Amsterdam. Genealogie van Theunis Adriaensz van Achthoven.

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2012

I. Adriaen (:van Achthoven). Moet vóór 1615 geboren zijn.

II. Theunis Adriaensz van Achthoven, schoenmaker, geboren ca. 1640.
Sterft op 16 aug. 1685 te A'dam (DBT 1195/150) en begraven op St.A. Kerkhof.
Gehuwd met Trijntje Jacobs; overleden na 1686.
Kinderen:

 1. Assueros van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 6 aug.1664 als zoon van Teunis van Aghthoven en Trijntje Jacobs.
 2. Assueros van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 2 dec. 1665 als zoon van Teunis Ariansz van Agthoven en Trijntje Jacobs.
 3. Jacob Theunissen van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 8 juni 1667 als zoon van Teunis Ariansz van Agthoven en Trijntje Jacobs (DBT 44/174): zie III-A.
 4. Assueros van Achthoven: gedoopt in Nieuwe Kerk van Amsterdam op 16 dec. 1671 als zoon van Teunis Ariansz van Achthoven en Trijntje Jacobs (DTB 44/335).
 5. Metje Theunis van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 29 jan.1673 als dochter van Teunis Ariansz van Achthoven en Trijntje Jacobs (DBT 44/371). Huwt te Amsterdam op 23.4.1695 met Jan Davids van den Heuvel, 22 jaar oud, uit Amsterdam, gouddraadtrekker, wonende in de Magdalienastraat, geassisteerd met zijn broer Willem Davits van den Heuvel.
 6. Adrian Theunissen van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 3 maart 1675 als zoon van Teunis Adriaensz van Agthoven en Trijntje Jacobs. (DBT 44/428). Zie III-B.

N.B.: De naam Assueros (Sweris) komt ook voor rond Achthoven onder Lexmond (Assueros Dirksz in 1652).

III-A. Jacobus Theunis van Achthoven, schoenlapper, gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 8 juni 1667 als zoon van Teunis Ariansz van Agthoven en Trijntje Jacobs (DBT 44/174). Gestorven vóór 1731. Woonde in de Engelse Poort op de Voorburgwal.
Huwt (1) A'dam 13.7.1686: Maria Jans Hosbrinck, 26 jaar, dochter van Jan Hosbrinck (DBT 515/112). Zij moet in 1694 gestorven zijn.
Kinderen:

 1. Barent van Achthoven (tweeling): gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 25 juni 1687 als zoon van Jacob Teunisz van Aghthoven en Maria Jans Vosbrinck (sic!) (DBT 45/392).
 2. Jacob van Achthoven (tweeling): gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 25 juni 1687 als zoon van Jacob Teunisz van Aghthoven en Maria Jans Vosbrinck (sic!) (DBT 45/392).
 3. Catharina (Trijntje) Jacobs van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 20 aug.1688 als dochter van Jacob Theunisz van Achthoven en Maria Jans Hosbrink (DBT 12/232). Zij huwt te A'dam op 29.4.1717 met Heere de Ruijter, uit Amsterdam, 25 jaar oud, wonende in de Engelse steeg, ouders zijn overleden, geassisteerd met zijn tante Gootje Heertens. Zij wordt begraven te A'dam op 4.3.1753 op WKH als weduwe van Heere de Ruijter.
 4. Barent van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 8 jan.1690 als zoon van Jacob Theunisz van Aghthoven en Maria Jans Hosbrink (DBT 12/313).
  Barent Agthoven uit Amsterdam vertrekt als soldaat bij de VOC met schip Rijnenburg op 18.5.1710 met bestemming Batavia. Hij beeindigt zijn dienst op 7.1.1722 bij overlijden. [VOC Opvarenden: gahetna.nl]
 5. Anna van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 11 mei 1691 as dochter van Jacob Theunisz van Aghthoven en Maria Jans Hosbrink (DBT 13/28).
 6. Anna van Achthoven: gedoopt in Nieuwe Kerk van Amsterdam op 17 sept. 1692 als dochter van Jacob Theunissen van Achthoven en Maria Jans Hosbrink. (DBT 46/137).
 7. Theuntje van Achthoven: gedoopt op 17 feb. 1694 te Amsterdam als dochter van Jacobus Theunisz van Achthoven en Maria Jans Hosbrinck.

Huwt (2) A'dam 20.11.1694 Trijntge Willems (van) Veen (DBT 523/396), uit Amsterdam, 34 jaar oud, wonende in de Bataviersstraat. Zij hertrouwt A'dam 25.10.1731 met Philip Koning, weduwnaar van Christina Hen.
Kinderen uit (2):

 1. Willem van Achthoven: gedoopt in Oude Kerk van Amsterdam op 11 maart 1696 als zoon van Jacob Teunisz van Aghthoven en Trijntie Willems van Veen (DBT 13/342).
  Willem van Agthoven uit Amsterdam treedt in dienst van de VOC op schip Vrijburg op 24,4,1715 met bestemming Batavia, als matroos/bootgezel. Hij beeindigt zijn dienst op 6.7.1716 bij overlijden. [VOC Opvarenden: Gahetna.nl]
 2. Teuntje van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 18 april 1698 als dochter van Jacon Teunisz van Achthoven en Trijntie Willems van Veen (DBT 14/146).
 3. Maria van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 28 maart 1700 als dochter van Jacob Theunisz Achthoven en Trijntie Willems van Veen.
 4. Klaesje van Achthoven: gedoopt te Amsterdam op 17 sept. 1702 als dochter van Jacob Teunis van Agthoven en Trijntje Willems van Veen (DBT 15/64v).
 5. Jacob van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 1 mei 1704 als zoon van Jacob Teunis van Achthoven en Trijntje Willems van Veen (DBT 15/128v).

Sterven als kinderen van Jacob Theunissen van Achthoven:

 1. kind: + A'dam 3.3.1694: St.A.Kerkhof (DBT 1214/132)
 2. kind: + A'dam 16.11.1694 St.A.Kerkhof (DBT 1214/169)
 3. kind: + A'dam 24.9.1702 St.A.Kerkhof

III-B. Adriaen (Ari) Theunis van Achthoven, schoenlapper: gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 3 maart 1675 als zoon van Teunis Adriaensz van Agthoven en Trijntje Jacobs. (DBT 44/428). Schoenlapper in 1697 en broer van Jacob Theunissen van Achthoven. Woonen op de Schans in 1726. Sterft te A'dam op 18.1.1750 en begraven op St.Anth.Kerkhof.
Huwt (1) A'dam 20.4.1697: Jannetje Gerrits Slot, 28 jaar, gassisteerd door haar neef Jan Adamsz. [DBT 527/150]
Kinderen:

 1. Heelena van Achthoven: gedoopt in Zuiderkerk te Amsterdam op 19 maart 1698 als dochter van Adriaen Teunisz van Achthoven en Jannet Gerrits Slot.
 2. Theunis Adriaensz van Achthoven: gedoopt in de Zuiderkerk te Amsterdam op 29 maart 1699 als zoon van Adriaen Teunis van Achthoven en Jannetie Gerrits.
 3. Louwtje van Achthoven: gedoopt in Zuiderkerk van Amsterdam op 4 maart 1702 als dochter van Adriaen Teunis van Achthoven en Jannetje Gerrits (DBT 99/161). Zij huwt te Amsterdam op 25 april 1727 met Jelle Hendriks de Munnik, uit Amsterdam, 26 jaar oud, wonende in de Wijngaardstraat, gassisteerd met zijn moeder Sijmentje Gerbrants. Zij sterft op 9 jan. 1779 als weduwe van Jelle de Munnik.
 4. Teunis van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 4 juli 1704 als zoon van Adriaan Teunis van Achthoven en Jannetje Gerrits (DBT 15/134v).
  Theunis van Achthoven vertrekt op 29.11.1723 als matroos vanuit Amsterdam naar Batavia met het VOC schip Bentveld van de kamer van Amsterdam. Hij komt aan in de Kaap 1.7.1724 en in Batavia op 7.6.1724. Hij overlijdt in Azie op 15.6.1725 (einde dienstverband; schuldbrief, maar geen maandbrief). [vocopvarenden.nationaalarchief.nl]

Huwt (2) A'dam 10.9.1706: Sara Abrahams, uit Amsterdam, 25 jaar oud, wonende in de Hoogstraat, haar ouders zijn dood, geassisteerd met haar zuster Giertje Abrahams.
Kinderen:

 1. Cornelia van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 11 juni 1710 als dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams (DBT 48/43).
 2. Lijsbeth van Achthoven: gedoopt in de Zuiderkerk te Amsterdam op 9 maart 1712 als dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams (DBT 100/48).
 3. Aeltje van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk op 30 sept. 1714 als dochter van Adriaen Theunisz van Agthoven en Sara Abrahams. (DBT 17/123v).
 4. Jannetie van Achthoven: gedoopt in de Zuiderkerk van Amsterdam op 10 nov. 1717 als dochter van Adriaen Theunisz van Achthoven en Sara Abrahams. (DBT 100/133).
 5. Jacob Arisse van Achthoven, ged. Oude Kerk te Amsterdam 11.6.1721, zoon van A.van Achtienhoven (sic!) en S. Abrahams.
 6. Metje van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk op 2 aug.1722 als dochter van Adriaen Teunisz van Achthoven en Sara Abrahams (DBT18/136).