Leiderdorp. Familie van Achthoven, ook genoemd van Harmelen.

(wapen met de 3 ruiten) (onderzoek over deze familie moet nog voortgezet worden)

I. Aelwijn Claesz. , geb. 1486 (is 28 jaar in 1514); ovl. 1562. (Mogelijk zoon van Claes Roelofsz, die in 1494 vermeld wordt als 49 jaar oud en waarscappe van Leiderdorp, samen met Gerryt de Bruyn). Schout van Leiderdorp tot 1562. Voert wapen met drie ruiten in zijn zegel. Mogelijk toch dezelfde als Aelwijn Claesz, schout van Leiderdorp in 1530, die ook 3 ruiten in zijn wapen voerde. (Tussen 1530 en 1545 worden er nog andere schouten van Leiderdorp vernoemd, mogelijk gelijktijdig).
Kinderen bekend:

 1. Jan Aelwijnsz; zie II-A.
 2. Jacob Aelwijnsz: zie II-B.
 3. Roelof Aelwijnsz: geb. 1522: zie II-C.
 4. Claes Aelwijnsz: geb. 1510. zie II-D.

Zijn zoon Jan Aelwijnsz volgt hem op als schout in 1562.

II-A. Jan Aelwijnsz. + 1569. Zoon van Aelwijn Claesz. Volgt zijn vader op als schout van Leiderdorp in 1562. Sterft in 1569. Voert als schout het wapen met de drie ruiten in zijn zegel. Wordt dan opgevolgd als schout door Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest.
Huwt Marye Claesdr (vóór 1557). Kinderen (in 1575):

 1. Claes Jansz: zie III-A.
 2. Gerard Jan Aelwijnsz. + na 1584 . Zie III-B.
 3. Marytgen Jansdr: vermeld in 1577
 4. Neeltgen Jansdr: vermeld in 1577
 5. Rusgen Jansdr: vermeld in 1577
 6. Annetgen Jansdr: vermeld in1577

De kinderen verkopen in 1575 één morgen land bij de Does (in een camoe van 6 morgen samen met de Witte Nonnen tot Leyden en Nanne Paeds) aan Pieter Oloffsz, buyerman tot Leyderdorp. Tot zekerheid van deze koopt verbinden ze een huysinge en erve staende aende Doesbrugge (oostzijde Andries Boelens: dus direct ten oosten van de Doesbrug buitendijks). In 1584 gebruikt Geryt Jan Aelwijnsz deze 108 roeden van zijn zuster.

II-B. Jacob Aelwijnsz. Vermeld als schout van Leiderdorp in 1562. Woont te Leiden ?

II-C. Roelof Aelwijnsz. Geboren 1522. Gestorven vóór 25.4.1577. Zoon van Aelwijn Claesz. Woont in 1568 in Leiderdorp. Wordt dan samen met Pieter Dirksz van Wassenaar ambachtsbewaarders van Leiderdorp genoemd. Woont tijdens het beleg van Leiden in Amsterdam. Komt terug naar Leiderdorp. Heeft in 1576 een huis met 3 morgen 2 hont land in gebruik aan de Does (ten westen aan de Doesbrug). Gebruikte 4,5 morgen land van Ewout Arend Gerritsz, fugitive, en nog een 2 morgen 5 hont land van Hendrik Assendelft, fugitive.
Huwt Neeltgen Hendriks. Kinderen (in 1577):

 1. Aelwijn Roelofsz. Zie III-C.
 2. Henrick Roelofsz. Zie III-D.
 3. Jan Roelofsz. Zie III-E.
 4. Marytgen Roelofsdr.

Zij verkopen in 1577 ouderlijk huys, erve, boomgaard (in 1620 gemeten als 453 roeden) aan de Doesbrugge aan Pieter Cornelisz, tapper. Zij verbinden daaraan nog 2 morgen land in de Monnikenpolder (naast dat van Symon Hendriksz) grenzend aan de Monnikenkade (oost).

II-D. Claes Aewijnsz. Geboren in 1510 (?). Sterft na 1577. Zoon van Aelwijn Claesz. Woont te Achthoven in Leiderdorp, waar hij zeker 25 morgen land heeft in eigendom. Gehuwd rond 1540.
Kinderen (in 1599):

 1. Symon Claes Aelwijnsz van Achthoven; zie III-F.
 2. Cornelis Claesz; zie III-G.
 3. Wouter Claesz zie III-H.
 4. Pieter Claes Aelwijnsz van Achthoven;zie III-J.
 5. Apolonia Claesdr; + 1619 Leiderdorp.
 6. ?? Marye Claesdr van Achthoven: + 1619 (met grafsteen No.119 in Pieterskerk). Mogelijk gehuwd geweest met een Gerrit Gerritsz Boom, die onder dezelfde steen begraven ligt.

III-A. Claes Jansz. Zoon van Jan Aelwijnz. Geen verdere gegevens (tenzij hij de vader is van Pieter Claesz van Achthoven, ook genoemd Pieter Claesz Roelen: zie verder).

III-B. Gerrit Jan Aelwijnsz. Zoon van Jan Aelwijnsz. Overleden na 1584. (Waarschijnlijk is hij dezelfde als Gerrit Jansz van Harmelen, schout van Leiderdorp in 1586: dan in 1625 overleden: zijn zoon Claes Gerritsz van Harmelen volgt hem dan op als schout. Zie ook verder: Elena van Achthoven, ook genoemd Elena van Harmelen) Heeft in 1584 de 108 roeden van zijn vader in gebruik aan de Rijn naast de Doesbrug, dan in bezit van zijn zuster.

III-C. Aelwijn Roelofs. Zoon van Roelof Aelwijnsz en Neeltgen Hendriksdr. Waarschijnlijk rond 1550 geboren in Leiderdorp bij de Doesbrug. Vlucht met zijn ouders naar Amsterdam tijdens het beleg van Leiden, maar keren terug naar Leiderdorp in 1575 (zie boven). Geen verdere gegevens.

III-D. Hendrik Roelofsz. Zoon van Roelof Aelwijnsz en Neeltgen Hendriksdr. Waarschijnlijk rond 1550 geboren in Leiderdorp bij de Doesbrug. Vlucht met zijn ouders naar Amsterdam tijdens het beleg van Leiden, maar keren terug naar Leiderdorp in 1575 (zie boven). (Is hij dezelfde als de schuitvoerder in 1577 te Leiden, die dan Jan van Reigersbergen machtigt voor zijn zaken te Veere en Zierikzee?) (Er huwt inderdaad een Hendrik Roelofsz te Amsterdam in 1572. Maar geen enkele aanwijzing of het om dezelfde persoon gaat.)
Huwt (1) Alijt Willemsdr.
Huwt (2) Leiderdorp 1577 Jacobmine Claesdr.

III-E. Jan Roelofsz. Zoon van Roelof Aelwijnsz en Neeltgen Hendriksdr. Waarschijnlijk rond 1550 geboren in Leiderdorp bij de Doesbrug. Vlucht met zijn ouders naar Amsterdam tijdens het beleg van Leiden, maar keren terug naar Leiderdorp in 1575 (zie boven).

III-F. Symon Claes Aelwijnsz van Achthoven. Geboren in 1535: 84 jaar in 1619. Vermeld in 1599 als Symon Claesz als weerbare man in Achthoven, Leiderdorp.

III-G. Cornelis Claes Aelwijnsz: + 1619 te Leiderdorp.
Kinderen mogelijk, maar onzeker:

 1. Jan Nelisz van Achthoven. Zie IV-B.
 2. Claes Cornelisz van Achthoven. Zie IV-C.
 3. ?? Joost Cornelisz van Achthoven: hertrouwt in 1661 te Rotterdam: zie onder Onbekenden.

III-H. Wouter Claes Aelwijnsz. Geen verdere gegevens.

III-J. Pieter Claes Aelwijnsz van Achthoven. Geboren in 1552. Zoon van Claes Aelwijnsz uit Achthoven. Koopt in 1632 nog 2 morgen land in het Mathijssenweer van 19 morgen (ten zuiden van heer van Mathenesse en ten noorden van Pieter zelf met parochiekerk van Leiden en meer anderen) in Achthoven.

IVA. Claes Symonsz. Woont in Achthoven. (Zoon van Symon Claes Aelwijnsz van Achthoven?)
Kinderen ?? (tenzij zij de kinderen zijn van Claes Jan Aelwijnsz) :

 1. Pieter Claes Roelen van Achthoven: zie V.
 2. Jacob Claesz (+1646 te Leiderdorp) (?); de weduwe van Pieter Claesz erft van hem.

IV-B. Jan Nelisz van Achthoven. Woont op de Levendael, Leiden.
Huwt (1) Maertge Jochems van de Boot.
Huwt (2) Leiden 27.9.1651 Maertge Tijsen,weduwe van Lodewijck Mouritsz.

IV-C. Claes Cornelisz van Achthoven (woont te Leiden).
Huwt 4.9.1637 Leiderdorp: Maerge Jans van Vergiessen (woont te Leiden). Kinderen mogelijk, maar onzeker:

 1. Cornelis Claesz van Achthoven: + 4.12.1644 Leiden: Gansoord- Pieterskerk.

V. Pieter Claes van Achthoven / Pieter Claesz Roelen. Sterft vóór 1640.
Huwt Leentge Aelwijnsdr.
Grafstede No.4 (Middelpand) in de kerk van Leiderdorp, wordt door de kerkmeester verkocht aan Leentgen Alewijnsdr wed. van za: Pieter Claes van Achthoven, volgens acte van Transport voor Claes Claes Mooy notaris en seeckere getuygen gepassert opten XXVIIen augustii 1640.
Kinderen:

 1. Claes Pietersz van Achthoven: zie VI.

VI. Claes Pietersz van Achthoven. Zoon van Pieter Claesz van Achthoven en Leentje Aelwijnsdr. Sterft 1688 te Leiderdorp.
Huwt op 30.3.1652 te Leiderdorp Johanna Michielsen van Borselen.
Heeft graf No.22 in de kerk van Leiderdorp op 4 januari 1669, wanneer hij kerckmeester van Leyderdorp is.
Zijn kinderen zijn de laatste van deze tak die van Achthoven genoemd worden, voor zover bekend:

 1. Elena Claesdr van Achthoven (is in 1688 gehuwd met David Rocusz Krijgsman te Bleiswijk). Zij wordt in 1692 ook Helena van Harmelen genoemd, gehuwd met David Rochusz Huysman, als erfgenaam van de landerijen van Claes Pietersz van Achthoven in Achthoven). Gestorven vóór 1724.
 2. Maria Claesdr van Achthoven, geb. 1663 te Leiden. Huwt te Leiden 31.3.1684 Jacob Coolsoon, zoon van Pieter Coolsoon en Maria van Essen. Is in 1688 nog met hem gehuwd. Wonen op de hoek van de Mostersteech te Leiden in 1688.

Koopt in 1672 van de erfgenamen van Annetje Willemsdr van Leeuwen (weduwe van Pieter Jansz van Achthoven: zie daar) een ruim, sterk en plaisant huis in de Kerkbuurt afde Lage Rijndijk voor 1495 gulden.
Hij wordt nog op 23.1.1799 in de NA (N.4618, blz.560) van Den Haag vernoemd, als degene die een lening had aangegaan op 26.2.1657 ten name van Michiel Frans van Borselen: 1600 gulden, in dato 16.6.1753.