiden 0860 Aethelbald, koning van Engeland (858), geb. rond 0834, overl. 20.12.0860, begr. Sherborne Abbey, Dorset, zoon van Aethelwulf VAN WESSEX (86713439560) en Osburga (86713439561). 86713439490 =43356719780 (Alfred 'de Grote' van Wessex) 86713439491 =43356719781 (Ealhswith of The Gaini) 86713439508 =21678359730 (Everhard VAN FRIULI) 86713439509 =21678359731 (Gisela VAN FRANCIE) 86713439510 Suppo II VAN SPOLETO. 86713439512 Hubert VAN TRANSJURENSIS. 86713439514 Lotharius II VAN LOTHARINGEN, koning van Lotharingen, geb. rond 0826, overl. Piacenza 03.08.0869, begr. Piacenza, S.Antonino, tr.(2) rond 0855 Theutberga VAN VALOIS, tr.(1) voor 0855 86713439515 Waldrada, overl. Remiremont na 0868. 86713439560 Aethelwulf VAN WESSEX, Angelsaksische koning (839-856) en onderkoning van Kent (825-839 en 856-858), geb. rond 0800, overl. 13.01.0858, begr. Winchester Cathedral, Londen, Engeland, tr.(2) Verberie-sur-Oise, Frankrijk 01.10.0856 Judith VAN WEST-FRANCI╦, geb. rond 0844, zie 86713439489, tr.(1) rond 0830 en gescheiden 0853 86713439561 Osburga, overl. 0846. 86713439562 Aethelred MUCIL THE GREAT, Ealdorman of the Gainas (830), overl. 0866, tr. 86713439563 Eadburga. 86713439584 Raymond I VAN TOULOUSE, graaf van Toulouse (852), overl. 0863. 86713439836 Richard THE JUSTICER VAN AUTUN, hertog van BourgondiŰ (898) en graaf van Autun, overl. 0921, tr. 86713439837 Adelaide VAN AUXERRE. 86713440272 Bernhard VAN ITALI╦, koning van ItaliŰ (812), geb. rond 0797, overl. St. Amrosius, Mailand 17.04.0818, tr. 0813 86713440273 Kunigunde, overl. na 15.06.0835. 86713440288 Koenraad I VAN ARGENGAU, overl. 0863, tr. 86713440289 Adelaide VAN TOURS. 86713440322 Conrad I, heilig rooms keizer, tr. 86713440323 =21678359729 (Kunigunde van Zwaben) 86713440324 =21678359690 (Hendrik I 'de Vogelaar') 86713440325 =21678359691 (Mathilde van Ringelheim van Westfalen) 86713440326 =21678359890 (Edward I The Elder van Engeland) 86713440327 =21678359891 (Aelflaeda VAN BERNICIA) 86713441376 Emund VAN BIRKA, koning van Birka. 86713441432 Taksony VAN HONGARIJE, prins van Magyars (947), geb. 0931, overl. 0972, tr. 0947 86713441433 Dochter VAN KUMANIEN. 86713441436 =21678360800 (Henry I The Quarrelsome van Bavaria) 86713441437 =21678360801 (Judith van Bavaria) 86713441438 =5419590018 (Conrad I\III 'Le Pacifique' van BourgondiŰ), tr.(1) 86713441439 Adelaide VAN BELLAY. 86713446400 Reginar, overl. na 0814. 86713446402 Lotharius I VAN MIDDEN-FRANCIE, heilig rooms keizer (840), geb. 0795, overl. in klooster te PrŘm 29.09.0855, begr. PrŘm, tr. Diedenhofen 15.11.0821 86713446403 Ermengard VAN TOURS, geb. rond 0800, overl. 20.03.0851. 86713450272 Constantine II VAN ALBA, koning van Schotland (863), overl. 0877 onthoofd, begr. Isle of Iona, Schotland. 86713450370 Sigehelm VAN KENT, ealdorman van Kent. GENERATIE XXXVIII 173426877184 Gerard VAN AUVERGE, graaf van Auvergne, geb. rond 0795, overl. 25.06.0841, tr. 173426877185 Hildegard, geb. rond 0802, overl. 0841. 173426877186 Rorgo VAN MAINE, graaf van Maine. 173426877200 Ivar VAN DE UPLANDS, graaf van de Uplands. 173426877202 Ragnvald GUDRODSSON VAN AGDER, tr. 173426877203 Tora SIGURDSDOTTIR. 173426877504 =43356719462 (Lodewijk I de Vrome) 173426877505 =43356719463 (Judith Welf) 173426877506 Odo VAN ORLEANS, graaf van Orleans, overl. 0834, tr. 173426877507 Ingeltrud. 173426877508 Wulfhard, tr. rond 0825 173426877509 Susannah, geb. rond 0805. 173426877520 Bruno, tr. 173426877521 Suana VAN MONTFORT. 173426877522 Billung I, graaf. 173426877524 Karloman VAN BEIEREN, koning van Beieren (876), geb. na 0828, overl. 0880, tr. rond 0850 173426877525 Litwinde. 173426877528 Wigebart VAN SAKSEN, hertog van Saksen, overl. 0825. 173426877848 Pippijn III DE KORTE, Frankisch hofmeier en koning (751), geb. 0714, overl. Saint-Denis 24.09.0768, tr. 0744/0749 173426877849 Bertrada VAN LAON ook genaamd Bert(h)a, overl. Choisy 02.07.0783. 173426877850 Gerold I VAN DE VINZGOUW, tr. 173426877851 Imma VAN ALEMANNIE, overl. 0798. 173426878976 Audacer. 173426878978 =86713438752 (Karel II 'de Kale' VAN WEST-FRANCI╦) 173426878979 =86713438753 (Ermentrudis van Orleans) 173426879028 =86713446402 (Lotharius I VAN MIDDEN-FRANCI╦) 173426879029 =86713446403 (Ermengard VAN TOURS) 173426879120 Egbert III VAN WESSEX, koning van Wessex (802), geb. rond 0775, overl. 04.02.0839, begr. Winchester Cathedral, Winchester, Engeland, tr. 173426879121 Redburga. 173426879122 Oslac THE THANE OF ISLE OF WIGHT, Grand Butler of England. 173426879124 N.N. (mogelijke afstamming). 173426879126 Wigmund, tr. 173426879127 Elfleda. 173426879168 Fulcoald VAN ROUERGUE, graaf van Rouergue. 173426879672 Buwin VAN AUTUN, graaf. 173426879674 =43356720144 (Koenraad van Auxerre) 173426880544 Pippijn I VAN ITALI╦, koning van ItaliŰ (781) en koning van de Longobarden, geb. 0777, ged. Rome 15.04.0781, overl. 08.07.0810, begr. Milaan, S.Ambrogio 11.07.0810, tr. 0795 173426880545 Bertha VAN TOULOUSE. 173426880576 =86713438926 (Welf I VAN BEIEREN) 173426880577 =86713438927 (Eigilwich VAN SAKSEN) 173426880578 Hugo VAN TOURS, graaf (hertog) van Tours en de Elzas, tr. 173426880579 Ava. 173426882864 Zoltan VAN HONGARIJE, prins van Magyars (907), geb. rond 0896, overl. 0949, tr. voor 0908 173426882865 Dochter VAN BIHAR. 173426892804 =43356719462 (Lodewijk I de Vrome), tr.(2) 0794/0795 173426892805 Irmingard VAN DE HASPENGOUW, geb. rond 0778, overl. 03.10.0818. 173426892806 =173426880578 (Hugo VAN TOURS) 173426892807 =173426880579 (Ava) 173426900544 Kenneth I MACALPIN VAN SCHOTLAND, koning van Schotland (839), overl. Forteviot, Perthshire 0859, begr. Isle of Iona, Schotland. GENERATIE XXXIX 346853754370 =43356719462 (Lodewijk I de Vrome) 346853754371 =173426892805 (Irmingard VAN DE HASPENGOUW) 346853754406 Sigurd "SNAKE-IN-EYE" RAGNARSSON. 346853755018 Bego, graaf, tr. 346853755019 Alpaid, geb. rond 0794. 346853755040 =173426877528 (Wigebart van Saksen) 346853755048 Lodewijk II DE DUITSER, koning van Oost-FranciŰ (855) en koning van Bavaria (825), geb. 0806, overl. Frankfurt Am Main 28.08.0876, tr. 346853755049 Emma VAN BEIEREN, overl. 0876. 346853755050 Ernest, graaf. 346853755056 Wittekind (Widukind) VAN DE SAKSEN, koning van de Saksen, overl. 0807, tr. 346853755057 Geva. 346853755696 Karel MARTEL, Frankisch hofmeier en koning der Franken, geb. 0689, overl. Quierzy-sur-Oise 22.10.0741, tr.(2) 0725 Suanahilde, overl. 0741, dochter van Theodebert VAN BAVARIA en Folcheid, tr.(1) 346853755697 Rotrudis ook genaamd Chrotrud, overl. 0724. 346853755698 Heribert VAN LAON, graaf van Laon. 346853758240 Ealhmund VAN KENT, onderkoning van Kent (784), overl. 0786, tr. 346853758241 Dochter VAN KENT. 346853758244 N.N. 346853758248 Mucel, overl. rond 0840. 346853758252 Wiglaf VAN MERCIA, koning van Mercia (827), overl. 0840. 346853758254 Ceolwulf VAN MERCIA, koning van Mercia (821), overl. 0823. 346853761088 =86713438924 (Karel de Grote) 346853761089 =86713438925 (Hildegard VAN DE VINZGOUW) 346853765728 Arpad VAN HONGARIJE, prins van Magyars (886), overl. 0907. 346853765730 Maroth VAN BIHAR. 346853785610 Ingram VAN DE HASPENGOUW. 346853801088 Alpin VAN KINTYRE, koning van Schotland (834) en koning van Kintyre, overl. Galloway 0834. GENERATIE XL 693707508812 Ragnar LODBROCK, tr. 693707508813 Aslaug SIGURDSDOTTIR. 693707510038 =43356719462 (Lodewijk I de Vrome). 693707510096 =43356719462 (Lodewijk I de Vrome) 693707510097 =173426892805 (Irmingard VAN DE HASPENGOUW) 693707510098 =86713438926 (Welf I VAN BEIEREN) 693707510099 =86713438927 (Eigilwich VAN SAKSEN) 693707511392 Pippijn II VAN HERSTAL, Frankisch hofmeier en Hertog van AustrasiŰ, overl. Jupille a/d Maas 16.12.0714, tr.(1) Plectrudis, dochter van Hugobert en Irmina, buitenechtelijke relatie (2) 693707511393 Alpa´s ook genaamd Elphide en Chalpaida. 693707516480 Eaba VAN WESSEX ook genaamd Eafa. 693707516482 AEthelbert II VAN KENT, koning van Kent (gedeeld) (725), overl. 0762. 693707516488 Wihtgar ISLE OF WIGHT, koning, overl. 0544. 693707516496 Esne. 693707516508 Cuthbert. 693707602176 Eochaid 'THE VENEMOUS' VAN ARGYLL, koning van de Schotten (780), tr. 693707602177 Unuisticc VAN PICTS, princess royal. GENERATIE XLI 1387415017624 Sigurd RING. 1387415017626 Sigurd WOLSUNG. 1387415022784 Ansegisel, domesticus aan het hof, overl. voor 0691, tr. 1387415022785 Begga, overl. Andenne rond 0693. 1387415032960 Eoppa. 1387415032964 Wihtred VAN KENT, koning van Kent (690), overl. 0725, tr.(2) Ethelburga, tr.(3) Werberga, tr.(1) 1387415032965 Cynegth. 1387415032977 N.N. 1387415033016 Bassa. 1387415204352 Aedh FIND THE WHITE VAN ARGYLL, king of Scots, overl. 0778. 1387415204355 Prinses VAN PICTS. GENERATIE XLII 2774830035248 Randver RADBARDSSON. 2774830045568 Arnulf VAN METZ, beheerder van het koninklijk domein van AustrasiŰ, lid regentschapsraad en bisschop van Metz, geb. rond 0582, overl. Habend 16.08.0641, tr. 2774830045569 Oda. 2774830045570 Pippijn I VAN LANDEN, Frankisch hofmeier, overl. Landen 0640, tr. 2774830045571 Ida VAN NIJVEL ook genaamd Itta en Iduberga, overl. Nijvel 08.05.0642. 2774830065920 Ingild, overl. 0718. 2774830065928 Egbert I VAN KENT, koning van Kent, overl. 0673. 2774830065954 Elesa. 2774830066032 Cynreow. 2774830408704 Eochaidh III MACECHDACH VAN ARGYLL, king of Scots, overl. 0733. GENERATIE XLIII 5549660070496 Radbard VAN RUSLAND, koning in Rusland. 5549660131840 Cenred. 5549660131856 Earconbert VAN KENT, koning van Kent (640), overl. 0664, tr. 5549660131857 Sexburga VAN OOST-ANGLIA, non in Gaul. 5549660131908 Elsa. 5549660132064 Centwine. 5549660817408 Eochaidh CROOK-NOSE VAN ARGYLL, koning der Schotten, gedood 0697. GENERATIE XLIV 11099320263680 Ceolwald. 11099320263712 Eadbald VAN KENT, koning van Kent (616), overl. 0640, tr.(1) N.N., tr.(2) 11099320263713 Emma VAN AUSTRASI╦. 11099320263714 Anna VAN OOST-ANGLIA, koning van Oost-Anglia, tr.(2) N.N., tr.(1) 11099320263715 Saewara, tr.(1) N.N. 11099320263816 Gewis. 11099320264128 Cundwalh. 11099321634816 Domangart II MACDOMNAILL VAN ARGYLL, koning der Schotten, gedood rond 0673. GENERATIE XLV 22198640527360 Cuthwulf ook genaamd Cutha. 22198640527424 AEthelbert I (St) VAN KENT, koning van Kent, tr. 22198640527425 Bertha. 22198640527426 Theudebert II VAN AUSTRASI╦, koning van AustrasiŰ. 22198640527428 Eni. 22198640527632 Wig ook genaamd Uvigg. 22198643269632 Domnall BRECC THE SPECKLED VAN ARGYLL, koning der Schotten, overl. in veldslag rond 0643. GENERATIE XLVI 44397281054720 Cuthwine. 44397281055264 Freawine ook genaamd Freovin. 44397286539264 Eochaidh BUIDHE MACAIDAN VAN ARGYLL, koning der Schotten, overl. rond 0629. GENERATIE XLVII 88794562109440 Ceawlin, koning van Wessex, overl. 0593. 88794562110528 Frithogar ook genaamd Frjodigar. 88794573078528 Aidan MACGABHRAN VAN ARGYLL, koning der Schotten (rond 574), overl. rond 0608. GENERATIE XLVIII 177589124218880 Cynric VAN WESSEX, koning van Wessex, overl. 0560. 177589124221056 Brond ook genaamd Brandr. 177589146157056 Gabhran MACDOMANGAIRT VAN ARGYLL, koning der Schotten, tr. 177589146157057 Ingenach (LLEIAN). GENERATIE XLIX 355178248437760 Creoda VAN WESSEX. 355178248442112 Baeldaeg. GENERATIE L 710356496875520 Cerdic VAN WESSEX, koning van Wessex, overl. 0534. 710356496884224 Woden ook genaamd Odin, tr. 710356496884225 Frigg ook genaamd Frigida. GHENERATIE LI 1420712993751040 =2774830065954 (Elesa) 1420712993768448 Frithuwald. GENERATIE LII 2841425987536896 Frealaf ook genaamd FrÝallaf. GENERATIE LIII 5682851975073792 Frithuwulf. GENERATIE LIV 11365703950147584 Finn. GENERATIE LV 22731407900295168 Godwulf ook genaamd Gudˇlfr. GENERATIE LVI 45462815800590336 Geata ook genaamd JÓt. GENERATIE LVII 90925631601180672 Taetwa. GENERATIE LVIII 181851263202361344 Beaw ook genaamd BjÓf. GENERATIE LIX 363702526404722688 Sceldwa ook genaamd Skj÷ld. GENERATIE LX 727405052809445376 Heremod. GENERATIE LXI 1454810105618890752 Itermon. GENERATIE LXII 2909620211237781504 Hathra. GENERATIE LXIII 5819240422475563008 Hwala. GENERATIE LXIV 11638480844951126016 Bedwig. GENERATIE LXV 23276961689902252032 Seskef. GENERATIE LXVI 46553923379804504064 Magi. GENERATIE LXVII 93107846759609008128 Mˇda. GENERATIE LXVIII 186215693519218016256 Vingener. GENERATIE LXIX 372431387038436032512 Vingethor. GENERATIE LXX 744862774076872065024 Einridi. GENERATIE LXXI 1489725548153744130048 Lˇridi. GENERATIE LXXII 2979451096307488260096 Trˇr ook genaamd Thor, tr. 2979451096307488260097 SÝbil ook genaamd Sif, profetes. GENERATIE LXXIII 5958902192614976520192 M˙nˇn VAN TROY, koning van Troy, tr. 5958902192614976520193 Trˇßn. GENERATIE LXXIV 11917804385229953040386 Priam VAN TROY, hoge koning van Troy.